KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Hacı Ömerler OymağıTürk Budunu

Oğuz Kolu

...........Boyu


Halep Türkmenleri


Dulkadirli Türkmenleri


Mihmadlı Yörük Türkmenleri


Hacı Ömerler Oymağı Mihmadlı Ören yerinin devamı olan köy ;
şu anda Gaziantep Şehitkamil'e bağlı bulunan Karayusuflu
köyüdür. Bu köyün kurucuları, komşu köyler olan Koçlu ve
Gemrik köylerinin de kurucularıdır. Bunlar Mihmadlı Obası'dır.
Mihmadlı Obası günümüzde çevrede
Hacı Ömerler Ailesi olarak bilinmektedir.
Bu aile ; en az 373 yıldır burada yaşadığı bilinen
Mihmadlı'nın devamı olmakla birlikte,
Hacı Ömerli olarak ta oldukça büyümüştür.
Bu nedenle bu oymağa
HACI ÖMERLER OYMAĞI
ibaresi kullanmak yerinde olacaktır diye düşünüyoruz.

Nafi Çağlar Mihmadlı
HACI ÖMERLER OYMAĞI

Gaziantep

MİHMADLI TÜRKMENLERİ

HACI ÖMERLER OYMAĞI

Soy Ağacı

 
 

HACI ÖMER

( Molla Halil oğlu )

Mustafa Ağa

Esme Hatun (ERGİN ? )

Deli Abdullah

 

 

MUSTAFA AĞA

Vakkas Ağa  

Kıllı Memik 1

Mehmet 1

Çil ahmet

Elif

Halil

Büyük Hacı Ağa

( Koca Hacı Kiya )

 

 

 ESME HATUN

?

 

 

DELİ ABDULLAH 1

Hasan

Ayşe

Abdullah

Mustafa

Güley

Hacı ?

 

Mustafa Ağa

Çocukları ve Torunları

 

Vakkas Ağa

( Kiminle evlendiği bilinmiyor,

 çocuksuz ölmüştür. )

 

 Kıllı Memik 1

Kıllı Memik 2 (GEÇER )

 

 Mehmet 1

( Pazarcık kazasına bağlı Yukarı Höcüklü köyünün

Çekirler mezrasından bir kız ile nişanlı iken ölmüştür.)

 

  Çil Ahmet

Zekine

Liklik Halil

Seydi (YANARDAĞ )

Kekeç Hamit

  

Elif 

?

 

Halil 

Mustafa (ÖZDEMİR )

Mehmet (ÖZDEMİR )

Deli Hüseyin (ÖZDEMİR )

 

Büyük Hacı Ağa 

Mehmet Ağa (ÖZAY )

Döndü

Cennet

Vakkas (ŞAHİN )

Fatma

Mustafa Ağa (ÇAĞLAR )

Hasan Ağa (ÇAĞLAR )

 

 

Deli Abdullah 1

Çocukları ve Torunları

 

Hasan

Mehmet

Ömer (DURDU )

 

Ayşe

?

 

Deli Abdullah 2

 Mehmet (DURDU )

Elif

Mulla (DURDU )

 

Yan Mustafa

Vakkas (ÖZALKAN )

İbrahim (ÖZALKAN )

Abbas (ÇOPUR )

Mustafa (ÖZALKAN )

 

Güley

?

 

Topal Hacı ?

.

.

ARICI ?

  

 

 MUSTAFA AĞA KOLU

( Hacı Ömer oğlu )

 

Kıllı Memik 2 

( Kıllı Memik 1 oğlu )

Çocukları

Mustafa

Ali

Memik

Ekrem

Cemal

Fatma

 

 

 

 

Zekine

( Çil Ahmat kızı )

Çocukları

?

 

 

Liklik Halil  

( Çil Ahmat oğlu )

Çocukları

(Çocuksuz )

  

Seydi

( Çil Ahmet oğlu )

Çocukları

Ahmet

Mehmet

Mamo

Azime

Selver

  

 

Kekeç Hamit

( Çil Ahmat oğlu )

Çocukları

 (Çocuksuz)

 

Mustafa

( Halil oğlu )

Çocukları

Sait

 

Mehmet

( Halil oğlu)

Çocukları

Uzun Memik

 

Deli Hüseyin

( Halil oğlu)

Çocukları

Mustafa Kiya

Ali

Halil

 

 

Mehmet Ağa

( Büyük Hacı Ağa oğlu)

Çocukları

Mehmet Nuri 

Sadık zeki

Abdulkadir

Ahmet

İsmet

Fehmi

Zahide

Rabia

Emine

 

 

Döndü

( Büyük Hacı Ağa kızı)

Çocukları

?

 

 

Cennet

( Büyük Hacı Ağa kızı)

Çocukları

?

 

Vakkas

( Büyük Hacı Ağa oğlu)

Çocukları

Fatma 

Döne 

Elif

Türkiye 

Feride 

Ayşegül 

Hacı

 

Cennet

( Büyük Hacı Ağa kızı)

Çocukları

?

 

Mustafa Ağa

 ( Büyük Hacı Ağa oğlu)

Çocukları

 

Küçük Hacı Ağa

(Küçük Hacı Kiya )

Hüsne

 

Hasan Ağa / Şehit

 ( Büyük Hacı Ağa oğlu)

Çocukları

 

Mustafa Kiya / Yavaş Mustafa

Memik Kiya / Memik Ağa

Deli Memed

 

 

 

 DELİ ABDULLAH KOLU

( Hacı Ömer oğlu )

 

Mehmet

( Hasan oğlu )

Çocukları

Çocuksuz

 

Ömer

( Hasan oğlu )

Çocukları

Hasan

Mehmet

Feride

Ayşe

 

 

Mehmet

( Deli Abdullah 2 oğlu )

Çocukları

Fatma

Mehmet

Günay

Erdal

Hatice

Meral

Murat

 

 

Elif

( Deli Abdullah 2 kızı )

Çocukları

?

 

Mulla

( Deli Abdullah 2 oğlu )

Çocukları

Mustafa

Hacı

Abdullah

Filiz

Nesrin

 

 

Vakkas

( Yan Mustafa oğlu )

Çocukları

Şaziye

Emine

Yaşar

Ülker

Settar

 

İbrahim

( Yan Mustafa oğlu )

Çocukları

Birsen

Mehmet

Mahmut

Necla

Ahmet

Hasan

 

Abbas

( Yan Mustafa oğlu )

Çocukları

Süleyman

Şemsi

Hayri

Sadık 

 

Mustafa

( Yan Mustafa oğlu )

Çocukları

?

 

 

 

 

KILLI MEMİKLER AİLESİ 

Mustafa

..............

............

..............

 

Ali

.............

............

...............

 

Memik

..............

................

................

 

Ekrem

............

.................

...............

 

Cemal

.............

............

............

 

Fatma

.............

..............

...............

 
 Hacı Ömerler Oymağı Soy Ağacı / Rozenheim - 1 Mart 1990  Hacı Ömerler Oymağı Soy Ağacı
/ Rozenheim - 1 Mart 1990
Çizim ; Memik Kiya oğlu Nafi ÇAĞLAR Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 1. Kurultayı / 9 Ağustos 2009
Mihmadlı  Hacı Ömerler Derneği 1. Kurultayı 
 9 Ağustos 2009


 Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 1.Kurultayı / 9 Ağustos 2009
Mihmadlı  Hacı Ömerler Derneği 1. Kurultayı 
 9 Ağustos 2009 Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 1. Kurultayı / 9 Ağustos 2009 / Karayusuflu köyü - Şehitkamil / Gaziantep
Mihmadlı  Hacı Ömerler Derneği 1. Kurultayı 
 9 Ağustos 2009 -
Karayusuflu köyü - Şehitkamil / GAZİANTEP
MEMİK KİYA

" Memik Ağa "

Büyük Selçuklular'ın dağılmasından sonra kurulan Şam Atabeğliği

vardır. Bu atabeğliğin en önemli kütlesi ise ; Halep Türkmenleri'dir. Bu Türkmenler 24 Oğuz'un Boz-Ok koluna mensup olup 13 boydan oluşmuşlardır. Halep Türkmenleri'nin kuzeyde devamı olan bir kısmı ise Dulkadiroğulları Beyliği'ni kurmuşlardır. Bu beyliğin; askeri olarak sağ kolunu oluşturan kısmı 9 oymaktan meydana gelmiştir. Bu dokuz oymaktan birisi de Mihmadlı'dır. Bu oymak Dulkadiroğulları Beyliği'nin güneydoğu uç noktasındaki Karadağ adındaki küçük bir dağın kaşında yerleşmişlerdir. Başlarında ise Kara Yusuf Bey vardır.  Memik Kiya bu yönetici ailenin soyundan gelmiş olup, kendisine kadar olan süreçte, aralıksız olarak aile, oymağını yönetmiştir. Memik Ağa bu oymağın son beyi ve son ağasıdır.

Babası Yemen Şehidi Hasan Ağa'dır. Dedesi Büyük Hacı Ağa / Büyük Hacı Kiya'dır. Soyadı kanunu geldiğinde Çağlar soyadını almıştır.

Bu gün, Memik Kiya'dan töreyenlerin sayısı 190'a ulaşmıştır. Bunların büyük çuğunluğu Gaziantep Şehitkamil, bir kısmı ise Gaziantep Yavuzeli ilçe nüfusuna kayıtlıdır. Merkez köy ise Şehitkamil Karayusuflu'dur.Türk Budunu

Oğuz Kolu

...........Boyu

Halep Türkmenleri

Dulkadirli Türkmenleri

Mihmadlı Yörük Türkmenleri

Hacı Ömerler Oymağı

Büyük Hacı Ağalar Obası

Memik Kiya Ailesi 
Memik Kiya'nın

Oğulları ve Kızları

Şükrü

Hüseyin

Nuri

Nihat

Sait

Yüksel

Mehmet

Hacı Mustafa

Orhan

Türkan

Nevin

Nafi

 

Memik Kiya'nın Torunları :

 Şükrü ;

 

 Nuri

 

Ayfer

 

Ekrem

 

Nevzat

 

Mehmet

 

Memik


Hacı

 

Ahmet

  

Hüseyin ;


Memik


Gülsen


Özgür

 

Zöhre

 

Özer

 

Aydın


 

 

Nuri ;


Önder  


 Fatma

 

Habibe


 

 Nihat ;

 

Nevzat

 

Bayram


 

Sait ;

 

Nimet / Saadet

 

İlker / Barış

 

Nurgül

 

Öner

Soner


Sevgi

 

Rabia


 

Yüksel ;


Ekrem

Reşit

 

Hatice


Doğan

  

Mehmet ;

 

Memik Volkan

 

Mustafa Serkan

 

Nafi Caner


 

 

Hacı Mustafa ;


Özlem


Songül


Ahmet

 

Ömer

 

Nafi

 


 

Orhan ;


Kezban / Aybegüm

 

Eyüp

 

Zehra


Onuralp

  

Türkan ;


Derya

 

Orhan

 

Kahraman

 

Aslıhan

 

Neslihan


Aşkın Nafi

 

 Nevin ;


Özlem

 

Özge

 

Muhammed

  

Nafi ;

Hasan Memik ÇAĞLAR

Hüseyin Ali ÇAĞLAR

Meryem Zöhre ÇAĞLAR 


Memik Kiya'nın

Torunlarının

Çocukları

 

Şükrü'nün Torunları ; 

Nuri ;


Mehmet 


Ömer 


Ayşegül

 

Ayfer ;

Nurettin

 

 Ekrem ;


Özgül


Mehmet

 

Akif


Büşra


 

 

Nevzat ;


Özlem

 

Özge

 

Ezgi

 

Hiranur

 

 

 Mehmet ;


Adem

 

İbrahim

 

Esra

 

Memik ;

 

 

Hacı Murat ;

.............

..............

  

Ahmet ;

 

 

 

 Hüseyin'in Torunları ;

 

 

Gülsen ;

.

.

.

 

 

Memik ;

.

.

.

 

 

Özgür ;

..

..

..

 

 

Zöhre ; 

Atakan

 

 

Özer ;

..

..

..

 

 

 

Aydın ;

..

..

..

 

 

 Nuri'nin Torunları ;

 

 

Önder ;

Oğuzhan

 

 

Fatma ;

..

..

 

 

Habibe ;

 

..

..

 

 

 

Nihat'ın Torunları ;

 

 

Nevzat ;

Atakan

Nihat

 

Bayram ;

Nevzat

..

..

 

 

Sait'in Torunları ;

 

 

Nimet / Saadet ;

Ahmet

Nuri

...

...

...

 

İlker / Barış ;

Aykut

Ferhat  

 Serhat

 

Nurgül ;

 

 

Öner ;

 

 

Soner ;

 

 

 

Sevgi ;

 

 

Rabia ;

 

 

Yüksel'in Torunları ;

 

 

Ekrem ;

Mehmet Çağlar

 

 

Reşit ;

 

 

Doğan ;

 

 

    

 

Mehmet'in Torunları ;

 

Memik Volkan ;

 

 

Mustafa Serkan ;

 

 

Nafi Caner ;

 

 

 

Hacı Mustafa'nın Torunları ;

 

Özlem ;

 

 

Songül ;

 

 

Ahmet ;

 

 

Ömer ;

 

 

Nafi ;

 

 

 

Orhan'ın Torunları ;

 

 

Keziban Aybegüm ;

 

 

Eyüp ;

 

 

Zehra ;

 

 

 

Onuralp ;

 

 

Türkan'ın Torunları ;

 

 

Derya ;

 

 

Orhan ;

 

 

Kahraman ;

 

 

Aslıhan ;

 

 

Neslihan ;

 

 

Aşkın Nafi ;

 

 

 

Nevin'in Torunları ;

 

Özge ;

 

 

Özlem ;

 

 

Muhammed ;

 

 

Nafi'nin Torunları ;

?

 Memik Kiya / Memik Ağa Soy Ağacı  Memik Kiya / Memik Ağa Soy Ağacı

 Memik Kiya / Memik Ağa

 Memik Kiya / Memik Ağa

 Memik Kiya'nın ağabeyi Mustafa Kiya ( Mustafa ÇAĞLAR)   Memik Kiya'nın ağabeyi Mustafa Kiya ( Mustafa ÇAĞLAR)

Memik Kiya eşi Zöhre ÇAĞLAR ve oğlu Nafi ÇAĞLAR / 1981

Memik Kiya eşi Zöhre ÇAĞLAR ve oğlu Nafi ÇAĞLAR / 1981

 Memik Kiya eşi Zöhre ÇAĞLAR ve oğlu Nafi ÇAĞLAR / 1999 Memik Kiya eşi Zöhre ÇAĞLAR ve oğlu Nafi ÇAĞLAR / 1999

 

  Memik Kiya 'nın büyük kızı Yüksel ZİREK / 2003

 Memik Kiya 'nın büyük kızı Yüksel ZİREK / 2003 
 Memik Kiya oğlu Mehmet ÇAĞLAR Memik Kiya oğlu Mehmet ÇAĞLAR

 Memik Kiya 'nın büyük kızı Yüksel ZİREK ve torunu Ekrem ZİREK / 2003 Memik Kiya 'nın büyük kızı Yüksel ZİREK ve torunu Ekrem ZİREK / 2003 

  Memik Kiya'nın büyük ağabeyi Küçük Hacı Ağa/Küçük Hacı Kiya'nın küçük oğlu Cemal ÇAĞLAR / 2004  Memik Kiya'nın büyük ağabeyi Küçük Hacı Ağa/Küçük Hacı Kiya'nın küçük oğlu Cemal ÇAĞLAR / 2004 - Barak Alagöz köyü

 Memik Kiya'nın büyük ağabeyi Küçük Hacı Ağa/Küçük Hacı Kiya'nın küçük oğlu Cemal ÇAĞLAR / 2004  Memik Kiya'nın büyük ağabeyi Küçük Hacı Ağa/Küçük Hacı Kiya'nın küçük oğlu Cemal ÇAĞLAR / 2004 - Barak Alagöz köyü
 Memik Kiya oğlu Nafi ÇAĞLAR / Küçük Hacı Ağa Mezarı / Barak Alagöz köyü /2004  Memik Kiya oğlu Nafi ÇAĞLAR /  Küçük Hacı Ağa Mezarı / Barak Alagöz köyü /2004
 Memik Kiya'nın torunu Onuralp ÇAĞLAR / 2012

   Memik Kiya'nın torunu Onuralp ÇAĞLAR / 2012
Memik Kiya / Memik Ağa oğlu Nafi ÇAĞLAR / Gaziantep Barak Alagöz köyü / 2004 Memik Kiya / Memik Ağa oğlu Nafi ÇAĞLAR / Gaziantep Barak Alagöz köyü / 2004

 Memik Kiya Mezarı ; Gaziantep Asri Mezarlığı ; Memik Kiya Mezarı ; Gaziantep Asri Mezarlığı ;

 Memik Kiya eşi Zöhre ÇAĞLAR'ın kabri ve oğulları Nafi ÇAĞLAR Memik Kiya eşi Zöhre ÇAĞLAR'ın kabri ve oğulları Nafi ÇAĞLAR 29 Ağustos 2012 Çarş. 17:27

 Memik Kiya'nın torunları  Memik Kiya'nın oğlu Nafi ÇAĞLAR ve Memik Kiya'nın torunları

MEMİK KİYA

" Memik Ağa "

Büyük Selçuklular'ın dağılmasından sonra kurulan Şam Atabeğliği

vardır. Bu atabeğliğin en önemli kütlesi ise ; Halep Türkmenleri'dir.
Bu Türkmenler 24 Oğuz'un Boz-Ok koluna mensup olup 13 boydan oluşmuşlardır.Halep Türkmenleri'nin kuzeyde devamı olan bir kısmı ise Dulkadiroğulları Beyliği'ni kurmuşlardır.
Bu beyliğin; askeri olarak sağ kolunu oluşturan kısmı 9 oymaktan
meydana gelmiştir. Bu dokuz oymaktan birisi de Mihmadlı'dır.
Bu oymak Dulkadiroğulları Beyliği'nin güneydoğu uç noktasındaki
Karadağ adındaki küçük bir dağın kaşında yerleşmişlerdir.
Başlarında ise Kara Yusuf Bey vardır. 
Memik Kiya bu yönetici ailenin soyundan gelmiş olup,
kendisine kadar olan süreçte, aralıksız olarak aile,
oymağını yönetmiştir.
Memik Ağa bu oymağın son beyi ve son ağasıdır.

Babası Yemen Şehidi Hasan Ağa'dır. Dedesi Büyük Hacı Ağa /
Büyük Hacı Kiya'dır. Soyadı kanunu geldiğinde
Çağlar soyadını almıştır.

Bu gün, Memik Kiya'dan töreyenlerin sayısı 190'a ulaşmıştır.
Bunların büyük çuğunluğu Gaziantep Şehitkamil, bir kısmı ise
Gaziantep Yavuzeli ilçe nüfusuna kayıtlıdır. 
Merkez köy ise Şehitkamil Karayusuflu'dur.

Hacı Ömerli Cemaati

Rişvan Aşireti'ne mensup ve Kahta'ya tabi cemaatlerin ilk sırasında yer alan Hacı Ömerli Cemaati 1536'da "Kaytanlı" adıyla da kaydedilmiştir. Ancak, XVI. yüzyıldan sonraki belgelerde Hacı Ömerli adıyla herhangi bir konargöçer topluluğa rastlanmamakta, buna mukabil "Umranlı" veya "Ömeranlı (Omaranlı)" adıyla bir Rişvan cemaatine tesadüf edilmektedir. Bu cemaatin 1519, 1524 ve 1536 tahrirlerinde Hacı Ömerli imlasıyla yazılmış olduğu, sonraki devirlerde bu adın değişikliğe uğrayarak "Ömerler" anlamına gelen "Ömeranlı" şeklinde belgelere geçmiş olduğu tahmin edilmektedir. Zira bu durum diğer bazı cemaatler için de söz konusudur. Bunlara ileride değinilecektir.

Hacı Ömerli (Ömeranlı) Cemaatinin, başta Kahta, Malatya ve Adıyaman olmak üzere Konya, Sivas, Divriği, Alacahan, Darende, Gürün, Antakya ve Trablusşam'da konargöçer olarak yaşadıkları belgelerden anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, Tırhala sancağı ve bu sancağa bağlı Yenişehir ve Çatalca kazalarında, Maraş, Kilis ve Antep sancakları ile Halep eyaletinde yaşadıkları ifade edilmektedir.

Kaynakça
Kitap: OSMANLI DEVLETİNDE AŞİRET YÖNETİMİ, Rişvan Aşireti Orneği
Yazar: FARUK SÖYLEMEZ
 Hacı Ömer Suluğu - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep
 
 Hacı Ömer Suluğu
 Hacı Ömer Suluğu- Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep

 Hacı Ömer Suluğu

 Hacı Ömer Suluğu- Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep

 Hacı Ömer Suluğu
 Hacı Ömer Suluğu- Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep

 Hacı Ömer Suluğu

 Hacı Ömer Suluğu- Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep


  Hacı Ömer Suluğu

 Hacı Ömer Suluğu - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep

 Hacı Ömer Suluğu - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep


 Hacı Ömer Suluğu - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep
 Hacı Ömer Suluğu - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep


 Hacı Ömer Suluğu - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep
 Hacı Ömer Suluğu - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep

 Hacı Ömer Suluğu - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep

 Hacı Ömer Suluğu - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep

 Hacı Ömer Suluğu - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep
 Hacı Ömer Suluğu - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep


 
 Hacı Ömer Suluğu - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep
Bedirköy Hanı - Bedirköy/Şehitkamil/Gaziantep


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam39
Toplam Ziyaret309443
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.