KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Hakkımızda

 

M  İ  H  M  A  D  L  I    /   M  A  H  M  A  T  L  I

O  Y  M  A  K    B  E  Y  İ 

 

MAHMATLI OYMAK BEYİ ; Nafi Çağlar MAHMATLI / Batur Nafiz TANÇAĞLAR

 M İ H M A D L I / M A H M A T L I  O Y M A K   B E Y İ ;

" Hacı Ömerler Oba Beyi "

Nafi Çağlar MİHMADLI  / Batur Nafiz TANÇAĞLAR

G a z i a n t e p
 

  

 

BATUR NAFİZ TANÇAĞLAR

Nafi Çağlar  Budunlu

 H a y a t ı

 

 Soyu :  

         Nisan 1965’te Gaziantep’in Karayusuflu köyünde doğdu. Oğuz Türkleri’nden Mihmadlu (Mahmatlı) oymak beyi
Kara Yusuf’un soyundan gelen Hacı Ömerler Oymağı’ndandır.
   Büyük Hacı Ağa Obası'ndan, obanın son beyi Kiya Memik Ağa’nın son oğludur. Dedesi Yemen şehidi Hasan Ağa’dır.         


Eğitim Durumu :

Eylül 1972’de
; Gaziantep Merkez ilçeye bağlı Karayusuflu
köyünde  başladığı ilkokul eğitiminin ilk dört yılını köyünde
ve 5.sınıfı ise ;
Haziran 1977’de ; Gaziantep Merkez ilçedeki ( Şehitkamil )Şahinbey İlkokulu'nda okuyarak tamamladı.
Haziran 1980'de ; İsmet Paşa Lisesi’nde orta okul bölümünü,
Haziran 1983'te ; Mehmet Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi
lektrik Bölümünü ve
Haziran 1984’te ; M.R.Uzel Teknik Lisesi’nin "Elektrik Teknisyenliği " Bölümünü bitirdi.
24 Ocak 1989’da ; Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

" Fizik Bölümü "nden mezun oldu.
16 Kasım 2009’da ; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
“ Türk Dili ve Edebiyatı ” bölümüne kayıt yaptırdı.

Mesleki Hayatı :

Devlet Kurumlarında ;

1 Nisan 1990 - 31 Temmuz 1990'da  ; İzmir Narlıdere İstihkam
Taburu Yedek Subay Okulu'nda eğitimini tamamladı.
1 Ağustos 1990 - 6 Şubat 1991'de;  Diyarbakır Lisesi
(Hüseyin Uluğ Lisesi ) ve
6 Şubat 1991'de; 31 Temmuz 1991'de ; Birlik Lisesi'nde
  " Yedek Subay Fizik Öğretmeni " olarak askerliğini yaptı. 
21 Kasım 1991 - 8 Temmuz 1996 ; Zonguldak-Çaycuma Saltukova
Lisesi'ne
" Fizik Öğretmeni " olarak ilk ataması yapıldı.
28 Haziran 1994'te Adıyaman'a - isteğe bağlı il dışı - tayini çıktı ve
12 Ekim 1994'te tayini durdurdu.
13 Eylül 1995 - 15 Nisan 1996’da ; Saltukova Lisesi’nde
" Müdür Yardımcılığı " yaptı. 
10 Temmuz 1996 - 9 Eylül 1997 ; Gaziantep Şahinbey Eğitim Hizmetleri/Eğitim Araçları Donatım Merkezi (A.S.O.) Müdürülüğüne  " Fen Bilimleri Öğretmeni "olarak isteğe bağlı il dışı tayin oldu. 
9 Eylül 1997 - 20 Şubat 2000 ; Gaziantep Şehitkamil Fitnat Nuri
Tekerekoğlu Anadolu Lisesi'nde valilik görevlendirmesiyle çalıştı.
20 Şubat 2000’de ; Devletteki memuriyetinden istifa etti.
5 Aralık 2003 - 8 Eylül 2004 ; İstanbul Küçükçekmece Zehra
Mustafa
Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi'ne açıktan ataması yapıldı. 
8 Eylül 2004 - 1 Kasım 2006 ; Açıkta kaldı ve dershanecilik yaptı.
1 Kasım 2006 - 27 Haziran 2007 ; İstanbul Bağcılar Mahmutbey
Lisesi'ne
açıktan atandı.
27 Haziran 2007 - 7 Eylül 2009 ; İstanbul Küçükçekmece Zehra
Mustafa
Dalgıç Ticeret Meslek Lisesi'ne  Yargı Kararı  ile atandı/tayin
oldu.
7 Eylül 2009 - 18 Temmuz 2013 ; İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi'ne
- isteğe bağlı il içi - tayinini aldırdı.
18 Temmuz 2013 - 2 Eylül 2015 ; İstanbul Bağcılar İbni Sina
Anadolu  Lisesi'ne - isteğe bağlı il içi - tayin 
 
oldu. 
2 Eylül 2015 - ..................; Sefaköy Anadolu Lisesi (Küçükçekmece - İstanbul)'ne - isteğe bağlı özür durumundan il içi - tayin oldu.
  
Özel Eğitim Kurumlarında ;   

1996-1997’de ;  Gaziantep’te ; Gasem Dershanesi’nde,
1998-1999’da  Gaziantep’te ; Açı Dershanesi’nde çalıştı.
1999-2001’de ; Gaziantep’te ; “Lider Dershanesi Kurucu-Ortaklığı”   yaptı.          
2004-2005’te İstanbul’da ; Bahçelievler-Şirinevler’de
Çağ-Dem’i kurdu.
2005-2006’da ; İstanbul’da ;Bakırköy Çağ-Dem’de çalıştı.
2006-2007’de ; İstanbul’da ;Bağcılar-Güneşli Limitfen Dershanesi “ Kurucu Müdürlüğü ” nü yaptı.
2009-2010’da İstanbul’da ; Bağcılar Güneşli Kavram  Dershanesi’nde “ Fizik Öğretmenliği ” yaptı.

Mesleki - Hizmetiçi - Eğitimi ;
20-24 Mayıs 1991‘de; Diyarbakır'da ; Milli Eğitim Müdürlüğü “ Eğitim Araçlarını Kullanma"
29 Haziran-6 Eylül 1992’de ; Bolu'da ; Gazi Üni.Bolu Eğitim Fakültesi “ Eğitim Bilimleri ”
5 Temmuz-10 Eylül 1993'te Ankara ;Hacettepe Üniversitesi(Beytepe)'nde "1.Kademe Alan Eğitimi "
3 Temmuz - 8 Eylül 1995’te ; Ankara
Hacettepe Üniversitesi (Beytepe)'nde “2.Kademe Alan Eğitimi"
10-27 Mayıs 2004'te; İstanbul Küçükçekmece Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi'nde ; "Bilgisayar Kullanımı ve İnternet"
1 Mart 2007-2 Temmuz 2007’de ; “İstanbul Kültür Üniversitesi ‘nde ; "Zümre Liderliğinde Profesyonellik ”,
15-19 Ekim  2007’de ; İstanbul Küçükçekmece Mustafa Pars İlköğretim Okulu'nda;  “ Bilişim Teknolojilerini Etkin Kullanma ve Sunu Hazırlama”,
14-15 Ocak 2008'de ; İstanbul Küçükçekmece Sultan Murat İlköğretim Okulu'nda , "Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı Uygulama"
21-25 Nisan 2008’de ; İstanbul K.Çekmece Sefaköy'de ; Mustafa Eravutmuş İlköğretim Oklu'nda ; "Halkla İlişkiler”,
22-23 Mart 2008'de ; İstanbul Kültür Üniversitesi'nde ; "Eğitim Psikolojisi Sempozyumu "

3 Mart - 16 Mayıs 2008’de ; İstanbul Kültür Üniv.“ Uzman Eğitim Yöneticiliği ” 
20 Mayıs -  2 Temmuz 2008’de ;“İstanbul’da ; Kültür Üniversitesi ‘nde “ Eğitim Mühendisliği ”,
16-19 Mart 2010'da ; Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi'nde ; " Proğram
Tanıtımı " ,
10-14 Mayıs 2010'da ; İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi'nde ; "Demokratik vatandaşlık ve İnsan Halkarı Eğitimi"
20 Nisan –15 Haziran 2011’de ; İstanbul Bağcılar’da Söz Söyleme Sanatı (Diksiyon)”
27 Haziran 2011-3 Temmuz 2011'de ; İstanbul Balçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde; "İlk Aşama İzci Liderliği"
30 Ocak 2012 - 2 Şubat 2012'de ; Antalya'da ; Kemer Kiriş'te ; Milli Eğitim Bakanlığı / Eğitek'in düzenlediği " Uluslararası Öğrenci Değerlendirme (PİSA) Toplantısı (Semineri) "
30 Nisan 2012 - 18 Mayıs 2012'de ; İstanbul Bağcılar A.Nermin Bilimli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde; " Veb Tabanlı İçerik Geliştirme ", 
9 Nisan 2013-24 Mayıs 2013'te;  İstanbul Küçükçekmece Anadolu Lisesi'nde; "Osmanlıcada Kolay Metinleri Okuma",
12 - 16 Ağustos 2013 'te ; Erzurum Ilıca'da ;  “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”, 
7 Ekim 2013-15 Kasım 2013'te;  İstanbul Küçükçekmece Anadolu Lisesi'nde; "Osmanlıcada Kolay Metinleri Yazma",
11 Kasım 2013-6 Aralık 2013’te ; İstanbul Bağcılar Halk Eğitim'de ;  “Motorlu Taşıt Sürücüleri Sınav Sorumlusu"
30 Eylül 2013-2 Aralık 2013'te;  İstanbul Küçükçekmece Anadolu Lisesi'nde; "Osmanlıcada Kolay Metinleri Yazma",
23 - 27 Haziran 2014 'te ; Erzurum Ilıca'da;  "Öğretme, Öğrenme, Kuram ve Yaklaşımları",
12-16 Ocak 2015’te ; İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi'nde ;  " Fatih Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı",
6 - 10 Nisan 2015’de ; Erzurum'da Ilıca’da ; "Yenilenen Orta Öğretim Proğramlarının Tanıtımı "
25-26 Haziran 2015’de; İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi'nde ; "Çalışanların temel İş Sağlığı ve Güvenliği"
22-23 Şubat 2016'da; İstanbul Küçükçekmece Pagev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde; "Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci ve Danışman Öğretmen Eğitimi"
16-22 Mayıs 2016'da ; İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'nde;
"fatih Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi"
18-22 Temmuz 2016'da ; Mersin'de ;Fatih Projesi Destekli Fizik Eğitici Eğitimi" kurslarına katıldı.
2-5 Eylül 2016'da ; Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'nde ; "İş Sağlığı ve Güvenliği "eğitimlerini aldı. 

İzcilik :

27 Haziran – 3 Temmuz 2011’de ; M.E.Bakanlığı’nın, Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde yaptığı " 1. Aşama İzcilik Temel Eğitimini (Oymak/Ocak Liderliği )" tamamladı.
30 Eylül 2013’te ; Bağclar İzcilik Derneği’ne üye oldu.
5 Ekim 2013’te ; Ümraniye’deki 2.eğitimini tamamladı ve
  Türkiye İzcilik Birliği (Fed.)’ne üye oldu.
İzcilik Yörüklüktür İzcilik Türüklük'tür “adlı makalesi
Nesli Sina Dergisinin 2015 yılı sayısında yayımlandı.     Basım-Yayın Etkinlikleri :
       
1984-1987’de ; Diyarbakır’da ;çeşitli yerel gazetelerde şiirleri yayımlandı. 1987’de ; altı tane şiiri “ Genç Şairler Kitabı ” nda
yayımlanmaya değer görüldü.
1996-2002'de ; Gaziantep’te ; çeşitli yerel gazete ve dergilerde, şiirleri ve yazıları çıktı, radyo ve televizyonlarda yayınlandı.
Kasım 2001’de ; “Kırçiçek’im” adlı ilk şiir kitabını çıkardı.
2002’de ;  Şair Ahmet Ayaz’ın hazırladığı
Gaziantep’te Kültür-Sanat Edebiyatta İz Bırakanlar ” adlı
kitapta yer aldı.
2002’de ; Şair Mehmet Nacar’ ın, Kilim Fm.de
hazırlayıp sunduğu “ Bu Şehrin Yalnızları ” na konuk oldu.
Lise ve yüksekokulda gösterim ve halk oyunları etkinliklerine katıldı.
1997-1999’da ; yerel televizyonlarda-kamu hizmeti amaçlı,
haftalık , ÖSS hazırlık-canlı yayın Fizik dersleri verdi. Çeşitli
amaçlarla “ Eğitim Programları ” hazırladı ve sundu.
1996-2003 arasında ; Gaziantep-Kahramanmaraş-Adıyaman arasındaki yaklaşık 150 köy,mezra ve obayı gezerek alan araştırması yaptı ve “ Kızık Boyu 1 (Karataş Kızıkları) ” adıyla
4 Temmuz 2005’te ; kitaplaştırdı. Bu kitap,
5 Ağustos 2005’te ; Yeniçağ Gazetesi’nde haber oldu
ve Ekim 2005 TÜYAP kitap fuarı ekinde yer aldı.
27 Aralık 2005 tarihli Tercüman Gazetesi’nde, Necdet Sevinç’in
köşe yazısına konu oldu.           
2005-2006’da ; İstanbul Gazetesi’nde  Türkçe’mi
Kimler Apardı ” adlı makaleler yazdı.
6 Eylül 2006’da ; Köşe yazarı Neddim Odabaş ile
Eğitimin Eşik Yeri Dershane ” adlı söyleşisi,
Milli Gazete'de  yayımlandı.
27 Kasım 2007’de ; Bakırköy Erguvan’da
Sivri Kalemler 3. Şiir Şöleni ” ne,
17 Mayıs 2008’de ; Şair Dursun Elmas’ın
öncülüğünde, Sultan Ahmet Türkistan Aşevi’nde  gerçekleştirilen
Türk-İslamcı Şairler 4. Buluşması ” na katıldı.
30 Mayıs 2009’da ; Tekirdağ Kumbağ’da,
12-13 Aralık 2009’da ; İzmir Yeni Foça’da yapılan “ şairler toplantısı ” na davet edildi.
        
Dernek-Vakıf-Sendika Etkinlikleri :

Gaziantep 100.Yıl Atatürk Kültür Merkezi
kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı ve “ Denetleme
Kurul Başkanlığı ” görevini yürüttü. (lise 1’de) 
9 Eylül 1998’de ;  “ Kızıklar Kültür-Eğitim ve
Dayanışma Derneği ”ni kurdu ve “ Kurucu Genel Başkanı ” oldu.
2000’de ;  dernek bünyesinde “ Kızıklar Eğitim-Sağlık A.Ş.” ni ve
“ Dünya-Kızıklar Eğitim-Sağlık Sanayi Ticaret Limitet Şirketi ” ni,
bu şirketlere bağlı “ Dünya Tıp Merkezi”ni kurdu ve
Yönetim Kurulu Başkanı ” oldu.
2002’de ; dernek adına “ İmtiyaz Sahibi ”
olarak “ Kızıklar ” dergisini çıkardı.
2000’de ; “ Türkmenler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı ”
görevini aldı.
2004 ve 2006 seçimlerinde ; “ Türkmenler Derneği
Genel Başkan Vekilliği ” ne getirildi.
2002’de ; Musabeğliler Derneği,
2005’te ; Yörük-Türkmen Derneği, 
2006’da ; Sof-Ceritler Derneği kuruluş çalışmalarına katıldı.
2006’da ; Gaziantep Kültür-Sanat
Edebiyat Derneği “ Kurucu Üyeleri ” arasında yer aldı.
Aralık 2007’de ve 2009’da ;  “Gaziantep-Kuvva-i  Milliye Derneği
Yönetim Kurulu” na seçildi.
2002-2003’te ; Gaziantep’te bir süre çalışmalarda bulunan
GAMMBİR (Gaziantep Milli Mücadele Birliği)’in kurucuları
ve öncüleri arasında yer aldı.
Mayıs 2002’de ; “ Gaziantep Oğuz Boyları Birliği (Federasyonu) ”
çalışmalarını başlattı ve Eylül 2005’te kuruluşunu gerçekleştirdi.
 8-9 Ocak 2005’te ;  “birliği” temsilen , Ankara’da “Üst Birlik
(Konfedarasyon)” çalışmalarına (1. Kurultaya) ve
3-4 Mayıs 2008’de ; 2. Kurultaya katıldı.
Nisan 2005’te ; Gaziantep adına “1.Ankara Türkiye’m Topluluğu” toplantısına katıldı.
08.08.2008’de ;   “ Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Eğitim Kültür Dayanışma ve Araştırma Derneği ” ni kurdu.
Araştırmac-Yazar Muharrem Kılıç ile birlikte, “ Mahmatlı Oymakları ” ile ilgili kitap hazırlıkları ve “ Karataş Oğuz Boyları Derneği ” kuruluş çalışmaları devam etmektedir.
12 Şubat 2014'te ; Kızık ve Pekmezci Köyleri Derneği kurucuları  
arasında yer aldı ve Kurucu Başkan Vekili oldu.

İstanbul'da ;
2005'te ; " Gaziantepliler Derneği "
2006'da ; “ Anadolu Türkmenler Derneği ” 
2007’de ; “ Sivri Kalemler Derneği ” ne üye oldu.
2008’de ; “ Küçükçekmece-Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi Mezunları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri ” arasında yer aldı.
2005-2006 yıllarında ; AVRASYA-BİR (Avrasya Birliği Vakfı) ve
2007-2008 yıllarında ; TDAV (Türk Dünyası Araştırma Vakfı)’ın haftalık eğitimine ikişer yıl düzenli olarak katıldı.
7-8 Ağustos 2010'da ; Malatya Arguvan'da yapılan
" Atmalı Oymağı 1.Kurultayı " na, araştırmacı-yazar ve
Gaziantep Mahmatlı Dernek Başkanı olarak,
26 Şubat 2011'de ; İstanbul Sarıyer'de yapılan," Yörük-Türkmenler 3.Kurultayı " na araştırmacı-yazar ve şair olarak katıldı. 
02.12.2012'de ; Antalya 11 Kasım Kültür Derneği'ne üye oldu.
2013'te; İzmir'de Dede Korkut Dernekleri Birliği (Federasyonu)
kurucuları arasında yer aldı ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
13 Nisan 2014'te ; Gönenliler Derneği'ne üye oldu.
Zonguldak'ta ;
29 Mayıs 2014'te ; Saltukova Lisesi ve Ortaokulu Eğitim Kültür ve
Dayanışma Derneği'nin kuruluşuna öncülük etti ve Kurucu Başkan
oldu.

Kurultay Çalışmaları ;

16 Ağustos 2009'da  ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
" Memik Kiya köy odası " nda Türkiye geneli
" Mahmatlı Oymakları 1.Kurultayı " nı,
19 Kasım 2010'da ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
" Memik Kiya köy odası " nda
" Mahmatlı Oymakları 2.Kurultayı " nı,
30 Temmuz 2011'de ; Nevşehir Avanos Mahmat kasabasında,
Mahmat Belediye Başkanı Faruk CEYHAN ile birlikte,
" Mahmatlı Oymakları 3.Kurultayı " nı,
9 Kasım 2011'de ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
" Memik Kiya köy odası " nda
" Mahmatlı Oymakları 4. Kurultayı " nı,
24 Nisan 2011 Pazar günü ;Tarihi Bursa Kızık Köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ertuğrul Sünel ve yönetim kurulu ile birlikte, Ankara'dan Çanakkale'ye kadar olan bölgedeki
Kızıklar'ın " 1.Bölgesel Toplantısı " na öncülük etti.
30 Temmuz 2011'de ; Nevşehir Avanos Mahmat kasabasında,
Kızık Boyu 3.Kurultayı " nı,
9 Kasım 2011'de ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
" Memik Kiya köy odası " nda
Kızık Boyu 4.Kurultayı " nı ,
27-28 Ekim 2012'de ; Gaziantep'te ;
" Türkiye Milli Kültür Dernekleri 5 Kurultayı" nı ( Mihmadlı / Mahmatlı Yörük-Türkmenleri 5. Kurultayı,Oğuz Kızık Boyu 5. Kurultayı )
19-20 Ekim 2013'de ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu'da; Memik Kiya köy odasında ; " Türkiye Milli Kültür Dernekleri 6. Kurultayı" nı ( Mihmadlı Yörük Türkmenleri 6. Kurultayı,Oğuz Kızık Boyu 6. Kurultayı,Yörük-Türkmen Dernekleri 2.Kurultayı )
11-12 Ekim 2014'te ;
" Türkiye Milli Kültür Dernekleri 7. Kurultayı " nı,  Mihmadlı Yörük Türkmenleri 7. kurultayı ,Oğuz Kızık Boyu 7. Kurultayı )'nı
26 Temmuz 2015'te ; Bolu Seben'de  Mihmadlı Yörük Türkmenleri 8 kurultayı ,
Oğuz Kızık Boyu 8. Kurultayı )'nı
10-11 Ekim 2015'te ; Gaziantep Oğuzeli'nde;Oğuzeli belediye Başkanı M.Sait Kılıç ile,T.C.Milli Kültür Dernekleri 9.Kurultayı
( Mihmadlı Yörük Türkmenleri 9. kurultayı ,Oğuz Kızık Boyu 9. Kurultayı )'nı gerçekleştirdi.

Türk-Eğitim Sendikası’nda ;

1994’te  Zonguldak'ta ; Çaycuma “ Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri ”
 arasında yer aldı.
1995 ve 1996’da ; Yönetimlerde, “ Başkan Yardımcısı " ve
" Saltukova Temsilcisi ” olarak görevler aldı. 
1997 ve 1998’de ; Gaziantep’te ;Yönetim Kurulunda “ Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu ” ve “ Şehitkamil İlçe Temsilcisi ” olarak görev yaptı.
2004’te İstanbul'da ; 5 Nolu şube üyesi oldu ve Küçükçekmece Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi “ Okul Temsilcisi ” ve
2009 'da ; Bağcılar Gazi Lisesi okul temsilcisi seçildi.
         
Siyasi-Fikir Etkinlikleri :

Diyarbakır'da ;  1987-1988’de ;Dicle  Üniversitesi’nde ” Öğrenci Temsilcisi ” seçildi.  
Zonguldak Çaycuma’da ; 1995-1996’da ;İsmail Akçaoğlu ile kurduğu “ Saltukova Ülkü Ocağı Kurucu 2.Başkanlığı ” na getirildi.
Gaziantep'te ;
1996-1997’de ; " Şehitkamil İlçesi Ülkü Ocakları Başkanlığı”,
1998’de ; " Gaziantep Ülkü Ocakları İl Eğitim Masası Sorumluluğu ”,
2002’de ;  MHP Gaziantep’ten “ millet vekili aday adayı ” oldu.
2002 ve 2003’te ; “ Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Yönetim
Kurulu Üyeliği ” ve
2003’te ;  “ MHP Gaziantep İl Başkanlığı ” görevlerinde bulundu.
Öğretmenliğe tekrar başladığı için bu görevinden istifa etti.
         
Diğer Etkinlikleri ;

Nisan-Mayıs-Haziran 2011'de ; İstanbul'da ;  
Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitim ve Merkez Müdürlüğü'nün
İSMEK Bahçelievler-Barbaros'ta yaptığı " Söz Söyleme Sanatı " ,
kursuna katıldı. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında ;
Halk Oyunlarım şiiri ," 4. sınıf Sosyal Bilgiler " ders kitabında yayımlandı.İstanbul'da; 9 Nisan 2013 - 24 Mayıs 2013 tarihleri arasında,Küçükçekmece'de "Osmanlıca Okuma Kursu"na ,
30 Eylül 2013 - 2 Aralık 2013 tarihleri arasında
"Osmanlıca Yazma Kurusu" na,11 Kasım 2013 - 29 Kasım 2013 tarihleri arasında;Bağcılar Halk Eğitim Merkezinde "Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu" na katıldı.

Yayımlanan Eserleri :

Kırçiçek’im ” Şiirler 1, “ Kızık Boyu 1 (Karataş Kızıkları) ”,
Kızıklar ” dergisi. 19 Mayıs 2009’da “ Bozkurt Duruşu ” Şiirler 2,
20 Temmuz 2012'de ; "Bozkurt Yürüyüşü" Şiirler 3 ve Yeniden
Kuvva-i Milliye Destanı (“Gazi” Antep Destanı ) Şiirler 4,
Devam Eden Kitap Çalışmaları :

Kızık Boyu 2 (Türkiye Kızıkları), Kızık Boyu 3 (Dünya
Kızıkları), Karacadağ Türkmenleri, Gaziantep’te Oğuz Boyları,
Karataş’ta Oğuz Boyları (Aşiret, Cemaat, Oymak ve Obalar),
Gızzık Hakiyeleri, Benim Hayatım Hikaye, Karadağlı Deli Memed
(Roman), Türkçe’mi Kimler Apardı (Makaleler), Bize Antepli
Derler (Şiirler), Teğet Sevdalar (Şiirler ), Apardılar Türkçe’mi
(Şiirler ),  Bağışlama Atam (Şiirler)
Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı 2 (“Kahraman” Maraş Destanı),
Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı 3 (“Şanlı” Urfa Destanı ),
Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı 4 (“Ana” dolu Destanı),
Antep Fıstığı ...
 
Bestelenen Şiirleri

29 Mart 2011'de " Bize Antepli Derler ",
30 Mart 2011'de " Türkmen Destanı - Türkmen'em Men ", 
10 Nisan 2011'de " Şerife'nin Türküsü ",
10 Nisan 2011'de " Garadağ Gözeli ",
20 Nisan 2011'de " Aybastı " ,
29 Mayıs 2011'de " Bize Maraşlı Derler " ,
29 Mayıs 2011'de " Bize de Urfali Derler ",
29 Mayıs 2011'de " Topal Osman Ağa Destanı " ,
20 Haziran 2011'de " Boyno Oğlu Memik Ağa
9 Eylül 2011'de " Kızık Destanı  şiirleri,
Ozan Yetkin KARAKAYA tarafından bestelenmiştir.
 

Bestelenecek Şiirleri ;

Gazi Solak Ağa, Şehit Hasan Ağa,  Bozdağ Gözeli,
Çamardı'nda Bir Gözel , Mihmadlı Destanı...

  

Gaziantep Karataş Bölgesi’nde

 İmza Attığı  İlkler…

 1.     İlk boy derneğini (Kızıklar Derneği) kurdu.

2.     İlk Oymak (Mihmadlı Oymağı) derneğini kurdu.

3.     İlk dergiyi (Kızıklar) çıkarttı.

4.     İlk şiir kitabını çıkarttı.(Başka yok.)

5.     İki şiir kitabı olan ilk ve tek şair. (2001 yılı)

6.     İlk tarih-araştırma kitabını (Kızık Boyu 1 ) çıkarttı.

7.     İlk Halk Oyunları çalışması yaptı.(1981-1982)

8.     İlk dershane kurdu.( Hala dershane kuran yok.)

9.     Şiiri bestelenen ilk ve tek şairi.(2010-2011 yıllları )

10.    İlk “ocak başkanı” olan kişi.( Başka olmadı…)

11.    Bir parti il başkanı olan ilk şahıs.( Hala başka yok.)

12.    Televizyon programı veya sunuculuğu yapan ilk ve tek.

13.    Kurultay Geleneğinin canlandırılması çalışması…

14.    Köyleri ağaçlandırma çalışması.( 2011 yılı)

15.    Açık Lise çalışması (1996-2000 yılları arası )

  

Gaziantep'te İmza Attığı  İlkler…

  1.    İlk dergiyi (Kızıklar) çıkarttı.

2     Televizyon'da Eğitim programı ve sunuculuğu yapan

ilk ve tek.

3.    Kurultay Geleneğinin canlandırılması çalışması…

4.    Köyleri ağaçlandırma çalışması.( 2011 yılı). ( Başka yok.)

5.     Dernekçi olarak ilk tarih-araştırma kitabını (Kızık Boyu 1 )

çıkarttı. 
( Başka yok.)

6.     Dernekçilikte şirketleşme olayını ilk gerçekleştirdi.

(Başka yok.) 

7.    Eğitim ve sağlıkta Anonim Şirket ( A.Ş.) kurdu..

8.Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1.Kurultayı.

  

Türkiye'de İmza Attığı  İlkler…

 1. Mahmatlı Oymakları Alan Araştırması.

2. Mahmatlı Oymakları Kurultayları.

3. Kızık Boyu Alan Araştırması.

4. Kızık Boyu Kurultayları.

5. Kızık Boyu kitabı. 

6.Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1.Kurultayı.

 

 

 Nafi Çağlar Memikkiya

Nafi Çağlar Hasanağa

Nafi Çağlar Hacıağa

Nafi Çağlar Pirmustafa

Nafi Çağlar Hacıömerli

Nafi Çağlar Mahmatlı

Nafi Çağlar Karayusuflu

Nafi Çağlar Kızıkbeyi

Nafi Çağlar Budunlu

 

  

Nafi ; Batur Nafiz TANÇAĞLAR

Alperen Buğra

Hasan Memik TANÇAĞLAR

 

Meyrem Zöhre TANÇAĞLAR

 

Hüseyin Memik TANÇAĞLAR

 

Ayşen  Fatma TANÇAĞLAR

 

 

 

 


Ş İ İ R L E R

  

 

HAKKIMIZDA YAZILANLAR

 

Ş İ İ R L E RDOSTUM NAFİ

 

Bir şair dostum vardı, adı Nafi,

Her müşkülatı ederdi telafi,

Ekmeğinin tuzu yok, benim gibi,

Neslinin son örneği desek, kafi…

 

“Bey” ilan etmişti, o’nu Kızıklar,

Dershane, tıp merkezinde tuzaklar,

Anası nazar boncuğu takmamış,

Türkmen başkan, o’nu her an kazıklar…

 

Fizikten kaybeder, güya Fizikçi,

Dernek kurar, o’na derler “tüzükçü”

Öğretmen olmuş ta, adam olamamış (!)

Ona buna, aş, iş sağlar, azıkçı…

 

Kaderimiz bir, dertler dizi dizi,

Sözde dostlar, yaktılar ikimizi,

Tarım Bakanı’na name yolladık,

“Kelaynak misali koruyun bizi”

 

Mehmet Demir ATMALI

13 Eylül 2003 / Gaziantep
REİSİM

 

Beysiz kaldı o Kızık Elleri,

Öksüz kaldı bu Cerit köyleri,

Mahmat arzuluyor şimdi seni,

Gel de halimizi gör reisim …

  

Köyleri hep gezdin karış karış,

Eğitimde başlattın bir yarış,

Herkes anlamıştı seni yanlış,

Gerçeği gördüler gel reisim…

 
Durmadan “eğitim, sağlık” dedin,

Köylerimize çok emek verdin,

İnsanımıza “değer” verdirdin,

Şimdi değerimiz yok reisim…


Hastahane açtın bizim için,

Dershane açtın hepimiz için,

Hani kim ne yaptı senin için,

Sen, hep bizi düşündün reisim…


Saymakla bitmez ki hizmetlerin,

Uğradığın o hezimetlerin,

Boşa gitmez ki bu emeklerin,

Seni her gün beklerim…Reisim…

 

Mesut BOZKURT

30 Aralık 2004 Perş.

Şehitkamil/Gaziantep 

SENSİN


Söyle Antep’e kıymetini bilsin…

Antep güzel ise, sebebi sensin,

Nice hayat dolu şehr-i alemde,

Antep sultan ise, tacı sensin…

 

Deniz ŞAHİN

28 Eylül 2006

Üsküdar/İstanbulNAFİ HOCA’YA

 

Musabeğliler* ki coşuyor,

Hep bir ileriye koşuyor,

Nafiz Hoca da konuşuyor,

Bize alkışlamak düşüyor…

 

Kilis’teki yüce dağlara,

Musabeğli’de ki bağlara,

Bakın bizlere neler diyor,

Kulak verin Nafi Çağlar’a…


Ali DAĞCI

22 Ekim 2006

Şahinbey/G.Antep

 

* Musabeğli ; Kilis’in ilçesi. 

YÜREKLİ HOCAM 

 

Neden bu kadar yüreklisin?

Ayağına kurşun sıksalar!

Fark etmez diyip geçersin,

İstanbul’u yakıp yıksalar, sen yine aynı sensin…
Alper GÖK

27 Eylül 2009 Pazar

Küçükçekmece/İstanbul

ZMDTML.2008-2009 / 9-C 

GÖNLÜME SIĞMAZ

 

Bana gönlünde yer aç dediler;

Ben olmaz dedim...

Nafi Çağlar dediler!

Ben gönlüme sığmaz dedim! ..Selim TEZEL

1 kasım 2009 Pazar 22:44

ZMDTML. 9-C / Beşyol

Küçükçekmece / İstanbul 

ÖĞRET SEN DE

 

Hey hocam öğret sen de,

Şu bilgileri öğret mene...

İhtiyacım var, öğret sen de,

Yarar var, öğret mende...Edebiyat, tarih, fizik,

Öğret bana matematik,

Saydır bana ritmik ritmik,

Yarar var öğret mende...25 Kasım 2009 Çarş.15:40

Güneşli/ Bağcılar/ İstanbul

Gazi Lisesi 9-D Sınfı

(N.Ç.'den uyarlama...)NAFİ HOCAMIZ


Beraber geçti sizinle iki yılımız.

Anlattın, öğrendik, nasılmış ecdadımız.

Taşırız sizi ayrılsak ta yüreğimizde,

Unutmayın hocam, var bizim farkımız…

Rengarenk geçen öğrencilimizde,

 

Nadir öğretmenler kaldı kalbimizde,

Ah çekip, hep hatırlarız elbet,

Fesatlık olmaz, asla sevgimizde…

İsterdik ayrılmamak, ama elden ne gelir,

Zaten ayrılsak ta, sevilen yine sevilir.

Tarih öğrendik, fizik öğrendik, en önemlisi “ahlak”

Çatsa da sene sonu kıymetiniz bilinir…


31 Mart 2011 Perşembe 11:11

Bağcılar Gazi Lisesi 12 Fen A adına

Kübra AKARSU 

ÇATIM ALTINDA

 

Bu çok mutluyum, ev sahibiyim,

Sanki düğün bayram yapar gibiyim.

Sebebini size şöyle söyleyeyim,

Canları topladım çatım altında…


Kimden başlayayım, nasıl sayayım,

Usulünce bir sıraya koyayım,

Adını bilmem ya , abla diyeyim,

Canları topladım çatım altında…


Muğla’dan tek geldi Orhan adaşım,

En genç, Antalya’dan Recep gardaşım,

Bu gün dostlarımla çevrili başım,

Canları topladım çatım altında…


Gene Antalya’dan elinde işle,

Smail abi var, dik duran başla,

Başkanlar başkanı Mustafa Kuş’la,

Canları topladım çatım altında…

 

Doru at misali hırçındır huyu,

Antep’in yiğidi Mahmatlı boyu,

Nafi gelip şenlendirince köyü,

Canları tanıdım çatım altında…

 

Geçi gibi yermiş bulduğu otu,

Tadına bakmayla bağlamış eti,

Maskot yapıp Anamaslı Mehmet’i,

Canları topladım çatım altında…Azgın dalgaların kuytu körfezi,

Bestami var hepimizin merkezi,

Biriktirip getirince herkesi,

Canları topladım çatım altında…


Başsız beden mi olur, başımız hani?

Şen olsun düğünüm Aşık Feymani,

Kendi yok, selamı avuttu beni,

Canları topladım çatım altında…


Al gayri sazı da efkarı dağıt,

İster türkü söyle, istersen ağıt,

Adanalı Aşık Gül Ahmet Yiğit,

Canları topladım çatım altında…

 

Belki biraz uzattım ömrünü,

Hoş ederek bu garibin gönlünü,

Sayamadığım misafirlerin tümünü,

Canları topladım çatım altında…

 

Orhan KARABACAK

21 Haziran 2012 Perşembe

Saçıkara/Kadınhanı/Konya

 

 BİR ŞAHBAZ TANIDIM

 

Doru at misali hırçındır huyu,

Hiç kaçırmaz, sever şöleni, toyu,

Güney’in yiğidi Mahmatlı soyu,

Bir şahbaz tanıdım Antep Eli’nden…

 

Bakışları kılıç, bağrı ise kalkan,

Özü ateş kaynar, yüreği volkan,

Ağzı alev saçar vatanım derken,

Bir şahbaz tanıdım Antep Eli’nden…

 

Ömer gibi heybetlidir duruşu,

Ali gibi güçlü yapar vuruşu,

Sanki Bekir gibi güven verişi,

Bir şahbaz tanıdım Antep Eli’nden…


 

Bütün canlı gibi çekmiş aslına,

Layık evlat olmuş kendi nesline,

Ezan ile Nafi denmiş ismine,

Bir şahbaz tanıdım Antep Eli’nden…Orhan KARABACAK
27 Haziran 2012 Çarş.

Saçıkara/Kadınhanı/Konya 

 

ANTEP ELİ’NDEN

 

Doru at misali hırçındır huyu,

Hiç kaçırmaz, sever şöleni, toyu,

Güney’in yiğidi Mahmatlı soyu,

Bir şahbaz tanıdım Antep Eli’nden…

 

Bakışları kılıç, bağrı ise kalkan,

Özü ateş kaynar, yüreği volkan,

Ağzı alev saçar vatanım derken,

Bir şahbaz tanıdım Antep Eli’nden…

 

Ömer gibi heybetlidir duruşu,

Ali gibi güçlü yapar vuruşu,

Sanki Bekir gibi güven verişi,

Bir şahbaz tanıdım Antep Eli’nden…

 

Bütün canlı gibi çekmiş aslına,

Layık evlat olmuş kendi nesline,

Ezan ile Nafi denmiş ismine,

Bir şahbaz tanıdım Antep Eli’nden…

 

Antep de yıllarca ocak yaktı

Bu yola vatan millet diye cıktı

Ülkü adlı gelin icin cile cekti

Bir şahbaz tanıdım Antep Eli’nden

 

Bestami’yim Türk’e sevdalı,

Nafi’de vatana çok faydalı,

Bu yazdığım az bile olmalı,

Bir şahbaz tanıdım Antep Eli’nden…Bestami ERDEM

7 Temmuz 2012 Ct.

Toprakkale/OSMANİYE

( Orhan Karabacak’tan uyarlama ) 

NAFİ ÇAĞLAR dostumaKaşları çatıktır selvidir boyu,

Yörük - Türkmen, Oğuz - Mahmatlı soyu,

Sözünü hiç sakınmaz, merttir huyu,

Bir yiğit tanıdım Antep Eli’nden…


Şölenlere şeref verir beklenir,

Bey- efendidir, cemaate eklenir,

O da gelince sohbetler denklenir,

Bir yiğit tanıdım Yavuz Eli’nden…

 

Yiğittir, merttir hiç satmaz dostunu,

Üzerine almaz çakal postunu,

Tepkisi büyüktür, hele sustu mu,

Bir yiğit tanıdım Mahmat Eli’nden…

 

Dostuna pamuk, düşmana çeliktir,

Saf Türk’tür, Oğuz Boyu’ndan geliktir.

Aslı-nesli Yörük oğlu yörüktür,

Bir yiğit tanıdım Oğuz Eli’nden…

 

Oğuz boyudur, Mahmatlı soyundan,

Eğilmez çeliktir, dönmez huyundan,

Hayvanları kıl keçi ve koyundan,

Bir yiğit tanıdım Antep Eli’nden…

 

Kuş der ; Nafi Mahmatlı’nın başıdır.

Yörük-Türkmen’in silahıdır, taşıdır.

Delikanlıdır, liderlik yaşıdır,

Bir yiğit tanıdım Yavuz Eli’nden…

 

Mustafa Kuş davetine gelecek,

Kurultayda alem bizi görecek,

Soysuz, Yörük-Türkmeni ne bilecek,

Bir yiğit tanıdım Mahmat Eli’nden…Musatafa KUŞ

07.07.2012 Ct. 14:34

Serik / ANTALYA

 

 

HOCAMDAN SELAM GELDİ

Sevgili hocamdan bir selam geldi.
Selamı şiirle yazıp göndermiş.
Kederli şu yüzüm görünce güldü.
Sevgisin yürekten süzüp göndermiş.

Çoktandır yoğudu görmezdi bizi.
Kimbilir nereleri gezip göndermiş
Nasıl oldu bugün ilişti gözü.
Dostluğun sırrını çözüp göndermiş.

İl il gezer iken düşüp ormana
Herhal bu şiiri yazıp göndermiş.
Cevabı görenler derler Orhan’a
Bu da bu şiiri kızıp gödermiş.


Orhan KARABACAK
8 Temmuz 2012 Pazar
Saçıkara/Kadınhanı/Konya


BATUR NAFİ ÇAĞLAR

Selamım var Nafi Batur Çaglar’a,
Dizeler yazmış bizim oralara,
Isparta nın Yalvaç Kaşıkara’ya,
Ömrüne ömür derim de Mevla’ya…

Bir gün koyacagım Enteb’i de sıraya,
Tarihini anlat bu garip fukaraya,
Şiirler yazalım Entebli kahramanlara,
Selamım olsun Nafi Batur Çaglar agaya,


Kaşıkaralı Nail BÜYÜKSARI
13 Temmuz 2012 Cuma 12:00
Küçükçekmece / İstanbul
BİZİM NAFİ

Başkadır bizim Nafi.
Derdim var, senliğim var toy’um var demek kafi.
Hemen koşar gelir, Memik Ağa oğlu Nafi ..
Huylarını Memik Ağa’dan mı, almış sahi.?

Allah rahmet eylesin, Memik Ağa’da iyi adammış sahi
Baksanıza, soyuna, Milletine sahip çıkıyor bizim Nafi..
Sözüne güvenilir, özüne inanılır, bir dosttur bizim Nafi
Mazlumlara yufka yürekli, düşmanlara eli sopalı sürekli

Nafi’de toplamış sanki, sanki atalarım,
Ona baktıkça sanki Oğuz Kağan’a, Mustafa Kemal’e bakarım
Hep Milleti içindir çabası, hep yoluna taş koyarlar oda cabası.
Asla vazgeçmez yolundan. İşte böyle yiğittir BİZİM NAFİ…

Recep ÖZDEMİR

25 temmuz 2012 Çarşamba
Antalya

 

 

Töbe gardaş irezil eddin ya bizi
Cahala degil alime dir yazı
Bizdeki mısra lar ciger in közü
Nailin yazdıgı gönlünün gözü

Sakal lı bilirmiş sünneti farzı
Dedik ya ercebe sakalı gazı
Hoca da bozuyor kuralı bazı
Guşun da yazdıgı öldürür tazı

Tarihci Nafi'dir Antebin hası
Enverim çıgrınır coşdurur bizi
Akçay la yapılır daglara gezi
Resul da şip şakla çekiyor pozu

Dört iken beş olan kitabın hası
Saklıyan sırrını kurarmı turşu
Besdami gılıbık saklıyor sazı
Gizlimiz orhanın oldu da gozu

Kaşıkaralı Nail Büyüksarı

04.12.2012

 

 

 

DAGLARDA BAYIRDA NAFİ GARDAŞ DÜZ OLMAZ
PİŞKİN İNSANLARDA SÖZ AR HAYA YÜZ OLMAZ
DOSTUN İHANETİ DÜŞMANIN MERHAMETİ OLMAZ
İHANETİN OLDUGU İLDEYİM BEN ŞU ANDA

16 Aralık 2012 Antalya /  Mustafa Kuş

 

 

 Sen Gaziantep'e ağır geliyorsun, seni kaldıramıyorlar.

Ozan Orhan KARABACAK / 2013 - Konya

 

 

Şu an Antoloji'de neler oluyor? 

  Antolojide üyeler, hangi sayfalarda, ne yapıyor?
  İşte üyelerimizin şu anda yaptıklarından bazıları:

14:24Şair Zehra Nuran Akkuş, siteye Sayın Tuncel Kurtize Sevgilerle adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:24Adalet Elçi, Tülay Adıgüzel tarafından yazılan Minerva şiiri için yorum yaptı 
14:20Gürsel Çopur, isimli Şair Sonsuzluğun Adamı isimli yeni bir şiir ekledi. 
14:20Gürsel Çopur, isimli Şair Gözyaşı Meltemleri isimli yeni bir şiir ekledi. 
14:19Şair Sinan Karakaş, siteye Müminlerin davası. adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:17Şair Sinan Karakaş, siteye Tok Olalım adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:16Şair Sinan Karakaş, siteye Bulandım adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:15ZEYBEK HOCA, Mehmet Özparlar tarafından yazılan Gidiyorum şiiri için yorum yaptı 
14:15Şair Sinan Karakaş, siteye Haber  Var adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:11Selin Arabacı, isimli Şair Seni Çok Seviyorum Sevdamın Ateşi Yarim isimli yeni bir şiir ekledi. 
14:09Mehmet Çelik Erses, Oğuzhan Keser tarafından yazılan Artık Sana O Diyorum şiiri için yorum yaptı 
14:07Şair İrfan Karabulut, siteye Sara adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:06Selin Arabacı, isimli Şair Engelleri Yolları Aşıp Geliyorum Selinim Sana isimli yeni bir şiir ekledi. 
14:06İlyas Ali Kaplan, isimli Şair Sır Olan  Şifreler isimli yeni bir şiir ekledi. 
13:59Şair Fikret Turhan, siteye Çattım Kaşlarımı... adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:56Nafi Çağlar Hacıömerli, isimli Şair Bil Hasan Ağa'm isimli yeni bir şiir ekledi. 
13:54Nafi Çağlar Hacıömerli, isimli Şair Karabıyıklı Baskını isimli yeni bir şiir ekledi. 
13:53Şair Nur Ulusoy, siteye Şevvâl Vakti Gülizârda adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:50Batur Nafiz Tançağlar, isimli Şair Karabıyıklı Baskını isimli yeni bir şiir ekledi. 
13:48Batur Nafiz Tançağlar, isimli Şair Bil Hasan Ağa'm isimli yeni bir şiir ekledi. 
13:47Şair Sennur Çetin , siteye Bebeğim... adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:46Ercan Kurşun, isimli Şair Göz Göze Bakışalım isimli yeni bir şiir ekledi. 
13:44@sondefa, Ünal Beşkese tarafından yazılan 'a    DÖRTLÜK   ' Gel Ey Cânân' şiiri için yorum yaptı 

 

 

 wow.TURKEY.com

ziya_tk                        
                        
Pts 26 Ağu 2013, 17:49   Nafi Çağlar KIZIKBEYİ tarafından düzenlenen Gaziantep'teki Kızık köyleri.                                                                                    
OTURAK KIZIK KÖYLERİ (Oğuzlar, SÜMER, Faruk s. .. )
Oğurca 
Çaykuyu
Sakal (Kızıkkarasakal, Ferizli)
Dinek (Kızıkkaradinek, Övündük)
Karacaveran (Kızıkkaracaören) 
Üçkilise (Yayıktaş) 
Urumevlek (Taşlıca) 
Damlaluca ( Damlacık) 
Mihmadlu (Mahmatlı)
Bozadlu (Bozatlı)
Bu köylerden Damlacık Şahinbey'e, 
Bozatlı Yavuzeli'ne, Mahmatlı'nın 
Gemrik köyü Yavuzeli'ne ve Mahmatlı'nın Karayusuflu ve 
Koçlu köyleri ile diğer köylerin tamamı, yani 
Oğurca, Çaykuyu,
Sakal (Kızıkkarasakal, Ferizli),
Dinek (Kızıkkaradinek, Övündük),
Karacaveran (Kızıkkaracaören), 
Üçkilise (Yayıktaş) ve Urumevlek (Taşlıca) 
köyleri de Şehitkamil'e bağlıdır.

Mihmadlu/Mahmatlı/Budunlu Oymağı zamanla 
büyümüş ve köy sayısı üçe çıkmıştır.
Bu köyler ; 
Karayusuflu, Koçlu ve Gemrik'tir.
Karayusuflu'ya bağlı Zavrak (Ilıca) obasında
Atmalı Oymağı'nın Mahkanlı obasına (koluna) bağlı 
aileler, Koçlu'ya bağlı Gedikkuyu mezrasında ;
Atmalı Oymağı'nın Mahkanlı obasına (koluna) bağlı 
aileler ile Çatallı oymağına bağlı aileler oturmaktadırlar.

Gemrik (Ilıcak) köyüne bağlı Çatallar (Yukarı Tandırcık)
mezrasında ise; Karakeçili veya Çatallı Oymağına bağlı 
olduğunu söyleyenler olsa da, kökenlerinden henüz 
emin olamadığımız aileler oturmaktadırlar.
Bu mezra öteden beri Mahmatlı'nın merkez köyü
olan Karayusuflu köyüne bağlı olmuştur.
Mahmatlı Oymağı ile de içi içe olacak şekilde bir 
akrabalıkları mevcuttur. Bu akrabalık, 
kökenden mi yoksa fiziksel yakınlıktan mı veya 
aynı muhtarlığa bağlı oldukların mı kaynaklanmaktadır,
tam olarak bilemiyoruz.
Ayrıca,bu güne kadar, ne Karakeçililer ile ne de 
-yakın sayılmalarına rağmen- Çatallı Oymağı ile 
bir bağlantılarına rastlayamadık...
Batı Karadağ üzerinde yer alan Gemrik köyü ve
Yukarı Tandırcık Mezrası;
Oturak Kızıklar bölgesinin en kuzey ucunda yer alan 
köy ve mezradır.
Daha doğrusu Oturak Kızıkların kuzeyini
Mahmatlı Bölgesi oluşturmaktadır.
En güney uç bölümünü ise Gazaiantep'in 5 km. doğusunda 
yer alan, Şehitkamil'e bağlı olan, ancak artık mahalleye 
dönüştürülen Urumevlek (Taşlıca) oluşturmaktadır.
Yavuzeli ilçesinin Bakırca köyüne bağlı olan 
Aşağı Tandırcık mezrasında oturan,
Derviş Aliler Obası'nın kökeni Gemrik köyüdür.
Hem Mahmatlı'nın merkez köyü olan Karayusuflu, hem de 
Yukarı Yandırcık ile iç içe akrabadır. Bu nedenle bu 
mezrayı Mahmatlı sınırları içinde göstermenin daha uygun 
oalacağını düşündüm. Ayrıca bu mezra ile bağlı olduğu 
Bakırca köyü ile aralarında, kökende bir kan bağı veya akrabalık
söz konusu değildir. Son iki kuşaktır bazı evlilikler 
olmuşsa da hepsi bundan ibarettir.
Böylece Mahmatlı Oymağı'ına idari olarak bağlı köy ve 
mezraları şöyle sıralayabiliriz.
Karayusuflu, Koçlu, Gemrik, 
Gedikkuyu, Zavrak, Yukarı Tandırcık. 
İdari olarak olmasa da, akraba olarak 
Aşağı Tandırcık'ı da sayabiliriz.

GÖÇER KIZIK KÖYLERİ
(Kızık Boyu 1 , HACIÖMERLİ, Nafi Çağlar s.421 )
Bu köylerin yerleşimi belki de Gaziantep'te 
en eski Kızık köyleri olmasına rağmen hiç bir 
kitapta geçmemektedir.Bu iki köyün merkezi Muratlıdır. 
Biz bu köyün en eski ve en yeni adlarını birleştirerek,
"Kızıkmuratlı" diye söz ettik kitabımızda. 
Bu köy adları ilk kez biz eserimiz olan 
"Kızık Bou 1" adlı kitabımızda yer almıştır.
Bu köyler ; 
Kızık (Bediren, Muratlı)
Kızık ( Gelinbuğday)
Bu köylerin ikisi de Araban'a bağlıdır.
ANTEP ELİ KIZIKLARI / YUKARI KIZIKLAR
(Gaziantep'te Türk Boyları , SEVİNÇ, Necdet, s. ...)
(Kızık Boyu 1 , HACIÖMERLİ, Nafi Çağlar, s.420 )
Bu ad veya bölgelendirme tarafımdan yapılmıştır. 
Ancak benden önce Necdet SEVİNÇ 
Gaziantep'te Türk Boyları kitabında 
buradaki köy adlarına yer vermiştir.
Bu köyler, böylece ilk kez bir tarihi kitapta yer 
almıştır. Ben de hem bu köyleri daha önceden 
tesbit etmiştim ve  (N.Sevinç'in kitabını henüz 
temin edip inceleyememiştim.) böylece teyit etmiş oldum 
ve yukarıdaki bölge adıya kitabıma yazdım. 
Bu köyler , 
Cıba (Akçagöze)
Akçaburç 
Kızıkhamurkesen (Hamurkesen)
Tekirsin 
Bu köylerin tamamı Şehitkamil'e bağlıdır.

Necdet SEVİNÇ , Faruk SÜMER'in Oğuzlar 
kitabında adı geçen ve Oturak Kızık köyleri olan 
10 köyüne ek olarak, 4 köyle birlikte kendi 
kitabında Koçlu köyüne de
yer vermişse de, bu köyün Mahmatlı köyü
olduğu tarafımdan tesbit edilmiştir. 
Bu nedenle Koçlu'nun Yukarı Kızıklar değil de
Mihmadlu/Mahmatlı köyleri arasında 
göstermenin daha doğru olduğunu düşünmekteyim.
Koçlu köyü de Şehitkamil'e bağlıdır.

KİYALI KIZIKLARI / AŞAĞI KIZIKLAR
(Gaziantep'te Türk Boyları , SEVİNÇ, Necdet s. ...)
(Kızık Boyu 1 , HACIÖMERLİ, Nafi Çağlar s.420 )

İlk kez Necdet SEVİNÇ'in kitabında 
bölge olarak ve sadece Kızıklar'ın yaşadığı 
ibaresi yer almıştır.Fakat ne köy ne de yer adı   
adı geçmemektedir. 
Bu köylerin adlarına ilk kez "Kızık Boyu 1" kitabında 
yer verilmiştir. Bu köyler ; 
Bakırca
Kastel (Değirmitaş)
Lolacık(Sarıbuğday)
Ballık 
Bu köylerin tamamı Yavuzeli'ne bağlıdır.

Bu durumda sonuç olarak
Gaziantep'te ;
Oturak Kızıklar'da 10,
Göçer Kızıklar'da 2,
Yukarı Kızıklar'da 4,
Aşağı Kızıklar'da 4  
olmak üzere toplam 20 köy bulunmaktadır
.
Bu köylerin bağlı olduğu ilçelere göre 
dağılımı ise şöyledir.
Şehitkamil ; 12
Yavuzeli ; 5
Araban ; 2
Şahinbey ; 1

Bu köyler dışında Kızıklar'ın yakın bölgesinde 
yer alan ve Kızıklar'ın kısmen yaşadığı köyler
vardır.Bu köyler ;
Tarafımdan Cerit Kızıklar diye ifade edilen
bölgede yer alan Yamaçoba (Şehitkamil) köyü.
Göçer Kızıklar'a komşu olan Sarıl (Pazarcık),
Yukarı Mülk (Pazarcık), Aşağı Mülk (Pazarcık ), 
Dağdancık (Araban) ve Karacaören(Araban) köyleri. 
Yukarı Kızıklar'a komşu olan Karacaburç (Şehitkamil ), 
Cıbekir /Bağbaşı (Şehitkamil ) köyleri.
Oturak Kızıklar Bölgesi'nde yer alan 
Mihmadlu/Mahmatlı'ya komşu olan 
Dülese / Seymenli  ( Şehitkamil ), Haft Karakuyu (Yavuzeli ),
köyleri.Ayrıca Haft Karakuyu mezrası Yakuplu. 
Yine Oturak Kızıklar'ın içinde yer alan Güngürge,  
Medegöz (Altınova) ve Dündarlı köyleri.
Ayrıca Gaziantep ve Pazarcık sınırları içinde kalan 
ve Kızık olduklarına dair kesin delil bulamasak ta,
zayıf veya güçlü, az veya çok 
Kızıklar ile bağlantılarının olduklarına inandığım bazı köyler 
vardır. Bu köyler şunlardır.
Eski ve yeni Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunun 
soluna/batısına düşen ve Şehitkamil ilçesinin 
kuzeybatı uç köyleri olan 
Kirlialıcı / Serintepe, Telhüyük/Karpuzkaya,
Şehitkamil'in kuzeyinde bulunan Sülüklü, Karakesek,
Pazarcık'ın güneybatısında kalan Ağcakoyunlu, 
Pazarcık'ın güneyinde yer alan Tabya/Yiğitler, Sultanlar/Tat,
Pazarcık'ın güneydoğusunda yer alan Karagöl, Ergice,
Pazarcık'ın doğusunda bulunan Aşağı Mülk ve Yukarı Mülk
köyleri, Araban'ın batsındaki Ardıl köyü, 
Yavuzeli'nin güneybatsındaki Acemhüyük ve 
Süleymanobası köyleri.
Şahinbey'in batı uçunda yer alan Gemrik, Oğurca,
Karacaören köyleri...
                                

 T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İSTANBUL - BAĞCILAR - Gazi Lisesi

Ana Sayfa  Haberler  İzci Ocağı Beykoz Çamlıca Gezisi


İzci Ocağı Beykoz Çamlıca Gezisi Yayın tarihi: 25.04.2013 - 13:48

Bağcılar Gazi Lisesi İlteriş Kağan İzci Ocağı  Çamlıca-Beykoz Kültür ve Doğa gezisi gerçekleştirdi.

Okulumuz Bağcılar Gazi Lisesi´nde İzci lideri Nafi ÇAĞLAR liderliğinde faaliyet gösteren İlteriş Kağan İzci Ocağı, ders dışı etkinlikler kapsamında 07.04.2013 Pazar günü Çamlıca-Beykoz Kültür ve Doğa gezisi gerçekleştirdi.

Gezi Çamlıca tepesinde çay içilip simit yenildikten sonra çevre gezildi ve İstanbul´un eşsiz boğaz manzarası seyredildi. Arkasından kuleli sahiline inildi ve bir müddet orada boğazkıyısında dolaşıldı. Sonra Beykoz üzerinden Hz.Yuşa Türbesi ziyaret edildi. Kahvaltı orada yapıldı. Ardından son olarak Yalıköy Yoros Kalesi´ne çıkıldı ve İstanbul Boğazı´nın Karadeniz´e açıldığı koy seyredildi. İzci alkışları ve izci oyunları bu manzaralı ortamda bir kez daha tekrar edildi. Son noktadan geri dönülerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü´nden boğazın batı kıyısına geçildi ve kıyı boyunca Bakırköy´e kadar gezerek geri dönüldü. Bakırköy´de kumpir yenildikten sonra gezide planlandığı üzere saat 17:00´da okul önünde gezi sona erdi.

 

Gezi ile ilgili fotografları FOTO GALERİ´de bulabilirsiniz. 


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İSTANBUL - BAĞCILAR - Gazi Lisesi

Ana Sayfa  Haberler  İzci Ocağı Büyükada Gezisi


İzci Ocağı Büyükada Gezisi Yayın tarihi: 25.04.2013 - 13:45

Bağcılar Gazi Lisesi İlteriş Kağan İzci Ocağı Büyükada´ya Kültür ve Doğa gezisi gerçekleştirdi.

Okulumuz Bağcılar Gazi Lisesi´nde İzci lideri Nafi ÇAĞLAR liderliğinde faaliyet gösteren İlteriş Kağan İzci Ocağı, ders dışı etkinlikler kapsamında 21.04.2013 Pazar günü Büyükada´ya Kültür ve Doğa gezisi gerçekleştirdi.

Gezi Kabataş İskelesinde çevre gezildi ve İstanbul´un eşsiz boğaz manzarası seyredildi. Arkasından vapurla Büyükad´ya ulaşıldı.Hamidiye Camii bahçesinde kahvaltı yapıldı. Arkasından toplu halde bisiklete binildi. Saat 15:00 suları öğle yemeği yenildi.Sahil ve adanın bazı yerleri yürüyerek gezildi. Dönüş için 17:00 vapuruna binildi. 19:00´da Kabataş iskelesine ulaşıldı ve saat 20:00´de okul önünde gezi sona erdi.

 Gezi ile ilgili fotografları FOTO GALERİ´de bulabilirsiniz.

 YÖRÜK ÖRGÜTLERİ VE DEMOKRATİK KİTLE VE MESLEK ÖRGÜTLERİ

Durhasan KOCA - TÜRK BOYLARI KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI
Mustafa KÜÇÜKYAMAN - TOROSLAR YÖRÜK TÜRKMEN FEDERASYONU GENEL BAŞKANI
Fahrettin BEŞLİ - HÜDAVENDİGAR YÖRÜK TÜRKMEN DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI
(BURSA-BALIKESİR-KÜTAHYA-ESKİŞEHİR-BİLECİK-KOCAELİ YÖRÜK DERNEKLERİ)
Yusuf YILMAZ – KONYA YÖRÜKLERİ KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BAŞKANI
Davut OKYAR – AFYON YÖRÜKLER SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BŞK
Mustafa TOYKAR – ESKİŞEHİR ERTUĞRUL GAZİ YÖRÜK TÜRKMEN DERNEKLERİ FEDERASYONU BŞK
Ramazan ARSLANALP - İZMİR AKŞEHİRLİLER DERNEĞİ BAŞKANI
Nafi ÇAĞLAR - MAHMATLI HACI ÖMER OYMAĞI KÖYLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BŞK
Osman YILMAZ - KARACAKURT KÖYLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI
Orhan AKÇAM - MUĞLA YÖRÜK OBALARI DERNEĞİ BAŞKANI
M. Yaşar BİLGİN - ABA-DER, ABACILI YÖRÜK TÜRKMEN DERNEK BAŞKANI
Mustafa KAYA - YÖRÜK TÜRKMEN KÜLTÜR DERNEĞİ KURUCU BAŞKANI
Ertuğrul TOYGAR - BURSA- SAMSUN YÖRÜKLER DERNEĞİ BAŞKANI
Kudret HARMANDA - YÖRTÜRK VAKFI BURDUR İL BAŞKANI
Ömer SARITÜRK - KAHRAMANMARAŞ RIŞVANLILAR YÖRÜK DERNEĞİ
Çetin GANİOĞLU - TEMAD GÖLCÜK ŞUBESİ BAŞKANI
Yaşar HANGÜN - İSTANBUL AYAKKABI SATICILARI ESNAF ODASI BAŞKANI
Recep ÖZDEMİR - 11 KASIM DERNEĞİ BAŞKANI
Mustafa UĞUR - NEVŞEHİR TÜRK EĞİTİM SEN BAŞKANI
Yunus DURDU - İSTANBUL TEK GIDA İŞ 2 NOLU ŞUBE BAŞKANI


KİŞİLER

Banu AVAR - GAZETECİ-YAZAR
Sinan MEYDAN - TARİHÇİ-YAZAR
Meltem D. CANİKLİOĞLU - ANAYASA HUKUKÇULARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Yılmaz DİKBAŞ - KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ-YAZAR
Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU - YARGIÇLAR SENDİKASI GENEL BAŞKANI
Suay KARAMAN - ÖĞR. GÖR.-TÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ (TÜMÖD) GENEL SEKRETERİ
Zahide UÇAR - YAZAR
Ömür KURT - YAZAR
İsmail TÜRKMEN - GAZETECİ
Tuna KOLBAŞI - TOPLUMBİLİMCİ
Ziya Kaan KARAKUŞ - SERBEST MESLEK
Güneş ERKUL - İLK KURŞUN İNTERNET SİTESİ YÖNETİCİSİ
Türkân ORHAN - GÜNCEL MEYDAN İNTERNET SİTESİ YÖNETİCİSİ
Sadi TOYGAR - sebinkarahisar.com İNTERNET SİTESİ GENEL KOORDİNATÖRÜ
Misafir DURDUGU YERDE PROBLEM VAR, ÇOK FAZLA GAZA GELMİŞ,KENDİ LİMİTLERİNİ ZORLAMIŞ.ÖRNEK OLMASI GEREKEN YERDE, CAHİLCE HAREKET EDEREK SARFETTİGİ SÖZLERLE, UYGULAMALAR ARASINDA CELİŞKİ YAŞIYOR DURUMDA OLMALI, SUNDUGUM ŞİİR DEN AZDA OLSA FEYZ ALIR İNŞALLAH. (GERÇİ ANLAMAYACAK) Adam Duruşu Adamın berk olur yumruk vuruşu, İşte böyle olur adam duruşu… Ağır olur kalkışı, oturuşu, İşte böyle olur adam duruşu… Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur, Dalkavuk çakallar, hep korkak olur, Adamı sorarsan hep erkek olur, İşte böyle olur adam duruşu… Karşısındakinin kimliğine bakmaz, Kimsenin gücü, makamını takmaz, İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz, İşte böyle olur adam duruşu… Onlar için bilgedir ak sakallı, Gönüller engin, tavırlar akıllı, Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı, İşte böyle olur adam duruşu… Sayarlar, teyzeleri, halaları, Severler, yavruları, balaları, Geçerler, surları, kalaları, İşte böyle olur adam duruşu… Satmazlar, emmileri, dayıları, Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı, Korkmazlar, az olsa da sayıları, İşte böyle olur adam duruşu… Üleşirler önlerindeki aşı, Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı, Din-budun uğruna verirler başı, İşte böyle olur adam duruşu… Adamın hası, esası mert olur, Milletinin derdi, o’na dert olur, Konu vatan ise, tavrı sert olur, İşte böyle olur adam duruşu… Adam dersen, o’nun hası Nafi’dir, Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir, Erkek görmek istersen, o kafidir, İşte böyle olur adam duruşu… 'Batur Nafiz Tançağlar' Nafi Çağlar Hacıömerli 17 Mayıs 2008–Kocainan Bahçelievlerr/İstanbul 25 Eylül 2012 15:39

 • Batur Nafiz Tançağlr

  Misafir BÖYLE ERKEK(!) LERİ Şeklen erkek olup ; Ona buna yaltaklık edenin, Her fırsatta alçaklık edenin, Erkek denmez adına... Böylelerinin sürüsünü, Kurban ederim sokaktaki! kadına... Şekli erkek olup ; Herkese dalkavukluk edenin, Her yerde lavukluk edenin, Erkek denmez adına... Böylelerinin sürüsünü, Kurban ederim sokaktaki! kadına... ’Batur Nafiz Tançağlar’ Nafi Çağlar HacıömerliN.Ç

Her denklemi kendine bağlar.
O'nun dersine girmeyen ağlar.
Karşısında duramaz dağlar....
O'nun adı Nafi ÇAĞLAR...

istanbul Bağcılar
İbni Sina Anadolu Lisesi
9 / A Sınıfı adına

Şule AK
İrem KAHRAMAN

8 Ocak 2014 Çarş.
NAFİSTAN

Her söze vardır cevabı,
Öğrettikçe artıyor sevabı,
O engin bilgisiyle,
Bir de yazmış şiir kitabı...


Sadece Fizilçi değil o zat-ı mehterem,
Yerini tutamaz ne Aslı ne Kerem,
Bize yoldaşlık eder her dem.
Ondan eksik olmaz ne ahlak ne erdem...


..............................
........................
...............
.....

Dersen bana Nafi'yi tarif et.
On parmağında yirmi mağrifet.
Boylu poslu, yürüyüşünde asalet,
Endamı kadar sözlerinde zerafet...


( Bu şiir burada biter,
Nafi şanı yürür gider,
Bundan sonra sözlü notu,
84 'ten 5 düşer...)istanbul Bağcılar 
İbni Sina Anadolu Lisesi 
9 / B  Sınıfı adına 

Emin Ceyhun SEZDİ

30 Aralık 2013 P.TesiN.Ç.

Her denklemi kendine bağlar.
O'nun dersine girmeyen ağlar.
Karşısında duramaz dağlar.
O'nun adı Nafi ÇAĞLAR...

istanbul Bağcılar 
İbni Sina Anadolu Lisesi 
9 / A  Sınıfı adına 

Şule AK
İrem KAHRAMAN 

8 Ocak 2014 Çarş.ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA LİSESİ'NDE 

NAFİ ÇAĞLAR'IN İMZA GÜNÜİmza Ve Söyleşi Yayın tarihi: 13.04.2014 - 11:25

Okulumuz eski Fizik Öğretmenlerinden şair ve yazar Nafi ÇAĞLAR´ın katılımıyla, 12.04.2014 Cumartesi günü Okulumuzda imza ve söyleşi günü düzenledik. Çağlar; "Nafi" ile "Gazi Antep" adlı şiir kitaplarını imzaladı. Etkinliğe katılanlar ile söyleşi gerçekleştirdi.
Saltukova Lisesi'nin eski mezunları yıllar sonra bir araya geldi

                        Cihan Haber Ajansı                   
13 Nisan 2014 Pazar, 14:41                   
Saltukova Lisesi'nin eski mezunları yıllar sonra bir araya geldi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesindeki Saltukova Lisesi eski mezunları, yıllar sonra bir araya geldi. Lisenin fizik öğretmeni Nafi Çağlar, 1991 ve 1996 yıllarında Saltukova Lisesi’nin öğretmen ve öğrencilerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Okul kantininde buluşan eski mezunlar ve öğretmenler, yıllar sonra birbirlerini görmenin heyecanını yaşadı. Organizasyonu düzenleyen Nafi Çağlar, “Bugün burada bir arada bulunmamızın sebebi, 1991 ve 1996 Çaycuma Saltukova Lisesi mezunlarını bir araya getirmek. Ayrıca, bu yıllarda da okulumuzda öğretmenlik yapan arkadaşlarımızla da bugün bir araya geldik. Bu buluşma için yaklaşık 10 yıldır çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına dağıldık. Ama hiç bir zaman birbirimizle irtibatı koparmadık. Toparlamamız zaman aldı. Bundan sonraki toplantılarımızda bütün mezunları içerecek şekilde bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu bir başlangıçtır." dedi.
Ayrıca, 31 Ağustos 2014 tarihinde de ailelerle geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceklerini ifade eden Çağlar, bu tür dayanışmayı kurumsal hale getirmek için Satukova Lisesi Derneği kurulmasını düşündüklerini kaydetti.
Eski mezunlardan muhasebeci Eray Yirmibeş, "
Bizi yıllar sonra bir araya getiren Nafi hocamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Geçmişimizi hatırlayıp muhasebe yapmazsak gelecekte başarılı olmamız mümkün değil. Etkinliğe katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Saltukova Lisesi fizik öğretmeni Nafi Çağlar, çıkarmış olduğu son kitabını da arkadaşlarına imzalayarak hediye etti.
GAZİANTEPLİLER GECESİ

G.ANTEPLİLER DOSTLUK GECESİNDE BİRARAYA GELDİLER

Belçika YENİ VATAN

Yer ; Anvers şehri / Belçika
Tarih ; 2 Mayıs 2014 Cuma

Gaziantepli şair-yazar, Batur/Nafiz Tançağlar , Avrupa’daki Türk vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelere uyum sağlarken gelenek ve kültürlerinden ödün vermeden hayatlarını kurmaları gerektiğini belirterek Antep yöresinden bir şiir okudu. Daha sonra gelirini Gaziantep Kuva’i Milliye Mücahitler Derneği’ne bağışladığı
“Gaziantep Destanı” adlı şiir kitabını imzaladı.

Haber/Fotoğraf:Şükrü Sağlam
Belçika YENİ HABER

Gaziantep’in kurtuluşunu Anvers’te muhteşem bir gece ile kutladılar

ANTEP DESTANI

Gaziantepli şair ve yazar, Batur Nafiz Tançağlar , Avrupa’daki Türk vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelere uyum sağlarken gelenek ve kültürlerinden ödün vermeden hayatlarını kurmaları gerektiğini belirterek Antep yöresinden bir şiir okudu. Daha sonra gelirini Gaziantep Kuva’i Milliye Mücahitler Derneği’ne bağışladığı “Gaziantep Destanı” adlı şiir kitabını imzaladı.

Fedai İbicek-Güner Sağırkaya bildiriyor
.
N.Ç.


geliştirip ...

 
Etiketlemek için bir isim yaz:
Yeni profil fotoğrafını kırpmak için yukarıdaki kutucuğun köşelerini sürükleyebilirsin.
Yeni profil resmin kaydediliyor

BOZKURT MARŞI
https://www.facebook.com/zkubat2
“Kızıl Elma” seni bekliyor, haydi atıl Bozkurt.
Ne yatıp durursun öyle, bekleme atıl Bozkurt.
Canlan, kalk ayağa, önce geriye berkçe yaylan....
Öylece bekleyip durma, ileri atıl Bozkurt…
https://www.facebook.com/zkubat2
Binbeşyüz yıl oldu, küskün akıyor İtil Bozkurt.
Öfkeli size “Tanrının Kırbacı Attil” Bozkurt.
Avrupa’yı kötekten geçiren Hun torunusun.
Öylece bekleyip durma, ileri atıl Bozkurt…
https://www.facebook.com/zkubat2
Batıya yollamadık mı, İskit, Tatar, Avar’ı.
Dağlardan indirmedik mi, Avrupalı davarı.
Başlarına dikmedik mi yüzyıllarca, Hazar’ı.
Öylece bekleyip durma, ileri atıl Bozkurt…
https://www.facebook.com/zkubat2
Ural’ı mesken tutup, barbarları sürmedik mi.
Aşılmaz dağı aşıp “Alp” adını vermedik mi.
Atımızı, daha sürüp Atlas’ı görmedik mi.
Öylece bekleyip durma, ileri atıl Bozkurt…
https://www.facebook.com/zkubat2
Bir hilal gibi,bütün yeryüzünü sarmadık mı?
Batılı sürüleri birbirine karmadık mı?
Eski Dünya’nın Kızıl Elma’sına varmadık mı?
Öylece bekleyip durma, ileri atıl Bozkurt…
https://www.facebook.com/zkubat2
Asya, Avrupa’sı bize “Kuman” demediler mi.
Tokadı yedikçe “size aman” demediler mi.
Çiğneyip geçtikçe bize “yaman” demediler mi.
Öylece bekleyip durma, ileri atıl Bozkurt…
https://www.facebook.com/zkubat2
Avrupa’nın ortasında, Turan soylu Macar’sın.
Asya’nın tam ortasında, Oğuz soylu Kaçar’sın.
Türk’sün sen, bir kükresen cihana korku saçarsın.
Öylece bekleyip durma, ileri atıl Bozkurt…
https://www.facebook.com/zkubat2
Sen Sabir’sin, Kıbçak’sın, Kuman-Uz’sun, Peçeneksin.
Sen Turan Soylu’sun, yeryüzünde tek seçeneksin.
Bilesin ki; Türk’ten başka yoldaşın yok, sen teksin.
Öylece bekleyip durma, ileri atıl Bozkurt…
https://www.facebook.com/zkubat2
Sen akıncısın, yardan da, serden de geçeceksin.
Frenk’ini, Vandal’ı, Cermen’i gene biçeceksin.
Ren, Sen, Po ve İtil’de yeniden su içeceksin.
Öylece bekleyip durma, ileri atıl Bozkurt…
https://www.facebook.com/zkubat2
Karlı dağlar aşıp “işte ova Po” demedik mi.
Romalı sürüyü kovalayıp “ho” demedik mi.
Yerleri öpen keşişe “gitsin ko” demedik mi.
Öylece bekleyip durma, ileri atıl Bozkurt…
https://www.facebook.com/zkubat2
Sahipsiz akıyor, Nil, Sir-Derya, Volga, o Tuna.
O nehirler, orda şehirler ah etmez mi sana.
Sen Türk’sün yiğidim, dünya bir yana, sen bir yana.
Öylece bekleyip durma, ileri atıl Bozkurt…

’Batur Nafiz Tançağlar’
Devamını Gör
 • GAZİANTEP YİGİDİ NAFİ CAGLAR BEYİN DUYGU ...

  https://tr-tr.facebook.com/Bozkurtculardernegi/posts/264944593636396
  Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i. Biz 'hükümdar' biz 'han' idik... Nafi Çağlar Hacıömerli. Tanrı Dağları'ndan düze indik. Bozkırlarda ata bindik. Ne Moğol idik, ne.
GAZİANTEP YİGİDİ NAFİ CAGLAR BEYİN DUYGU YÜKLÜ ŞİİRİ BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik. Bozkırlarda ata bindik. Ne Moğol idik, ne Çin'dik... Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi. Çekinirdi, Moğol'u Rusu. Sedleri aşardı akıncı hırsı. Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk. At nallarıyla su coştururduk. Ne dinlenir, ne boş dururduk. Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik. Sir-Derya'ya geçer idik. At üstünde uçar idik. Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık. Üstüne onbir ongun koyardık. At koşumuyla kültür yayardık. Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi. Meskenimizdi; Pekin, Urumçi. Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i. Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...

Nafi Çağlar Hacıömerli

Tanrı Dağları'ndan düze indik. 
Bozkırlarda ata bindik. 
Ne Moğol idik, ne Çin'dik... 
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik... 

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi. 
Çekinirdi, Moğol'u Rusu. 
Sedleri aşardı akıncı hırsı. 
Biz; Mete, Teoman idik... 

Altaylar'da at koştururduk. 
At nallarıyla su coştururduk. 
Ne dinlenir, ne boş dururduk. 
Biz; Oğuz, Kara Han idik... 

Issık'ta su içer idik. 
Sir-Derya'ya geçer idik. 
At üstünde uçar idik. 
Biz; Salur Han, biz Kazan idik.. 

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık. 
Üstüne onbir ongun koyardık. 
At koşumuyla kültür yayardık. 
Biz 'uygar' biz yaman idik.. 

Bizimdi; bütün Asya'nın içi. 
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi. 
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i. 
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik... 

Nafi Çağlar Hacıömerli

Tanrı Dağları'ndan düze indik. Bozkırlarda ata bindik. Ne Moğol idik, ne Çin'dik... Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi. Çekinirdi, Moğol'u Rusu. Sedleri aşardı akıncı hırsı. Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk. At nallarıyla su coştururduk. Ne dinlenir, ne boş dururduk. Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik. Sir-Derya'ya geçer idik. At üstünde uçar idik. Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık. Üstüne onbir ongun koyardık. At koşumuyla kültür yayardık. Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi. Meskenimizdi; Pekin, Urumçi. Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i. Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...

Nafi Çağlar Hacıömerli

 • TC Ali Ekizoğlu, Nadir Yıldız ve 6 kişi daha bunu beğendi.

  İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Aralık 2014 09:34
İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 27 Aralık 2014  Cuma günü 09:34 Türk Dili ve Edebiyatı 12.Sınıflar 1.yarıyıl 2.yazılıda
" Ay Bastı "şiiri 18.soru olarak soruldu. Öğretmenlerimiz
Murat TÜREDİ, Aslıhan MUTLU ve Ayşe ANITa teşekkür ediyoruz...( FOTOĞRAFLAR EKLENECEK )
400 Yıldan fazla bir zamandır süre gelen KIZIK ( KÖPRÜ BAŞI) YAYLA BAYRAMI bu sene de 26 Temmuz 2015 Pazar Günü Kızık Yaylasında Çok kalabalık bir toplulukla kutlandı. Kardeşlikler pekiştirldi. Büyükler ziyaret edildi. Küçükler tebrik edildi. Dostluklar tazelendi. İhlâslı ve Rahmani duygularla misafirler ağırlandı ve uğurlandı. Kıymetli Ünlü Ünsüz, yaşlı genç, ülkemizin her yanından gelen Kıymetli Misafirler vardı. Ahirete gidenlerimize dualar ed...ildi. Kuranlar okundu. Devlete ve milletimize hayır duaları edildi. Alış verişler yapıldı. Delikanlıların şenlikleri vardı. Yani Bayram gibi Kızık Yayla Bayramı vardı.
Bu bayramda Türkiyede yaşayan KIZIK BOYU'nun Ülkemizde yaşayan değişik coğrafyalardan katılan temsilcileri de vardı.
Bursa Tarihi Kızık Köyleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın İZZET GÜNGÖR, Ankara Kızılcahamam Kızık Köyünden Sayın EKREM TEPECİK ve ailesi, Samsun Bafra'dan Sayın MUHARREM CEYLAN, İstanbul Sultangazi'den Sayın HAKAN CEYLAN, Bolu Mengen'den Sayın YAŞAR GÜLER, Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği'nden Sayın Nafi Çağlar KIZIKBEYİ katıldılar. Bu sene ilk olması nedeniyle temsilcilerin gelecek seneye daha yoğun olacağı ifade edildi. Türkiye Kızıklıları Genel Toplantısının da BOLU da yapılması üzerinde ön teklif sunuldu. Bu komitede görüşülecek ve sonuçlandırılacaktır.

Sabahtan Bolu Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz ve Seben Belediye Başkanı Sayın Süleyman Özbağ katılarak misafirlerle, kızıklılarla sohbet etti.
Öğle namazına doğu alana gelen ve Camii bahçesinde cemaatle saf tutan Bolu Milletvekili Sayın Ali Ercoşkun , İl Genel Meclis Başkanı Sayın Yaşar Yüceer beraber gelerek etkinliklere katıldı. daha sonra Seben Kaymakamı Sayın Osman Sayılır da bu sohbete dahil oldu.
Halk ta kendi örf adet ve ananeleri gereği gönül sohbetlerini sürdürdüler.
Kızık Köyü Muhtarlığı, Kızık Köyü Derneği ve Bolu KIZIKSPOR & KIZIK müştereken gerçekleştirdiği organizasyonu kusursuzdu.

( Haberler sürecek )

Önceki · İleri


ANTEP YOLLARINDA..

İstanbul dan Antep’e hızla akarken;birader ve yiğenlerin bu kutlu şehrin,Fransızlara
karşı verdiği yiğit mücadelesini,tekrar beyin süzgecimizden geçiriyorduk...Karayılan,Şa-
hin Bey bu direnişin öncülerindendi..Bolu Yeniçağa bir kaç eski dostu anarak uğradık..
Zaman ne kadar hızlı akmış ki onlardan biri takriben on yıl önce hakka yürümüş..
Bölge insanının değerle tanıdığı;Ekrem Hoca..Kendini rahmetle anıp Cuma namazını burada
eda edip yola koyulduk..Çünkü gideceğimiz yol tam 1150 km idi,uçak seyyahati
yerine biraderin tercihi olan karayolunda karar kılmıştık..Aslında iyide ettik,geze,geze
göre,göre menzile ulaşacaltık..

Biraderle benim yeni tutkum:Bin yıl önceki yarenlerle tanışmak bir olmak..Temmuz sonunda
katıldığımız ’KIZIK YAYLA BAYRAMI’nda pekiştirdiğimiz kararla;Gaziantepte yapılacak
Mahmatlı Oymakları ve Kızık Boyu 8. Kurultayına katılıp akrabalarla tanışacaktık..
Sağolsun Nafi Çağlar Bey;Bolu Seben Kızık Yaylası etkinliğini 8.Kurultay olarak tesbit etmiş..
Osmaniye ve Gaziantepteki toplantılarını da;9.Türkiye Milli Kültür Dernekleri ile birlikte,
Oğuz Kızık Boyu 9.Kurultayı ve Mahmatlı Yörük Türkmenleri 9.Kurultayını icra edecektik. 

Olsun Antepteki yarenlerle bile tanışabilmek,bizce bu seyyahati önemli kılmaya yeterliydi..

Ertesi gün öğle saatlerinde Osmaniyede olacağımızdan Adanada kalmayı planlamıştık,
ama konaklamak için birkaç yer aramamıza rağmen,hedefe ulaşamadık..Bizde
zorunlu olarak Aksarayda geceledik..Yiğenlerin ’Somuncu Baba’isimli bir Anadolu Ere-
ninin türbesi burada,onu ziyaret edip,ruhuna bir fatiha okuruz düşüncesi daha anlamlı kıldı konaklamamızı..

Somuncu Baba ismini ben Bursa ziyaretlerimde çokça duymuştum,yanılgım ki mezarının
bu kentte olduğunu sanıyordum..Oysa Aksaray Belediyesi; içinde Caminin de olduğu;
güzel bir külliyeyi mezarının olduğu mevkiye yapmış,insanların ilgiside hayli yüksek..

Şunu itiraf etmeliyim ki ’huzur bulduğum’ mekanlardan biri oldu bu külliye..
Ankaradaki Hacı Bayram Camii Civarının,bir minyatürü gibi..

Sabah kahvaltıdan sonra yola koyulunca,yiğenlerin ilk işi Somuncu Babayı araştırmak oldu..
İnternetten bulduklarını bizle paylaşıyorlardı..Asıl adı Hamidi Veli Hazretleri..Horasan
erenlerinden,ömrü tahsille geçmiş..Bursada geçimini sağlamak için yaptığı iş
ekmekçilik olduğundan;ahali onun adını SOMUNCU BABA koymuş..Ulu Caminin açılışında Emir Sultan Hazretlerinin sırrını açıklaması ile Fatiha Suresini yedi ayrı mana ile
tefsir edip,gizlice Aksaraya yerleşmiş.Hacı Bayram Velinin hocası,14.yy ve 15.yy ilk çey- 
reğinde yaşamış bir Anadolu Ereni.Dikkatle incelenirse;Hamidi Veli,Hacı Bayram Veli, 
Akşemseddin Hazretleri kanalı ile İstanbulun Manevi Fatihi..En önemli eseri’40 Hadisi Şerif Tercümesi.’Ayrıca Zikir Risalesi ve Silah’ü-l Müridin iki nadide eseri..

Anadolu ne bereketli iklim;Yunus Emre,Hamidi Veli,Hacı Bayram Veli,Hacı Bektaşı Veli;
hepsi bu milletin yol göstericileri;mürşidleri..Hepsinin altın sözleri belleklerimizde..:
İNCİNSENDE,
İNCİTME..

Öğleye doğru ;Pozantıyı geçerken aldığımız duyumla bir hayli üzüldük..Ankara
Gar Meydanında PATLATILAN İKİ BOMBA ;sakin günler geçiren Türkiyeyi birden
hareketlendirdi...Ölü ve yaralıların olduğu haberi işin en acı tarafıydı..

Biraderle yolda konuştuğumuz ’bu seçim bir hayli sessiz geçiyor’tezi çürümüş;
gerçek Osmaniyedeki toplantıya da yansımıştı..Konuşmalar bir hayli sertti.Hükümetin
istafası bile isteniyordu..Doğu Türkistan Sürgün Hükümetinin Başbakan Yardımcısı;
büyüğümüz, Sn.Hızırbek Gayretullah Beyin konuşması ile ortam bir nebze normale döndü..
Türkiye Cumhuriyetinin İki ESKİ BAŞBAKANI;merhum Prof.Dr. Necmettin Erbakan ve
merhum Bülent Ecevite teşekkürle konuşmasına başlaması,dinleyenleri vefa duygusu
ile memnun etti.Toplantının ev sahibi;Osmaniye Yörük Türkmen Kültür-Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sn. Bestami Erdeme teşekkürle kentten,Antep’e gitmek üzere ayrıldık..

Yolda Osmaniyede tanıdığımız, Bulgaristan Türklerinden;Doç.Dr.Nesrin Sipahi Kıratlı Hanımın’bu ülkede bir milyona yaklaşan Müslüman Türklerin ve Pomakların devasa sorunları var.’ Tesbitini düşünerek,kendimizce çözümler üretiyorduk...İstanbul Makine Mühendisleri Odası üyesi olan büyük yiğenin telefonuna gelen bir mesaj,Ankara Gar Meydanında ölenler için Pazartesi Adli Tıp önünde yapılacak eyleme,Oda Yönetimince 
davet ediliyordu..Birader ve küçük yiğenin üyesi olduğu,İstanbul İnşaat Mühendisleri
Odasından böyle bir davetin gelmeyişini,merakla sorguladık..Patlıyan iki bomba
Türkiyeyi ne kadar hızlı bir şekilde hareketlendirmişti..Bunu gıdım,gıdım yaşıyorduk..

Antep,Gazi ünvanını sonuna kadar haketmiş,mert insanların yaşadığı bir kent..Bunu
Boydaşımız,Oymağımızın delikanlı vatanperver yiğit insanı Nafi Çağlar Bey’den biliyorduk..

Gaziantep’e 30 yıl önce gitmiştim..Belki nufusu bu kadar yoktu ama,o yıllarda da
Antep Sanayi Şehriydi..Nüfusu birmilyonbeşyüzbini aşmış;bir dev metropol..Ünü Türkiyeyi
aşmıış;Dünya halı üretiminin merkezi gibi..Antep fıstığının vatanı,baklavanın başkenti..
Antepteki iki dükkandan biri baklavacı veya kebapçı sanki.Toplantı Oğuzelinde olduğundan
bu şirin ilçeye geçtik..Havaalanının hemen arkasında;bu güzel yerleşke..Gece
geç vakitlere kadar toplantı sürdü..Ertesi gün Karpuzatan Mevkindeki Belediye
Tesislerinde yapılan etkinlikle organize son buldu..

Oğuzeli Belediye Başkanı Sn. M.Sait Kılıç,Yörük-Türkmen;Dernekleri,Federasyonları ve 
Konfederasyonlarını en güzel şekilde ağırlayarak büyük bir misafirperverlik gösterdi..
Sn.Nafi Çağlar Bey bu organizasyonla,Dünya Yörük Türkmen Birliğine doğru büyük
bir adım attı..Söğüt Belediye Başkanı Sn. Halil Aydoğdu Bey:’Ertuğrul Gazi’Cennet
Mekanın Türbedarıyım sözleri ile katılanların takdirini topladı..Bize de bu Yurt Topraklarını doya,doya yaşamak kaldı.. 

Yunus Canın hiç unutamadığım dizeleri,kulaklarımı tekrar çınlatırken:

GELİN TANIŞ OLALIM..
İŞİ KOLAY KILALIM.
SEVELİM,SEVİLELİM.
DÜNYA KİMSEYE KALMAZ..
Antep ruh dünyama yava,yavaş siniyordu;Yarenlerle tanışmak bir başka bahara kalsada..

Temmuz 2016 Bolu-Seben Kızık Yaylasında inşallah ifa deceğimiz;10.Oğuz Kızık Boyu ve
10.Mahmatlı Yörük Türkmenleri Kurultayında buluşma muştusunu Nafi Beyden duyarak;
İstanbul yoluna,Adana Sabancı Camiini Ziyaret düşüncesiyle koyulduk..Ziyarette de
Selimye benzeri Camiye hayran kalıp,Sakıp Ağayı da rahmetle andık..

MUHARREM CEYLAN ( Drama Mahmatlı) -

18 Ekim 2015 Pazar - Bafra / Samsun
Terekeme Karapapak Türklerinden İstikrar Vurgusu

Derneklerinin 4. Yılı vesilesi ile biraraya Terekeme Karapapak Türkleri bir gece düzenledi. Gecede basına bir mülakat veren Terekeme Karapapak Türkleri Dernek Sözcüsü; Mustafa Yıldız; Terekeme Karapapakların bulunduğu coğrafyalarda her zaman istikrar ve huzurun sigortası olduğuna vurgu yaptı.

Terekeme Karapapak Türklerinden İstikrar Vurgusu
Eklenme: 02 Kasım 2015, 19:49 / Güncelleme: 02 Kasım 2015, 19:55
Bu haber 3.513 kez okundu

Derneklerinin 4. Yılı vesilesi ile bir araya Terekeme Karapapak Türkleri bir gece düzenledi. Gecede basına bir mülakat veren Terekeme Karapapak Türkleri Dernek Sözcüsü; Mustafa Yıldız; Terekeme Karapapakların bulunduğu coğrafyalarda her zaman istikrar ve huzurun sigortası olduğuna vurgu yaptı. Yıldız: Terekeme Karapapak Toplumunun Anadolu başta olmak üzere coğrafyamızın her bir köşesinde kültürler arasında köprrü vazifesi gördüğüne değindi. Yıldız, Türkiye’mizin gönül coğrafyamız için son derece önemli olduğunu, bu nedenle tüm coğrafyamızın Türkiye’nin ilerlemesi ve güçlenmesi için dua ettiğini belirtti. Bu vesile ile ülkemizde son dönemde gerçekleşen devasa yatırımların ve özellikle enerji işbirliklerinin son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye, Gürcistan, İran, Azerbaycan ve Kazakistan başta olmak üzere bu coğrafyada ikili gelişmelerde Terekeme Karapapak’ların etkin rol oynadığını Türkiye’nin hamlelerinin devamından yana olduklarına değindi.

Ülkemizin son aylarda yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarına tam destek veren Yıldız, tüm Terekeme Karapapak’ların Mehmetciğin, ordumuzun, hükümetimizin yanında yer aldığını ifade etti. Geceye Terekemelerin Tanınmış Aşıklarından Mürsel Sinan, Müzikolog Metin Güngör ve Öz Kars Orkestrası ve Karapapak halk dansları topluluğu Terekeme Karapapak Kültüründen önemli kesitlerle sanatlarını icra ettiler. Gecede Başkan Engin Aybirdi, Doğu Türkistan Başbakanı İsmail Cengiz’e, Kırım Türkleri Genel Sekreteri Ergün Sevimsoy’a, Sanatcılara, Dünya Yörük Türmen Birliği başkan vekili Nafi Çağlar’a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e Plaket takdiminde bulundu. 

Doğu Türkistan Başbakanı Sn.İsmail Cengiz, Başkan Engin Aybirdi’ye İlelebet Terekeme Karapapak ve Uygur Türklerinin kardeşliğinin sembolü olarak nesilden nesile aktarılmak üzere kamçısını ve Kazak Uygur Türklerinin kalpağını emanet etti. Sn.Yakup Can ise Doğu Türkistan halkı adına gök bayrağı hediye etti.  Geceye ayrıca Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Baki Karasu, Kazak Türkleri Dernek Başkanı Serkan Dinçtürk, Türkistanlılar Dernek Başkanı Ekber Yassa, Kırım Türkleri Genel Sekreteri Ergün Sevimsoy, Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Yaşar Geler, Dünya Yörük Türmen Birliği başkan vekili Nafi Çağlar, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Beşir Aksakal, Terekeme Köylerinin dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programa Telekonferans yöntemiyle katılan başta; Borçalı Cemiyeti Sedri Zalimhan Memmedli, Azerbaycan Ümit Partisi Genel Sekreteri Rufad Muratli, Ağrı Terekeme Karapapakları başta olmak üzere Ülkemizden ve yurt dışından seçkin isimler Türkiye’mizin coğrafyamız için önemine değinerek, Terekeme Karapapak Türklerinin projelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

 
HABER YORUMLARI
Şu an Antoloji'de neler oluyor?9 Kasım 2015 Pazartesi 17:07 

  Antolojide üyeler, hangi sayfalarda, ne yapıyor?

  İşte üyelerimizin şu anda yaptıklarından bazıları:

17:07Hadi Gezgin, Tünay Yılmaz tarafından yazılan Hoşgeldin Kalbime.. şiiri için yorum yaptı 
17:06Şair Bülent Arkan, siteye On Kasım Bugün adlı yeni bir şiirini ekledi 
17:06Nafi Çağlar, isimli Şair Pozantı isimli yeni bir şiir ekledi. 
17:04Nafi Çağlar, isimli Şair Feke isimli yeni bir şiir ekledi. 
17:04Deryası Kar, Nedir bölümünde PSİKOLOG maddesine yazdı 
17:04Acem Kızı Abşari, Necla Hurman tarafından yazılan Çok ararsın sende beni şiiri için yorum yaptı 
17:02Şair Tevfik Tekmen, siteye Bana Ne adlı yeni bir şiirini ekledi 
17:02Nafi Çağlar, isimli Şair Nizip isimli yeni bir şiir ekledi. 
17:01Eminnur Acar, isimli Şair Matem Var isimli yeni bir şiir ekledi. 
17:00Nafi Çağlar, isimli Şair İstanbul-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:59Şair Tevfik Tekmen, siteye Kasımda Köyde Olmak adlı yeni bir şiirini ekledi 
16:59Nafi Çağlar, isimli Şair Antep-entep-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:57Nafi Çağlar, isimli Şair Siirt-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:56Nafi Çağlar, isimli Şair Batman-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:55Nafi Çağlar, isimli Şair Düzce-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:54Deryası Kar, Nedir bölümünde SORU maddesine yazdı 
16:54Nafi Çağlar, isimli Şair Ardahan-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:53Damla Canpolat, Şair listesine Zeliha Aypek isimli şairi ekledi. 
16:52Nafi Çağlar, isimli Şair Yozgat-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:51Nafi Çağlar, isimli Şair Van-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:50Şair Mahmut Çiçekdağı, siteye A.......................................Oğlum adlı yeni bir şiirini ekledi 
16:50Nafi Çağlar, isimli Şair Uşak-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:49Seyit Ali Uçaralp, isimli Şair Af Dileme Benden isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:49Nafi Çağlar, isimli Şair Tokat-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:48Nafi Çağlar, isimli Şair Ordu-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:46Nafi Çağlar, isimli Şair Niğde-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:45Şair Şule Akşit, siteye Sabır adlı yeni bir şiirini ekledi 
16:45Nafi Çağlar, isimli Şair Muş-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:44Nafi Çağlar, isimli Şair Kocaeli-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:42Nafi Çağlar, isimli Şair İzmir-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:42Ömer Osman AVCI, Ozan Ali Aydın 2 tarafından yazılan Ana şiiri için yorum yaptı 
16:41Mehmet Özparlar 1, Ozan Ali Aydın 2 tarafından yazılan Ana şiiri için yorum yaptı 
16:41Nafi Çağlar, isimli Şair Tekirdağ-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:40Ömer Osman AVCI, İsmail Sağır tarafından yazılan ...Atatürk Olsun şiiri için yorum yaptı 
16:40Talat Semiz 2, Selin Cansun tarafından yazılan Yıl Dönümü şiiri için yorum yaptı 
16:39Nafi Çağlar, isimli Şair Kırklareli-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:38HaZ, Hatice Hantal tarafından yazılan KuRTuLuŞ YOLu şiiri için yorum yaptı 
16:38Ömer Osman AVCI, Ozan Ali Aydın 2 tarafından yazılan Bakma Bana O Gözlerle Bakma şiiri için yorum yaptı 
16:37Nafi Çağlar, isimli Şair Gültepe Gençliği isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:37Şinasi Akay, Nedir bölümünde SINIRSIZ maddesine yazdı 
16:36Şair Muharrem Soyek, siteye Nefes Alır adlı yeni bir şiirini ekledi 
16:34Ömer Osman AVCI, Fatih Ataşçi tarafından yazılan ''Kanadı Kırık Nağme Kuşuyum'' şiiri için yorum yaptı 
16:32Uğur Yitigey, isimli Şair Aşk İklimi isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:28Şinasi Akay, Nedir bölümünde ANLAMSIZ maddesine yazdı 
16:24Şair Sedat Hünker, siteye Müge anlıya adlı yeni bir şiirini ekledi 
16:22Şinasi Akay, Nedir bölümünde PORTO ANTİCO maddesine yazdı 
16:21Şair Özlem Saba, siteye Evlilik yıl dönümümüze adlı yeni bir şiirini ekledi 
16:21Şinasi Akay, Nedir bölümünde LENTİCCHİE MİGNON maddesine yazdı 
16:20ZEYBEK HOCA, Necla Hurman tarafından yazılan Elbistan ovası şiiri için yorum yaptı 
16:17Adnan Cano, isimli Şair Seher Gülü isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:16Şair Osman Utkan, siteye Düştü adlı yeni bir şiirini ekledi 
16:13Deryası Kar, Nedir bölümünde FUTBOL maddesine yazdı 
16:12Şair Hüseyin Demircan, siteye Ah ulan ah nebahat.. adlı yeni bir şiirini ekledi 
16:12Şair Mahmut Çiçekdağı, siteye A----Kızım adlı yeni bir şiirini ekledi 
16:06Şair Yusuf Tuna, siteye Gönlümü kırdı sevdiğim insanlar adlı yeni bir şiirini ekledi 
16:04Şair Yusuf Kenan Kısa, siteye Kün Dönsede III adlı yeni bir şiirini ekledi 
16:02Nafi Çağlar, isimli Şair İyidir-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:01Nafi Çağlar, isimli Şair Kars’a-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
16:00Nafi Çağlar, isimli Şair Hatay-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:59Nafi Çağlar, isimli Şair Hakkari-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:58Nafi Çağlar, isimli Şair Gümüşhane-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:57Nafi Çağlar, isimli Şair Giresun-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:56Nafi Çağlar, isimli Şair Eskişehir-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:55Nafi Çağlar, isimli Şair Erzurum-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:54Şair Yeşim Çayırlı, siteye Şahitlik kula aittir...allah ' la ilgisi yoktur... adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:54Nafi Çağlar, isimli Şair Erzincan-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:53Nafi Çağlar, isimli Şair Edirne-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:52Nafi Çağlar, isimli Şair Elaziz-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:52Şair Yeşim Çayırlı, siteye Seçimle herşey bitti mi? ? ? adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:51Nafi Çağlar, isimli Şair Diyarbakır-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:50Nafi Çağlar, isimli Şair Denizli-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:49Nafi Çağlar, isimli Şair Çorum-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:48Nafi Çağlar, isimli Şair Çanakkale-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:47Nafi Çağlar, isimli Şair Burdur-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:47Deryası Kar, Nedir bölümünde TEPKİSİZLİK maddesine yazdı 
15:46Nafi Çağlar, isimli Şair Bolu-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:45Nafi Çağlar, isimli Şair Bitlis-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:44Nafi Çağlar, isimli Şair Bingöl-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:43Nafi Çağlar, isimli Şair Bilecik-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:42ZEYBEK HOCA, Tünay Yılmaz tarafından yazılan Hoşgeldin Kalbime.. şiiri için yorum yaptı 
15:41Nafi Çağlar, isimli Şair Balıkesir-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:41Ömer Gündoğan 4, Hadi Gezgin tarafından yazılan İstanbul 2 şiiri için yorum yaptı 
15:41Şair Yusuf Değirmenci Tc, Tünay Yılmaz tarafından yazılan Hoşgeldin Kalbime.. şiiri için yorum yaptı 
15:40Nafi Çağlar, isimli Şair Aydın-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:39Nafi Çağlar, isimli Şair Antalya-hatay isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:38Nafi Çağlar, isimli Şair Ankara-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:38Şair Yeşim Çayırlı, siteye Oyunu kime verirsen ver hiç kimse kaybetmiyor... adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:38uzungemici / cevat çeştepe, Yüksel Nimet Apel tarafından yazılan İcmal şiiri için yorum yaptı 
15:37Nafi Çağlar, isimli Şair Amasya-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:36Nafi Çağlar, isimli Şair Ağrı-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:36Şair Yeşim Çayırlı, siteye Tesbitle yola çıksak vede biraz irdelesek.. her 10 kişiden biri mutlaka hitler çıkacak.. adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:35Nafi Çağlar, isimli Şair Afyon-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:33Deryası Kar, Nedir bölümünde FEYRUZ maddesine yazdı 
15:33Nafi Çağlar, isimli Şair Adıyaman-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:33Şair Yusuf Değirmenci Tc, Hadi Gezgin tarafından yazılan İstanbul 2 şiiri için yorum yaptı 
15:32Nafi Çağlar, isimli Şair Adana-hoyrat isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:32Şair Yeşim Çayırlı, siteye İktidarın ve sistemin sacayakları, korumaya devam dediler....! ! ! ! ! ! ! adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:30Şair Yeşim Çayırlı, siteye Kalanlar kadar kalır herşey.... adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:27Sinan Atik, Antoloji Sitesi Yetkili Şairler Grubu adlı gruptan ayrıldı 
15:27Şair Yeşim Çayırlı, siteye İşte "Onlar" kuru gürültünün bireyleri ki; Kuru Gürültü'ye, yani kendilerine kurban gidenler... adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:25Şair Yeşim Çayırlı, siteye İçiniz varken; adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:18Hasan Çeliker, isimli Şair Beyitler Ve Dörtlükler-2 isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:18Hadi Gezgin, Pen-Pal Club adlı gruptan ayrıldı 
15:18Şair Yeşim Çayırlı, siteye Şair ölür, şiir ölümsüzdür; bu şarkılar için de geçerlidir; adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:16Şair Halil Manuş, siteye Sarmayacak mı? adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:16Kamil Erkılıç, isimli Şair İlk Görüşte Aşk isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:16Şair Yeşim Çayırlı, siteye Meydan okuyorsan, pankart açmazsın...! ! ! ! adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:13uzungemici / cevat çeştepe, Hadi Gezgin tarafından yazılan İstanbul 2 şiiri için yorum yaptı 
15:12Kamil Erkılıç, isimli Şair Eski Günler isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:12Şair Yüksel Nimet Apel, siteye İcmal adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:11Şair Yeşim Çayırlı, siteye Nemrut devri uzun sürmeyecek... adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:09Nuh Üstün, isimli Şair Öksüz Bir Çocuk isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:08Canan Akpınar, Hadi Gezgin tarafından yazılan İstanbul 2 şiiri için yorum yaptı 
15:07Şair Yeşim Çayırlı, siteye Durduramazlar halkın akan selini! adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:07Kamil Erkılıç, isimli Şair Şemşamer isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:07Ozan Ali Aydın 2, Hadi Gezgin tarafından yazılan İstanbul 2 şiiri için yorum yaptı 
15:05uzungemici / cevat çeştepe, Nebi Ünler tarafından yazılan Şair Biraz Delidir şiiri için yorum yaptı 
15:05Şair İbrahim Demirel, siteye Ararım adlı yeni bir şiirini ekledi 
15:03Seyit Ali Uçaralp, isimli Şair Elimi Bağladın Zulmünle isimli yeni bir şiir ekledi. 
15:01Şair İbrahim Demirel, siteye Buldum adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:58İbrahim Kurt 2, Hadi Gezgin tarafından yazılan İstanbul 2 şiiri için yorum yaptı 
14:57Şair Aydın Bayrakdar, siteye Yazılır adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:55Ozan Ali Aydın 2, Hadi Gezgin tarafından yazılan Şahid şiiri için yorum yaptı 
14:55Şair Alptekin Topal, siteye Öldür Beni adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:53Şair Mustafa Erol, siteye Bu Gönlüm Bu gönlüm adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:51Kamil Erkılıç, isimli Şair O Neden Gelmedi isimli yeni bir şiir ekledi. 
14:50Ömer Gündoğan 4, Şair listesine Turgut Uyar isimli şairi ekledi. 
14:47Şair Abdulkadir Demirci, siteye …….Hasret aldı benden seni götürdü…… adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:39Şair Kerim Özbekler, siteye Azı Dişi... adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:39uzungemici / cevat çeştepe, Ozan Ali Aydın 2 tarafından yazılan Ana şiiri için yorum yaptı 
14:36Şair Şahin Aslan, siteye Olsun adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:32Şair Haydar Demoğlu, siteye """Aşkın Rüzgarı 2""" adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:31Şair Haydar Demoğlu, siteye “Aşkın Rüzgârı -1” adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:30Şair Haydar Demoğlu, siteye """ O Bakışların """ adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:29uzungemici / cevat çeştepe, Ünal Kocabunar tarafından yazılan Sevmem Bir Daha şiiri için yorum yaptı 
14:29Şair Haydar Demoğlu, siteye """Yaban Çiçeyi"" adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:27Şair Mehmet Necip Özmen, siteye Af Budalası adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:24Şair Mahmut Çiçekdağı, siteye Bu Gün On Kasım adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:23uzungemici / cevat çeştepe, Ahmet Coşkun tarafından yazılan Karaböcük şiiri için yorum yaptı 
14:19Şair Mehmet Bilecen, siteye Kadınlığa adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:18Canan Akpınar, Yusuf Değirmenci 2 tarafından yazılan Yapılan Kötülük Unutulmuyor şiiri için yorum yaptı 
14:18Gönül Bağ, Serap Irkörücü tarafından yazılan Nerden Bilsin.... şiiri için yorum yaptı 
14:18Şair Muharrem Güney, siteye 10 Kasım adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:14Gönül Bağ, Serap Irkörücü tarafından yazılan Merak - Deneme şiiri için yorum yaptı 
14:13Canan Akpınar, Bedri Tahir Adaklı tarafından yazılan Hayat şiiri için yorum yaptı 
14:11İsmail Sağır 1, Necdet Arslan tarafından yazılan Kargo şiiri için yorum yaptı 
14:08Seyit Ali Uçaralp, isimli Şair Sen Mecbur Bıraktın isimli yeni bir şiir ekledi. 
14:07Gönül Bağ, Mine Kul tarafından yazılan Devşirme şiir... şiiri için yorum yaptı 
14:07Şair Hüseyin Demircan, siteye Birgün aşık olduğunda.. adlı yeni bir şiirini ekledi 
14:07Zeynep Eliçora, Tünay Yılmaz tarafından yazılan Hoşgeldin Kalbime.. şiiri için yorum yaptı 
14:06Ozan Ali Aydın 2, Canan Akpınar tarafından yazılan Gelmiyor Asayiş şiiri için yorum yaptı 
14:04Canan Akpınar, Yuksel Akcum tarafından yazılan korku Kundak Olmuş şiiri için yorum yaptı 
14:01Canan Akpınar, Mine Kul tarafından yazılan Tarumar... şiiri için yorum yaptı 
13:59old, Ozan Ali Aydın 2 tarafından yazılan Ana şiiri için yorum yaptı 
13:57Gönül Bağ, Tünay Yılmaz tarafından yazılan Bal Rengi.. şiiri için yorum yaptı 
13:56alaaddin uygun, Halil Erdem tarafından yazılan Hayat, Ben Sana Yetisemedim... şiiri için yorum yaptı 
13:54Şair Ozan Nuri Ceyhan, siteye Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…1 adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:53Şair Ozan Nuri Ceyhan, siteye Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…2 adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:52Gönül Bağ, Tünay Yılmaz tarafından yazılan Hüznün dantelleri.. şiiri için yorum yaptı 
13:52Şair Ozan Nuri Ceyhan, siteye Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…3 adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:51Şair Avka Kenan Aydın, siteye Anne II adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:51Şair Sinan Karakaş, siteye Temel Değil adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:50Şair Sinan Karakaş, siteye Birisini Taşlama adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:50Şair Ozan Nuri Ceyhan, siteye Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…4 adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:48Canan Akpınar, İsmail Kızılay tarafından yazılan Sensiz Hayat Böyle Geçiyor İşte şiiri için yorum yaptı 
13:48Şair Ozan Nuri Ceyhan, siteye Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…5 adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:46Şair Ozan Nuri Ceyhan, siteye Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…6 adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:45Toprak Gökyüzü, isimli Şair Sen Yoksun isimli yeni bir şiir ekledi. 
13:44Şair Ozan Nuri Ceyhan, siteye Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…7 adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:44Şair Sinan Karakaş, siteye Taşlama adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:44Hatice Ak 2, Deniz Ercivan tarafından yazılan Yüzünü Dön şiiri için yorum yaptı 
13:43Bülent Aydınel 1, Dede İrfan Çelik tarafından yazılan Sarılmak şiiri için yorum yaptı 
13:43Şair Ozan Nuri Ceyhan, siteye Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…8 adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:42Şair Ozan Nuri Ceyhan, siteye Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…9 adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:40Şair Ozan Nuri Ceyhan, siteye Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…10 adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:39Bülent Aydınel 1, Dede İrfan Çelik tarafından yazılan Yalnızlık şiiri için yorum yaptı 
13:37Şair Sinan Karakaş, siteye Baktım ki gelmişim sorgu meleğine. adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:37Şair Ozan Nuri Ceyhan, siteye Rabbim akıllar versin, bence bunlar delirmiş…11 adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:36Canan Akpınar, Bülent Arkan tarafından yazılan Kadın Sahil Gibidir. şiiri için yorum yaptı 
13:35Hatice Ak 2, Rahim Recep Akdora tarafından yazılan Dürüstlük şiiri için yorum yaptı 
13:35Rukiye Baldede, isimli Şair Ben Bana Tutsak isimli yeni bir şiir ekledi. 
13:32Şair Hüseyin Demircan, siteye Ve la havle ve la is la bonita.. adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:32Seyit Ali Uçaralp, isimli Şair Ayrılmadan Önce Düşünecketin isimli yeni bir şiir ekledi. 
13:31old, Alp Aldatmaz tarafından yazılan Yeni Ülkücülük Türküsü şiiri için yorum yaptı 
13:21Hatice Ak 2, Muharrem Soyek tarafından yazılan Beni Güzel Hatırla şiiri için yorum yaptı 
13:19Nimet Öner, Antoloji.Com Grup Yöneticileri adlı gruptan ayrıldı 
13:18Tünay Yılmaz, Zeynep Eliçora tarafından yazılan Yine Sonbahar şiiri için yorum yaptı 
13:14tedirgin_23, Naime Özeren tarafından yazılan - KAYıP ARANIYOR… şiiri için yorum yaptı 
13:12Tünay Yılmaz, Ülker İnalkaç tarafından yazılan Yokuğunun yası şiiri için yorum yaptı 
13:12Şair Arzu Deliktaş Tetik, siteye Eski Şehir adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:10Nimet Öner, Şafak Türküsü adlı gruptan ayrıldı 
13:10Şair Arzu Deliktaş Tetik, siteye Sor adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:09Lâl Vâveyla, Bülent Baysal tarafından yazılan ....AŞK OLSuN... şiiri için yorum yaptı 
13:09Nimet Öner, Şairler Dünyası adlı gruptan ayrıldı 
13:09Şair Arzu Deliktaş Tetik, siteye Duyuyor musun Beni adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:09Tünay Yılmaz, Ülker İnalkaç tarafından yazılan Üzülme şiiri için yorum yaptı 
13:07Şair Arzu Deliktaş Tetik, siteye Umut Çiçeği adlı yeni bir şiirini ekledi 
13:06Nimet Öner, Benim Dünyam adlı gruptan ayrıldı 
13:05Nimet Öner, Ankara Rüzgârı adlı gruptan ayrıldı 
13:04Kazim Öztürk, Ummuhan Baysal tarafından yazılan Seni düşündüm şiiri için yorum yaptı 

 

2 yorum:

 1. selamın aleyküm ben gaziantebin yavuzeli ilçesindenim bizde kızıklıyız yavuzelinin 40 ka yakın köyü var 20 tanesi kızık köyü adım ali yılmaz
  kızık beyimizde nafi çağlar
  iyi çalışmalar

  YanıtlaSil
 2. Sayın Ali Yılmaz kardeşim ; dediğin gibi Yavuzeli'nin 39-40 köyü var. Bunlardan Kızık olan köy şunlardır. Ballık, Kastel (Değirmitaş), Bakırca, Lolacık (Sarıbuğday)...Biliyorsun bu köyler
  Yavuzeli'nin batı bölümünde yer almaktadır. Bu bölgenin Kızık olduğuna dair ilk araştırma şahsıma aittir. Bu bilgi hazırlamış olduğum Kızık Boyu 1 kitabında da yer almıştır. Kitapta bu köylerin ortak adı olarak Aşağı Kızıklar ifadesini kullandım. Bursa'daki bu
  köylerin tamamını gezdim gördüm. Türkiye'deki diğer Kızık köylerinin de büyük çoğunluğunu ziyaret ettim. Bu çalışmaları Kızık
  Boyu 2 adılya kitaba dönüştüreceğim. İlginize sevindim...Ayrıca
  bana yakıştırdığın unvan için de teşekkür ederim...Saygılar..
  Nafi Çağlar Kızıkbeyi
  www.nafiztancaglar.com
Profili Kaç Kişi Ziyaret Etti?
11,537
Şiirleri Kaç Kere Okundu?
138.809
Yazıları Kaç Kere Okundu?
6.532
Üyesi olduğu atölyeler

Henüz hiç bir atölyeye üye değil.
Şiir Portfolyoları
Son Beğendiği Şiirler

 » Mehmedim
Son Beğendiği Yazılar

-

Batur Nafiz Tançağlar

(Nafi Çağlar)
Kendisi Hakkında Yazdığı

NAFİZ TANÇAĞLAR “ Nafi Çağlar ”

Soyu :
1965’te Gaziantep’in Karayusuflu köyünde doğdu. Oğuz Türkleri’nden Mihmadlı (Mahmatlı) oymak beyi Kara Yusuf’un soyundan gelen Hacı Ömerler Oymağı’ndan,Büyük Hacı Ağa Obası'ndan olan Kiya Memik Ağa’nın
oğludur. Dedesi Yemen şehidi Hasan Ağa’dır.

Eğitim Durumu :
Eylül 1972- Haziran 1976’da ; Gaziantep Merkez ilçeye bağlı Karayusuflu köyünde başladığı ilkokul eğitiminin ilk dört yılını köyünde ve 5.sınıfı ise ;Eylül 1976- Haziran 1977’de ; Gaziantep Merkez ilçedeki ( Şehitkamil ) Şahinbey İlkokulu'nda okuyarak tamamladı.Eylül 1977 - 5 Haziran 1980'de ; Gaziantep İsmet Paşa Lisesi’nde "orta okul" bölümünü okudu.
Eylül 1980 - 4 Eylül 1983'te ; Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi "Elektrik" Bölümünü ve
Haziran 1983 - 1 Haziran 1984’te ; M.R.Uzel


2016 Şubat

2016 Mart

Hacaloğlu, böyle söyler 
Yeminlidir, ağa-beyler 
Hizmetini, murad eyler 
Kalk ayağa, aziz vatan

Hacaloğlu 
Mart 2014

 Halimize herkes ağlar, "Altay" olsun bütün dağlar, Böyle diyor Nafiz Çağlar, Kalk ayağa aziz vatan...NAFİ ÇAĞLARBoyumuzun uyanışı meşale oldu. Boylar uyanıyor, ayağa kalkıyor. Kızık Boyunu ve Boy Beyi Nafi Çağlar kardeşimizi tebrik ediyoruz. Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz inşallah!
OBATÜRK KUR GEN BŞK
Ali Atvur Akkoyunlu

2016 Nisan2016 MayısTÜRKİYE KIZIKLARI…!!!

Araştırmacı Yazar Nafi Çağlar bey, daha önceki yıllarda yayın hayatına geçirdiği Karataş Kızıkları 1 adlı eserine yenisini kazandırmıştır.!

Türkiye Kızıkları 2. Adlı eseriyle Türkiye’de bir ilkini yapmış ve Anadolu’da yurt tutmuş Kızık Boy mensupları hakkında kaynak ve alan bilgisi aktarmıştır.! Oğuzlar ve Türk Dünyası Dünya Kızıkları hakkında ayrıntılı bilgiler aktaran eserini Yalın Yayınları arasında 610 olarak yayın hayatına geçirerek bilim camiası ve Türkiye Kızıklarının hizmetine sunmuştur.!

Ön sözünü şahsımın yaptığı bu değerli eseri; araştırmacılarımız, Kızık ve diğer boy mensuplarımıza öneriyor ve Nafi hoca’dan buna bir üçüncü kardeş vermesini diliyorum.!

Ayrıca bu kültür hazinesini bizlere kazandıran cemiyet, eğitim ve düşünce adamı Nafi Çağlar Beye teşekkürlerimi iletiyorum.!

Araştırmacı Yazar
İsmail UÇAKCI
21 Mart 2017 Çarş.


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam36
Toplam Ziyaret140545
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.95803.9738
Euro4.88184.9014
Hava Durumu
Anlık
Yarın
13° 6°
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.