KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Mihmadlı Derneği


MİHMADLI DERNEĞİ


- HACI ÖMERLER OYMAĞI - 

GAZİANTEPMİHMADLI HACI ÖMERLER DERNEĞİ

1. KURULTAYI

9 Ağustos 2009
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013 Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013
Karayusuflu köyü / Şehitkamil - GAZİANTEP / 9 Ağustos 2013


MİHMADLI HACI ÖMERLER DERNEĞİ

2. KURULTAYI 

19 Kasım 2010
Yer ; Karayusuflu köyü
Şehitkamil / GAZİANTEP
Mahmatlı Oymağı 2.Kurultayı / 19 Kasım 2010 ; Gaziantep/Şehitkamil/Karayusuflu
Mahmatlı Oymağı 2.Kurultayı / 19 Kasım 2010 ; Gaziantep/Şehitkamil/Karayusuflu


Mahmatlı Oymağı 2.Kurultayı / 19 Kasım 2010
Mahmatlı Oymağı 2.Kurultayı / 19 Kasım 2010 ; Gaziantep/Şehitkamil/KarayusufluMahmatlı Oymağı 2.Kurultayı / 19 Kasım 2010 -Konuşmacı ; Abdulbaki Günışığı ve Sunucu ; Mustafa Kayalı
Mahmatlı Oymağı 2.Kurultayı / 19 Kasım 2010 ; Gaziantep/Şehitkamil/Karayusuflu
Mahmatlı Oymağı 2.Kurultayı / 19 Kasım 2010 ; Gaziantep/Şehitkamil/Karayusuflu
Mahmatlı Oymağı 2.Kurultayı / 19 Kasım 2010 ; Gaziantep/Şehitkamil/Karayusuflu


Mahmatlı Oymağı 2.Kurultayı / 19 Kasım 2010 ; Gaziantep/Şehitkamil/Karayusuflu

Mahmatlı Oymağı 2.Kurultayı / 19 Kasım 2010 ; Gaziantep/Şehitkamil/Karayusuflu


MİHMADLI HACI ÖMERLER DERNEĞİ

3. KURULTAYI 

Yer     ; Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00

Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00
Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00


Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00
Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00
Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00
Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00

Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00


Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00


Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00


Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00


Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00


Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00


Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00


Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00


Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00
Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00


Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00
Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00

Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00
Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00

Mahmat Beldesi - Avanos / Nevşehir  
Tarih  ;  30 Temmuz 2011 Cumartesi 11:00


2.GÜZ ŞÖLENİ

MAHMATLI OYMAĞI 4.KURULTAYI

Yer ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü

" Memik Kiya köy odası "

Tarih ; 11.11.2011 Cuma Saat : 11:00
Türkiye

MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
1. KURULTAYI

( MAHMATLI OYMAĞI 5. KURULTAYI
)

Yer ; Gaziantep Şahinbey
Elbeyliler dernek binası

Tarih ; 28 Ekim 2012 Pazar
Saat : 11:00

 Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı / Şahinbey - Gaziantep / 28 Ekim 2012 Saat : 12:00
 Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı
/ Şahinbey - Gaziantep
/ 28 Ekim 2012 Saat : 12:00
Türkiye

MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ  2. KURULTAYI
( MAHMATLI DERNEĞİ 6. KURULTAYI
)


Yer ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü

Memik Kiya köy odası  

Tarih ; 20 Ekim 2013 Pazar Saat : 11:0019 Ekim 2013 Cumartesi ;

Dernek başkanları, yönetimleri veya temsilcileri;
sabah saatlerinde Türkiye'nin dört bir yanından
Gaziantep'e inmeye başladılar.
07.00 suları Bursa'dakiler geldiler.
Akşamdan Tokat'tan gelenlerle bir araya geldik.
Gaziantep'in milli ve tarihi yerlerini gezdik. 
Öğleye doğru Kocaeli'nden,Bayburt'tan,Muğla'dan, Antalya'dan,
Adana'dan,Osmaniye'den, Kahramanmaraş'tan, Mersin'den
ve Kilis'ten gelenler Gaziantep'e ulaştılar. Onlara Halep ve
Lazkiye'den gelenler katıldılar.Bir süre sonra Diyarbakır'dan,
Kerkük'ten, Şanlıurfa'dan gelenler yetiştiler.Öğleden sonra
Kars'tan geldiler. Bursa ve Tokat'lılar ile Yavuzeli'ne gittik.
Diğerleri Gaziantep merkezdeki Rışvanlar ve Mihmadlılar
dernek binasında çay içtiler ve Yavuzeli'ne geçtiler.
Yavuzeli'nden hep birlikte Şehitkamil Karayusuflu köyüne 
vardık. ( 13:27) .Çevre köy muhtarlarından gelenler oldu.
Öğle yemeğini Memik Kiya köy odasında yedik.
Kurultay merkezimizde burasıydı.
15.15'te Kurultay başladı.
Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği Kurucu Genel Başkanı
Nafi ÇAĞLAR, Atmalılar temsilcisi Mehmet Demir atmalı
ve Dünya Yörük Türkmenler derneği Genel başkan Yardımcısı
Bestami Erdem'in önerileriyle divan oylamaya sunuldu.
Divan Başkanlığına Kerküklü Semra Zeynel, üyeliklerine de
Türk Boyları Dernekler Üst Birliği (Konfederasyonu)
Genel Başkanı Durhasan Koca, Dünya Yörük Türkmenler
Derneği Genel Başkanı Mustafa Kuş, Bayburt Karakaoyunlu 
Memoğlulları Derneği Genel Başkaın Nurettin Memoğlu,
Muğla Yörük obaları dernek başkanı Orhan Akcan,
Gaziantep Rışvanlar Derneği Genel Başkanı Ali Avcı seçildiler.
Önce geçmişlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve
ruhlarına birer fatihadan sonra İstiklal marşımız okundu.
Divan Başkanı Semra Zeynel ev sahibi Mihmadlı Hacı Ömerler
derneğinin genel başkanı Nafi Çağlar'a açılış konuşması için
söz verdi. Sonra tek tek tanışma gerçekleştirildi.(16:16)

İlk gündem maddesi gereğince
;
geçici yönetim kurulu üyeleri
Mıstafa Kuş, Bestami Erdem, Nafi Çağlar Mihmadlı,
Orhan Akcan, Orhan Karabacak, Ertuğrul Sünel ve M.Demir Atmalı,
Abdulbaki Günışığı, geçmiş bir yıllık faaliyetlerini anlattılar. (17:17)
Bu isimlere Şanlıurfa Siverek'ten Nusret Kaya, Adana
Yumurtalık'tan Mustafa Karakoyunlu'nun da eklenerek
kalıcı hale gelmesine karar verildi.
Bu arada akşam yemeği ikram edildi. (18:18) 
Hava iyice soğuduğu için Yavuzeli'nde kapalı mekana gidildi.

İkinci gündem maddesi olarak
;
Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma
Şenlikleri'nin özüne dönmesi için ne çalışmalar yapılacağı
uzun uzun konuşuldu. Etkinliğin tertip kurulunda bulunan
Durhasan Koca'dan hazırlık çalışmaları için Türkiye'nin hemen
her bölgesinden temsilciler davet dilmesi istendi ve
karara bağlandı. Ayrıca etkinliğin ikinci günü olan Cumartesi'nde, 
ulaşılabilen bütün derneklerin Söğüt'te olması için çalışmalar
yapılması da karara bağlandı. (21:21)
  
Üçüncü gündem maddesi olarak ;
Türkiye'de ulalabilecek milli duruşlu bütün derneklerin
bir çatı altında toplanması konuşuldu.
Bunun için yapılması gereken çalışmaların dernek, birlik veya
üst birlik demeden, ayırt etmeden herkesin uğraş vermesinin
zorunlu olduğu ve birliğin mutlaka sağlanması gerektiği
sonucuna varıldı. Ayrıca bu çalışmaların, zaten var olan
Türk Boyları dernekler üst birliği (konfedarsyondan)
ile iş birliği içinde yürütülmesi ilke olarak benimsendi.
Bunun için de kalıcı yönetim kuruluna görev verildi.
Türkiye'nin her yerine ulaşılması için görüşmeler yapılması
kararlaştırldı. (22:22)
Çaylar geldi serbest sohbete geçildi.Sonra yatma hazırlıkları
başladı.(23:23)
Bir kısmı yatarken , bir kısmı da sohbete devam etti. 

20 Ekim 2013 Pazar ;
08:00'da çoğunluk kalktı. 08:40'a kadar sohbet edildi.
Herkes kalktıktan sonra hep birlikte Karayusuflu köyüne
hareket edildi.Memik Kiya köy odasına varıldı. (09:09)
Saat 10:00 suları kahvaltı sona erdi. 
Kurultaya gündem içi ve gündem dışı konularla devam edildi.
Şahinbey Kaymakamı Uğur Turan geldi.
Şanlıurfa'dan yeni misafirle geldi.Kahramanmaraş 
Pazarcık'tan Cuma Kıtay ve akrabaları geldiler.
Şahinbey Kaymakamı Uğur Turan'ın konuşmasının ardından
ev sahibi derneğin başkanı olarak Nafi Çağlar Mihmadlı'nın
kapanış konuşmasıyla; Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler
Derneği 6.Kurultayı'nın genişletilmiş hali olan
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı sona erdi.
Nafi Çağlar ; gelecek yıl yapılacak olan 3.kurultayın
yine Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
Memik Kiya Köy Odasında 10-11 Ekim 2014'te
yapılacağını duyurdu ve davetini yeniledi.
(12:12). Öğle yemeği için sofra açılmaya başlandı.
Öğle yemeğinde; Gaziantep'e has "Yuvarlama" yemeği
yanında da "Firik Pilavı" vardı. Katılımcılar yemeği afiyetle
yediler. (13:13)
Acil işi olanlar dönüş için yola çıkarlarken, biraz vakti
olanlar Şanlıurfa Suruç Türkmenleri'nden Cindi Yıldız'ın
taziyesi için toplu halde hareket ettiler.
Herkes ayrılırken birbirlerine defalarca sarıldılar.
Bu kurultayımız da hayırlra vesile olsun.Nafi Çağlar Mihmadlı  

Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği
Yönetim Kurulu adına


Yönetim Kurulundan emeği geçen ;
Bilal Geçer,
Ekrem Zirek,
Reşit Zirek,
Doğan Zirek,
Önder Çağlar,
Nafi Çağlar,
Mehmet özalkan,
İbrahim Özalkan,

Akrabalardan ;
Köyün Muhtarı Hacı Mustafa Çağlar,
oğulları Ahmet Çağlar ve Ömer Çağlar ile
Mehmet Çağlar, Mehmet Zirek,Hasan Özalkan,
Mahmut Özay ve Mehmet Çaldıran'a,
köyün gençlerinden Memik Topuz'a
teşekkür ederiz.

Ayrıca ; katkıları bulunan;
Gaziantep Rışvanlar derneği yönetiminden
Hasan Aytaç'a,............................ 
ve Genel Başkanı Ali Avcı'ya,
Gaziantep Karakoyunlu derneği yönetiminden
Muhittin Taşdoğan'a,..................
ve genel başkan Yakup Özbay'a
teşekkür ederiz.,

Katılımcı Dernek ve temsilcileri ;

Durhasan Koca ; Türk boyları üst birliği
( konfederasyon) başkanı.
Mustafa Kuş (Dünya Yörük Türkmenler Birliği
Genel Başkan Yardımcısı)
Bestami Erdem (Dünya Yörük Türkmenler Birliği
Genel Başkan Yardımcısı)
Mehmet Eyüp Karakaş
Süleyman Karagöl
Kerim Eroğlu
Mustafa Karakayunlu (Karakoyunlu Dernek Başkanı-Yumurtalık)
Mustafa Kurtoğlu(Karakoyunlu Dernek Başkanı-Yumurtalık)
Hüseyin Kurtoğlu(Karakoyunlu Dernek Başkanı-Yumurtalık)
Abdil Yıldırım (Antalya Yörük Türkmen Dernek Başknı)
Yakup Özbay(Karakoyunlu Dernek Başkanı-Gaziantep)
Mesut Durak ( Oturak Kızık Yalangoz köyü/Gaziantep)
Adnan Süleyman ( Şam)
Muhammed Yüzbaşı (Lazkiye)
Semir Ala ( Halep)

Semir Ala (Suriyeli Oğuz Boyları Dernek) Başkanı-Gaziantep)
Erol Güler (Kuvayı Milliye Derneği Yön.Kur.Üyesi)
Arif Sarıtürk(Rışvanlar Dernek Başkanı-K.Maraş)
Yaşar Ali Zeynel (Kerkük Türkmeni-Diyarbakır)
Yusuf Uzun (Yörük Türkmen Derneği Adana)
Bilal Geçer (Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği Y.K.Üyesi)
Nusret Kaya(Karacadağ Türkmenleri Dernek Başkanı-Şanıurfa)
M.Demir Atmalı(Kuvayı Milliye Derneği Yön.Kur.Üyesi)
Mustafa Yıldız (Terekeme Karapapak Kars)
Cemil Karateke
Yaşar Şahin
Halit Gazi
Sinan Akpınar
Emin Tekdemir
Mustafa Gürsoy(Kızık köyü Derneği Yön.Kur.Başkanı-Tokat)
Durmuş Dursun (Kızık köyü Derneği Yön.Kur.Üyesi)
Kadir Gülbeniz(Kızık köyü Derneği Yön.Kur.Üyesi)
A.Duran Dursun(Kızık köyü Derneği Kur.Bşk.)
Ertuğrul Sünel(Tarihi Kızık köyleri Derneği Yön.Kur.Başkanı-Bursa)
Ahmet Kuş(Tarihi Kızık köyleri Derneği Yön.Kur.Üyesi-Bursa)
Arif Eker(Tarihi Kızık köyleri Derneği Yön.Kur.Üyesi-Bursa)
İzzet Güngör(Tarihi Kızık köyleri Derneği Yön.Kur.Üyesi-Bursa)
Turan Özbay(Karakoyunlu Dernek Y.K.Üyesi-Gaziantep)
Muhittin Taşdoğan(Karakoyunlu Dernek Y.K.Üyesi-Gaziantep)
Semra Zeynel(Kerkük Türkmeni-Diyarbakır)
Ali Avcı(Rışvanlar Dernek Genel Başkanı-G.Antep)
Orhan Akcan(Yörük Obalar Dernek Başkanı-Muğla)
Nurettin Memoğlu (Karakoyunlu Memoğlu Gebze)
Bayram Takan ( Yörük Türkmen Bşk. Tarsus)
Topel Yıldız (Kaşıkara Yörük Türkmenleri Drnk.)
Mehmet Sak
Ozan Orhan Karabacak
Cuma Kıtay

Muğla Yörük Obaları Dernek Başkanı
Orhan Akcan yazısı


MİLLİ DURUŞU DİK OLAN DERNEKLER KURULTAY BİLDİRİSİ
 • Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörük ve Türkmenlerin birbirleri
 • ile yakınlaşma ve kenetlenme vaktidir. Bu amaçla planlı,
 • koordineli
 • ve disiplinli çalışmalar yapılmalıdır.
 • İçinde bulunduğumuz hassas dönemde birbirimize daha
 • yakın durulmalı; dernekler ve bireyler arasında sıcak ilişkiler
 • kurulmalı, birbirlerinin etkinliklerine iştirak edilmesi teşvik
 • edilmelidir.
 • Mutlaka bir şekilde organize olunmalı; organizasyon yapısına
 • uygun yeni üye katılımları, yeni dernekler kurulması şeklinde
 • büyüme sağlanmalıdır.
 • Gerek iktidar gerekse muhalefette aktif siyasetin içinde bulunan
 • Yörük ve Türkmenlerle irtibat kurmak suretiyle birbirleri ile
 • koordineli çalışmalar yapmaları talep ve teşvik edilmelidir.
 • Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün muhafazası
 • ile ilgili hassasiyetimizi her ortamda ifade etmekten imtina edilmemelidir.
 • Oluşturulacak bir heyet marifeti ile Cumhurbaşkanlığı,
 • Başbakanlık
 • ve ilgili bakanlıklar ziyaret edilerek Yörük ve Türkmenlerin
 • görüşleri iletilmelidir. Dilimize ve kültürümüze sahip çıkılarak
 • gelecek nesillere nakledilmesi sağlanmalıdır.
 • Dernek ve bireylerin haberleşmelerinde sosyal medya (internet)
 • daha sağlıklı ve verimli kullanılmalıdır.
 • Ekonomik güce sahip olmadan birliktelikten verim elde
 • edilemeyeceği ve sürdürülemeyeceği gerçeği göz önüne
 • alınarak,
 • Yörük ve Türkmenlerin ekonomik işbirliği, dayanışma ve
 • organize
 • olma alternatifleri de değerlendirilmelidir.
 • Bu toplantının, Yörük ve Türkmenlerin tek ses, tek yürek, tek
 • vücut olarak; Türk milletinin asli unsuru olan kimliğini, tarihini,
 • dilini, kültürünü, örfünü, terbiyesini ve vatan millet sevgisini
 • mayasında tutarak; milli birliğimizin ve dirliğimizin muhafazasında
 • katkı
 • sağlamak üzere yapılacak çalışmalara bir başlangıç olması sağlanmalıdır.
 • Bu maksatla burada yaptığımız çalışmalar katılımcıların
 • kendi merkezlerinde, basın ve iletişim aracılığıyla kamuoyu
 • ile
 • paylaşılmalıdır.

 

TÜRK MİLLETİNE

 1. Türk devletinin üniter devlet yapısı bozulamaz.
 2. Milli dilimiz Türkçedir, tartışılamaz.
 3. Anayasada Türk kelimesinin tartışmaya açılması bile ihanettir.
 4. Yörük-Türkmen kimliği ve ruhu cihanşümul bir imparatorluk

 kurmuş, tüm dünyaya sosyal adaletİ tanıtmıştır.

 1. Yörük-Türkmen kimliğinin muhafazası, sahip çıkılması, yarınlara taşınması asli görevimizdir.
 2. Açılım politikaları adına hiçbir kesime taviz verilerek imtiyaz sağlanmamalıdır.
 3. Yörük şenlikleri Yörük bayramıdır. Siyasiler elini çekmelidir.

     Muğla Yörük Obaları Derneği

 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2.Kurultayı'na Katlanlar :

Dr. Semra Zeynep(Kerkük)5324532505
Ali Avcı (Gaziantep-Ş.Urfa)5322161926
Durhasan Koca(Ankara)5322719633
Orhan Akcan(Muğla)5326244279
Mustafa Kuş (Antalya)5327090165
Nurettin Memoğlu(Bayburt-Gebze)5325798469
Bayram Taka(Torsay)5327103935
Topel Yıldız(Saçıkara)5374252288
Mehmet Sak(Saçıkara)5368367892
Ozan Orhan Karabacak(Saçıkara)5366879702
Yakup Özbay(Gaziantep-Karakoyunlu)5337421896
Dr.Muhittin Taşdoğan(Karakoyunlu)5052483772
Turan Özbay(Karakoyunlu)5389258685
İzzet Güngör(Derekızık)5442840763
Yakup Özbay(Gaziantep-Karakoyunlu)5337421896
Ahmet Kuş(Cumalı-Kızık)5364451640
Eruğtul   Sünel (Bursa Kızıklar)5337126141
Ahmet Duran Dursun(Tokat-Kızık KY.)5057735590
Kadir Gülbeniz(Tokat-Kızık KY.)5053885018
Mustafa Gürsoy(Tokat-Kızık KY.)5355233530
Sinan Akpınar5353640040
Halit Gazi(Ş.Urfa-Karacadağ)5397121085
Bestami   Erdem (Osmaniye)5422538906
M.Eyüp   Karataş (Sivas)5301553703
Süleyman Karagöl(Yumurtalık)5354709524
Mustafa   Karakoyunlu (Yumurtalık)5327687483
Mustafa Kurtoğlu(Yumurtalık)5321787754
Abdil   Yıldırım (Antalya)5355499133
Hüseyin Kurtoğlu(Yumurtalık)5324544109
Mesut Durak (Gaziantep)5305498879
Adnan   Süleyman (Şam)5433027539
Muhammmed   Yüzbaşı (Lazkiye)5340340053
Semir Ala (Halep)5380449887
Erol Güler (Halfeti)5058542731
Arif Sarıtürk(K.Maraş)5370256570
Yaşar Ali   Zeynel (Diyarbakır)5323174708
Yusuf Uzun (Adana)5327684970
Bilal Geçer (G.Antep)5052348004
Nusret Kaya (Şanlıurfa)5355413324
M.Demir   Atmalı (G.Antep)5325716672
Mustafa   Yıldız (Ardahan)5337201942
Cemil   Karateke (Bayburt)5396583641
Yaşar Şahin (Bayburt-Gebze)5321514734
Abdulbaki Günışığı'nın
Maraş Gündem Gazetesinde çıkan yazısı :

MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ 2.KURULTAYI

( KIZIK BOYU 4. KURULTAYI ,  

MAHMATLI OYMAKLARI 6. KURULTAYI )

ŞEHİTKAMİL-KARAYUSUFLU  KÖYÜ
MEMİK KİYA ODASI
MİHMADLI   DERNEK BİNASI                                                                                                                                       GAZİANTEP

       Doğu ve Güneydoğuda bulunan Türkmen derneklerinin bütün toplantılarına beraberce katıldığım, yoldaşım  ve arkadaşım, kıymetli kardeşim Rışvan ( iğdir-iğdiz boyu) Türkmen aşiretinin beylerinden bir bey olan Arif Sarıtürk( Avşar) ile beraber  19.10.2013 cumartesi günü saat 10.00 da Maraş’tan  yola çıktık. Osmaniye den katılan Türkmen begi  Bestami Erdem ( oğuz-kayı boyu-karatekeli oymağı mensubu)beg ve ekibinde bulunan arkadaşları Türkmen begi  sayın Abdil Yıldırım(honamlı Yörüklerinden) ve Antalya Yörük Türkmen boyları dernek başkanı, değerli Türkmen beği sayın Mehmet sak beg ( saçıkara yörüğü ve Konya Yörük dernekleri başkan)ı, Türkmen begi sayın Topel Yıldız( saçıkara yörüğü ve Konya Yörük derneği), diğer Türkmen begi ve Türkmenlerin gerçek sesi ozanımız Orhan Karabacak beg ( saçıkara yörüğü )ve Türkmen begi Yusuf Uzun beg ( Karakoyunlu yörüğü) Akdeniz Yörük Türkmen derneği başkanı) ile telefonlaşarak Antebin  girişinde buluştuk ve beraberc e  bizi karşılayan Türkiyedeki bütün rışvan derneklerinin  konfederasyon başkanı kıymetli Türkmen begi ve dava adamı sayın Ali Avcı beg  ile buluşup kucaklaştık. Rışvan derneğinin binasında kahve altımızı yedik ve oradaki arkadaşlar hasret giderdik.

        Gaziantep rışvan dernek binasında misafir Türkmen beglerini yazar iken aynı zamanda bizlere hitap eden rışvan dernekleri genel başkanı sayın Ali Avcı begi dinledik. Derneklerinin kuruluşu ve diğer Türkmen dernekleri ile ilişkilerini, Vatanın  ve milletin birlik ve dirliği için yaptıkları çalışmalarını anlattılar. Yurdun her bölgesinde aziz Türk bayrağını dalgalandırdıklarını ve Türk milletinin bütün maddi ve manevi değerlerine sahip çıktıklarını anlattılar. Yurdumuzun diğer bölgelerinde yaşayan Yörük ve Türkmenlerin kültürlerinin doğu ve güneydoğuda yaşayan Yörük ve Türkmenler ile aynı olduğunu ve dilleri ve lehçeleri ne olursa olsun , ister alevi ve ister ise sünni olsun hepsinin aynı milletin kıymetli parçaları olduğunu anlattılar.Aziz milletini Türk, Kürt, sağ, sol, alevi ve sünni olarak bölmek isteyenlere  öncelikle rışvanlar olarak karşı koyacaklarını ve bu gibi çalışmalarda diğer Yörük ve Türkmen dernek ve kuruluşları ile beraber çalışmalar yaptıklarını anlattılar. Kendisine veciz konuşması için teşekkür ediyoruz.

         Bu arada  misafirler gelmeye devam ettiler. Rışvan derneğinden ayrılmadan önce gelen arkadaşları tanıtalım. İsmail Akçay beg (sarıkeçili-toroslar Yörük Türkmen boyları derneği mensubu), Mehmet Eyyüp Karakaş beg (oğuz beğdilli boyu-Türkanlı oymağı mensubu olup kendisi Urfa Karacadağda Türkmen diyarında yaşamaktadır.), Halit Gazi beg (Türkanlı oymağı mensubu), Emin Tekdemir beg ( Türkanlı oymağı mensubu), Sinan Akpınar beg ( Türkanlı oymağı ve aynı zamanda karacadağ-karabahça köyü muhtarı),  bu arkadaşlar değerli Türkmen begi sayın Nusret Kaya ve arkadaşlarının 2007 de kurdukları karacadağ Türkmen derneği mensubudurlar. Kendilerine aziz vatana ve milletin bütün değerlerine ve diline sahip çıktıkları için ne kadar teşekkür etsek azdır. Mustafa Karakoyun beg ( Yumurtalık Karakoyunlular dernek başkanı), Kerim Eroğlu beg (Karakoyunlular derneği), Süleyman Karagöl beg (Karakoyunlular derneği), Mustafa ve Hüseyin Kurdoğlu begler (Karakoyunlular derneği)  ve çok değerli , aynı zamanda hepimizin hem gönül ve genel başkanı sayın Mustafa Kuş beg (  Karakoyunlu Türkmeni ve dünya Yörük Türkmen dernekleri federasyon genel başkanı) kardeşimde teşrif ettiler. Mustafa Kuş kardeşim uzak yakın demeden bütün davetlere icabet eden, aynı zamanda yurt dışından gelip araştırmalar yapan yabancı ve yerli bütün araştırmacılar için malzeme toplayan ve fikir danışılan bilgisi ile aziz Türk milletini her yerde en güzel bir şekilde temsil etmektedir. Gazi anteb’e geldiği saatlerde evine İskandinav ülkelerinden, Yörükleri araştırmak ve bilgi almak için gelen misafirleri olduğunu öğrenmiş fakat ne maksatla gelmiş ise onu yerine getirmek için memleketteki bütün işleri eşine havale etmiş ve toplantının sonuna kadar katılımda bulunmuş ve kıymetli fikirlerini bizimle paylaşmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Durhasan Koca beg (Karakoyunlu Türkmeni) Türk boyları konfederasyonu genel başkanı olup aynı zamanda emekli üst düzey bürokrat olup bundan sonraki mesaisini aziz Türk milletinin bekası ve gelişmesi için harcamaktadır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Nurettin Memoğlu ( Karadeniz Yörük-Türkmen dernekleri topluluğu başkanı ve karakoyunlu boyu mensubu) Nurettin beg aziz Türk milletinin tarihine vakıf ve gönlünü Türkmen gelişimine adamış bir begimiz olup kendisini dinlemekten büyük zevk aldık. Bizi en kısa zamanda Bayburt’a Yörük ve Türkmenlerin harman olduğu doğu karadenize davet edeceğini ve herkesede kete yedireceğine söz verdi. Kendisi İzmit te ikamet etmektedir. Muhammed Yüzbaşı beg ( Suriyeli olup Karakoyunlu Türkmeni ve aynı zamanda Suriye ordusunda binbaşı iken iç savaş dolayısı ile akrabalarının yanında muhacir durumunda yaşamaktadır. Kendisi memleketimizin iki güzide fotografçısı olan Foto spor ve foto stil isimli işyeri mensubu hemşehrilerimizinde amca oğludur.) selamlarını iletiyoruz.Adnan Süleyman beg (Karakoyunlu Türkmeni) ve Suriyenin Şam şehrinden muhacir . Kendisi Suriye ordusunda tuğgenaral olarak bulunmakta iken şimdi akrabalarının yanında muhacir olarak yurdumuzda bulunmaktadır. Asıllarının İzmir Tire den göçürülüp hama ve humus dolaylarına yerleştirilen Türkmenlerden olduğunu ve Karakoyunlu Türkmenlerinin karatekeli oymağı mensubu olduğunu söylemiştir. Suriyeden muhacir olan bütün kardeşlerimizin en kısa zamanda yurtlarına vasıl olmalarını Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz. Yakup Özbay beg ( Dünya Karakoyunlular Yörük ve Türkmenleri derneklerinin federasyon genel başkanı.) ve çok değerli dostum , kardeşim aynı zamanda egedeki sesimiz sayın Orhan Akcan beg ( Muğla Yörük-Türkmen obaları dernek başkanı) Orhan beg kardeşimde Mustafa Kuş kardeşim gibi bütün davetlere elleri kanda olsa dahi icabet eden gönül erlerinden. Kendileri aynı zamanda Yörük ve Türkmenlerin televizyondaki sesi olan değerli kardeşim Ramazan Kıvrak beg ile beraber aziz Türk milletini içerde ve dışarıda temsil vazifelerini de ifa etmektedirler. Kendilerine aziz Türk milleti adına teşekkürü bir borç biliriz. Urfa Siverek teki kurmanca ve zazaca konuşan oğuz-begdilli boyu Türkanlı oymağı mensubu arkadaşlarımızın ramazan davetine de yurdun en uzak yerinde kalkıp gelmiş ve yurdun bekası için yapamayacakları gidemeyecekleri yer olmadığını dosta ve düşmana göstermişlerdir.

        Çaylarımızı içer iken rışvan aşireti derneklerinin genel merkezinin duvarına asılmış olan güzel bir şiiri buraya almadan edemedim.Şair Cuma Ali Sertkaya kardeşim aziz Türk milletini Türk Kürt alevi Sünni olarak bölmek isteyenlere çok  güzel bir cevap yazmış. Kendilerini tebrik ediyorum.

                                RIŞVAN  OĞLU

Dinle Rışvanoğlu rışvan güzeli

Kar esiyor dağlarında, doğarken güneş

Süzülüp gitsede akan suyunda kardelenler

El kaldırmış zamana, sanki kır çiçekleri.

               Rışvanoğlu soyu,

               Ala dağlar gölgesinden bir çınar

               Öylesine kutsal ki sevdaları, kirletmemiş zaman

               Doldurup ilme, güzel ahlakı ilmiklerine

               İşlemiş yüreğindeki güzellikleri desen, desen

               Halı, kilim açmış sofrasına güzel yurdumun.

Rışvanım,  Kurmancım

Güzel ve tatlı bir söz ile teskinleşir öfkemiz

Elimiz dosta baston soframız deniz

Dostun dostluğumu bilir, dostluklarım özümden

Ser veririm, sır vermem dönmem sözümden

                 Tutkudur kardeşliğimiz

                 Sevgidir ellerimiz, sevdaları kucaklayan

                 Tebessüm fışkırır, ağlasakta gözlerimizden

                 Birleşelim Rışvanoğlu sayın bilinsin

Sevdaların kutsaldır Rışvanoğlu

Törelerin sevdadır, neslimizi yücelten

Hayava sıkılan kurşunlar gibi

Sevinci, coşkuyu taşır gökyüzün

Tetiklerine dokunan yenilmez yüreklerimizdir.

                 Rışvanım, Kurmancım, Türkün oğuz boyundan

                 Vatan ve bayrak sevgisidir ülkümüz

                  Taviz vermem töremden

                  Dostum dostluğumu bilir dostluklarım özümden

                  Ser veririm, sır vermem dönmem sözümden.

Birleşelim Rışvanoğlu sayın bilinsin

Sevdaların bilinsin.    26.01.2002 Gariantep

                  Saat 13.30 da önce Yavuzeline, oradan da karayusuflu köyü memik kahya obasına  vasıl olduk.  Kızık-mahmatlı gençleri ve değerli Türkmen begi sayın Nafi Çağlar beg ve ağabegleri bizleri karşıladırlar. Karayusuflu köyünde dernek binasında dinlenir iken misafirler de gelmeye devam ettiler. Tokat Kızık boyu beglerinden muhterem arkadaşlarımız ve akrabalarımız sayın Kadir Güldeniz beg, sayın Durmuş Dursun beg, sayın Mustafa Gürsoy beg, sayın Ahmet Turan Dursun beg bizlere katıldılar. Biraz sonra tarihi Bursa Kızıklar dernegi mensubu Kızık boyunun güzide temsilcisi Bursalı misafirlerimiz sayın Ahmet Kaş beg, sayın İzzettin Eker beg, ve sayın Ertuğrul sünel beg  de toplantımıza şeref verdiler. Bursamızda beş adet Kızık köyünün mevcudiyetini misafirlerimiz ile sohbet eder iken öğrendik. Yurdun her yerindeki Türkmenlere ulaşan ev sahibimiz kıymetli Türkmen begi sayın Nafi Çağlar kardeşimin hizmetlerini Türk tarihi kaydetmektedir. Çaylarımızı içer iken sohbet ile tanışma ve hasrete gidermeyi aynı anda yaptık. Yeni tanıdıklarımız ile tanışma, önceden tanışlarımız ile hasret giderir iken, kıymetli Türkmen begi ve Türkmenlerin genel başkanı Mustafa Kuş beg in sohbetinden feyz almaya devam ettik.Bazı makamlara gelmenin tesadüfi olmadığını ve liyakatin bu neticeleri hasıl ettiğinin canlı şahidi idi kendileri.

              Saat 14.30 da öğlen yemeği ikram edilmeğe başladı. Gaziantebin kendisine mahsus kıymalı pidesi (lehmacun), yani etin macun edilmesi manasındaki Arapça kelimeyi kullanmayı sevmediğim için güzel urfamın Türkmencesi ile kıymalı, veya kıymalı ekmek demeyi tercih ediyorum. Bu arada sayın başbakanımızın yer, bina ve işyeri isimlerine yabancı kelimeler den isimler koyanları ikazları ve güzel Türkçemizden güzel ve manalı isimlerin koyulmasını tavsiyelerine teşekkür eder iken aynı zamanda bölgemizde Türkmenleri dışlayan politikalarını kınadığımızıda söyleyelim. Bu bölgede barış ve huzur olacak ise asıl sahipleri olan Türkmenler kaale alınmadan olmayacağının sayın hükümet yetkililerinin bilmesinde yarar var.  Bu arada ayranlar ikram edildi. Fakat Yörükler yemekten çok özlem gidermeyi tercih ettiler. Karayusuflu Kızık gençlerinin hizmetlerine ise diyecek tek kelime teşekkür olurdu. Mahmatlı oymağına mensubiyetin vakarı ve ağırbaşlılığı ile hizmetlerini ifa ettiler. Yemek sırasında mağdur, mazlum yurt parçalarımızdan gözümüz,canımız, can içinde canımız Kerküğümüzün güzide temsilcisi bacımız Semra Kerküklü ile değerli Türkmen beği eşi  Zeynelabidin beg teşrif ettiler. Semra bacımdan Urfa siverekte mukim karakeçili Türkmenlerinin onbeş yıldır yapılan ve uluslar arası olan Türkmen şenliklerinin iptal edilmesinin serancamını sordum. Anladığımı doğru ise kaymakamlık tarafından oradaki kardeşlerimizin rızası alınmadan iptal olunmuş. Aynı alanın biraz berisinde de tıpkı karacağda Türkmenlerden esirgenen yerin ve paranın  pkk  destekçilerine tahsis edilip yapılan şenlik gibi,  burada da pkk nın uzantılarına şenlik alanı olarak tahsis edildiğini öğrendik. Türkmenleri öteleyerek yerlerini ve haklarını pkk ya sunan hükümet yetkililerinin kendi ayaklarına  kurşun sıkarken aziz Türk milletinin geleceği ile  de oynadıklarını bilmelerini isteriz. Kıymetli Türkmen begi sayın Abdulkadir Akıl beg ile görüştüğümüzde daha tafsilatlı bilgi alabileceğimizi söylediler.  Abdulkadır beg ve diğer Karakeçili Yörük kardeşlerimizin haklı davalarında daima yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz ve kendilerini en kısa zamanda  Türkmen dernekleri olarak ziyaret edeceğimizin sözünü veriyoruz.

               Dernek binamızın güzel bir yerine doğu Türkistanımızın ve güzel Musul vilayetimizin mavi ayyıldızlı bayrağını astık. Ayyıldızlı al bayrağımızın yanına çok yakıştı. Bu arada Mustafa Kuş başkanımızın federasyon olarak çıkarttıkları Yörük Türkmen kültürü isimli dergi bizlere dağıtıldı. Derginin yazı ve kağıt kalitesi çok güzeldi, emeği geçenlere aziz Türk milleti adına teşekkür ediyoruz. Bu arada Mustafa Kuş ve Orhan Akcan beglerden Yörük ve Türkmenlerin sesi Hayri Dev begimizin sağlık ve sıhhat haberlerini aldık. Kıymetli Hayri Dev  emmimiz hakkında dergide yazılan yazı için kendilerine teşekkür ettik.  Muhterem büyüğümüz Hayri Dev son yüz yılın Yörük ve Türkmenlerinin en eski sesi olarak çınlamaya devam etmektedir. Yörük ve Türkmen kültürü adına kendisinden öğreneceklerimizin ve kayıt altına alabileceklerimizin çok değerli olduğunu söylemeğe gerek yok sanırım. Kendisi Türkistan ile bağımızın son temsilcisi gibidirler.

              Bu arada ege (aslında adalar) tarafından gelen efelerin yağlıklarının  sarı-turuncu arası ve beyaz tonlu renginin bir zamanlar bütün Türkmenlerin ortak rengi olduğunu ve doğu ve güneydoğudaki Türkmen kardeşlerimizin yağlıklarında sonradan ortaya  çıkan mor rengin bizi temsil etmediğini ve tekrar renk ortaklığına dönülmesi gerektiğine karar verdik. Aziz Türk milletinin birlik ve beraberliği için bu yağlık meselesinin önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Birilerinin bu güzide Türkmen giysisini Kürtçülüğün bir sembolu olarak tanıtmasına izin verilmemesi için herkesin yağlıklarını doğru ve renginde kullanmasını özellikle rica ediyoruz. Son zamanlarda altı Türk üstü Fransız kıyafetlerine benzeyen giysiler ile efelik yapmaya çalışan kardeşlerimizi incitmeden ikaz etmek  te vazifemizdir. Kendilerinden,  bacılarımız gibi eski Yörük kıyafetlerini tam giyinmelerini istirham ediyoruz.

              Bu sıralarda yeni misafirlerimiz gelmeye devam ettiler. Tarsus karakoyunlu Yörük ve Türkmen derneği başkanı sayın Bayram Takan beg teşrif ettiler. Gaziantep ten beğdilli-Barak Türkmenlerinden sayın Cevdet Duygulu beg ve Savaş Kaplan beg ve eski MÇP ilçe başkanı olan İhsan  Çeven beg de teşrif ettiler. Bu kardeşlerimize katılımları için teşekkür ediyoruz.

           Saat 17.30 sıralarında karayılan dedemizin torunu kıymetli Türkmen begi sayın Mehmet demir Atmalı beg de teşrif ettiler. Mehmet Demir kardeşimin gelmesi ile kurultay resmen başlamış oldu. Kendisi güzel sesi ile daima Kuran-ı kerim okurlar ve ondan sonra konuşmalar başlar. Önce divan teşkil edildi. Divan başkanlığına Dr.Semra Kerküklü bacımız seçildi. Şehitlerimizin ruhlarına fatihalar dan sonra hep beraber istiklal marşımızı okuduk. İstiklal marşımızdan sonra ev sahibimiz ve kurultayın tertipçisi olan Türkmen begimiz sayın Nafi Çağlar kardeşim kurultaya hitap ettiler. Nafi beg milli kültür dernekleri kurultayı fikrinin asıl sahibinin Bestami Erdem beg olduğunu ve onun teklifi ile bu işe soyunduklarını ve bu birlikteliğin sebebi olan Bestami Erdem bege teşekkür ettiler.Milli duruşu olan ve aziz vatanın dirliği ve milletin birliği için çalışan ve bu hususlar için kalbi atan bütün derneklerin kurultaya davet edildiğini söylediler.Bu işin daha sonra sayın Mustafa Kuş , sayın Orhan Akcan ve Mehmet Demir beg gibi arkadaşlarında katılımı ile büyüdüğünü ve bu günkü şeklini aldığını söylediler. Bu kurultayın oluşumunda emeği olan ve ismini zikretmeyi unuttuğum arkadaşlar beni afv etsinler.  Bu eksiklikte nafi beğin değil,  suç benimdir. Nafi beğ niyeti halis olanlar ile yola devam edildiğini  ve edileceğini söylediler.

          Daha sonra Orha Akcan beg söz aldılar. Muğlalı Yörükleri adına konuşma yaptılar. Türkmenlerin birlik olması gerektiğini ve başta Suriye olmak üzere, doğu Türkistan, Kerkük ve kırım ile batı trakyada mazlum ve boynu bükük bütün Türkler ile Anadolu da bulunan Türkmenlerin ilişki içinde olmasını ve dayanışma göstermesini istediler.İri  olmak ve diri olmak için bir olmak gerektiğini veciz sözler ile söylediler.Bu dertlerimizin  tedavisi için devlet nezdinde her türlü girişimin yapılmasını tavsiye ettiler. Yurt dışındaki Türkler ile ekonomik ilişkinin muhakkak kurulması gerektiğinin de önemle altını çizdiler.

             Daha sonra söz alan Ertuğrul Sünel beg (Bursa-kızık) İstanbul daki gezi parkı hadiselerinden misaller vererek ,birlik olmanın gereğini anlattılar.Ortak hedefimiz olmadan hiç bir işin olamayacağını, Türkmen kuruluşlarının ve diğer milli kuruluşların birbirleri ile irtibatlı olarak ortak hedef tayin edip planlı projeli olarak çalışmalar yapılmasının gereğini beyan ettiler.

           Divan tarafından söz Bestami Erdem  bege verildi. Herkesi selamlayan Bestami beg, Nafi başkanı 10 yıldır tanıdığını, geniş görüş ve fikirlerinden ve ufkundan çok faydalandığını, Antep ve Adana dışındaki Yörükleri kendisi vasıtası ile tanıdığını ve bu yapılan işlerin devamının hayırlı olacağını söylediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

              Bütün toplantılarımızın ilk hatibi kardeşim Mehmet Demir  Atmalı beg söz aldılar. Rışvan fedarasyonu ve atmalı aşireti ve aynı zamanda Gaziantep muharip gaziler derneği adına konuşma yapacaklarını beyan ile söze başladılar.Karayılan dedemizin yolunda olmak şartı ile muharip gaziler derneği  olarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Kuvay-ı milliyenin vatana ve millete hizmet için daima hazır olduğunu söylediler.Atmalı aşireti hakkında yazdığı kitaptan bölümler anlattılar. Atmalı kurultayları hakkında bilgi verdiler ve Suriyeli Türkmen kardeşlerimizin durumlarını  iyileştirmek için ve Türkiyemizin Suriyenin durumuna düşürülmemesi için uyanık olunması gerektiğini söylediler.sözlerini her zamanki gibi kendisine ait güzel bir şiir ile bitirdiler. Men antepliyem Şahinem ağam şiiri yüreğimizin tellerini titretti.

               Daha sonra bütün Yörük ve Türkmenlerin kurdukları derneklerin federasyonlarının  ve ayrıca gönlümüzünde genel başkanı kıymetli  Türkmen begi Antalyalı (teke) Mustafa Kuş kardeşim konuştular. Teke ilimizde yaşayan bütün Türkmen boylarının isimlerini sayarak onlar hakkında ve yaptıkları yurt içi ve dışı hizmetler hakkında bilgi verdiler. Türk dilinin ve kültürünün devamını ve yaşamasını Yörük ve Türkmenlerin sağladığını söylediler. Yörüklüğün bir etnik isim değil sosyo-kültürel bir isim olduğunu ve devletin yüzlerce yıl her türlü ihtiyacını Yörük ve Türkmenlerin karşıladığını söylediler. Buna karşı iskan meselesinin yanlış neticeler verdiğini, zaman içinde yerleşimin kendi mecraına doğur aktığını söylediler. Bu yüzden çok azda olsa hala yarım veya tam olarak Yörük hayatını yaşayan boyların olduğunu söylediler. Kendisinin kocacık ve konyalı Türkmenler ile akrabalıklarının olduğunu ve son zamanlarda yerleşime geçtikçe Yörükler arasında da eğitimin arttığını ve buna çok katkı yapılmasını tavsiye ettiler.

          Daha sonra rışvan federasyonu gene başkanı kıymetli Türkmen begi kardeşim Ali Avcı beg söz aldılar. Federasyon kelimesini sevmediğini fakat kullanmak zorunda kaldığını beyan ile federasyonları hakkında haziruna bilgi verdiler. Rışvan Türkmenlerinin 61 ilimizde bulunduğunu tespit ettiklerini ve bu iller ile irtibat halinde olup araştırmaya devam ettiklerini söylediler.Türkistan dan itibaren rışvanlıların aziz Türk milletinin en büyük ve güzide parçası olduğunu ve diğer Yörükler gibi kendilerinin de oğuz boylarından olduğunu fakat tarih içinde gelişen olaylar neticesinde bir kısım rışvanlının kurmanca, zazaca ve Arapça gibi diller konuştuklarını  bütün bunlara rağmen oğuz boyu Türkmenler olduklarını hiç unutmadıklarını söylediler.Bu Türk kültür çemberi dışına çıkan akrabalarımızı kendi aramıza ve aziz Türk milletine tekrar kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattılar. Rışvan olarak daima bayrak ve vatan sevgisi ile dolu olduklarını, gördükleri bir çok yanlış muameleye rağmen kol kırılır yen içinde kalır ata sözümüz gereği dışarıya aziz Türk milletinin aleyhine kullanılacak hiçbir malzemeyi vermediklerini ve vermeyeceklerin beyan ettiler.Etnik fitneye karşı çok ciddi bir çalışma lazımdı ve bizlerde dernekler kurarak devletin üniter yapısı içinde örgütlenerek başkalarının bölücü emellerine hizmet etmemek için çalıştık, ve bu yolda başta Nafi başkan olmak üzere bir çok kişi ve kuruluştan destek ve güç aldık dediler..Aile bağlarımız çerçevesinde adım atmaya gayret gösterdik. Bu meselelerde Türkmenlerin eğitimden ve okuldan uzak kalmasının işlerini zorlaştırdığını anlattılar. Bu bakımdan Türkmenlerin, oğuz Türkünün her sahada söz sahibi olması için eğitimin şart olduğunu derneklerimizin bütün  STK lar ile irtibat içinde olmalarının önemli olduğunu söylediler. Son zamanlarda çalışmalarımızın meyvesini almaya başladık, fakat ulusal basının yanımızda olmaması hayal kırıklığımızdır dediler. TRT 6 da paket program yaptıklarını ve TRT Avaz kanalı içinde Rışvan belgeselini çektiklerini ve herkesin bu meselelere daha duyarlı olması gerektiğini söylediler. Kendisine teşekkür ediyoruz.

              Konuşma sırası Durhasan beg’e geldi. Suriyeli Subay kardeşlerimize ve Kerküklü Türkmenlere selamlar göndererek söze başladılar. Federasyonları  hakkında bilgi verdiler.Çok faal olmalarına rağmen güneydoğudaki Türkmen lerin çalışmalarından çok etkilendiklerini söylediler. İslam aleminde ve Türk dünyasında akan kanın kendisini çok üzdüğünü, bu hadiselere millet ve devlet olarak bigane kalınmaması gerektiğini ifade ettiler. Gaziantep Yörük  ve Türkmenlerinin vatanın birlik ve dirliği için çok kıymetli çalışmalara imza attıklarını söylediler ve tebrik ettiler. Bu konuşmalar yapılır iken Serhat şehrimiz Kars tan misafirlerimiz toplantımıza iştirak ettiler. Terekeme Türklerinde Mustafa Yıldız beg iştirak ettikten sonra nerede ise yurdun her tarafından katılım sağlanmış oldu. Mustafa Yıldız beg genç olmasına karşı sağlam bir donanıma sahip iyi bir hatip olarak dikkat çekti.

          Divan Bayburt’ tan katılan Mem oğulları oymağı Karakoyunlu Türkmeni kıymetli Türkmen begi sayın Nurettin beg e söz verdi. Dede korkut diyarından katıldığını ifade eden Nurettin beg bu tür toplantılara hasret olduklarını ve katıldıkları için çok mutlu olduğunu ifade ile herkesi selamlayarak sözlerini bitirdiler.

         Son konuşmayı Nafi beg yaptılar ve katılan herkese teşekkürlerini ileterek bu toplantıları neden ihdas ettiklerini ve neden devam etmesi gerektiğini veciz sözler ile ifade ettiler. Daha sonra divanın teklifi  ile herkes kendisini kısaca tanıttı ve tanışma yapılmış oldu. Bizler havanın soğuması ve esinti dolayısı ile üşüdük ve üşüdük…. Daha sonra akşam yemeklerimiz ikram edildi. Yemeklerin ardından çay faslı ile sohbet edilir iken aziz Türk milletine Allah (c.c) ın bir hediyesi olan değerli kardeşim karacadağ Türkmen derneği başkanı Nusret Kaya ve arkadaşları toplantımıza teşrif ettiler. Nusret beg ve arkadaşları  gelmeseler idi bir tarafımız daima eksik olacaktı. Zaman ilerler iken Karakoyunlu Türkmenlerinden sayın Dr. Muhittin Taşdoğan beğ de toplantımıza teşrif ettiler.

            Geçen sene Gaziantep ilimizde yapılan milli Kültür dernekleri 1. Kurultayında tesbit edilen yönetim kurulu üyelerinin bir yıllık  çalışmaları tasdik edildi ve kalıcı olarak yönetim kurulunda bulunmaları oylandı ve kabul edildi. Bu şekle göre şu arkadaşlar milli kültür dernekleri yönetim kurulunda bulunmaktadırlar. Sayın Mustafa Kuş beg, sayın Bestami Erdem beg, sayın Orhan Akcan beg, sayın Nafi Çağlar beg, sayın Yusuf Uzun beg ve sayın Ertuğrul Sünel  beg ve ozanımız sayın Orhan karabacak beg. Gelecek sene aynı yerde memik kiya dernek binamızda 10.11.2014 tarihinde 3. Kurultayın yapılmasına karar verildi.

           Divanın söz alması ile asıl mevzuumuz olan Söğüt Ertuğrul gaziyi anma ve Yörük bayramının nasıl yapılması gerektiği ve yapılanların ne kadar doğru veya yanlış olduğunun tartışılarak bir tesbit yapılmasına geldi. Yörüklerin tek bayramı olan bu şenliği, siyasilerin Yörüklere danışmadan kendi istedikleri şekilde tanzim ederek kutlanmasının yanlış olduğunu ve asıl olanın Yörüklerin kendi bayramlarının kendi düzenlerince yapılması hususunun yetkililer ile paylaşılmasına karar verildi. Bu arada Durhasan Koca beg söğüt kaymakamı ile yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi verdiler. İlerleyen saatlerde yatsı namazlarımızı kılıp istirahat yerlerimize çekildik.

             Ertesi gün kaldığımız misafirhaneden tekrar karayusuflu köyündeki dernek binamıza vasıl olduk ve kahvaltıdan sonra toplantımıza kaldığımız yerden devam ettik.

             Sabah söz alan rışvan federasyonu başkanı sayın ali Avcı beg, TRT avaz için çekilen rışvan belgeselinin son bölümünde bütün Yörük ve Türkmenlerin dernek başkanları ve katılımcıları ile beraber ortak çekim yapılmasını ve toplu fotoğraf çekimlerinin belgesele katılmasını teklif ettiler. Bu teklif herkes tarafından kabul edildi. Bu arada Nafi Başkan  Gazianteb’in kurtuluşunu ve  Kuvay-ı milliye hareketini anlattığı güzel destan çalışmasını bizlere hediye ettiler. Kitap çalışmalarında kendisine duacı olduk. Bu arada katılımcılar kısa kısa konuşmalar yaptılar ve Nafi başkan bu konuşmaları özet olarak tanzim edeceğini ve herkesin imzalaması ile metin haline getirip ilgili yerlere ulaştıracaklarını ifade ettiler.

            Bu arada yapılan kısa konuşmalarda bir hemşehrimi tanımak fırsatım oldu. Kendisi Gaziantep kuvay-ı milliye derneği mensubu olduğunu,  Halfetili Türkmenleri temsilen geldiğini ve aziz Türk milletinin hizmetkarı olduğunu beyan ettiler.Bu şerefli hizmetkarlık için kendisine  teşekkür ediyoruz.

        Son anlarda urfamızdan Karacadağ Türkmen derneği mensubu arkadaşlarımız katıldılar. Genç Türkmen begi sayın Hasan Çay, sayın Mehmet Kalın beg, sayın Yıldırım Bayat beg toplantımızın eksik kalan tarafını tamamlamış oldular. Sayın Hasan çay kardeşim Nusret Kaya ile beraber gönlümüzün en güzel yerinde yerlerini almış bir Türkmen beğidir. Millet meselelerinde daima yanımızda olan Hasan kardeşime teşekkür ediyoruz. Karacadağ Türkmenleri bu katılım ile en kalabalık katılımın sahibi oldular. Yurdun bir çok yerinde yapılan Türkmen toplantılara iştirak eden bu kardeşlerimize aziz Türk milleti adına teşekkürü bir borç biliyoruz. Kendileri çok sancılı bir yurt parçamızda aziz Türk milletini dimdik ve şeref ile temsil etmektedirler

                Bu arada Gaziantep’ te yapılan bütün Türkmen toplantılarına iştirak eden  değerli devlet adamı  Kaymakam sayın Uğur (oğur-oğuz-oğul-oğuş-uğur-uğuz v.s olup hepsi oğuz demektir.) Turan beg toplantımıza şeref verdiler. Kendileri Türk boylarından küresun oymağının isim olduğu Giresun ilimizdendir. Küresun oymağı aynı zamanda CHP genel başkanı sayın Kılıçdaroğlununda oymağı olup yanlış bir ifade ile Kureyş ismi ile karıştırılmaktadır.  Alevi Türkmenlerin ehl-i beyt sevgisi dolayısı ile küresun ismi kureyşin ismi ile yer değiştirmiş ve kendilerini seyit zan etmeye başlamışlardır.

         Daha sonra  toplantımızın sonuna gelindi ve ayrılmak için vedalaşmalar ve adres kontrolları yapıldı, hüzünlü bir ayrılış oldu.Kızıklı-mahmatlı oymağı mensubu kardeşlerimize misafirperverlikleri için teşekkürler ederek  bir daha buluşmak dileğimiz ile vedalaşarak ayrılır iken Urfamızın suruç ilçesinde 17 köyde yaşayan Kayı-karakeçili  Türkmen aşireti  mensuplarından  değerli Türkmen kocası sayın Cindi Yıldız ağabegin ablasının vefat haberi geldi. Bütün katılımcılar olarak suruç’a vasıl olduk ve Cindi begimizin taziyesinde bulunduk. Cindi ağabegin taziyesinden sonra Harmanalan köyünde Türkmen kardeşlerimiz ile  tekrar vedalaşarak yurtlarımıza döndük.20.09.2013

                                                                                                               
Abdulbaki Günışığı

   Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı / Gaziantep
 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı / 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Arif Sarıtürk )


 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı / 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
(Çekim ; Arif Sarıtürk) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) 

 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı / 20 Ekim 2013 Pazar
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) 


 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı / 20 Ekim 2013 Pazar
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay)  Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) 


 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı / 20 Ekim 2013 Pazar
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) 
 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay)  Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı / 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay)  Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) 
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) 
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) 


 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı / 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) 


 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) 


Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) 
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay)  Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 P azar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) 


Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay)  Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay)  Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay) 
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay )Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 
 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 
 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay )  Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 
 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay )   Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 
 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 


Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 


 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay )   Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Arif Sarıtürk ) 


Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Arif Sarıtürk ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Arif Sarıtürk ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Arif Sarıtürk ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Arif Sarıtürk ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay )
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ;Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 


 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı / 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 


Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv.İsmail Akçay ) 


NAFİ ÇAĞLAR ÇEKİMLERİ
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /19-20 Ekim 2013
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı
 Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /19-20 Ekim 2013
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /19-20 Ekim 2013
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep


 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /19-20 Ekim 2013
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep


 Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /19-20 Ekim 2013
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / GaziantepTürkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / Gaziantep

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 Pazar / GaziantepMİHMADLI HACI ÖMERLER DERNEĞİ


2014 TILI TAKVİMİ


 Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 2014 Takvimi

 Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 2014 Takvimi Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 2014 Takvimi
Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 2014 Takvimi Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 2014 Takvimi
Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 2014 Takvimi Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 2014 Takvimi
Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 2014 TakvimiMihmadlı Hacı Ömerler Derneği 2014 Yılı Takvimi

 Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 2014 Takvimi
Mihmadlı Hacı Ömerler  Derneği
Mihmadlı Hacı Ömerler  Derneği
Mihmadlı Hacı Ömerler  Derneği

MİHMADLI HACI ÖMERLER OYMAĞI EĞİTİM KÜLTÜR DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ2009 Yılı Etkinlikleri


8-9 Ağustos 2009 ; Türkiye Mihmadlı Oymakları 2. Kurultayı'nı,

Ali Bayram ?
Rışvan ?
MİHMADLI HACI ÖMERLER OYMAĞI EĞİTİM KÜLTÜR DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

2010 Yılı Etkinlikleri

19 Kasım 2010 ; Türkiye Mihmadlı Yörük Türkmenleri 3. Kurultayı'nı ve Türkiye Kızık Boyu 1. Kurultayı'nı,

Sarıçam ?
Çumra ?
Ali Bayram ?
Rışvan ?MİHMADLI HACI ÖMERLER OYMAĞI EĞİTİM KÜLTÜR DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

2011 Yılı Etkinlikleri 

24 Nisan 2011 ; Bursa Tarihi Kızık Köyleri Derneği'nin Kestel Derekızık köyünde yapmış olduğu "Kızıklar Buluşuyor" etkinliğine,
1  Mayıs 2011 ; Gaziantep Rışvanlar Derneği'nin Yavuzeli
Süleyman Obası'nda yaptığı yayla şenliği,

7-8 Mayıs 2011 ; Gaziantep Karakoyunlular Derneği'nin Sekili yayl13sı'nda yaptığı yayla şenliği,
23-24 Mayıs 2011 ; Serik Yörük Türkmeler Derneği'nin Serik'te yaptığı şenliğe,
3-4 Eylül 2011 ; Bilecik söğüt'te yapılan Ertuğrul Gazi'yi Anma
Şenlikleri'ne,
9 Kasım 2011 ; Türkiye Mihmadlı Yörük Türkmenleri 4. Kurultayı'nı ve
Türkiye Kızık Boyu 2. Kurultayı'nı,

MİHMADLI HACI ÖMERLER OYMAĞI EĞİTİM KÜLTÜR DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ


2012 Yılı Etkinlikleri

5-6 Mayıs 2012 ; Gaziantep Rışvanlar Derneği'nin Yavuzeli
Süleyman Obası'nda yaptığı yayla şenliği,

12-13 Mayıs 2012 ; Gaziantep Karakoyunlular Derneği'nin Sekili yayl13sı'nda yaptığı yayla şenliği,
26-27 Mayıs 2012 ; Muğla Yörük Obaları Derneği'nin Yılanlı Yaylası'nda yaptığı yayla şenliği,
16-17 Haziran 2012 ; Bursa Kestel Derekızık köyünde yapılan etkinliğe,
1 Temmuz 2012
; Bolu Seben Kızık Yaylası'nda yapılan yayla bayramına,
8-9 Eylül 2012 ; Bilecik söğüt'te yapılan Ertuğrul Gazi'yi Anma
Şenlikleri'ne,
27-28 Ekim 2012 ; Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı çerçevesinde ; Mihmadlı Yörük Türkmenleri 5. Kurultayı'nı ve
Türkiye Kızık Boyu 3. Kurultayı'nı,
MİHMADLI HACI ÖMERLER OYMAĞI EĞİTİM KÜLTÜR DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

2013 Yılı Etkinlikleri

4-5 Mayıs 2013 ; Gaziantep Rışvanlar Derneği'nin Yavuzeli
Süleyman Obası'nda yaptığı yayla şenliği,

11-12 Mayıs 2013 ; Gaziantep Karakoyunlular Derneği'nin Sekili yayl13sı'nda yaptığı yayla şenliği,
25-26 Mayıs 2013 ; Muğla Yörük Obaları Derneği'nin Yılanlı Yaylası'nda yaptığı yayla şenliği,
15-16 Haziran 2013 ; Bursa Kestel Derekızık köyünde yapılan etkinliğe,
29-30 Haziran 2013
; Bolu Seben Kızık Yaylası'nda yapılan yayla bayramına,
25 Ağustos 2013 ; Bilecik söğüt'te yapılan Ertuğrul Gazi'yi Anma
Şenlikleri son değerlendirme toplantısına,
7-8 Eylül 2013 ; Bilecik söğüt'te yapılan Ertuğrul Gazi'yi Anma
Şenlikleri'ne,
19-20 Ekim 2013 ; Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı çerçevesinde ; Mihmadlı Yörük Türkmenleri 6. Kurultayı'nı ve
Türkiye Kızık Boyu 4. Kurultayı'nı,

MİHMADLI HACI ÖMERLER OYMAĞI EĞİTİM KÜLTÜR DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

2014 Yılı Etkinlikleri

10-11 Mayıs 2014 ; Gaziantep Karakoyunlular Derneği'nin Sekili yaylası'nda yaptığı yayla şenliği,
1 Haziran 2014 ; Muğla Yörük Obaları Derneği'nin Yılanlı Yaylası'nda yaptığı yayla şenliği,
14-15 Haziran 2014 ; Hüdavendigar Yörükleri Derneği ve Orhaneli
Belediyesi'nin yaptığı etkinliklerine,
12-22 Haziran 2014 ; Dünya Yörk Türkmenler Derneği'nin ,
Isparta Aksu ilçesi Çayırlı Yaylası'nda yaptığı yayla şenliğine katıldık.
11-12 Ekim 2014 ; Türkiye Milli Kültür Dernekleri 3. Kurultayı çerçevesinde ; Mihmadlı Yörük Türkmenleri 7. Kurultayı'nı ve
Türkiye Kızık Boyu 5. Kurultayı'nı, ( Daha yapılmadı ? )


T.C.MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ 3.KURULTAYI

(Kızık Boyu 5.Kurultayı ve Mihmadlı Yörük Türkmenleri 7.Kurultayı)


Nafi Çağlar Mihmadlı   Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulundan emeği geçen ; Reşit Zirek, Ömer Çağlar,Önder Çağlar, 
Aydın Çağlar, Mustafa Çağlar,
 Mehmet Özalkan, İbrahim Özalkan, Akrabalardan ; Köyün Muhtarı Hacı Mustafa Çağlar ile Mehmet Çağlar, Mehmet Zirek, Hasan Özalkan Erdal Durdu, Murat Durdu, Eray Durdu ve köyün gençlerinden Memik Topuz'a teşekkür ederiz.

Ayrıca ; katkıları bulunan; Gaziantep Rışvanlar derneği yönetiminden Hasan Aytaç'a ve Genel Başkanı Ali Avcı'ya, Gaziantep Karakoyunlu derneği yönetiminden Muhittin Taşdoğan'a ve genel başkan Yakup Özbay'a, Gaziantep Kuvva-i Milliye Derneği 2.başkanı Mehmet Demir Atmalı'ya,Gaziantep Pekmezci Köyleri Derneği başkanı Horuz Kiya'ya,  Oğuzeli Sevdalıları Derneği Başkanı Süleyman Karaca'ya, Karakeçili Aibayramoğulları Derneği Başkanı Osman Albayram ve yönetimine teşekkür ederiz.


Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep


Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

Karayusuflu/Şehitkamil/GaziantepKarayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
 Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
 Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep


Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
 Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam39
Toplam Ziyaret309443
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.