KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

KARAYUSUFLU KÖYÜ / Şehitkamil - Gaziantep


KARAYUSUFLU KÖYÜ
/ Şehitkamil - Gaziantep - Nafi ÇAĞLAR


“Oturak-Kızıklar Sultan İbrahim (1639-1648) devrinde Antep bölgesindeki Oğurca, Damlaluca, Çay-Kuyu, Sakal, Kara-Dinek, Yalan-kaz, Üç Kilise ve Taşlıca adlı köyler ile Antep şehrinde ve yine Antep’e bağlı diğer bazı köy ve kasabalarda yaşıyorlardı. Bunlardan başka Mihmadlu ve Boz-Atlu obalarının da Kızıklar’a ait olduğunu biliyoruz.”

( Faruk Sümer OĞUZLAR s.  )


Burada bahsedilen Mihmadlı Obasının devamı olan köy ;
şu anda Gaziantep Şehitkamil'e bağlı bulunan Karayusuflu köyüdür. Bu köyün kurucuları,komşu köyler olan Koçlu ve Gemrik köylerinin de kurucularıdır. Bunlar Mihmadlı Obası'dır.
Mihmadlı Obası günümüzde çevrede Hacı Ömerler Ailesi olarak bilinmektedir.Bu aile ; en 373 yıldır burada yaşadığı bilnen
Mihmadlı'nın devamı olmakla birlikte,Hacı Ömerli olarak ta  oldukça büyümüştür.Bu nedenle HACI ÖMERLER OYMAĞI ibaresi kullanmak yerinde olacaktır diye düşünüyoruz.

Nafi Çağlar MihmadlıKarayusuflu köyünün doğusunda ;
Yavuzeli ilçesinin Bakırca köyüne bağlı olan ve
Karadağ'ın güney eteğine yerleşmiş
 Aşağı Tandırcık Mezrası, kuzeydoğusunda
dağın üstünde yer alan ve Gemrik köyüne bağlı
Yukarı Tandırcık mezrası, kuzeyinde Gemrik köyü ve
Mihmadlı/Mahmatlı Ören Yeri, kuzeybatısında;
Pazarcık'a bağlı Yukarı Höcüklü (Çatallar) köyü,
batısında; Karayusuflu'ya bağlı Zavrak (Ilıca) obası ile
Koçlu köyüne bağlı Gedikkuyu mezrası,
güneybatısında Koçlu köyü ile Üçkilise Beleni,
güneyinde, Oğurca Beleni ile Bozatlı Ören Yeri,
güneydoğusunda Öküztepe ve arkasında yer alan
Bakırca köyü vardır.


Karayusuflu kökenli Soy Adları

ÇAĞLAR
ÖZAY
ŞAHİN
GEÇER
ÖZDEMİR
YANARDAĞ
ÖZALKAN
ÇOPUR
DURDU

ÇAPAR
DOĞAN
TOPUZ
DEMİR
ASLAN
AYTEKİN
BİLEÇ
ERGİN
LÖK
YAMAÇ

Köydür Bu

Köydür bu,
Bir cılga tırmanır,

Yamaçtan dağlara…
Bir yol uzanır,
Ovadan bağlara…
Zindiyan*, mazı**,
Bir meşe çullanır,
Yamaçtan eteklere…
Fıstık, üzüm,
Bir zeytin bezenir,
Tarladan düzlüklere…
Yağmur yağar, karlar erir,
Bir dere akar,
Yamaçtan kuytulara,
Yalar köyünü, 
Gider uzaklara…
Köydür bu,
Sırt vermiş,
Ardındaki dağına,
Seviniyor,
Kıracına, bağına…Batur Nafiz Tançağlar
20 Kasım 1986–Diyarbakır


* Zindiyan;
Meşegillerden bir ağaç türü olup, kış yaz yeşil    
kalan, dikenli küçük yaprakları olan, pelit ağacına göre 
biraz daha küçükçe palamut veren bir bitkidir.

** Mazı;
Meşegillerden bir ağaç türü olup,palamut (pelit)  
ağacına benzeyen, kozalak veren, bir bitki türüdür.Köyüm Benim

Köyüm benim,
Beyaz kireçli,
Toprak damlarıyla…
Çalı siğeçli,
Ahırlarıyla…
Don tumanlı Kadınıyla,
Eli kınalı Kızlarıyla…
Ak sakal İhtiyarıyla,
Ter bıyık 
Delikanlısıyla…
Köyüm benim,
Alnının  Akıyla,
Çalışkan Halkıyla…


Batur Nafiz Tançağlar
20 Kasım 1986-Diyarbakır

* Karayusuflu;
Gaziantep-Şehitkamil ilçesinin bir köyü.


TRT ÇAT KAPI PROĞRAMI

TRT KARAYUSUFLU KÖYÜNDE
(Şehitkamil / Gaziantep )

ÇAT KAPI ÇEKİMİ YAPTI

 14 Mart 2014 Cuma 14:00
Hacı Ömer Suluğu 


    Atıntap Karayusuflu köyünden Mihmadlı Oba Beyi Kıllı Halil oğlu Ömer Ağa hacca giderken, hayır olsun diye Besni-Ayıntap Kervan Yolu üzerine bir suluk yaptırmıştır. Bu suluk Bedirköy sınırları içinde olup, Ağ Yokuş denilen yere yapılmış ve başına da bir dut ağacı dikilmiştir. Suluğun bulunduğu yerden güney batı yönünde hemen tepeye çıklıdığında Ayıntap görünür. Bu nedenle buraya Antep Gösteren denilmiştir. 
Ömer Ağa hacca sağ salim gidip gelmiş ve Hacı unvanını almıştır. 
Bundan sonra da adı Hacı Ömer Ağa olarak söylenmiştir.
Hacı Ömer Ağa uzun yaşadığı ve obasına da beylik yaptığı için
bundan sonra obasının adı Hacı Ömerler olarak anılmıştır. Yaptırdığı suluğa da Bedirköy ve çevre köylerde Hacı Ömer Suluğu denilmiştir. ( Nafi Çağlar Mihmadlı )

     Hacı Ömer Suluğu; Hacı Ömer'in torunlarından Memik Kiya oğlu Nafi ÇAĞLAR'ın girişimiyle Tarihi Eser olarak tescillenmiştir. 

MİHMADLI OBASI ( HACI ÖMERLER OYMAĞI )
(Karayusuflu, Koçlu, Gemrik, Gedikkuyu,
Aşağı Tandırcık, Yukarı Tandırcık )

mensuplarının dikkatine !... 1. Şehitkamil Belediyesi ; 2014 yılında iki farklı zamanda iki memur mezarlık karşısındaki ( Çağlayan Parkı içi) dernek merkezine gelerek, üzerinde "MİHMADLI YÖRÜK TÜRKMENLERİ DERNEĞİ (Hacı Ömerler Oymağı) " yazan tabelaya " bu tabelaya ne geziyor " diye sormuşlar ve indirilmesini istemişlerdir.
2. Şehitkamil Emniyeti ; 2014 yılında iki farklı zamanda iki memur 
mezarlık karşısındaki ( Çağlayan Parkı içi ) dernek merkezine gelerek, üzerinde "MİHMADLI YÖRÜK TÜRKMENLERİ DERNEĞİ
(Hacı Ömerler Oymağı) " yazan tabelaya " bu tabela resmi mi "
diye sormuşlar ve huzursuzluk vermişlerdir.
3.  Şehitkamil Belediyesinin Karayusuflu köyüne yaptığını düşündükleri hizmetlerin tamamı ; beni ( Nafi Çağlar) maddi
ve manevi zarar uğratmıştır.
4.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ; Atadan kalma ( 5 nesil öncesinden kalan) tarihi değeri kesin olan bir eser için dilekçe verdiğim halde "orası imara girdi" gerekçesiyle" dilekçemi iade
ettiler ve olayın politik olduğunu teyit ettiler.
5....? !  11 Ekim 2014 'te Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya
Köy Odasında yapılan Milli Kültür Dernekleri
3.Kurultayı, Kızık Boyu
5.Kurultayı ve Mihmadlı Oymakları
7.Kurultaylarının yapılacağı
akşam tam başlama saatinde cereyan kesildi.?!.
  6. ...? ! 2012-2013-3014 yıllarında yapılan bütün etkinliklerimiz
ile çakışmalar gerçekleştirildi.2013 iftar yemeği,
2014 iftar yemeği,2014 Pekmeci köyleri derneği ilk iftar yemeği,...
7. Benim Kurmuş olduğum Gaziantep Kızıklar Derneği'nin
2012-2014 arasındaki yönetim kurulu ( 2015 teki mevcut yönetim kurulu aynısıdır.) benim üyeliğimi dahil olmak üzere tüm kayıtlarımı silmiştir. Gerekçe ise benim Mihmadlı Yörük Türkmenleri Derneği / Hacı Ömerler Derneğini kurmuş olmam ve benim kitabımdan yaptıkları alıntıya adları yerine benim adımı yazmalarını istememdir. 
8. ...? ! Obanın, köyün ve akrabaların içine fitne sokularak,
şahsıma karşı özel kasıtlı manevi kötülükler yapılmıştır.
9. ...? ! Bazı dernekler kullanılarak; Gaziantep Mihmadlı Yörük Türkmenleri Derneği'nin yapmış olduğu oymak, boy ve dernek kurultayları ısrarla baltalanmaya çalışılmıştır.
10. Bir çok yerden gelen kötü niyetli hareketler artık şahsıma
yönelik olmakla kalmayıp, oymağımı da
MİHMADLI OBASI / HACI ÖMERLER OYMAĞI
(Karayusuflu, Koçlu, Gemrik, Gedikkuyu,
Aşağı Tandırcık, Yukarı Tandırcık )

(Hacı Ömerler) hedef almaktadır.
Bilginize...İlginize...

Nafi Çağlar Mihmadlı

Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu Köyü Mihmadlı Gençliği 15.05.2015
Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu Köyü "Mihmadlı Gençliği" Kerseak 15.05.2015BAYRAK DİKENLER 

Nafi ÇAĞLAR
Reşit ZİREK
Ömer ÇAĞLAR
Doğan ZİREK 
Mustafa ÇAĞLAR
Vakkas DOĞAN
Bayram ÇAĞLAR
Hacı ŞAHİN 
Ahmet ÇAĞLAR
Mehmet ASLAN Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
 Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

 Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

 Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

  Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

 Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep


 Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
 Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

 Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
 Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
 Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

 Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

 Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
Hasan Ağa Konağı (Memik Kiya Büyük Evi)-Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep Karayusuflu Köyü ilk İlkokulu (1972-1975) /Şehitkamil/Gaziantep
Karayusuflu Köyü ilk İlkokulu (1972-1975) /Şehitkamil/Gaziantep

 Karayusuflu Köyü ilk İlkokulu (1972-1975) /Şehitkamil/Gaziantep
Karayusuflu Köyü ilk İlkokulu (1972-1975) /Şehitkamil/Gaziantep
 Karayusuflu Köyü ilk İlkokulu (1972-1975) /Şehitkamil/Gaziantep

Karayusuflu Köyü ilk İlkokulu (1972-1975) /Şehitkamil/Gaziantep

 Karayusuflu Köyü ilk İlkokulu (1972-1975) /Şehitkamil/Gaziantep
Karayusuflu Köyü ilk İlkokulu (1972-1975) /Şehitkamil/Gaziantep Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep -

Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep -


 Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep - Kemal ŞAHİN
Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep - Kemal ŞAHİN

Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep


Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep


Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

Karayusuflu/Şehitkamil/GaziantepKarayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
 Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
 Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep


Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep
 Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

Karayusuflu/Şehitkamil/GaziantepGAZİANTEP Şehitkamil Karayusuflu Köyü
 GAZİANTEP Şehitkamil Karayusuflu Köyü Memik Kiya Evi
AKRABACILIK MI AKPCİLİK Mİ ?


Sayıın Mihmadlılar ( Karayusuflu, Koçlu, Gemrik ve akrabaları)
Günümüzde, çevremizde Hacı Ömerler adıyla bilinen
oymağın mensupları.
İnsanoğlunun yaratılışından bu yana oğul, kız, kardeş,
ana ve baba 1.derecede yakın olarak bütün toplumlarda
yerini almıştır.Daha sonra bunlara torunlar ( erkek-kız),
dedeler, nineler, amcalar, dayılar,halalar ve teyzeler eklenerek
2.derecede akrabalık meydana gelmiştir.Bunlara da
amca, dayı hala ve teyze çocukları vb.eklenerek 3.derece akrabalıklar oluşmuştur. Ademden beri insanoğlu töredikçe,ona göre de akrabalık bağları derecelenmeye başlamıştır. Daha sonra dinler gelmiş, milliyetler oluşmuş ve hepsinde de yakın arabalık önemli olmuştur.
Fakat bu bağ, Türkler'de daha köklü ve geniş olmuştur. Aileler ;
oba, oymak ve boyları meydana getirmiş, boylardan da millet
oluşmuştur. Zamanla islam dini gelmiş ve islamlıkta da,
akrabalık bağına çok önem verilmiştir. Bir çok benzerlik gibi,
bu benzerlikte Türkler'in kolay müslüman olmaların sağlamıştır.
Türkler'de özellikle Selçuklular ve Osmanlılar'da akrabalıklar ;
islam kültürüyle biraz daha pekişmiştir.
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde; tek partili dönemde yine
Türk-islam akraba kültürü tam hakimiyetini sürdürürken,
çok partili hayat geçildiğinde ilk ve çok derin sarsıntılar
meydana gelmiştir. Bunun 1.sebebi partileşme iken , 2. ve asıl
etili sebebi o parti ( yeni kurulan) içinde yer alan insanların tutum ve davranışları olmuştur. yeni kurulan ve de 1950-1960 arasında
iktidarı ele alan parti adeta fitne yuvası olmuştur. 
Akraba akraba ile kardeş kardeş ile kötü olmuştur.
Eskiden var olan hatır-gönül yani particiliği önemsemeyen ve akrabalık bağlarına sıkı sıkıya bağlı olan insanar Allah'ın

Ana-babaya ve akrabaya iyilik edin.(Enfal-75)

ayeti doğrultusunda bunun şiddetini bir nebze de olsa azaltmışlardır.
Daha sonra 1970-1980 arası baz partilerin iktidara gelişinden
ziyade sağ-sol olayları akrabalık bağına büyük zarar vermiştir.

1983-1993 arasınadaki iktidar ise; toplama olduğu için,
akrabalık bağına büyük zarar vermemiştir.

Oysa 2002-2015 arasında ikitidara gelen bir parti var ki;
asıl bu anlatılmalıdır.CUMHURİYET TARİHİNDE AKRABALIK
BAĞLARININ EN ÇOK ZARAR GÖRDÜĞÜ DÖNEMDİR.
Bu dönemde hısım hısımla, akraba akraba ile, amca-dayı-
hala-teyze yeğenle, kardeş kardeşle, arkadaş arkadaşla,
hatta dost dost ile kötü olmuştur. Yani aralarna fitne girmiştir.
Bu dönemdeki iktidar partisi tam fitne yuvası olmuştur.
Şu ayet tam da bunu anlatıyor.

Demek, 'iş başına gelip yönetimi ele alırsanız' hemen yeryüzünde fesad (bozgunculuk) çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız, öyle mi? (Muhammed Suresi, 22)

Oysa bu insanlar her cuma camiiyi dolduru, cuma
hutbesinin sonunda Yüce Allah'ın ;

“Şüphesiz ki Allah, adaletli davranmayı, (başka bir tefsire göre tevhidi ve Lâ ilahe illallah kelimesine şehadet etmeyi), insanlara iyilikte bulunmayı ve (onları affetmeyi) akrabalara da yardım etmeyi (yani onları gözetmeyi) em­reder. Fuhşu, kötülüğü ve zulmü yasaklar. Allah sizlere düşünüp yapmanız için öğüt verir”. (Nahl-90)

ayetini dinleyip, çoğu anladıkları halde, çok büyük çoğunluğu da
uygulamayan insanlardır.Çünkü particilik o zavallların manevi gözlerini kör etmiştir. Varsa yoksa partidir.Allah'n evini ( camiiyi)
parti yuvas haline getirecek kadar da gözleri dönmüştür.
Oysa onlar akrabalık ile ilgili olarak peygamber efendimizin hadislerini sanki unutmuşlar ya da işlerine öyle geliyor.


Akrabalık ile ilgili Hadisler ;

"Büyüklerinizden, akrabalarınızı ve akraba ziyaretini öğrenin! Çünkü akraba ziyareti, ailede sevgiyi artırır, malı çoğaltır ve ömrü uzatır"    Tirmizî
 

 

 


    Kendisiyle ilgiyi devam ettiren akraba ile ilgilenmek gerçek ilgilenme değildir, asıl ilgilenme, akraba kendisinden alakayı kestiği zaman, onu ziyaret edip, ona ilgi göstermektir.    Buhârî


Akrabalık, Arş'ta asılıdır. Der ki: "-Beni gözeteni Allah gözetsin; beni terk edeni Allah terk etsin.    Müslim, Birr ve Sıla, 17
 

 

 


    Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse Cennete giremez.    Buhari, Edeb, 11
 Ne vahimdir ki; hiç bir güç onları içine düştükleri fitneden kurtulmalarını sağlayamıyor.Zaten onlar da çoğu bunun farkında değil. Olanlar da bundan çıkmak istemiyorlar.Çünkü iktidar
zehri büyülemiş zavallıları. Günümüzde hatır gönül diye bir kavramın kalmaması da gidişata dur diyecek bir engelin olmamasını sağlıyor.
Tek bir yol var.Allah'ın millete acıyıp bunları uzaklaştırmasıdır.  
Allah'ın bu acıması için de; bu milletin üzerine düşeni yapması lazım gelmektedir. Önce doğru kul olacaklar...

Sayın Hacı Ömerler ; gelelim bize...

Bizler 2009 yılından bu yana BAŞTA AKRABALARIMIZIN VE  TÜM
İSLAM ALEMİNİN GEÇMİŞLERİNE NİYETLE MEVLİT OKUTUYORUZ.
SON DÖRT YILDIR DA İFTAR VERİYORUZ.Bu yıla kadar sadece  
mevlit için tam 8 (SEKİZ) kez davet ettik. 3 (ÜÇ) kez bayramlaşma
için davet ettik.Akaraba ve dernek toplantılarını ( yaklaşık 10 kez)
saymazsak , MEVLİT İFTAR VE BAYRAMLAŞMAYA TAM 11 (ONBİR)
KEZ DAVET ETMİŞİZ. FAKAT BİR KEZ DAHİ GELMEYEN AKRABALAR VAR. Onlara şu soruyu soruyorum. 1.Biz bu işleri ezbere mi yapyoruz?
2. Sizlerden maddi bir şey mi istiyoruz?

Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma. (İsra Suresi, 26)

3.Sizler benim neyim olur sunuz?

Yakın (hayırlı) dost (komşu), hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir)              (Türk Atasözü)


Sayn Akarabalar ; tam 7 yıldır özellikle takip ettim, araştırdm, soruşturdum...Akrabalardan kopmuş olanlar, çeşitli partilerden
olup çeşitli sebeplerle gelmeyenler ( ben olduğum veya birileri
olduğu için...) Ancak hiç bir kesimde ortak ve kasıtlı bir tavır yoktur.
Ancaaak; bir kesimi öğrendim ki, inanmadım, sonra yine öğrendim inanmak istemedim. Sonra yine öğrendim gerçeği kabul ettim.
Sonra yine öğrendim ve buz gibi oldum. Sonra yine öğrendim nefret ettim.Ben durduğum yerde nefret etmedim.Bana karşı kasıtlı ve
ortak tavır alındığnı duydum,öğrendim, gördüm, yaşadım.13 yıldır öğrendiklerimin ve yaşadıklarımın haddi hesabı yoktur. Daha bir de ben suçluymuşum gibi etrafa yaymalar ve iftiralar. Ey akrabalar!
hani, bunlar dindar insanlardı bir araya geldiği insanlardı? Hani
bunlar dini en iyi yaşadığını söyleyip gezen insanlardı?

Şu soruları  onlara sormak sizin boynunuzun borcu...

1.Nafi Çağlar'ın siz AKPlilere ne kötülüğü dokundu.
(Diğer akrabalarıma zaten bir kötülüğüm yok)
2.AKPnin mevlidi olmazsa haşa Allah kabul etmiyor mu?
3.AKPlinin iftarı olmazsa haşa Allah kabul etmiyor mu?
(Hem mevlitte dua edilip, Kur'an okunmuyor mu?)
4.AKPlinin olmayınca haşa Allah bayramlaşmayı kabul etmiyor mu?
5.Dernek öncülüğünde de olsa akraba toplantsı sıla-i rahim
olmuyor mu?
5.Hem bu dernek akraba derneği olup, akrabaları bir araya getirmek
için kurulmuş bir dernek değil mi? Bunun islama ters düşen bir tarafı var mı? Hem siz ne kadar islamı yaşıyorsunuz? Tam AKPli
bir dernek olmayınca olmuyor mu?
6.Davete icabet etmek sünnet değil mi?
7.Nafi Çağlar'ın Türk'üm demesi ; AKPli olduğunuz için sizi
bu kadar rahatsız ediyor? Peki siz nesiniz? Kimin hizmetkarısınız?
8.Sırf Nafi Çağlar'a düşmanlık besliyorsunuz diye Hacı Ömerler'in
maddi ve manevi değerlerine, tarihi miraslarna neden zarar vermeye çalşıyorsunuz? ( Hem bu düşmenlık için elinizde ne gibi gerekçeleriniz var dı? Nafi Çağlar'ın ki sadece tepki değil miydi?)
9.Akrabalar arasına çoğunun telafisi mümkün olmayan ve ömür boyu
bu fitneyi sırf particilik için niye yatınız? Siz sözde dindar insanlar olarak bunun ve diğer yaptıklarınızın vebalini bilmiyor musunuz?
10.Adam bu bayram dernek toplantısı yapmadı. Bayramlaşmak
için de toplu duyuru yapmadı. Akrabalar da dolaşmadı. Hatta
Gaziantep'e bile gelmedi. Kendinizden bu gibi ettiniz. Bir sıla-i
rahimin kesilmesine sebep oldunuz . Kendinizle
övünüyor musun ?

AKRABA AKREPTİR derler.
AKP AKREBİMİZ OLDU...(Nafi Çağlar)

AKRABA MISIN, AKBABA MISIN ? derler.
AKP MİSİN AKBABA MISIN ? ( Nafi Çağlar)


Sayın Akrabalar ! Bir bayram ( 24 Ekim 2015 kurban bayramı)
üstü bu yazıyı sizlerle paylaşmak elbette acı veriyor bana.
Fakat 2002-2015 arası 13 yıldır çetiğim manevi acının
sizler tarafndan bilinmesni istedim. Şahsıma yapılan zulimden ziyade ,hangi eziyetlere karşılık akrabalık bağını ayakta tutmak için mücadele ettiğimi ve sizlerin de yardımına ihtiyacım olduğunu
bildirmek istedim. Herkes alacağın alsın.  Bu olayları öğrendikten sonra canı isteyen  bundan sonra akrabalığa sarılır ve daha sıkı
çalışır.Yani safını belli eder. Canı isteyen yapılan haksızlıkları gidermeye çalışır.Canı isteyen hiç bir şeye karışmaz. Canı isteyen
her iki tarafı idare etmeye çalışır.

Ben herkese iyi akrabalıklar dilerim.Hatta bana bunca düşmanlığı 
yapan akraba AKPlilere bile ALLAH ONLARI ISLAH ETSİN diye dua edeyim diyorum sırf Allah rızası için...Şu mübarek bayramın 1. günü
Allah onlara da benim savunduğum ve söylediğim
ÖNCE AKRABACILIK SONRA AKPCİLİK
diyebilmeyi ve yapabilmeyi nasip etsin..


“Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehrindendaha acıdır.” Hz. Ali (r.a.)

YİNE DE BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.(Akpliler de dahil...)


NAFİ ÇAĞLAR MİHMADLI
24 Ekim 2015 Perş.10:57
Küçükçemece/İstanbul
Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep


Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep


Karayusuflu/Şehitkamil/Gaziantep

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam57
Toplam Ziyaret307638
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.122732.2514
Euro34.784634.9240
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.