Nafi ÇAĞLAR, Mehmet DEMİR ATMALI, Muharrem KILIÇSon dönemde yapılan araştırmalarla, “Mahmatlı” adı taşıyan köylerin adlarının rastgele konulmuş bir ad olmadığı, Mahmatlı boyunun, Oğuz Han’ın oğullarından Yıldız Han’ın torunlarına bağlı Avşar, Bozulus, Bozatlu boyları gibi bir boy olduğu ortaya çıktı.

  Bu çerçevede, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Mahmatlı Köyleri, birbirleriyle görüşmeye ve birbirlerinin etkinliklerine katılmaya başladılar.

Bu çerçevede Gaziantep Şehit Kamil ilçesi Karayusuflu Köyünde kurulmuş bulunan Mahmatlı Hacıömerli Eğitim Kültür Dayanışma ve Araştırma Derneği, bir ilke imza attı. Mahmatlı Hacıömerli Oymağı Birinci Kurultayı’nı düzenleyen dernek başkanı Nafi ÇAĞLAR ve derneğin diğer yöneticileri, Mahmatlı boyunu toparlama konusunda ilk girişimi yapmakla gurur duyduklarını, ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine hizmet etmenin her Türk vatandaşı gibi kendilerinin de görevi olduğunu belirtmiştir.

Birinci Mahmatlı kurultayına, Mahmatlı boyuna bağlı pek çok köyden gelen vatandaşlar, yaşlılar ve bölgedeki diğer Türkmen aşiretlerinden temsilciler katıldı. Urfa Karacadağ Türkmenleri Dernekleri temsilcileri, Urfa Bozova Türkmenleri dermekleri temsilcileri, Urfa Araplu Türkmen aşireti derneği temsilcileri, Gaziantep Kuvayı Milliye Derneği yöneticileri misafir olarak kurultaya katıldılar.  Gaziantep Rişvanlı Aşireti Derneği temsilcisi Araştırmacı Yazar Mehmet Demir ATMALI’da kurultaya konuşmacı olarak katılanlardandı. Birinci Mahmatlı Köyleri kurultayına, dernek yöneticilerinin daveti üzerine köyümüzden de Muharrem KILIÇ konuşmacı olarak katıldı.

Kurultay bütün şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve peşinden okunan İstiklal Marşıyla başladı. Dernek başkanı Nafi ÇAĞLAR’ın açış konuşmasından sonra sırayla konuşmacılar konuşmalarını yaptılar. Konuşmalardan sonra Başkan Nafi ÇAĞLAR kurduğu futbol takımının formalarını katılımcı misafirlere hatıra olarak dağıttı. Birlikte yenilen öğle yemeğinden ve çaylı sohbetten sonra Aksakalların tespiti ve Aksakallar yönetim kurulunun seçimi yapıldı. Kurultayın tamamlanmasından sonra, çevrede yerleşik olan Mahmatlı oymağına bağlı bazı köyler ziyaret edildi.

Birinci Mahmatlı Oymağı kurultayı baştan sona Gaziantep Olay TV tarafından izlendi ve çekimler yapıldı. Bu çekimlerle hazırlanan program 23 Ağustos Pazar akşamı Gaziantep Olay TV’de yayınlandı.

Köyümüzden kurultaya katılan Muharrem KILIÇ’ın kurultayda yaptığı konuşma aşağıdadır.

MAHMATLI OYMAĞI GENEL TARİHİ VE KIZIK BOYU İLE BAĞLANTISI

Sevgili Mahmatlılılar,
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, hepimiz bir çınarın dalları gibi birbirimizle bağlantılıyız. Hepimizin mutlaka bir boy adı, bir soyadı var. Ancak, hepimizin ortak adı Türk’tür. Türk dili dilimiz, Türk dini dinimiz, Türk vatanı vatanımız, Türk tarihi tarihimiz, kısacası Türk’ün kaderi kaderimizdir. Bu değerlerimize aksi söylemleri olanlarla işimiz olmaz.Çünkü biz Türk’üz!

On bin yıldan beri Anadolu coğrafyasında milletlerin harman olması, değişik dinlerin ve kültürlerin yaşamış olması anlamına gelmez. Mutlaka farklı kültür unsurları da mevcut olmuştur Anadolu’da. Ancak, belirleyici unsur her zaman Türk kültürü olmuştur. Bunu söylerken neye dayanarak söylüyoruz? Anadolu’nun bilinen en eski tarihine kadar gidiyoruz. Oradan kalan yazılar, resimler, anıtlar ve yaşam biçimlerini yansıtan her türlü kültür unsurlarını inceliyoruz. Buradan da Anadolu’da yaklaşık on bin yıldır yaşanan ve yaşamaya devam eden kültürün Türk kültürü olduğunu anlıyoruz.

Bu tezimizin belgelerini maalesef Türk arkeologlar değil, bilime ve tarihe saygılı yabancı arkeologlar bularak insanlığın bilgisine sunmuşlardır. Bizim tarihe bakışımız, maalesef Atatürk’ün ölümünden sonra, batı merkezli tarihçilerin gözüyle olmaya başlamıştır. Bu nedenle de tarihimize Türk gözüyle bakanlar aşağılanmış, dışlanmış ve yok sayılmışlardır.
Fransız tarihçi J. Paul Roux bu konuda şöyle diyor: “Bana hep soruyorlar, “neden Türk tarihi” diye. Ben de cevap veriyorum. Çünkü Türk tarihi ile bütün dünya tarihini kucaklamış oluyoruz.” Bundan daha net bir cevap bulunamaz. J. Paul Roux doğru söylüyor.  Dünya tarihinden Türkleri çıkardığınız zaman ortada bir şey kalmıyor.

İşte bizler böyle bir ortamda, binlerce yıllık kadim Türk yurdu olan Anadolu’da Türklüğümüzü, birliğimizi savunmak zorunda bırakılıyoruz. Eğer Türkler konuşulacaksa, söz konusu olan sadece Anadolu değil, bütün dünya olmalıdır. Türk kültür coğrafyası sadece Anadolu’muzun ve Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin sınırlarıyla ifade edilemez. Türk kültürünün izleri ve elle tutulur, gözle görülür belgeleri, Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Güney Amerika’nın kuzeyi, Pasifik adaları, Kuzey Afrika, bütün Avrupa ve bütün Asya kıtalarında adeta kaynaşmaktadır. Hem dilimizden, hem tamgalarımızdan, hem tek Tanrı inancımızdan izler buralarda halen mevcuttur.
Anadolu ve çevre coğrafyalarda, nerede bir kilise kalıntısı bulunsa, hemen Bizans’a veya Roma’ya atfedilir. Hiç düşünülmez ki, İslam dini tebliğ edilmeden önce Hıristiyanlık bir hak dindi. Ondan önce de Musevilik hak dindi. Türk milletinin bilinen ve belgelere dayanan tarihi yaklaşık on bin yıla yaklaşmaktadır. O halde bu kadar süre içinde tebliğ edilen tüm hak dinleri yaşamıştır bu millet. Değerlendirmeleri ona göre yapmalıyız.

Cumhuriyetin ilanından sonra Anadolu’dan Yunanistan’a gönderilen ve yerli Rumlar diye tarif edilen insanlar Hıristiyan olmakla beraber, Türkçeden başka bir dil bilmiyorlardı. Kısacası, Türk milleti var olduğu sürece, bulunduğu her coğrafyada tek Tanrı inancına sahip olmuş ve hanif bir dini yaşamıştır. Bunun aksini söyleyenler ya bu konulardan haberdar değil, ya da batı merkezli tarihçiler gibi kasıtlı olarak bazı yanlışları dayatıyorlar. Mesela neymiş efendim, Türkler çok tanrılı bir dine inanıyorlarmış. Neymiş, bir yer tanrısı, bir de gök Tanrısı varmış. Hayır! Doğrusu böyle değil. Doğru olanı; Türkler yerin ve gökün Tanrısına inanmaktaydılar. Bu konular çok uzun olduğu için daha fazla detaya girmeyelim.
Biz burada Mahmatlı oymağı adına toplanan bir kurultay nedeni ile bulunuyoruz. Mahmatlı oymağı, konunun uzmanı Prof. Faruk SÜMER, OĞUZLAR – Türkmenler Tarihleri, Boy teşkilatı, Destanları  adlı eserinde, Mahmatlı ve Boz atlu obalarının Oğuz boylarından Kızık boyuna bağlı olduğunu belirtir ve şöyle der:
“Oturak-Kızıklar Sultan İbrahim (1639-1648) devrinde Antep bölgesindeki Oğurca, Damlaluca, Çay-Kuyu, Sakal, Kara-Dinek, Yalan-kaz, Üç Kilise ve Taşlıca adlı köyler ile Antep şehrinde ve yine Antep’e bağlı diğer bazı köy ve kasabalarda yaşıyorlardı. Bunlardan başka Mihmadlu ve Boz-Atlu obalarının da Kızıklar’a ait olduğunu biliyoruz.”
Zaman içinde bütün göçer boylar belli yerlerde iskâna tabi tutulunca, diğer oymaklar gibi Mahmatlı oymakları da bulundukları yerlerde iskân edilmişlerdir. Böylece göçerlik bitmiş, ancak pek çok boy ve oymak birbirinden ayrı düşmüştür. Artık boylar, oymaklar yok Türk milleti vardır. Mahmatlının başına gelenler diğer boylarında başına gelmiştir. Avşarlar, Bozulus, Rişvanlılar ve bütün Türkmen oymakları ülkenin dört bir yanına dağılmışlardır. Şüphesiz bunda büyük yarar vardır. Böylece, millet olma şuuru gelişmeye başlamıştır. Ancak, her boy ve oymak kendine has gelenek ve göreneklerini bugünlere dek korumuştur. Bu da Türk milletinin kültür zenginliğini oluşturmuştur.
Oğuzhan’ın oğullarından Yulduz han soyundan gelen dört boy vardır. Bunlar; Avşar, Beğdili, Kızık ve Karkın’dır. Ayrıca, Bozulus ve Rişvanlı Türkmenleri de Mahmatlı oymağı gibi, Kızık boyunun alt kollarındandır.
Biz yaptığımız araştırmalarda, Osmanlı Arşivleri Daire başkanı Orhan Sakin beyin, konuyla ilgili olarak yayınlamış olduğu, “Anadolu’da Türkmen ve Yörükler” adlı kitabından yararlandık.  Buna göre Osmanlı devleti arşivlerinde 1600’lü yıllarda gözüken kayıtlar dikkate alınmıştır. Hiç şüphesiz ki bu çalışma yapılması gereken çalışmalar yanında çok küçük bir bölüm olmakla beraber, bir başlangıç teşkil etmesi bakımından çok önemlidir. Bu çalışmasından dolayı Sayın Orhan Sakin beyefendiyi buradan kutluyorum. Bu çalışmadaki kayıtlar aşağıda görüldüğü gibidir.

1-Mahmudlar (Kara Mahmudlar) cemaati. (Ada k.), Silfke n, İç-il livası, TD:387, s.275
2-Mahmudlar urbanı cemaati: Teke liv, TD:166, s. 577
3-Mahmudlar cemaati: Ulu-yörük taifesinden, Ankara liv, TD:438, s.405
4-Mahmudlar cemaati, Esb-keşan, Turgud kz, Konya liv, TD:387, s. 242, 244
5-Mahmudlar cemaati, Tire kz, Aydın liv, TD:166, s.375
6-Mahmudlar Yörükleri cemaati, Kengiri liv, TD:438, s.743
7-Mahmudlar Yörükleri cemaati, Saruhan liv, TD: 166, s. 338
8-Mahmudlu cemaati, Beğdili taifesi,, tabi-i Şefkat bey, halp liv, TD:493, s.870
9-Mihmad cemaati, Kütahya liv, TD:438, s.22
10-Mihmad cemaati, Teke liv, TD: 166, s.576
11-Mihmadlu cemaati, Ağcakoyunlu kabilesi, Boz-ok kz, Bozok liv, TD:998, s.592
12-Mihmadlu cemaati, Dinek kabilesi, Boz-ok kz, Bozok liv, TD:998, s. 635
13-Mihmad hacılu cemaati, Beğdili taifesi, tabi-i Şefkat bey, Halep liv, TD:493, s.865
14-Mihmadlu cemaati, tabi-i Kızık, Halep liv, TD:493, s.973
15-Mihmadlu cemaati, Eymir taifesi, Yörükan-i Mar’aş, Mar’aş liv, TD:998, s.457
16-Mihmadlu cemaati, Kara-öyük mz, Karamanlu-yi Dinek kabilesi, Keskün nah, Bozok liv, TD:998, s. 616

Bizim çalışmalarımızın diğer bir kısmını da internet ortamından elde ettiğimiz bilgiler oluşturmuştur. Hiç şüphesiz çalışmanın bu yönünün de büyük eksikleri vardır. İnternet teknolojisi hayatımıza girdikten sonra, konuya ilgi duyanlar köyleri ve boyları adına web sayfası oluşturmuşlar ve sanal ortamda seslerini duyurmaya başlamışlardır. Biz de bu ortamda adreslerini tespit edebildiğimiz Mahmatlı köylerini dikkate alarak aşağıdaki listeyi oluşturduk.

İli             İlçesi             Köyü

1-Ankara  Gölbaşı        Mahmatlı
2-Ankara  Gölbaşı        Mahmatlı Bahçe
3-Samsun Vezirköprü Mahmatlı
4-Çorum   Sungurlu     Mahmatlı
5-Gümüşhane Kelkit    Mahmatlı
6-Yozgat    Sorgun        Mahmatlı
7-Kırıkkale Merkez Yukarı Mahmatlı
8-Kırıkkale Merkez Aşağı   Mahmatlı
9-Niğde       Çamardı     Mahmatlı
10-Aksaray  Kürd Mahmatlı (Mihmadlu)
11-Kastamonu Taşköprü Bayramoğlu  Mahmatlı Düz Yerleşimi

Türkiye dışında Mahmatlı adını taşıyan yerler:

Yunanistan Selanik Drama Mahmatlı

Burada itiraf edelim ki, boy ve aşiret araştırmalarında en büyük sıkıntı, ne amaçla yapıldığı bir türlü anlaşılamayan köy ve mezra adlarının değiştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Eski adların ne anlama geldiği araştırılmadan, rast gele adlarla değiştirilmiş ve o köyün geçmişle bağı koparılmıştır. Umarız ki bu konuların önemine vakıf olan bir yetkili çıkar ve bu hatadan dönülmesini sağlar. Böylece de gerçeklere daha kolay ulaşılır. Türk milletinin geçmişinde kaçacağı, saklanacağı, gizleneceği hiçbir yanlışı yoktur.

Gelişen teknoloji sayesinde dünyamız daha da küçülmekte ve insanlar birbirleriyle daha kolay iletişim kurmaktadırlar. Bu durum herkes gibi Mahmatlı oymağı mensuplarına da avantajlar sağlamaktadır. Teknolojiyi iyi kullanarak birbirimizle iletişim kurmalı ve bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bunu en azından, parçalanmaya çalışılan vatanımızın birlik ve bütünlüğünü korumak adına da olsa yapmalıyız. Yılda en az bir kere, her yıl yeniden belirlenecek olan bir yerde Türkiye Mahmatlı Oymağı Mensupları Kurultayı toplanabilir. Birlik ve beraberlik mesajları verilerek, ucu dışarıda olan bazı bölücü hareketlerin insanlarımızı kandırmasının önüne geçilebilir. Mahmatlı oymağı ve kardeş boylardan Avşar, Bozulus, Rişvanlı gibi özbe öz Türk olan bazı boylar içinde Türkçe anadilinin yanı sıra Kürtçe konuşanlar da bulunmaktadır. Bu kardeşlerimize durum net olarak anlatılmalı ve Kürtçe biliyor olmaları bir zenginliğe dönüştürülmelidir. Yine aynı boylar içinde inanç olarak, Alevi, Şafii ve Hanefi inancında olan boylar da vardır. Bu da bizim büyüklüğümüzü ve zenginliğimizi gösteren ayrı bir durumdur. Bu ayrıntılar bizim birliğimizi güçlendirici unsurlar olmalıdır. Hz. Peygamberin bir hadisinde buyurduğu gibi; “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.” Bu hadis-i şerife uyarak, Hacı Bektaşı Veli hazretlerinin buyurduğu gibi; “Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” Aksi takdirde birliğimizi koruyamaz ve azaba müstahak oluruz.

Bu düşüncelerle, “Mahmatlı Hacıömerli Oymağı Birinci Kurultayı”nı düzenleyen, Mahmatlı Hacıömerli Eğitim Kültür dayanışma ve Araştırma Derneği yöneticilerini kutluyorum. Bizimle iletişim kurarak bugün burada sizlerle bir arada olmamıza vesile olan, ayrıca bu çalışmalarda büyük emeği geçen Sayın Nafi Çağlar Hacıömerli ve Sayın Mehmet Demir Atmalı beyleri de içtenlikle kutluyorum. Kendilerinin bu konularda ne kadar hassas olduklarını biliyorum. Bizim köyümüz adına kurulan Mahmatlıköyü adlı siteye sanal ortamda ulaşıp, bize çağrı atmasalardı, sizlerden haberimiz bile olmayacaktı. Biz, bu birliktelikten sonra kendimizi daha bir güçlü hissedeceğiz. Sizlerin bu düşüncelerle buralarda var olduğunuzu bilmek, gücümüze güç katacaktır. Gaziantepli akrabalarımızla buluşmuş olmaktan dolayı çok mutluyum.

Ben Ankara Gölbaşı Mahmatlı Köyü adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, bu çalışmalarınızın devamı ve başarısı için duacı olduğumu bildiriyorum. Allaha emanet olun.

Muharrem KILIÇ
Ankara, Gölbaşı Mahmatlı Köyü (Mahallesi)

mkilic55@gmail.com

MAHMATLI DERNEĞİ KURULTAYINA

Sözlerime selam ile başlarım,
Merhaba! Sevgili karındaşlarım.
Yesevi’ce kendi nefsim taşlarım,
Oğuz soylarından soyumuz vardır.

Oğuzhan atamdır, dedem Yulduz han,
Amcam Afşar, Beğdili ve de Karkın’dan,
Hepimizin boy babası Kızık han,
Kızık boylarından boyumuz vardır.

Bayındır, Çavuldur, Kınık ve Kayı
Bunlar akrabamız, amuca, dayı.
Hepsinin içinde Mahmatlı Köyü,
Köyleriniz gibi köyümüz vardır.

Bozulus, Bozatlı öz kardaşımız,
Döger, Büğdüz, Salur hep yoldaşımız.
Bayat, Çepni, Kıpçak da haldaşımız,
Yirmi dört boydan da payımız vardır.

Vezirköprü, Sorgun, Kelkit, Çamardı
Ankara’dan Taşköprü’ye uzardı.
Her birinde akraba Mahmatlı vardı,
Milyonları tutan sayımız vardır.

Bu topraklar harman olmuş bizimle,
Anlatmaya çalışırım sazımla,
Yolda uzak, kalpte yakın sizinle,
Bu vatan üzeri sayemiz vardır.

Karayılan, Şehit Kamil bizimdir.
Bu toprağı vatan yapan özümdür.
Hepinizin sözü benim sözümdür.
Bir de Osmanlı’da Kayı’mız vardır.

Birisi Mahmatlı, biri Atmalı
“Güne dek harasız” diye çatmalı (Bugüne kadar neredeydiniz)
Bu sevgi hepimizi kuşatmalı,
Antep de, Maraş da dayımız vardır.

Yollar uzaksa da gönüller yakın,
Bundan sonra uzak kalmayın sakın,
Birfani kardeşiniz burada bakın!
Kiya’da içilmiş çayımız vardır.

Muharrem KILIÇ

KURULTAY RESİMLERİ  İÇİN TIKLAYINIZ!

Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler…

Site Yönetimi

Etiketler: Mahmatlı, Mahmatlı Kurultayı, Mahmatlı Kurultayı Gaziantep Etkinlikleri, Mehmet Demir Atmalı, Nafi Çağlar, Muharrem Kılıç