KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…




24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbul



Batur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…




24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbul



Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ



Bir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…




’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

FİZİKÇİ N.Ç./ Fizikçi Nafi ÇAĞLAR

 

 

FİZİKÇİ N.Ç. / Fizikçi Nafi ÇAĞLAR

  

 NaFizik 

 

 

Sevgili Gençler,

Sevgili Öğrenciler...

 

Bu sayfayı oluşturmaktaki amacımız,

öncelikle eğlenmenizi sağlamaktır. 

Bu arada eğlenirken öğrenmeniz de mümkün olabilecektir.

Konuları dörtlükler haline yazarak, aynı zamanda 

konu bilgisi de vermeye çalıştık...

 

 

 

HAREKET 

Nerde hareket,

Orda bereket,

Derse başladım bile, 

Sınıf artık farket...

 

 

ASTİGMAT* 

Kusurlu saydam tabaka,

 Yoruldum baka baka,

 Yokki silindirik mercek,

 Hekim gözlerime taka...

 

Fizikçi N.Ç.

 

 

  * Astigmat ; Göz yuvarlağında meydana gelen, ışığı dağıtan

ve bu nedenle oluşan göz kusurudur. 

  

  

  I Ş 

  Bu günkü konumuz IŞIK olsun,

Dersimiz yine şık olsun,

Hep böyle geçsin zamanımız,

Herkes buna alışık olsuN.Ç.

 

Fizikçi N.Ç./ Nafi Çağlar

29 Aralık 2012 Ct. 18:26

Küçükçekmece / İst.

  

 

  DOĞRUSAL HAREKET 

 Hareketimizin adı ; doğrusal,

Hep bir çizgi üzerinde kal,

Yolda kaldım ey kanki,

Geçerken n'olur beni de al....

 

Hareketimiz ivmeli mi ivmeli,

Dinleyen öğrenciyi övmeli,

Yazıp, çizmeyenler varsa,

Onları da tutup dövmeli...

 

 

Hareket düzgün hızlanan

 

 

 

9 K_azma Sınıfı 

Ey yaramaz sınıf 9 Kazma,

Çok şımarıp ta yine azma,

Ben konumu anlatıyorum,

Otur, ister yaz, ister yazma...

 

 

 

9 L_ale 

  Ey 9 L_ale,

 

 

9 G_eri 

Ey yavaş yazan 9 G_eri,

 Çabuk yaz, konuda kaldık geri,

Eğer acele ederseniz, 

Bu gün gideriz ileri,

 

  

 

ASTİGMAT 

 

Kusurlu saydam tabaka,

 Yoruldum baka baka,

 Yokki silindirik mercek,

 Hekim gözlerime taka...

 

Fizikçi N.Ç.

 

 

 

 

BATUR'CA 10 KASIM KONUŞMASI

 

 Değerli Meslektaşlarım ve Kıymetli Öğrencilerim ;

Bağcılar Gazi Lisesi’nin sevgili öğrencileri ;

Dünyaya hükmeden bir cihan devletinin yıkılışının ardından uzun ve amansız mücadele sonrası,Türk Milleti’nin ve İslam aleminin yok oluşunun eşiğinden dönülmüş ve mücadele kazanılmıştır. Ancak eski devletin yaşayamayacağı anlaşılmış ve yeni devletin kuruluşuna karar verilmiştir.

 

 Sevgili Gençler ; adı Türkiye Cumhuriyeti olacak olan bu yeni devletin kuruluş töreni ;  

29 Ekim 1923’te Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından,

hep birlikte yürüyerek, Ulus’taki ilk meclis binasına gelinmiş ve dualar eşliğinde kurban

kesilmiş ve ardından bina önünde saygı duruşu sonucu ilan edilerek gerçekleştirilmiştir.

  Bu devleti kuranların içinde ; bu ilk mecliste,  her kesimden insanlar vardı. Tarih bilincine sahip, vatanını seven ve inancında samimi olan din adamları da vardı.

 Mustafa Kemal , işte bu din adamlarıyla davasını paylaşıyor, yetkilerini paylaşıyor,

onlara itibar ediyor ve onlarla yoldaşlık ediyordu. Onlarla yeni devleti kuruyordu…

Çünkü Mustafa Kemal, kendisinin de İslam dininin şerefli bir mensubu olduğunu biliyor ve kabul ediyordu. “ Bizim dinimiz, milletimize, değersiz, miskin ve aşağı

olmayı öğütlemez. Aksine Allah’ta, Peygamber de ; insanların ve milletlerin, değer

ve şereflerini korumalarını emrediyor.”  1923 ( Atatürk’ün S.D. 11 s. 92 ) diyerek

İslamlığın insan haysiyetine, kişiliğine ve  şerefine ne kadar önem verdiğini gayet

iyi vurgulamıştır. Mustafa Kemal’in “ Bizim dinimiz, aklın, mantığın uyduğu bir din olmasaydı, mükemmel olmazdı, son din olmazdı.” 1923 ( Atatürk’ün S.D. 11 s. 127 )

sözüyle de dinimizi ne kadar benimsediğini, ne kadar önemsediğini ve ne kadar üstün

gördüğünü de çok iyi anlayabiliyoruz.  Ancak, bütün bunlara rağmen ne yazık ki,

bu insana dinden uzak, din adamlarına düşman ve din adamlarını asan adam olarak

bakan zavallılar var bu memlekette. Hatta kefere diyecek kadar vicdandan uzaklaşmış

insanlar var.. Daha da vahimi bunu diyenlere inanan ve öz be öz bizim insanımız olan gaflete düşmüş olanlarımız var…

  Değerli meslektaşlarım, sevgili gençler ; Osmanlı Türkleri’ni tarihten silmeye azmetmiş

 batasıca batılılar, 18.yy. başlarından itibaren, başta İngiltere olmak üzere , Müslüman coğrafyasının her yerinde faaliyetlere başlamışlar, Arap topraklarında şeyhler , Türk Toprakları’nda imamlar yetiştirerek,  dini kurumlarımıza, camilerimize yerleştirmişler

ve İslam dinini içerden bozmaya çalışmışlardır. Kurtuluş mücadelesinde bizi içeriden

vuran bu casuslar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve daha sonrasında, yargılan-

mış ve asılmışlardır.  Batılılar , özellilke İngilizler ise,  Mustafa Kemal’in bu yaptığını, 

sanki gerçek Müslüman din adamlarını asıyormuş gibi anlatmışlar ve bunda da başarılı olmuşlardır. Bu dedi kodular iyice yayılmış ve etkili olmuştur.  Ne yazık ki, bütün bunlara inanan dinde çok sayıda samimi ve saf  müslümanlar olmuştur.  Yaklaşık

90 yıldır devam eden bu olay, Türk Milleti’inin içine nifak girmesine sebep olmuştur.

Zaten batılıların da istediği buydu… Günümüzde bu dedi kodulara inanan gafillerin

sayısının milyonlara ulaşmış olması da felaketimizin boyutunu göstermektedir.

  Halbu ki Mustafa Kemal, Türk’e ve müslümana sahip çıkmanın bedellerini çok ağır

 bir şekilde ödemiştir. Bu bedelin geç te olsa, hasta da olsa farkında olmuş, canına kastedildiğini anlamış  ve beni “Türk hekimlerine emanet ediniz” demiştir.

  Sevgili Gençler ; Mustafa Kemal, arkadaşları, kimisi şehit olan, kimisi gazi olan dedelerimiz ve nenelerimiz olmasalardı, şimdi isimlerimiz İngilizce, Fransızca,

İtalyanca, Yunanca, Rusca olurdu.  Çoğumuzun dini de İslam olmaz  Hiristiyan olurdu…Önce Allah’ın emriyle bize bu vatanı bırakan atalarımıza, başta Mustafa

Kemal’e atılan iftiralara en azından sizler inanmayınız… Biz sizlere güveniyoruz…

Sevgiler…Saygılar… 10 Kasım 2012 Ct. 09:09

 

  

 

                                                                                             Nafi ÇAĞLAR

                                                                                          Bağcılar Gazi Lisesi

                                                                                             Fizik Öğretmeni

 

 

 

7 Eylül 2009 - 18 Temmuz 2013 ; 
İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi ( İl içi tayin ) 
18 Temmuz 2013 - ............; İstanbul Bağcılar İbni Sina
Anadolu  Lisesi ( İl içi tayin ) 
 oldu. 


 

Ne demek fiziği sevmiyorum!!!
Antepli Fizikçi!yi tanımamışsın demek ki;
Fiziğin babası derler O!na,
İki saat dinle bilgin olmazsan yuh sana N.Ç.'nin öğrencisi...


Çözer, teker teker soruları.
Atar, çalışkan öğrenciye artıları.
Ğ (yumuşak g) bozar akrostiji,
Lakin buna değer 10 B'nin ders dinleyişi.
Ayrılmaz bir bütündür; Fizik ve Nafi Çağlar.
Rüyalarımda olmazlar, bir (Nafi Çağlar) , bütün hocalar...


Gül Nihal POLAT
Sefaköy Anadolu Lisesi
10 B sınıfı 251
K.Çekmece / İstanbul



 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret309445
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…



4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…



’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..



Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.