KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Eğitimci NAFİ ÇAĞLAR Öğrencilerinden İncilerEğitimci NAFİ ÇAĞLAR Öğrencilerinden İnciler

 
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
 

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
 
 
 
 
 
NAFİ HOCAMIZ
 
Beraber geçti sizinle iki yılımız.
Anlattın, öğrendik, nasılmış ecdadımız.
                                        Taşırız sizi ayrılsak ta yüreğimizde,
Unutmayın hocam, var bizim farkımız…
Rengarenk geçen öğrencilimizde,
Nadir öğretmenler kaldı kalbimizde,
Ah çekip, hep hatırlarız elbet,
Fesatlık olmaz, asla sevgimizde…
İsterdik ayrılmamak, ama elden ne gelir,
Zaten ayrılsak ta, sevilen yine sevilir.
Tarih öğrendik, fizik öğrendik, en önemlisi “ahlak”
Çatsa da sene sonu kıymetiniz bilinir…
 
 
31 Mart 2011 Perşembe 11:11
Bağcılar Gazi Lisesi  12 Fen A adına
Kübra AKARSU
  
 
 
 
DOSTUM  NAFİ                   
 
Bir şair dostum vardı, adı Nafi,
Her müşkülatı ederdi telafi,
Ekmeğinin tuzu yok, benim gibi,
Neslinin son örneği desek, kafi…
 
“Bey” ilan etmişti, o’nu Kızıklar,
Dershane, tıp merkezinde tuzaklar,
Anası nazar boncuğu takmamış,
Türkmen başkan, o’nu her an kazıklar…
 
Fizikten kaybeder, güya Fizikçi,
Dernek kurar, o’na derler “tüzükçü”
Öğretmen olmuş ta, adam olamamış (!)
Ona buna, aş, iş sağlar, azıkçı…
 
Kaderimiz bir, dertler dizi dizi,
Sözde dostlar, yaktılar ikimizi,
Tarım Bakanı’na name yolladık,
“Kelaynak misali koruyun bizi”
                
                    Mehmet Demir ATMALI
                   13 Eylül 2003 / Gaziantep
 
 
 
REİSİM
 
Beysiz kaldı o Kızık Elleri,
Öksüz kaldı bu Cerit köyleri,
Hepsi arzuluyor şimdi seni,
Gel de halimizi gör reisim …
 
Köyleri hep gezdin karış karış,
Eğitimde başlattın bir yarış,
Herkes anlamıştı seni yanlış,
Gerçeği gördüler gel reisim…
 
Durmadan “eğitim, sağlık” dedin,
Köylerimize çok emek verdin,
İnsanımıza “değer” verdirdin,
Şimdi değerimiz yok reisim…
 
Hastahane açtın bizim için,
Dershane açtın hepimiz için,
Hani kim ne yaptı senin için,
Sen, hep bizi düşündün reisim…
 
Saymakla bitmez ki hizmetlerin,
Uğradığın o hezimetlerin,
Boşa gitmez ki bu emeklerin,
Seni her gün beklerim…
                                          Reisim… 
  
                            Mesut BOZKURT
                         30 Aralık 2004 Perş.
                       Şehitkamil/ Gaziantep
 
 
 
NAFİ HOCA’YA
 
Musabeğliler* ki coşuyor,
Hep bir ileriye koşuyor,
Nafiz Hoca da konuşuyor,
Bize alkışlamak düşüyor…
 
Kilis’teki yüce dağlara,
Musabeğli’de ki bağlara,
Bakın bizlere neler diyor,
Kulak verin Nafi Çağlar’a…
 
                             Ali DAĞCI
       22 Ekim 2006
                  Şahinbey/G.Antep
 
 * Musabeğli ; Kilis’in ilçesi. 
 
 
 
SENSİN
 
Söyle Antep’e kıymetini bilsin…
Antep güzel ise, sebebi sensin,
Nice hayat dolu şehr-i alemde,
Antep sultan ise, tacı sensin…
 
 
                                 Deniz ŞAHİN
                                 28 Eylül 2006
                           Üsküdar/İstanbul
 
  
 
 
YÜREKLİ HOCAM
Neden bu kadar yüreklisin?
Ayağına kurşun sıksalar!
Fark etmez diyip geçersin...
İstanbul’u yakıp yıksalar,
sen yine aynı sensin


Alper GÖK
27 Eylül 2009 Pazar
Küçükçekmece/İstanbul
ZMDTML.2008-2009 / 9-C
 
 
 
 
 
 
 
GÖNLÜME SIĞMAZ
Bana gönlünde yer aç dediler;
Ben olmaz dedim...
Nafi Çağlar dediler!
Ben gönlüme sığmaz dedim! ..Selim TEZEL
1 kasım 2009 Pazar 22:44
ZMDTML. 9-C / Beşyol
Küçükçekmece / İstanbul
 
 
 
 
  
ÖĞRET SEN DE
 
Hey hocam öğret sen de,
Şu bilgileri öğret mene...
İhtiyacım var, öğret sen de,
Yarar var, öğret mende...

Edebiyat, tarih, fizik,
Öğret bana matematik,
Saydır bana ritmik ritmik,
Yarar var öğret mende...25 Kasım 2009 Çarş.15:40
Güneşli/ Bağcılar/ İstanbul
Gazi Lisesi 9-D Sınfı
(N.Ç.'den uyarlama...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bir öğretmendi her şaeyi ben bilirim
ben çözerim bu problemi
DE ME Dİ
inanamadım.
sizce?
diye sordu
şaşırdım.
ben varmıydım ki
tüm derslerde anlatan Kİ öğreten? vardı
öğrenciydim ben dinlerdim
herkes şaşırdı benim gibi
tüm öğreciler ve görebilen öğretmenler
demek ki öğrenmenin düşünmenin başka yolları vardı
derken
üniversite bol ezber bol tanım aman Allahım
dedirtmedi bana
sizin tanımdan denklem
denklemden tanıma
giden yolu göstermeniz
bir yol açtı bana
bir ömür açık bir yol
sizi sevdik her birimiz
parça bütün ilişkisinden gidiniz
sevginin denklemi varsa bizim için
+ sonsuzdan N.Ç ye gidiniz
iyi ki geldiniz gönlümüze
hoşgeldiniz
bir ömür ordadır yeriniz
saygıyla sizi biz de yad ederiz
göz görmez kulak duymaz
gönül bilir.
siz bizi bilirsiniz
biz de sizi
söz bitmez çağlar durur
gönül sevsede bu dil lal olur
kalem olmasa bu hal nice olur
kalemi veren RABBime şükür
size dünyaya getiren ''gurban'' diyen dillere şükür
şenay muslu dereli
öğrencinizden sevgiler saygılarla....
 
 
Şenay Muslu DERELİ
Zonguldak Çaycuma
Saltukova Lisesi
 
 
 
Akıyorum, evet Samet akıyorum...
Öğrecilerin her söylediğine takıyorum...
Arada bazı gıcık öğrenciler var,
Yeri gelirse, onlara da bir sille çakıyorum...N.Ç.
 
 
8 Mayıs 2009 Cuma 10:20
Kocasinan/Bahçelievler/İstanbul
 
   
Gönlüme Sığmaz
 
Bana gönlünde yer aç dedi;
Ben olmaz dedim
Nafi çağlar dediler
Ben gönlüme sığmaz dedim
 
Selim Tezel
1 kasım 2009 Pazar 22:44
ZMDTML. 9-C
Küçükçekmece/İst.
 
 
 
Seslenirken size bu dörtlükle,
Seviyorum sizi en içten dileklerimle…
Güzel sözlü ver o ellerinle,
Sınıfı geçeyim ben o sevinçle…
 
Samet GÖRMÜŞ
Z.M.D.T.M.L. 9-C
2008-2009 /İstanbul
 
 
Sayın Hocam Nafi Çağlar,
Ders işlerken herkes ağlar.
Ağlamaktan bıktık,
Ders işlemeyelim artık…
 
Z.M.D.T.M.L. 9-C
2008-2009 /İstanbul
 
  
 
Şubat 2010 /Güneşli
Samet Görmüş, 08 Mayıs, 10:24
ŞiLLe Çakma Sayın ÇağLar
Yoksa ÖğrenciLerin AğLar
PişmanLık Duygusu Yüreğini DağLar
Beraber AkaLım Nafi Çağlar..S.G.
 
 
   
SevqiLi hocamız nafi çaqLar
qünLer geçer bi nehir gibi çağLar
dogum gününüz kutLu oLsn
Nafi hoca öğrenciLeri okuLa ßağLar S.K xP
 
 
siz bizim hep yanımızdasınız biliyoruz nafi çağlar,
okul biticek die bu yürek ağlar ,
okul olmasada olur da
bu gözler arkadaşları sevdikleri arar.
 
 
 
ZEHRA MUSTAFA DALGIÇ T.M.L.
Her çocuk bir tomurcuk,
İncitmeyin , onlar daha bir çocuk,
9-M'dekiler de birer çocuk,
İncitmeyin bizleri hocacık...
 
İstanbul Küçükçekmece Zehra Mustafa Dalgıç
Ticaret Meslek Lisesi 9-M sınıfı / 2007-2008
Büşra GENÇAY
 
ZEHRA MUSTAFA DALGIÇ T.M.L.
 
İyi dersler hocam,
Yazılıda kolay sorun, yarın görüşürüz...
( Öğretmen masasına bırakılan yazıdır.)
 
İstanbul Küçükçekmece Zehra Mustafa Dalgıç
Ticaret Meslek Lisesi 9-M sınıfı / 2007-2008
Ayla
 
 
HOCAMIZ NÇ'YE 
Nasılsa Çalıkuşu Feride,
Aynen öyleydi bizim Nafi'de...
Fark gözetmeden aramızda,
İnatla yürüdü Mustafa Kemal'in yolunda...
 
Çağlar boyu konuşulacak bir destan yazıyordu aslında,
Asla inanmadı o, kılıcın kalemden keskin olduğuna,
Gazi Lisesi'nin Fizikçisi ;
Laleler nasıl Osmanlı'nın simgesiyse,
Artık N.Ç.de fiziğin simgesidir yüreğimizde,
Rotamızı çevirdik, bundan böyle " N.Ç. tarzı " fiziğe...
 
Hocam !
Hep siz mi bize ithafen şiirler söylersiniz...
Ya bu sefer de biz sie söyleyelim dedik.
Umarım beğenirsiniz = )
Sizi; bir öğretmen, akraba ve bir Gaziantepli
olarak çok seviyoruz...
 
Merve ÖNAL
 Bağcılar Gazi Lisesi
10 A sınıfı öğrencisi
5 Aralık 2011 Pt.
 
 
Neler çektirdin ah bana,
Ah vah dedim hep sana,
Fayda etmedi ne çare,
illallah ettim hep sana...
Kader YAMAN
                                            
Bağcılar Gazi Lisesi
9-L   / 468
28 Şubat 2012 Güneşli 
 
 
 İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi 11 A sınıf / 2011-2012 
 
  11 FEN A / İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi / 2011-2012
 11 FEN A / İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi / 2011-2012
 
İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi 11 A sınıfı / 2011-2012
11 FEN A / İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi / 2011-2012
 
 İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi 11 A sınıf / 2011-2012
11 FEN A / İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi / 2011-2012
 
11 FEN A / İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi / 2011-2012
11 FEN A / İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi / 2011-2012
 
  İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi 11 A sınıfı / 2011-2012
11 FEN A / İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi / 2011-2012
 
 
 
 
YAZILI KAĞITLARI
 
  BAĞCILAR GAZİ LİSESİ
2011 - 2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
 
10 A sınıfı
Fizik 1.Yazılı
..............
 
 
10 B SINIFI
Gaziantep 27 - N.Ç.
Fizik Bilmek Ayrıcalıktır ...
Furkan TOPAL
10 B sınıfı
Fizik 1.Yazılı
 
 
Fizik Bilmek Ayrıcalıktır...
Başak KARAKAYA
10 B sınıfı
Fizik 1.Yazılı
 
 
N.Ç. ile dans, son şanstır.
Fizik Bilmek Ayrıcalıktır...
Fizik bilmeli, yola gelmeli...
Mehmet Mustafa KARABULUT
10 B sınıfı
Fizik 1.Yazılı
 
 
            Bize her
27 
Faruk AKBAŞ         
10 B sınıfı
Fizik 1.Yazılı
                           
 
N.Ç. 27 ( kalp içinde )
FİZİK BİLMEK AYRICALIKTIR...
Elif KARTAL
10 B sınıfı
Fizik 1.Yazılı
 
 
3G N.Ç.27
Fizik Bilmek Ayrıcalıktır...
Duygu MEŞE
10 B sınıfı
Fizik 1.Yazılı
 
 
Fizik Bilmek Ayrıcalıktır...
Büşra KARAÇAY
10 B sınıfı
Fizik 1.Yazılı
 
 
Gaziantep
Nafi Çağlar
B......
Emre UÇAR
10 B sınıfı
Fizik 1.Yazılı
 
 
 
10 C sınıfı
Fizik 1.Yazılı
 
 
 
 9. SINIFLAR
 
Hocam yüksek not ( 65-70 ) bekliyorum.
Düşük alırsam çalıştığım emeğe yazık olacak...
( 2011-2011 Ö.Y. 1.YY. Fizik 1.Yazılı )
 9-L  796
Demet KOYUNCU
 
 
 
Fizik Bilmek Ayrıcalıktır.(Sayısal bir ders olduğu için.)
Doğru ama sözel bir ders olan tarihi bilmek daha ayrıcalıklı hocam...
Çünkü " Bir millet tarihini bildikçe büyür."M.K.Atatürk !
A.G.K. !
Bağcılar Gazi Lisesi
9-K  sınıfı 364
Fizik 1.yazılı
Aslı Gizem KORKMAZ 
 
 
 
HOCAM GAZİANTEP İÇİN BİR 5 PUANCIK VERİR MİSİNİZ ?
Bağcılar Gazi Lisesi
9-K  sınıfı 1828
Fizik 1.yazılı
Büşra DEMİR
 
 
 
Fizik Bilmek Ayrıcalıktır...N.Ç.
Bağcılar Gazi Lisesi
9-M  sınıfı 1930
Fizik 1.yazılı
Onur ERSAN
 
 
10 B SINIFI
N.Ç.
2 Ocak 2012 Pt.
N.Ç
Fiziğin ne olduğunu, ayrıcalığını,
 İnceliklerini anlatan Nafi Hoca,
Zil çalana kadar anlattıkların,
İki saatlik ders yeter mi sana,
Kurtar sene sonunda bizi sözlü notlarınla...    :)
 
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 220
Fizik 2.yazılı
Esra KARABULUT
 
 
Bu satırları size yazdım.
Nafi Hoca dinle,
Seni ne kadar sevdiğimi,
Bir de burdan dinle,
Devamı bir sonraki sınavda bekle,
Sen öğrencini kırmazsın,
Beş puan burdan ekle...
 
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 64
Fizik 2.yazılı
Meltem KAPLAN
 
 
ÜNLÜ FİZİKÇİ
N.Ç Farkı
 
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 337
Fizik 2.yazılı
Kaan YAVUZ
 
 
Off yapamıyorum :(
N.Ç.Farkı
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 27
Fizik 2.yazılı
Merve CÖMERT
 
 
N.Ç
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 505
Fizik 2.yazılı
Yılmaz KARASOY
 
 
N.Ç
GAZİANTEP
27
( Ay Yıldız )
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 139
Fizik 2.yazılı
Furkan TOPAL
 
 
 N.Ç.
27
( Ay Yıldız )
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 93
Fizik 2.yazılı
Zeynep KAYGUSUZ
 
 
Ay Yıldız
N.Ç.
Gaziantep 27
N.Ç. B..kurt
Karayusuflu - Mahmatlı
N.Ç. 27
( Ay Yıldız )
Gaziantep
Karayusuflu
Mahmatlı
B..kurt
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 393
Fizik 2.yazılı
Emre UÇAR
 
N.Ç.
GAZİ
ANTEP
N.Ç.
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 393
Fizik 2.yazılı
Mazlum AVCI
 
 
 N.Ç. FARKI
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 372
Fizik 2.yazılı
Mustafa KÖSTEK
 
Fizik Bilmek Ayrıcalıktır.
Bize her yer Gazi Antep
27
Biz N.Ç.Öğrencisiyiz
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 107
Fizik 2.yazılı
Faruk AKBAŞ
 
 
Fizik bilmek ayrıcalıktır.
N.Ç.
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 1728
Fizik 2.yazılı
Nazlı AKÜZÜM
 
 
N.Ç.
Fizik bilmek ayrıcalıktır.
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 88
Fizik 2.yazılı
Büşra KARAÇAY
 
 
Fizik bilmek ayrıcalıktır.
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 353
Fizik 2.yazılı
Şeyda İPEK
 
Fizik Bilmek Ayrıcalıktır ( : )
N.Ç.  Kalp
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 17
Fizik 2.yazılı
Aybike SARIGÜL
 
 
N.Ç.
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 120
Fizik 2.yazılı
Hasan TÜRKER
 
N.Ç.
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 164
Fizik 2.yazılı
Emine KURNAZ
 
 
N.Ç.farkı
27
27 N.Ç.
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 131
Fizik 2.yazılı
Fatih Seyfullah SEYİDOĞLU
 
 
Her canlı bir gün
ölümü tadacaktır.
N.Ç.Kalp
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 294
Fizik 2.yazılı
Mehmet TÜRK
 
 
GAZİ ANTEP
N.Ç
N.Ç. Kalp 27
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 275
Fizik 2.yazılı
Duygu MEŞE
 
 
N.Ç.
27
N.Ç. bilmeli
yola gelmeli
En büyük N.Ç.
başka büyük yok
50 yeter
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 1813
Fizik 2.yazılı
Mehmet Mustafa KARABULUT
 
 
N.Ç.
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 40
Fizik 2.yazılı
Kardelen EKİN
 
 
Fizik bilmek ayrıcalıktır. 
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 1330
Fizik 2.yazılı
Başak KARAKAYA
 
 
N.Ç.
2011-2012 E.Ö. Yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 B - 130
Fizik 2.yazılı
Abdullah VARLIK
 
 
 
2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İSTANBUL BAĞCILAR GAZİ LİSESİ 
 
 
 
12 FEN A Sınıfı
 
Hani ya , kitaptaki soruların
Benzeri çıkıyordu?
N.Ç. Bey ? ! !
Benim “ Sizden daha yüksek notlar bekliyorum”
Sözüme karşılık,
Ben de sizden daha
Kolay sorular beklerdim
Hocam… ( Ağlama işareti ) ( Kağıdın ön yüzü)
 
Baktım hiçbir şey
yapamıyorum.
Ben de formül
Yazdım. Belki puan
Verirsiniz diye !.. ( Kağıdın arka yüzü )
 
Demet ŞİMŞEK
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
12/A – 1701 
Fizik 3.yazılı kağıdı.
N.Ç. nin son darbesi   :  ı )
 
Öznur YILMAZ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
12/A – 1033
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
12 FEN C Sınıfı
 
Ne yaptınız hocam siz böyle bize,
Çektirdiniz valla bütün sene…
 
Serkan KAVALCI
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
12/C – 836
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
Bir N.Ç. sözü der ki “ fizik
Bilmek ayrıcalıktır.”
27
58
 
Gökhan ŞİMŞEK
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
12/C – 836
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
N.Ç.
(Her cevabın başına yazmış)
 
Medine AKINCI
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
12/C – 860
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
N.Ç. farkı (kalp)
 
Tuğçe ÜN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
12/C – 872
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
Benim “ Sizden daha yüksek notlar bekliyorum”
Cümleme karşılık;
Bu sorularla daha çok beklersiniz hocam : (
Fizik demek, fen demek, fen demek ben demek…N.Ç.
27 (kalp)
Aslıgül YARAR
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
12/C – 238
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
N.Ç.
Tuğçe Ülkühan ŞEKER
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
12/C – 1020
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
Nafi demek fizik demek,
Anlamasak ta , fizik her şeyden ibaret.
Fazla lafa ne hacet,
İstemesek te üzdük sizi…
            
Nafi Hocam bizi affet…
 
Kader ÇETİNKAYA
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
12/C – 1043
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
 
Numan dır, yanar sizin aşk ateşinizden,
Ağlar gözlerim, ağlar bedenim,
Farkımız, bizi çok sevmeniz,
İnanın sizi hep seveceğiz…
 
Sayın Nafi Çağlar Hocam,
Benim durumum ortada,
Hiçbir şekilde çalışamadım…
Dersleri dikkatli dinleyemiyorum…
Dikkatim dağılıyor…
Beni bu dönem böyle kabul edin…
Gelecek dönem eğer burada kalırsam,
Telafi ederim….Saygılar…
Numan YEL  
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
12/C – 277
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
Ne kadar uğraşsak ta olmuyor hocam…
Affınıza sığınıyorum, affedin hocam…
Fizik bilmek ayrıcalıktır” biliyorum…
İstemeyerek te olsa, bu kağıdı boş veriyorum…
 
Çalışmıyoruz, haklısınız hocam…
Anlamıyoruz, kusur biz de hocam…
Güzel günler yaşadık sizinle…
Lafım yok, ne size, ne de kişiliğinize,
Arasak ta bulamıyoruz, sizin kadar iyi birisini hocam…
Rabb’imden tek dileğim canınızın sağlığıdır hocam…
 
Serkan KAVALCI
Fatih ÜNAL
Muhammed KARABIYIK
 
Fizik Bilmek Ayrıcalıktır !
Nafi Çağlar
 
Muhammed KARABIYIK
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
12/C – 890
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
 
11 FEN A Sınıfı
 
Ay Yıldız (Bayrak)
27 Gaziantep
Kulak ver Nafi’ye,
Duyarsın kafiye…
 
Ne mutlu Türküm diyene,
Allah Türk’ü korusun ve yüceltsin…
 
Mücahit AKIN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
11/A – 1430 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
Ne mutlu Türk’üm diyene !
Onur, rahat dur… N.Ç.
Türkiye
Şahin Durak
N.Ç. (kalp)
Ccc Nafi ccc
 
Cihan KARABULUT
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
11/A – 1430 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
24 OĞUZHAN İZCİLİK
Zaman BARAN  ?
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
11/A – 1430 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
Fizik bilmek ayrıcalıktır.
 
Kulak ver Nafi’ye ,
Duyarsın kafiye…
 
Her kişi fizik bilemez,
Nafi, fiziksiz düşünülemez,
Fizik, Nafi’siz sevilmez,
Fiziksiz Nafi gereksiz…
 
Bedirhan EKSİK
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
11/A – 1390 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
N.Ç.
27
Volkan TAŞDEMİR
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
11/A – 1535 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
Ay Yıldız,
Ne mutlu Türk’üm diyene,
 
Kulak ver Nafi’ye,
Duyarsın kafiye…
N.Ç.
 
Sefa ERDOĞAN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
11/A – 1675 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
Şampiyon Gaziantep
“Kulak ver Nafi’ye,
Duyarsın kafiye…”N.Ç.
 
Fatih Atahan ÇİFTÇİ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
11/A – 1434 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
10 A sınıfı
Nafi Çağlar,
Bu sınava herkes ağlar.
N.Ç. Talebesi !!!
 
Doğukan ŞENGÖZ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / A – 307 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der,
Nafi Çağlar…
 
Nagihan AVCI
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / A – 1752 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
10 B sınıfı
 
Fizik bilmek gerçekten ayrıcalıktır…
 
Başak KARAKAYA
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 1330 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
N.Ç.
27
N.Ç. bilmeli,
Yola gelmeli,
En büyük N.Ç.
Başka büyük yok…
50 puan yeter…
 
Mehmet Mustafa KARABULUT
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 1813 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 N.Ç. farkı
27
27 N.Ç.
 
Fatih Seyfullah SEYİDOĞLU
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 131
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
N.Ç.
Fizik bilmek ayrıcalıktır…
Büşra KARAÇAY
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 88 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
N.Ç.
Gaziantep
27
(Ay Yıldız)
Furkan TOPAL
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 139
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
N.Ç.
Fiziğin ne olduğunu, ayrıcalığını,
İnceliklerini anlatan Nafi Hoca,
Zil çalana kadar anlattıkların,
İki saatlik ders yeter mi sana,
Kurtar sene sonunda bizi sözlü notlarınla…   = )
 
Esra KARABULUT
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 220 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
N.Ç.
Abdullah VARLIK
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 130 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
Her canlı bir gün
Ölümü tadacaktır…
 
Mehmet TÜRK
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 394 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
N.Ç.
Hasan TÜRKER
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 120 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
 
 
 
N.Ç.
Emine KURNAZ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 164
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
Fizik bilmek ayrıcalıktır…  : )
N.Ç. (kalp)
Aybike SARIGÜL
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 17 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
N.Ç.
Gazi
Antep
N.Ç.
27
N.Ç.
 
 
Mazlum AVCI
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 1743 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
Fizik bilmek ayrıcalıktır.
Şeyda İPEK
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 353 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
 
Fizik bilmek
Ayrıcalıktır…
Bize her yer
Gazi Antep
27
Biz N.Ç. öğrencisiyiz…
 
Faruk AKBAŞ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 107 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
N.Ç. FARKI
Mustafa KÖSTEK
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 372 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
(Ay Yıldız)
N.Ç. Gaziantep
                  27
N.Ç. B......t Karayusuflu
27 Gaziantep Mahmatlı
N.Ç.27
C *
Gaziantep
Karayusuflu
Mahmatlı      B……t
 
N.Ç.
Emre UÇAR
 
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 393 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
ÜNLÜ FİZİKÇİ
N.Ç. farkı
 
Kaan YAVUZ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 337 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
 
N.Ç.
GAZİANTEP
N.Ç. ( Kalp) 27
 
Duygu MEŞE
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 275
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
 
N.Ç.
Kardelen EKİN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 40
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
 
 
Off yapamıyorum…
N.Ç.farkı ..
 
Merve CÖMERT
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 27 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
N.Ç.
N.Ç.
27
N.Ç.
27
C*
Zeynep KAYGUSUZ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 130 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
Kalp içinde 27
Bu satırları size yazdım.
Nafi Hoca dinle…
Sizi çok sevdiğimizi,
Bir de burdan dineyiniz…
Devamını bir sonraki sınavda bekleyiniz.
Siz öğrencinizi kırmazsınız,
Beş puan da burdan ekleyiniz…
 
Meltem KAPLAN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / B – 64 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
10 C Sınıfı
 
Hocam sınavım çok kötü
Geçti. Hepsini unuttum, yapamadım.
Çok üzgünüm galiba zayıf gelecek…
Çok mutsuzum, neredeyse ağlayacağım..
H.Demircan
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / C – 169 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
Gazi Antep (kalp)
Fatih ÖLGER
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / C – 85 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
Yaşasın Gaziantep
Vural CAN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / C – 330 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
 
 
Yaşasın Gaziantep
Ramazan Murat K.
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10 / C – 236 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
9.SINIFLAR
 
 
Atlantis kalıntılarının
Onun bunun veletlerinin çocukları
Varsın Latin olsun…
Derlen toparlan ey Türk Soyu,
O Latinler, yine senin itin olsun… N.Ç.
 
Arzu KORKUTAN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/P – 719 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
 
 
Fizik bilmek ayrıcalıktır. (Ş.İ.)
Nafi Ç.
Nafi Çağlar
 
Şahin İLBEYLİ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/G – 171
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
Fizik bilmek ayrıcalıktır.
Mehmet DEMİR
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/M– 402 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
Fizik bilmek ayrıcalıktır.
Mehmet Ali DERELİ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/M– 463 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
“Fizik bilmek ayrıcalıktır”
sözüme karşılık,
“Evet hocam fiziği ve sizi çok seviyorum (Ö.A.)”
Ömer ARSLAN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/M– 1683 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
Hocam n’olur yardımcı olun.
Bana bir yardım yapın yalvar…
5-10 puan verin hocam…
A.Ü.
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/K– 545 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
Nafi Çağlar (k…)
27 (gülen yüz)
Müberra AYAZ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/K– 1295 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
Nafi Çağlar        : )   Nafi Çağlar         27      27
 
Elif ŞENOĞLU
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/K– 453 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
HOCAM GAZİANTEP HATIRINA
10  veya 5
puan verirsiniz = )
27      27     27     27      27
 
Eda GÜMÜŞ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/K– 455 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
Not = Hocam 27  (Gaziantep) hatırına
5 puan …. Saygılar…
Berfin GÜN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/K– 456
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
= > 27 Gaziantep  =
Barış ŞAHİN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/K– 1312 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
(Kalp) Nafi Çağlar ( Kalp)
Gaziantep
Kader CANDAN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/K– 1298 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
27 (Kalp) Nafi Çağlar ( Kalp) 27
27 (Kalp) 27
Kader CANDAN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/K– 2020 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
GAZİANTEP
ADINA
5 PUAN İSTİYORUM
HOCAM
(Kalp) Nafi Çağlar ( Kalp)
 
Elif DOĞAN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/K– 1298 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
ANTEP İÇİN
5 PUAN
NE
OLUR
HOCAM
O O
(Kalp) Nafi Çağlar ( Kalp)
Ülkü Naz YARAR
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/K– 1830 
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
Yakupçebioğlu > Soya adım yeterli…(61)
Hocam Trabzon (61)
Hatırına 5 puan yetmez
Dimi    : D
(Kalp) Nafi Çağlar ( Kalp)
 
Ayşegül YAKUPÇEBİOĞLU
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
9/K– 18 31
Fizik 2.yazılı kağıdı.
 
 
10 A SINIFI
N.Ç.
9 Ocak 2012 Pt.
 
Yetiştirmedim Hocam...
Behicen EROĞLU
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/A–84
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
N.Ç. (kalp içinde)
Fizik Bilmek Ayrıcalıktır.
  Şeyda İPEK
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B–355
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
Zaman yetmedi.
  Mehmet TÜRK
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-294
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
27  ( kalp içinde)
N.Ç. (kalp içinde)
  Meltem  KAPLAN
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-64
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
N.Ç.   27
   Zeynep KAYGUSUZ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-93
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
 
Fizik bilmek ayrıcalıktır.
N.Ç. (kalp içinde)
  Nazlı AKÜZÜM
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-64
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
Çözüm
N.Ç. farkında
Fizik Bilmek Ayrıcalıktır.
N.Ç.  27
  Faruk AKBAŞ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-107
 
 
N.Ç. 
  Elif KARTAL
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-155
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
Saygılar
N.Ç.
Fizik bilmek ayrıcalıktır.
  Buse DEMİR
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-46
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
Gaziantep 27
N.Ç.
Fizik bilmek ayrıcalıktır.
 Furkan TOPAL
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-139
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
 
N.Ç. 
 Mehmet Mustafa KARABULUT
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-1813
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
 
N.Ç.+M 27
N.Ç.
N.Ç.
FİZİK BİLMEK AYRICALIKTIR.
Mazlum AVCI
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-1743
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
 
 
EN BÜYÜK  N.Ç. 
N.Ç.ile Fizik bilmek ayrıcalıktır.
27/3 , 36 
Gazi Lisesi İzci  
N.Ç. Fizik bilmek ayrıcalıktır.
 Yılmaz KARASOY
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-505
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
Nafi Hoca
BİTANE 
<3
FİZİK BİLMEK AYRICALIKTIR.
HOCAM Fizikten 1 almak istemiyorum karnemde :(.(
    Duygu MEŞE
2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-275
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
 
GAZİANTEP MAHMATLI
B.....RT
27 Gaziantep Mahmatlı B....rt Batur Nafiz Tançağlar
27 Gaziantep Mahmatlı B....rt Batur Nafiz Tançağlar
27 Gaziantep Mahmatlı B....rt Batur Nafiz Tançağlar
  Emre UÇAR
11-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-393
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
 
ÜNLÜ FİZİKÇİ N.Ç.
 Nafiz Tançağlar
 
 
Nasıl işler dersi,
Anlatır bizlere bülbül gibi,
Favoridir kendisi,
İyi kalpli Gaziantep
Fizikçisi,
 
Tatlıdır kendisi,
Anlatır bilgiyi,
Ne karışık figürleri,
Çok sevimli hareketleri,
Akar dersleri su gibi,
Güzel sözlerle,
Lafları etkiler herkesi,
Aydınlatır bizi,
Rekabet halindedir öğrencileri...
ÜNLÜ
FİZİKÇİ
 
N.Ç.
 Kaan YAVUZ
 2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy. 
10/B-337 
Fizik 3.yazılı kağıdı.
 
  
  
N.Ç.farkıyla tanıdık sizi,
Ayrıcalıklarıyla öğrettiniz bize fiziği,
Fiziğin kitabını yeniden yazdık sizinle,
İnceliklerini keşfettik sayenizde,
 
Çalkaladın Gazi Gençliğini,
Anlattığın, eğim alan formülleriyle,
Geçti işte, bir dönem daha su gibi,
Lüksü değildir her öğretmenin de,
Anlamak öğrencilerini bu şekilde,
Razıyız sınavlara, yeter ki, siz girin dersimize...
  
Esra KARABULUT
 2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
Bağcılar Gazi Lisesi
10/B-220
Fizik 3.Yazılı kağıdı
 
 
 
 C *
N.Ç.
Batur
Nafiz
Tançağlar
< N.Ç.3
C *
Batur Nafiz Tançağlar
B
a
t
u
r
 
N
a
f
i
z
 
T
a
n
ç
a
ğ
l
a
r
 
27
GAZİANTEP
İman GÜLMEZ
2011-2012 E.Ö.yılı 1.yy.
10/B-1720
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Bağcılar Gazi Lisesi
FİZİK ve NAFİ ÇAĞLAR

Ne demek fiziği sevmiyorum!!!
Antepli Fizikçi!yi tanımamışsın demek ki;
Fiziğin babası derler O!na,
İki saat dinle bilgin olmazsan yuh sana N.Ç.'nin öğrencisi...


Çözer, teker teker soruları.
Atar, çalışkan öğrenciye artıları.
Ğ (yumuşak g) bozar akrostiji,
Lakin buna değer 10 B'nin ders dinleyişi.
Ayrılmaz bir bütündür; Fizik ve Nafi Çağlar.
Rüyalarımda olmazlar, bir (Nafi Çağlar) , bütün hocalar...


Gül Nihal POLAT
Sefaköy Anadolu Lisesi
10 B sınıfı 251
K.Çekmece / İstanbul


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret312431
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.