KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Gaziantep Kültür Dernekleri Tarihi

GAZİANTEP KÜLTÜR DERNEKLERİ TARİHİ

Kendi yaşantım üzerinden Gaziantep dernekçilik tarihini anlatmaya çalışacağım. Gaziantep derneklerinin kuruculardan sonraki yöneticilerinin insanları yeterince aydınlatmayışı ve Türkiye’deki diğer dernek başkanlarını yanlış bilgilendirmeleri sonucu böyle bir yazıya gerek duydum.

Yıl 1997 ; Gaziantep Şehitkamil Ülkü Ocakları Başkanlığını yeni bırakmıştım. Uğraş alanımı biraz azaltınca yarım kalan tarih araştırmama devam etmiştim. Kuzey dağlık bölgede köy köy dolaşıp, köy kahvelerinde, muhtar evlerinde, okul bahçelerinde, camii içlerinde veya bizi konuk eden bir köylüleri toplayarak tarih sohbetlerine başlamıştım. Elimde tarih kitaplarıyla anlatımı güçlendirmeye çalışıyordum. İl merkezinde, bu bölge insanının yoğun olduğu mahallerde, kahvelerde toplantı yaparak, yöre halkını bilinçlendirmeye çalışıyorduk. Bu çalışmalar sonucu, Gaziantep’in kuzeyini oluşturan dağlık bölgede köy sayısı doğal olarak nüfus çoğunluğunun 24 Oğuz’un Kızık Boyu’ndan olduğunu anladık. Bunun üzerine dernek kurmaya karar verdik. Bu derneğin adı "Kızıklar Derneği" olmalıydı. Fakat dernek kurma işlemleri hakkında fazla bilgimiz yoktu. Nereden başlayacağımız bile bilemiyorduk. Çevremizden sorarak emniyet güvenlik birimine başvurmamız gerektiğini öğrendik. Oraya gittiğimde, bu amaçla yazılmış kitapları ve kurulmuş dernekleri sordum. Sadece bir kitap varmış. Adını aldım. Önerilen dernek ise, Oymağın yaşadığı bölge Kilis Yolunda ve yolun solunda olan Alibayramoğulları Derneğiydi. Yeri ; Şahinbey ilçesi Binevler mahallesindeymiş. Gittik bulduk. Kurucu ve mevcut başkan Halil İbrahim Albayram ile tanıştık. Sağ olsun tüzük örneğini verdi. Gidip kitabı da buldum. Tüzük, kitap ve kafamdakileri harmanlayıp yeni ve içerikli bir tüzük hazırladım. Daha sonraki yıllarda bu tüzük çok işe yarayacaktı. Yıl 1998; O zaman dernek burmak şimdiki gibi kolay değildi. İlk önce yer tutmak gerekiyordu. Yeri tutmak için parayı tamamlamak gerekiyordu. Hem kurucu adamları hem de parayı temin etmek için iyi bir toplantı gerekliydi. Gaziantep Eski Adliye binası arkasında Gasem Dersanesi Fizik öğretmenliği yapıyordum. Terasta toplantımızı yaptık ve kuruluş kararı aldık. Şehitkamil Zeytinli Mahallesinde derneğimizin kuruluşunu tamamladık. Fakat onaylanıncaya kadar geçtiği aşamalar çok uzun ve zordu. Belki de bu yüzden dernek sayısı çok azdı. Bizimle eşzamanlı ve aynı mahallede Kızkapanlılar Derneği kuruldu. Bu Oymak ’ta Gaziantep’in kuzeyinde yaşıyordu. Gaziantep’in güneyinde ise Türkmenler Derneği kurulmuştu. Gaziantep Kuvvai Milliye, Gaziantep Mücahitler dernekleri ile bir de Yör-Türk Vakfı vardı. O yıllarda yani 2000 yılı öncesinde var olduğunu bildiğim başka da dernek yoktu. Kalan diğer bütün dernekler bu tarihten sonra kuruldu. Sonraki yıllarda kurulan bu derneklerden Musabeğliler, Rışvanlar, Sof-Ceritler, Pekmezci Köyleri ve Mahmatlı Hacı Ömerler Yörük Türkmen derneklerine tüzüklerini biz verdik. Bu dernekleri ve kurucu başkanlarını aşağıda ayrıca sıralamayı düşünüyorum. Yıl 2001 ; Yörük Türkmen Derneği’nin Kömürler ( Nurdağı) Belediyesi işbirliği ile yaptığı şenlikteyiz. Şenlik bitince, ben Musabeğliler derneği kurucu başkanı Şahin Ekerbiçer’e, ileride Oğuz Boyları Birliği kurmamız gerekmektedir. Bu işlem uzun sürer. Biz en iyisi , şimdilik hazırda var Türkmenler derneğinde toplanalım. Sadece başkanlar üye olsun ve yönetimde yer verilsin. Türkmenler dernek başkanı Mustafa Kemal Öztürk’e gittik. Durumu anlattık. Kabul etti. Sonra Alibayramoğulları Dernek başkanı Halil İbrahim Albayrama’a gittik. O da onayladı. Ardından Atmalılar’ı bir araya toplamaya çalışan Mehmet Demir’i, daha önce kurulmuş ve faaliyetsiz olan Çepni Derneği adına Kureyş Bozkurt’u, Karkın Boyu adına Cahit Karkın’ı, Kuvayi Milliye Dernek Başkanı Mehmet Özkaraman’ı, Bayındır Derneği başkanı Feyzullah Bayındır’ı ... aramıza aldık. İlk olağan genel kurulda herkes Türkmenler Derneğinin yönetim kuruluna alındı. Avşar, Kızık, Beğdili, Karkın, Bayat, Bayındır, Çepni boyları temsil edilmiş oldu. Mustafa Kemal Öztürk başkan seçilirken, bana başkan vekilliği görevi verildi. Bu süreç Gaziantep Oğuz Boyları Birliği (Fed.) kuruluncaya kadar devam etti. Bu birlik (fed) şöyle kuruldu. Yıl 2004 ; Şehitkamil Fevzi Çakmak Cad. Kalyon Kavşağı’ında, Berfin pastanesinde Kızıklar Derneği kurucu başkanı olarak benim ev sahipliğimde ilk toplantımız yapıldı. Aynı yerde, Dört toplantıya daha biz ev sahipliği yaptık. Tüzük hazırlama süreci başladı. Yeni katılanlar oldu. 2005 yılında Gaziantep Oğuz Boyları fed. kuruldu. Her ne kadar fikir benden çıksa da , asıl çalışmayı ben yapsam da, ilk Beş toplantıyı ben düzenlesem de, o yıllarda benim tayinim İstanbul’a çıktığı için kurucu genel başkanımızın Şahin Ekerbiçer olmasına gönül rızasıyla karar verdik. İlk olağan genel kurulda, danışmalı olarak yani tek aday olarak Elbeyliler Derneği 2. Başkanı Faik Akyılmaz’a devredildi. Görülüyor ki, Gaziantep ilimizin Oğuz Boyları Birliği çalışması tam 23 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Bu da ilimizin bu yönünün sağlam olduğunu göstermektedir. Ben ise, 2005 yılından sonra, bütün bu tip faaliyet gösteren derneklere " GAZİANTEP KÜLTÜR DERNEKLERİ" dedim ve yaygınlaştırmaya çalıştım. Fakat ne yazık ki, daha sonraki yıllarda, yerel yönetimler amacının dışına çıkarak "Hemşehri Dernekleri" diye faaliyet yapmaya başladılar. Bizim kültür derneklerinin yeni başkanları ise buna ses çıkarmadılar. Biz ise, dışlandık. Dışarıdaydık zaten. Toplantılara bile davet edilmediğimiz için, etkili olma olasılığımız yoktu. Tartışma olmasın diye bu durumu daha fazla açmayacağım. Fakat ayrı bir başlık "Hemşehri Dernekleri" ile yazmak istiyorum. Bu durumun düzeltilmesi umuduyla.

Yıl 2011 ; Osmaniye Yörük Türkmen Dernek Başkanı Bestami Erdem ve Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler Yörük Türkmenleri derneklerinin işbirliğiyle, Osmaniye de başlayıp, Gaziantep Şehitkamail Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odasında devam eden " T.C. Milli Kültür Dernekleri Kurultayları"nın başlatılmıştır. Türkiye’deki Yörük Türkmen Dernek başkanları davet edilmiştir. Yüreği Türklük için atanlardan Van’dan İzmir’e , Urfa’dan Bursa’ya Tokat’tan Halep’e kadar katılanlar olmuştur. Ev sahibi dernek başkanı olarak açılış konuşmamda Turan vurgusu gereğince yapılmıştır. Bu kurultay; en Doğu ve en Batı’yı, en Kuzey ve en Güneyi buluşturan, Türkiye Yörük Türkmen dernek başkanlarıyla Gaziantep dernek başkanlarını ilk kez tanıştıran, Güney sınırlarımıza karşı hazırlıklı olmalıyız uyarısını erken yapan, Söğüt’e davetin artırılmasını sağlayan, politikanın gölgesini değil de duruşun önemini aşılayan ilk kurultay olmuştur. Katkı sağlayan bütün dernek ve başkanları sağ olsunlar.

Gaziantep ve Türkiye’deki hatta bütün Türk Ülkelerindeki dernek başkan yönetici ve üyeleri. Vefalı olmak ve önceki başkan ve yönetimlere ve bütün kuruculara vefa göstermek adamlık ve en azından insanlık görevidir. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. 18 Mart 2018 / istanbul

Önemli Açıklama ; Bu taslak bir yazıdır. Eksik ve hataları -az da olsa- olabilir. Eleştirmek veya dedikodu yapmak yerine bana ulaşınız ve gerekli düzenlemeleri yapalım. Saygılar.

NAFİ ÇAĞLAR
Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerler Derneği
Kurucu Başkanı
Türkiye Kızık Boyu Dernekler Birliği (Fed.)
Kurucu Genel Başkanı

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret309444
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.