KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Nafiz Tançağlar

 
Nafiz Tançağlar


TÜRK BAŞA GELEMEZ

Ey Türk! Boşuna heves edip durma,
Hırsla, başını sağa sola vurma.
Çok koşturup, kendini boşa yorma,
Gör artık Türk olan başa gelemez.

Ben de çok ileri gideyim deme,
Dizginle kendini, asılasın geme,
Hep karşına çıkar, bir engelleme,
Dur artık! Türk olan başa gelemez.

Tam hedefini her yerde söyleme,
Ben ki; sır vermiyorum aileme,
Kalkıp geçmeden önce bir eyleme,
Sor artık ! Türk olan başa gelemez.

Etrafına bak! Ordan burdan karma,
Sakın! Kalkıp yanlarına varma,
Hiç birini de kucaklayıp, sarma,
Ar artık! Türk olan başa gelemez.

Ahir zaman, fitne, kalleşlik çağı,
Etrafına örülmüşken hile ağı,
Seni dört bir yandan saran yağı*,
Var artık! Türk olan başa gelemez.

Sen de al yanına, en az kırk çeri,
Beline bağla ibrişim hançeri,
Ruhuna sarılmış korku zinciri,
Kır artık! Türk olan başa gelemez.. 

NAFİ ÇAĞLAR 
24 Haziran 2018 Pazar 12:24
Küçükçekmece / İstanbul 

• Yağı ; Eski Türkçe’de düşman.

 AşuraKERBELA’DIR BİR BELADIR


Kerbela’dır canlarım, Kerbela’dır, 
Başımızda döner ki, bir beladır.
Gidelim bu ellerden Hüseyin’im,
Bu uğursuz yerler bize sıladır…

Hep karadır bahtımız, hep karadır.
Satmışlar, değerimiz kaç paradır ? 
Bu zalimlerin bize ettikleri,
Dinin bağrında açılan yaradır…

Susuzdur dostlar, bu canlar susuzdur.
Uykusuzdur, bu gece uykusuzdur.
Bizim gittiğimiz Hakk’ın yoludur,
Önümüze çıkan varsa soysuzdur…

Canlardır, burda verilen canlardır.
Kanlardır, yere dökülen kanlardır.
Yine geldi girdi fitne araya,
Sonunda kahrolan Müslümanlardır…

O’dur! Resul’ün canı Hüseyin’dir.
Hüseyin’in yolu en yüce dindir.
Ali’nin oğlu, Hasan’ın kardeşi,
O’na kılıç çeken her el haindir…

Nafi’dir! bu hale yanan Nafi’dir!..
Yeter artık Yezid ! zulmün kafidir.
Alevi, Sünni hep üzülür durur,
Her biri Ehli-Beyt’i müdafidir…


 Nafiz Tançağlar 

7 Ekim 2012 Pazar 09:49
Yeşilova / K.Çekmece / İst. HACI BEKTAŞ HÜNKARIMIZ

Şol Hacı Bektaş Veli ; Hünkarımız !
Fani dünyada ebedi karımız.
Ruhumuza ışık veren varımız.
Ol canımız, yoldaşımız, yarımız...


Nafiz Tançağlar 
5 Mayıs 2013 Pazar 15:00
Ömür / Bahçelievler / İstanbul 


GAZİANTEP LİSELERİ

Şahinbey Liseleri


Şehitkamil LiseleriGAZİANTEP ŞAHİNBEY OKULLARI

01- 100.Yıl İlkokulu
02- 19 Mayıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
03- 23 Nisan Ortaokulu
04- 24 Kasım İlkokulu
05- 25 Aralık Ortaokulu
06- 25 Aralık İlkokulu
07- 30 Ağustos İlkokulu
08- 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu
09- Abdülhamit Han İlkokulu
10- Adil Ceydeli Ortaokulu
11- Adil Ceydeli İmam Hatip Ortaokulu
12- Adnan Menderes Ortaokulu
13- Ahmet Çelebi İlkokulu
14- Akbayır İlkokulu
15- Akbulut İlkokulu
16- Akkent Anadolu Lisesi
17- Akkent Ortaokulu
18- Akpınar Nazlı Anne İlkokulu
19- Akyol Ortaokulu
20- Akşemseddin Anadolu Lisesi
21- Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
22- Aliye Ömer Battal Ortaokulu
23- Aliye Ömer Battal İlkokulu
24- Almalı İlkokulu
25- Alparslan Ortaokulu
26- Alparslan İlkokulu
27- Anneler Ortaokulu
28- Asiye Ziylan İlkokulu
29- Asuman-Mustafa Karakoyunlu Anaokulu
30- Atatürk Anadolu Lisesi
31- Atatürk Ortaokulu
32- Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi
33- Ayşe-Ferhat Yapar Anaokulu
34- Ayşe-Mustafa Sevcan İlkokulu
35- Bağlarbaşı Anadolu Lisesi
36- Bağlarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
37- Bağlarbaşı Ortaokulu
38- Bağlarbaşı İlkokulu
39- Bahattin Kayalı İlkokulu
40- Barak Ortaokulu
41- Barak İlkokulu
42- Barbaros Hayrettinpaşa Ortaokulu
43- Barbaros Hayrettinpaşa İlkokulu
44- Bayramlı Ortaokulu
45- Bayramlı İlkokulu
46- Bedriye-Haluk Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
47- Bekişli İlkokulu
48- Belen İlkokulu
49- Beşkuyu İlkokulu
50- Beşyüzevler Anaokulu
51- Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
52- Bostancık Sergen İlkokulu
53- Bozcaköy İlkokulu
54- Burç Anaokulu
55- Burç Ortaokulu
56- Burç İlkokulu
57- Can Alevli Ortaokulu
58- Çapalı İlkokulu
59- Cebeler Anadolu Lisesi
60- Cebeler İlkokulu
61- Celal Doğan Ortaokulu
62- Celal Doğan İlkokulu
63- Cevizli Ortaokulu
64- Cevizli İlkokulu
65- Çimenli İlkokulu
66- Çubukdiken İlkokulu
67- Cumhuriyet Anadolu Lisesi
68- Cumhuriyet Ortaokulu
69- Cumhuriyet İlkokulu
70- Damlacık İlkokulu
71- Dayı Ahmet Ağa İlkokulu
72- Deredüzü Menetlioğlu İlkokulu
73- Doğan Anaokulu
74- Doğanca İlkokulu
75- Dokur İlkokulu
76- Dr.Cemil Karslıgil İlkokulu
77- Dr.Nilüfer Mustafa Özyurt İlkokulu
78- Dr.Sadık Ahmet ilkokulu
79- Dumlupınar Anadolu Lisesi
80- Dumlupınar Ortaokulu
81- Durantaş İlkokulu
82- Durdu Yetkin Şekerci İmam Hatip Ortaokulu
83- Düztepe İlkokulu
84- Emine Konukoğlu Anadolu Lisesi
85- Emine Ulusoy İlkokulu
86- Emine-Fevzi Uslu İlkokulu
87- Ertuğrulgazi İlkokulu
88- Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
89- Fehime-Osman Pekmezci Anaokulu
90- Gazi Anaokulu
91- Gazi Mustafa Kemal İlkokulu
92- Gazi Ortaokulu
93- Gaziantep Lisesi
94- Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi
95- Gaziantep Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
96- Gaziantep Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Erkek Anadol...
97- Gaziantep Yardım Vakfı Mesleki Eğitim Merkezi
98- Gaziantep Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
99- Gaziantep Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
100- Gaziantep Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
101- Geneyik İlkokulu
102- Gerciğin İlkokulu
103- Goncagül Anaokulu
104- Gülpınar İlkokulu
105- Gülşen Batar Anadolu Lisesi
106- Güneykent Anaokulu
107- Güneş Ortaokulu
108- Güzelvadi Ortaokulu
109- Güzelvadi İlkokulu
110- Hacı Fehime Güleç Ortaokulu
111- Hacı Fehime Güleç İlkokulu
112- Hacı Firdevs Konukoğlu İlkokulu
113- Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
114- Hacıköy İlkokulu
115- Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
116- Hanifi Şireci İlkokulu
117- Hatice Büyükbeşe Ortaokulu
118- Hatice Karslıgil Ortaokulu
119- Hatice Karslıgil İlkokulu
120- Hatice Konukoğlu Anaokulu
121- Hayat Karabekir Anaokulu
122- Haydar Aliyev İlkokulu
123- Hayriye Osman Külekçi İlkokulu
124- Hilal Doğan Mazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu
125- Hilal-Doğan Mazıcıoğlu Ortaokulu
126- Hoşgör Ortaokulu
127- Hoşgör İlkokulu
128- Hürriyet Ortaokulu
129- Hürriyet İlkokulu
130- İ.M.K.B. Anadolu Lisesi
131- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
132- İnci Konukoğlu Anadolu Lisesi
133- İnkilap İmam Hatip Ortaokulu
134- İsmet İnönü Ortaokulu
135- İstiklal Ortaokulu
136- İstiklal İlkokulu
137- İstiklal İmam Hatip Ortaokulu
138- Kadriye Abdülmecit Özgözen Ortaokulu
139- Kahvelipınar Anadolu İmam Hatip Lisesi
140- Kaleboynu İlkokulu
141- Kapcağız Ortaokulu
142- Kapcağız İlkokulu
143- Kaplan Kardeşler İmam Hatip Ortaokulu
144- Karaçomak İlkokulu
145- Karataş Anaokulu
146- Karataş İMKB İlkokulu
147- Kavsak İlkokulu
148- Kazıklı Ortaokulu
149- Kazıklı İlkokulu
150- Kazım Karabekir Ortaokulu
151- Kazım Karabekir İlkokulu
152- Kaşgarlı Mahmut İlkokulu
153- Kerel İlkokulu
154- Killik Hacıköprü İlkokulu
155- Kocatepe Ortaokulu
156- Kurtuluş İlkokulu
157- Kürüm İlkokulu
158- Kızılhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
159- Kızılhisar Ortaokulu
160- Latife Özmimar İlkokulu
161- Mahmut Fehime Ersoy Ortaokulu
162- Mahmut Fehime Ersoy İlkokulu
163- Mahmut Güleç Ortaokulu
164- Mahmut Güleç İlkokulu
165- Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu
166- Mavikent Ortaokulu
167- Mehlika Alevli Ortaokulu
168- Mehmet Erdemoğlu Anaokulu
169- Mehmet Erdemoğlu Ortaokulu
170- Mehmet Erdemoğlu İlkokulu
171- Mehmet Küçükparmak Ortaokulu
172- Mehmet Küçükparmak İlkokulu
173- Mehmet Küçükparmak İmam Hatip Ortaokulu
174- Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
175- Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
176- Mehmet Ünsal Ortaokulu
177- Mehmet Ünsal İlkokulu
178- Mehmet Şahin Batmazoğlu İlkokulu
179- Mehmet Şahin Batmazoğlu İmam Hatip Ortaokulu
180- Mehmetçik Ortaokulu
181- Mimar Sinan Anadolu Lisesi
182- Muhacirosman İlkokulu
183- Mustafa Erman Ortaokulu
184- Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi
185- Mustafa Marangoz Ortaokulu
186- Mustafa Marangoz İlkokulu
187- Mustafa Necati Ortaokulu
188- Mustafa Necati İlkokulu
189- Mülk İlkokulu
190- Münire Kemal Kınoğlu Ortaokulu
191- Naciye Mehmet Gençten Ortaokulu
192- Naciye Mehmet Gençten İlkokulu
193- Naime Durdu Doğmuş Anaokulu
194- Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu
195- Nesrin Mehmet Abar İlkokulu
196- Nurel Enver Taner Ortaokulu
197- Nuri Pazarbaşı Ortaokulu
198- Nuriye Zekeriya Kına Ortaokulu
199- Ocaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
200- Osmanlı Ortaokulu
201- Osmanlı İlkokulu
202- Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
203- Ömer Özmimar Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi
204- Özdemirbey İlkokulu
205- Özel İdare Anadolu Lisesi
206- Özel İdare İlkokulu
207- Pakize Kemal Ögücü Ortaokulu
208- Pakize Kemal Ögücü İlkokulu
209- Piri Reis Anaokulu
210- Sabiha Gökçen Anaokulu
211- Saçaklı Adil Özberk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
212- Sakarya Ortaokulu
213- Sarıbaşak Ortaokulu
214- Sarıbaşak İlkokulu
215- Sarıkaya Ortaokulu
216- Sarıkaya İlkokulu
217- Sarısalkım Ortaokulu
218- Sarısalkım İlkokulu
219- Sarısalkım İmam Hatip Ortaokulu
220- Sarıt Ortaokulu
221- Sarıt İlkokulu
222- Sena Büyükkonuk Ortaokulu
223- Sena Büyükkonuk İlkokulu
224- Serince Ortaokulu
225- Serince İlkokulu
226- Sevil-Arif Develi İlkokulu
227- Sevinç Bahattin Teymur Ortaokulu
228- Sırasöğüt Ortaokulu
229- Sırasöğüt İlkokulu
230- Şahinbey Anadolu Lisesi
231- Şahinbey Belediyesi Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu
232- Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip...
233- Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi
234- Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
235- Şahinbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi
236- Şair Nabi Ortaokulu
237- Şehit Adem Yavuz Ortaokulu
238- Şehit Adem Yavuz İlkokulu
239- Şehit Cengiz Topel Ortaokulu
240- Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
241- Şehit Karayılan İlkokulu
242- Şehit Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
243- Şehit Şahinbey Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
244- Şehit Şahinbey Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
245- Şehit Şahinbey Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
246- Şehitkamil Ortaokulu
247- Şehitkamil İlkokulu
248- Şenel-Sabri Turan Ortaokulu
249- Şenel-Sabri Turan İlkokulu
250- Tahsin Yentur İlkokulu
251- Tiyekli İlkokulu
252- TOBB Fen Lisesi
253- Turgut Özal Ortaokulu
254- Türktepe İlkokulu
255- Ülgan Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
256- Vali M.Lütfullah Bilgin Ortaokulu
257- Vehbi Dai Ortaokulu
258- Vehbi Dai İlkokulu
259- Yağdöver İlkokulu
260- Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
261- Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
262- Yavuzlar İlkokulu
263- Yaycı İlkokulu
264- Yaylacık İlkokulu
265- Yeditepe İlkokulu
266- Yeşilevler İMKB Anadolu Lisesi
267- Yeşilkent Anadolu Lisesi
268- Yeşilkent Şehit Ömer Polat Ortaokulu
269- Yeşilkent Şehit Ömer Polat İlkokulu
270- Yunus Emre İlkokulu
271- Yığmatepe İlkokulu
272- Yıldırım Beyazıt Anaokulu
273- Zeytinli İlkokulu
274- Zübeyde Hanım Anaokulu


GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL OKULLARI

01- 125.Yıl İlkokulu
02- 75.Yıl Cumhuriyet Anaokulu
03- 8 Şubat Anadolu Lisesi
04- 8 Şubat Ortaokulu
05- 8 Şubat İlkokulu
06- 8 Şubat İmam Hatip Ortaokulu
07- 80.Yıl Anaokulu
08- 80.Yıl Ortaokulu
09- Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
10- Abdulkadir Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
11- Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (...
12- Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim Ortaokulu
13- Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim İlkokulu
14- Abdullah Kepkep İlkokulu
15- Acaroba Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi
16- Adnan A.Ş. Ortaokulu
17- Ahmet Erkul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
18- Ahmet Yesevi İlkokulu
19- Akçaburç Ortaokulu
20- Akçaburç İlkokulu
21- Akçagöze Ortaokulu
22- Akçagöze İlkokulu
23- Aktoprak Anadolu Lisesi
24- Aktoprak Ortaokulu
25- Aktoprak İlkokulu
26- Ali Küncülü Ortaokulu
27- Ali Süzer İşitme Engelliler Ortaokulu
28- Ali Süzer İşitme Engelliler İlkokulu
29- Ali Süzer Özel Eğitim Meslek Lisesi
30- Ali Tutkun İlkokulu
31- Altınova İlkokulu
32- Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi
33- Arıl Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi
34- Arıl Ortaokulu
35- Arıl İlkokulu
36- Aslı Alevli Ortaokulu
37- Aslı Alevli İlkokulu
38- Atabek Ortaokulu
39- Atabek İlkokulu
40- Atalar Ortaokulu
41- Atalar İlkokulu
42- Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
43- Aydınlar Ortaokulu
44- Aydınlar İlkokulu
45- Aysel Tekinalp Ortaokulu
46- Aysel Tekinalp İlkokulu
47- Aysel İbrahim Akınal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
48- Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi
49- Azize-Abdulkadir Hamamcıoğlu Ortaokulu
50- Bağbaşı Hacılar Mezrası İlkokulu
51- Bağbaşı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu
52- Bağbaşı Şehit Memik Ayçiçek İlkokulu
53- Bahattin Teymur İlkokulu
54- Bayatlı İlkokulu
55- Bayraktar Anadolu Lisesi
56- Bedirkent İlkokulu
57- Behiye Reşat Kaleoğlu İlkokulu
58- Beykent Ortaokulu
59- Beykent İlkokulu
60- Beylerbeyi Anadolu Lisesi
61- Beyreli İlkokulu
62- Bilek Ortaokulu
63- Boyno İlkokulu
64- Bozobası İlkokulu
65- Bülbülzade Abdullah Edip Ortaokulu
66- Bülbülzade Abdullah Edip İlkokulu
67- Büyükpınar Ortaokulu
68- Büyükpınar İlkokulu
69- Çaykuyu Ortaokulu
70- Çaykuyu İlkokulu
71- Cemil Alevli İlkokulu
72- Cennet Süzer Anaokulu
73- Cennet Süzer Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
74- Cennet Süzer Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
75- Cennet Süzer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
76- Cerityeniyapan İlkokulu
77- Deniz Feneri Şehit Er Hanifi Özcan Ortaokulu
78- Deniz Feneri Şehit Er Hanifi Özcan İlkokulu
79- Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi
80- Durnalık İlkokulu
81- Dülük Ortaokulu
82- Dülük İlkokulu
83- Dülükbaba İlkokulu
84- Dımışkılı İlkokulu
85- Dündarlı İlkokulu
86- Edebali İlkokulu
87- Emine Konukoğlu Ortaokulu
88- Emine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu
89- Emine Mustafa Humanızlı İlkokulu
90- Emine-Cuma Uçar Ortaokulu
91- Emine-Cuma Uçar İlkokulu
92- Empati İlkokulu
93- Emrullah-Şule Anaokulu
94- Erikli Kavaklık Rotary Kulübü Ortaokulu
95- Erikli Kavaklık Rotary Kulübü İlkokulu
96- Eskişarkaya İlkokulu
97- Fadıloğlu İmam Hatip Ortaokulu
98- Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
99- Fehime Güleç Ortaokulu
100- Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi
101- Galip Deniz ilkokulu
102- Galip Deniz Ortaokulu
103- GAP Görme Engelliler Ortaokulu
104- GAP Görme Engelliler İlkokulu
105- GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
106- Gaziantep Anadolu Lisesi
107- Gaziantep Anaokulu
108- Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
109- Gaziantep Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
110- Gazikent Anadolu Lisesi
111- Gazikent İMKB Ortaokulu
112- Gaziyurt Ortaokulu
113- Gaziyurt İlkokulu
114- Gül-Cengiz Gülenler Ortaokulu
115- Gül-Cengiz Gülenler İlkokulu
116- Günbulur İlkokulu
117- Güngürge Ortaokulu
118- Güngürge İlkokulu
119- Gürteks Gülşen Özkaya Anaokulu
120- Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu
121- Göksuncuk Kızılgöl İlkokulu
122- Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi
123- Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
124- Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe
125- Hacı Lütfiye Şireci Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
126- Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi
127- Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
128- Hakkı Özmen İlkokulu
129- Halide Edip Adıvar Anaokulu
130- Halk Eğitim Merkezi
131- Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi
132- Hasan Celal Güzel Ortaokulu
133- Hasan Celal Güzel İlkokulu
134- Hasan Katıkçı Ortaokulu
135- Hasan Katıkçı İlkokulu
136- Hasan Süzer Anadolu Lisesi
137- Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi
138- Hayri Küpeli İlkokulu
139- Hüseyin ve Mustafa HÖSÜKOĞLU İmam Hatip Ortaokulu
140- Işıklı Ortaokulu
141- Işıklı İlkokulu
142- İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi
143- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
144- İncesu Şehit Orhan Günay Ortaokulu
145- İncesu Şehit Orhan Günay İlkokulu
146- İskenderli İlkokulu
147- İsmet Paşa Anadolu Lisesi
148- İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi
149- Kabasakız İlkokulu
150- Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
151- Karacaburç Ortaokulu
152- Karacaburç İlkokulu
153- Karacaoğlan Ortaokulu
154- Karacaoğlan İlkokulu
155- Karadede Ortaokulu
156- Karadede İlkokulu
157- Karagül Anaokulu
158- Karahöyük Ortaokulu
159- Karahöyük İlkokulu
160- Karakesek Köraliler İlkokulu
161- Karakesek Ortaokulu
162- Karakesek İlkokulu
163- Karayusuflu İlkokulu
164- Karpuzkaya İlkokulu
165- Kaşıbeyaz Ortaokulu
166- Koçlu Gedikkuyu İlkokulu
167- Koçlu İlkokulu
168- Kıbrıs Ortaokulu
169- Kıbrıs İlkokulu
170- Küllü İlkokulu
171- Kılıçarslan Ortaokulu
172- Kızık Karasakal İlkokulu
173- Kızıkhamurkesen Ortaokulu
174- Kızıkhamurkesen İlkokulu
175- Kızıkkaracaören İlkokulu
176- Köksalan Ortaokulu
177- Köksalan İlkokulu
178- Lions Ortaokulu
179- Lions İlkokulu
180- Lütfiye-Celal Doğan Tural Anaokulu
181- Mahmudiye Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi
182- Mahmut Fehime Güleç Ortaokulu
183- Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu
184- Malazgirt İlkokulu
185- Mehmet Adil Kasapseçkin İlkokulu
186- Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
187- Mehmet Akif Ortaokulu
188- Mehmet Akif İlkokulu
189- Mehmet Ali Eruslu Ortaokulu
190- Mehmet Ali Eruslu İlkokulu
191- Mehmet APİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
192- Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu
193- Mehmet Çolakoğlu İlkokulu
194- Mehmet Emin-Zekiye Üstünel Ortaokulu
195- Mehmet Hayri Akınal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
196- Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu ...
197- Mehmet Tuncay Aykaç Ortaokulu
198- Mehmet Tuncay Aykaç İlkokulu
199- Mesleki Eğitim Merkezi
200- Mete Uygun Ortaokulu
201- Mete Uygun İlkokulu
202- Mevlana İlkokulu
203- Münifpaşa Ortaokulu
204- Mütercim Asım İmam Hatip Ortaokulu
205- Mütercimasım Ortaokulu
206- Mütercimasım İlkokulu
207- Namık Kemal Ortaokulu
208- Nazire Eruslu Anaokulu
209- Nazmiye-Cemal Kıcıkoğlu İlkokulu
210- Necibe Nalkıran Ortaokulu
211- Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
212- Nefise-Necip Teymur Ortaokulu
213- Nefise-Necip Teymur İlkokulu
214- Nene Hatun Anaokulu
215- Nezahat-Kemal Akınal Ortaokulu
216- Nezihe Osman Atay ilkokulu
217- Nezihe Osman Atay Ortaokulu
218- Nigar Ertürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
219- Nilgün-İsmet Akınalan İlkokulu
220- Nuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi
221- Olcay Külah Anaokulu
222- Olcay Külah Ortaokulu
223- Olcay Külah İlkokulu
224- Orhan Gazi Anaokulu
225- Orhan Sevinç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
226- Osmangazi Ortaokulu
227- Osmangazi İlkokulu
228- Öğümsöğüt Ortaokulu
229- Öğümsöğüt İlkokulu
230- Öğündük İlkokulu
231- Ömer Asım Aksoy Ortaokulu
232- Ömer Asım Aksoy İlkokulu
233- Ömer Güzel Anaokulu
234- Ömer Güzel Ortaokulu
235- Ömer Güzel İlkokulu
236- Ömer Humanızlı İlkokulu
237- Ömer Seyfettin İmam Hatip Ortaokulu
238- Ömer ve Sabriye Ersoy Ortaokulu
239- Sabriye Küncülü Anaokulu
240- Sadettın Batmazoğlu İlkokulu
241- Saliha Cemil Cahit Güzelbey Ortaokulu
242- Saliha Cemil Cahit Güzelbey İlkokulu
243- Sam Ortaokulu
244- Sam İlkokulu
245- Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu
246- Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulu
247- Sani Konukoğlu Ortaokulu
248- Sani Konukoğlu İlkokulu
249- Serintepe İlkokulu
250- Servi Erdemoğlu Anaokulu
251- Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
252- Servi Erdemoğlu Ortaokulu
253- Sevim-Şevket Olcay İlkokulu
254- Seymenli İlkokulu
255- Sinan Şehit Zeynel Direkçi Ortaokulu
256- Sinan Şehit Zeynel Direkçi İlkokulu
257- Sofalıcı İlkokulu
258- Solmaz Güzel İlkokulu
259- Suboğazı Ortaokulu
260- Suboğazı İlkokulu
261- Sülüklü Ortaokulu
262- Sülüklü İlkokulu
263- Şahinbey Ortaokulu
264- Şahinbey İlkokulu
265- Şehit Mahmut Söylemez İlkokulu
266- Şehit Mehmet Cücük Ortaokulu
267- Şehit Mehmet Cücük İlkokulu
268- Şehit Nafı Kıvanç İlkokulu
269- Şehit İmam Payam Anaokulu
270- Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi
271- Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
272- Şehitkamil Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi
273- Şehitkamil H. Mustafa Gençten Mesleki ve Teknik Anadolu L...
274- Şükrüye Göğüş İlkokulu
275- Tekirsin Çamurlu İlkokulu
276- Tekirsin Ortaokulu
277- Tekirsin İlkokulu
278- Ticaret Borsası Ortaokulu
279- Tokdemir İlkokulu
280- Toki Evliya Çelebi İlkokulu
281- Toki Plevne Anaokulu
282- Tuğlu İlkokulu
283- Tülay Yıldırım Anaokulu
284- Türkan Mehmet Akcan Ortaokulu
285- Türkan Mehmet Akcan İlkokulu
286- Uğurca İlkokulu
287- Umut İlkokulu
288- Üçgöze Şehit Mustafa Çekirdek İlkokulu
289- Ülger Kepkep Ortaokulu
290- Ünler Ortaokulu
291- Vali Aksu İmam Hatip Ortaokulu
292- Vali Muammer Güler İlkokulu
293- Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi
294- Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
295- Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu
296- Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu
297- Yalangoz Ortaokulu
298- Yalangoz İlkokulu
299- Yamaçoba Ortaokulu
300- Yamaçoba Sarılar İlkokulu
301- Yamaçoba İlkokulu
302- Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi
303- Yayıktaş İlkokulu
304- Yenişarkaya İlkokulu
305- Yeşilce İlkokulu
306- Yukarıbeylerbeyi Ortaokulu
307- Yukarıbeylerbeyi İlkokulu
308- Yığınlı Ortaokulu
309- Yığınlı İlkokulu
310- Zekeriye Konukoğlu İlkokulu
311- Zeugma Anaokulu
312- Zeynep Gençten Anaokulu
313- Ziya Gökalp İlkokulu
314- Zülfikar İlkokulu
GAZİANTEP ARABAN OKULLARI

01- Akbudak Ortaokulu
02- Akbudak İlkokulu
03- Araban Anadolu Lisesi
04- Araban Anadolu İmam Hatip Lisesi
05- Araban Anaokulu
06- Araban Cumhuriyet Ortaokulu
07- Araban Cumhuriyet İlkokulu
08- Araban Elif Çok Programlı Anadolu Lisesi
09- Araban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
10- Atatürk Ortaokulu
11- Atatürk İlkokulu
12- Aşağı Gözey İlkokulu
13- Aşağı Karavaiz İlkokulu
14- Başpınar İlkokulu
15- Beydili İlkokulu
16- Beydilli Çakallı İlkokulu
17- Dağdancık Ortaokulu
18- Dağdancık İlkokulu
19- Doğan İlkokulu
20- Dumlupınar Ortaokulu
21- Dumlupınar İlkokulu
22- Elif Ortaokulu
23- Elif İlkokulu
24- Emirhaydar İlkokulu
25- Esentepe Ortaokulu
26- Esentepe İlkokulu
27- Eskialtıntaş İlkokulu
28- Fakılı Ortaokulu
29- Fakılı Yeniyurt İlkokulu
30- Fakılı İlkokulu
31- Fıstıklıdağ İlkokulu
32- Gelinbuğday İlkokulu
33- Güllüce İlkokulu
34- Gökçepayam İlkokulu
35- Halk Eğitim Merkezi
36- Hisar ortaokulu
37- Hisar İlkokulu
38- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
39- Küçüklü İlkokulu
40- Köklüce Mehmet Gezer Ortaokulu
41- Köklüce Mehmet Gezer İlkokulu
42- Körhacıobası Şehit Mesut Bulut Ortaokulu
43- Körhacıobası Şehit Mesut Bulut İlkokulu
44- Merkez Ortaokulu
45- Merkez İlkokulu
46- Muratlı İlkokulu
47- Sarıkaya İlkokulu
48- Sarıtepe Gökçek Ortaokulu
49- Sarıtepe Gökçek İlkokulu
50- Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
51- Şerif Peri Ortaokulu
52- Taşdeğirmen Şehit İbrahim Darıcı Ortaokulu
53- Taşdeğirmen Şehit İbrahim Darıcı İlkokulu
54- Yaylacık Şıh Mehmet Gülmüş İlkokulu
55- Yolveren İlkokulu
56- Yukarı Gözey İlkokulu
57- Yukarı Karavaiz Ortaokulu
58- Yukarı Karavaiz İlkokulu


GAZİANTEP NİZİP OKULLARI

01- Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
02- Abdurrahman Alkan Ortaokulu
03- Adaklı Ortaokulu
04- Adaklı İlkokulu
05- Adile Altınbaş Ortaokulu
06- Akçakent Ortaokulu
07- Akçakent İlkokulu
08- Alahacı Ortaokulu
09- Alahacı İlkokulu
10- Ali Alkan Ortaokulu
11- Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
12- Altındağ İlkokulu
13- Atatürk İlkokulu
14- Aşağı Bayındır İlkokulu
15- Aşağı Çardak İlkokulu
16- Bağlıca İlkokulu
17- Bahçeli İlkokulu
18- Ballı İlkokulu
19- Bilal Saide Marufoğlu Ortaokulu
20- Bilal Saide Marufoğlu İlkokulu
21- Boyluca İlkokulu
22- Çakmaktepe İlkokulu
23- Çanakçı İlkokulu
24- Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
25- Cumhuriyet İlkokulu
26- Dayıdağı Ortaokulu
27- Dayıdağı İlkokulu
28- Dernek İlkokulu
29- Dr.Abdülkadir Erdil İlkokulu
30- Dr.Nilüfer Mustafa Özyurt Anaokulu
31- Duraklı İlkokulu
32- Duraklı Şıh Hasan İlkokulu
33- Dutlu İlkokulu
34- Enver Mebrure Okan Ortaokulu
35- Fatma Alkan Ortaokulu
36- Fatma Alkan İlkokulu
37- Fırat Anaokulu
38- Gazi Mustafa Kemal İlkokulu
39- Gaziler İlkokulu
40- Gevence Ortaokulu
41- Gevence İlkokulu
42- Güder İlkokulu
43- Gülkaya İlkokulu
44- Günaltı Şehit Murat Çavuş Torun İlkokulu
45- Gürbaşak İlkokulu
46- Gökçeli İlkokulu
47- Hancağız Abdullah Çetin İlkokulu
48- Hasan Çapan Anadolu Lisesi
49- Hatice Kamil Pekmez Ortaokulu
50- Hatice Kamil Pekmez İlkokulu
51- Hatice Seyit Çeker İlkokulu
52- Hüseyin Yalçın Çapan Anadolu Lisesi
53- İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
54- İkizce Ortaokulu
55- İkizce İlkokulu
56- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
57- İntepe İlkokulu
58- İslim Marufoğlu Ortaokulu
59- İslim Marufoğlu İlkokulu
60- İslim Sayın Ortaokulu
61- İstiklal Ortaokulu
62- İşmont Halil-Meziyet Bildirici Ortaokulu
63- İşmont Halil-Meziyet Bildirici İlkokulu
64- Kale İlkokulu
65- Kamışlı İlkokulu
66- Kayalar İlkokulu
67- Kesiktaş İlkokulu
68- Kocatepe Ortaokulu
69- Kocatepe İlkokulu
70- Korucak İlkokulu
71- Kumla Ortaokulu
72- Kumla İlkokulu
73- Küçük Alahacı İlkokulu
74- Kıratlı İlkokulu
75- Kızılcakent İlkokulu
76- Kızılin İlkokulu
77- Köseler Ortaokulu
78- Köseler İlkokulu
79- Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
80- Mehmet Cemal Dikici İlkokulu
81- Mehmet Niyazi Marufoğlu Ortaokulu
82- Mehmet Niyazi Marufoğlu İlkokulu
83- Mesleki Eğitim Merkezi
84- Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
85- Mihrap İlkokulu
86- Mustafa Nevzat Tuncel Ortaokulu
87- Mustafa Nevzat Tuncel İlkokulu
88- Mustafa Özkaya Ortaokulu
89- Mustafa Özkaya İlkokulu
90- Müslüm Erdoğan ilkokulu
91- Namık Kemal Ortaokulu
92- Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu
93- Nene Hatun Anaokulu
94- Nizip Abdulkadir Sayın Rehberlik ve Araştırma Merkezi
95- Nizip Anadolu Lisesi
96- Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi
97- Nizip Anadolu Öğretmen Lisesi
98- Nizip Anaokulu
99- Nizip Belediyesi İlkokulu
100- Nizip Fen Lisesi
101- Nizip Maruf Marufoğlu Anadolu Lisesi
102- Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sana...
103- Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
104- Nizip Sosyal Bilimler Lisesi
105- Nizip Ticaret Borsası Anadolu Lisesi
106- Nizip İlkokulu
107- Nizip İmam Hatip Ortaokulu
108- Osman Sayın Anadolu Lisesi
109- Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
110- Polat Akın Ortaokulu
111- Salih Ekmekçi İlkokulu
112- Salih Ekmekçi İmam Hatip Ortaokulu
113- Salkım Ortaokulu
114- Salkım İlkokulu
115- Samandöken İlkokulu
116- Saray Ortaokulu
117- Saray İlkokulu
118- Sarıkoç İlkokulu
119- Sekili Ortaokulu
120- Sekili İlkokulu
121- Suboyu Ortaokulu
122- Suboyu Şehit Müslüm Fırat İlkokulu
123- Tatlıcak Ortaokulu
124- Tatlıcak İlkokulu
125- Tekel İlkokulu
126- Tosunlu İlkokulu
127- Tuluktaş İlkokulu
128- Turlu İlkokulu
129- Türkan-Ömer Okan Anadolu Lisesi
130- Uluyatır Atatürk Ortaokulu
131- Uluyatır Atatürk İlkokulu
132- Uluyatır Çok Programlı Anadolu Lisesi
133- Yağmuralan İlkokulu
134- Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi
135- Yarımtepe İlkokulu
136- Yeniyazı Ortaokulu
137- Yeniyazı İlkokulu
138- Yukarı Bayındır İlkokulu
139- Yukarı Çardak İlkokulu
140- Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
141- Yılmaz Çetin Sözmen Ortaokulu
142- Zeugma Anaokulu
143- Ziraat Bankası 120.Yıl Ortaokulu
144- Ziraat Bankası 120.Yıl İlkokulu
145- Zübeyde Fidan Sayın Ortaokulu
146- Zübeyde Fidan Sayın İlkokulu
147- Zübeyde Hanım Anaokulu

GAZİANTEP YAVUZELİ OKULLARI

01- Aşağı Kayabaşı Vahide Körükçü İlkokulu
02- Aşağı Yeniköy İlkokulu
03- Aşağıhöcüklü İlkokulu
04- Bağtepe İlkokulu
05- Bakırca Ortaokulu
06- Bakırca İlkokulu
07- Ballık Ortaokulu
08- Ballık İlkokulu
09- Beğendik İlkokulu
10- Büyükkarakuyu Acemhüyüğü (Örenli) İlkokulu
11- Büyükkarakuyu Ortaokulu
12- Büyükkarakuyu İlkokulu
13- Çiltoprak İlkokulu
14- Çukuryurt İlkokulu
15- Değirmitaş İlkokulu
16- Düzce İlkokulu
17- Elmacık İlkokulu
18- Gülpınar İlkokulu
19- Göbek İlkokulu
20- Göçmez ilkokulu
21- Hacı Sait korkmaz Ortaokulu
22- Hacı Sait Korkmaz İlkokulu
23- Hacımallı İlkokulu
24- Halk Eğitim Merkezi
25- Havuzköy İlkokulu
26- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
27- Karabey İlkokulu
28- Kasaba İlkokulu
29- Kekliktepe İlkokulu
30- Keşreobası İlkokulu
31- Kuzuyatağı Ortaokulu
32- Kuzuyatağı İlkokulu
33- Küçükkarakuyu Şehit Mehmet Koç İlkokulu
34- Saraymağara İlkokulu
35- Sarıbuğday İlkokulu
36- Sarılar İlkokulu
37- Süleymanobası Ortaokulu
38- Süleymanobası İlkokulu
39- Şehit İbrahim Solak İlkokulu
40- Şenlikçe İlkokulu
41- Tokaclı İlkokulu
42- Üçgöl Ortaokulu
43- Üçgöl İlkokulu
44- Yavuz Sultan Selim Ortaokulu
45- Yavuzeli Anaokulu
46- Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu
47- Yavuzeli Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi
48- Yöreli İlkokulu

GAZİANTEP İSLAHİYE OKULLARI

01- 13 Kasım Ortaokulu
02- 13 Kasım İlkokulu
03- 75. Yıl Ortaokulu
04- 75. Yıl İlkokulu
05- Ağabey İlkokulu
06- Akınyolu Cumhuriyet İlkokulu
07- Alaca İlkokulu
08- Ali Öztürk Anaokulu
09- Ali Öztürk Ortaokulu
10- Altınüzüm Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
11- Altınüzüm Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
12- Altınüzüm Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
13- Altınüzüm Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
14- Altınüzüm Ortaokulu
15- Altınüzüm İlkokulu
16- Altınüzüm Şehit Uzman Çavuş Hayrettin Doğan Ortaokulu
17- Altınüzüm Şehit Uzman Çavuş Hayrettin Doğan İlkokulu
18- Arfalı İlkokulu
19- Atatürk İlkokulu
20- Aşağıbilenler İlkokulu
21- Bayraktepe İlkokulu
22- Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi
23- Boğaziçi Ortaokulu
24- Boğaziçi İlkokulu
25- Boğaziçi Şehit Astsubay Mustafa Kömürcü Ortaokulu
26- Boğaziçi Şehit Astsubay Mustafa Kömürcü İlkokulu
27- Burunsuzlar İlkokulu
28- Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
29- Cevdetpaşa İlkokulu
30- Çubuk İlkokulu
31- Cumhuriyet Ortaokulu
32- Cumhuriyet İlkokulu
33- Çınarlı İlkokulu
34- Dervişpaşa Ortaokulu
35- Elbistanhüyüğü İlkokulu
36- Esenler İlkokulu
37- Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
38- Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
39- Fevzi Paşa Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yatılı Bölge Ort...
40- Fevzipaşa Bucağı Ortaokulu
41- Fevzipaşa Bucağı İlkokulu
42- Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi
43- Fevzipaşa Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu
44- Fikret Öztürk Ortaokulu
45- Fikret Öztürk İlkokulu
46- Güllühüyük İlkokulu
47- Güngören İlkokulu
48- Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
49- Hacılar İlkokulu
50- Halk Eğitim Merkezi
51- Hasanlök Ortaokulu
52- Hasanlök İlkokulu
53- Islahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
54- İbni Sina Anadolu Lisesi
55- İdilli İlkokulu
56- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
57- İslahiye Altınüzüm İmam Hatip Ortaokulu
58- İslahiye Anadolu Lisesi
59- İslahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
60- İslahiye Anaokulu
61- İslahiye Fen Lisesi
62- İslahiye Opet Anadolu Lisesi
63- İslahiye Şehit İsmet Kayar Ortaokulu
64- İslahiye Şehit İsmet Kayar İlkokulu
65- Kalaycık İlkokulu
66- Kaleobası İlkokulu
67- Karacaoğlan Ortaokulu
68- Karacaoğlan İlkokulu
69- Karacaören İlkokulu
70- Karapolat İlkokulu
71- Kayabaşı Kışlaönü Ümran Kabalak ilkokulu
72- Kayabaşı İlkokulu
73- Kazıklı İlkokulu
74- Kozdere İlkokulu
75- Mesleki Eğitim Merkezi
76- Mevlana İmam Hatip Ortaokulu
77- Ortaklı Ortaokulu
78- Ortaklı İlkokulu
79- Örtülü İlkokulu
80- Pınarbaşı Ortaokulu
81- Pınarbaşı İlkokulu
82- Sabancı Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
83- Şahmaran İlkokulu
84- Tandır Ortaokulu
85- Tandır İlkokulu
86- Türkbahçe İlkokulu
87- Yağızlar İlkokulu
88- Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu
89- Yellıburun İlkokulu
90- Yeniceli Ortaokulu
91- Yeniceli İlkokulu
92- Yeniköy İlkokulu
93- Yesemek İlkokulu
94- Yeşilova İlkokulu
95- Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi
96- Yeşilyurt Yunus Emre Ortaokulu
97- Yeşilyurt Yunus Emre İlkokulu
98- Yeşilyurt Şehit Süleyman Şen Ortaokulu
99- Yeşilyurt Şehit Süleyman Şen İlkokulu
100- Yolbaşı Şehitler Ortaokulu
101- Yolbaşı Şehitler İlkokulu
102- Yukarıbilenler İlkokulu


GAZİANTEP NURDAĞI OKULLARI

01- 75.Yıl İlkokulu
02- 75.Yıl İmam Hatip Ortaokulu
03- Aslanlı Ortaokulu
04- Aslanlı İlkokulu
05- Atmalı İlkokulu
06- Bademli İlkokulu
07- Başpınar Şehit Murat Çınar İlkokulu
08- Beydili İlkokulu
09- Dr.Salman Gülsoy Ortaokulu
10- Dr.Salman Gülsoy İlkokulu
11- Durmuşlar İlkokulu
12- Fatih Ortaokulu
13- Fatih İlkokulu
14- Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi
15- Gedikli Osman Kaplan İlkokulu
16- Güneykışla İlkokulu
17- Gökçedere İlkokulu
18- Gözlühöyük Kırkağaç İlkokulu
19- Halk Eğitim Merkezi
20- Hamidiye İlkokulu
21- Hisar Ortaokulu
22- Hisar İlkokulu
23- İçerisu İlker Aslan İlkokulu
24- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
25- İncegedik İlkokulu
26- İncirli Ortaokulu
27- İncirli İlkokulu
28- Kartal Ortaokulu
29- Kartal İlkokulu
30- Kurudere Ortaokulu
31- Kurudere İlkokulu
32- Kırkpınar İlkokulu
33- Mahmut Çakmak Ortaokulu
34- Mesleki Eğitim Merkezi
35- Nogaylar İlkokulu
36- Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi
37- Nurdağı Çok Programlı Anadolu Lisesi
38- Nurdağı Gıda Anonim Şirketi Anaokulu
39- Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
40- Nurten Öztürk Ortaokulu
41- Nurten Öztürk İlkokulu
42- Olucak İlkokulu
43- Sakçagöz Çok Programlı Anadolu Lisesi
44- Sakçagözü 10 Kasım Ortaokulu
45- Sakçagözü 10 Kasım İlkokulu
46- Sakçagözü Ortaokulu
47- Sakçagözü İlkokulu
48- Sayburun İlkokulu
49- Sevgi-Feyzullah Yıldırır Anaokulu
50- Şatırhöyük Ortaokulu
51- Şatırhöyük İlkokulu
52- Terken İlkokulu
53- Toplamalar İlkokulu
54- Toyluyurt İlkokulu
GAZİANTEP KARKAMIŞ OKULLARI

01- Akçaköy İlkokulu
02- Alaçalı İlkokulu
03- Çiftlik Ortaokulu
04- Çiftlik İlkokulu
05- Eceler İlkokulu
06- Elifoğlu Ortaokulu
07- Elifoğlu İlkokulu
08- Etiler Ortaokulu
09- Etiler İlkokulu
10- Etiler İmam Hatip Ortaokulu
11- Halk Eğitim Merkezi
12- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
13- Karanfil İlkokulu
14- Karkamış Anaokulu
15- Karkamış Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
16- Kelekli İlkokulu
17- Kocatepe Ortaokulu
18- Kocatepe İlkokulu
19- Kıvırcık İlkokulu
20- Merkez Karkamış Çok Programlı Anadolu Lisesi
21- Soylu İlkokulu
22- Tosunlu İlkokulu
23- Yaşar İlkokulu
24- Yeşerti İlkokulu
25- Yolağzı İlkokulu
26- Yurtbağı İlkokulu
27- Zeliha-Ali Kelek Ortaokulu
GAZİANTEP / OĞUZELİ Bazı Okullar:
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLGaziantep Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E408413,794
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLAyten Kemal Akınal Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E238400,901
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLYasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E136399,737
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLFitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204386,058
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLNecip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204373,667
GAZİANTEPŞAHİNBEYMustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204369,686
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLHatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E170360,890
GAZİANTEPŞAHİNBEYİ.M.K.B. Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204360,699
GAZİANTEPŞAHİNBEYÖzel İdare Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E170349,359
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLVedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E340343,464
GAZİANTEPŞAHİNBEYİnci Konukoğlu Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204329,995
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLBayraktar Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204328,247
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLİstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E170326,296
GAZİANTEPŞAHİNBEYYeşilevler İMKB Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204323,819
GAZİANTEPNİZİPHasan Çapan Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E136323,694
GAZİANTEPŞAHİNBEYGaziantep Lisesi Teog taban puanıK/E340323,465
GAZİANTEPŞAHİNBEYAkşemseddin Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E136322,270
GAZİANTEPİSLAHİYEİslahiye Opet Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E136316,918
GAZİANTEPŞAHİNBEYEmine Konukoğlu Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E170312,015
GAZİANTEPNİZİPHüseyin Yalçın Çapan Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E102305,829
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLHasan Süzer Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E136305,782
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLHasan Ali Yücel Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E136302,441
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLİl Genel Meclisi Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E272301,580
GAZİANTEPŞAHİNBEYŞahinbey Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204300,988
GAZİANTEPŞAHİNBEYCumhuriyet Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E136300,914
GAZİANTEPOĞUZELİOğuzeli Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E34300,266
GAZİANTEPŞAHİNBEYAkkent Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E272291,086
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLNuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi Teog taban puanıKız238288,492
GAZİANTEPŞAHİNBEYAtatürk Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E136288,257
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLDr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204287,589
GAZİANTEPŞEHİTKAMİL8 Şubat Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E306286,258
GAZİANTEPNİZİPTürkan-Ömer Okan Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E170282,497
GAZİANTEPNURDAĞINurdağı Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E68278,425
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLArif Nihat Asya Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204275,266
GAZİANTEPŞAHİNBEYMimar Sinan Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E136270,686
GAZİANTEPŞAHİNBEYGülşen Batar Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E272269,161
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLHacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204268,280
GAZİANTEPŞAHİNBEYBağlarbaşı Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E272262,770
GAZİANTEPNİZİPNizip Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E136262,290
GAZİANTEPNİZİPNizip Maruf Marufoğlu Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E136261,373
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLŞehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E272259,937
GAZİANTEPŞAHİNBEYYahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204257,364
GAZİANTEPNİZİPNizip Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204255,691
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLİsmet Paşa Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E170252,947
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLBeylerbeyi Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E272249,046
GAZİANTEPŞAHİNBEYDumlupınar Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E272248,964
GAZİANTEPŞAHİNBEYYeşilkent Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E272247,253
GAZİANTEPİSLAHİYEİslahiye Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E306245,621
GAZİANTEPŞEHİTKAMİLAktoprak Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E238242,935
GAZİANTEPNİZİPOsman Sayın Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E136241,610
GAZİANTEPNİZİPYahya Altınbaş Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E102240,836
GAZİANTEPİSLAHİYEİbni Sina Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E204230,820
GAZİANTEPARABANAraban Anadolu Lisesi Teog taban puanıK/E170202,204Kolejtepe Mah. Samlı Hacı Ökkeş Cad. No:. 8 Şahinbey / Gaziantep


Sayın Zümre Başkanım / Öğretmenim ;

Birinci Dünya Savaşı sonrası ; ülkemizde bir çok il ve ilçe gibi, Antep'te çok zorlu kurtuluş mücadelesi veren beldelerimizden birisidir. Kuşkusuz bu süreci anlatmak için çok sayıda güzel eserler hazırlanmıştır. Biz de farklı bir bakışla ve destansı bir anlatışla, bu süreci yeni kuşağa aktarmak istedik. Bu eseri diğerlerinden ayıran özellik te budur zaten.Olayların tamamı ; serbest veya hece ölçülü olarak şiirsel ifadeyle kalem alınmıştır.Bu yönüyle bu eser alanında ilk ve tektir. Türkçe'ye de mümkün olduğunca önem verilmiştir.Biz gençlere ulaşmaya çalışırken, coşkuya birlikte öğretici olmayı hedefledik. 25 Aralık Antep'in kurtuluşu ve 8 Şubat "Gazi"lik unvanının verilişinin yıldönümünün yaklaştığı şu dönemde; okulunuzda "Yazarlar / Şairler Okullarda" etkinlikleri çerçevesinde, bu eseri gençlere ulaştırmak isterseniz; İstanbul'da yaşayan Gaziantepli birisi olarak bundan mutluluk duyarım. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Şair/Yazar/Araştırmacı listesinde de adım yer almaktadır. Size iki tane kitap gönderiyorum. Bir tanesi okulun kütüphanesi/demirbaşı için,  diğeri ise, edebiyat zümresi içindir. Görüşmesek bile bu amaçlar doğrultusunda değerlendirirseniz gözüm arkada kalmamış olur. Saygılarımla ...
10 Aralık 2015 / İstanbul                                                                                                                 NAFİ ÇAĞLARAçıklama ;
Kitabın yayınevi fiyatı 15 TL olup, genel ağdan (internetten)
12 TL'ye alabilme şansınız mevcuttur. Ancak biz öğretmen-
lerimize 10 TL ve öğrencilerimize 9 TL'den temin etme 
düşüncesindeyiz. (Biz cuma günleri daha uygunuz.)
Bilginize.


Yer Bilgisi ;
Gültepe Mah. Reyhan Cad. No:25
(Sefaköy Anadolu Lisesi )
Küçükçekmece / İSTANBUL

İletişim ;
0542.421 97 84 - 0532.606 03 97-
alperengokdere@hotmail.com.tr

 

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey 19 Mayıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kolejtepe Mah. Samlı Hacı Ökkeş Cad. No:. 8 Şahinbey / Gaziantep

 

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Akkent Anadolu Lisesi

Akkent Mahallesi 134024 No:lu Sokak No:3

 

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Akşemseddin Anadolu Lisesi

Yeditepe Mh. 65. Sk. No:1 Şahinbey / Gaziantep Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Ali Tiryakioğlu Ticaret Meslek Lisesi

Akkent Mah. 134017 No:lu Sok. No:1 Şahinbey / Gaziantep

 

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Anadolu Lisesi

Fırat Mahallesi Şehit Mehmet Gezelge Caddesi Şahinbey / Gaziantep

 

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Atatürk Anadolu Lisesi

Kocaoğlan Mh. Demokrasi Bulvarı No:21 27100 Şahinbey / Gaziantep

 

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi

Kale Mah. Okul Cad. No:26 / A Burç Şahinbey / Gaziantep,

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Bağlarbaşı Anadolu Lisesi

Akkent Mahallesi

 

 Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Bağlarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Karataş Mahallesi 403 No:lu Cadde No:. 7 Şahinbey / GaziantepSn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Bedriye - Haluk Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Binevler Mah. 56 No:lu Sk. No:14 Şahinbey

 

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız İmam Hatip Lisesi

Akkent Mahallesi 10 No:lu Sokak No:1 Şahinbey / Gaziantep

 

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Küçük Kızılhisar Mahallesi 104041 No:lu Cadde Onkoloji Hastanesi Civarı

 

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Cebeler Anadolu Lisesi

Akkent Mahallesi 134024 No:lu Sokak Akkent Anadolu Lisesi

 

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Cumhuriyet Anadolu Lisesi

Konak Mh. Gürsel Sk.

 Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Dumlupınar Anadolu Lisesi

Dumlupınar Anadolu Lisesi Bülbülzade Mah. Erdem Koleji Karşısı Şahinbey / Gaziantep

 


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Emine Konukoğlu Anadolu Lisesi

Karataş Mahallesi 401 No:lu Cadde

 

 Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Gaziantep Odalar ve Borsalar Birliği Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi

Güneykent Mahallesi102250 No:lu Cadde. No:10 Şahinbey / Gaziantep 

 

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Gaziantep Lisesi

Bahçelievler Mah. No:1 Atatürk Bulvarı Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi
Yeditepe Mh. 61 No:lu Sk. No:21 Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Gaziantep Yardım Vakfı Mesleki Eğitim Merkezi
Kolejtepe Mh. Mühendis Evleri Sk. No:1 Şahinbey


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Gülşen Batar Anadolu Lisesi
Karataş 1. Bölge ve 2. Bölge Arası Şahintepe Mah. 133369 No:lu Cad.
No:. 5 Karataş İtfaiyesi Çapraz


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Hacı Muzaffer Bakbak Kız Teknik ve Meslek Lisesi
İnönü Cad. No:162 Şahinbey


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey İ. M. K. B. Anadolu Lisesi
Güneykent Mah. 102267 Sok. Şahinbey/Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey İnci Konukoğlu Anadolu Lisesi
Fidanlık Mahallesi 14 No:lu Caddesi 29 No:lu Sokak No:12
Şahinbey / GaziantepSn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Kahvelipınar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şahintepe Mah. 133 369 No:lu Sokak, No:5 Şahinbey / Gaziantep
Karataş İtfaiyesi Çapraz Karşısı, Çevr


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Kızılhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
K.Kızılhisar Mah.Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İnönü Caddesi No:166 Şahinbey / Gaziantep

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İstiklal Mahallesi , 76009 No:lu Sokak, Posta Kodu 27070 Şahinbey / Gaziantep

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Akkent Mahallesi 103422. Cadde Sokak No:1 Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Mimar Sinan Anadolu Lisesi
Bostancı Mah. Koç Mustafa Sokak No:1 Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi
Yeditepe M. 280 No:lu C. No:27 Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Ocaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Narlıtepe Mahallesi 101080 No:lu Sok. No:2 Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Ömer Özmimar Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gümüştekin Mh. Samlı Hacı Ökkeş Cd. No:78 Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Özel İdare Anadolu Lisesi
Süleymanşah Mah. Türkmenler Cd. Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Saçaklı Adil Özberk Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kurtuluş Mah. Şenyurt Cad. No:56 Şahinbey / GaziantepSn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yamaçtepe Mahallesi Mahmut Tevfik Atay Bulvarı No:14 / A Şahinbey/Gaziantep

Burç Ormanı Yanı


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Şehit Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Düztepe Mahallesi. Özdemir Bey Cadddesi Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Tobb Fen Lisesi
Karataş 1. Bölge Bağlarbaşı Anadolu Lisesi Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Ülgan Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
60. Yıl Mh M. Oğuz Göğüş Cd


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
Turan Emeksiz Mahallesi Süleymanşah Cadddesi No:81 27200
Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ocaklar Mah. Hasip Dürri Cad. Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Yeşilevler İmkb Anadolu Lisesi
Yeşilevler İmkb Anadolu Lisesi, Şahinbey, Gaziantep

Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Şahinbey Yeşilkent Anadolu Lisesi
Turan Emeksiz Mah. Şehit Osman Sokak No:1 Pk27200
Şahinbey / Gaziantep


Sn.Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şahintepe mah. Karataş 2.Bölge 386.Cad. Şahinbey/Gaziantep
belgeç ; 0342.371 26 26     Sayın Zümre Başkanım / Öğretmenim ;

     Birinci Dünya Savaşı sonrası ; ülkemizde bir çok il ve ilçe gibi, Antep'te çok zorlu kurtuluş mücadelesi veren beldelerimizden birisidir. Kuşkusuz bu süreci anlatmak için çok sayıda güzel eserler hazırlanmıştır. Biz de farklı bir bakışla ve destansı bir anlatışla, bu süreci yeni kuşağa aktarmak istedik. Bu eseri diğerlerinden ayıran özellik te budur zaten. Olayların tamamı ; serbest veya hece ölçülü olarak şiirsel ifadeyle kaleme alınmıştır.Bu yönüyle bu eser alanında ilk ve tektir. Türkçe'ye de mümkün olduğunca önem verilmiştir.Biz gençlere ulaşmaya çalışırken, coşkuya birlikte öğretici olmayı hedefledik. 25 Aralık Antep'in kurtuluşu ve 8 Şubat Antep’e "Gazi"lik unvanının verilişinin yıldönümünün yaklaştığı şu dönemde; okulunuzda "Yazarlar / Şairler Okullarda" etkinlikleri çerçevesinde, bu eseri gençlere ulaştırmak isterseniz;  İstanbul'da yaşayan Gaziantepli birisi olarak bundan mutluluk duyarım. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Şair/Yazar/Araştırmacı listesinde de adım yer almaktadır. Size bir  kitap gönderiyorum. Zümre olarak inceledikten sonra okulun kütüphanesine koyup, demirbaşa eklerseniz, kütüphaneye bir kitap kazandırmış oluruz. İyi çalışmalar.Görüşmek dileğiyle.. Saygılarımla .10 Aralık 2015 / İstanbul
                                                                                                                 NAFİ ÇAĞLARAçıklama ;
Kitabın yayınevi fiyatı 15 TL olup, genel ağdan (internetten)
12 TL'ye alabilme şansınız mevcuttur. Ancak biz öğretmen-
lerimize 10 TL ve öğrencilerimize 9 TL'den temin etme 
düşüncesindeyiz. Ancak kendi ilimize (Gaziantep’e)
 

Öğretmen –öğrenci  8 TL olarak takdim edelim.

(Biz cuma günleri daha uygunuz.).Bilginize.Yer Bilgisi ;
Gültepe Mah. Reyhan Cad. No:25
(Sefaköy Anadolu Lisesi )
Küçükçekmece / İSTANBUL

İletişim ;
0542.421 97 84 - 0532.606 03 97-
alperengokdere@hotmail.com.tr

 

8 Şubat Anadolu Lisesi, 8 Şubat Mah. 82003 Nolu Sokak No:1 Pk:27500 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep,Türkiye

Telefon: (342) 323 05 95 Faks: (342) 323 05 95

 

Abdulkadir Konukoğlu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Güvenevler Mah. 26. Cad. 50. Sok. No: 44 Şehitkamil, Gaziantep,Türkiye

Telefon: (342) 321 79 39 Faks: (342) 321 94 79

 

Aktoprak Anadolu Lisesi, Kirazlıbahçe Mah. Atatürk Cadde No:2 Pk:27500 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep,Türkiye

Telefon: (342) 437 82 82 Faks: (342) 437 82 83

 

Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi, Yeni Mah. Maaşkuyu Cadde No:20 Pk:27080 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil,Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 225 70 33 Faks:

 

Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi, Değirmiçem Mah. İmam Hüseyin İncioğlu Cadde No:28 Pk:27090 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 339 85 05 Faks: (342) 339 04 10

 

Bayraktar Anadolu Lisesi, Değirmiçem Mah. Mehmet Emin Kılıçkale Cadde No:9 Pk:27500 Şehitkamil , GaziantepŞehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 336 67 06 Faks: (342) 338 38 92

 

Beylerbeyi Anadolu Lisesi, Beykent Mah. 85008 Nolu Cadde No:1 Pk:27630 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil,Gaziantep, Türkiye

Telefon: (534) 282 04 78 Faks:

 

Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi, Taşlıca Mah. 70013 Nolu Sokak No:6 Pk:27110 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil,Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 239 06 17 Faks: (342) 239 06 17

 

Gaziantep Anadolu Lisesi, Güvenevler Mah. Hoca Ahmet Yasevi Cadde No:4 Pk:27060 Şehitkamil , GaziantepŞehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 321 04 12 Faks: (342) 321 56 28

 

Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi, Budak Mah. Abdulkadir Behçet Cadde No:23 Pk:27500 Şehitkamil , GaziantepŞehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 321 46 40 Faks: (342) 322 54 93

 

Gazikent Anadolu Lisesi, Gazikent Mah. 27010 Nolu Cadde No:27 Pk:27000 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil,Gaziantep, Türkiye

Telefon: (505) 707 68 44 Faks:

 

Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, İncili Pınar Mah. İstasyon Cadde No:61 Pk:27090 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil,Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 323 73 65 Faks: (342) 325 01 16

 

Hasan Süzer Anadolu Lisesi, Fatih Mah. 22025 Nolu Sokak No:5 Pk:27060 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep,Türkiye

Telefon: (342) 321 02 01 Faks: (342) 321 65 75

 

Hatice-lütfü Akcan Anadolu Lisesi, Sarıgüllük Mah. 61023 Nolu Sokak No:6 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep,Türkiye

Telefon: (342) 336 28 98 Faks: (342) 336 28 99

 

İbrahimli Anadolu Lisesi, İbrahimli Mh. 35204 Sk No:12-1 Şehitkamil , Gaziantep 

Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: Faks:

 

İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi, There İs No Row At Position 0. Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 339 68 28 Faks: (342) 360 86 59

 

İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi, Karacaahmet Mah. 38030. Sokak No:1 Pk:27500 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil,Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 328 98 75 Faks: (342) 328 98 76

 

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, Hürriyet Mah. Okullar Sokak No:19 Pk:27160 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil,Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 323 01 31 Faks: (342) 325 34 62

 

Nuriye-vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi, Belkız Mah. 08040 Nolu Cadde No:35 Pk:27580 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil,Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 241 30 19 Faks: (342) 241 30 19

 

Süleyman Şah Anadolu Lisesi, Karacaahmet Mh. 38096 Sk No:8-1 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: Faks:

 

Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi, Seyrantepe Mah. 65134 Nolu Sokak No:6 Pk:27500 Şehitkamil , GaziantepŞehitkamil, Gaziantep, Türkiye Telefon: (342) 257 07 08 Faks:

 

Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Batıkent Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cadde No:52 Pk:27560 Şehitkamil , GaziantepŞehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 341 23 13 Faks: (342) 341 23 15

 

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, Osmangazi Mah. 56162. Sokak No:1 Pk:27560 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep,Türkiye

Telefon: (342) 336 49 00 Faks: (342) 336 49 03

 

Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi, Emek Mah. Süheyla Tahaoğlu Sokak No:37 Pk:27090 Şehitkamil , GaziantepŞehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 322 30 34 Faks: (342) 322 34 30

 

İsmet Paşa Anadolu Lisesi, Kocatepe Mah. Şoför Ali Cadde No:136 Pk:27500 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil,Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 323 06 82 Faks: (342) 324 63 69

 

Nigar Ertürk Lisesi, Karacaahmet M. 10 Nolu C. Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 329 11 94 Faks: (342) 329 15 25

 

Orhan Sevinç Lisesi, Özgürlük Mah.113 Cad. No:33 Şehitkamil/gaziantep Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 324 07 07 Faks: (342) 324 07 12

 

Abdülkadir Konukoğlu Lisesi, Güvenevler Mah.26.cad.50.sokak No:44 Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 321 79 39 Faks: (342) 321 94 79

 

Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi, Atakent Mah. 02040 Nolu Cadde No:32 Pk:27580 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil,Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 241 44 44 Faks: (342) 241 44 91

 

Abdülkadir Konukoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi, Atakent M. 40 Nolu C. 11 Nolu S. Gazikent Şehitkamil, Gaziantep,Türkiye

Telefon: (342) 241 44 44 Faks: (342) 241 44 91

 

Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi, Şehirgösteren Mah. 68032. Sokak No:2 Pk:27560 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 321 00 80 Faks: (342) 321 00 83

Hacı Sani Konukoğlu Anadolu Lisesi, Gazikent Mah. 27017 Nolu Cadde No:1 Pk:27500 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil,Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 241 34 15 Faks: (342) 241 36 04

 

Abdulkadir Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güvenevler Mah. 29063 Nolu Sokak No:12 Pk:27560 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 321 79 39 Faks: (342) 321 94 79

 

Ahmet Erkul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pancarlı Mah. Kermanşah Cadde No:28 Pk:27060 Şehitkamil , GaziantepŞehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 321 38 39 Faks: (342) 322 38 38

 

Av. Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilova Mah. Topaç Sokak No:98 Pk:27500 Şehitkamil , GaziantepŞehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 323 16 99 Faks: (342) 323 16 99

 

Aysel İbrahim Akınal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Batıkent Mah. 09079 Nolu Cadde No:9 Pk:27560 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 322 46 43 Faks: (342) 321 61 22

 

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hürriyet Mah. Reşadiye Cadde No:19 Pk:27500 Şehitkamil , GaziantepŞehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 324 07 87 Faks: (342) 341 40 72

 

Gaib Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seyrantepe Mah. 65068 Nolu Sokak No:36 Pk:27060 Şehitkamil , GaziantepŞehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 257 03 80 Faks: (342) 257 03 87

 

Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Değirmiçem Mah. Mehmet Emin Kılıçkale Cadde No:13 Pk:27500 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 220 68 29 Faks: (342) 230 82 24

 

Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Belkız Mah. 08026 Nolu Cadde No:23 Pk:27580 Şehitkamil , Gaziantep Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 241 42 02 Faks: (342) 241 42 01

 

Şehitkamil Mehmet Api Ticaret Meslek Lisesi, Güvenevler Mah.29045 Nolu Sok. Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye

Telefon: (342) 322 55 12 Faks: (342) 322 55 18

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret312431
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.