KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Yörük Türkmen Birliği

DÜNYA YÖRÜK TÜRKMEN BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Birliğin Adı ve Merkezi

Ulusal ve Uluslararası faaliyet gösterecek olan birliğin Adı:

“DÜNYA YÖRÜK-TÜRKMEN BİRLİĞİ”dir.

 • Birliğin genel merkezi Ankara’dır.

 • Birlik mülki idarenin onayına sunulmak üzere bir flama kullanır. Kullanacağı flamanın üzerinde yer alan işaretler müracaat dosyasında ayrıntılı olarak belirtilir.

           -Aşağıdaki metinde “DÜNYA YÖRÜK-TÜRKMEN BİRLİĞİ” bundan sonra “birlik” olarak anılacaktır. Birlik herhangi bir siyasi parti ile faaliyette bulunamaz.

   

  Madde 2- Birliğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Birlikçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri İle Faaliyet Alanı

  A. Birliğin Amacı:

  Birlik, Dünya’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olan Türkler tarafından kurulan ulusal ve uluslararası nitelikte faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarını bir araya getirmek, Sosyal, kültürel ve Ekonomik alanda işbirliğini sağlamak, amacı ile kurulmuştur.

 1. Türkiye ile birlikte bütün dünyadaki Türklerin, akraba toplulukların, kendisini Türk gibi gören ve niteleyen toplum ve topluluklar ile kendisini Türk milletine yakın hisseden diğer toplumlarla iş birliği içerisinde bilgi, görgü ve teknolojiyi geliştirmek, Türk dilini, örfünü ve töresini araştırmak, geliştirmek, yaymak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla birlikte çalışma ortamları meydana getirmek,

 2. Yörük Türkmenlerin bulundukları ülkelerde ekonomi, sanat, Edebiyat, kültür ve insan hakları alanlarında daha etkin olmalarını sağlamaya dönük bilgi alışverişi ile teknik işbirliğine imkân hazırlamak ve teşvik etmek, çıkarlarını belirlemek ve korumak,

 3. Dünya ve bölge barışı için siyasi iktisadi kültürel ve teknolojik çalışmalar yapıp ya da, yapılan bu tür çalışmaları destekleyip, hükümetlerin hizmetine sunmak amacıyla çalışmalar yürütmek. Bölgedeki devletlere gerekirse rehber olmak, çözüm önerileri sunmak, bu önerilerin faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yürütmek,

 4. Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek insanlığın yararına olan icatları desteklemek için işbirliği yapmak paylaşmak ve yaymak,

 5. Türkiye dışındaki ülkelerdeki Kültür amaçlı kurulmuş Vakıf, Cemiyet, Dernek, Federasyon ve Konfederasyonlarla Kültürel ve Ekonomik alanda işbirliğini sağlamaktır.

  B- Birliğin Çalışma Konuları ve Alanları:

  Birlik bu tüzüğün 2.maddesinin (A) bendinde belirtilen amaçları doğrultusunda eğitim, siyasi, iktisadi, sağlık, tarihi, kültürel ve teknolojik alanlarda,

 1. Türkiye Cumhuriyetinin varlığı, birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığının korunması için çalışmalar yürütmek.

 2. Türk Tarihi, Kültürü, Sanatı, Turizmi, Dili (lehçesi ve ağzı), Töresi ve Örfünün korunması yayılması, öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, araştırma, gezi, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

 3. Türk Kültürünü kapsayacak şekilde Eğitim, Kültür, Sanat, Edebiyat dallarında alan araştırmaları yapmak ve yaptırmak, yapılan alan araştırmalarını yaymak yayımlamak amacıyla çalışmalar yürütmek.

 4. Birlik gerekli gördüğü hallerde uygun görülen yerde Türk Kültürünü anlatan müzeler kurmak, bu kurduğu müzeleri işletmek.

 5. Ulusal ve uluslararası boyutta Türk Ata sporlarının (Okçuluk, Binicilik, Güreş, Atıcılık, Deve Güreşi vb.) geliştirilmesi amacıyla sportif etkinlikler düzenlemek. Bu spor dallarının araştırılması geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla merkezler açmak, bu merkezleri işletmek, kurslar düzenlemek, bu sporların sergilenmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışında etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere iştirak etmek.

 6. Birliğin amacı doğrultusunda Tü[1]rk Kültürü ile ilgili alan araştırmaları yaptırmak bunları derlemek yaymak ve tanıtmak amacıyla merkezler açmak, yapılan araştırmaları kitap haline getirip yaymak.

 7. Unutulmaya yüz tutmuş Türk El sanatlarının  (Kılıç, kalkan, zırh, bıçak, tarak eğer, semer, deri işlemeciliği, üflemeli, telli, yaylı ve vurmalı her türlü sazlar, v.b. gibi ) araştırılması geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla merkezler açmak, bu merkezleri işletmek, kurslar düzenlemek, merkezlerde üretilen eserlerin sergilenmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışında sergiler düzenlemek.

 8. Birlik Yörük Türkmen Kültürünün Turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları yapmak, gerekirse işletmeler açmak, bu işletmeleri işletmek ya da işletilmesini sağlamak.

 9. Yörük Türkmenlerin tarihi ve kültürel varlığını ortaya koyan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, arşiv ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

 10. Birlik çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlar yapmak, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, belgeseller ve diğer görsel programlar hazırlamak, TV ve Radyo kurmak.

 11. Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki Yörük Türkmenlerin birbirleriyle olan iletişimini canlı tutmak ve Milli Bilinci geliştirmek için gerekli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, bu kapsamda tiyatro, kültür merkezi, kütüphane, stüdyo ve diğer eğitim kurumları dahil milli kültürü koruma ve geliştirmeye yönelik çalışmaları yapmak, bu yönde faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, milli ve kültürel nitelikte festival, yarışma, gösteri, sergi, anma geceleri ve benzeri toplumsal faaliyetler düzenlemek.

 12. Yörük Türkmen çocuklarının eğitim, sağlık gibi sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere kaynak oluşturmak için yardım toplamak, Gençlerin yaşadıkları ülkelerde Türk dilini ve kültürünü muhafaza etmeleri için bulundukları ülkelerde veya Türkiye’de etkinlikler düzenlemek, Ülkemizde yaşanan diğer kültürlerle uyum içinde birlikte yaşamak için faaliyetlerde bulunmak.

 13. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

 14. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

 15. Bilimsel tarihi, sosyal, teknolojik, kültürel ve ekonomik araştırmalar yaptırmak, bu tür araştırmaları desteklemek ve bunlardan faydalanmak. Bu amaçla verilerin toplanması, değerlendirilmesi; gerçek ve tüzel kişiler ile eğitim bilim ve kültür hizmetlerinde kullanılması. Bu amaçlar için her türlü eğitim, bilimsel araştırma ve teknolojik faaliyetler yapmak, yaptırmak bu konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışma yapanlara ayni ve nakdi şeklinde destek sağlamak

  DÜNYA YÖRÜK TÜRKMEN BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

  Madde 1- Birliğin Adı ve Merkezi

  Ulusal ve Uluslararası faaliyet gösterecek olan birliğin Adı: “TÜRK DÜNYASI YÖRÜK-TÜRKMEN BİRLİĞİ”dir.

  * Birliğin genel merkezi Ankara’dır.

  * Birlik mülki idarenin onayına sunulmak üzere bir flama kullanır. Kullanacağı flamanın üzerinde yer alan işaretler müracaat dosyasında ayrıntılı olarak belirtilir. 

   -Aşağıdaki metinde “TÜRK DÜNYASI YÖRÜK-TÜRKMEN BİRLİĞİ” bundan sonra “birlik” olarak anılacaktır. Birlik herhangi bir siyasi parti ile faaliyette bulunamaz.

  Madde 2- Birliğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Birlikçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri İle Faaliyet Alanı

  A. Birliğin Amacı:

  Birlik, Dünya’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olan Türkler tarafından kurulan

   

  B-Tüzel Kişiliklerin Üyeliği:

  1-Dünya Yörük-Türkmen Birliği'ne, Türkiye’de ve yabancı ülkelerde yaşayan Yörük Türkmenler tarafından farklı isimlerle kurulan, Tüzüğünde Birliğin öngördüğü amaçların gerçekleşmesine ilişkin hüküm bulunan, Birliğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Konfederasyon, Federasyon, Dernek, Cemiyet, Vakıf vb. tüzel kişiler bu birliğe üye olma hakkına sahiptir.

  2-Konfederasyon, Federasyon, Vakıf, Cemiyet, Dernek  vb. adında birlik kelimesi olan tüzel kişiliklerin; adındaki birlik kelimesini kaldırmadan üye yapılmaz. Ancak adındaki birlik kelimesini kaldırdıktan sonra üye yapılabilir.

  3- Üyelik Müracaatları Birliğin Yönetim Kurulunca değerlendirilir üyeliğe kabul veya reddedilir. Birlik başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, birlik yönetim kurulunca en çok doksan gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

  4- Başvurusu kabul edilen tüzel üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

  5- Kurucular Kurulu birliğin üyesi olduklarından. Kurucular kurulunda olanlar, Birliğe üye tüzel kişilik tarafından tekrar üye olarak gösterilemezler.

  6- Üyeliğe kabul edilenlerin üyelik usulü yönetim kurulunca belirlenir.

    

  C-Gerçek Kişilerin Üyeliği

  1- Dünya Yörük-Türkmen Birliğine, Türkiye’de ve yabancı ülkelerde yaşayan Yörük Türkmenlerden, Aşiretlerden, oymaklardan, obalardan ve kanaat önderlerinden herhangi bir Konfederasyona, Federasyona, Derneğe Vakıfa ve Cemiyete bağlı olmaksızın gerçek kişilerin müracaatları Birliğin Yönetim Kurulunca değerlendirilir, üyeliğe kabul veya reddedilir.

  2- Üyeliğe kabul edilenlerin üyelik usulü yönetim kurulunca belirlenir.

  3-Birlik Yönetim Kurulunca en çok doksan gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

  4-Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

   

  D-Delege:

  1-Birliğe üye tüzel ve gerçek kişilerin tamamı Birliğin Delegesidir.

  2-Birlik Kurucular Kurulu daimi delegedir,

  3-Her bir delegenin bir (1) oy hakkı vardır. Noter Vekâleti ile oy kullanılabilir. Bir delege en fazla 3 (üç) vekâlet alabilir.

  4-Gerçek kişilerin delege sayısı, tüzel kişilerin delege sayısının toplamının 1/10’nu geçemez.

  5-Geçerli mazeret göstermeksizin en az iki kez Genel Kurul toplantısına katılmayan gerçek kişi ve tüzel kişilerin delegeliği hiçbir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

  6.Genel kurulda; gerçek kişiler 1 (BİR), vakıf ve cemiyetler 1(BİR), bağımsız dernekler 1 (BİR), herhangi bir federasyona bağlı derneklerin her biri 2 (İKİ), federasyon tüzel kişiliği 3 (ÜÇ), konfederasyon tüzel kişiliği 4 (DÖRT) delege ile temsil edilirler.

  Madde 4- Üyelikten Çıkma

  Birliğe üye Gerçek ve Tüzel kişilik yazılı olarak bildirmek kaydıyla, birlikten çıkma hakkına sahiptir.

    Birliğe üye Gerçek ve tüzel kişiliğin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı andan itibaren 30 gün içinde yönetim kurulu kararıyla çıkış işlemleri sonuçlandırılır. Bir yazı ile bildirilir.

    Birliğe üye aidat ödemekle yükümlü Tüzel ve gerçek üyenin üyelikten ayrılması, Tüzel ve gerçek üyenin birliğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

   

  Madde 5- Üyelikten Çıkarılma

  Birlik üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Birlik tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 2. Tüzüğe uygun yazılı verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 3. Birlik organlarınca verilen kararlara uymamak.

 4. Madde.3 de belirtilmiş olan Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 5. Gerçek kişi üyenin yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi veya kamuoyunda kötü şöhretle tanınır hale gelmesi,

 6. Gerçek veya tüzel kişi üyenin Türk kültürü ile bağdaşmayan tavır ve davranışlar içinde olması veya Yörük Türkmenlerin kültürleri ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunan başka örgüt veya kişilerle birlikte hareket etmesi.

 7. Birliğin itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunmak ( Özel hayatı ile de olsa )

 8. Mazeret sunmaksızın tüzel kişiliklerin (2) iki olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında temsil edilmemeleri.

  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

  Birlikten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve birlik malvarlığında hak iddia edemez.

  Madde 6- Birlik Organları

  Birliğin organları aşağıda gösterilmiştir.

  A. Birlik Genel Kurulu: Doğal delege ,seçilmiş delege ve üyelerden oluşur.

  1. Doğal delegeler:

  a- Birliğin Kurucu üyeleri: Kurucular kurulu birliğin daimi doğal delegesidirler.

  b- Birliğe üye tüzel ve gerçek kişilerin tamamı Birliğin Delegesidir.

  2. Seçilmiş delegeler:

  a-Doğal daimi delegelerin dışında kalan, Birliğe üye tüzel ve gerçek kişilerin tamamı Birliğin Delegesidir.

  B. Birlik Yönetim Kurulu: Onbeş (15) asil ve Onbeş (15) yedek üyeden oluşur.

  C. Birlik Denetleme Kurulu: Beş (5) asil ve Beş (5) yedek üyeden oluşur.

  D. Birlik Disiplin Kurulu : Beş (5) asil ve Beş (5) yedek üyeden oluşur.

  E. Yüksek Danışma Kurulu: Yönetim Kurulunun belirleyeceği 24 üyeden oluşur.

   

  Madde 7- Birlik Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

  Genel kurul, Birliğin en yetkili karar organı olup; birliğe kayıtlı doğal ve seçilmiş delegelerden oluşur.

  A- Toplantı zamanı:

    Genel kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya birlik delegelerinden beşte birinin yönetim kuruluna yapacağı yazılı talep üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

  Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, Ankara'da yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu yasal zamanı içinde toplantıya çağırmazsa; delegelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç delegeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

   

  B- Çağrı Usulü:

  Yönetim kurulu, birlik tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Birliğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine veya iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

   

  C- Toplantı Usulü:

  Genel kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurullarındaki delege tam sayısının iki katından az olamaz.

  Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

    Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

    Birlik organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

    Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

    Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından genel kurulun başlangıcında yazılı olarak divan kuruluna sunularak görüşülmesi talep edilen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.     Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

  Madde 8- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

  Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulun görevleri arasındadır.

 1. Birlik organlarının seçilmesi,

 2. Birlik tüzüğünün değiştirilmesi,

 3. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

 4. Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 5. Birliğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarının ilk olağan veya olağanüstü genel kurulda incelenmesi ve karara bağlanması,

 7. Birlik için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda satın alma ve satış kriterlerinin belirlenmesi, yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 8. Yönetim kurulunca birlik çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 9. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 10. Birliğin en yetkili organı olarak Birliğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

 11. Tüzükte ve mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 12. Birliğin yurt içinde ve dışında temsilcilik açmasına ve açılmasına karar verilen temsilcilik ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 13. Birliğin amaçları doğrultusunda komisyonlar kurması,

 14. Birliğin fesih edilmesi,

  Madde 9- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

  A-Birlik Organları için yapılacak seçimlerde:

  Birlik Olağan Genel Kurulunda bir sonraki genel kurulda seçimlerin nasıl yapılacağının karara bağlar.

  Adayların tanıtılması hakkı: Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce seçimin yapılacağı Birlik Yönetim Kurulu‘na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler Birlik İnternet sayfalarında duyurulur. Birlik üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir.

 1. Birlik Genel Kurulunda adaylık:

 1. Derneğin bütün üyeleri Birlik Genel Kurulunda aday olabilir.

 2. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde herhangi bir siyasi parti organlarında görev yapan (İl Başkanı, İlçe başkanı, Milletvekili, Belediye Başkanı), birlik üyeleri, birliğin başkan adayı olamaz ve yönetimde yer alamaz.

 1. Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar: Birlik Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler blok liste ile yapılır.

  1. Blok Liste: Bu yöntemde; başkan adayları çalışmak istedikleri yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini ayrı ayrı listelere yazarak, tümünün birlikte oylanmasını isterler. Böylece “takım halinde” seçilmiş olurlar

   Blok liste ile yapılacak seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, o Birlik biriminin organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır.

   Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunulabilir. Genel Kurul Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda görünür bir yere asılır.

   Basılmış olan blok listeler, Genel Kurul Başkanlığınca mühürlenerek veya Genel Kurul Başkanlığının alacağı ve üyelere açıklayacağı hologram veya benzeri başka bir yöntem kullanılarak oy pusulası haline dönüştürülür

   Çarşaf Liste: Bu yöntemde, seçimlerden önce adaylar divana başvurarak, başkanlığa, yönetim kurulu veya disiplin kurulu üyeliğine aday olduklarını bildirirler. Divan, bütün adayların başvurularını alır ve bir tek listede toplar. Sonra seçimlere geçilir. Böylece bütün adayların bulunduğu liste “oy pusulası” haline gelir. Oy kullanma hakkı olan delegeler; beğendikleri başkan, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin isimlerinin başındaki kutucuğu işaretleyerek oylarını kullanırlar.

   Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak oylama sonucunda çarşaf (tek ve ortak) oy pusulası yöntemiyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Bu halde adaylar, Genel Kurul Divan Başkanlığınca ad çekme ile belirlenecek harften başlamak üzere ve soyadı alfabe esasına göre sıralanır ve ortak liste olarak bastırılır. Bu listeler, Genel Kurul DİVAN Başkanlığınca mühürlenerek veya benzeri bir yöntem uygulanarak oy pusulasına dönüştürülür. Oylama pusulalarındaki aday isimlerinin yanına işaret konarak yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl üye sayısı kadar adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Fazla işaretlenmiş veya seçilecek organın üye sayısının yarısından az işaretlenmiş olan oy pusuları geçersizdir.

   Çarşaf liste yöntemine göre seçim yapılırsa, adayların aldıkları oy sırasına göre, genel sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında kurayla isim belirlenir ve sıra saptanır.

   B- Genel kurulda karar alma,

   Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

   Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Açık oylamada yapılırken oy kullanacak delegeler ile diğer konuk ve izleyiciler arasında oyların ve oy verme işleminin karışmaması için gerekli tedbir alınır.

   Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve Birliğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Toplantı salt çoğunlukla toplandığında, diğer hususlarla ilgili katılımcıların yarıdan bir fazlası karar almak için yeterli iken; aynı toplantıda tüzük değişikliği gündem maddesinde karar alınabilmesi için üçte iki şartı aranır.

   Madde 10-Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

   A- Yönetim Kurulunun Teşkili Yönetim Kurulu Onbeş (15) asil ve Onbeş (15) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

     Birlik Yönetim Kurulu, seçildikten sonra ilk toplantısında asıl üyeleri arasından beş (5) Genel Başkan Yardımcısı, bir (1) Genel Yazman (Sekreter), bir (1) Genel Yazman (Sekreter) Yardımcısı,

   Bir(1) Sayman (Muhasip), Bir(1) Sayman (Muhasip) Yardımcısı ve yönetim kurulu tarafından oluşturulan yeterli sayıda Uzmanlık Kurulu (İhtisas Komisyon) Başkanı seçerek görev bölümü yapar,

 1. Genel Başkan: Yönetim Kurulundan aldığı yetkiyle Resmi makamlar katında ve dış ilişkilerde Birliği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarını, genel yürütme ve denetimi sağlar.

 2. Genel Başkan Yardımcısı: Başkanın göstereceği görevleri yapar. Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısı bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Kurula Başkanlık yapar.

 3. Genel Sekreter: Birliğin ve yönetim kurulunun kayıtlarını tutar yazışmalarını yapar, arşivini tutar, ilgili kurumlarla irtibat ve süreci takip eder, sonuç ve bilgilendirmeleri yapar, yönetim kurulu toplantılarının ve genel kurulun idari hazırlıklarını yapar, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulunun karar alma ve uygulama işlerinin kolaylaştırıcı görevi üstlenir,

 4. Sayman: Birlik gelirinin toplanmasını izler ve yapılacak harcamalara ilişkin paraları öder. Gelir ve gider sayımını, Birliğin taşınır taşınmaz mallarının kütüğünü tutar ve bunlara ilişkin belgeleri saklar. Her ay sonu, Derneğin mali durumunu gösteren sayımı özetini Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna verir. Genel Kurula sunulacak mali bilançoyu ve yeni yıl bütçe tasarısını hazırlar. Saymanlık işlerinde görevlendirilen Birlik çalışanını denetler.

 5. Komisyon Başkanı: Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyonların çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından yönerge ile belirlenir. Komisyon Başkanı delegelerden veya ihtisas gruplarından çalışma grupları oluşturabilir. Başkanlık ettiği komisyonların çalışmalarını planlar, sürdürür, yönetir, yönetim kuruluna ve genel kurula rapor eder.

  Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel    kurulda belirlenen sıraya göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu tekrar görev dağılımı yapar.

  Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de çağırılmasından sonra, asıl üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyelerince ya da Denetleme Kurulunca en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

  Yönetim kurulu, tüm delegelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

  B- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Birliği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine yetki vermek,

 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 3. Birliğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, birliğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, birlik lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,  satın alma ve satış yöntemini belirlemek,

 5. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 6. Her faaliyet yılı sonunda Birliğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

 7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 8. Birliğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 9. Birliğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 10. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 11. Genel Kurulun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. Birliğin amaçları içerisinde sayılan ve Genel kurul kararı ile yapılmasına karar verilen iş ve işlemleri yürütmek, takip etmek ve sonuçlandırmak.

 12. Genel kurulun verdiği yetki ile yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 13. Birliğin çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi için bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında komisyonlar kurmak, komisyon üyelerini görevlendirmek ve gerektiğinde yetkilendirmek, komisyonların çalışma konuları hakkında yönergeler hazırlamak,

 14. Birliğin amaçları doğrultusunda kurulan komisyonların çalışmalarını takip eder, denetler, varsa aksaklıkların giderilmesini sağlar komisyonların çalışmalarının sonuçlarını Genel Kurula sunulmasını sağlar.

  Madde 11- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

  A- Denetim Kurulunun Teşkili:

  Denetim kurulu, Beş (5) asıl ve Beş (5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

  Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  B- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

  Denetim kurulu; Birliğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve birlik tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, birlik tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde her yıl en az bir kere yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

  Denetim kurulu gerektiğinde oy birliği ile genel kurulu toplantıya çağırır.

  Madde 12 – Disiplin Kurulunun Teşkili,Görev ve Yetkileri

         A- Disiplin Kurulunun Teşkili:

  Disiplin kurulu, Beş (5) asıl ve Beş (5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

  Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

   

         B –Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri:

         1.Özel Kişiler ;1. Birlik tüzüğüne uygun hareket etmeyenlerin, 2. Birlik organlarında yetkili

  Veya görevli olmadığı halde, kendini yetkili veya görevli tanıtanların. 3.Toplumda adi ( yüz kızartıcı ) suçlarla tanınmış olanların hakkında gereken işlemleri yaparak Yönetim Kuruluna

  sevketmek.

         2. Tüzel Kişiler ;1. Birlik tüzüğüne uygun hareket etmeyenlerin, 2. Birlik organlarında yetkili

  Veya görevli olmadığı halde, kendini yetkili veya görevli tanıtanların. 3.Toplumda adi ( yüz kızartıcı ) suçlarla tanınmış olanların hakkında gereken işlemleri yaparak Yönetim Kuruluna

  sevketmek.

     

  Madde 13- Yüksek Danışma (Aksakallılar) Konseyinin Teşkili, Görev ve Yetkileri

  A- Yüksek Danışma (Aksakallılar) Konseyinin Teşkili:

  Yüksek Danışma (Aksakallılar) Konseyi, Birliğin diğer tüm organlarına danışma sağlayan bir organdır.

  Yönetim Kurulu, Birliğin amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda Yörük-Türkmen Kültürünün geliştirilmesinde başarı göstermiş,  birlik delegeleri arasından, Yüksek Danışma (Aksakallılar) Konseyi aday listesini genel kurula teklif eder. Genel kurul oyları ile seçilir. Yüksek Danışma (Aksakallılar) Konsey listesi en fazla 24 üyeden oluşur.

  Yüksek Danışma (Aksakallılar) Konseyi seçildikten sonra bir ay içinde konsey üyeleri kendi arasından bir Başkan ve bir Sekreter seçer. Konsey, yılda en az bir kez olmak üzere, Konsey Başkanının uygun gördüğü zamanlarda veya Birlik Yönetim Kurulu‘nun talebi üzerine toplanır, asıl üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir.

  Birlik başkanı konseyin doğal üyesidir.

  Birlik organlarının seçimine ilişkin kongrede, Genel Kurulunda sadece delege olarak seçilenler oy kullanabilir.

  Görev süreleri kendi istekleri ile ayrılmaları veya olağan ve olağan üstü genel kurullarda yapılan seçimlerle sona erer. Üyeler, sağladıkları hizmet için herhangi bir ücret almazlar.

  B- Yüksek Danışma (Aksakallılar) Konseyinin Görev ve Yetkileri:

 1. Genel Kurul kararlarına uygun olarak Birliğin izleyeceği politika ve alınması gereken kararların önerilerini hazırlar.

 2. Birliğin kuralları, stratejileri ve faaliyetleri hakkında Birlik yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar alabilir.

 3. Birliğin faaliyetleri, girişimleri, etkinlikleri ve yayınlarına dair tüm teklif ve fikirlerin değerlendirilmesinde yardımcı olur.

 4. Vakıf-Cemiyet-Dernek-Federasyonlar arasındaki Anlaşmazlıkları çözer. Arabuluculuk yapar.

 5. Yüksek Danışma (Aksakallılar) Konseyi Disiplin kurulu görevini de yürütür. Kendisine gönderilen şikâyet konusunu, şikâyetin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde soruşturmaya başlar ve soruşturmaya başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde konu hakkında rapor yazar ve Yönetim Kurulu‘na sunar. Yüksek Danışma (Aksakallılar) Konseyi‘nin süresi içerisinde soruşturmaya başlamaması ya da raporu düzenleyerek iletmemesi durumunda Birlik Yönetim Kurulu soruşturmayı tamamlar ve konu hakkında doğrudan karar verir. Yüksek Danışma (Aksakallılar) Konseyi‘nin hazırlayacağı raporda kişiye bir yaptırım önermeyebilir, ancak şikâyet edilen üyenin kusurlu olduğu kanısına varırsa, ilgili üye hakkında;

  1. Üyenin uyarılmasını,

  2. Üyenin kınanmasını,

  3. Üyenin Birlik üyeliğinden çıkartılmasını,

 6. Birlik Yönetim Kuruluna önerebilir. Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma (Aksakallılar) Konseyi‘nin raporunu hazırlayarak kendisine teslim ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde raporu ele alarak, üye ile ilgili kararını verir. Kararlara itiraz ve diğer konular hakkında Tüzük, Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 7. Aldığı tavsiye niteliğindeki kararları yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

  Madde 14- Şube ve Temsilcilik Açma

  Birlik, Yurtiçinde  ve Yurt dışında şube açabilir.

  Birlik, dışında gerekli gördüğü yerlerde birlik faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.

  Temsilcilikler, birlik genel kurullarında temsil edilmezler. Aidat ödemezler.

  Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

  Madde 15-Birliğin Gelir Kaynakları

  Birliğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir,

 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile birliğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 3. Birlik tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, kermes, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 4. Birliğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 5. Birliğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

 6. Diğer gelirler.       

Madde 16- Birliğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

A- Defter tutma esasları:

Birlikte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Birliğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

B- Kayıt Usulü:

  Birliğin defter ve kayıtları Birlikler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

C-Tutulacak Defterler: Birlikte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme Hesabı Esasına Göre:

  1. İşletme hesabı esasında tutulması zorunlu defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

              1.Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

            2.Üye Kayıt Defteri: Birliğe üye olarak kabul edilen tüzel kişilerin adresleri ile Gerçek kişilerin adres ve kimlik bilgileri, birliğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

            3.Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

             4.İşletme Hesabı Defteri: Birlik adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  2. İşletme hesabı esasına göre defter tutan birlikler isteğe bağlı olarak aşağıdaki defterleri tutabilirler.

             1.Demirbaş Defteri: Birliğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

             2.Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

    

 2. Bilanço esasına göre

  1. “1)-(a)” bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

  2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defterin tutulması zorunludur. Envanter Defterinin tutulması ise zorunlu değildir.

  3. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

D-Defterlerin Tasdiki:

  İşletme hesabı esasına göre tutulması zorunlu defterler ile bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden yevmiye defteri kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

E-Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Birlikler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 17- Birliğin Gelir ve Gider İşlemleri

A- Gelir ve gider belgeleri:

Birlik gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Birlik gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Birlik giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Birlikler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından birliklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

B- Alındı Belgeleri:

Birlik gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile birlik adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

C- Yetki Belgesi:

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, birlik adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi birlik tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, birlik yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, Birliğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin birlik yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Birlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

D- Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, birlik tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Madde 18- Beyanname Verilmesi

Birliğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname birlik yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.

Madde 19- Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

A-Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış birlik tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

B- Taşınmazların Bildirilmesi:

Birliğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

C- Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Birlik tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi”ni doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

D- Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:

Birliğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje bildirimine eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde birlik merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

E- Değişikliklerin Bildirilmesi:

Birliğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında birlik organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Birlik Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Birlik tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 20- Birliğin İç Denetimi

Birlikte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa Birliğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 21- Birliğin Borçlanma Usulleri    

Birlik amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Birliğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve birliği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 22- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılan oy kullanma hakkına sahip delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 23- Birliğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

A- Birliğin Feshi:

Genel kurul, her zaman Birliğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

B- Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Birliğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde birlik adında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Birliğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Birliğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında birliğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Birliğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Birliğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse, Birlik üyesi tüzel kişilerden aktif çalışan öncelik sırasıyla konfederasyon yoksa Vakıf yoksa Federasyonlardan birine malları devreder.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Birliğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile birlik merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Birliğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 24- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın birlikler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda birlik organları oluşturulana kadar, birliği temsil edecek ve birlikle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.         

 

 

Kurucular Kurulu

 

Adı ve Soyadı

Vakıf/Cemiyet/ Dernek/Fed/Konf.

Görevi

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret309444
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.