KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Mihmadlı / Mahmatlı 9. KurultayıTÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ 9. KURULTAYI
Mihmadlı Yörük Türkmenleri 9. Kurultayı
Türkiye Kızk Boyu (Kızıklar) 9. Kurultayı
Bayındır Boyu (Akkoyunlu) 1.Kurultayı 

Derneklerin, Obaların, Oymakların ve Boyların Kurultayı.

OĞUZLAR OĞUZELİ'NDE BULUŞUYOR...

"11 Ekim 2015 Pazar 10:00-Karpuzatan-Oğuzeli /GAZİANTEP "  9.KURULTAY 11 Ekim 2015 Oğuzeli /Gaziantep 11 Ekim 2015 Pazar 10:00 - Karpuz Atan - Oğuzeli /GAZİANTEP 9.KURULTAY 11 Ekim 2015 Oğuzeli /Gaziantep 11 Ekim 2015 Pazar 10:00 - Karpuz Atan - Oğuzeli /GAZİANTEP


TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ 9.KURULTAYI
11 Ekim 2015 Pazar 10:00 - Karpuz Atan - Oğuzeli /GAZİANTEP

Mahmatlı 9. Kurultayı / 11 Ekim 2015 -Karpuz Atan - Oğuzeli / GAZİANTEP
 Mihmadlı / Mahmatlı 9. Kurultayı / 11 Ekim 2015

OKUNTU / Davetiye

Türkiye'nin dört bir yanında milli ( buduncu) duruşu olan bütün dernek,
birleşik dernekler (fed.), üst birleşik dernekler (konfed.), oba, oymak ve
boy temsilcileri düzeyinde yapılacak olan TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR
DERNEKLERİ 9.KURULTAYINA (KENGEŞİNE) sizleri bekliyoruz.


Türkiye Milli Kültür Dernekleri
Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Gaziantep Dernekleri

GÜNDEM 


1. OĞUZ / YÖRÜK-TÜRKMEN BİRLİĞİ
2. BİRLİĞİN ÖRGÜTLENME ŞEKLİ
3. BASIN YAYIN KURMA ÇALIŞMALARI

Gündem dışına çıkılmaması ve politik konuların konuşulmaması
önemle rica olunur.AÇIKLAMA

Bu bir KURULTAY (KENGEŞ) olup, şölen, şenlik ya da eğlence olan bir etkinlik değildir. Kurultaya dernek, fed. konfed. oba, oymak veya boy temsilcileri  katılacaktır. Başkanlar veya temsilciler düzeyinde yapılan bir toplantıdır.
1. Ayrıca ; her dernek başkanı veya yönetim kurulu üyesi, gerektiğinde hangi derneği temsil ettiğini ispatlayabilmeleri için;
son olağan genel kurulu sonucu görev dağılımını gösteren ve imza çoğunluğu sağlanmış
-karar defterindeki- kararın bir karşılığını ( fotokopisini), derneğin mühür ve kaşesi vurulmuş ve başkan tarafıından imzalanmş olarak getirmeleri önemle rica olunur.
(Hatta karar defteri, kaşe ve mührü yanınızda getirirseniz, tedbir için iyi olur.)

2. Yüz Kitabında (facebookta) "Milli Kültür Dernekleri Kurultayları" Gurubunda paylaşacağımız bu okuntunun altına, kurultaya katılmayı düşünen dernek başkanı ve derneğin tam adını yazarsanız "Katılım
Belgesi" için işimizi kolaylaştırmış olursunuz.

3.Ayrıca Kurultayın verimli geçmesi için görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşınız.Duyarlı davranılmasını bekliyoruz.Bilgilerinize sunulur.


Türkiye Milli Kültür Dernekleri
Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Gaziantep Dernekleri


ETKİNLİK


10 Ekim 2015
Cumartesi Saat 15:00'te Osmaniye'de toplanılacaktır.

Osmaniye Yörük Türmenleri derneği başkanı Bestami ERDEM'in ev sahipliğinde yemekli toplantıdan sonra Gaziantep'e geçilecektir.
Rışvanlar Derneği Binasında, Ali AVCI'nın ev sahipliğinde çay içildikten
sonra Oğuzeli'ne gidilecek ve gece boyunca kurultay (kengeş) devam edecektir.

11 Ekim 2015 Pazar  günü okuntudaki etinlik uygulanacaktr.


Türkiye Milli Kültür Dernekleri
Yönetim Kurulu Üyelerive
Gaziantep Dernekleri


UYARI !

Yeni kurulmuş olan ; TÜRK DÜNYASI YÖRÜK TÜRKMEN BİRLİĞİ ,
kurulmaya hazır olan ; DÜNYA YÖRÜK TÜRKMEN BİRLİĞİ ve
önceden kurulu olan DÜNYA YÖRÜK TÜRKMEN BİRLİĞİ FED.

kuruluşlarının bir çatı altnda (mesela DÜNYA TÜRK BİRLİĞİ )
toplanması ve ikiliğin, üçlüğün "BİR"e indirilmesi çalışmalarının
başarıyla sonuçlanmasını ve Gaziantep'te "İLK OLAĞAN GENEL KURUL" ile
bu sorunun kesin çözüme kavuşmasını diliyoruz. Bu çalışmaları engellemek isteyenlerin artık engellenmesi lazım geldiğini de hatırlatmak isteriz.Bunun
için de her dernek başkanı veya temsilcisi, oba, oymak veya boy temsilcilerinin hazırlıklı ve kararlı gelmelerini bekliyoruz.


Türkiye Milli Kültür Dernekleri
Yönetim Kurulu Üyeleri

KİTAP


Sayın dernek , fed. konfed. başkanları veya temsilcileri ile
oba, oymak veya boy temsilcileri ;

Hazırlamayı düşündüğüm

" TÜRKİYE YÖRÜK TÜRKMEN DERNEKLERİ TARİHİ "

kitabı için ;

1. Dernek kurucularının resim ve isimleri bir çizelge halinde 1. sayfaya
2. Kuruluştan bu yana dernek başkanlarının resim ve isimleri 2. sayfaya
3. Şu andaki yönetim kurulunun resim ve isimleri çizelge olarak 3. sayfaya
4. Kuruluştan bu yana kayda değer etkinlikleri özetle 4.sayfaya
5. Mevcut başkanın görüş ve önerileri 5.sayfanın yarısına kadar yazılarak,

bir dosya ( şeffaf kapaklı plastik telli dosya) içine konularak,

10 Ekim 2015 'te Gaziantep'te yapılacak olan Milli Kültür Dernekleri 9. Kurultayı'na gelirken yanında getirmeleri önemle rica olunur.


Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler
Yörük Türkmenleri Derneği
Kurucu Genel Başkanı
NAFİ ÇAĞLAR MİHMADLI

Türkiye Kızık Baoyu 9. Kurultayı / 11 Ekim 2015 Pazar 10:00
Karpuz Atan - Oğuzeli / GAZİANTEP
9 TANE DOKUZ

1.Milli Kültür Dernekleri 9. Kurultayı
2.Kızık Boyu 9.Kurultayı
3.Mihmadlı Yörük Türkmenleri 9.Kurultayı
4.Faruk Sümer'in Oğuzlar kitabında;
   Gaziantep'in kuzeyinde bahsettiği 10 köyden,
   Mihmadlı Obası 9. sırada yer almaktadır.
5.Dulkadiroğulları Beyliği'nin sağ askeri kolunu oluşturan,
   9 obadan birisi Mihmadlı'dır.
6.Bu kurultay; 24 Oğuz'un ilk hali olan 9 Oğuz'un adınıı taşıyan
   Oğuzeli'nde yapılmaktadır.Oğuzeli; Gaziantep'in 9 ilçesinden birisidir.
   (Gaziantep'in plakası 27, benim ilkokul numaram 3'tür. 27/3=9'dur.
7.Bu kurultaylara 9 Ağustos 2009'da başladık.
8.Bu kurultayın incelikleri 9.ayın 9.'unda belirlenmiş ve
   9 dernek ev sahipliği yapacaktır.
9.Kurultay; pazar günü saat 9'da başlayacaktır.
   Bu yazılanlar 9 maddeden oluşmaktadır.
   Bu kurultay bitinceye kadar 9 kişi 9 doğurduk.
   Bu kurultayı yapıyorum diye beni 9 köyden kovdular.
   Beni kovmak istedikleri köy tarihi belgede 9.sırada yer almaktadır.


Nafi Çağlar Mihmadlı
27.09.2015 Pazar 09:09
Küçükçekmece/İstanbul

TÜRKİYE BAYINDIR BOYU ( Akkoyunlular ) 1. KURULTAYI
11 Ekim 215 Oğuzeli 7Gaziantep


Türkiye Bayındır Boyu (Akkoyunlu) 1. Kurultayı / 11 Ekim 2015 Oğuzeli / Gaziantep

Türkiye Bayındır Boyu (Akkoyunlu) 1. Kurultayı
/ 11 Ekim 2015 Oğuzeli / Gaziantep
ETKİNLİK

11 Ekim 2015 Pazar Saat 11:00

Sunum : M.Demir ATMALI ve Esma AĞRALI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı :

Kur'an-ı Kerim Okunması :

Hoşgeldin Konuşması :

Hoş Geldin Konuşması yapması için ;
Oğuzeli Belediye Başkanı M.Sait KILIÇ'ı kürsüye davet ediyorum.

Açılış Konuşması :

Türkiye Milli Kültür Dernekleri Kurultayı ve
Ev sahibi dernekler adına açılış konuşmasını yapmak üzere ;
Türkiye Kızık Boyu Fed. ve
G.Antep Mihmadlı Yörük Türkmenleri Derneği
Kurucu Genel Başkanı
NAFİ ÇAĞLAR'ı buraya davet ediyorum.

Vali
Kaymakam
Büyükşehir Belediye Başkanı/Başkanları
İlçe Belediye Başkanlarının konuşmaları
Yurt Dışından gelen temsilcilerin konuşmaları
Yurt İçinden gelen dernek, oba, oymak ve boy temsilcilerinin konuşmaları.
Bilimsel / Kişisel konuşmalar


         T.C.MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ 9.KURULTAYI Açılış Konuşması
          
          11 Ekim 2015 Pazar 11:00 - Karpuzatan-Oğuzeli /Gaziantep

         Sayın devlet görevlileri, dernek başkanları, obaların, oymakların ve boyların temsilcileri,Türkiye'nin dört bir yanından ve dört çevresinden gelen Türk Toplulukları'nın yetkilileri ; derneklerin, obaların, oymakların, boyların ve soyların kurultayı olan ve Oğuzlar Oğuzeli'nde buluşuyor söylemiyle yapmış olduğumuz Mihmadlı Yörük Türkmenleri 9.Kurultayı'na, Türkiye 
Kızık Boyu 9. Kurultayı'na, Bayındır Boyu (Akkoyunlu) 1.Kurultayı'na,
kısacası hepsinin üst çatısı olan Türkiye Milli Kültür Dernekleri 9.Kurultayı'na 
hoş geldiniz.

          Sayın temsilciler ; buraya boşuna toplanmadık. Bir çoğunuz, bir çok zorluklarla uzak yollardan geldiniz.Bu durum; bizim bu çalışmamıza ve bundan sonraki çalışmalarımıza daha çok önem vermemizi gerektirmektedir. Bu nedenle kurultayın amacına uygun olarak kendimizi düzenlememiz gerekmektedir.Verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekmektedir. Artık  kuruluşumuzu ve örgütlenmemizi bir an önce tamamlamalıyız.Bu çalışamalar destek vermek Yörük Türkmen olarak herkesin görevidir. İsteyen herkes gelip bu oluşumların içinde yer alabilirler.Devletimizin temsilcileri de bu yapılanmamıza destek vermelidir.
Bu kurultay ; aynı zamanda Türkiye'de bütün derneklerin olduğu gibi,
isteyen oba, oymak ve boyların da kurultayıdır.Bu yıl burada ; Bayındır
Boyu'da 1. Kurultayı'nı yapmaktadır. Kurultaylarımız kutlu olsun.

        Sayın konuklar; ülkemizdeki Türkler'in, çevre ülkelerdeki Türkmenler'in
ve bütün dünyadaki Türkler'in yaşadıkları ortada. Onları, bu yaşadıkları kötü durumlardan ancak sizler kurtarabilirsiniz.Bunun için ise, öncelikle sizler burada, Dünya Türk devletlerine ve hatta dünya İslam devletlerine öncü görevi gören  Türkiye Cumhuriyeti'nde birliği tam olarak sağlamak zorundasınız.Bu nedenle bir olmak için yeterli çabayı harmak ve bütünleşmenin önündeki bütün engelleri de ortadan kaldırmak zorundasınız.
Şikayet edip, bahaneler üretmek yerine , susup çözüm üretmelisiniz.
İtişip, didişip parçalanmaya fırsat vermek yerine, tanışıp, kaynaşıp
fikir üretmelisiniz.Dayanışmayı tam olarak sağlayıp artık kutlu yürüyüşe geçmek zorundasınız. Hatta alpler gibi atılıp, alpagutlar gibi kesin sonuçları almak zorundasınız.Bunun için dönüp tarihinize, durup kanınıza bakmanız
fazlasıyla yeterlidir."Bu ülke benim dedemin kanıyla kurulduysa, bu ülke benimdir ve benim olmalıdır" diyerek ülkenize gerçek anlamda sahip çıkmanın gereklerini yerine getirmelisiniz. 

       Sayın başkanlar, sayın temsilciler. İki gündür zamanınızı, emeğinizi bu kuraltaya verdiniz.Katılımınız ve duyarlılığınız için, emeğiniz ve çabanız için sizlere Türkiye Milli Kültür Dernekleri, Türkiye Kızık Boyu Birleşik Dernekleri ve ev sahipliği yapan Gaziantep Dernekleri adına çok teşekkür ediyorum.
Sizleri özenle ağırlamak ve hüzünle uğurlamak için haftalardır hazırlanan ve
iki gündür uğraşan ev sahibi Gaziantep derneklerine, yönetim ve başkanlarına , başkanlığını yürüttüğüm Mihmadlı Yörük Türkmenler Derneği'nin yönetim kurulu üyelerine ve başta başkan M.Sait Kılıç olmak üzere Oğuzeli Belediyesi'ne ve çalışanlarına, ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Gelecek yıl 10.Kurultay için 10.ayın 10'unda buluşmak dileğiyle,ufkunuz açık, zihniniz açık ,yüreğiniz ve yolunuz açık olsun.


NAFİ ÇAĞLAR MİHMADLI                           
G.Antep Mihmadlı Hacı Ömerler
Yörük Türkmenleri Derneği
ve
Türkiye Kızıklar Fed.
Kurucu Genel Başkanı

KATILIMCILAR ;

Osmaniye'ye Katılanlar

Halil AYDOĞDU
Nihat KULA
Nafi ÇAĞLAR
Gayretullah HIZIRBEG
Nesrin Sipahi KIRATLI
Adem ABİÇ
Ömer İSA
Veysel ŞAHİN
Bestami ERDEM
M.Demir ATMALI
Ali AVCI
Ali ATVUR
Ali AYDIN
Ali SAÇIKARA 
Garip YIL
Emine GÜVEN 
Esma AĞRALI
..............
..............
.................
...........
...........
İsa ÇİÇEKDAĞ
Enver ŞAHİN
Mustafa YILDIZ
Muharrem CEYLAN
Hakan CEYLAN
Esad CEYLAN
Bilal CEYLAN
Ahmet ÇETİNKAYA
Cengiz ÇETİNÖZ
Yusuf UZUN
Mustafa KARAKOYUNLU
 
Gaziantep'e Katılanlar ;

M.Sait KILIÇ
Halil AYDOĞDU
Nafi ÇAĞLAR
Gayretullah HIZIRBEG
Nesrin SİPAHİ
Adem ABİÇ
Ömer İSA
Veysel ŞAHİN
M.Ali YILDIRIM
Mehmet GÜLEÇ
İsa ÇİÇEKDAĞ
Enver ŞAHİN
Mustafa YILDIZ
Muharrem CEYLAN
Hakan CEYLAN
Esad CEYLAN
Bilal CEYLAN
Ali AVCI
Ali ATVUR
Ali AYDIN
Ali SAÇIKARA 


Emine GÜVEN 
Esma AĞRALI
..............
..............
.................
...........
...........
İsa ÇİÇEKDAĞ
Enver ŞAHİN
Mustafa YILDIZ
Cengiz ÇETİNÖZ
Yusuf UZUN
Mustafa KARAKOYUNLU

Hilmi ÜNAL
Mehmet HORUZ
Yakup ÖZBAY
Osman ALBAYRAM
Feyzullah BAYINDIRLI
C.Sülayman KARACAN

Ümit ÖZDAĞ
Menderes ŞAHİN
Muhittin TAŞDOĞAN
Turan ÖZBAY
Mecit YILMAZ
Abdulkadir YÜCEBAĞ
Fuat YOZBATIRAN
Hüseyin ÇEVİK
Fayat ....

SAĞ OL İLETİSİ

T.C. MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ 9. KURULTAYI'NA katılan ;  
bütün konfed. fed. dernek, oba, oymak ve boy temsilcilerine,
ev sahipliği yapan Oğuzeli Belediyesi'ne, Gaziantep Dernekleri'ne ve
emeği geçen kurum ve kişilere ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.


T.C.Milli Kültür Dernekleri
Yönetim Kurulu Üyeleri Adına
NAFİ ÇAĞLAR MİHMADLI


Türkiye Milli Kültür Dernekleri 9. Kurultayı, Oğuzeli ilçemizde yapıldı.10.10.2015 Cumartesi Belediyemiz Konferans salonunda başlayan Kurultay Pazar günü İlçemiz Karpuzatan tesislerinde devam edildi. Kurultaya Doğu Türkistan Başbakan Yardımcısı Sn: Hızırbek GAYRETULLAH, MHP Gaziantep Milletvekili Sn:Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ, Bilecik-Söğüt Belediye Başkanı Halil AYDOĞDU, MHP Gaziantep İl Başkanı Sn. A.Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Ülkü Ocakları İl Başkanı Sn: M.Fuat YOZBATIRAN ve dernek başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşti. Kurultaya Türkiye’nin dört bir yanından Yörük Türkmen dernek başkanları ve farklı ülkelerden gelen TÜRK Boylarının Temsilcileri katıldı.

Oğuzeli’nde yapılan programa ev sahipliği yapan Oğuzeli Belediye Başkanı M.Sait KILIÇ konuşmasında; “Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte, Türk milletine sağduyu mesajı vermekle beraber, Türk Milleti' nin hiç olmadığı kadar birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu yapılan kurultayında bu birlikteliğin önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu belirtti. “

Oğuzeli Belediyesi Basın

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 9. Kurultayı, Oğuzeli İlçemizde Yapıldı

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 9. Kurultayı, Oğuzeli İlçemizde Yapıldı

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 9. Kurultayı, Oğuzeli ilçemizde yapıldı.10.10.2015 Cumartesi Belediyemiz Konferans salonunda başlayan Kurultay Pazar günü İlçemiz Karpuzatan tesislerinde devam edildi. Kurultaya Doğu Türkistan Başbakan Yardımcısı Sn: Hızırbek GAYRETULLAH, MHP Gaziantep Milletvekili Sn:Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ, Bilecik Söğüt Belediye Başkanı Halil AYDOĞDU, MHP Gaziantep İl Başkanı Sn. A.Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Ülkü Ocakları İl Başkanı Sn: M.Fuat YOZBATIRAN ve dernek başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşti. Kurultaya Türkiye’nin dört bir yanından Yörük Türkmen dernek başkanları ve farklı ülkelerden gelen TÜRK Boylarının Temsilcileri katıldı

Oğuzeli’nde yapılan programa ev sahipliği yapan Oğuzeli Belediye Başkanı M.Sait KILIÇ konuşmasında; “Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte, Türk milletine sağduyu mesajı vermekle beraber, Türk Milleti’ nin hiç olmadığı kadar birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu yapılan kurultayında bu birlikteliğin önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu belirtti.

asikurtlarANTEP YOLLARINDA..

İstanbul dan Antep’e hızla akarken;birader ve yiğenlerin bu kutlu şehrin,Fransızlara
karşı verdiği yiğit mücadelesini,tekrar beyin süzgecimizden geçiriyorduk...Karayılan,Şa-
hin Bey bu direnişin öncülerindendi..Bolu Yeniçağa bir kaç eski dostu anarak uğradık..
Zaman ne kadar hızlı akmış ki onlardan biri takriben on yıl önce hakka yürümüş..
Bölge insanının değerle tanıdığı;Ekrem Hoca..Kendini rahmetle anıp Cuma namazını burada
eda edip yola koyulduk..Çünkü gideceğimiz yol tam 1150 km idi,uçak seyyahati
yerine biraderin tercihi olan karayolunda karar kılmıştık..Aslında iyide ettik,geze,geze
göre,göre menzile ulaşacaltık..

Biraderle benim yeni tutkum:Bin yıl önceki yarenlerle tanışmak bir olmak..Temmuz sonunda
katıldığımız ’KIZIK YAYLA BAYRAMI’nda pekiştirdiğimiz kararla;Gaziantepte yapılacak
Mahmatlı Oymakları ve Kızık Boyu 8. Kurultayına katılıp akrabalarla tanışacaktık..
Sağolsun Nafi Çağlar Bey;Bolu Seben Kızık Yaylası etkinliğini 8.Kurultay olarak tesbit etmiş..
Osmaniye ve Gaziantepteki toplantılarını da;9.Türkiye Milli Kültür Dernekleri ile birlikte,
Oğuz Kızık Boyu 9.Kurultayı ve Mahmatlı Yörük Türkmenleri 9.Kurultayını icra edecektik. 

Olsun Antepteki yarenlerle bile tanışabilmek,bizce bu seyyahati önemli kılmaya yeterliydi..

Ertesi gün öğle saatlerinde Osmaniyede olacağımızdan Adanada kalmayı planlamıştık,
ama konaklamak için birkaç yer aramamıza rağmen,hedefe ulaşamadık..Bizde
zorunlu olarak Aksarayda geceledik..Yiğenlerin ’Somuncu Baba’isimli bir Anadolu Ere-
ninin türbesi burada,onu ziyaret edip,ruhuna bir fatiha okuruz düşüncesi daha anlamlı kıldı konaklamamızı..

Somuncu Baba ismini ben Bursa ziyaretlerimde çokça duymuştum,yanılgım ki mezarının
bu kentte olduğunu sanıyordum..Oysa Aksaray Belediyesi; içinde Caminin de olduğu;
güzel bir külliyeyi mezarının olduğu mevkiye yapmış,insanların ilgiside hayli yüksek..

Şunu itiraf etmeliyim ki ’huzur bulduğum’ mekanlardan biri oldu bu külliye..
Ankaradaki Hacı Bayram Camii Civarının,bir minyatürü gibi..

Sabah kahvaltıdan sonra yola koyulunca,yiğenlerin ilk işi Somuncu Babayı araştırmak oldu..
İnternetten bulduklarını bizle paylaşıyorlardı..Asıl adı Hamidi Veli Hazretleri..Horasan
erenlerinden,ömrü tahsille geçmiş..Bursada geçimini sağlamak için yaptığı iş
ekmekçilik olduğundan;ahali onun adını SOMUNCU BABA koymuş..Ulu Caminin açılışında Emir Sultan Hazretlerinin sırrını açıklaması ile Fatiha Suresini yedi ayrı mana ile
tefsir edip,gizlice Aksaraya yerleşmiş.Hacı Bayram Velinin hocası,14.yy ve 15.yy ilk çey- 
reğinde yaşamış bir Anadolu Ereni.Dikkatle incelenirse;Hamidi Veli,Hacı Bayram Veli, 
Akşemseddin Hazretleri kanalı ile İstanbulun Manevi Fatihi..En önemli eseri’40 Hadisi Şerif Tercümesi.’Ayrıca Zikir Risalesi ve Silah’ü-l Müridin iki nadide eseri..

Anadolu ne bereketli iklim;Yunus Emre,Hamidi Veli,Hacı Bayram Veli,Hacı Bektaşı Veli;
hepsi bu milletin yol göstericileri;mürşidleri..Hepsinin altın sözleri belleklerimizde..:
İNCİNSENDE,
İNCİTME..

Öğleye doğru ;Pozantıyı geçerken aldığımız duyumla bir hayli üzüldük..Ankara
Gar Meydanında PATLATILAN İKİ BOMBA ;sakin günler geçiren Türkiyeyi birden
hareketlendirdi...Ölü ve yaralıların olduğu haberi işin en acı tarafıydı..

Biraderle yolda konuştuğumuz ’bu seçim bir hayli sessiz geçiyor’tezi çürümüş;
gerçek Osmaniyedeki toplantıya da yansımıştı..Konuşmalar bir hayli sertti.Hükümetin
istafası bile isteniyordu..Doğu Türkistan Sürgün Hükümetinin Başbakan Yardımcısı;
büyüğümüz, Sn.Hızırbek Gayretullah Beyin konuşması ile ortam bir nebze normale döndü..
Türkiye Cumhuriyetinin İki ESKİ BAŞBAKANI;merhum Prof.Dr. Necmettin Erbakan ve
merhum Bülent Ecevite teşekkürle konuşmasına başlaması,dinleyenleri vefa duygusu
ile memnun etti.Toplantının ev sahibi;Osmaniye Yörük Türkmen Kültür-Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sn. Bestami Erdeme teşekkürle kentten,Antep’e gitmek üzere ayrıldık..

Yolda Osmaniyede tanıdığımız, Bulgaristan Türklerinden;Doç.Dr.Nesrin Sipahi Kıratlı Hanımın’bu ülkede bir milyona yaklaşan Müslüman Türklerin ve Pomakların devasa sorunları var.’ Tesbitini düşünerek,kendimizce çözümler üretiyorduk...İstanbul Makine Mühendisleri Odası üyesi olan büyük yiğenin telefonuna gelen bir mesaj,Ankara Gar Meydanında ölenler için Pazartesi Adli Tıp önünde yapılacak eyleme,Oda Yönetimince 
davet ediliyordu..Birader ve küçük yiğenin üyesi olduğu,İstanbul İnşaat Mühendisleri
Odasından böyle bir davetin gelmeyişini,merakla sorguladık..Patlıyan iki bomba
Türkiyeyi ne kadar hızlı bir şekilde hareketlendirmişti..Bunu gıdım,gıdım yaşıyorduk..

Antep,Gazi ünvanını sonuna kadar haketmiş,mert insanların yaşadığı bir kent..Bunu
Boydaşımız,Oymağımızın delikanlı vatanperver yiğit insanı Nafi Çağlar Bey’den biliyorduk..

Gaziantep’e 30 yıl önce gitmiştim..Belki nufusu bu kadar yoktu ama,o yıllarda da
Antep Sanayi Şehriydi..Nüfusu birmilyonbeşyüzbini aşmış;bir dev metropol..Ünü Türkiyeyi
aşmıış;Dünya halı üretiminin merkezi gibi..Antep fıstığının vatanı,baklavanın başkenti..
Antepteki iki dükkandan biri baklavacı veya kebapçı sanki.Toplantı Oğuzelinde olduğundan
bu şirin ilçeye geçtik..Havaalanının hemen arkasında;bu güzel yerleşke..Gece
geç vakitlere kadar toplantı sürdü..Ertesi gün Karpuzatan Mevkindeki Belediye
Tesislerinde yapılan etkinlikle organize son buldu..

Oğuzeli Belediye Başkanı Sn. M.Sait Kılıç,Yörük-Türkmen;Dernekleri,Federasyonları ve 
Konfederasyonlarını en güzel şekilde ağırlayarak büyük bir misafirperverlik gösterdi..
Sn.Nafi Çağlar Bey bu organizasyonla,Dünya Yörük Türkmen Birliğine doğru büyük
bir adım attı..Söğüt Belediye Başkanı Sn. Halil Aydoğdu Bey:’Ertuğrul Gazi’Cennet
Mekanın Türbedarıyım sözleri ile katılanların takdirini topladı..Bize de bu Yurt Topraklarını doya,doya yaşamak kaldı.. 

Yunus Canın hiç unutamadığım dizeleri,kulaklarımı tekrar çınlatırken:

GELİN TANIŞ OLALIM..
İŞİ KOLAY KILALIM.
SEVELİM,SEVİLELİM.
DÜNYA KİMSEYE KALMAZ..
Antep ruh dünyama yava,yavaş siniyordu;Yarenlerle tanışmak bir başka bahara kalsada..

Temmuz 2016 Bolu-Seben Kızık Yaylasında inşallah ifa deceğimiz;10.Oğuz Kızık Boyu ve
10.Mahmatlı Yörük Türkmenleri Kurultayında buluşma muştusunu Nafi Beyden duyarak;
İstanbul yoluna,Adana Sabancı Camiini Ziyaret düşüncesiyle koyulduk..Ziyarette de
Selimye benzeri Camiye hayran kalıp,Sakıp Ağayı da rahmetle andık..
MUHARREM CEYLAN ( Drama Mahmatlı) -

18 Ekim 2015 Pazar - Bafra / Samsun
 

GÜNÜMÜZDE YARARLI VE ZARARLI DERNEKLER

 
 Mihmadlı / Mahmatlı 9. Kurultayı / 11 Ekim 2015


GÜNÜMÜZDE YARARLI VE ZARARLI DERNEKLER

Yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında Yörük Türkmen Şölenlerine/Şenliklerine katılırız.Ağırlıkla eğlenceye dayalı kültürü yaşatmaya ek olarak Yörük Türkmen Kültürü’ne daha fazla katkısı olacak çalışmalar yapılması gerektiğini söyledik durduk.

En son 29 Nisan 2012’de Serik Yörük Türkmen Derneği’nin Şenliğinde bu düşüncemizi daha kararlı bir şekilde dile getirdiğimizde, bana bunun için ne gerekli sorusunu yönelttiler. Ben de toplantılar, kurultaylar yapılıp, kararlar alınmalı ve örgütlenme şeklimiz gözden geçirilmeli. Bunun için de duruşlu dernek başkanlarına ihtiyaç var dedim.Bu düşüncelerime hemen katılıyoruz yapalım demedilerse de , kimse olumsuz cevap vermedi. Devam eden haftalarda katıldığımız her yerde bu söylemlerimizi dile getirdik. Olumu davrananların sayısı daha fazlaydı, fakat uygulayan veya artık uygularız diyen dernek/başkan yoktu. Biz de 2009’dan beri her yıl düzenli yaptığımız boy ( Kızık Boyu) ve oymak ( Mihmadlı / Mahmatlı) kurultaylarını genişletmeye karar verdik.27-28 Ekim 2012’de Gaziantep’te “Milli Kültür Dernekleri” adıyla ilk kurultayımızı yaptık. Türkiye geneli dernek başkanlarının gelmesi ve geniş bir kurultayın yapılması yönleriyle Gaziantep’te bir ilk olduğu gibi Türkiye’de de bir ilk idi. Fakat kurultay boyunca ve kurultay sonrası bozgunculuk yapan ve daha sonra bütün bu çalışmaları kendine mal etmeye çalışan kişinin kişisel hırslarıyla bunu yaptığını sanmıştık. Ondan sonraki gelişmelerde ve elde ettiğimiz bilgilerde anladık ki; bu vatandaş yalnız değilmiş ve talimatlı olarak bu bozgunculuğu yapıyormuş. Biz de onu daha sonraki kurultaylarımızdan uzak tuttuk. Fakat her yıl Türk Milli  Kültür Dernekleri’nin kurultaylarını engellemek için elinden geleni yaptı. Elbette engelleyemedi. Duruşlu ve sağ duyulu dernek başkanlarımız da az değildi.13 Eylül 2014 Cumartesi günü akşamı “Ertuğrul Gazi’yi Anma Etkinlikleri”  çerçevesinde Söğüt’te yapılan çalıştayda, bu malum şahıs yine ortaya çıktı ve 12 Ekim’de sizi Gaziantep’e bekliyorum dedi.  Ben de söz aldım ve divana dedim ki , Sorun ilgili şahsa yıllardır yapılan , bir yıl öncesinden ilan edilen ve buradaki başkanların  büyük çoğunluğunun aylardır haberinin olduğu kurultaydan kendisinin haberi yok mu? Aynı güne etkinlik yapmaya kalkıyor. Hem kendisi sadece bir etkinlik yapıyor , oda şölendir. Şöleni ise mayısta yaptı zaten. Bundan önce yapılmadığı yani bizden başka kimse akıl edip yapmadığı gibi, bundan sonrada Gaziantep’te kendi şölenleri dışında kimsenin kurultay şeklinde etkinlik  yapmamasını ve hatta Türkiye’de bunun tek kurultay olmasını öneriyorum dedim. Bu teklifimiz ilke olarak kabul edildi. 11-12 Ekim 2014 Ct.Pazar günleri Gaziantep Şehikamil Karayusuflu Köyü Memik Kiya Köy Odasında Milli Kültür Dernekleri Kurultayını yaptık. Orda alınan kararlar gereği çalışmaları hızlandıracaktık. Bu çerçevede Gaziantep’ten sonra, Adana, Mersin, Söğüt , Bursa toplantıları yapıldı. Sonra 7-8 Mart 2015’te Muğla’da geniş bir çalıştay yapıldı.Bu çalıştayda, sonunda Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nin kurulmasına karar verildi. Tüzük okundu ve genel olarak kabul edildi. O gün çalıştayda genel merkezin  Bursa, Bilecik, Ankara’mı olacağı tartışması öne çıktı. Oylama da Bursa sayısal çoğunluğu sağlamakla birlikte, bir sonraki çalıştayda yeniden oylanması hakkı saklı tutuldu. Genel merkezin kesinleşmesi ve tüzük üzerinde son incelemeleri yapıp ve son kez oylamaya sunulması için yakın tarihlerde Söğüt’te çalıştaya devam edilmesine karar verildi. Söğüt’te kurucular kurulu belirlenecek ve son şeklini almış olan tüzük imzaya hazır hale getirilecekti.

       Genel Kurul tekrar tarih belirlemek ve  davet etmek görevi de divan kuruluna verildi. Güzel bir vedalaşmayla ayrıldık ve beklemeye başladık. Bu arada bazı kişilerin başka bir tüzükle Bursa merkezli çalışma yaptıklarını duyduk. Fakat yapmazlar diye düşündük. Çünkü bu kişilerin tamamı Muğla’da da vardı ve son toplantının Söğüt’te yapılacağına dair el kaldırmışlardı. Bu sebeple bunun dışındaki çalışmalar sürece aykırı ve usülsüz olurdu. 16-17 Mayıs 2015’te Karacakurt Köyleri Derneği’nin Kırşehir Mucur’da yaptığı şölen sırasında, bu konu gündeme gelipte durum doğrulanınca tartışma çıkmıştı. Ayrı çalışma yürüttüğü belirlenen ve davranışlarının doğru olmadığı uyarılarına kulak asmayan kişiler; 
13-14
 Haziran 2015’te Bursa Orhaneli’de Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’ni kurduklarını ilan etmişlerdir. Bu davranış Muğla’da aldığımız kararın dışına çıkmak olduğu için meşru bir kuruluş olmamıştır. Bunun üzerine Muğla divan kurulu ; ulaşabildiği bütün dernek başkanlarını – Orhaneli yanlışını yapanlar da dahil olmak üzere - acilen toplantıya çağırmıştır. 26 Haziran 2015 Cuma öğleden sonra Söğüt Belediye binasında  8-10 kişilik bir kesim ile tüzük iyice son kez gözden geçirilmiştir. Bu incelemeye göre değiştirilmesi teklif edilecek maddelerin içerikleri şunlardı.
1. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Merkezi Bursa değil Ankara’dır.
2. Herhangi bir partinin il,ilçe veya belediye başkanları ile milletvekili birliğin başkanı olamaz ve yönetimde yer alamaz. Ancak birliğe üye olabilir.
3. İçişleri , Dışişleri ve Kültür Bakanı genel kurulların doğal üyesi olup, oy kullanır ibaresinin kaldırılması.
4. Yurt içinde her hangi bir konuda anket, istatistik vs. yaparak komşu ülkelere rapor eder ibaresinin kaldırılması. Divan tarafından bu maddeler okunmaya başlayınca 23:30’da gelen Orhaneli gurubu bu maddelerin –özellikle de 2.maddenin- değiştirilmesine şiddetle itiraz ettiler. Ancak itirazlara kabul edilmedi ve bütün maddeler genel kurul tarafından kabul edildi. 100 kadar dernek başkanı ve 100 kadar yönetim kurulu ve 100 kadar bu davaya gönül vermiş, aşık, ozan, şair, araştırmacı yazar vb.diğer katılımcılar olmak üzere yaklaşık 300
  kişi kabul için el kaldırmıştı. İçlerinden birisi bu kararı tanımadığını söyleme gafletinde bulundu ne yazık ki…Daha yazık olan şuydu sonradan öğrendiğimiz. Meğer malum şahıslar kendi imzaladıkları tüzükleri dernekler masasına vermişler ve mevcut bakanla görüşerek, gelecek 2.tüzüğü (yani Söğüt’te bu tarihte toplananların kabul ettiği tüzüğü) kabul etmemeleri için ricada bulunmuşlar. Yani Söğüt’teki yaklaşık 300 kişiyle oynamışlar.Bütün bunlara rağmen  11 Temmuz 2015’te Ankara Etimesgut’ta yapılan  imza törenine davet edildikleri halde gelmediler. Buna rağmen 15-16 Ağustos 2015’te Isparta Yalvaç’ta Sücüllü Yörük Türkmenleri Derneği Onur Başkanının birleştirmek için aracılık yapma davetine bizler tarafından evet denildi. Fakat onlar bilinçli olarak uzattılar.

         Buna rağmen 12-13 Eylül 2015’te Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma Etkinliklerinde 15 kişilik bir uzlaşma heyeti oluşturulmasına karar verildi ve oluşturuldu. Ayrıca 10-11 Ekim 2015 tarihlerinde Osmaniye’de başlayıp Gaziantep’te devam edecek olan Türkiye Milli Kültür Dernekleri 9.Kurultayı’na ayırım yapılmadan herkes davet edildi. Birkaç gün sonra batı grubu (Orhaneli grubu) arandığında,onların genel başkan olarak belirledikleri kişi tatile gittiğini söylemiştir. Toplanma kurban bayramı sonrasına kalmıştır. Bayram sonrası arandığında ise hasta olduğunu söylemiştir. Oysa – Gaziantep’teki kurultaya katılmayan ve de buraya katılanları da davet etmeyen - aynı şahıs ve şahıslar 17-18 Ekim 2015’te Balıkesir’de batı’dakiler tarafından yapılan çalıştaya eksiksiz katılmışlardır.18 Ekim 2015 günü Isparta Yalvaç’ta yapılan son uzlaşma toplantısına da katılma nezaketini bile göstermemişlerdir. Oysa aynı şahıslar geçen yıl da Gaziantep’te yapılan Mihmadlı Yörük Türkmenleri Derneği  7. Kurultayı'na  davet edildikleri halde gelmek istememişler, fakat bazı dernek başkanlarının kızması ve ısrarı sonucu gelmişlerdir. Gelince gerekli konukseverlik gösterilmiş ve hemen divanda da yer verilmiştir. Ayrıca 1 Şubat 2015’te Mersin’de yapılan çalıştaya da davet edilmişler ve divanda kendilerine de bir yer verilmiştir. Son günlerde öğrendiğimize göre Batı Çalışma Grubu 14-15 Kasım 2015’te Gaziantep'te bir çalıştay düzenlemeye karar vermişlerdir. Şimdi soruyoruz biz onlara madem Gaziantep’e gelecektiniz, sizi davet ettik, niye gelmediniz.? Madem o zaman gelmediniz şimdi bu yaptığınız bu çalıştay neyin nesi.? Türkiye’de 81 il var , bir ay arayla aynı yerde iki toplanma uygun mu? Bütün bunlara rağmen  her şey ortada iken bir çok dernek başkanımızın halen biz tarafsız kalmayı tercih ediyoruz demeleri de ayrıca üzücü bir durumdur. Ben onları bir kez daha düşünmeye davet ediyorum.Şimdi tarihe dönelim biraz da isterseniz. Osmanlı Türk devleti’nin yıkılış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine... Bir tarafta yararlı cemiyetler, diğer tarafta zararlı cemiyetler... Yararlı cemiyetler; Samsun’dan işe başlamışlar,  Havza , Amasya, Erzurum ve Sivas ile sonunda birliği sağlamayı başarmışlar. Zararlı cemiyetler ise Anadolu’nun özellikle Batı tarafında –başta İstanbul’da- çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Biz 2012’de Gaziantep’ten başladık.Yani Samsun gibi. Adana ve Mersin ile devam ettik. Yani Havza, Amasya..Muğla’da tartıştık ve genele yayacak son hazırlığı yaptık. Yani Erzurum Kurultayı..Söğüt’te ise son kararı verdik. Yani Sivas…Hepsi uygun ve meşru süreçte.Zararlı cemiyetler ise Marmara Bölgesinde çalışmalarına devam etmekteydi. Sonuç olarak sayın dernek başkanlarım. 100 yıl önce yararlı ve zararlı cemiyetler vardı. Bu gün ise Yararlı Dernekler ve Zararlı Dernekler var..Guvvacılar Anadolu’nun kuzeyinden başlayıp doğuya doğru gittiler. Biz ise güneyden başlayıp batıya doğru gittik. Guvvacıların karşısında bitmiş bir iktidar (İstanbul hükümeti) vardı, dost ve düşman belliydi.Bizim karşımızda her türlü imkana sahip güçlü bir iktidar (Ankara Hükümeti ) var. Dost düşman belli değil. Guvvacıların yanında  yorulmuş, tükenmiş, imkanlardan yoksun, ancak inanmış bir halk vardı.Bizim yanımızda, yorulmamış, tükenmemiş, tam tersine toparlanmış , her imkana sahip, fakat inanmamış ve sanki yapısı değişmiş bir halk var. Bizim karşımızdaki en büyük engel budur. İhanetler ise o zaman da bu zaman da aynı…Guvvacılık yapanların karşısında Osmanlıcık adı altında faaliyet gösteren , batı egemenliğini savunan ve bunu da resmi olarak imzalamış ve Guvvacıların Tam Bağısızlığı hedefleyen Yeniden Türk Dirilişi Hareketine karşı zararlı cemiyetler vardı.Bu gün de aynı. Son zamanlarda Osmanlıcılık yapanları araştırdığınızda ; içlerinde gururla Türk’üm diyen bir tane insan bulamazsınız. Bu insanlar Türkler’in insanlığa ve islama yaptıkları hizmetleri inkar eden vefasız insanlardır.Biz elbette islamlık öncesi ve sonrası tarihimize bir bütün olarak sahip çıkan Yörük Türkmen dernek Başknları ve yönetimleriyiz. Buna göre ;

    1.Zararlı dernekler nasıl anlaşılır? Öncelikle/hatta tamamen şahsi çıkarlarını düşünen, günlük hayatında tam bir çizgisi olmayan ve başta iktidardaki politikacılar olmak üzere, tüm politikacılara dalkavuklukta sınır tanımayan, yalan söyleyen ve başkasının yaptığı işlere sahip çıkan, iktidar partisinin yan kuruluşu gibi çalışan, makama kolayca tav olan, bsözde resmi kurum olan bazı belediyelerden açıktan / elden para alan, iç ve dış kaynaklardan beslenmesi nedeniyle para sorunu pek olmayan denekler - başkanlar ve yönetim- zararlı derneklerdir. Etrafınızdaki dernekleri gözleyerek bu dernekleri kolaylıkla tespit edebilirsiniz.
Daha somut olarak 14-15 Kasım 2015'te Gaziantep'te - Milli Kültür Dernekleri Kurultaylarına karşı - yapılacak çalıştaya katılacak olan
derneklere bakmak büyük oranda yeterlidir.

      2.Yararlı dernekler denekler nasıl anlaşılır? Şahsi çıkarlarını önde tutmayan,tutanlar olsa bile aşırıya gitmeyen ve sayısı olan, iktidarda olsun olmasın politikacılara eşit yaklaşmaya çalışan, bazılarına yakın davransa da davasına katkıda bulunmasını sağlayabilen,dalkavukluğu yapmayan ve sevmeyen, kolay kolay yalan söylemen, başkasının yaptığı işlere sahip çıkmayan, makama kolay tav olmayan, olsa dahi bir bedel karşılığında kabul etmeyen, davası Türk Milleti,Türk Devletleri ve Türk Toplulukları olan, beslendiği kaynaklar olmadığı için sürekli para sorunu yaşayan dernekler – başkanlar ve yönetim- yararlı derneklerdir. Etrafımıza baktığımızda , bunları da anlamak zor değildir.

Guvvacılar bütün zorlukları aştılar, bir yılda birliği sağlayarak, üç yılda savaşarak toplam dört yılda başarıya ulaştılar. Hem de Yedi Düvele karşı. Biz daha zorlukları bile aşamadık, onda sonra da birliği sağlayıp başarmamız çok zor görünüyor. Yani dört yılda birliği dahi kuramadık.Son söz ; Guvvacılar başardılar, biz henüz başaramadık. Yorum ve karar sizin…Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünü kutladığımız ve son bağbuğ/ son kağan Mustafa Kemal’i anmaya hazırlandığımız bu günlerde ; şehit,gazi olan ve mücadele veren, bu vatanı bize bırakan atalarımızın manevi huzuruna nasıl çıkacağımızın kaygısını taşıyan herkese selam olsun. Ben kendim Yemen Şehidi dedeme layık olamadığımı düşünüyor, buna rağmen layık olmak için mücaledeleme devam ediyorum. Tengri Türk’ü Korusun. Allah Müslümanlara Yardım Etsin. Saygılarımla…29 Ekim 2015 / İstanbul

 

 

NAFİ ÇAĞLAR BUDUNLU

G.Antep Mihmadlı Yörük Türkmenleri Derneği

ve Türkiye Kızık Boyu Birleşik Dernekleri  

Kurucu Genel Başkanı

 

 

 

UYARI !

 

Biz bu yazıyı bilgilendirmek amaçlı yazdık.

Kimsenin cevap hakkı olsun ya da birileri yorum yapsın diye değil.

Yorum yapacaksanız da lütfen kişilere yönelik yazmayınız, fikre yönelik yazınız.

Olumlu veya olumsuz görüşlerinizi yapıcı olarak yazınız.

Saygı çerçevesinde yazınız. Küfürsüz, hakaretsiz yazmaya mutlaka dikkat ediniz.

Bizler kişiliğimiz gereği kaldıramayız.
Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret309444
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.