KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Hacı Ömerler Soy Ağacı

Hacı Ömerler Soy Ağacı

HACI ÖMERLER OBASI’NDA “HACI” ADI :

Hacı Ömer, soy ağacımızda son Yedi kuşak içinde bizim bildiğimiz ilk Hacı adını taşıyan atamızdır. Aslında adı, sadece “Ömer” iken, hacca gidip geldiği için ek olarak “Hacı” adın ı almıştır. Büyük oğlu Mustafa, babasının adını küçük oğluna vermiştir. Bu oğul büyümüş ve zamanla Büyük Hacı Ağa /Büyük Hacı Kiya unvanını almış ve obasını uzun süre yönetmiştir.
Büyük Hacı Kiya’nın adını taşıyanlar ; 2.Oğlu Vakkas Ağa, kendi tek oğluna Hacı ( Ayşe’nin oğlu Hacı; Hacı Şahin ) adını vermiştir. Bu adın devamı ise şunlardır; Hayri oğlu Hacı Şahin, Kemal oğlu Hacı Şahin ve Fethiye oğlu Hacı Çağlar. Sonra ise, Kadir oğlu Hacı Şahin adı da buradan gelmektedir.
Büyük Hacı Ağa’nın adını taşıyan diğer torunu ise 3. Oğlu Mustafa Ağa’nın ilk oğludur. Bu çocuk büyümüş ve Küçük Hacı Ağa / Küçük Hacı Kiya olarak bilinir ve tanınır olmuştur.
Küçük Hacı Kiya’nın adını taşıyanlar ; Memik Kiya oğlu Hacı Mustafa Çağlar, Hasan Kiya oğlu Hacı Mustafa Çağlar, Hüsne oğlu Hacı Aytekin. Ayrıca Koçlu’dan Mahmut Ağa’nın ( Mahmut Başaran’ın) Hacı’sı ve Gemrik’ten Mustafa Kiya’nın ( Mustafa Özdemir’in) Hacı’sı bu adı taşımaktadır. Hacı Aytekin’in torunu Hacı Bademoğlu’da bu adın devamıdır. Bunlardan başka Bakırca ve Orguca’da adını taşıyanlar var olduğunu duymuştum.
Hacı Ömerler Obası’nda “Hacı” adı, dededen toruna Dört tur devam etmiştir. Hacı Ömer Beyin torunu Büyük Hacı Ağa, Büyük Hacı Ağa’nın torunu Küçük Hacı Kiya, Küçük Hacı Kiya’nın torunu ise Hasan Kiya oğlu Hacı Mustafa Çağlar’dır.

Memik Kiya oğlu NAFİ ÇAĞLAR (Nafi 1) Araştırması /
10 Nisan 2010 / İstanbul

HACI ÖMERLER OBASI’NDA “ MUSTAFA ” ADI :

Hacı Ömer bey, iki oğlundan büyük olana Mustafa ve küçük oğluna da Abdullah adını vermiştir.
Hacı Ömer Ağa’nın küçük oğlu Abdullah Ağa ; oğullarından birisine ağabeyi Mustafa Ağa’nın adını vermiştir. Mustafa‘da kendi oğullarından birisine Mustafa ( Özalkan) adını vermiştir. Andullah Ağa’nın torunu Mulla’da oğullarından birisine Mustafa (Durdu) adını vermiştir.
Hacı Ömer’in büyük oğlu Mustafa Ağa oğullarından Halil Ağa ve Hacı Ağa oğullarından birer tanesine Mustafa adını koymuşlardır. Mustafa Ağa’nın torunu Kıllı Memik 2’de büyük oğluna Mustafa ( Geçer) , Hacı Ağa’nın oğullarından Hasan (Yemen Şehidi) 2.oğluna Mustafa , Halil Ağa’nın torunlarından Deli Hüseyin‘de kendi oğullarından birisine ağabeylerinden biri olan Mustafa (Özdemir) adını vermişlerdir. Memik Kiya ( Memik Çağlar) oğlu Hacı Mustafa, Hasan Kiya ( Hasan Çağlar) oğlu Hacı Mustafa ve Mehmet Yanardağ oğlu Hacı Mustafa’ların 2.adları olan Mustafa adları, Yemen şehidi Hasan Ağa oğlu Mustafa’nın adından gelmektedir. Onlardan sonra Mehmet Çağlar ( Memik Kiya oğlu) oğlu Mustafa Serkan, Nevzat Çağlar ( Hasan Kiya oğlu) oğlu Mustafa, Muzaffer oğlu Mustafa, Hayri-Zeynep oğlu Mustafa (Şahin) adları takip etmiştir. Ayrıca, Gemrik’ten Şerif oğlu Memik (Bileç) küçük oğluna ve Topuz Memik ( Toğuz) büyük oğluna Büyük Hacı Ağa oğlu Mustafa’nın adını vermişlerdir.
Hacı Ömerler Obası’nda “Mustafa” adı, dededen toruna Üç tur devam etmiştir. Mustafa Ağa torunu Büyük Hacı Ağa oğlu Mustafa Ağa. Onun torunu Memik Kiya oğlu Hacı Mustafa Çağlar’dır.

Memik Kiya oğlu NAFİ ÇAĞLAR (Nafi 1) Araştırması /
10 Nisan 2010 / İstanbul

HACI ÖMERLER OBASI’NDA “ MEMİK ” ADI :

Hacı Ömer beyin büyük oğlu Mustafa ağa, oğullarından birine Memik adını vermiştir. Bu kişi daha sonra Kıllı Memik olarak bilinmiştir. Bizim obamızda, son Beş kuşakta bildiğimiz ilk Memik bu olduğu için, soy ağacında ben bunu Kıllı Memik 1 diye belirttim. Kıllı Memik 1’in sadece bir erkek çocuğu olmuştur. Ona da Memik adını vermiştir. Kıllı Memik 2 (Memik Geçer)’ de kendi oğullarından birine Memik adını vermiştir. Üç kuşak üst üste düzenli bir şekilde Memik adını kullanan bu uruğa(aileye) “Memikler” denmiştir. Memikler bu adın gerçek temsilcileri olmuşlardır. Diğer koldan Hasan Ağa, Üçüncü oğluna, amcası Kıllı Memik 1’in adını vermiştir. Bu kişi, büyüyüp, muhtar olmuş ve Memik Kiya olarak tanınmıştır. Adı öne çıkınca uruğuna “Memik Kiyalar” denmiştir. Kıllı Memik 1’in adını taşıyan, Hasan Ağa (Yemen şehidi), oğullarından Üçüncüsü olan Memik Kiya’nın (Memik Çağlar’ın ) günümüzde adını taşıyanlar şunlardır; Şükrü oğlu Memik Çağlar, Hüseyin oğlu Memik Çağlar, Mehmet oğlu Memik V.Çağlar, Nafi oğlu H.Memik Çağlar ve Vakkas oğlu Memik Doğan.
Ek olarak, Kıllı Memik 1’in adının verilmiş olduğu diğer kişiler ; Mehmet Ağa ( Halil Ağa oğlu) Uzun Memik (Özdemir), Gemrik’ten Şerif oğlu Memik (Bileç), Karayusuflu’dan …………………..oğlu Topuz Memik (Deli Mustafa oğlu Memik Toğuz ile Hamik oğlu Memik Toğuz bu adın devamıdır). Ayrıca; Çatallar’dan Sadır oğlu Memik ve Çatlaklar’dan Bayram oğlu Memik’in de adlarının bu Kıllı Memik 1’den geldiğini düşünmekteyim. Bununla birlikte,yakın ilişkiler içinde oldukları Koçlu köyünden olan Alolar’dan Memik (Sönmez) adının tam olarak kimin adını taşıdığı ise, benim için merak konusudur.
Son olarak, Kıllı Memik 1’in adı ise, Göksüncük köyündeki yatırda bulunan Memik Dede adından gelmiştir diyebiliriz.
Hacı Ömerler Obası’nda “ Memik ” adı, dededen toruna Üç tur devam etmiştir.

Memik Kiya oğlu NAFİ ÇAĞLAR (Nafi 1) Araştırması /
10 Nisan 2010 / İstanbul

HACI ÖMERLER OBASI’NDA “ MEHMET ” ADI :

Hacı Ömer bey oğlu Mustafa Ağa oğullarından birisine Mehmet adını vermiştir. Bizim obamızda son Beş kuşakta bildiğimiz ilk Mehmet adı budur. Mehmet Ağa’nın amcaoğullarından Hasan ve Abdullah birer oğullarına Mehmet (Durdu soyadlılar) adını vermişlerdir. Bunların kardeşleri olan Mustafa’nın oğlu İbrahim ( Özalkan soyadlı) ‘de büyük oğluna Mehmet adını vermiştir.
Mehmet Ağa’nın adını taşıyan diğer kişiler ; kardeşlerinden Halil Ağa oğlu Uzun Mehmet ( Özdemir soyadını alanların bir kısmı ), yine kardeşlerinden Hacı Ağa’nın büyük oğlu Mehmet ( Özay soyadlı). Mehmet Ağa’nın diğer kardeşlerinden Çil Ahmet’in oğlu Seydi ise, oğullarından birine Mehmet Yanardağ soyadlı) adını vermiştir. Büyük Hacı Kiya’nın küçük oğlu Hasan Ağa ise, en büyük ağabeyinin adını en küçük oğluna vermiştir. Bu oğlun adı Deli Mehmet olup ağabeyleriyle birlikte Çağlar soyadını almıştır.
Günümüzde Deli Mehmet’in adını taşıyanlar şunlardır ; Memik Kiya oğlu Mehmet Çağlar, Şükrü oğlu Mehmet Çağlar, Cemal oğlu Mehmet Çağlar, Nuri oğlu Mehmet Çağlar ve Ekrem oğlu Mehmet Çağlar. Meryem oğlu Mehmet Çiftçi ile Hayriye oğlun Mehmet Çaldıran adları da Deli Mehmet’ten gelebilir.
Hacı Ömerler Obası’nda “Mehmet” adı, amcadan yeğene Altı tur devam etmiştir. Mustafa ağa oğlu Mehmet Ağa, Büyük Hacı Kiya oğlu Mehmet Ağa (Özay), Hasan Ağa oğlu Deli Mehmet (Çağlar), Memik Kiya oğlu Mehmet Çağlar, Şükrü oğlu Mehmet Çağlar ve Nuri oğlu Mehmet Çağlar.

Memik Kiya oğlu NAFİ ÇAĞLAR (Nafi 1) Araştırması /
10 Nisan 2010 / İstanbul


Ana Karakterler:
HACI ÖMER OBASI HACI ADI

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam42
Toplam Ziyaret309446
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.