KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Sefaköy Anadolu Lisesi


SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ 1 Kasım 2018 Perşembe

 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20


BENİ GÖR ÖĞRETMENİM


Öğretmenim,
Ben de sınıftayım,
Parmak kaldırıyorum,
Beni gör, bana bak öğretmenim.
Hep sesleniyorum, 
Beni duy, beni fark et ,
Ne olursun beni tak öğretmenim.

Öğretmenim,
Sen sor,
Bilemezsem, anlamazsam da 
Sen hoş gör,
Bana sabret öğretmenim.
Bazen kızsan da,
Beni ne bırak, ne terk et öğretmenim.

Öğretmenim;
Bana "konuşma,sus" diye bağırma.
Beni hişşt diye çağırma.
Benim bir adım var,
Adımla anılmaya muradım var.
Sen adımla seslenirsen,
Bil ki tadım var öğretmenim.

Öğretmenim,
Sen beni seversen, 
Arada bir översen,
Hani kötü ödevime bile,
yalancıktan da olsa bir "aferin" dersen,
Say ki hevesimi aldım öğretmenim.
Bundan sonra, sen ne anlatırsan,
Bil ki, anladım
Okumaya var maksadım öğretmenim.

Öğretmenim,
Anlat...
Bana dersi,
Bana hayatı anlat...
Bana davranma sert,
Ara sıra tekrar et,
Duygularından da biraz ilet,
Sen değer verirsen,
Gerisi bana ne dert öğretmenim.

Öğretmenim;
Bilgi çağında olsak ta,
İlk kaynağım sensin.
Bana bilgileri öğret,
Yalnızca bilgi değil,
Bana yurttaşlığı,
Bana insanlığı,
Bana adamlığı öğret öğretmenim.

Öğretmenim;
Ben bir öğrenciyim,
Sanma ki sadece,
Solumda göğüs kafesi ve de bir kürek var.
Ben bir insanım,
Tek seni değil,
O kafeste ,
Bütün insanlığı kucaklayacak,
Koca bir yürek var öğretmenim.
Koca bir yürek var...
Öğretmenim.

NAFİZ TANÇAĞLAR
6 Kasım 2018 Salı 12.27
Yeşilova/K.Çekmece/İst.


 SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018
SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ 1 Kasım 2018 Perşembe


 SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018
 SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.

 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi


 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi

 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi

 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20
 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20  

 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20


 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20  

 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20
 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20  

 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20
 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20  


 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi

 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı

 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş. İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş. İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.

 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.

 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ - Küçükçekmece / İstanbul


Sefaköy Anadolu Lisesi Doğabilimi Öğretmeni NAFİ ÇAĞLAR


2 Eylül 2015 Çarşamba günü 14:14
28 Eylül 2015 Pazartesi

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞI

İstanbul Küçükçekmece
Sefaköy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle ilk günüm.
Bugün  12:20'de  9/A-A.L.  Gökbilimi / Uzay Bilimleri
           13:50'de  9/C-A.L.  Doğabilimi / Fizik
sınıflarında derslere girdim.29 Eylül 2015 Salı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞI

İstanbul Küçükçekmece
Sefaköy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle ilk günüm.
Bugün  12:20'de  9/E-A.L.   Doğabilimi / Fizik
           13:50'de  10/B-A.L. Doğabilimi / Fizik
sınıflarında derslere girdim. 30 Eylül 2015 Çarş.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞI

İstanbul Küçükçekmece
Sefaköy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle ilk günüm.
Bugün  08:40'de  9/A-A.L.  Doğabilimi / Fizik 
           12:20'de  9/F-A.L.  Gökbilimi / Uzay Bilimleri
sınıflarında derslere girdim. 

1  Ekim 2015 Perş.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞI

İstanbul Küçükçekmece
Sefaköy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle ilk günüm.
Bugün  08:40'de  10/D-A.L.  Doğabilimi / Fizik 
           10:10'de  9/E-A.L.  Gökbilimi / Uzay Bilimleri 
           12:20'de 10/F-A.L. Doğabilimi/Fizik
           13:50'de 9/C-A.L. Gökbilimi/Uzay Bilimleri 

sınıflarında derslere girdim.


Böylece yeni okulumda ( Sefaköy Anadolu Lisesi ) 1.haftayı tamamladım.
5 Ekim 2015 Pt.

Sefaköy Anadolu Lisesi'nde 2.haftam
12 Ekim 2015 Pt.

Sefaköy Anadolu Lisesi'nde 3.haftam
19 Ekim 2015 Pt.

Sefaköy Anadolu Lisesi'nde 4.haftam26 Ekim 2015 Pt.

Sefaköy Anadolu Lisesi'nde 5.haftam
29 Ekim 2015 Perşembe
Cumhuriyet Bayramı tatili...
2 Kasım 2015 seçim tatili...
26.Dönüm milletvekilliği seçimi.
PARAGRAF DEGİL BÖLÜM

Paragraf degil bölüm,
Paragraf diyene ölüm.
Türkçe'miz elden gidiyor,
Nedir bu zulüm...


Dersmiz Gökbilim,
Öğrenelim irfan,ilim.
Konular iyi anlaşılsın,
Anladın mı beni gulüm...


Nafi Çağlar Budunlu
3 Kasım 2015 Salı 11:02
Sefaköy Anadolu Lisesi 9/A
Gültepe/K.Çekmece/İst.

GÜLTEPE GENÇLİĞİ

Gültepe, Gültepe,
Öğrenci gezer sere serpe.
Yakalayıp bir soru sorsan,
O dudaklar ki; olur pepe.

Gültepe, Gültepe,
Yazık! gençleri atma çöpe.
İftiradan alıkoymazsan,
İnsanı götürürler ipe.

Gültepe, Gültepe,
Öğretmen öğrenci bir cephe.
Bu gençliği sana bıraktım,
Götür; al kullan tepe tepe.

Nafi Çağlar Budunlu
9 Kasım 2015 Pt.12:48
Yeşilova/K.Çekmece/İst.
SEFA LİSESİ

Sefa Lisesi, Sefa Lisesi,
Gültepe’de Sefa Lisesi.
Burda üzüntü, keder olmaz,
Bura; keyf-i Sefa Lisesi...

Nafi Çağlar Budunlu
27 Kasım 2015 Cuma 21:10
Zeytinburnu /
İstanbul

FİZİK ve NAFİ ÇAĞLAR


Ne demek fiziği sevmiyorum!!!
Antepli Fizikçi!yi tanımamışsın demek ki;
Fiziğin babası derler O!na,
İki saat dinle bilgin olmazsan yuh sana N.Ç.'nin öğrencisi...


Çözer, teker teker soruları.
Atar, çalışkan öğrenciye artıları.
Ğ (yumuşak g) bozar akrostiji,
Lakin buna değer 10 B'nin ders dinleyişi.
Ayrılmaz bir bütündür; Fizik ve Nafi Çağlar.
Rüyalarımda olmazlar, bir (Nafi Çağlar) , bütün hocalar...


Gül Nihal POLAT
Sefaköy Anadolu Lisesi
10 B sınıfı 251
K.Çekmece / İstanbulDANIŞMAN ÖĞRETMENLİK

PAGEV ( Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme Vakfı ) Lisesi'nde ;
DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİNE başladık.
Saat 09:03te okula ulaştık.
14:00'te ayrıldık. 22 Şubat 2016 Pazartesi 
2 Mart 2016'da okulumuza 5 aday Aday Öğretmen atandı.
Bunlardan birisi Fizik Öğretmeni. Danışmanlık görevini ben
yürüteceğim.


7 Mart 2016 Pazartesi ; Aday Öğretmen Ercan SEZEN göreve başladı.


TUĞRUL TİGİN

Selam sana ey yoldaş Tuğrul Tigin.
Bilesin ; senin atandır Kül Tigin.
Duydum ki; koçyiğit bir oğlun olmuş,
Adı; Uzay imış, unvanı; il tigin…

Nafi Çağlar Yultigin
4 Mart 2016 C.12:16
Sefaköy Anadolu Lisesi
Gültepe/K.Çekmece/İst.


ON’LAR FEN’A KIZMIŞ’LAR

Gördüm ki; On’lar Fen’a küsmüşler,
Bana suratlarını asmışlar.
Fizik soruları zor gelince,
Kendilerini de çok kasmışlar !..

Mustafa ; fena fırça basmışlar.
Masumlar, susup, sesin kısmışlar.
Beni gönüllerinden eleyip,
Sevgimi de
 duvara asmışlar...

Nafi Çağlar Budunlu
9 Mart 2016 Çarş.13:34
Sefaköy Anadolu Lisesi
Yeşilova/K.Çekmece/İst.


SAFAKÖY ANADOLU LİSESİ

18 Mart 1915  Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü ;

Değerli Meslektaşlarım, sevgili öğrencilerim ;
İnsanlığın yaratılışından beri olduğu gibi; bundan yaklaşık yüzyıl önce de, yer yüzündeki paydan daha çok kapmak için yoğun mücadele başlamıştır. Sömürgeci, kan emici, acımasız ve vahşi, kısacası kötü insanlar ve topluluklar, masum ve mazlum toplulukların ve milletlerin haklarını gasp ettikleri gibi, onlara yaşama hakkı bile tanımıyorlardı. Eski ihtişamını kaybetmiş Osmanlı Cihan Devleti de torakları ve hakları ellerinden alınmaya çalışılan bir devlet haline gelmişti. Dolaysıyla Osmanlı topraklarında yaşayan bütün topluluk ve milletler de mazlum millet konumuna düşmüştü. Doğal olarak Türkler de bu çekişmenin tam merkezinde olmakla birlikte, esas hedefin ta kendisiydi. Sömürgeci güçler; Türklük'ü yok etmekle İslamı yok edeceklerini iyi biliyorlardı. Böylece bir taşta iki kuş vurulacak ve üstüne de topraklarını  da ele geçireceklerdi. Bu bir haçlı savaşıydı. Bu dünya tarihindeki en büyük Haçlı seferi olmakla birlikte dünyanın görebildiği ve görebileceği, çok yönlü olması bakımından en büyük savaşıydı. Hıristiyanlığın İslamlıkla, Batılı sömürgecilerin Türk Milleti ile savaşıydı. Başta İngilizler olmak üzere Batılılar, bununla da kalmamışlar İslam Coğrafyalarından topladıkları ve kandırdıkları müslümanları, Müslüman-Türkler ile savaştırıyorlardı. İnsanlıkta geri olan bu devletlerin insanları, ne yazık ki, bilimde ileri gitmişlerdi. Buluşlarında silahları da ihmal etmedikleri için yeni silahları icat etmişler ve bu silahları Çanakkale'de insanlar üzerinde deniyorlardı.Fakat heyhat! attıkları çelik silahlar, Türkler'in iman dolu göğsünde parçalanı-yordu. Düşmanlar bunu görüp daha da hırslanıyorlardı. Türkler ise, davasına sarılıp onları hayallerini yerle bir ediyordu. Bir dünyaya karşı koyuyordu bizim ordu. Ve bütün dünyanın en güçlü devletleri geldi ve Çanakkale'de durdu. Bütün dünya küçücük bir kara parçasına yükleniyordu. Amaçları bu toprakları ele geçirmek, paylaşmak ve sömürmektir. Bu topraklardaki insanların malını mülkünü ele geçirip, onları köleleştirmekti. Yeryüzünden  Türklük'ü ve islamlığı silecekleri güne ulaşmaktı. Fakat zalimlerin hesabı olduğu gibi, önce Allah'ın olmak üzere Türk Milleti'nin de bir hesabı vardı. Onlara bu Çanakkale Boğazı dardı.  Bu savaş; saldıran zalimler ile savunan mazlumların savaşıydı. Allah'ın izniyle mazlum durumuna düşmüş müslüman Türkler kazandı bu savaşı. Diğer bütün mazlum milletlere de örnek oldu bu zafer. Onlara umut oldu. Mazlum milletler sevinçle doldu. Dünyanın bilimde gelişmiş, fakat sömürgeci devletlerine bu boğaz mezar oldu. Zafer Müslümanın, zafer Türk'ün oldu. Atalarımız bize, yaşayabileceğimiz  bir yurt bir vatan bir devlet bıraktılar. Yüzbinlerce can verdiler, fakat vatanı düşman vermediler. Bize üdşen ise ; onlara layık olmak için bütün gücümüzle çalışmaktır.Ne Mutlu Türk’üm Diyene…

18 Mart 2016  
                                                                                                                       
            
                                                                                                NAFİ ÇAĞLAR

                                                                                                Sefaköy Anadolu Lisesi

                                                                                                Fizik Öğretmeni

 


GELİBOLU ŞEHİT DOLU

Son darbelerini vurmak için dine, budun*a.
Bütün yeni dünya göz dikmişti Türk’ün yurduna.
Batılı sırtlanların hesaplamadığı vardı,
Zincir vurulur muydu hiç, bu dağların kurduna…

Yüzyıllardır girmişlerdi sömürge havasına.
Hırs ile kaptırıp gelmişlerdi Tur Ovası**’na.
Gördüler, Doğu nasıl sarılırmış davasına,
Heyhat! Çomak sokulur mu hiç Türk’ün yuvasına…

Ey şeytanlara papucunu ters giydiren Batı.
Nursuz, taş kesilmiş o yüreğin katı mı katı.
Senin puşt hilelerinin vardı evveliyatı,
Bu sefer işe yaramadı Tur Ovası atı**…

Bütün şerle başa güreşiyordu Gelibolu.
Ortalık, bizlerden şehit, onlardan ölü dolu.
Gidiyordu; kafa, gövde, bacak, kiminin kolu,
Nur kazanacak elbet, var mı bunun başka yolu? ..

Hiç kimseye çanak tutmamıştı ki Çanakkale.
Kızıl Elma’yı terk eyledik te geldik ne hale.
Elimizde kalan bu vatan toprağı tek kale,
Bu vatan; kim eliyle kime edildi ihale…

Üç kıtadan çekildik gaflet ve dalalet ile.
Turan yolunda, Tur Ovası’nda kıstırdı hile.
Bir dar boğazda dayanıyoruz, nedir bu çile,
Boğup gömeceğiz Batı’yı, tarih gelsin dile…


Nafi Çağlar
8 Mart 2011 Salı 13:58
9-K /Gazi Lisesi/ Bağcılar/İst.


* Budun; Ulus, millet.
** Tur Ovası; Truva.
*** Tur Ovası Atı; Truva atı.

  
 
HAYATIN SATIRLARI

Vakit dar insanoğlu,
Para pul, nefsin sonu,
Vakitsiz zamana hapsolmuş ruhlar,
İnan karanlığa bağımlılar...

Bir köprüden geçiyorsun,
Uçsuz bucaksız , esrarlı,
Bitiyor ışık yürüdükçe, sönüyor yok oluyor,
Tükeniyor ömür,sen,
Yok oluyorsun...

Son demlerin belki bu satırlar,
Açılmaz bir daha umutla kapılar,
Unutma ! Sahipsin bir ömürlük zaman,
Yaşa kum taneleri adına...

Kül etme şu genceecik talihini,
Zaman tükeniyor,
ömür çaresizce geçişini gözlüyor,
Kum taneleri bile umudunu kesiyor,
Biz olsak yetmez dercesine..


Merve ŞİMŞEK
Sefaköy Anadolu Lisesi
9-C sınıfı 1092
Küçükçekmece/İstanbul


TUĞRUL TİGİN

Selam sana ey yoldaş Tuğrul Tigin.
Bilesin ; senin atandır Kül Tigin.
Duydum ki; koçyiğit bir oğlun olmuş,
Adı; Uzay imiş, unvanı; il tigin…

Nafi Çağlar Yultigin
4 Mart 2016 C.12:16
Sefaköy Anadolu Lisesi
Gültepe/K.Çekmece/İst.FİZİKÇİ AYHAN ÇİRKİN

Adı ; Ayhan’dır, soyadı ; Çirkin.
Sabırla,O’nu tanıyın ilkin.
Hızlı konşur, amma ve lakin,
Fiziği anlatır sakin sakin..

Nafi Çağlar Tigin
19 Mart 2016 Ct.18:19
Küçükçekmece/İstanbul
SELÇUK BÜTÜN

Dedim ki; ey kardeşim Selçuk,
Ben buradayım, hemen sen çık.
Dedi "yemeğe gidiyorum"
Şaşırdım ! ağzım kaldı açık...

Nafi ÇAĞLAR
22 MART 2016 14:00
K.Çekmece /istanbul


23 Mart 2016 Çarşamba ;10:03

9-C sınıfında dersim bitmiş ve 3. kattan merdivenlerden iniyordum.
Aynı sınıftan Ömer ve Emrullah adında iki öğrenci yanıma yaklaşarak
şu soruyu sordular.
- Hocam nerde oturuyorsunuz ?
Benim verdiğim cevep şöyle oldu;
- Samanyolu Gökadası'ındaki Dünya gezegeninde oturuyorum.
Öğrenciler gülerek yanımdan uzaklaşırlarken, ben onlara seslendim.
Uzay Bilimleri dersinde görüşürüz. ( Ben o sınıfın Doğabilimi ; Fizik
derslerinin yanında Gökbilimi derslerine de giriyordum.)

NAFİ ÇAĞLAR
 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
( Gamze Çapar,Pelda Oduncu, İrem Topçu )

 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
(Gamze Çapar, Pelda Oduncu,İrem Topçu )

 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
( Gamze Çapar,Pelda Oduncu, İrem Topçu )


 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
( Gamze Çapar, Pelda Oduncu, İrem Topçu )


 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
( Gamze Çapar, İrem Topçu )


Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
( Gamze Çapar, İrem Topçu )


DENKLEM


Hocam bu ne böyle?
Denklemi yazmadık diye,
Kırmışsınız puan.
Üzüntülüyüz her an...

Denklem yazmadık ama,
Sonucu bulduk.
Var 5,6 doğrumuz,
Ben ise Onur'nuz...

Ne olacak halimiz?
Yıllık ödeve mi kaldı çaremiz?
Özenerek yaptım zaten,
İnşallah beğenirsiniz aynen.ç.


Sefaköy Anadolu Lisesi
Onur Sercan Yılmaz
10 / F - 414
20.04.2016


YILLIK ÖDEVLER


Selam Ece Nur Aydın.
Işıkla olmuş aydın.
Tam Doksanbeş almışsın.
Geçmişsin, gözün aydın.ç.


10-F 382 / Sefaköy A.L.
20 Nisan 2016 Çarş.15:04

N.Ç'nin FİZİK DERSİ


Ne olmuş derste bize,
Anlamamışız üstüne bir de,
Fizikçi Nafi Çağlar neçe anlatmış bize,
İncelersek soruyu anlarmışız bir de...

Çan sesi gibi çalar zil sesi,
Anlatımınıza doyamazdı 10 F'den bir kişi,
Güler eğlenirdik her derste,
Laylom yapardık hep birlikte,
Anılar dolu koskoca bir sene,
Rahat işlemesek te hep güzeldi Fizik dersi sizinle...

Beyza KARKIN
Sefaköy Anadolu Lisesi
10 F Sınıfı-396
Küçükçekmece/ İstanbul
22 Nisan 2016 11:55

11 Nisan 2016 Pt.; Aday Öğretmen Ercan SEZEN ders anlatmaya başladı.

10 Mayıs 2016 Salı 10:16; 

Okulumuzun aday öğretmenleri;

Seçilay Atlı (Matematik),
İlknur Merve Ülgen(Matematik),
Ercan Sezen (Fizik),
Durdu Mecit (Coğrafya)
ve ben 
birlikte çay içtik...

Eray Koçak (Türk Dili ve Edabiyatı) yine yoktu. 18 Mayıs 2016 Çarşamba Saat 09:30

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik genel anlamda iyiydi.
10:00'da sona erdi.1 Eylül 2016 Perşembe 09:00'da 2016-2017 Eğitim Öğrtetim Yılı başladı.
10:00 Öğretmenler Kurulu Toplantısı 12:30 Bitti.
Bu seneki görevlerim ;
Fizik Okul Zümre Başkanlığı
Fizik 98.Bölge Zümre Başkanlığı
Okul dergi gazete web sayfası düzenlemeleri


2 Eylül 2016 Cuma izinliyim.

5 Eylül 2016 Pt.

6 Eylül 2016 Salı 09:30 ; Okul Kısa Zümre Toplantısı 
                         10:00 ; 98.Bölge Fizik Zümre Başkanları Toplantısı 
                              Zümre Başkanları Başkanlığına NAFİ ÇAĞLAR getirildi.
                            
98.Bölge Okulları ;
Sefaköy Anadolu Lisesi
Z.M.Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi
Atatürk Mesleki Kız Anadolu Lisesi
Nahit Menteşe Mesleki Anadolu Lisesi
Oktay Duran Matbaacılık Anadolu Lisesi


7 Kasım 2016 Pt.
Unutmayın ! Bu sınava kelebekler gibi mutlu ve uçarak girecek,
arılar gibi vızlayarak ve kaçarak çıkacaksınız. NAFİ ÇAĞLAR


10 Kasım 2016 Pereşembe

Mustafa Kemal Atatürk ; ölüm yıldönümünde anıldı.
20 Aralık 2016 Salı ;

10 Sınıfı öğrencilerinden Eray Sorhun'un babası vefat etti.
Sınıf olarak ve dersine giren bazı öğretmenler ile K.Çekmece
İnönü Mahallaesi'nde evini gidip ziyaret ettik.


22 Aralık 2016 Perş. 15:34

Sefaköy Anadolu Lisesi Öğrencileri bana Komando Marşını okuttular,
kendileri de tekrar ettiler.

Sayın Abdulbaki Günışığı bey, ( son zamanlarda ) bu yazını da çok beğenerek okudum. Hepsi doğru. Ancak öğretmenler hakkında yazdığın, öğretmen olduğum için bana cevap hakkı doğurdu. Öğretmenler ile ilgili istisnalara biraz yazık olmuş gibi. Ben de istisnalardan birisi olduğuma inanıyorum. HAYATIMDAN TAZE BİR ÖRNEK VERMEK İSTİYORUM. Ben zaman zaman değil, sık sık ders arasında tarihe giren bir öğretmenim. Alanım Fizik olması nedeniyle hemen tarihe girmek te olmuyor. Bir vesile lazım. Ben her seferinde bir vesile bulabilen bir ,insanım. Kaldı ki; öğrenciler beni tanıdıkça zayıf yanımdan beni kaşımaya başlarlar. Bunun en önemli sebebi de "bilgiye aç, ilgiye muhtaç " genç olmalarıdır. Bana "hocam siz bize uç bilgiler veriyorsunuz " cümlesini çok duyan bir öğretmenim. Kesinlikle senin yazında geçen Türk kollarının veya coğrafyaların tamamına yakınını öğrencilere hep anlatan birisiyim. Maya Aztekler de dahil. Geçen yıl 11.sınıflara derse giriyordum. Fizik konularından bir başlık vardı. Adı TORK. Ben de bu başlık gelince M.Ö. tarihten girip,olayı ilgilendiren coğrafyalardan söz ettikten sonra, bu sözcüğün Eski batı dillerinde ( Avrupa'nın atalarında) TÜRK olduğunu söyledim ve konuyu anlatarak işlemlere geçtim. Bir çok öğrencinin çok garip ( onlara çok ilginç geldi için, olumlu yani) bakışları altında dersime devam ettim girdiğim sınıflarda. Çok ilginçtir ki; o hafta içinde Türkiye 'da yaşayan bir İranlı Türkmen beni aradı. Ben de okulu tarif ettim geldi. Ona beni nasıl bulduğunu sordum. O da Yörük Türkmen çalışmaların dedi... Benden bir konuda yardım istedi ve evraklarını gösterdi. Ben de evraklara bakarken TORKAMAN sözcüğünü görünce heyecanlandım. Torkaman sözcüğü ile fikrimi söyledim o da onayladı. Bu evrakın fotoğrafını alabilir miyim dedim. O da izin verdi. Hemen sonraki derslerde öğrencilere bu olayı anlattım ve sınıfta gezerek yazıyı cep telefonumdaki fotoğrafı ( yani TORKAMAN YAZISINI) her öğrenciye atlamadan gösterdim. Öğrenciler daha da şaşrıdılar. Ancak ; bu öğretim yılında daha çok daha tuhaf bir durumla karşılaştım. Okul müdürü resmi işlemleri yaparken benimle konuşmak istediğini söyledi. Ertesi gün odasına gittim. Hiç beklemediğim bir durumla karşılaştım. Bana söylediklerini aynen tırnak içinde aktarıyorum. "Hocam öğrenciler yanıma geldiler seninle ilgili. Senden şikayetleri var. Sen sınıfta şiir okuyormuşsun, tarih anlatıyormuşsun. Yani, biraz da ... biraz da (.......Siyaset yapıyormuşsun demek istiyor...) Hatta geçen yıl başka sınıflardan ( alt sınıflar) gelenler oldu da ben yolladım. Hatta yine geçen velilerden de gelenler oldu da ben sana söylemedim. Bunlar BİMERE şikayet edebilirler. " ... Ben ,hemen , "isterseniz bu sınıfları benden alabilirsiniz" dedim. Müdür bey bu fikrime yanaşmadı. Ben de " tamam hocam dikkat ederim "dedim ve ayrıldım. Fakat öğrencilerin bu davranışı nedeniyle onlardan ister istemez soğudum. Fakat duygularımı sınıfa yansıtmam doğru olmazdı, öyle yaptım. Lise 4'ten 4 sınıf vardı. Her sınıfa 4 saat vardı. Derse girdim. Bu öğretim yılında üçüncü haftanın sonuna kadar, onlara sadece fizik anlattım. Hiç durmadan anlattım, hiç beklemeden anlattım. Bir dakika bile geç girmedim sınıflara..Eskisi gibi güler yüzüm yok, nasılsın demiyorum. Bir kere de olsun şaka yapmıyorum. Sadece işimi yapıyorum. Eğitim yok , sedece öğretim var. Zaten ne bakanlık ne öğrenciler ne de veliler eğitim istemiyor. Kötü davranmıyorum. Fakat sevecenlik te yok bende. En kötüsü de ruh yok. Bu kadar sevdiğim meslekte , devlette 20.yılımı doldururken tavrım bu şekle dönüştü. İstemeyen bir şey yapamazsın, yani eğitim veremezsin. Bu gün sınıfın birinde bir kız öğrencim, hocam artık yavaşın, ne bu hız, size yetişemiyoruz, size THY bile yetişemez dedi. Sadece baktım, bir şey demedim. Donuk Nafi oldum. Ancak yine bu gün beklemediğim bir durumla karşılaştım. Ben THYnı geride bırakıp uzaya doğru (!) giderken, bir soruya gelince şöyle dedim. Aslında bu soru için bu konu ( bu seneki konu) bilgisine ihtiyacınız yok, geçen yılki bilginizden çözebilirsiniz. ( Geçen yıl da derslerine ben giriyordum) Erkek öğrencinin birisi şöyle dedi. TORK HOCAM , GEÇEN YIL ANLATMIŞTINIZ. TORK TÜRK DEMEKTİR. BUNU HİÇ UNUTMADIM. Çocuğun yüzüne baktım. Dışımdaki donukluğumun içinde içimde yüreğimde bir umut belirdi tekrar. Öğrencinin bu hareketini karşılıksız bırakmak ta olmazdı. Ben de ona genel durumumumu korumak kaydıyla "BU YAZ TEBRİZ'E ÇALIŞMAYA GİDEN VE ORADA, HATTA ÇEVRE İLLERDE 5 YIL YAŞAYAN BİR ARKADAŞTA GEÇEN YIL SİZE FOTOĞRAFINI GÖSTERİĞİM BİLGİLERİ DOĞRULADI dedim. Başka bir erkek öğrenci söze girdi ..İRANLI BİRİ SİZİ ZİYARETE GELMİŞTİ. Bir kız öğrenci TEBRİZ, diğer kız öğrenci TEBRİZ.. Ben hepsine tek tek baktım. Fakat çok donuk değildim artık. En azından gözlerim donuk değildi. Zil çaldı, girişimde olduğu gibi ( ben böyle alıştırdım) sınıf ayağa kalktı.İyi dersler dedim.. Sınıftan inancımı tazeleyerek ( içimden; ektiklerim tamamen de boşa gitmemiş diyerek) çıktım. İçimi yokladım, umudumun tükenmediğini fark ettim. Çay ocağından bir çay aldım, 10 dakika kendimi dinlendirmek için gönül rahatlığıyla koltuğa oturdum. 6 Ekim 2017 Cuma / Küçükçekmece
NAFİ ÇAĞLAR

Nice öğretmenler gördük bu okulda.
Anlayışlı, hoşgörülü, merhametli değillerdi.
Fiziği sevdiren hoca oldun sen bu okulda.
İyi ki geldin, hoş geldin, sefa geldin.

Çok çalışkan öğrenciler değiliz belki,
Ama senin gibi adamı üzecek kadar bencil değiliz.
Gayretle azimle her gün çalışırız,
Letafet dolu hocamızı üzmemek için öalışıyoruz.
Adamsın sen hey Antepli Nafi Çağlar,
Rica etsek yükseltir misiniz sözlü notlarını?

BERKAY BOR 
Sefaköy Anadolu Lisesi 
10 / F - 421

KALBİMİN ANTEPLİSİ

Nasılsınız hocam
Allah'a şükür ben de iyiyim.
Fırtına fırtına fırtına,
İnsan kurban olsun sana...

Çok seviyorum seni,
Adamın dibi.
Ğ ile başlayan kesme yok,
Laleler açar sizin yolunuzda,
Allah katına yaklaşır her adımda,
Rahat ol sen Nafi Çağlar, bu çocuklar ardından hep ağlar...

OKTAY BULUT
Sefaköy Anadolu Lisesi
10 / B - 244
2015-2016 E.Ö.Y.
ANTEP'İN GÜLÜ

Nafi'de sözler kafi, unutulmaz sözünüz,
Adamlıktır sizin unvanınız.
Fuzuli favori adamınız,
İlimse konu; her şeyi yaparsınız...

Çağırır durur bizi o güzel gönlünüz,
Adamlıkta ideolumsünüz,
Ğ gibi bulunmaz eşiniz,
Laflarınızla yüreğimize işlediniz,
Antep'te herkesi tek geçer isminiz,
Razı olsun sizden Allah, iyi ki bizim derstesiniz.

Eyüp Bahadır KURNAZ
Sefaköy Anadolu Lisesi
10/B - 242
04.01.2016


ATATÜRK VE GEOMETRİ

“boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek kesit, yay, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, artı, eksi, çarp, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayım, gerekçe”


NASIL ANLAMAM 

Nasıl anlamam senin anlatışınla,
Anladım konuları, soruları yapışınla,
Filozof halt etmiş senin yanında,
İlim senden sorulur gerisi palavra...

Çağın en büyük doğabilimcisisin.
Anlatamam seni kelimelerle, çünkü çok değerlisin.
Gaziantep için çok özelsin,
Lügatım yetersizdir seni anlatmaya bilirsin.
Artık geçti kötü günler, derslerimiz çok zevkli,
Rahattır her günümüz 'li...


BERKAY BOR 
Sefaköy Anadolu Lisesi 
10 / F - 421
15 Kasım 2017 / Küçükçekmece 
27 N.Ç.

Nadide bulunur böylesi,
Adamın dibidir kendisi,
Federaller görse imrenir,
İşinde usta tek kişi.

Çok sevilir kendisi,
Alkışlanır şivesi,
Ğ değil, Gaziantep'in "G"si,
Lideridir Fen Bilimleri,
Ayakta uyutur cahilliği,
Resmen bilimi adamı kendisi

Canan EROĞLU
Sefaköy Anadolu Lisesi
12-D sınıfı Nu.500
24 Kasım 2017 C.09:10
SEFAKÖY LİSESİ VE ORTAOKULU MEZUNLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı:
Sefaköy Lisesi ve Ortaokulu Mezunları Eğitim Kültür ve Dayanışma
Derneği” dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dur. 
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Dernek, Eğitim gören öğrencilere destek olmak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, ders vermek, her türlü yardımcı olmak ve sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.  
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
    5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
17- Eğitim, Sağlık ve Gıda alanlarında her türlü sosyal yardımlaşma faaliyetlerinde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan izin almak koşuluyla ticari faaliyetlerde bulunmak
 
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, eğitim, sosyal ve kültürel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
 
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
      Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
      Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
      Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 
     
Üyelikten Çıkma
     
Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
     
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
      1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
      2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
      3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
      4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek  Organları
     
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
      1-Genel kurul,
      2-Yönetim kurulu,
      3-Denetim kurulu,
      4- Disiplin kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
 
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
      2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
      Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Çağrı Usulü*
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
Toplantı Usulü*
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
 
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.      Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
      
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   
      1-Dernek organlarının seçilmesi,
      2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
      3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
      4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
      7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
      8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
      9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
      10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
      11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
      12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
      13-Derneğin vakıf kurması,
      14-Derneğin fesih edilmesi,
      15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
      
Madde 10-Yönetim kurulu Onbir asıl ve Onbir yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 
      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
      1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
      2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
      3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
      4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
      5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
      7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
      8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
      9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
      10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
      11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
      
Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.
      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
      Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
      Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 12- Disiplin kurulu Üç asıl ve Üç yedek üyeden ibaret olup Genel Kurulca gizli oy ve açık tasnif ile seçilir. Disiplin kurulu kendi aralarında bir Başkan ve İki üye olarak çalışır.
     
Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri
      Dernek üyelerinin zaman içinde yapmış oldukları olumsuz davranışlarını,
      Yönetim kurulu bir yazı ile disiplin kuruluna bildirir, şifai şikayetler geçerli olmayıp disiplin kurulu konuyu değerlendirerek şikayet edilen şahsı dinler.
      Disiplin kurulunun duruma göre verebileceği cezalar şunlardır;
1-   Kınama
2-   İhtar
3-   Üyelikten Çıkarma
Disiplin kurulu yukarıda belirtilen cezaları şu durumlarda uygulayabilir.
Kınama: Aidatını Altı ay üst üste vermeyenler
İhtar    : Aidatını her yıl içinde Dokuz Ay vermeyenler, Yıllık ödentilerini Genel Kurulu takip eden ilk Bir yıl içinde vermeyenler
Derneğin Gelir Kaynakları
     
Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
      1-Üye aidatı: Üyelerden yıllık olarak aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
      2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
      3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Diğer gelirler.       
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 14-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
 
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*
 
Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
 
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
 
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 
Beyanname Verilmesi*
 
Madde 16-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü        *
 
Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
 
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
                             Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Derneğin İç Denetimi
Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri   
 
Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
 
Madde 20-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri
 
Madde 21-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
 
Madde 22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, YEDİ asıl ve YEDİ yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
 
Madde 23-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
  Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, ŞUBAT ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 
 
 
Temsilcilik Açma*
 
Madde 24-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
     
Madde 25-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
      Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli
      
Madde 26-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 
Tasfiye İşlemleri
 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Sefaköy Lisesi ve Ortaokulu Mezunları  Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
     
Hüküm Eksikliği
     
Madde 27-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
     
Geçici Madde 1-* İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.  


 


HABER
 
SEFAKÖY LİSESİ VE ORTAOKULU MEZUNLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE
DAYANIŞMA DERNEĞİ KURULMUŞTUR.
 


Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 
Adı ve Soyadı       :       Görev Unvanı                             Tatbik İmza :
KURUCU ÜYELER
 
Adı Soyadı :                                Görevi :                                                  İmzası :
 
.....                             Başkan
 
..........,                 Başkan Yardımcısı

.......                             Başkan Yardımcısı
 
...                           Başkan Yardımcısı
 
......                      Başkan Yardımcısı
 
.....                            Sayman (Muhasip)
 
.....                                 Yazman ( Sekreter)
 
.....                          Üye
 
.....                                     Üye
 
......                                  Üye
 
.....                                        Üye
 
.....                                    Üye
 
.....                                             Üye
 
 
.....                                             Üye
 
.....                                           Üye
 
.....                                           Üye
 
......                                           Üye
 
 
 
 
 
 
                
Geçici Yönetim Kurulu belirtilen gün ve saatte toplanarak ; geçici görev dağılımın aşağıdaki gibi olmasına oy çokluğuyla karar vermiştir.
 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret309444
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.