KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

İbni Sina Anadolu Lisesi

 Soma'da Yandılar Şiiri İSTANBUL Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi Haziran 2015
 İSTANBUL Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi Haziran 2015

İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ 
- Bağcılar
 / İSTANBUL

Nafi ÇAĞLAR
Fizik Öğretmeni


18 Temmuz 2013 Perş.
Okul : 16:27
16:34
Göreve Başlama1 Eylül 2013 Pazar
Saat : 08:30
( Açık Öğretim Lisesi Sınavı )


08:33
Öğretmenler Odası


7 Eylül 2009 - 18 Temmuz 2013 ; 
İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi ( İl içi tayin ) 
18 Temmuz 2013 - 2 Eylül 2015 ; İstanbul Bağcılar İbni Sina
Anadolu  Lisesi ( İl içi tayin ) 
 oldu. 09:09
Toplantı Nafi ÇAĞLAR
Fizik Öğretmeni


 Eğitim Durumu :

           Eylül 1972’de ; Gaziantep Merkez ilçeye bağlı Karayusuflu
köyünde 
başladığı ilkokul eğitiminin ilk dört yılını köyünde ve
5.sınıfı ise ;

Haziran 1977’de ; Gaziantep Merkez ilçedeki ( Şehitkamil )

Şahinbey İlkokulu'nda okuyarak tamamladı.

Haziran 1980'de ; İsmet Paşa Lisesi’nde orta okul bölümünü okudu. 

Haziran 1984’te ;  Mehmet Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi

Elektrik Bölümünü ve Teknik Lisesi’nin " Elektrik Teknisyenliği "
Bölümünü bitirdi.

24 Ocak 1989’da ; Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

" Fizik Bölümü "nden mezun oldu.

16 Kasım 2009’da ; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

“ Türk Dili ve Edebiyatı ” bölümüne kayıt yaptırdı.

 

Mesleki Hayatı :

Devlet Kurumunda ;

 

1 Nisan 1990 - 31 Temmuz 1990'da  ; İzmir Narlıdere İstihkam
Taburu
Yedek Subay Okulu'nda eğitimini tamamladı.

31 Temmuz 1990 - 31 Temmuz 1991'de ; Diyarbakır Lisesi'nde

( Birlik Lisesi ; Hüseyin Uluğ Lisesi )  " Yedek Subay Fizik Öğretmeni "

olarak askerliğini yaptı. 

21 Kasım 1991 - 8 Temmuz 1996 ; Zonguldak-Çaycuma
Saltukova Lisesi'ne

" Fizik Öğretmeni " olarak ilk ataması yapıldı.

13 Eylül 1995 - 15 Nisan 1996’da ; Saltukova Lisesi’nde

" Müdür Yardımcılığı " yaptı. 

10 Temmuz 1996 - 9 Eylül 1997 ; Zonguldak'tan
Gaziantep Şahinbey
Eğitim Hizmetleri

/ Eğitim Araçları Donatım Merkezi (A.S.O.) Müdürülüğüne 

 " Fen Bilimleri Öğretmeni " olarak il dışı tayin oldu. 

9 Eylül 1997 - 20 Şubat 2000 ; Gaziantep Şehitkamil Fitnat Nuri

Tekerekoğlu Anadolu Lisesi'nde valilik görevlendirmesiyle çalıştı.

20 Şubat 2000’de ; Devletteki memuriyetinden istifa etti.

5 Aralık 2003 - 8 Eylül 2004 ; İstanbul Küçükçekmece Zehra
Mustafa
Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi'ne açıktan ataması yapıldı. 

8 Eylül 2004 - 1 Kasım 2006 ; Açıkta kaldı ve dershanecilik yaptı.

 1 Kasım 2006 - 27 Haziran 2007 ; İstanbul
Bağcılar Mahmutbey Lisesi'ne
açıktan atandı.

27 Haziran 2007 - 7 Eylül 2009 ; İstanbul Küçükçekmece Zehra
Mustafa
Dalgıç Ticeret Meslek Lisesi'ne  
Yargı Kararı  ile atandı/tayin oldu.
7 Eylül 2009 - 18 Temmuz 2013 ; İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi
( İl içi tayin ) 
 
 18 Temmuz 2013 - .................; İstanbul Bağcılar İbni Sina
Anadolu  Lisesi ( İl içi tayin ) 
 
oldu. 

  

  Özel Eğitim Kurumlarında Etkinlikleri :   

         Gaziantep’te ;

1996-1997’de ; Gasem Dershanesi’nde,

1998-1999’da ; Açı Dershanesi’nde çalıştı.

1999-2000’de ; “Lider Dershanesi Kurucu-Ortaklığı” yaptı.

          İstanbul’da ;

2004-2005’te ; Bahçelievler-Şirinevler’de

Çağ-Dem’i kurdu.

2005-2006’da ; Bakırköy Çağ-Dem’de çalıştı.

 2006-2007’de ; Bağcılar-Güneşli Limitfen Dershanesi “ Kurucu

Müdürlüğü ” nü yaptı.

2009-2010’da ; Bağcılar Güneşli Kavram Dershanesi’nde

“ Fizik Öğretmenliği ” yaptı.

      

 Mesleki Eğitim Etkinlikleri : 

Diyarbakır'da ; 

     Mayıs 1990 ‘da;   Milli Eğitim Müdürlüğü

“ Eğitim Araçlarını Kullanma ”,

 Bolu'da ;

Temmuz - Ağustos 1992’de ;Gazi Üniversitesi

Bolu Eğitim Fakültesi “ Eğitim Bilimleri ”,

Ankara'da ;

Temmuz - Ağustos 1993 ve Temmuz - Ağustos 1995’te ;

Hacettepe Üniversitesi (Beytepe) “ Mesleki Geliştirme ”,

İstanbul’da ; 

Kültür Üniversitesi ‘nde;

 Mart - Nisan - Mayıs 2007’de ;  “ Etkin Zümre Liderliği ”,

Mart - Nisan - Mayıs 2008’de ; “ Uzman Eğitim Yöneticiliği ”

Temmuz 2008’de ;  “ Eğitim Mühendisliği ”,

Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü’nde;

Aralık 2007’de ; “ Bilişim ve Sunu Hazırlama” ve

Nisan 2008’de ;  “Halkla İlişkiler”

Antalya'da ;  Kemer Kiriş'te ;

30 Ocak 2012 - 2 Şubat 2012'de ;

Milli Eğitim Bakanlığı / Eğitek'in düzenlediği  

" Uluslararası Öğrenci Değerlendirme (PİSA) Toplantısı  Semineri)

2 Mayıs 2012 - 18 Mayıs 2012'de ;

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün,

Abdurrahman Nermin Bilimli Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde

düzenlemiş olduğu " Veb Tasarım " kursu,
 
Erzurum'da ;  

 12 - 16 Ağustos 2013 'te ; “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”,

kursu etkinliklerine katıldı.


İzcilik 
:

  27 Haziran -3 Temmuz 2011'de ; 

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bahçelievler Mümtaz

Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde yaptığı   

" 1. Aşama İzcilik Liderliği ( Oymak / Ocak Liderliği ) "
30 Eylül 2013'te Bağcılar İzci derneği'ne,
5 Ekim 2013'te ;
Türkiye İzcilik Birliğine (Federasyonu)'na üye oldu.

 

Diğer Etkinlikleri ;

Nisan-Mayıs-Haziran 2011'de ; İstanbul'da ;

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitim ve Merkez Müdürlüğü'nün

 İSMEK Bahçelievler-Barbaros'ta yaptığı " Söz Söyleme Sanatı " ,

27 Haziran -3 Temmuz 2011'de ;

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bahçelievler Mümtaz

Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde yaptığı  

" 1.Aşama İzcilik Liderliği ( Oymak / Ocak Liderliği ) "

kursuna katıldı.

2011-2012 Eğitim Öğretim yılında,

Halk Oyunlarım şiiri,

4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yayımlandı...
İstanbul'da; 9 Nisan 2013 - 24 Mayıs 2013 tarihleri arasında,
Küçükçekmece'de "Osmanlıca Okuma Kursu"na ,
30 Eylül 2013 - 2 Aralık 2013 tarihleri arasında
"Osmanlıca Yazma Kurusu" na,
11 Kasım 2013 - 29 Kasım 2013 tarihleri arasında;
Bağcılar Halk Eğitim Merkezinde
"Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu" na katıldı.

 

Yayımlanan Eserleri :


   Kırçiçek’im ” Şiirler 1, “ Kızık Boyu 1 (Karataş Kızıkları) ”,

Kızıklar ” dergisi. 19 Mayıs 2009’da “ Bozkurt Duruşu ” Şiirler 2,
20 Temmuz 2012'de ; "Bozkurt Yürüyüşü" Şiirler 3 ve
Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı (“Gazi” Antep Destanı ) Şiirler 4,

 

Devam Eden Kitap Çalışmaları :

 

  Kızık Boyu 2 (Türkiye Kızıkları), Kızık Boyu 3 (Dünya

Kızıkları), Karacadağ Türkmenleri, Gaziantep’te Oğuz Boyları,

Karataş’ta Oğuz Boyları (Aşiret, Cemaat, Oymak ve Obalar),

Gızzık Hakiyeleri, Benim Hayatım Hikaye, Karadağlı Deli Memed

(Roman), Türkçe’mi Kimler Apardı (Makaleler), Bize Antepli

Derler (Şiirler), Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı (“Gazi” Antep

Destanı) (Şiirler),Teğet Sevdalar (Şiirler ), Apardılar Türkçe’mi

(Şiirler ), Bağışlama Atam (Şiirler)

Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı 2 (“Kahraman” Maraş Destanı),

Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı 3 (“Şanlı” Urfa Destanı ),

Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı 4 (“Ana” dolu Destanı),

Antep Fıstığı ...


 

Bestelenen Şiirleri ;


 29 Mart 2011'de " Bize Antepli Derler ",

30 Mart 2011'de " Türkmen Destanı - Türkmen'em Men ",

10 Nisan 2011'de " Şerife'nin Türküsü ",

10 Nisan 2011'de " Garadağ Gözeli ",

20 Nisan 2011'de " Aybastı " ,

29 Mayıs 2011'de " Bize Maraşlı Derler " ,

29 Mayıs 2011'de " Bize de Urfali Derler ",

29 Mayıs 2011'de " Topal Osman Ağa Destanı " ,

20 Haziran 2011'de " Boyno Oğlu Memik Ağa "

9 Eylül 2011'de " Kızık Destanı " şiirleri,

Ozan Yetkin KARAKAYA tarafından bestelenmiştir.

Öğrenci senden korkmuyor diyen öğrenci ve öğretmenlere cevap;

Ben işgalci düşman ordularının bir askeri değilim,
Ben ki; Türk Eğitim Ordusunun bir neferiyim.
Öğrencinin korkması için iki tane Fizik var,
Üçüncü fiziğe gerek yoktur.

Eğitimci Nafi ÇAĞLAR

İBNİ SİNA ANADOLU

Merhaba ey yeni okulum.
Bu tayinimde sana düştü yolum.
Bağcılar'da Yüzyıl semtinde,
Selam ey İbni Sina Anadolu'm...

Nafi ÇAĞLAR
1 Eylül 2013 Pazar 10:34
Yüzyıl/Bağcılar/İstanbul1 Eylül 2013 Pazar

12:02
Sabah oturumu bitti (Açık öğretim lisesi sınavı)

14:00
Öğle oturumu başladı

16:16
Öğle oturumu bitti.
16:36
Okuldan ayrıldım.
2 Eylül 2013 P.Tesi

10:17
Okuldayım

11:05
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
İlk Öğretmnenler Kurulu Toplantısı başladı.

12:02
İlk Öğretmnenler Kurulu Toplantısı bitti.


4 Eylül 2013 Çarşamba

09:01
Okuldayım

Fizik 1 sınavı ayırtmanlık

14:00
Kimya sınavı5 Eylül 2013 Perşembe

13:57

Kimya sınavı ayırtmanlık


13 Eylül 2013 Cuma

09:09 - 11:33
Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapıldı.


14 Eylül 2013 Cumartesi

Saat : 16:00

Mezunlar için pilav günü yapıldı.16 Eylül 2013 Pazartesi ;

2013-2014 Eğitim Öğretim yılı bu gün başladı.
İbni Sina Anadolu Lisesi'nde ilk kez derslere
girmeye başladım.
9 A/B/C/D
12 A/B sınıflarının Fizik derslerine giriyorum.


20 Eylül 2013 Cuma ;

Yeni okulumda bir haftam tamamlandı.
Öğrenciler zeki, çalışkan ve doğal olarak başarılılar.
Davranış sorunları pek yoktur.
ilk hafta sonrası gözlemim olumlu.


22 Eylül 2013 Pazar ;

9.sınıf velileri ile tanışma toplantısı var.
İBNİ SİNA

Sina, Sina , İbni Sina,
Bir Lisedir İbni Sina,
Kanaldaki yarım ada,
Yemen değil, elbet Sina 

Nafi ÇAĞLAR 
24 Eylül 2013 Salı
Küçükçekmece / İst. 


27 Eylül 2013 Cuma

İbni Sina Anadolu Lisesi'nde

2.Haftam da sona erdi.
Olumsuz bir durum olmadı.
Olumlu olarak ;
Bir öğretmen arkadaş (Coğrafya Öğretmeni Ahmet Öztürk)
şiirle ilgilendiğimi bildiğini
 ve bir kitabımdan haberinin olduğunu söyledi.

12 B 'den bir öğrenci de öğrenmiş.
ı


Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar veli toplantısı / 22 Eylül 2013 Pazar 10:27
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar veli toplantısı
/ 22 Eylül 2013 Pazar 10:27 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar veli toplantısı / 22 Eylül 2013 Pazar 10:27
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar veli toplantısı
/ 22 Eylül 2013 Pazar 10:27
 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar veli toplantısı / 22 Eylül 2013 Pazar 10:27
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar veli toplantısı
/ 22 Eylül 2013 Pazar 10:27


 Bağcılar Gazi Lisesi / 3 Ekim 2013
 Bağcılar Gazi Lisesi / 3 Ekim 2013İstanbul Bağcılar
İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ
KÜLTÜR GEZİSİ
3 Ekim 2013 Perş.


08:00'te öğrenci ve öğretmenler okul bahçesinde
toplanmaya başladı.
9-A/B/C/D sınıfları ile 11 B ? sınıfı vardı.
08:34 suları okul önünden hareket edildi.
Kirazlı Mahallesi'ndeki Engelliler Sarayı gezildi.
Ordan hareketle 10:34 sularında
Sultan Ahmet Meydanı'na ulaşıldı.
Rehber ile buluşuldu.
Sultan Ahmet Camii gidildi ve anlatıldı. 
11.27 sularında Ayasofya Müzesi'ne girildi.
12:12'te ordan ayrıldık.
Gülhane'ye doğru yürüdük.
İslami Bilim Müzesi gezildi.13:13
Gülhane içinde yürüyerek Sarayburnu'na varıldı.
13:33'te Eminönü'nde vapura binildi.
15:05'te Boğaz Turu tamamlandı.
16:00'da sağ salim okul önüne ulaşıldı ve
gezi sona erdi.GÖRÜNTÜLER (Fotoğraflar)


İbni Sina Anadolu Lisesi ; Bağcılar Engelliler Sarayı ; 3 Ekim 2013 Perş. 09:34
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Bağcılar Engelliler Sarayı ;
3 Ekim 2013 Perş. 09:34 


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Bağcılar Engelliler Sarayı ;
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Bağcılar Engelliler Sarayı ;
3 Ekim 2013 Perş. 09:34  İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Camii ; 3 Ekim 2013 Perş.12:00
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Camii ; 
3 Ekim 2013 Perş. 11:27 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Camii ; 3 Ekim 2013 Perş. 11:55
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Camii ; 
3 Ekim 2013 Perş. 11:27 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ; 3 Ekim 2013 Perş. 11:27
 
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ; 
3 Ekim 2013 Perş. 11:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ;
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ; 
3 Ekim 2013 Perş. 11:27 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ;
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ; 
3 Ekim 2013 Perş. 11:27 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ;
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 11:27 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı; 
3 Ekim 2013 Perş. 13:00


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı; 3 Ekim 2013 Perş. 13:27
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı; 
3 Ekim 2013 Perş. 13:00


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı; 3 Ekim 2013 Perş. 13:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı;
3 Ekim 2013 Perş. 13:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı; 3 Ekim 2013 Perş. 13:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı;
3 Ekim 2013 Perş. 13:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı; 3 Ekim 2013 Perş. 13:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı;
3 Ekim 2013 Perş. 13:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı; 3 Ekim 2013 Perş. 13:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı;
3 Ekim 2013 Perş. 13:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı; 3 Ekim 2013 Perş. 13:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Gülhane Parkı;
3 Ekim 2013 Perş. 13:27


9 -Cici

Öğrenci mi, öğrenci,
Sınıflardan en birinci,
Sorarsanız hangi sınıf,
Dokuz Cici mi, cici ...

Bunu yazan Fizikçi
ÖĞRENCİLERİME VASİYETİMDİR !..

Söyleyin canlarıma, tabutuma dokunsunlar!
Gelip mezarım başında fatiha okusunlar…
Dünyalık bir kaygı öğretmedim ki ben onlara,
Sevgilerini sunsunlar, bir dua okusunlar…

Söyleyin, çiçeksiz gelsinler, kendileri yeter.
Her biri; en güzelçiçekten,gülden daha beter! ...
Memleketin dört bir yanına ben ektim onları,
Vakti geldiğinde hepsi de filizlenir, biter..


10 Şubat 2010 Çarşamba 23:27
Kocasinan/Bahçelievler/
İstanbul

Söyleyin canlarıma, acı çekip, üzülmesinler…
Şu boş
dünyayı bir şey sanıp, çok ta gülmesinler…
Tüm
sevgi
mi, fikrimi miras bıraktım onlara,
Bunu verin onlara, fakat benden bilmesinler…

16 Şubat 2010 Salı 00:18
K.Sinan/B.Evler/İstanbul

Nafi ÇAĞLAR
10 KASIM 2013
Pazar 09:27

Atatürk'ü ölüm yıldönümü nedeniyle okula gittik.
Tören 09:57'de sona erdi.

Görev alan öğrenciler çok iyilerdi.
Hazırlayan öğretmenlerden
Ayşe Anıt'a ve Erhan Torun'a teşekkür edriz.

Öğrenciler :
.....
 BU VATAN SEN DEMEK

Zafer için kollarını sonuna kadar açmış,
Vatanı uğruna ölümü hiçe saymış,
Komutanlar komutanı Atam...
Bir tek Ankara'daki naaşın kalmadı senden geriye
Ölmeyecek bir mirası bıraktın bizlere
Aydınlığını bıraktın...
Vatanımıza ışık tuttu senin meşalen
Her adım senden yansıyan aydınlık,
Senin varlığın,senin aklın,senin zaferin
Bu vatan sen demek Atam..
Yine On Kasım,yine ben Ankara'dayım.
Ellerimde çiçekler,ziyaretindeyim.
Sirenler çalacak birazdan,marşımız okunacak.
Saygıyla anacak vatanımızın her toprağı seni
Yürüyen insanlar,arabalar,gemiler duracak.
Yine sen diyecek bu vatanın yüreği
Yine özlemle anacak gözler seni
Göz pınarlarından iki damla yaş süzülecek
Hem sevgi,hem saygı,hem özlem,hem gururdan
Sen bizlere bu vatanı armağan etmişken
Bir atamız varken senin gibi
Gururlanmamak elde mi?
Saygımız sonsuz sana,sevgimiz ölene dek
Özlemimiz ise en derinden
Bu vatan sen demek Atam...
Her karışı sen kokuyor
Ölmedin Atam,ölmedin
Hala bizimlesin,kalbimizdesin.


Seda Nur KOCAOĞLU
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
11-A sınıfı öğrencisi
(10 Kasım Şiir ve Kompozisyon yarışmasında
1.lik ödülü aldı.)ÖZGÜRLÜK

Muhtaçtı insanlar bir damla özgürlüğe
Hayat,eğlence yoktu o diyarlarda
Kan vardı,gözyaşı vardı,mücadele vardı
Bir damla özgürlük için
Özgürlüğe susamışlardı adeta
Ne olacağını bilmedikleri yolda
Kalbinin,yüreğinin,yaşamanın verdiği istekle savaştılar.
Bir umuttu millet için özgürlük
Bir kurtuluştu millet için özgürlük
Ve yaşamaktı özgürlük
Zaten insan asıl özgür olunca
Yaşamanın tadına varmaz mıydı?
İnsan özgür olunca bildiklerin haykırmaz mıydı?
İşte bu nsanlar haykırsa
Duvarlar yıkılır,sesleriyle kulakları sağır ederlerdi.
Çünkü o kadar açlardı özgürlüğe
Çünkü okadar istiyorlardı özgürlüğü
Bir önder vardı ki başlarında
Adını tüm dünyaya duyurmuştu.
Mavi gözleri cephede bile seçiliyordu.
Hissediyordu sanki kazanacaklarını
Hissediyordu sanki düşmanın nereden geleceğini
Belki de gözlerindeki ışık aydınlatıyordur yolunu,
Belki de gözlerindeki parıltının bir manası vardı
Milletten dolayı parlıyordu gözleri
Özgürlüğü bu kadar isteyen
Vatanı için bu kadar çırpınanları gördükçe gözleri parlıyordu
Çünkü bir vatanı özldürmekte diriltmekte
Sadece milletin elindeydi ona göre
Aynı zamanda Mustafa Kemal'de açtı özgürlüğe
O da miller kadar istiyordu özgürlüğü
 Mavi gözlerini kapattığında belki
ÖZgür günleri,güneşli günleri görüyordu.
Sonra millet gömdü susşlarını bir kayanın altına
Yok oldu susuşlar
İlk önce fısıltılar başladı,
Sonra konuşmalar derken,
Bir gürültü aldı tüm dünyayı
İşte o zaman özgürlük kazanılmış,
Cumhuruyet milletimizin tırnak izleriyle ilan edilmişti!
Atatürkümüz de bu mutluluğun ünlemi
Cumhuriyetimizin mavi gözlü kurucusu olmuştu.

Melis AĞKAYA
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9-D sınıfı öğrencisi
(10 Kasım Şiir ve Kompozisyon yarışmasında
2.lik ödülü aldı.)
12-B SINIFI
Fizik Dersi


Aldı N.Ç. ;

Bizim öğrencimiz Gözde,
Soru çözecek sözde.
Bakmayın böyle göründüğüne,
İyi insandır özde...N.Ç.

18 Kasım 2013 Pt. 11:01


Aldı Gözde ;

Sözde değil özde çözerim,
Nafi Hocayı dinlersem soruları anlarım...

Devam etti Gözde ;
Öğrencinin canı ister baklava.
En zor soruları getir Nafi Çağlar'a,
O da size kalkar soru sorar,
Çözemezsiniz yersiniz oklava...

18 Kasım 2013 Pt. 11:01

24 KASIM 2013

 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / 25 Kasım 2013 Pt.11:33
İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
25 Kasım 2013 Pt.11:33

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

24 Kasım 2013 Öğretmenler Günü Etkinliği
25 Kasım 2013 Pazartesi günü
Saat : 11:00'de
okulun toplantı salonunda yapıldı.

Etkinlik güzel geçti.
Emeği geçenlere başta 
Gülçiçek Deniz ve Vedat Temur'a teşekkür ediyoruz.


      1. 24 Kasım öğretmenler günü kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. 

      Kara tahta başında ak bir tebeşirle bize çağdaş bir eğitimin, bilimin, uygarlığın kapılarını açan; millet mekteplerinin ve ulusumuzun başöğretmeni Atatürk için,

       Ay yıldızlı bayrağımızın yanı başında milli eğitim sancağımızı onurla dalgalandırmak için canlarını feda eden  öğretmenlerimiz ve şehitlerimiz için sizleri saygı duruşuna ve ardından  istiklal marşını söylemeye davet ediyoruz. 

       2. Öğretmenliğin en büyük tutkusu çocuk sevgisidir.Bu makam önce çocuk sevgisiyle filizlenir.onların en büyük mutluluğu öğrencilerini hayata atılmış, ülkesine yararlı bir insan olarak görmeleridir.

       Bu günün anlam ve önemini belirtmek üzere okul müdürümüz İbrahim ER’i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz.

     3.”Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır.elmas, çelik, insan ruhu (Benjamin Franklin)

        Yeryüzünde öğretmenlikten başka onurlu meslek tanımıyorum (Diyojen)

Okulumuzun fizik öğretmeni Nafi ÇAĞLAR’ı  günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz.

 4. “Mayıs Sıkıntısı” adlı şiir

 5. Okulumuzun 11.  sınıfında okuyan Büşra DOĞAN sizlere kendi yazdığı “İZİNDE YÜRÜMEK” adlı yazıyı okuyacak.Kendisini kürsüye davet ediyoruz.

 6. “Öğretmen” konulu şiir

 7. Eğitim ,öğretmen, öğrenci ile ilgili fıkralar karikatürlerle biraz gülmeye,  gülerken düşünmeye ne dersiniz! Hep birlikte izliyoruz.

 8.okul öğretmensiz, öğretmen öğrencisiz olmaz. Böyle anlamlı bir günde öğrencilerin  öğretmenlerine  karşı duygularını, düşüncelerini  onların ağzından dinliyoruz.

 9. sırada müzik öğretmenimiz Vedat TEMUR’un denetiminde yapılan müzik etkinliğimiz olacak. Öğrencilerimizi kürsüye davet ediyoruz.

  10)  Programımız burada sona ermiştir.Hepinize teşekkür ediyoruz.

  

MAYIS SIKINTISI
yalnızlığı öğrenmek bu denli zor
bu denli imkansız öğretmek
yalnızlığı
-
vurun atlasları
vurun ki
fark ortadan kalksın doğu ile batı arası

ve şu yanlış sorudan da geçelim
bir cehalet kaç meridyene bedel

getirin tüm o sayıları
pi üç küsürlü
onu ayır
getirin, sallandırın tüm sayıları

cevapsızlığımıza boyun eğelim
ve şu yanlış sorudan da geçelim
kaç kalır elde
insan insanlıktan çıktı mı

yakın, evet yakın
bir orta çağ alevinde
tarihin tozlu sayfaları
ki
tarih ibaretse tekerrürden
yine inşa edecektir kendini
kalıntıları üzerine

o vakit belki geçeriz biz de
şu yanlış sorudan
hangi devletler intihara sürüklendi
-
ah hocam
içinizde dev bir mayıs sıkıntısı
hep aynı ceketiniz üzerinizde
siz bilirdiniz
doğu ile batı arası farkı
cehalet meridyenlerini
elde kaç kaldığını
intihara sürüklenenleri
bilirdiniz ama susardınız
biz de bilirdik bu susmaların
çok konuşkan olduklarını

kurşuni kitabınız ile
kör bir karanlığa gömüldüğünüzde
biz adınıza şiirler okuyup
sizden öğrendiğimiz iki şeyi haykırdık hep

yaşamak; bir şeyi değiştirebileceğine inanmaktan geçer
ölmek; inanmayı bırakıp kendini değiştirmenle eş değer

 Hilal Apaydın alıntı olarak okudu.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

KONUŞMASI / 2013

İstanbul ilinin Bağcılar ilçesinin,
Yüzyıl Semtinin yüzyılına, kimbilir belki de
Türkiye Cumhuriyetinin 100.yılına damgasını vuracak olan,
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi'nin sevgili öğrencileri,
dünya tarihini oluşturan ve de değiştiren soylu Türk Milleti'nin
asil evlatları,
dünyaya uygarlık getiren , öğreten ve de yayan bu milletin
öncüleri ve yöneticileri olan , tiginleri,
Yabguları,Kağanları, Hanları, Hakanları ve  sultanları
yetiştiren ve peygamber efendimizin "ilim Çin'de de olsa
gidip bulunuz " dediği ilmi; orada bulan ve dünyaya öğreten
öğreticilerin çağımızdaki temsilcileri burdalar, 
onların öğretmenler günü kutlu olsun.
Sevgili öğrenciler;
Gözleri pırıl pırıl pırıldayan, göz nurları ışıl ışıl ışıldayan,
anlatınca dinleyen, dinleyince anlayan, ne istediğini bilen,
yüzümüze tebessüm edip gülen, kendisine, ailesine,
ülkesine, dinine , devletine ileride hizmet edecek olan
sevgili gençler,
sizler gibi öğrencileri yetiştiren, sizlere emek veren
öğretmenlerimizin öğretmenler gününü ben de sizler
adına kutluyorum.
Son büyük devletimizin kurucusu son büyük kağanımız
Gazi Ata'nın  "öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz
olacaktır" sözünde olduğu gibi ;
büyük bir sabırla sizleri yoğuran, özenle şekil veren,
alçak gönüllülükle öğreten, özveriyle eğiten
fedakar öğretmenlerinizi hep birlikte takdir ediyor,
tebrik ediyor ve alkışlıyoruz.
Sevgili gençler ;
Gelecekte mühendis olabilirsiniz, mimar olabilirsiniz,
maliyeci muhasebeci olabilirsiniz, avukat,savcı
olabilirsiniz, hakim veya hakim olabilirsiniz.
Unutmayınız ki sizin oralarda olmanızın birinci vesilesi
öğretmenlerinizdir.
Hz. Ali'nin
"bana bir harf öğrretenin 40 yıl kölesi olurum"
özdeyişindeki vefa örneğinde olduğu gibi,
geçmişte size emek veren ve şu anda emek vermekte
olan kıymetli öğretmenlerinize vefa gösteriniz ve
onların kıymetini biliniz.
Sizler gibi başarılı öğrencileri, sizler gibi bilinçli
gençleri yetiştiren öğretmenlerimizin öğretmenler gününü
kutluyor, onları tebrik ve takdir ediyor, saygılarımızı sunuyorken,
şehit olan veya ebedi aleme göç eden öğretmenlerimizi de
rahmet ve minnetle anıyoruz.


İstanbul Bağcılar
İbni Sina Anadolu Lisesi
Fizik Öğretmeni
Nafi ÇAĞLARİZİNDE YÜRÜMEK

* Goncası çiğle açan  kardelenlerinin özleminle inadına konuşmasıdır bu sesleniş. Senin çiçek bahçenin neresinde hangi renk olduk bilmiyoruz. Ya da bir yer edinebildik mi bu renk cümbüşünün sol yanında?  * Siyahıydık biz senin çiçek bahçenin. Bazen mavimiz ağır basardı Leyla olurduk, bazen aklı firari. Bazen turuncuyduk, neşeli, bazen pembe çocuksu, bazense erguvani. Bu şehrin ışıkları gibiydi ellerin her karanlığı aydınlatan. * Her gittiğin yerde güneşin doğuş yönünü belirlersin. Yanında, küçücük bavulundan daha fazlası vardır. Bildiklerin, öğrendiklerin, anıların,önlüğün ve tebeşirin..

 * Tebeşiri sımsıkı tuttuğun gibi tutardın elimizi. Bu sefer tebeşir bizi kıskanmalıydı. Bizim için her şey siyahtı ama sen  bize siyahın yeni anlamını öğrettin.  * Siyah sadece karanlık ve yok olmak değil. Başarının rengi, bilginin rengi, mezuniyet cübbesinin rengiydi. Sen bizim en güzellerimizdin. Hep en iyi gördüğümüz, kötüyü yakıştıramadığımızdın. Sert esen rüzgarlara karşı inatla durup saçlarını taramalarına izin verirdin. Yağmur damlaları senin sınıfındaki bereketi kıskanırdı. Göçmen kuşların durak yeri olurdu kanatların.

* Sen şairlerin dizelerinde bahsettiği perisin.Biz gülerdik sen mutlu olurdun. Sevdalı bir türkü gibiydin içimize işleyen, fikirlerimize desen veren. Ne çok düşünürdün bizleri. *  Hasta olsak akşama bir kap çorbayla gelirdin yanımıza. Uyuyana kadar gitmez, aratmazdın ailemizin yokluğunu.

Gözlerimizde gördüğün o ışıkta can bulurdun. Yorulsan belli etmez, ağlasan gizlerdin. * Sen sadece bizim değil, kasaba halkının da öğretmeniydin. Bizim için yaptıklarını cehaletin gölgesinde kalan halk içinde yapardın.*  Meşaleni herkes için yakardın.*  Çünkü sen Atatürk öğretmeniydin.

defterimize attığın o yıldız, yazdığın o "Aferin" kelimesiyle dünyaları verirdin bize. * Giydiğimiz kıyafete, ellerimizdeki kire, yüzümüzdeki mahcupluğa bakmadan sarılırdın sımsıkı. * Kitap ayraçların olurdu çizdiğimiz resimler. Evinin süsü olurdu dağ bayır topladığımız çiçekler.

 Yıllar saçlarına o beyaz karı yağdırdığında anlayıverecektin öğretmenliğin tadını. Aliler, Ayşeler senin yürüdüğün yolda yürümeye başlayınca alıverecektin emeğinin meyvesini. Çabaların boşa değildi. * Hem boş olsa kolundan tuttuğun gibi getirir miydin evlenmeye zorlanan, çalışması için okula gönderilmeyen kızları. * Çalışan Ahmetlere yardımcı olur muydun?

Bazen durgun sularında yüzer, bazen fırtınalarında savrulurduk. *  Türkü olurduk mısralarında. Afyon, Samsun, Maraş, Antep eserdi rüzgarlarında. * Soğuk bir günde bir bardak çayın buğusu olurdu türkülerin içimizi ısıtan. Sen bir sanat eriydin.*  Kilim dokurdun; her birimiz nakış olurduk, renk olurduk dizelerinde. Hepimiz ayrıydık, bambaşkaydık senin nazarında.

* Şimdi senin yıllar önce yaktığın meşaleyi söndürmemek için düşüyoruz yollara. * Çocukların geleceklerini renklendirmek, kardelenlerin açmasına yardımcı olmak, ve daha iyi bir nesil yetiştirmek için kara kışa, soğuğa, sıcağa inat düştük yollara...

Böyle geliyoruz sana . Senin yaktığın meşale ile tüm insanlığı aydınlatmaya..*

 

Büşra DOĞAN

 

BİZİM KEREM

Tohum ekip, filiz derem,
Cumhuriyetin gençliğini görem,
Madem şiirde birinci olmuş Kerem,
Dedim ki; o'na bir kitap verem...

Nafi Çağlar Budunlu
29 Ekim 2014 Çarş.10:20
Yeşilova / K.Çekmece / İst.

BİZİM ÖĞRETMENLERİMİZ

Bağcılar Yüzyıl'da İbni Sina'da,
Eski ve küçücük bir binada,
Bu öğretmenlerimz neler başarıyor,
Yüzlerce gencecik dimağda...


Ortada, bazen solda, bazen sağda,
Yeri geldiğinde ıssız bir dağda,
Bu öğretmenlerimz neler başarıyor,
Üçüncü bin yılda, bu çağda...


Kimse bize atamaz bağda,
Hep yükseliriz, kalmayız aşağda,
Bu öğretmenlerimiz neler başarıyor,
Tarih yazılan bu otağda...


Nafi Çağlar Budunlu
12 Kasım 2014 Çarş. 08:00
Yeşilova / K.Çekmece / İstanbul


SALTUK BUĞRA HAN İZCİ OCAĞI
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
S.NoSınıfıNu.Adı Soyadı 
19-B393Büşra ŞAHİN
29-B267Emine KOCABAL
39-B420Duygu KAYA
49-B376Büşra Nur GÜLHAN
59-B463İris HASANOĞLU
69-B450Merve GÜLDEMİR
79-B557Çağla GÜR
89-B598Semih BORA
99-B477Samet DÖNMEZ
109-B266Furkan DEMİR
119-B366Furkan DURSUN
129-B626Abdulkadir KUTLUCA
139-B380Yunus YILMAZ
149-B434Ebru BAĞIŞ
159-D554Şanver ÖNAL
169-D345Yaren ÖZDEMİR
179-E589M.Kürşad POLAT
189-F472İrem TUĞRUL
199-F585h.İbrahim SEVİNÇ
209-GZeynep KURUCA


 
 SALTUK BURA İzci Ocağı Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
SALTUK BURA İzci Ocağı  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi


 SALTUK BURA İzci Ocağı Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi

 SALTUK BURA İzci Ocağı  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 2 Aralık 2014
 İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 2 Aralık 2014


 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 4 Aralık 2014 14:04
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 4 Aralık 2014  14:04


 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 4 Aralık 2014 14:04
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 4 Aralık 2014  14:04
İSTANBUL BAĞCILAR İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ - Nafi ÇAĞLAR

İSTANBUL BAĞCILAR İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ - Nafi ÇAĞLAR

İSTANBUL BAĞCILAR İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ - Nafi ÇAĞLAR İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 12.Sınıflar yüksekokul gezisi / 12 A/B Sınıfları Bezmi Alem Üni. Gezisi / 12 Aralık 2013 Perş. 12:12


İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 12.Sınıflar yüksekokul gezisi / 12 A/B  Sınıfları Bezmi Alem Üni. Gezisi
/ 12 Aralık 2013 Perş. 12:12
 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 12.Sınıflar yüksekokul gezisi / 12 A/B Sınıfları Bezmi Alem Üni. Gezisi / 12 Aralık 2013 Perş. 12:12

İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 12.Sınıflar yüksekokul gezisi / 12 A/B  Sınıfları Bezmi Alem Üni. Gezisi
/ 12 Aralık 2013 Perş. 12:12
İstanbul Bağcılar
İbni Sina Anadolu Lisesi

BEZM-İ ALEM GEZİSİ

13 Aralık 2013 Cuma
Yüzyıl Mah./Bağcılar/İst.

12 A / B Sınıfları


Katılanlar
12/A

Abdullah Erkam GÜNEY
Adem AKTAŞ
Arzu DURUKAN
Ayşegül YÜZÜAK
Büşra OLMUŞ
Ertuğrul Çağrı ÖZAOĞLU
Furkan KURUKAVAK
Gamze GÜREL
Rabia ÇINAR
Rabia KOÇAK
Sena Nur ORTAÇ
Sibel ŞİMŞEK
Zehra KARA
Zeynep KARAKAYA


12/B
..........................
.....................
..................

 

BEZDİM BEZM-İ ALEM'DE

12 A'ya ithaf olunur.

Bezdim öğrencilerimin beni üzmesinden,
Bezdim her birinin ayrı dudak büzemsinden,
Ben yüreğimi tamamen onlara verirken,
Bezdim onların başkalarına methiye düzmesinden...


13 Aralık 2013 Cuma
Fatih Mah./Bağcılar/İst.

İstanbul Bağcılar
İbni Sina Anadolu Lisesi

BEZM-İ ALEM GEZİSİ

13 Aralık 2013 Cuma
Yüzyıl Mah./Bağcılar/İst.

12 A / B Sınıfları


Katılanlar
12/A

Abdullah Erkam GÜNEY
Adem AKTAŞ
Arzu DURUKAN
Ayşegül YÜZÜAK
Büşra OLMUŞ
Ertuğrul Çağrı ÖZAOĞLU
Furkan KURUKAVAK
Gamze GÜREL
Rabia ÇINAR
Rabia KOÇAK
Sena Nur ORTAÇ
Sibel ŞİMŞEK
Zehra KARA
Zeynep KARAKAYA


12/B
..........................
.....................
..................

 

BEZDİM BEZM-İ ALEM'DE

12 A'ya ithaf olunur.

Bezdim öğrencilerimin beni üzmesinden,
Bezdim her birinin ayrı dudak büzemsinden,
Ben yüreğimi tamamen onlara verirken,
Bezdim onların başkalarına methiye düzmesinden...


13 Aralık 2013 Cuma
Fatih Mah./Bağcılar/İst.
İstanbul Bağcılar
İbni Sina Anadolu Lisesi

BEZM-İ ALEM GEZİSİ

13 Aralık 2013 Cuma
Yüzyıl Mah./Bağcılar/İst.

12 A / B Sınıfları


Katılanlar
12/A

Abdullah Erkam GÜNEY
Adem AKTAŞ
Arzu DURUKAN
Ayşegül YÜZÜAK
Büşra OLMUŞ
Ertuğrul Çağrı ÖZAOĞLU
Furkan KURUKAVAK
Gamze GÜREL
Rabia ÇINAR
Rabia KOÇAK
Sena Nur ORTAÇ
Sibel ŞİMŞEK
Zehra KARA
Zeynep KARAKAYA


12/B
..........................
.....................
..................

 

BEZDİM BEZM-İ ALEM'DE

12 A'ya ithaf olunur.

Bezdim öğrencilerimin beni üzmesinden,
Bezdim her birinin ayrı dudak büzemsinden,
Ben yüreğimi tamamen onlara verirken,
Bezdim onların başkalarına methiye düzmesinden...


13 Aralık 2013 Cuma
Fatih Mah./Bağcılar/İst.

NAFİSTAN

Her söze vardır cevabı,
Öğrettikçe artıyor sevabı,
O engin bilgisiyle,
Bir de yazmış şiir kitabı...


Sadece Fizilçi değil o zat-ı mehterem,
Yerini tutamaz ne Aslı ne Kerem,
Bize yoldaşlık eder her dem.
Ondan eksik olmaz ne ahlak ne erdem...


..............................
........................
...............
.....

Dersen bana Nafi'yi tarif et.
On parmağında yirmi mağrifet.
Boylu poslu, yürüyüşünde asalet,
Endamı kadar sözlerinde zerafet...


( Bu şiir burada biter,
Nafi şanı yürür gider,
Bundan sonra sözlü notu,
84 'ten 5 düşer...)
istanbul Bağcılar 
İbni Sina Anadolu Lisesi 
9 / B  Sınıfı adına 

Emin Ceyhun SEZDİ

30 Aralık 2013 P.TesiN.Ç.


Her denklemi kendine bağlar.
O'nun dersine girmeyen ağlar.
Karşısında duramaz dağlar.
O'nun adı Nafi ÇAĞLAR...

istanbul Bağcılar 
İbni Sina Anadolu Lisesi 
9 / A  Sınıfı adına 

Şule AK
İrem KAHRAMAN 

8 Ocak 2014 Çarş.
9.SINIFLAR ARASI
BİLGİ YARIŞMASI
22 Ocak 2014 Çarş. 13:00 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş.13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00


 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00


İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00

İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00


İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00


 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00


 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00

 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş.13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00

İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00

İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00

İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00

İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00


 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş. 13:00
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması
/ 22 Ocak 2014 Çarş.13:00


 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması / 22 Ocak 2014 Çarş.13:00Bağcılar  İbni Sina Anadolu Lisesi

ÖĞRETMENLER ODASIİSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / 23 Ocak 2014 Çarş. 11:00

İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi /  23 Ocak 2014 Çarş. 11:00 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası / 23 Ocak 2014 Çarş. 11:00

İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi /  23 Ocak 2014 Çarş. 11:00 
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası / 23 Ocak 2014 Çarş. 11:00

İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası
/  23 Ocak 2014 Çarş. 11:00
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası / 23 Ocak 2014 Çarş. 11:00
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası
/  23 Ocak 2014 Çarş. 11:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası / 23 Ocak 2014 Çarş. 11:00
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası
/  23 Ocak 2014 Çarş. 11:00
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası / 23 Ocak 2014 Çarş. 11:00
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası
/  23 Ocak 2014 Çarş. 11:00
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası / 23 Ocak 2014 Çarş. 11:00
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası
/  23 Ocak 2014 Çarş. 11:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası / 23 Ocak 2014 Çarş. 11:00
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası
/  23 Ocak 2014 Çarş. 11:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası / 23 Ocak 2014 Çarş. 11:00
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası
/  23 Ocak 2014 Çarş. 11:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası / 23 Ocak 2014 Çarş. 11:00
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası
/  23 Ocak 2014 Çarş. 11:00

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası / 23 Ocak 2014 Çarş. 11:00
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası
/  23 Ocak 2014 Çarş. 11:00

İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / 23 Ocak 2014 Çarş. 11:00
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Öğretmenler Odası
/  23 Ocak 2014 Çarş. 11:00

Bağcılar  İbni Sina Anadolu Lisesi

KARNE GÜNÜ

( 24 Ocak 2014 Cuma 10:34)

İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34

İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Ocak 2014 karne günü 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Ocak 2014 karne günü 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34

 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Ocak 2014 karne günü 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34

İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34

 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34

İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34

İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
 İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü / 24 Ocak 2014 Çarş. 10:34
İSTANBUL ;Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Karne Günü /  24 Ocak 2014 Çarş. 10:34

N.Ç.

N.Ç.
N.Ç.
N.Ç.


Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
KISA FİLM ÇEKİMİ YAPILDI
13 Şubat 2014  Perş.10:00


Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 10.Sınıf öğrencilerinin hazırladığı
"Trafikte Uluslarası Yol Güvenliği " etkinliği çerçevesinde
Bağcılar Sancaktepe'deki Yürüyüş Yolunda kısa film çekimi yapıldı.
Okul Edebiyat Öğretmeni Aslıhan MUTLU öncülüğünde gerçekleştirilen
çekimde ; tarafik kazası geçiren kadın rolünü 10.sınıf
öğrencilerinden Ceren ÖZBAĞCI , eşi rolünü yine 10.sınıf öğrencilerinden Burak AYDIN,
baba rolünü okul Fizik Öğretmeni Nafi ÇAĞLAR ve ana rolünü
Havva ÖZCAN oynadı.
Ayrıca , ilin valisi, ilçe kaymakamı ve ilçe belediye başkanı da ;
bu çekimde rol aldılar.

11.SINIFLAR AŞİYAN URUMELİ HİSARI
VE
EMİRGAM GEZİSİ


İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi
 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi / 24 Mayıs 2014 Ct.
İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi
 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi / 24 Mayıs 2014 Ct.
İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi
 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi
İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi
 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi
İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi
 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi
İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi
 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi
İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi
 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi / 24 Mayıs 2014 Ct.

İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi

 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi / 24 Mayıs 2014 Ct.

İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi

 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi / 24 Mayıs 2014 Ct. İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi / 24 Mayıs 2014 Ct. İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi / 24 Mayıs 2014 Ct. İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi / 24 Mayıs 2014 Ct. İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / Aşiyan Hisar Emirgan Gezisi / 24 Mayıs 2014 Ct.

Bağcılar İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ 
- Nafi ÇAĞLAR 

9.SINIFLAR ARASI MÜNAZARA

  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 12 Mayıs 2014  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 12 Mayıs 2014  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 12 Mayıs 2014  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 12 Mayıs 2014  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 12 Mayıs 2014  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 12 Mayıs 2014 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 12 Mayıs 2014 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara


 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 9-C  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 9-B


 İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 9-B  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 9-C  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 9-B  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 9-B  İSTANBUL ; Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Münazara / 9-C
MÜNAZARA


 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00


 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00
 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00

 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar Arası Münazara Yarışması /5 Haziran 2014 13:00

 
İSTANBUL BAĞCILAR GAZİ LİSESİ 9.SINIFLAR ARASI MÜNAZARA
9-B İLE 9-D KARŞILAŞMASI


İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
24 Kasım 2014
Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00


 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00  İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00
 İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00

 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00
 
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü Kutlaması 11:00
 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 12 Kasım 2014 Çarş.Tüyap Gezisi 12:00
  İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 12 Kasım 2014 Çarş.Tüyap Gezisi  12:00

İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
- 10 Kasım 2014  09:34


 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 10 Kasım 2014 09:34
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 10 Kasım 2014  09:34


 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 10 Kasım 2014 09:34
 
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 10 Kasım 2014  09:34


 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 10 Kasım 2014 09:34
 
İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 10 Kasım 2014  09:34 İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Aralık 2014  09:34 İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - Aralık 2014 09:34
 İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 27 Aralık 2014  09:34


EDEBİYAT ZÜMRESİNE 

Soyadıdır Mutlu, adı ; Aslıhan.

İnsanı çeker ondaki sıcak kan.

O’nunla tanınır ve de bilinir,

Gümüşhane’yle Kelkit ve Erzincan…

Karşımızda Ayşe var Anıt gibi.

İnsana tokattan bir yanıt gibi.

Şiirimin yazılıda çıkması,

Sanki, şairliğime bir kanıt gibi…

Zümrenin başkanı da Murat oldu.

Bolca Türedi, O’na murat oldu.

Arkadaşlar dörtlüğümü sordular,

Onaylamısı da bana murat oldu.

27 Aralık 2014 C.24:00

Sessiz ve hanımlığıyla baş tacı.

Değerli meslektaş Nihal Ovacı.

Zümresine birer dörtlük yazıldı.

O’na yazılmazsa olur davacı…

Sema öğretmenim bir Aydın Sürer.

Kızsa, adamın defterini dürer.

Bahçede nöbet tuttuğu günlerde,

Öğrencileri hep içeri sürer…

Zümreye son katılan Ay Kut olsun.

İbni Sina’mız da O’na yurt olsun.

Dönsün memleketine hizmet için,

Tokat’a ve Niksar’a umut olsun.

Nafi Çağlar Budunlu 

Yüzyıl/Bağcılar/İstanbul

29 Aralık 2014 12:44
BİZİM KEREM

Tohum ekip, filiz derem,
Cumhuriyetin gençliğini görem,
Madem şiirde birinci olmuş Kerem,
Dedim ki; o'na bir kitap verem...

Nafi Çağlar Budunlu
29 Ekim 2014 Çarş.10:20
Yeşilova / K.Çekmece / İst.

BİZİM ÖĞRETMENLERİMİZ

Bağcılar Yüzyıl'da İbni Sina'da,
Eski ve küçücük bir binada,
Bu öğretmenlerimz neler başarıyor,
Yüzlerce gencecik dimağda...


Ortada, bazen solda, bazen sağda,
Yeri geldiğinde ıssız bir dağda,
Bu öğretmenlerimz neler başarıyor,
Üçüncü bin yılda, bu çağda...


Kimse bize atamaz bağda,
Hep yükseliriz, kalmayız aşağda,
Bu öğretmenlerimiz neler başarıyor,
Tarih yazılan bu otağda...


Nafi Çağlar Budunlu
12 Kasım 2014 Çarş. 08:00
Yeşilova / K.Çekmece / İstanbul


SALTUK BUĞRA HAN İZCİ OCAĞI
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
S.NoSınıfıNu.Adı Soyadı 
19-B393Büşra ŞAHİN
29-B267Emine KOCABAL
39-B420Duygu KAYA
49-B376Büşra Nur GÜLHAN
59-B463İris HASANOĞLU
69-B450Merve GÜLDEMİR
79-B557Çağla GÜR
89-B598Semih BORA
99-B477Samet DÖNMEZ
109-B266Furkan DEMİR
119-B366Furkan DURSUN
129-B626Abdulkadir KUTLUCA
139-B380Yunus YILMAZ
149-B434Ebru BAĞIŞ
159-D554Şanver ÖNAL
169-D345Yaren ÖZDEMİR
179-E589M.Kürşad POLAT
189-F472İrem TUĞRUL
199-F585h.İbrahim SEVİNÇ
209-GZeynep KURUCA

 •  
   SALTUK BURA İzci Ocağı Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
  SALTUK BURA İzci Ocağı  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi


   SALTUK BURA İzci Ocağı Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi

   SALTUK BURA İzci Ocağı  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
   İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 2 Aralık 2014
   İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 2 Aralık 2014


   İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 4 Aralık 2014 14:04
  İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 4 Aralık 2014  14:04


   İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 4 Aralık 2014 14:04
  İstanbul  Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi - 4 Aralık 2014  14:04
   Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / 2015 Mayıs
  İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi / 2015 Mayıs


  İSTANBUL BAĞCILAR İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ - Nafi ÇAĞLAR

  İSTANBUL BAĞCILAR İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ - Nafi ÇAĞLAR

  İSTANBUL BAĞCILAR İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ - Nafi ÇAĞLAR


Sevgili Nafi Çağlar Hocamıza...

Gaziantepte doğdu bir ışıltı, bir lider
Olacaktı ülkeye bir öğretmen bir lider
Yön verecek Türkiye'ye eğitecek öğrenciler
Eyy Nafi Çağlar!.. Sana sonsuz sevgiler

Selam olsun yörüklere selam olsun Antep'e
Ayrı ayrı şükranız milletine, Gazi'ne
Verdin bize bir Çınar, yörük Nafi gibi
Başka çağlayan yok, onun çağladığı gibi....

Ferhat EKİNCİ
İbni Sina Anadolu Lisesi
Bağcılar/İstanbul


NAFİ'MİZ

Çıkageldi aniden Nafi'miz,
Hun'dan altın kalpli hazinemiz,
Öğüt verdi dinledik hepimiz,
Şu an onadır methimiz,
En büyük sevgimiz...

Mertcan ŞEN
İbni Sina Anadolu Lisesi
10/D - 374
Bağcılar / İstanbul
11.03.2016 Saat ; 11;00

7 Eylül 2009 - 18 Temmuz 2013 ; 
İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi ( İl içi tayin ) 
18 Temmuz 2013 - 2 Eylül 2015 ; İstanbul Bağcılar İbni Sina
Anadolu  Lisesi ( İl içi tayin ) 
 oldu. 

2 Eylül 2015'te Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'ne
isteğe bağlı özür durumundan il içi tayin oldu.

 • İBNİ SİNA'YA VEDA

 • Yeni gelen acemi Dört Dokuz.
  Sanmayın siz , bu okulda çokuz.
  Burası han, bizler yolcuyuz,
  Geldik, gidiyoruz, artık burda yokuz.

 • Okulun kalabalık civcivleri On'ları.
  Çok ta severim ben onları.
  Çalışıyorlar yüksek mefkureler için,
  İnşallah çok iyi olacak sonları.

  Buradaki ilk göz ağrım Onbir.
  Hepsinin de yeri yüreğimdir.
  Herbiri pırıl pırıl, tertemiz,
  Onlarda olmaz ne leke ne kir.

  Son sınıf bizim Oniki'ler.
  Her biri sevimli, kurnaz tilkiler.
  Yüksekokul seçme sınavlarında,
  Sizinle yaşanacak nice ilkler.

  Bazıları da yeni mezun oldu.
  Dört yıllık süre uzun oldu.
  Kısa serede özlediğimi de,
  Onlara söylemek lüzum oldu.

  İşte! Bilgili ve yeterli hocalarımız.
  Hep böyle güçlü olsun localarımız.
  Okulumuz yaşasın, hanelerimiz var olsun.
  Her zaman tütsün bacalarımız.

  Eğitim yuvamız, lisemiz; İbni Sina.
  Güler yüzlü can bakışlı Bin sima
  Yüzyıl'a imza atacak yetenektesiniz.
  Hedeflerimiz yüksek; gökyüzü, sema.

  Nafi Çağlar Budunlu
  [ /kalin ]11 Elül 2015 Cuma 10:05
  Yeşilova/K.Çekmece/İst.
 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret312433
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.