KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

NAFİ ÇAĞLAR' A ŞİİRLER

 

NAFİ ÇAĞLAR'A ŞİİRLER 

 

 Bilecik Dursun Fakıh Türbesi

 

 

 

 

DOSTUM  NAFİ                   

 

Bir şair dostum vardı, adı Nafi,

Her müşkülatı ederdi telafi,

Ekmeğinin tuzu yok, benim gibi,

Neslinin son örneği desek, kafi…

 

“Bey” ilan etmişti, o’nu Kızıklar,

Dershane, tıp merkezinde tuzaklar,

Anası nazar boncuğu takmamış,

Türkmen başkan, o’nu her an kazıklar…

 

Fizikten kaybeder, güya Fizikçi,

Dernek kurar, o’na derler “tüzükçü”

Öğretmen olmuş ta, adam olamamış (!)

Ona buna, aş, iş sağlar, azıkçı…

 

Kaderimiz bir, dertler dizi dizi,

Sözde dostlar, yaktılar ikimizi,

Tarım Bakanı’na name yolladık,

“Kelaynak misali koruyun bizi”

                

                    Mehmet Demir ATMALI

                   13 Eylül 2003 / Gaziantep

 

 

 

REİSİM

 

Beysiz kaldı o Kızık Elleri,

Öksüz kaldı bu Cerit köyleri,

Hepsi arzuluyor şimdi seni,

Gel de halimizi gör reisim …

 

Köyleri hep gezdin karış karış,

Eğitimde başlattın bir yarış,

Herkes anlamıştı seni yanlış,

Gerçeği gördüler gel reisim…

 

Durmadan “eğitim, sağlık” dedin,

Köylerimize çok emek verdin,

İnsanımıza “değer” verdirdin,

Şimdi değerimiz yok reisim…

 

Hastahane açtın bizim için,

Dershane açtın hepimiz için,

Hani kim ne yaptı senin için,

Sen, hep bizi düşündün reisim…

 

Saymakla bitmez ki hizmetlerin,

Uğradığın o hezimetlerin,

Boşa gitmez ki bu emeklerin,

Seni her gün beklerim…

                                          Reisim… 

  

                            Mesut BOZKURT

                         30 Aralık 2004 Perş.

                       Şehitkamil/ Gaziantep

 

 

 

NAFİ HOCA’YA

 

Musabeğliler* ki coşuyor,

Hep bir ileriye koşuyor,

Nafiz Hoca da konuşuyor,

Bize alkışlamak düşüyor…

 

Kilis’teki yüce dağlara,

Musabeğli’de ki bağlara,

Bakın bizlere neler diyor,

Kulak verin Nafi Çağlar’a…

 

                             Ali DAĞCI

       22 Ekim 2006

                  Şahinbey/G.Antep

 

 * Musabeğli ; Kilis’in ilçesi. 

 

 

 

SENSİN
 
Söyle Antep’e kıymetini bilsin…
Antep güzel ise, sebebi sensin,
Nice hayat dolu şehr-i alemde,
Antep sultan ise, tacı sensin…
 
 
                                 Deniz ŞAHİN
                                 28 Eylül 2006
                           Üsküdar/İstanbul
 
  
 
 

YÜREKLİ HOCAM

Neden bu kadar yüreklisin?
Ayağına kurşun sıksalar!
Fark etmez diyip geçersin...
İstanbul’u yakıp yıksalar,sen yine aynı sensin 


Alper GÖK
27 Eylül 2009 Pazar
Küçükçekmece/İstanbul
ZMDTML.2008-2009 / 9-C
 
 
 
  
 
 
GÖNLÜME SIĞMAZ
Bana gönlünde yer aç dediler;
Ben olmaz dedim...
Nafi Çağlar dediler!
Ben gönlüme sığmaz dedim! ..


Selim TEZEL
1 kasım 2009 Pazar 22:44
ZMDTML. 9-C / Beşyol
Küçükçekmece / İstanbul
 
 
  

  ÖĞRET SEN DE

Hey hocam öğret sen de,
Şu bilgileri öğret mene... 

İhtiyacım var, öğret sen de, 

Yarar var, öğret mende...

Edebiyat, tarih, fizik,
Öğret bana matematik,
Saydır bana ritmik ritmik,
Yarar var öğret mende...


25 Kasım 2009 Çarş.15:40
Güneşli/ Bağcılar/ İstanbul
Gazi Lisesi 9-D Sınfı
(N.Ç.'den uyarlama...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bir öğretmendi her şaeyi ben bilirim
ben çözerim bu problemi
DE ME Dİ
inanamadım.
sizce?
diye sordu
şaşırdım.
ben varmıydım ki
tüm derslerde anlatan Kİ öğreten? vardı
öğrenciydim ben dinlerdim
herkes şaşırdı benim gibi
tüm öğreciler ve görebilen öğretmenler
demek ki öğrenmenin düşünmenin başka yolları vardı
derken
üniversite bol ezber bol tanım aman Allahım
dedirtmedi bana
sizin tanımdan denklem
denklemden tanıma
giden yolu göstermeniz
bir yol açtı bana
bir ömür açık bir yol
sizi sevdik her birimiz
parça bütün ilişkisinden gidiniz
sevginin denklemi varsa bizim için
+ sonsuzdan N.Ç ye gidiniz
iyi ki geldiniz gönlümüze
hoşgeldiniz
bir ömür ordadır yeriniz
saygıyla sizi biz de yad ederiz
göz görmez kulak duymaz
gönül bilir.
siz bizi bilirsiniz
biz de sizi
söz bitmez çağlar durur
gönül sevsede bu dil lal olur
kalem olmasa bu hal nice olur
kalemi veren RABBime şükür
size dünyaya getiren ''gurban'' diyen dillere şükür
şenay muslu dereli
öğrencinizden sevgiler saygılarla....
 
 
Şenay Muslu DERELİ
Zonguldak Çaycuma
Saltukova Lisesi

HOCAMIZ NÇ'YE 

Nasılsa Çalıkuşu Feride,
Aynen öyleydi bizim Nafi'de...
Fark gözetmeden aramızda,
İnatla yürüdü Mustafa Kemal'in yolunda...
 
Çağlar boyu konuşulacak bir destan yazıyordu aslında,
Asla inanmadı o, kılıcın kalemden keskin olduğuna,
Gazi Lisesi'nin Fizikçisi ;
Laleler nasıl Osmanlı'nın simgesiyse,
Artık N.Ç.de fiziğin simgesidir yüreğimizde,
Rotamızı çevirdik, bundan böyle " N.Ç. tarzı " fiziğe...
 
Hocam !
Hep siz mi bize ithafen şiirler söylersiniz...
Ya bu sefer de biz sie söyleyelim dedik.
Umarım beğenirsiniz = )
Sizi; bir öğretmen, akraba ve bir Gaziantepli
olarak çok seviyoruz...
 
Merve ÖNAL
Bağcılar Gazi Lisesi
10 A sınıfı öğrencisi
5 Aralık 2011 Pt.
 
 
NAFİ
Neler çektirdin ah bana,
Ah vah dedim hep sana,
Fayda etmedi ne çare,
İllallah ettim hep sana...
Kader YAMAN                                         
Bağcılar Gazi Lisesi
9-L   / 468
28 Şubat 2012 Güneşli 

OLMASAYDI KEŞKE 

Kalbim kırıldı, asla barışmaz.
Toplasan parçaları bir daha yapışmaz.
Olmasaydı keşke kırgınlık böyle.
Sevginin yanına küslük yakışmaz.

Kübra AKARSU 
Bağcılar Gazi Lisesi
11-A sınıfı 720 

NAFİ HOCAMIZ
 
Beraber geçti sizinle iki yılımız.
Anlattın, öğrendik, nasılmış ecdadımız.
Taşırız sizi ayrılsak ta yüreğimizde,
Unutmayın hocam, var bizim farkımız…

Rengarenk geçen öğrencilimizde,
Nadir öğretmenler kaldı kalbimizde,
Ah çekip, hep hatırlarız elbet,
Fesatlık olmaz, asla sevgimizde…

İsterdik ayrılmamak, ama elden ne gelir,
Zaten ayrılsak ta, sevilen yine sevilir.
Tarih öğrendik, fizik öğrendik, en önemlisi “ahlak”
Çatsa da sene sonu kıymetiniz bilinir…
 
 
31 Mart 2011 Perşembe 11:11
Bağcılar Gazi Lisesi  12 Fen A adına
Kübra AKARSU

NAFİSTAN

Her söze vardır cevabı,
Öğrettikçe artıyor sevabı,
O engin bilgisiyle,
Bir de yazmış şiir kitabı...

Sadece Fizilçi değil o zat-ı mehterem,
Yerini tutamaz ne Aslı ne Kerem,
Bize yoldaşlık eder her dem.
Ondan eksik olmaz ne ahlak ne erdem...
..............................
........................
...............
.....

Dersen bana Nafi’yi tarif et.
On parmağında yirmi mağrifet.
Boylu poslu, yürüyüşünde asalet,
Endamı kadar sözlerinde zerafet...

( Bu şiir burada biter,
Nafi şanı yürür gider,
Bundan sonra sözlü notu,
84 ’ten 5 düşer...) 


İstanbul Bağcılar 
İbni Sina Anadolu Lisesi 
9 / B Sınıfı adına 

Emin Ceyhun SEZDİ
30 Aralık 2013 P.Tesi
N.Ç.

Her denklemi kendine bağlar.
O’nun dersine girmeyen ağlar.
Karşısında duramaz dağlar.
O’nun adı Nafi ÇAĞLAR...

istanbul Bağcılar 
İbni Sina Anadolu Lisesi 
9 / A Sınıfı adına 

Şule AK
İrem KAHRAMAN 
8 Ocak 2014 Çarş.
NAFİ’MİZ

Çıkageldi aniden Nafi’miz,
Hun’dan altın kalpli hazinemiz,
Öğüt verdi dinledik hepimiz,
Şu an onadır methimiz,
En büyük sevgimiz...

Mertcan ŞEN 
İbni Sina Anadolu Lisesi
10/D - 374 
Bağcılar / İstanbul
11.03.2016 Saat ; 11;00

FİZİK ve NAFİ ÇAĞLAR

Ne demek fiziği sevmiyorum!!!
Antepli Fizikçi!yi tanımamışsın demek ki;
Fiziğin babası derler O!na,
İki saat dinle bilgin olmazsan yuh sana N.Ç.'nin öğrencisi...


Çözer, teker teker soruları.
Atar, çalışkan öğrenciye artıları.
Ğ (yumuşak g) bozar akrostiji,
Lakin buna değer 10 B'nin ders dinleyişi.
Ayrılmaz bir bütündür; Fizik ve Nafi Çağlar.
Rüyalarımda olmazlar, bir (Nafi Çağlar) , bütün hocalar...


Gül Nihal POLAT
Sefaköy Anadolu Lisesi
10 B sınıfı 251
K.Çekmece / İstanbul
DENKLEM

Hocam bu ne böyle?
Denklemi yazmadık diye,
Kırmışsınız puan.
Üzüntülüyüz her an...

Denklem yazmadık ama,
Sonucu bulduk.
Var 5,6 doğrumuz,
Ben ise Onur’nuz...

Ne olacak halimiz?
Yıllık ödeve mi kaldı çaremiz?
Özenerek yaptım zaten,
İnşallah beğenirsiniz aynen.ç.

Onur Sercan YILMAZ
Sefaköy Anadolu Lisesi
10 / F - 414 
20.04.2016

N.Ç’nin FİZİK DERSİ

Ne olmuş derste bize,
Anlamamışız üstüne bir de,
Fizikçi Nafi Çağlar neçe anlatmış bize,
İncelersek soruyu anlarmışız bir de...

Çan sesi gibi çalar zil sesi,
Anlatımınıza doyamazdı 10 F’den bir kişi,
Güler eğlenirdik her derste,
Laylom yapardık hep birlikte,
Anılar dolu koskoca bir sene,
Rahat işlemesek te hep güzeldi Fizik dersi sizinle...

Beyza KARKIN.ç
Sefaköy Anadolu Lisesi - 10 F Sınıfı – Nu: 396
Küçükçekmece/ İstanbul - 22 Nisan 2016 11:55
NAFİ ÇAĞLAR


Nice öğretmenler gördük bu okulda.
Anlayışlı, hoşgörülü, merhametli değillerdi.
Fiziği sevdiren hoca oldun sen bu okulda.
İyi ki geldin, hoş geldin, sefa geldin.

Çok çalışkan öğrenciler değiliz belki,
Ama senin gibi adamı üzecek kadar bencil değiliz.
Gayretle azimle her gün çalışırız,
Letafet dolu hocamızı üzmemek için öalışıyoruz.
Adamsın sen hey Antepli Nafi Çağlar,
Rica etsek yükseltir misiniz sözlü notlarını?

BERKAY BOR 
Sefaköy Anadolu Lisesi 
10 / F - 421
NASIL ANLAMAM 

Nasıl anlamam senin anlatışınla,
Anladım konuları, soruları yapışınla,
Filozof halt etmiş senin yanında,
İlim senden sorulur gerisi palavra...

Çağın en büyük doğabilimcisisin.
Anlatamam seni kelimelerle, çünkü çok değerlisin.
Gaziantep için çok özelsin,
Lügatım yetersizdir seni anlatmaya bilirsin.
Artık geçti kötü günler, derslerimiz çok zevkli,
Rahattır her günümüz 'li...


BERKAY BOR 
Sefaköy Anadolu Lisesi 
10 / F - 421
15 Kasım 2017 / Küçükçekmece 

27 N.Ç.

Nadide bulunur böylesi,
Adamın dibidir kendisi,
Federaller görse imrenir,
İşinde usta tek kişi.

Çok sevilir kendisi,
Alkışlanır şivesi,
Ğ değil, Gaziantep'in "G"si,
Lideridir Fen Bilimleri,
Ayakta uyutur cahilliği,
Resmen bilimi adamı kendisi

Canan EROĞLU
Sefaköy Anadolu Lisesi
12-D sınıfı Nu.500
24 Kasım 2017 C.09:10Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret309444
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.