KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Basında ve Gazetelerde Nafi ÇAĞLAR

BASINDA NAFİ ÇAĞLAR

Haberler

Kızık Boyu ( Necdet Sevinç)
« : 29 Mart 2011, 23:18:33 »


                                     Kızık Boyu

OSMANLILAR, Mercidabık savaşından sonra idareleri altına aldıkları Gaziantep'te birçok Türkmen aşiret, oymak ve obalarıyla birlikte,24 Oğuz boyundan 13'ünün de kesif kitleler halinde yaşadığını tespit ettiler.

Gaziantep 1517'de Osmanlı birliğine dahil edilmiştir. Vergi tahsilatına esas olmak üzere hazırlanan ilk Ayıntab Tahrir Defteri de fetihten 19 yıl sonra 1536'da tamamlanmıştır. Başta; 1536, 1543 ve 1574 tarihli Antep Livası Tahrir defterleri olmak üzere diğer birçok muteber kaynaktaki kayıtlara göre 1517'den önce Gaziantep'te yaşayan 24 Oğuz boyuna mensup Türkmen aşiretleri şunlardır:

Alayuntlu, Avşar (veya Afşar) Bayat, Bayındır, Beğdili, Büğdüz, Çepni, Döğer, Eymir, Karkın, Kızık, Yazır, Yüreğir.

Selçuklu imar ve iskan politikalarıyla Türkleştiği bilinen Gaziantep'te bu boylardan Alayurtlu, Bayat, Bayındır, Büğdüz, Çepni, Döğer, Yazır ve Yüreğirler'in adına köy ismi, Avşarlar'ın adına da yöre ismi olarak rastlıyoruz. Eymir ve Karkın boylarının yaşadıkları bölgeler bilinmekle beraber, Gaziantep vilayet sınırları içinde onların adını taşıyan herhangi bir meskun mahal yoktur. Kınıklar'la ilgili meskun olmayan yer isimlerinden, imparatorluk kuran bu Türk boyunun da Gaziantep'te yerleştiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda zikrettiğimiz Oğuz boylarından başka, başta Baraklar olmak üzere, Elbeyli, Cerit, Savcılı, gibi kalabalık Türkmen aşiretleriyle, Karakoyunlu, Karakeçili, Tahtemirli, Akçakoyunlu, Gözübüyüklü vesaire gibi daha birçok Türkmen topluluğu da Gaziantep'e iskan edilmiştir. Nizip'in iki köyünde, Oğuz ailesine mensup olmayan Kırgızlar yaşarlar. Şehir içinde de çok miktarda Özbek vardır.

1950 nüfus sayımı sonuçlarına göre; Gaziantep halkının %91.1'inin anadili Türkçe'dir. Halkın %8.3'ü anadilinin Kürtçe, %0.5'i de Arapça olduğunu beyan etmiştir. Gaziantep, Batı'ya göçmen veren, Doğu'dan da göçmen alan illerimiz arasında bulunmasına rağmen bu oranların vilayet çapında pek fazla değiştiği sanılmıyor.

Sevgili Nafi Çağlar, yukarıda sayageldiğimiz, Gaziantep halkının ataları olan Oğuz boylarından Kızıklar'ı inceleyen bir kitap yayınladı.

Kızıklar, Adana'dan Tunceli'ne, Afyonkarahisar'dan Sinop ve Kayseri'ye kadar uzayan coğrafyayı, diğer Türkmen topluluklarıyla beraber yurt tutan önemli bir Türkmen boyudur. Gaziantep'te faaliyet halinde olan Kızıklar Derneği ve Türkmenler Derneği'nde pek değerli çalışmalarına şahit olduğum Nafi Çağlar, eserinin ilk cildinde Gaziantep-Kahramanmaraş-Adıyaman üçgenine yerleşen Kızıklar'ı inceliyor. Çağlar, bölgedeki Kızık köylerini tek tek dolaşmış, sözlü edebiyat eserlerini derlemiş, devletin akılalmaz ilgisizliği sebebiyle unutulmakta olan Antep Harbi hatıralarını ve halk kültürünü tespit etmiş. Dolayısıyla Çağlar'ın eseri, bu yönüyle aynı zamanda bir folklor incelemesi.

Ziya Gökalp'in, Cumhuriyet'in ilk yıllarında varlığından bahsettiği Diyarbakır'daki Türkan Aşireti hakkında koca Dicle Üniversitesi'nin herhangi bir çalışma yapmadığını hatırlarsak, Nafi Çağlar'ı binlerce kez kutlamamız ve kucaklamamız gerekir. Ellerine sağlık. Kızıklar'ın ikinci cildini sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk gençleri, Anadolu'yu ikinci kez bu türlü eserlerle fethedeceklerdir. Nafi Çağlar'ı, kendini Anadolu fütuhatına adayan bir kalem gazisi olarak kabul ediyor ve kutluyorum.


Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Eğitim Kültür Dayanışma Ve Araştırma Derneği İlk
Genel Kurulunu YaptıMahmatlıların Başkanı Nafi Çağlar

Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Eğitim Kültür Dayanışma ve Araştırma Derneği'nin yapılan ilk genel kurulunda başkanlığa Nafi Çağlar seçildi.

Musabeyliler Derneği binasında yapılan genel kurula, Gaziantep'te bulunan Oğuz Boyları derneklerinden temsilciler ve Mahmatlı Derneği üyeleri katıldı. Tek liste ile yapılan genel kurulda, Nafi Çağlar başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Yönetim kurulu asil; İsmet İnönü Tan, Cengiz Çatal, Mahmut Özay, Ekrem Zirek, Öner Çağlar, Mehmet Çaldıran, Yusuf Geçer, Ali Özdemir. Denetim kurulu; Mustafa Kayalı, Seyfettin Çiftçi, Mevlana Çelik. Disiplin kurulu; Ali Çiğit, Reşit Zirek, Ali Sönmez."

Genel kurulda başkanlığa seçilen Nafi Çağlar, yaptığı konuşmada, "Çok büyüyen oymağımızın birbirlerini unutmaması ve Türk kültürünün yaşatılması amacıyla derneğimizi kurduk. En az 370 yıldır Gaziantep'in kuzeyinde varolan oymağımızın merkez köyü Karayusuflu olup, Koçlu, Gemrik, Aşağı Tandırcık, Yukarı Tandırcık, Gedikkuyu, Dülese ve Zavrak köyleri ve bu köyleri çevreleyen birinci derecede akraba köy ve obalardan oluşan 19 köyü içermektedir" dedi

03 Şubat 2009Okunma Sayısı: 181

 

Kaynak ; Güncel Gazete / Gaziantep 
Kızık Boyu 1
Kızık Boyu 1, Nafi Çağlar Hacıömerli10

Dostlarınızla paylaşmak için tıklayın

Nafi Çağlar Hacıömerli

BERİKAN YAYINEVİ

Osmanlılar, Mercidabık Savaşından sonra idareleri altına aldıkları Gaziantepte, diğer birçok Türkmen aşiret, oymak ve obalarıyla birlikte 24 Oğuz boyundan 13ünün de kesif kitleler halinde yaşamakta olduğunu tespit ettiler. Gaziantep 1517de Osmanlı idaresine girmiştir. Vergi tahsilatına esas olmak üzere hazırlanan ilk Ayıntab Tahrir Defteri de 1536da tamamlanmıştır. Başta 1536, 1543 ve 1574 tarihli Ayıntab Livası Tahrir defterleri olmak üzere diğer birçok kaynaktaki kayıtlara göre, 1517den önce Gaziantep yöresinde yaşayan 24 Oğuz boyuna mensup Türkmen toplulukları şunlardır.
Alayuntlu, Avşar (veya Afşar), Bayat, Bayındır, Beğdili, Büğdüz, Çepni, Döğer, Eymir, Karkın, Kızık, Yazır, Yüreğir Selçuklu imar ve iskan hareketleri ile Türkleştiği bilinen Gaziantepte bu boylardan Alayuntlu, Bayat, Bayındır, Büğdüz, Çepni, Döğer, Kızık, Yazır ve Yüreğirlerin adına köy ismi, Avşarların adına da yöre ismi olarak rastlıyoruz. Eymir ve Karkın boylarının yaşadıkları bölgeleri bilmekle beraber, Gaziantep yöresinde onların adını canlı tutacak herhangi bir yer adına tesadüf edilmemiştir.
Çalışmalarını yakından takip ettiğim değerli öğretmen ve araştırmacı Nafı Çağlar bu eserinde, yukarıda zikrettiğim boylardan Gaziantep’in kuzeyi ile Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman üçgenine yerleşen Kı-zıkları inceliyor. Türk Milli şuurunun uyanması ve vatanseverlik duygusunun bir şuur haline gelmesi için fevkalade önemli bulduğum bu çalışmasından dolayı sayın Nafi Çağları tebrik ediyor benzeri eserlerin devamını diliyorum. Necdet Sevinç (Araştırmacı - Yazar). SİTE:www.kitapyurdu.com


  %25  indirimli
Liste Fiyatı: 24,30  TL.Kitapyurdu Fiyatı:18,18  TL.
Tedarik süresi SATIŞ YOK(TÜKENMİŞ)Kazanacağınız puan: 42

Yayın Yılı: 2004
595 sayfa
Kitap Kağıdı
17x24 cm
Karton Kapak
ISBN:9752670733
Dili: TÜRKÇE

İLGİLİ KONULAR:
Tarih > Yerel Tarih
Şehir Kitapları > Gaziantep


Bozkurt Duruşu
Bozkurt Duruşu, Batur Nafiz Tançağlar (Nafi Çağlar)10

Dostlarınızla paylaşmak için tıklayın

Batur Nafiz Tançağlar (Nafi Çağlar)

BİLGE KARINCA YAYINLARI

Türk insanı olarak çok üstün hasletlerimizin yanında çok önemli eksikliklerimiz de olmuştur. Bu eksikliklerimizin başında TÜRK DİLİ'ni koruyup, geliştirip yarınlara taşıyamamak ve o kadar çok tarihi olay yaratmamıza rağmen tarihimizi yazamamak.
Selçuklular döneminde eğitim öğretim dilinin Farsça olması ile başlayan dil kaybımız Cumhuriyet dönemine kadar sürmüştür. Yüzyıllar boyu egemenliğimiz altında yaşayan hiçbir ülkeye kendi dilimizi öğretememişiz. Bin iki yüz yıl boyunca Türk coğrafyasında bizim hakimiyetimiz alanında yaşayan Suriye'de bugün hiçkimse Türkçe konuşamıyor ama, çok kısa bir süre Fransızca bağlı kalmasına rağmen bugün hemen herkes Fransızca konuşabilmektedir. Bir başka örneği Cezayir'de de görebiliriz. Arabistan'da günlük arapça gazetelerin yanında bir de İngilizce gazete çıkar ve hemen hemen her Arap İngilizce konuşur.
Araştırmacı yazar-şair dostum Nafi Çağlar işte bu eskikliklerimizin bikincinde olduğu ve yüreği Türkçe vurduğu içindir ki, yazdığı şiirlerde güzel Türkçemizin dışında sözcük kullanmamaya özen göstermiştir.
Dilin milliyet olduğu şuuru içerisinde ve düşlerini dahi Türkçe gören Turan Ülküsü'nün yılmaz savaşçısı dostumun daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.
Ve kendisini tüm yüreğimle kutluyorum. SİTE:www.kitapyurdu.com
Hoşgeldiniz!
İlk siparişinizi siteden ayrılmadan hemen verirseniz ekstra indirimden faydalanacaksınız.
Size özel fiyatımız: 4,00 TL sepete ekle
  %35  indirimli
Liste Fiyatı: 10,00  TL.Kitapyurdu Fiyatı:6,50  TL.
Tedarik süresi yaklaşık 2 günKazanacağınız puan: 14

Yayın Yılı: 2009
Kitap Kağıdı
206 sayfa
13,5x20 cm
Karton Kapak
ISBN:9944183840
Dili: TÜRKÇE
Bu üründen 22 adet satılmıştır.

İLGİLİ KONULAR:
Edebiyat > Şiir (yerli)Altaylar'dan Al Sancağa Hakk'ın Yolunda Bozkurt Yürüyüşü
Altaylar'dan Al Sancağa Hakk'ın Yolunda Bozkurt Yürüyüşü, Batur Nafiz Tançağlar (Nafi Çağlar)10

Dostlarınızla paylaşmak için tıklayın

Batur Nafiz Tançağlar (Nafi Çağlar)

YALIN YAYINCILIK

Hey kahpe, her türlü çorabı başıma ör benim,
Nasılsa kulaklarım duymaz (!), gözlerim kör benim (!)
Senin ettiğin şeytanlıklar, aslının gereği,
İçte, soysuzun ettiği yüreğimde kor benim…

Biz Türk’ler var olduk olalı yaşadığımız her dönemde bir tanesi bile mertçe olmayan sayısız saldırı ve oyunlara maruz kalmış bir milletiz. Malesef bu gün de tehlikesinin boyutları ölçülemeyecek kadar büyük oyunlarla karşı karşıyayız. Ancak şurası kesindir ki; her ne kadar günden güne benliğini, kimliğini yitiriyor gibi görün-se de damarlarında Oğuz boylu, Asil soylu Türk kanı dolaşan toplumumuzun yüreklerindeki vatanseverlik ateşi (yaratılışı gere-ği) asla sönmeyecektir ve bu ateş tarihte defalarca olduğu gibi bu gün de bütün hainleri yakacaktır. SİTE:www.kitapyurdu.com
  %22  indirimli
Liste Fiyatı: 15,00  TL.Kitapyurdu Fiyatı:11,70  TL.
Tedarik süresi yaklaşık 3 günKazanacağınız puan: 24

Yayın Yılı: 2012
Kitap Kağıdı
160 sayfa
14x21 cm
Karton Kapak
ISBN:6054539185
Dili: TÜRKÇE
Bu üründen 1 adet satılmıştır.

İLGİLİ KONULAR:
Edebiyat > İnceleme


Gazi Antep Destanı
Gazi Antep Destanı, Batur Nafiz Tançağlar (Nafi Çağlar)10

Dostlarınızla paylaşmak için tıklayın

Batur Nafiz Tançağlar (Nafi Çağlar)

YALIN YAYINCILIK

Son sözü söylüyoruz biz…

Ve biz de bunu böyle duyduk, Sadece duymadık, öğrendik… Ve kendi çetesinin önünde senelerce şanı söylenen Karayılan’ı ve
Antepliler’i ve Antep’i ve “Gazi” Antep’i sadece duyup işittiğimiz gibi değil, okuyup, yaşayanlardan da ve kitapları yazanlardan da
sorup öğrendiğimiz gibi ve kurtulmanın sevinciyle ve “Gazi” Antepli olmanın övüncüyle ve bu destanı tamamlamanın kıvancıyla,
destanımızın birinci bölümüne yazdık… SİTE:www.kitapyurdu.com
  %22  indirimli
Liste Fiyatı: 15,00  TL.Kitapyurdu Fiyatı:11,70  TL.
Tedarik süresi yaklaşık 3 günKazanacağınız puan: 24

Yayın Yılı: 2012
144 sayfa
Kitap Kağıdı
14x21 cm
Karton Kapak
ISBN:6054539178
Dili: TÜRKÇE
Bu üründen 3 adet satılmıştır.

İLGİLİ KONULAR:
Edebiyat > İnceleme
Şehir Kitapları > Gaziantep


29,00 TL

15,26 $
11,6 €

Satışlarımız TL’dir,
$ ve € bilgi için verilmiştir.


Üzgünüz, aradığınız stoklarımızda kalmadı.

Kızık Boyu - 1

Karataş KızıklarıYazar: Nafi Çağlar Hacıömerli
Yayıncı: Berikan Yayınları
Basım yeri: Ankara
Basım Tarihi: 2005
Sayfa Sayısı: 595 s.
Ebat: 16x24
Açıklama:


Bu eserde bizim konumuzu; Gaziantep ve Pazarcık Kızıkları oluşturmaktadır. Kızıklar; Gaziantep'te, genellikle kuzeydeki dağlık alanlarda hayatlarını sürdürmektedir. Bu dağlık alan ile Pazarcık ilçesi köyleri sınır konumundadır. (İlk Söz bölümünden)

Metin içerisinde çok sayıda siyah-beyaz fotoğraf.

Orijinal karton kapağında.Konu:  Genel Türk Tarihi 
(Bu konu başlığı altındaki diğer kitapları görmek için tıklayın.)


SKU: 21492 / AYGAZİANTEPLİ ŞAİR VE YAZARLAR

GAZİANTEP’TE KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYATTA İZ BIRAKANLAR.
…………………………………………………………………………………..
HAZIRLAYAN AHMET AYAZ- ŞAHİNBEY BELEDİYESİ YAYINLARI
……………………….
YAYIN TARİHİ-2003

(12.yüzyıldan 2003 tarihine kadar şair ve yazarlar)

TAMER ABUŞOĞLU. ŞAİR YAZAR
BÜLENT AĞCABAY-ARAŞTIRMACI YAZAR
AHMET AYAZ-ŞAİR- ARAŞTIRMACI-GAZETECİ YAZAR
MEHMET AK- EĞİTİMCİ YAZAR
ÖMER ASIM AKSOY-ARAŞTIRMACI YAZAR-DİLCİ
HASAN ARSLAN TASAVVUF ŞAİRİ-ÇEVİRMEN
ALİ ATALAR- ÖYKÜ YAZARI- FOTOĞRAF SANATÇISI
İBRAHİM HALİL AYCAN- ŞAİR-YAZAR
AHMET ATILMIŞ-YAYINCI-ŞAİR
MUSTAFA ASLAN- ŞAİR-YAZAR
AYNİ HASAN EFENDİ-ŞAİR-YAZAR
HAYRİ BALTA-YAZAR
NEVİN BALTA YAZAR
ABDULHADİ BAY-ŞAİR-YAYINCI
MUSA KARACA-ŞAİR
UĞUROL BARLAS-ARAŞTIRMACI YAZAR
HÜSEYİN BEYAZ-EĞİTİMCİ-ARAŞTIRMACI YAZAR
FARUK BİLDİRİCİ- YAZAR
BURHAN BOZGFEYİK-YAZAR
VAHİTTİN BOZGEYİK-ŞAİR-GAZETECİ YAZAR
MECİT BOZKURT-ARAŞTIRMACI YAZAR
İBRAHİM BALİ-ŞAİR
ERDAL CEYHAN-ARAŞTIRMACI
NAFİ ÇAĞLAR-ŞAİR
ALİ ÇAPAN-ŞAİR
BEKİR ÇELİK-ŞAİR
CUMALİ ÇİÇEK-HALK OZANI
ABDULLAH EDİP ÇİTÇİ- ŞAİR-ARAŞTIRMACI YAZAR
ERSİN ÇİTÇİ-ŞAİR
HASAN REMZİ ÇİTÇİ-YAZAR
ADİL DAİ-ARAŞTIRMACI YAZAR
ŞERİF DAİ-ŞAİR
EFGAN DİDARİ-ŞAİR
CENANİ MEHMET EFENDİ-ŞAİR
FATİH MUSTAFA SAİD EFENDİ-FIKIH YAZARI
MİTAT ENÇ-EĞİTİMCİ YAZAR
ÖKKEŞ ERDEM-YAZAR
ALİ RIZA ERHEN-ŞAİR
MEHMET KAZIM ERKENT-ŞAİR
AHMET İHSAN GENÇ-ŞAİR
ALİ İHSAN GÖĞÜŞ-GAZETECİ YAZAR
BEŞİR GÖĞÜŞ-EĞİTİMCİ YAZAR
AHMET MUHTAR GÖGÜŞ-YAZAR
MAHMUT OĞUZ GÖĞÜŞ-ARAŞTIRMACI YAZAR
ZEYNEP GÖĞÜŞ-GAZETECİ YAZAR
MUSTAFA GÖKÇEK-ŞAİR YAZAR
AYVAZ GÖKDEMİR-EĞİTİMCİ YAZAR
SEVGİ GÖKDEMİR-EĞİTİMCİ YAZAR
MEHMET GEÖKSEL-YAZAR
MEHMET GÜNEŞ-EĞİTİMCİ YAZAR
MEHMET BİROL GÜNGÖR-GAZETECİ YAZAR
MEHMET GÜR-ŞAİR
NEDİM GÜRSEL-YAZAR
CEMİL GÜÇYETMEZ-FOLKLÖR ARAŞTIRMACISI
ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU-
MEHMET SABRİ GÜZELBEYOĞLU-YAZAR
MUSTAFA GÜZELHAN-YAZAR
ABDULLAH NAMIK HACIHANİFİOĞLU-ŞAİR
MEHMET HENGİRMEN-YAZAR-DİL BİLİMCİSİ
ABDULKADİR IŞITMAN-ŞAİR
İSHAK RAFET İŞİTMAN-DİLCİ-ŞAİR
MEHMET FATİH İMİŞEN-ŞAİR
MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI-GAZETECİ YAZAR
REŞİT GÜNGÖR KALKAN-YAZAR-ŞAİR
MEHMET KARA-ŞAİR-YAZAR
KARACAOĞLAN- OZAN
BEKİR KARADUMAN-ŞAİR
SELLAHATTİN KARAYAKUPOĞLU-ŞAİR
MEHMET YILDIRIM KATRANCI-YAZAR-ŞAİR
BANU KAYA-ŞAİR-RESSAM
BEHİYE KÖKSEL-ŞAİR
MUHTAR KÖRÜKÇÜ-HİKAYECİ
ONAT KUTLAR-SENERYO YAZARI
VEDAT KUTLAR-FOLKLÖR ARAŞTIRMACISI
YALÇIN MAHSERECİ-ŞAİR-RESSAM
MÜNİF PAŞA-YAZAR
MEHMET NACAR-ŞAİR-GAZETECİ YAZAR
İBRAHİM ÖDEMİŞ-YAZAR-ŞAİR
NESRİN ÖZYAYCI-ŞAİR-YAZAR
ÖMER ÖZBAŞ-EĞİTİMCİ-FOLKLÖRCÜ YAZAR
BÜLENT ÖZCAN-ŞAİR
YAŞAR ÖZEN-GAZETECİ YAZAR
CELAL PEKDOĞAN-ARAŞTIRMACI YAZAR
MEHMET SAĞLAM-GAZETECİ YAZAR
AHMET KEMAL SAYIN-ŞAİR
ŞEYH AHMET-YAZAR
ŞIH MEHMET SAKKKKKİOĞLU-ARAŞTIRMACI YAZAR
ALİ ŞAHİN-YAZAR-HUKUKÇU
MEHMET SALİH SARAÇLAR-ŞAİR
ZEKİ SAVCI-ŞAİR
NECDET SEVİNÇ-GAZETECİ-YAZAR
MEHMET SOLMAZ-ARAŞTIRMACI YAZAR
H.MURAT ŞAHIN-FOLKLÖR ARAŞTIRMACISI
MÜMTAZ ŞAHİN-GAZETECİ YAZAR
ALİ ŞENTÜRK-ŞAİR
ÜLKE TAMER-ŞAİR-GAZETECİ YAZAR
NUREL TANER-YAZAR
ABDULKADİR TANRIVERDİ- ÇEVİRMEN-YAZAR
ŞAHİN TAŞ-ŞAİR
DÜNDAR TAŞAR-YAZAR
MUSTAFA TATAR-ŞAİR
OZAN TELLİ-ŞAİR
GONCA TOKUZ-ŞAİR
HÜSEYİN TOPRAK-ŞAİR
AHMET ŞAHİN TOPRAK-ŞAİR
OĞUZ TÜMBAŞ-ŞAİR
E.NİGAR ULÇAY-ŞAİR
AHMET ÜMİT-YAZAR
ALİ NADİ ÜNLER-ARAŞTIRMACI YAZAR
AYFER TUZCU ÜNSAL-GAZETECİ YAZAR
CELAL YENER-ŞAİR
ŞAKİR SABRİ YENER-ŞAİR-ARAŞTIRMACI YAZAR
ÖZEN YULA-YAZAR
MEHMET ERDAL KAYA-ŞAİR


GAZİANTEP’TE KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYATTA İZ BIRAKANLAR.

…………………………………………………………………………………..

HAZIRLAYAN AHMET AYAZ- ŞAHİNBEY BELEDİYESİ YAYINLARI

……………………….                              

 YAYIN TARİHİ-2003

 

TAMER ABUŞOĞLU. ŞAİR YAZAR

BÜLENT AĞCABAY-ARAŞTIRMACI YAZAR

AHMET AYAZ-ŞAİR- ARAŞTIRMACI-GAZETECİ YAZAR

MEHMET AK- EĞİTİMCİ YAZAR

ÖMER ASIM AKSOY-ARAŞTIRMACI YAZAR-DİLCİ

HASAN ARSLAN TASAVVUF ŞAİRİ-ÇEVİRMEN

ALİ ATALAR- ÖYKÜ YAZARI- FOTOĞRAF SANATÇISI

İBRAHİM HALİL AYCAN- ŞAİR-YAZAR

AHMET ATILMIŞ-YAYINCI-ŞAİR

MUSTAFA ASLAN- ŞAİR-YAZAR

AYNİ HASAN EFENDİ-ŞAİR-YAZAR

HAYRİ BALTA-YAZAR

NEVİN BALTA YAZAR

ABDULHADİ BAY-ŞAİR-YAYINCI

MUSA KARACA-ŞAİR

UĞUROL BARLAS-ARAŞTIRMACI YAZAR

HÜSEYİN BEYAZ-EĞİTİMCİ-ARAŞTIRMACI YAZAR

FARUK BİLDİRİCİ- YAZAR

BURHAN BOZGFEYİK-YAZAR

VAHİTTİN BOZGEYİK-ŞAİR-GAZETECİ YAZAR

MECİT BOZKURT-ARAŞTIRMACI YAZAR

İBRAHİM BALİ-ŞAİR

ERDAL CEYHAN-ARAŞTIRMACI

NAFİ ÇAĞLAR-ŞAİR

ALİ ÇAPAN-ŞAİR

BEKİR ÇELİK-ŞAİR

CUMALİ ÇİÇEK-HALK OZANI

ABDULLAH EDİP ÇİTÇİ- ŞAİR-ARAŞTIRMACI YAZAR

ERSİN ÇİTÇİ-ŞAİR

HASAN REMZİ ÇİTÇİ-YAZAR

ADİL DAİ-ARAŞTIRMACI YAZAR

ŞERİF DAİ-ŞAİR

EFGAN DİDARİ-ŞAİR

CENANİ MEHMET EFENDİ-ŞAİR

FATİH MUSTAFA SAİD EFENDİ-FIKIH YAZARI

MİTAT ENÇ-EĞİTİMCİ YAZAR

ÖKKEŞ ERDEM-YAZAR

ALİ RIZA ERHEN-ŞAİR

MEHMET KAZIM ERKENT-ŞAİR

AHMET İHSAN GENÇ-ŞAİR

ALİ İHSAN GÖĞÜŞ-GAZETECİ YAZAR

BEŞİR GÖĞÜŞ-EĞİTİMCİ YAZAR

AHMET MUHTAR GÖGÜŞ-YAZAR

MAHMUT OĞUZ GÖĞÜŞ-ARAŞTIRMACI YAZAR

ZEYNEP GÖĞÜŞ-GAZETECİ YAZAR

MUSTAFA GÖKÇEK-ŞAİR YAZAR

AYVAZ GÖKDEMİR-EĞİTİMCİ YAZAR

SEVGİ GÖKDEMİR-EĞİTİMCİ YAZAR

MEHMET GEÖKSEL-YAZAR

MEHMET GÜNEŞ-EĞİTİMCİ YAZAR

MEHMET BİROL GÜNGÖR-GAZETECİ YAZAR

MEHMET GÜR-ŞAİR

NEDİM GÜRSEL-YAZAR

CEMİL GÜÇYETMEZ-FOLKLÖR ARAŞTIRMACISI

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU-

MEHMET SABRİ GÜZELBEYOĞLU-YAZAR

MUSTAFA GÜZELHAN-YAZAR

ABDULLAH NAMIK HACIHANİFİOĞLU-ŞAİR

MEHMET HENGİRMEN-YAZAR-DİL BİLİMCİSİ

ABDULKADİR IŞITMAN-ŞAİR

İSHAK RAFET İŞİTMAN-DİLCİ-ŞAİR

MEHMET FATİH İMİŞEN-ŞAİR

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI-GAZETECİ YAZAR

REŞİT GÜNGÖR KALKAN-YAZAR-ŞAİR

MEHMET KARA-ŞAİR-YAZAR

KARACAOĞLAN- OZAN

BEKİR KARADUMAN-ŞAİR

SELLAHATTİN KARAYAKUPOĞLU-ŞAİR

MEHMET YILDIRIM KATRANCI-YAZAR-ŞAİR

BANU KAYA-ŞAİR-RESSAM

BEHİYE KÖKSEL-ŞAİR

MUHTAR KÖRÜKÇÜ-HİKAYECİ

ONAT KUTLAR-SENERYO YAZARI

VEDAT KUTLAR-FOLKLÖR ARAŞTIRMACISI

YALÇIN MAHSERECİ-ŞAİR-RESSAM

MÜNİF PAŞA-YAZAR

MEHMET NACAR-ŞAİR-GAZETECİ YAZAR

İBRAHİM ÖDEMİŞ-YAZAR-ŞAİR

NESRİN ÖZYAYCI-ŞAİR-YAZAR

ÖMER ÖZBAŞ-EĞİTİMCİ-FOLKLÖRCÜ YAZAR

BÜLENT ÖZCAN-ŞAİR

YAŞAR ÖZEN-GAZETECİ YAZAR

CELAL PEKDOĞAN-ARAŞTIRMACI YAZAR

MEHMET SAĞLAM-GAZETECİ YAZAR

AHMET KEMAL SAYIN-ŞAİR

ŞEYH AHMET-YAZAR

ŞIH MEHMET SAKKKKKİOĞLU-ARAŞTIRMACI YAZAR

ALİ ŞAHİN-YAZAR-HUKUKÇU

MEHMET SALİH SARAÇLAR-ŞAİR

ZEKİ SAVCI-ŞAİR

NECDET SEVİNÇ-GAZETECİ-YAZAR

MEHMET SOLMAZ-ARAŞTIRMACI YAZAR

H.MURAT ŞAHIN-FOLKLÖR ARAŞTIRMACISI

MÜMTAZ ŞAHİN-GAZETECİ YAZAR

ALİ ŞENTÜRK-ŞAİR

ÜLKE TAMER-ŞAİR-GAZETECİ YAZAR

NUREL TANER-YAZAR

ABDULKADİR TANRIVERDİ- ÇEVİRMEN-YAZAR

ŞAHİN TAŞ-ŞAİR

DÜNDAR TAŞAR-YAZAR

MUSTAFA TATAR-ŞAİR

OZAN TELLİ-ŞAİR

GONCA TOKUZ-ŞAİR

HÜSEYİN TOPRAK-ŞAİR

AHMET ŞAHİN TOPRAK-ŞAİR

OĞUZ TÜMBAŞ-ŞAİR

E.NİGAR ULÇAY-ŞAİR

AHMET ÜMİT-YAZAR

ALİ NADİ ÜNLER-ARAŞTIRMACI YAZAR

AYFER TUZCU ÜNSAL-GAZETECİ YAZAR

CELAL YENER-ŞAİR

 ŞAKİR SABRİ YENER-ŞAİR-ARAŞTIRMACI YAZAR

ÖZEN YULA-YAZAR

…………………………………..

GÜZEL SANAT ADAMLARI

……………………………

MEHMET CEMİL AÇIKKOL-KARİKATÖRCÜ

ALİ ALPAY- RESSEM

AKIN BARLAS RESSAM

MUSTAFA BENCAN-RESSAM

AKIN BARLAS-RESSAM

HALİT ZİYA BİÇER-FOTOĞRAF SANATÇISI-ŞAİR

HATİCE TÜLAY ÇİTÇİ-RESSAM

CELAL DİRLİK-RESSAM

MEHMET ALİ DİYARBAKIRLIOĞLU-RESSAM

HÜSEYİN ERDĞOAN-RESSAM

KIVANÇ GÜLHAN-RESSAM

ATİYE GÜNER-RESSAM

SÜLEYMAN MURAT GÜNEYLİGİL-RESSAM

NURTEN ÇATIKKAŞ-RESSAM

GÜLAY KARSLIĞİL-RESSAM

AKTEN KÖYLÜOĞLU-RESSAM

MEHMET EMİN KURÇEREN-RESSAM

MİZYAL KARABİBER NACAROĞLU-RESSAM

ŞABAN PALA-RESSAM

M.ADİL YALÇIN-RESSAM

HATİCE YILANKIRKAN-RESSAM

…………………………………………..

 

MÜZİSYENLER

………………..

YAĞMUR DAİ-MÜZİSYEN

AKİF DAİ-MÜZİSYEN

HASAN BEYDİLİ-THM.KOROŞEFİ

CİHANGİR BOSTANCI-BESTEKAR

ZEKİ BÜYÜİPEKÇİ-TSM. KORO ŞEFİ

AHMET MUHTAR BÜYÜKKÖMÜRCÜ-TSM.KORO ŞEFİ

ZEKİ DİNÇER-ORKESTRA ŞEFİ-SİYAH ÖRÜMCEKLERİN

ÖMER ÖNDER GÜNEY-BETEKAR

EMİN KILIÇKALE-TSM KORO ŞEFİ

HALİL KARADUMAN-BESTEKAR

ŞÜKRÜ KEÇECİ-TSM KORO ŞEFİ

ANTEPLİ HASAN HÜSEYİN KIRMIZI-BESTEKAR

ADİL KOCAOĞLANGİL- THM.KORO ŞEFİ

ÇETİN KÖRÜKÇÜ-TSM KORO ŞEFİ

FAZIL MUHSİNOĞLU-THM. KORO ŞEFİ

MEHMET MUTAF- BESTEKAR

AŞIK ALİ NURŞANİ-BESTEKAR

CUMA PAMUK-BESTEKAR

SAİT SUNA-BESTEKAR

CEMİL ÖZBAL-TSM. KORO ŞEFİ

NECDET YAŞAR-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-TAMBUR SANATCISI

AHMET ÖZKÖK-BESTEKAR

………………………………………………………………………….

 

GAZİANTEP’İN YETİŞTİRDİĞİ SES SANATÇILARI

MUSTAFA AÇIKSES- THM SANATÇISI

EDİP AKBAYRAM – PM.SANATÇISI

DİLBER AY-THM. SANATÇISI

EMRAH ÇAVAZ-PM. SANATÇISI

KENAN DOĞULU-PM. SANATÇISI

OZAN DOĞULU-ARANJÖR VE SÖZ YAZARI

YURDAER DOĞULU-T.HAFİF MÜZEĞİ SANATÇISI

ESEN GÜL-TSM. SANATÇISI

EBRU GÜNDEŞ- TSM. SANATÇISI

KEREM GÜNEY-TSM SANATÇISI

NESRİN KÖRÜKÇÜ-TSM.SANATÇISI

SUAT SUNA-PM. SANATÇISI

MUSTAFA UĞUR-THM. SANATÇISI

TÜLAY YAŞAR-THM. SANATÇISI

HAMİYEK YÜCESES-TSM. SANATÇISI

 

 

MAHALLİ SES SANATÇILARI

……………………………………

ALİ ACIBURÇ

HANİFİ AÇIKGÖZ

ŞERİF AKBAĞ

FAYAT ALAGÖZ

MEHMET ALICI

ABDULKADİR AKKURT

HÜSEYİN ALTINSEN

AHMET ATAŞ

YAVUZ ATMACA

MURTAZA BALCI

CAFER CANAN

FEVZİ ÇOBAN

ÖKKEŞ DEHMENOĞLU

ENVER DERDİBÜYÜK

ÖMER DOĞAN

FATİH EREN

BAYRAM FISTIKÇI

CEVDET GÜNEBAKAN

AHMET GÜZELSES

ÜMİT CAN İLHAN

ÖKSÜZ KADİR

KEMAL KAYA

MUSTAFA KAYAHAN

MEHMET KÜPELİ

ÖMER LÖK

SADIK LÖK

NİZİPLİ DELİ MEMET

GÜL OSMAN

AHMET ÖDÜK

MUHİTTİN ÖZASLAN

AHMET ÖZOĞLU

ASLAN SAZCI

ALİ SEZER

TAHİR SİRAL

ORHAN ŞANLI

MAHSEN TERLEMEZ

RECEP TÜRKOĞLU

AŞIK MEMET YILMAZ

DERVİŞ HÜSEYİN YILDIRIM

CELAL ZOR
EĞLENCE 

Türk hemşirelerine, 
Türk hekimelerine... 


Bir hece, 
Bir hece, 
Hasta bekler, 
Bir hece… 

Bilmece, 
Bilmece, 
Hasta ister, 
Bilmece… 

Eğlence, 
Eğlence, 
Gönlü ister, 
Eğlence… 

Gönlünce, 
Gönlünce, 
Şifa diler, 
Gönlünce… Batur Nafiz Tançağlar 
'Nafi Çağlar Mahmatlı' 
24 Mayıs 2008 
K.Sinan/B.Evler/İst.
 
 

Nafiz Çağlar Mahmatlı

 

 Bu şiirlerin her türlü değişikliği için dersturkcem@gmail.com adresine mail atınız...


Atmalılar Aşireti bin yıl sonra Arguvan'da buluştu.

“Amcaoğulları” diye hitap eden aşiret üyeleri tarihlerinin araştırılmasında birleşerek “Atmalı derneklerin federasyon çatısı altında birleştirilmesini istedi

Anadolu'da bin yıllık bir geçmişe sahip Atma ve Atmalı Aşireti mensupları ilk kez Arguvan'nın Kadebela (Güngören) köyünde Malatya Atmalılar Derneğinin organize ettiği buluşmaya katılarak bin yıllık bir hasreti giderdi.

Tarihçi araştırmacılar, bin yıllık bir tarihleri bulunan ve 12 oymaklı Kürt boyuna ayrılan Atmalılar Aşireti, yaşadıkları yerlerde Sünnî, Şafi ve Alevî olarak yaşıyor. Tarihçilerin Boylar topluluğundan mürekkep bir konfederasyon olduğu söylediği Rişvav kabîlesine bağlı olan Atmalılar yüzyıllardır Kürmançca konuşuyor. Konfederasyon içerisinde yer alan 12 boyu ise 1- TİLKİLER, 2- KIZIRLI, 3- HAYDARLI, 4- KETİLER, 5- SADAKALAR, 6- KIZKAPANLI, 7- KARAHASANLAR, 8- KARALAR, 9- AĞCALAR, 10- TURUÇLU, 11- KABALAR, 12- MAHKÂNLI olduğu yazılıyor.

İşte bu boylara mensup Atmalı Aşiret üyeleri, Malatya Atmalılar Derneğinin çağrısı üzerine hafta sonunda Arguvan'a geldiler. İlk kez bir araya gelen Atmalıların 23 il den gelen üyerlerin birbirlerine bezemeleri hemen dikkat çekerken, söz alan konuşmacılar, “birbirlerimize benziyormuşuz” demekten kendilerini alamadılar.
Atmalıların buluşmasına 23 İl'de birbirlerinden habersiz kurulan Atmalı Dernekleri ile aşiret reisleri yada temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik davetlinin yanı sıra Malatya bölgesindeki Atmalılarında katılımıyla etkinliğe yaklaşık 500 Atmalı katıldı. Arguvan Belediye Başkanı Hüseyin Taştan'da gelen misafirleri karşılayarak “ilçemize hoş geldiniz” dileğinde bulundu.
Malatya Atmalılar Derneği Başkanı Mehmet Ali Başıbüyük, bin yıllık bir geçmişe sahip Atmalıları ilk kez bir araya getiren Atmalılar İlköğretim Okulu olduğunu belirterek, “Bu okulu yapmaya başlarken, internetinde sayesinde Atmalı Amcaoğullarımızla buluşma imkanı bulduk. İlk kez Atmalı Amcaoğullarımızı Atma'da ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Bizi bir araya getiren bu okulun yapımı olmuştur. Şimdi tarihimizi araştıracağız, inançlarımızı ve görüşlerimizi bir kenara bırakarak Atmalılar Aşiretinin tarihini ortaya çıkarmakla birlikte kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmak için olduğumuz her yerde çalışacağız” dedi.

 
“ATMALILARIN NÜFÜSÜ MİLYONLARI AŞMIŞTIR”
Arguvan ilçesine gelen Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşayan Atmalıları aşireti reisi ve eski Pazarcık Belediye Başkanı Ali Bozdağ, Atmalıların 12 Boydan oluştuğunu belirterek, “Bin yıllık bir tarihi olan Atmalılar aşiretinin mensuplarıyız. Araştırmalarımıza göre atalarımız bin yıl kadar önce bin 200 çadırla birlikte Horasan'a gelmişler. Bu büyük bir aşiret olduğumuzu gösterir. Atma aşireti 12 boydan yani 12 aileden meydana gelir. Bu 12 boy ya da aile 1515 yılına kadar Alevi inancını yaşamıştır. Bundan sonra bazı boylarımız Sünnileşmiştir. Ama 12 ailemiz ve boyumuz kardeştir. Bu kardeş boyların nüfusu bugün itibariyle milyonları aşmıştır. Ben 4 milyon Atmalı yaşıyor diye tahmin ediyorum” dedi.
“ATMALI DEVLETİN YANINDA OLMUŞTUR”

 
Pazarcık eski Belediye Başkanı Ali Bozdağ, Kurtuluş savaşında Dedesinin Gaziantep'e ve Maraş'ı işgal eden Faransızlara karşı kurulan Direnişi bizzat örgütleyerek Fransızları püskürttüklerini anlatarak Atatürk'ün dedesini Milletvekili yaptığını anlatarak “Atmalılar tarih boyunca Devletin yanında yer almıştır. Ve bulunduğu her bölge de de lider olmak için mücadele etmiştir” dedi. Bu arada Fransız direnişinin kahramanı Karayılan'ında Atmalı olduğu vurgulanırken, Adıyaman-Gölbaşından gelen Karayılan'ın torunu Kemal Karayılan'da Atmalıların buluşmasına katıldı.
FEDERASYON KURULMASINI İSTEDİLER
Arguvan'ın Kömürlük köyünde yapılan Atmalılar İlköğretim Okulunda ilk kez tanışan Atmalılar, daha sonra Şotik Köyünde yapılan düğün törenini de izleyerek birlikte halay çektiler. Akşam'da Kadebela köyünde düzenlenen etkinliğe katılan Atmalılar, yaptıkları konuşmalarda, 23 ilde bulunan Atma veya Atmalı aşiret mensuplarının tüm derneklerini bir çatı altında toplayacak bir Federasyon kurulmasını isteyerek, tarihçi ve araştırmacıların Atmalıların tarihini ortaya çıkarmaları için birlikte çalışılmasını önerdiler. Atmalılar buluşmasının bundan sonra daha büyük katılımlarla her yıl yapılmasını isteyen Atmalılar, Dayanışma ve birlik beraberlik çağrısı yaptılar. Alavi, Sünni hatta Şafi inancına mensup olduklarını söyleyen Atmalılar, inançların ve siyasal tercihlerin bir kenara bırakılarak Amalıların kültürel yapısının bin yıllık tarihle bugünlere kadar geldiğini anlattılar.
23 İl'den misafir olarak gelen Atmalılar, Güngören (Kadebela) Köyünde yaşayan Atmalılar tarafından evlerde misafir edildiler. Birbirlerine Amcaoğulları diye hitap eden Atmalılar, birbirlerine benzeömeleriyle de dikkat çektiler.

İŞTE BİN YIL SONRA BİR ARAYA GELEN ATMALILAR:
Kahramanmaraş Pazarcık eski Belediye Başkanı ve aşiret reisi Ali Bozdağ,Pazarcık-Kahramanmaraş Atmalıspor Derneği Başkanı Mehmet Kanışirin, Elbistan'dan iş adamı Şaban Erdoğan, Ali Gültekin Biniş,Pazarcık Mağıkan Köyü Muhtarı Seydi Karalı,Adıyaman Suvarlı'dan Arafettin Mutlu, Gaziantep Şahinbey'den Karaca Yapışkan, Gaziantep-Nurdağı Yaylacık köyünden Ökkeş Kavak,Gaziantep Nurdağı- Atmalı köyünden Yazar Mehmet Demir Atmalı, Gaziantep-Nurdağı Atmalı köyü muhtarı Mehmet Karakuş, Gaziantep-İslahiye Atmalı köyünden Tarih öğretmeni İbrahim Uçar ve Hasan Uçar, Gaziantep-Nurdağı Atmalı köyünden Kemal Kılıç, Şanlıurfa-Bozova Atmanlı Dernek Başkanı Aziz Babacan, Şanlıurfa-Suruç Atmanaki köyünden Aziz Aslan, Adıyaman Gölbaşı'dan Gaziantep'te Fransızlara karşı direnişi başlatan Karayılan'ın torunu Kemal Karayılan, Adıyaman-Suvarlı Belediye Başkanı Ömer Bozdağ, Adıyaman Besni'den Karalar köyü muhtarı Başo Yıldırım, Diyarbakır-Kulp'tan Atmanaki Yeşilköyliler Derneği Başkanı Hayrettin Ülgen ve Mehmet Çelik, Mehmet Fidan, Muş-Bulanık'tan Atmanakilerden M.Emin Mutlu, Kars-Ardost'tan Ankara Gölbaşında oturan aileleri temsilen Kadir Karslı, Yozgat-Sorgun, Atmanlı Gönişin köyünden Osman Kaplan ve Hüseyin Atmaz, Yosgat-Akdağmadeni Kartal köyünden Necati Uyanık, Yozgat-Çekerek'ten Cemaloğlu köyü Muhtarı Mustafa Yaşar Şahin,Bitlis-Ahlat Nzik Köyünden Maşallah Karacar, Erzincan-Kemah Atma köyü muhrtarı Nurettin Kutlu,Erzincan-İliç Atma köyü muhtarı Muhlis Tavlı,Konya-Cihanbeyli Sağlık Köyü Muhtarı Osman Akpolat, Gaziantep-İslahiye'den işadamı Mustafa Atmaca, Gaziantep-Yavuzeli'den Ahmet Özdal, Gaziantep-Şehitkamil Mahmatlılar Derneği Başkanı Nafi Çağlar,Antalya-Manavgat Tilkiler Köyü Muhtarı ve Emekli İmam Selahattin Yılmaz, Siirt-Baykan'dan Araştırmacı Menat Kaplan,Gaziantep Barosundan Av. Mehmet Gökdağ, K.Maraş-Pazarcık'tan Ali Delibalta, Ali Taşkın, Av. Ufuk BOzdağ, Mardin-Midyat eski Belediye Başkanı Feramez Aslan, Sivas-Gürün'den Erdoğan Toklu, Ağrı Patnos'tan Atmanaki aşiret ileri gelenlerinden Fesih Cömert, Ağrı-Patnos Ağrı Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet İnci, Siirt-Baykan'dan Bapir Acar, Maraş-Afşin Atmalı Köyü eski muhtarı Derviş Köse,Ağrı-Patnos'tan Lİs Müdürü M.Akif Dadaş, van-Çaldıran'dan Celal Kalay, Siirt-Baykan'dan olup Gaziantep'te oturan Av. Metin Çeliker, Siirt-Kermetik'ten Atmanalı aşiretinden Hasan AçıkVan-Erciş Toprak köyünden Mehmet Emin Dağ, Gaziantep Cemevi Başkanı Hüseyin Karakaş, Erzurum-Pazaryolundan Osman Akpınar, Samsun-Çarşamba Tilkili köyü muhtarı Hasan Öztürk. (Kaynak:vahap.guner@mynet.com)

Kaynağımız ; Malatya Güncel

Mahmatlı Adı üzerine

MEHMET DEMİR ATMALIAraştırmacı Yazar Mehmet Demir Atmalı tarafından Mahmatlı Kurultayında Mahmatlı adının kökeni üzerine görüşlerini ifade eden konuşma metnini hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum. Mihmatlı, Mahmatlı ve Mihmanlı adlarının aynı kökenden geldiğini ifade eden konuşma, bizlerin kökenini dair bir kanaati ortaya koymaktadır.

Mahmatlı Kurultayında Mehmet Demir Atmalı tarafından  yapılan konuşma metni:

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis bölgesinde yaşayan MİHMANLILAR vardır. Bunlar Kürtçe konuştukları için, telaffuz zorluğundan dolayı kendilerini MİHMALLI olarak tanıtırlar. MİHMANLI olarak ele alacak olursak, Farsça MİHMAN(Kürtçe Nivan) veya MİHMANDAR kelimesinden gelir ki; “Misafir, Misafir Ağırlayan” manalarına gelir.

Prof.Dr.Faruk SÜMER’in “Oğuzlar” adlı eserinde MİHMADLU, MİHMATLI olarak geçmektedir. Kelime MİHMATLI’dan geliyor ise, o zaman durum değişmektedir ve MEHMET, MAHMUT adından geldiği apaçık ortaya çıkmaktadır. Temelde bu isimler Peygamber Efendimizin MUHAMMED(sav) adından türetilmişlerdir. Doğrusu da MİHMATLI‘dır. MEHMET kökünden geldiğinde hemfikir olmak daha doğru olur.

Dulkadir Beyliği Araştırmaları isimli kitapta; “(1337). XIV. yüzyılda Bozok koluna bağlı Dulkadiroğulları beyliği içerisinde yer alan aşiretler, Dulkadirli Türkmenlerini meydana getiren ana kütleyi oluşturur. Bunlar; Anamaslı-Karacalı (bazı obaları; Yazır, Ulaşlu, Oruç-beğlü, Kazancılu, Söylemezlü, Yol-basanlu, Kara Haydutlu), Ağca Koyunlu (önemli obaları, Çalışlu, Musa Hacılu, Kozanlu,), Dokuz-Bişanlu (bazı obaları; Karkın*, Karamanlı, Kürd Mihmadlu, Avcı, Neccarlu, Dokuz-koyunlu, Bazlamaçlu), Küreciler, Cerid (Bayır Cerid, Kara Hasanlu, Oruç Gazilu, Mamalu), Peçenek, Kavurgalu, Elçi, Döngelelü, Küşine, Tekelü, Varsak, Eymir, Çimelü, Kızıllu, İmanlu Avşarı, Çağırganlu, Avcı, Gündeşlü, Tecirlü, Eşkinciler (bazı obaları; Dede Karkın, Süli Şeyhlü) gibi irili ufaklı 700’e yakın cemaatten oluşmaktaydı. Bunların XVI. Yüz yılın sonlarına doğru yaklaşık 40.000 vergi nüfusuna sahip oldukları görülmektedir. Öte yandan Dulkadirlilerin akrabaları olan Kasr-ı Dulkadiriye (Kadirli) Türkmenleri de bunlara dahil edilince büyük bir konar-göçer topluluğu ortaya çıkacaktır.”( Refet YİNANÇ.s.77) (Burada Mahmatlı, Kürt Mihmadlu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu bağlılığın Siyasi yönden bir bağlılık olduğunu düşünüyoruz.)
Benim kanaatime göre MİHMATLI, RİŞVAN URUĞUNA bağlıdır. Besni ilçesinde MİHMANLI köyleri vardır. Nüfusun birçoğu Gaziantep Şehir Merkezinde oturmaktadırlar. İş Adamı Dostumuz ALİ MİHMALLI bir partiden Milletvekili adayı olmuştu. Ayrıca Adıyaman/Besni’den Kilis/Musabeyli yöresine göç eden ve çoğunluğu Gaziantep’te ikamet eden MİHMANLILAR Kürtçe ve Türkçe konuşurlar.
Gaziantep’te oturan MİHMANLILAR’ın BEREKATLI aşireti ile çok evlilik yapması neticesinde, iç içe girmiş olduklarından bazen BEREKATLI ve MİHMANLILARI ayırt etmek zorlaşmaktadır. Bereketliler, Rişvan Uruğuna bağlı olduklarını ifade etmektedirler. Kültürel ve fiziki benzerlikten dolayı bu akrabalık bağları oluşurken pek bir engel çıkmamaktadır. Bu yakınlıktan dolayı MİHMANLILARIN da Rişvan’a bağlı olacağı ihtimali kuvvetlenmektedir.
Ayrıca Pazarcık ve Malatya yöresinde yaşayan SİNEMİLLİ AŞİRETİNE bağlı MAMADLI adında Alevi bir kolunun olduğunu görmekteyiz(Mehmet Eröz. Doğu Anadolu’nun Türklüğü) Bu kol Kürtçe ve Türkçe konuşmaktadır. Dr. Mahmut RİŞVANOĞLU, “Saklanan Gerçek” adlı eserinde Sinemilliler’in Rişvan’a bağlı olduklarını yazmaktadır. Sinemillilerin ve dolayısı ile MAMADLI’ların Alevi olduklarını görmekteyiz.
Ancak Antep Kızıkları’nın içerisinde oturan MAHMATLILAR Türkçe konuşmaktadırlar ve kendilerini MAHMATLI olarak bilmemekte, Tam tersine KIZIK olarak bilmektedirler. Araştırmacı Yazar Nafi ÇAĞLAR’ın ifadesine göre Karataş Kızıkları arasında 4-5 tane MAHMATLI köyünün var olduğunu anlıyoruz.
  İç Anadolu’da MAHMATLILARIN olduğunu biliyoruz. Onlar Türkçe konuşmaktadırlar. Kurucularının adının MEHMET olduğunu anlıyoruz. Daha sonra yörelerin Şive ve Lehçelerine göre bu MEHMET adı çok farklı şekiller almış; MEHMET, MAHMAT, MAHMATLI, MİHMATLI, MİHMADLU, MİHMANLI, MİHMALLI şeklinde telaffuz edilmiştir.
Ayrıca Gaziantep’in Kilise yakın Şahin Bey/Mülk Köyünde ve Cilcime(Çimenli) Köyünde HAMADİLER yani HAMADLILAR oturmaktadır. Rişvan’a akrabalık çıkarmaktadırlar. İran’ın HEMEDAN kentinden geldikleri için HAMADİ denildiği düşünülmektedir. Bu iki köyde de akrabam olup, yaşayan ATMALI aileler vardır. Bu Atmalı Aşiretine bağlı aileler, HAMADİLERE akrabalık çıkarmaktadırlar. Her iki aşiret mensupları da Rişvan’a bağlı olduklarını kabul etmektedirler. Ayrıca Yavuzeli’ İlçesine bağlı köylerde oturan Hamaldı köyler vardır ki, kendilerini Rişvan’a bağlı olarak tarif ederler.
  Sonuç olarak; MAHMADLI-MAMADLI; HAMADLI-HAMADİ-HAMED, HAMEDİ-AHMED, AHMEDİ, MAHMUDİ, MAHMADİ, MAHMADLI hep MEHMET-AHMET-MAHMUT kökünden gelmektedir. Ben de HAMADİ, HAMADLI adının da MAHMATLI’DAN geldiğini düşünenlerdenim.

www.antepkuvvaimilliye.com

Mehmet Demir ATMALI

Etiketler:Mihmatlı-Mahmatlı-Mihmanlı, Rişvan, Gaziantep, Nafi Çağlar, Mehmet Demir Atmalı

StumbleDiggTechnoratiRedditDelicious
Yazı İstatistikleri
Bu Yazıyı Şu Anda 0 kişi okuyor. Bugün 3 kez okunmuş.
Toplam Okunma : 797 Konuyu En Fazla 4 kişi aynı anda okumuş.
En son 2010-08-10 12:37:39 tarihinde okunmuş.

Bu Yazıyı Değerlendirin !
0 puanlar, ortalama: 0 puan, toplam 50 puanlar, ortalama: 0 puan, toplam 50 puanlar, ortalama: 0 puan, toplam 50 puanlar, ortalama: 0 puan, toplam 50 puanlar, ortalama: 0 puan, toplam 5 (Toplam oy sayisi 0, Ortalama: 5 puan üzerinden 0)
Yükleniyor ... Yükleniyor ...
Mahmatlı Adı üzerine yazısı için 23 Yorum Yapılmıs
Muharrem KILIÇ tarafindan Eylül 2nd, 2009 tarihinde 12:54 yazilmis.

Mahmatlı kurultayı nedeniyle Sayın Nafi Çağlar’dan aldığımız davet üzerine Gaziantep’e gittiğimizde, bizi öz kardeşlerimiz gibi karşılayıp, ağırlayan Öğretmen, araştırmacı, şair ve yazar sayın Mehmet Demir Atmalı beyi tanımış olmaktan dolayı kendimizi şanslı sayıyoruz.

Yine kenisi de bir öğretmen ve iyi bir araştırmacı yazar olan sayın Nafi Çağlar hocamızın, o kurultayı toplayabilmek için nelere katlandığını yakından görmüş olmak, bizlere güç vermiştir. Büyük fedakarlıklarla toplanan kurultayda gerçek kardeşliği, birlikten kuvvetin nasıl doğacağını, birlikte nasıl rahmet olduğunu, ayrılıkta nasıl azap bulunduğunu görmüş olduk. Nafi hocanın, yaptığı alan çalışmalarına dayanan ve çoğu, kendisinin birebir tespitlerinden oluşan Kızıklar hakkındaki kapsamlı eseri hepimiz için yol gösterici, değerli bir kaynak niteliğindedir.

Yukarıda yer alan yazı, Sayın Mehmet Demir Atmalı hocamızın Mahmatlı kurultayında yaptığı konuşmanın tam metnidir. Hocamız bu konuda sadece kitaplardan yararlanmakla kalmamış, bizzat kendisi de alan çalışmaları yapmış. Tespitleri bizzat yapmış. Bu yönüyle, konuşma metni önemli konuları vurgulamaktadır.

Atmalı hocanın vurguladığı üzere, Mahmatlı boyu veya oymağı Rişvan boyuna bağlıdır. Bilindiği üzere, Rişvan uruğu da diğer boylar gibi Oğuzhan’ın torunlarından oluşmaktadır. Osmanlı imparatorluğu döneminde devletin göçerleri yerleştirme ve kontrol altında tutma amacına, konar göçer bütün Türkmen aşiretleri gibi Rişvanlılar da karşı çıkmışlardır. Bu nedenle zaman zaman devletle aralarına soğukluk girdiği olmuştur. Her şeye rağmen Rişvanlı Türkmenleri devlette önemli görevler de almışlardır.

İçanadolu’da Rişvan boyuna bağlı pek çok köy bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilineni Gölbaşı’na bağlı Karagedik beldesidir. Hem Türkçe, hem de Kürtçe konuşan Karagedikliler de kendilerinin Rişvanlı olduğunu bilmektedirler. Ancak Rişvanlıların aidiyeti hakkında fazla bilgi sahibi olmadıklarını görüyoruz. Rişvanlılar hakkında, kendileri de birer Rişvanlı olan Dr. Mahmut Rişvanoğlu’nun “Saklanan Gerçek” adlı iki ciltlik eseri ve yine bir Rişvanlı olan Dr. Faruk Söylemez’in “Rişvan Aşireti” adlı eseri, Karagediklilerin kendi geçmişlerini aydınlatmalarında yararlanacaklarını düşündüğüm eserlerdir.

Atmalı hocanın yazısında, Mahmatlı oymağını Rişvan boyuna bağlı göstermesi de ayrı bir güzellik taşımaktadır. Eğer bunu belglere dayanarak gösterbilirsek, kendileriyle yüzyıllara dayanan komşuluğumuz olan Karagedik’lilerle akraba çıkacağız. Böylece, bugüne kadar devam edegelen kardeşlik ölçüsündeki ilişkilerimiz daha bir içtenlik kazanacaktır. Araştırmacılarımıza Allah’tan başarı diliyoruz. Çünkü onlar, deyim yerindeyse, iğne ile kuyu kazarcasına büyük emek sarfederek, sabırla çalışıyorlar ve gerçekleri ortaya koyuyorlar. Bu gerçekler de, bizi bölüp parçalamaya çalışanların yalanlarını su yüzüne çıkarıyor. Bu nedenle araştırmacılarımızın büyük fedakarlıklarla yaptıkları alan çalışmaları çok önemlidir.

Bu konuya emek veren bütün araştırmacılarımızı ve akademisyenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Allah’a emanet olun.

Muharrem KILIÇ

Mehmet Demir ATMALI tarafindan Eylül 5th, 2009 tarihinde 02:37 yazilmis.

__Saygıdeğer muharrem Hocam, Mahmatlıların Rişvan Aşiretine bağlı olmaları görüşünü şu gerçeğe dayanarak ileri sürdük:
__Maraş Pazarcık ve Malatya, Kayseri bölgesine kadar uzanan bir türkmen boyu olan Sinemilli Aşiretinin bir kolu olan MAMATLI oymağını, Yine Gaziantep’e bağlı Mülk köyünde oturan HAMADLI oymağını, Adıyaman Besni’ye bağlı MiHMANLI Aşiretini dikkate alacak olursak, bunların tamamı Rişvan Uruğunun kollarıdır. Kürtçe ve Türkçe konuşurlar. Yine KÜRT MİHMATLU isminden hareketle bunların Rişvana bağlı olduklarını düşünmekteyim. Belki de Gaziantep MAHMATLIları Kızıkların içerisinde oturan Rişvanlardır. Bu konuda ısrarcı değilim. Kızık da olabilirler. Ancak saydığım SİNEMİLLİ MAMATLILARI ve Kilis HAMADLILARI ve Besni MİHMANLILARI kesin rişvandırlar. Eğer Sizin oradaki MAHMATLILAR bu saydıklarımla akraba iseler, o zaman sizinliler de Rişvandır. Yok Sizin MAHMATLILAR bunlardan ayrı iseler, sadece izim benzerliği var ise, sizinkiler Kızık’a bağlı olaabilir. Ama bu kadar isim benzerliği tesadüf olamayacağına göre, Rişvan olma ihtimalleri büyüktür. Rişvan Boyu da Badıllı Boyuna bağlıdır. Kürtçe telaffuzu ile Badıllı, Türkçesi Bey-Dili olan bu boy zaten Oğuzların Yıldızhanoğullarına bağlıdır. Öyle ise Kürtçe ve Türkçe konuşan KÜRT MİHMATLU, MAMATLI, HAMADLI VE MİHMANLI DA Oğuz Türküdürler.

cihangir yıldırım tarafindan Eylül 9th, 2009 tarihinde 08:34 yazilmis.

Sayın Araştırmacı Yazar Mehmet Demir Atmalı ve Muharrem KILIÇ hocama çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gölbaşı Bezirhaneliyim köyümün tarihi ile ilgili amötör olarak çalışmalar yapıyorum.Köyümüz Mahmatlı köyünden gelenler tarafından kurulmuş babaannmin dedeleride bu köyden gelme.1845 temettuat kayıtlarında bezirhanede yerleşikler. yani bezirhane köyüde Bozulus Türkmenlerinin Mihmatlı kolundan. Mahmatlıyda Aydın ilinden gelmişler. Mahmatlı köyünün kurucuları ile Bala Üçem köyü kurucularının kardeş olduğu yönünde günümüze kadar gelen söylemler var.Karagedik köyü ile aynı boydan geldiğimize inanmıyorum çünkü benzer noktalarımız çok az. ancak Bala,Gölbaşı ve Polatlıya bağlı en az 30 köyle aynı boydanız. Adetler aynı lehçemiz aynı. Sizlerin emeklerine saygısızlık yapmak gibi bir niyetim yok ancak rişvan aşiretinden olan karagedikten 1800 lü yıllarda sadece kız almışlar günümüzde de evlilikler devam etmekte. Ayrıca Kürt mihmatlı sadece cemaat adı hiç bir zaman kürtçe konuşmamışlar. Hayırlı Ramazanlar.

Muharrem KILIÇ tarafindan Eylül 10th, 2009 tarihinde 02:14 yazilmis.

KARAGEDİKLİLER RİŞVAN TÜRK’ÜDÜR

Sevgili Cihangir Yıldırım kardeşim,
Konuyla ilgilenmeniz bizi mutlu etti. Toplumlar ancak duyarlı evlatları sayesinde birlik ve bütünlüklerini koruyup gelişebilirler. Bu anlamda, düşüncelerinizi iletmenize sevindik.

Yazınızda, “Karagedik köyü ile aynı boydan geldiğimize inanmıyorum çünkü benzer noktalarımız çok az” demişsiniz. Zaten bizim bahsettiğimiz de yüz yıllık bir akrabalık değil. Bizim anlattığımız bin yılın öncesine dayanan kökenle ilgili. Böyle olunca, daha 17. yüzyılda yani 300-400 sene evvel doğuya sürgün edilen Türkmenlerin, bugün Türkçe’nin yanısıra Kürtçe de konuşuyor olması onların hatası ve ayıbı sayılmaz. Dolayısıyla, bin yıllık geçmişten bu yana köklerini Oğuzhan’a ve onun oğullarından Yıldız hana bağlayan, bu Türklük şuurundan taviz vermeyen Rişvanlı aşiretine bağlı bir köyümüz olan Karagedik köyü ile uzak akrabalığımız biz istesek de istemesek de devam edecekltir. Yaklaşık iki-üç ay önce Gaziantep de Rişvanlılar derneğinin düzenlediği Rişvan şölenini izleme şansınız olsaydı, eminim siz de bizim gibi düşünecektiniz.

Zaten bizim bu alandaki araştırmalarımız, toplumumuzu bölmek yada ayrıştırmak adına değil, ortak noktaları tespit edip canlandırarak birlik ve bütünlüğü güçlendirme adınadır.

Gaziantep’deki Mahmatlı kurultayına katılan insanlarımızın yaklaşık yarısı Türkçe’nin yanısıra Kürtçe de konuşabilmekteydiler. Ancak, onların orada Türklüklerini nasıl haykırdıklarını ve Türklüğe ne kadar güçlü bir bilinçle sahip çıktıklarını görmenizi arzu ederdim. İnşaallah ilerleyen zaman içinde, nasip olursa hem Rişvan şöleninin hem de Mahmatlı kurultayının video kayıtları bize ulaştığında bunları ilgilenen herkesle paylaşacağız.

Türklüğü binlerce yıllık bir çınara benzetirsek, onun pek çok ana ve yan dalları, kolları olduğunu da görürüz. Ayrıca biz millet olarak binlerce yıl boyunca insanlığı etkileyen ve dünyaya yön veren medeniyetler kurmuşuz. Bu nedenle şemsiyemizi geniş tutmak zorundayız.

Türk milletinin yaşam felsefesini büyük Türk düşünürü ve ozanı Yunus Emre Hazretleri bir kaç cümleyle bakın ne güzel özetlemiş:

“Elif okuduk ötürü,
Pazar eyledik götürü.
Yaratılmışı hoş gördük,
Yaratandan ötürü.”


Atalarımızdan arı, duru, tertemiz bir şekilde gelen bu söylem bizim söylemimizdir.
Bunun aksi söylemler, birliğimize zarar verecek söylemler, şu günlerde bizleri parçalamak için büyük çaba sarfeden yabancı unsurların ekmeğine yağ sürer. Biz mutlaka birlikten yanayız. Çünkü Allah(CC) bizi böyle yaratmış ve bu duygularla donatmış. Sonsuz kere hamdolsun.

Bakın birlik konusunda atalarımız ne kadar güzel sözler söylemişler:

“Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.” Hz. Muhammed (SAV)

“Birlikten kuvvet doğar” Oğuzhan

“Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” H. Bektaşı Veli

“Gelin canlar, bir olalım.” Pir Sultan Abdal

Sevgili Cihangir kardeş, görüşmek ve uzun uzun sohbet etmek dilğiyle esen kalın. Allah’a emanet olun.

Muharrem KILIÇ

Mehmet Demir ATMALI tarafindan Eylül 10th, 2009 tarihinde 03:50 yazilmis.

Saygıdeğer Muharrem Hocam,
Küçük bir hatırlatma daha yapmak istiyorum:
Nafi Çağlar Hocamın Gaziantep’teki Mahmatlıların Hacıömerli kolu olarak geçmektedir. Cevdet Türkay’ın “Osmanlıda Aşiretler, Oymaklar ve Cemaatler” adlı eserinde ve Doç.Drr. Faruk Söylemez’in “Rişvanlar” adlı eserinde Ömerli Cemaati Rişvan’a bağlı olarak çıkmaktadır.
Nafi Hocamın oymağı da Hacıömerlidir. Bu benzerlik bir tesadüf müdür acaba?
Bu bağlantı üzerinde durulması yararlı olur kanaatindeyim.
Selam ve sevgilerimle.

cihangir yıldırım tarafindan Eylül 12th, 2009 tarihinde 05:27 yazilmis.

Sayın Muharrem Hocam bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Bilgilerimiz eksik, siz değerli hocalarımızın yazılarını, kitaplarını, makalelerini okuyarak bu konulardaki bilincimiz artmakta. Yukarıdaki yazımda yanlış anlaşılan konuyu düzeltmek istiyorum. Benim Annemin Babası 1915 yılında “Ermeni zulmünde” Erzurum Karayazından köyümüze gelen muhacirlerden kürt ibo. Allah rahmet eylesin çok temiz insandı.Halen dedem tarafından görüştüğümüz akrabalarımız var. Konuyu ben 300-400 yıllık tarih olarak düşündüm. Bozulus Türkmenlerinin Tabanlıya bağlı bütün köyleri aynı adetler üzere devam etmekte.Hocam birde Gümüşhane Kelkit’e bağlı Mahmatlı köyünden 1915 olaylarında göç eden muhacirlerinden “Tok” ların Bezirhaneye yerleşmeleri tesadüfmü. Hayırlı günler.

Nafi Çağlar MAHMATLI tarafindan Ekim 4th, 2009 tarihinde 13:37 yazilmis.

Sayın Cihangir YILDIRIM ; ilginize , bilginize ve takibinize saygı duymaktayım…Mehmet Demir ATMALI ve
Muharrem KILIÇ’ın söylediklerini çok dikkate almalısınız
Ben her ikisine de çok önem veriyor ve araştırmalarımda
onların yorumlarına başvurmaktayım…Ben de şahsınızla
tanışmayı çok istemekteyim…15 Ağustos 2010 Pazar günü
Gaziantep Şehitkamil karayusuflu köyünde yapılacak olan
“MAHMATLI 2.KURULTAYI”na şimdiden sizi davet etmekteyim.
Muharrem KILIÇ ve ben “TÜRKİYE MAHMATLILIARI” kitabı
çalışmasını, Mehmet Demir ATMALI’nın makalelerinden de yararlanarak devam ettirmekteyiz.İnş. ortak isimle çıkaratacağız. Bu arada sizinle de görüş alış verişine
devam etmek isterim…Saygılarımla…Sevgilerimle…
NAFİZ ÇAĞLAR MAHMATLI / NAFİZ ÇAĞLAR HACIÖMERLİ

Nafi Çağlar MAHMATLI tarafindan Ekim 4th, 2009 tarihinde 13:56 yazilmis.

Sayın Cihangir YILDIRIM ;
Ben Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Karayusflu köyünden
Mahmatlı Aşireti,Hacıömerler Oymağı’ndanım.Derneğimizin
adı “MAHMATLI HACIÖMERLİ OYMAĞI EĞİTİM KÜLTÜR DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ” dir.İletişim; 0543,563 97 32
Ankara Mahmatlıları -özellikle de Muharrem KILIÇ- ve
Gaziantep Rışvanları – özellikle Mehmet Demir ATMALI ile- sürekli görüşüyoruz…Szinle de görüşmek dileğiyle.
Gelecek yıl “Mahmatlı 2.Kurultayı”na Gölbaşı’daki Mahmatlılar ile birlikte gelebilirsiniz…Bekleriz….

NAFİZ ÇAĞLAR MAHMATLI/NAFİZ ÇAĞLAR HACIÖMERLİ

Nafi Çağlar MAHMATLI tarafindan Ekim 4th, 2009 tarihinde 14:09 yazilmis.

Sayın “TÜRKİYE MAHMATLILARI”
1) 16 Ağustos 2009 tarihinde,Gaziantep Şehitkamil Kara-
yusuflu köyünde yapılmış olan “MAHMATLI 1.KURULTAYI”
ile ilgili resim ve görüntüleri”Ankara Gölbaşı Mahmatlı”
sayfasından inceleyebilirsiniz…
2) Bu kurultaya ait Gaziantep Olay tv. görüntülerini;
“Bizim Eller Servet Çevik” yazdıktan sonra, sağdaki
başlıklardan “Mahmatlı Derneği” başlığını tıklayarak
seyredebilirsiniz…İlgilenenlere duyurulur…

NAFİZ ÇAĞLAR MAHMATLI / NAFİZ ÇAĞLAR HACIÖMERLİ

admin tarafindan Ekim 23rd, 2009 tarihinde 11:19 yazilmis.

Selamlar,
Kardeş sitemiz http://www.gerceklerimiz.com‘da yer alan aynı yazıya Prof.Dr. Haluk Yavuz tarafından yapılan yorum: Çok Değerli Kardeşlerim

“Kurultayınızı öğrenmekten çok mutlu oldum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.Lütfen araştırmaya, yazmaya, öğretmeye devam edin ki, gerçekler ortaya çıksın, birliğimizi parçalamak için uğraşan düşmanlarımızın oyunu bozulsun. Saygı ve sevgilerimle…

Prof.Dr.Haluk Yavuz
Meram Tıp Fakültesi-Konya”

cihangir yıldırım tarafindan Ekim 30th, 2009 tarihinde 15:42 yazilmis.

Sayın Nafiz bey 16.08.2010 tarihindeki Gaziantep Şehitkamil karayusuflu köyünde yapılacak olan
“MAHMATLI 2.KURULTAYI”na şimdiden beni davet etmeniz beni çok onurlandırdı. Cenabı Allah ömür verirse inşallah geleceğim. Benim görüşlerime yazılarıma cevap vermenizde ayrı bir mutluluk verdi. Milletini bu kadar seven ve bizleri bilgilendiren değerli büyüklerimizle devamlı iletişimde olmakta beni heyacanlandırmakta.
Gölbaşı-Bezirhaneden Gaziantep’e Selamlarını sunuyorum.

Nafiz Çağlar Mahmatlı tarafindan Şubat 10th, 2010 tarihinde 05:12 yazilmis.

Sayın Cihangir Yıldırım ;
Asıl ben size teşekkür ederim. Zaman zaman çalışmalımızı
düşünürken, acaba ilgilenen, anlayan veya doğru bulan var mı diye sıkıntıya girdiğim olmuştur. Hem anlayıp, hm ilgilenip hem de durlı olup bize gelecek kaygısı yaşatmadığınız ve ayrıca bana bu duyguyu yaşattığınız için ben teşekkür ederim.

Bayram Kaya tarafindan Şubat 19th, 2010 tarihinde 15:00 yazilmis.

Emegi gecen herkese tesekürler biraz olsun bilgilendigimiz icin.
Bizde Avanos/Nevsehire bagli mahmatlar kasbasindaniz.
Eskiye dair kesin bir bilgiye sahip degiliz.Eskiden iki
kardes olarak(Tatar ilyas,Ibsir) bu bölge yerlesmisler.
Kasbamiz iki köyün birlesmesiyle meydana gelmis.Bazi kisilerden duyduguma göre Kirsehire bagli Hamitler-Buzlagildan geldigini söylüyorlardi.
Bizide aydinlatirsaniz cok seviniriz.

Muharrem KILIÇ tarafindan Şubat 23rd, 2010 tarihinde 07:37 yazilmis.

Sevgili Bayram Kaya kardeşim,
Bir gün sizlerden de bir ses geleceğinden emindim. (Yani Avanos’un Mahmatlar kasabasından.)
Kasabanızın tarihsel kökeni hakkında daha geniş bilgi almak isterseniz, Mahmatlı boyunun ortak tarihçesine göz atma şansınız var. bu sitemizin (www.mahmatlikoyu.com) ana sayfgasındaki TARİHÇEMİZ

Muharrem KILIÇ tarafindan Şubat 23rd, 2010 tarihinde 07:48 yazilmis.

başlığına girerseniz, orada Mahmatlı boyu hakkındaki en geniş bilgiye ulaşırsınız. Ama sizlerle de tanıştıktan sonra, daha zengin bilgilerle donanacağız ve Nafi Çağlar hocamın da dediği gibi tarihçemizi kitaplaştıracağız.
Bu arada, kasabanız hakkında değerli bir dostumuz bizi bilgilendirdi. Belediye başkanı ile de görüşerek bizim çalışmalarımızı onlara haber verdi. Zannediyorum önümüzdeki yaz belediyeniz tarafından bir kurultay yapılması düşünülüyormuş. İnşaallah en kısa zamanda Belediye Başkanınızla görüşmek istiyorum. İkincisini Gaziantepte yapmayı düşündüğümüz kurultay belki de sizin kasabada olur. Nasip olursa üçüncü kurultayı da Ankara Gölbaşı Mahmatlı köyünde, yani bizim köyde toplamayı düşünüyoruz.

Bu çalışmalarımızla, Türkiye çapındaki tüm Mahmatlı cemaatlerini birbirinden haberdar etmeye, birlik ve bütünlüğümüzü artırmaya çalışıyoruz.

Sitemizi takip eder ve çalışmalarımıza destek verirseniz mutlu oluruz.

Sağlıcakla kalınız.

Tüm Mahmatlar kasabası halkına sevgi ve selamlarımızı iletiniz.

Saygılarımızla.

Muharrem KILIÇ

Nafi Çağlar MAHMATLI tarafindan Haziran 14th, 2010 tarihinde 03:07 yazilmis.

Mahmatlı ile ilgilenen herkes çok teşekkür ederim…
Saygılar…

8 Ağustos 2010 Pazar günü Gazaiantep’te yapılacak olan
“MAHMATLI KURULUTAYI”NDA buluşmak dileğiyle…

TARİH ADINA tarafindan Haziran 25th, 2010 tarihinde 12:19 yazilmis.

Kayseri Felahiye ilçesi Büyüktoraman kasabasında yerleşik, soyadı MİHMAT olan geniş bir sülale bulunmaktadır.Bu oymagın büyüklerinden Ahmed MİHMAT amca halen kasabada ikamet eder.araştırılıp onun da bilgisine başvurulursa belki bir parça daha birleşmiş olur saygılar…..

TARİH ADINA tarafindan Haziran 25th, 2010 tarihinde 12:23 yazilmis.

ŞUNUDA SÖYLEYİM BÜYÜKTORAMAN KASABASINDA YERLEŞİK İNSANLAR SÜLALELER İSKAN POLİTİKASIYLA OSMANLI ZAMANINDA ÇEŞİTLİ YÖRELERDEN GELİP YURT TUTMUŞLAR ORALARI.SOYADI MİHMAT OLAN BU OYMAGIN YÖREDE BİLİNEN SÜLALE ADI KÜRDALİGİL DİR..SAYGILAR.

Nafi Çağlar MAHMATLI tarafindan Haziran 29th, 2010 tarihinde 00:28 yazilmis.

Sayın Tarih Adına ;
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim…Bunu değerlendireceğim…Verdiğiniz bilgiler çok yerinde ve önemli bilgiler…Sülalenin diğer adının ne olduğu ikinci
dercede önemli bir bilgidir. Siz asıl lazım olanlarını vermişsiniz..Minnet duygularımı ve saygılarımı sunarım sizlere…

Nafi Çağlar MAHMATLI tarafindan Haziran 29th, 2010 tarihinde 00:37 yazilmis.

Sayın Bayram Kaya ;
Türk geleneklerine göre;bir yerleşim yerinin adı rastgele
verilmez.ismin sonuna da ek gelip gelmemesi de durumu değiştirmez. Yani Mahmatlı veya Mahmat olması kökeni değiştirmez. Kaldı ki Mihmadlı/Mihmadlu adlı yerleşim yerleri veya oymakları da aynı kökenlidir.Mesela Gaziantep
ilindeki oymağın ve yerleşm yerinin adı ; kimi kaynaklarda Mihmadlu, bazılarında Mihmadlı iken, bu yere halk arasında
Mahmatlı veyta Mahmadlı denilmektedir. Bu da bizim tezimizi
doğrulayan delillerden bir tanesidir. Saygılar…

Nafi Çağlar MAHMATLI tarafindan Haziran 29th, 2010 tarihinde 00:39 yazilmis.

Sayın Bayram Kaya ;

2010 Ağustoa başlarında yapacağımız “Mahmatlı 2. Kurultayı”
na sizleri de bekleriz…İletişim ; 0543.563 97 32
Saygılar…

Aziz ASMA tarafindan Ekim 1st, 2010 tarihinde 04:08 yazilmis.

sayın okurlar,
ben Karagedikliyim bir üniversitede Kütüphane
ve Dokümantasyon daire başkanıyım.sayfanızı ve
çalışmalarınızı yeni gördüm.bu bilimsel
çalışmanızdan dolayı başta Nafi Hocaya ve ayrı-
ca emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Ayrıca bu bayrak altında yaşayan herkesi seviyor ve kucaklıyorum Mahmatlı aşireti ilede akraba olmaktan onur duyarım.Kurultay çalışmalarınıza katılmak isterim.Ayrıca varsa basılmış kitap ve süreli yayınlarınızdanda yararlanmak isterim.başarılarınızın devam etmesini diler.saygılar sunarım….

Nafiz Çağlar Mahmatlı tarafindan Kasım 26th, 2010 tarihinde 02:05 yazilmis.

Sayın Aziz ASMA ;
Öncelikle yoğunluktan dolayı, sayfamızı takipte eksik kalıp sizinle iletişim kurarak davet edemediğim için kusura bakmayınız.İnşallah 2011 yılındaki 3.KURULTAYIMIZ
da görüşmek nasip olur…İletişim ; (0543) 563 97 32

Yoğunluk, yorgunluk, biraz da bıkkınlık dönemimizde yorumlarınız bize ferahlık verdi. Çok teşekkür ederim.
Hangi yüksekokuldasınız, hangi şehirdesiniz, belki yolumuzun düştüğü bir yerdir. Tlf. nu verdim ararsanız
sevinirim…Saygılar…

Sizde Yorum Belirtin

Yorum Yapmadan Abone Ol.GAZİANTEP RIŞVANILAR ŞÖLENİNE KATILDIK
 •  

  Karacadağ Türkmen Derneği G.Antep te düzenlenen Rışvanlı Şölenine yönetim kurulu ve üyelerimizle katıldık.G.Antep valisi,Alay komutanı,büyükşehir belediye başkanı,ilçe kaymakamlarının,Adıyaman belediye başkanı,G.Antep ve Adıyaman Milletvekilerininde katıldığı şölene Derneğimizin yönetim kurulundan Nusret KAYA ve Yusuf KARAKAŞ,Denetleme kurulundan İsmail Bağdaş ve Derneğimizin üyelerinden Kazim KARACA ile Zülküf KAYA dan oluşan bir grupla şölene katıldık.
Yorumlar
abdulbaki günışığı18/5/2010 
 Rışvanlı Türkmenlerinin yapmış olduğu gaziantep ilimizin yavuzeli ilçesinin Süleyman obası ndaki şenliklerine şahsım ve karacadağ Türkmenleri adına katıldım.Karacadağ Türkmen derneğinin güzel afişi alanı dolduran herkesin çok hoşuna gitmiştir.Sayın Nusret kaya kardeşim ve Urfamızdan gelen çok kalabalık beğdilli Türkmenleri ve rışvanlı Türkmenleri ile mirdasoğlu(buldukluoğlu) aşiret adına sayın yeyğemin Semil Gül de beraber katıldık.Urfamızdan ve adıyamandan gelen Türkmenler şenliğin en kalabalik gurubunu teşkil etmişlerdir. Darısı karacadağ Türkmenleri başına.selamlar.
Nafi Çağlar Mahmatlı3/7/2010 
  Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Eğitim Kültür Dayanışma ve Araştırma Derneğinden : Mahmut ÖZAY ve Ekrem ZİREK'te Karacadağ Türkmenleri ile beraberdi...
KARAKEÇİLİ MURATHAN20/12/2010 
 bu şenliklere katılım dayanışma adına çok güzel..insana birliktelik adına güç veriyor herkesin kendi etrafında dönüp durduğu böyle kötü bir zamanda..Hayırlı olsun inşaalah..
Atmalılar bin yıllık Tarihlerini araştıracak

31 Mayıs 2013, Cuma, 10:45 | Genel | 298 görüntüleme | 0 yorum
Atmalılar
Amcaoğulları” diye hitap eden aşiret üyeleri tarihlerinin araştırılmasında birleşerek “Atmalı derneklerin federasyon çatısı altında birleştirilmesini istedi Anadolu’da bin yıllık bir geçmişe sahip Atma ve Atmalı Aşireti mensupları ilk kez Arguvan’nın Kadebela (Güngören) köyünde Malatya Atmalılar Derneğinin organize ettiği buluşmaya katılarak bin yıllık bir hasreti giderdi. Tarihçi araştırmacılar, bin yıllık bir tarihleri bulunan ve 12 oymaklı […]

Atmalılar

Amcaoğulları” diye hitap eden aşiret üyeleri tarihlerinin araştırılmasında birleşerek “Atmalı derneklerin federasyon çatısı altında birleştirilmesini istedi

Anadolu’da bin yıllık bir geçmişe sahip Atma ve Atmalı Aşireti mensupları ilk kez Arguvan’nın Kadebela (Güngören) köyünde Malatya Atmalılar Derneğinin organize ettiği buluşmaya katılarak bin yıllık bir hasreti giderdi.

Tarihçi araştırmacılar, bin yıllık bir tarihleri bulunan ve 12 oymaklı Kürt boyuna ayrılan Atmalılar Aşireti, yaşadıkları yerlerde Sünnî, Şafi ve Alevî olarak yaşıyor. Tarihçilerin Boylar topluluğundan mürekkep bir konfederasyon olduğu söylediği Rişvav kabîlesine bağlı olan Atmalılar yüzyıllardır Kürmançca konuşuyor. Konfederasyon içerisinde yer alan 12 boyu ise 1- TİLKİLER, 2- KIZIRLI, 3- HAYDARLI, 4- KETİLER, 5- SADAKALAR, 6- KIZKAPANLI, 7- KARAHASANLAR, 8- KARALAR, 9- AĞCALAR, 10- TURUÇLU, 11- KABALAR, 12- MAHKÂNLI olduğu yazılıyor.

İşte bu boylara mensup Atmalı Aşiret üyeleri, Malatya Atmalılar Derneğinin çağrısı üzerine hafta sonunda Arguvan’a geldiler. İlk kez bir araya gelen Atmalıların 23 il den gelen üyerlerin birbirlerine bezemeleri hemen dikkat çekerken, söz alan konuşmacılar, “birbirlerimize benziyormuşuz” demekten kendilerini alamadılar.
Atmalıların buluşmasına 23 İl’de birbirlerinden habersiz kurulan Atmalı Dernekleri ile aşiret reisleri yada temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik davetlinin yanı sıra Malatya bölgesindeki Atmalılarında katılımıyla etkinliğe yaklaşık 500 Atmalı katıldı. Arguvan Belediye Başkanı Hüseyin Taştan’da gelen misafirleri karşılayarak “ilçemize hoş geldiniz” dileğinde bulundu.
Malatya Atmalılar Derneği Başkanı Mehmet Ali Başıbüyük, bin yıllık bir geçmişe sahip Atmalıları ilk kez bir araya getiren Atmalılar İlköğretim Okulu olduğunu belirterek, “Bu okulu yapmaya başlarken, internetinde sayesinde Atmalı Amcaoğullarımızla buluşma imkanı bulduk. İlk kez Atmalı Amcaoğullarımızı Atma’da ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Bizi bir araya getiren bu okulun yapımı olmuştur. Şimdi tarihimizi araştıracağız, inançlarımızı ve görüşlerimizi bir kenara bırakarak Atmalılar Aşiretinin tarihini ortaya çıkarmakla birlikte kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmak için olduğumuz her yerde çalışacağız” dedi.


“ATMALILARIN NÜFÜSÜ MİLYONLARI AŞMIŞTIR”
Arguvan ilçesine gelen Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşayan Atmalıları aşireti reisi ve eski Pazarcık Belediye Başkanı Ali Bozdağ, Atmalıların 12 Boydan oluştuğunu belirterek, “Bin yıllık bir tarihi olan Atmalılar aşiretinin mensuplarıyız. Araştırmalarımıza göre atalarımız bin yıl kadar önce bin 200 çadırla birlikte Horasan’a gelmişler. Bu büyük bir aşiret olduğumuzu gösterir. Atma aşireti 12 boydan yani 12 aileden meydana gelir. Bu 12 boy ya da aile 1515 yılına kadar Alevi inancını yaşamıştır. Bundan sonra bazı boylarımız Sünnileşmiştir. Ama 12 ailemiz ve boyumuz kardeştir. Bu kardeş boyların nüfusu bugün itibariyle milyonları aşmıştır. Ben 4 milyon Atmalı yaşıyor diye tahmin ediyorum” dedi.
“ATMALI DEVLETİN YANINDA OLMUŞTUR”
Pazarcık eski Belediye Başkanı Ali Bozdağ, Kurtuluş savaşında Dedesinin Gaziantep’e ve Maraş’ı işgal eden Faransızlara karşı kurulan Direnişi bizzat örgütleyerek Fransızları püskürttüklerini anlatarak Atatürk’ün dedesini Milletvekili yaptığını anlatarak “Atmalılar tarih boyunca Devletin yanında yer almıştır. Ve bulunduğu her bölge de de lider olmak için mücadele etmiştir” dedi. Bu arada Fransız direnişinin kahramanı Karayılan’ında Atmalı olduğu vurgulanırken, Adıyaman-Gölbaşından gelen Karayılan’ın torunu Kemal Karayılan’da Atmalıların buluşmasına katıldı.
FEDERASYON KURULMASINI İSTEDİLER
Arguvan’ın Kömürlük köyünde yapılan Atmalılar İlköğretim Okulunda ilk kez tanışan Atmalılar, daha sonra Şotik Köyünde yapılan düğün törenini de izleyerek birlikte halay çektiler. Akşam’da Kadebela köyünde düzenlenen etkinliğe katılan Atmalılar, yaptıkları konuşmalarda, 23 ilde bulunan Atma veya Atmalı aşiret mensuplarının tüm derneklerini bir çatı altında toplayacak bir Federasyon kurulmasını isteyerek, tarihçi ve araştırmacıların Atmalıların tarihini ortaya çıkarmaları için birlikte çalışılmasını önerdiler. Atmalılar buluşmasının bundan sonra daha büyük katılımlarla her yıl yapılmasını isteyen Atmalılar, Dayanışma ve birlik beraberlik çağrısı yaptılar. Alavi, Sünni hatta Şafi inancına mensup olduklarını söyleyen Atmalılar, inançların ve siyasal tercihlerin bir kenara bırakılarak Amalıların kültürel yapısının bin yıllık tarihle bugünlere kadar geldiğini anlattılar.
23 İl’den misafir olarak gelen Atmalılar, Güngören (Kadebela) Köyünde yaşayan Atmalılar tarafından evlerde misafir edildiler. Birbirlerine Amcaoğulları diye hitap eden Atmalılar, birbirlerine benzeömeleriyle de dikkat çektiler.

İŞTE BİN YIL SONRA BİR ARAYA GELEN ATMALILAR:
Kahramanmaraş Pazarcık eski Belediye Başkanı ve aşiret reisi Ali Bozdağ,Pazarcık-Kahramanmaraş Atmalıspor Derneği Başkanı Mehmet Kanışirin, Elbistan’dan iş adamı Şaban Erdoğan, Ali Gültekin Biniş,Pazarcık Mağıkan Köyü Muhtarı Seydi Karalı,Adıyaman Suvarlı’dan Arafettin Mutlu, Gaziantep Şahinbey’den Karaca Yapışkan, Gaziantep-Nurdağı Yaylacık köyünden Ökkeş Kavak,Gaziantep Nurdağı- Atmalı köyünden Yazar Mehmet Demir Atmalı, Gaziantep-Nurdağı Atmalı köyü muhtarı Mehmet Karakuş, Gaziantep-İslahiye Atmalı köyünden Tarih öğretmeni İbrahim Uçar ve Hasan Uçar, Gaziantep-Nurdağı Atmalı köyünden Kemal Kılıç, Şanlıurfa-Bozova Atmanlı Dernek Başkanı Aziz Babacan, Şanlıurfa-Suruç Atmanaki köyünden Aziz Aslan, Adıyaman Gölbaşı’dan Gaziantep’te Fransızlara karşı direnişi başlatan Karayılan’ın torunu Kemal Karayılan, Adıyaman-Suvarlı Belediye Başkanı Ömer Bozdağ, Adıyaman Besni’den Karalar köyü muhtarı Başo Yıldırım, Diyarbakır-Kulp’tan Atmanaki Yeşilköyliler Derneği Başkanı Hayrettin Ülgen ve Mehmet Çelik, Mehmet Fidan, Muş-Bulanık’tan Atmanakilerden M.Emin Mutlu, Kars-Ardost’tan Ankara Gölbaşında oturan aileleri temsilen Kadir Karslı, Yozgat-Sorgun, Atmanlı Gönişin köyünden Osman Kaplan ve Hüseyin Atmaz, Yosgat-Akdağmadeni Kartal köyünden Necati Uyanık, Yozgat-Çekerek’ten Cemaloğlu köyü Muhtarı Mustafa Yaşar Şahin,Bitlis-Ahlat Nzik Köyünden Maşallah Karacar, Erzincan-Kemah Atma köyü muhrtarı Nurettin Kutlu,Erzincan-İliç Atma köyü muhtarı Muhlis Tavlı,Konya-Cihanbeyli Sağlık Köyü Muhtarı Osman Akpolat, Gaziantep-İslahiye’den işadamı Mustafa Atmaca, Gaziantep-Yavuzeli’den Ahmet Özdal, Gaziantep-Şehitkamil Mahmatlılar Derneği Başkanı Nafi Çağlar,Antalya-Manavgat Tilkiler Köyü Muhtarı ve Emekli İmam Selahattin Yılmaz, Siirt-Baykan’dan Araştırmacı Menat Kaplan,Gaziantep Barosundan Av. Mehmet Gökdağ, K.Maraş-Pazarcık’tan Ali Delibalta, Ali Taşkın, Av. Ufuk BOzdağ, Mardin-Midyat eski Belediye Başkanı Feramez Aslan, Sivas-Gürün’den Erdoğan Toklu, Ağrı Patnos’tan Atmanaki aşiret ileri gelenlerinden Fesih Cömert, Ağrı-Patnos Ağrı Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet İnci, Siirt-Baykan’dan Bapir Acar, Maraş-Afşin Atmalı Köyü eski muhtarı Derviş Köse,Ağrı-Patnos’tan Lİs Müdürü M.Akif Dadaş, van-Çaldıran’dan Celal Kalay, Siirt-Baykan’dan olup Gaziantep’te oturan Av. Metin Çeliker, Siirt-Kermetik’ten Atmanalı aşiretinden Hasan AçıkVan-Erciş Toprak köyünden Mehmet Emin Dağ, Gaziantep Cemevi Başkanı Hüseyin Karakaş, Erzurum-Pazaryolundan Osman Akpınar, Samsun-Çarşamba Tilkili köyü muhtarı Hasan Öztürk. (Kaynak:vahap.guner@mynet.com)

Anahtar Kelimeler: ,

YORUM YAZ


Kaynak ; Arguvan Ajans
26.08.2011 - 17:06
Okunma (1003)
Yorum (2)

Yazar hakkında : Araştırmacı Yazar

ARGUVAN KURULTAYI VE ATMALI-ATMANAKİ BULUŞMASI

ATMA-ATMAN-ATMALI-ATMANKİ AŞİRETİ 
   ARGUVAN KURULTAYI
 7 ve 8 Ağustos 2010

            Yaklaşık bin yıldır, kavuşamayan ver birbirlerinden haber alamayan ATMALI AŞİRETİ mensupları, Malatya ATMALI KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ Başkanı Mehmet Ali BAŞIBÜYÜK ve Gaziantep’te ikamet deden Araştırmacı Yazar Mehmet Demir ATMALI ve İslâhiye’de ikamet eden Tarihçi İbrahim UÇAR’ın çabaları sonucu bir araya geldiler.

            Malatya İlçelerine bağlı Atmalı mensuplarını Başkan M. Ali BAŞIBÜYÜK, Türkiye genelindeki Atmalı’ları ise Araştırmacı Yazar Mehmet Demir ATMALI ve Tarihçi İbrahim UÇAR tarafından davet edildiler.

            7 ve 8 Ağustos 2010’da Malatya’nın Arguvan İlçesine bağlı Yukarı ATMA köylerinde gerçekleşen buluşmaya, bölgedeki Atmalılar katıldı. Malatya dışından davet edilen 80 bölgeden katılımlar şöyledir:

            -GAZİANTEP:

            -Gaziantep İslâhiye’de ikamet eden Karahasanlı Hasan UÇAR ve İbrahim UÇAR, Nurdağı köylerinden Atmalı Köyünden Muhtar Mehmet KARAKUŞ, Mehmet Demir ATMALI ve akrabaları katıldılar.

            -Nurdağı’na bağlı Yaylacık Köyünden Ökkeş KAVAK ve akrabaları katıldılar.

            -Yavuzeli İlçesinin Karakuyu köyünden Atmalı Habeş ÇELİK ve akrabaları katıldılar.

            -Şehitkamil İlçesine bağlı MAHMATLI-HACIÖMERLİ KÖYLERİ KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ Genel Başkanı Nafi ÇAĞLAR MAHMATLI ve yakınları katıldılar.

            -Aslen Besni Karalar oymağına bağlı Çıplakoğullarından olup, Gaziantep’te ikamet eden Av. Mehmet GÖKDAĞ ve eşi katıldılar.

            -KİLİS:

            -Kilis bölgesinden Cilcime(Gülpınar) köyünden Atmalı-Karahasanlı oymağından Karaca YAPIŞKAN ve yakınları katıldılar.

            -ADIYAMAN:

            -Adıyaman/Suvarlı Beldesinden Sadaka oymağına bağlı Arafettin MUTLU ve akrabaları katıldılar.

            K.MARAŞ:

            -K.Maraş/Pazarcık İlçesi’nden Eski Belediye Başkanlarından, Atmalı Aşireti Reislerinden ve Karahasan oymağından Ali BOZDAĞ, oğulları Av. Ufuk BOZDAĞ, Yakup Hamdi BOZDAĞ, Nihat BOZDAĞ ve yeğeni Seyhun BOZDAĞ ve akrabaları katıldılar.

            -Yine Pazarcık’a bağlı Kızkapanlı oymağı, Gözlügöl köylerinden Hasan GÖZLÜGÖL ve Polis emeklisi Salman GÖZLÜGÖL ve akrabaları katıldılar.

            -Elbistan Karahasan köylerinden AKARDER başkanı Ahmet GÜL, Ali Gültekin BİNİŞ ve akrabaları katıldılar.

            -Ş.URFA:

            -Ş.Urfa/Bozova İlçesi’ne bağlı ATMAN KÖYLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ Başkanı Av. Mehmet YILMAYAN ve Adil YILMAYAN, İsmail Cihan ATMANOĞLU ve akrabaları katıldılar.

            -MARDİN:

            -Mardin/Midyat’a bağlı Atmanki Aşiretinden Feramez ASLAN ve yakınları katıldılar.

            -DİYARBAKIR:

            -Diyarbakır/Kulp İlçesinden Yeşilköylüler Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Hayri ÜLGEN ve eşi-çocukları, Gardiyanlardan Mehmet ÇELİK ve Mehmet FİDAN ve akrabaları katıldılar.

            -SİİRT:

            -Siirt/Baykan’dan olup, İstanbul’da oturan Atmanki Aşireti’nin Reisi Hasan AÇIK ve yakın akrabaları ve Batman İlçesinde ikamet eden Atmankili iş adamı A.Menaf KAPLAN ve akrabaları katıldılar.

            -BİTLİS:

            -Bitlis/Ahlat İlçesinden olup, İstanbul’da ikamet eden Atmankili Maşallah KARACAR ve yakınları katıldılar.

            -MUŞ:

            Muş Bulanık’tan Mehmet Emin MUTLU ve Malazgirt’ten Fahrettin ALTINEL ve yakınları katıldılar.

-YOZGAT:

-Yozgat/Sorgun İlçesinin Göknişin Köyünden Osman KAPLAN ve yakınları katıldılar.

-AĞRI/PATNOS:

-Patnos İlçesine bağlı Alagöl çevresindeki Kızkapanlı köylerini temsilen Fesih CÖMERT ve yakınları katıldılar.

-VAN/ERCİŞ:

            Erciş İlçesine bağlı Atmanki köylerinden Sıddık KELEŞ ve yakınları katıldılar.

            -1. gün Arguvan İlçesinde buluşma başladıktan sonra İlçede bir öğle yemeği yenildi. Daha sonra Kömürlük köyüne gidildi. Toplu halde sigarayı bırakan Kömürlük köyü, sigara paraları ile yaptırmış oldukları ATMALI KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULUN salonunda toplanıldı. Burada katılımcılar tek tek kendilerini tanıttıktan sonra, Yine bir Atma Köyünde yapılan bir düğüne toplu halde katıldılar. Burada Atmalı Ayranı ikram edildi. Düğünde Tura oyunu ve diğer oyunlar oynandı. Tekrar toplantı yapılan köye dönüldü ve akşam yemeği yenildi.

Daha sonra Konuşmalar başladı. Açılış konuşmasını Başkan Mehmet Ali BAŞIBÜYÜK yaptı. İkinci konuşmacı olarak Araştırmacı Yazar Mehmet Demir ATMALI, 30 yıllık bir araştırmanın sonucunda TARİH KÜLTÜR VE FOLKLORU İLE ATMALI AŞİRETİ adında bir kitap yazdığını, hazırlıkları bir yıl süren Kurultay çalışmalarında 80 ayrı bölgedeki ATMALILARA ulaştığını, bin yıllık bir ayrılıktan sonra amcaoğullarının kavuşmalarını tarihi bir gün olarak gördüğünü söyledi.

Daha sonra Tarihçi Yazar İbrahim UÇAR konuşmasında, Atmalı Aşiretinin tarihçesini anlattı. Bundan sonra ATMALI olmanın bilincinin öne çıkması gerektiğini söyledi.

Hasan AÇIK, Fesih CÖMERT, Ali BOZDAĞ, Ali GÜLTEKİN BİNİŞ ve yukarıda adı geçen Atmalı Liderleri tek tek birer konuşma yaparak, duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Sonuç olarak; bütün konuşmacılar, bu buluşmanın tarihi bir görüşme olduğunda hemfikir oldular. Çok heyecanlı ve mutlu olduklarını, bu toplantıların her yıl bir bölgede tekrarlanmasını dile getirdiler. Bu arada Fesih CÖMERT, bir sonraki yıl yapılacak olan ATMALI KURULTAYININ Ağrı Patnos’a bağlı Alagöl civarındaki ATMANKİ köylerinde yapılması için herkesi davet etti. Bu konuşmalardan sonra mahalli sanatçılar ARGUVAN TÜRKÜLERİNİ seslendirdiler. Atmalı Köyünde yapılan İlköğretim okulunun Folklor ekibi, mahalli oyunlar oynadılar. Yönetici ve Şair Rıza Parlak “Yukarı ATMA” adlı şiirini okudu. Programın sonunda dışarıdan katılan misafirlerden yaklaşık 150 kişi ATMA köylerinde evlerde yatırıldılar.

2. gün sabah 10’da Arguvan’da buluşuldu. Doğanşehir’e bağlı ATMALI köylerine gidildi. GUROBA köyünde Öğle yemeği veren Atmalı Aydın Aydın beyefendi de bir konuşma yaparak, mutluluk duygularını dile getirdi. Bu arada Doğanşehir Belediye Başkanı İbrahim KAHRAMAN’ da yemeğe katılarak bir konuşma yaptı. Öğle yemeğinden sonra, Atmalı misafirler vedalaşarak, memleketlerine dönmek için yola çıktılar.

Temennimiz 2011 de Patnos’ta yapılacak olan Kurultay’da buluşmak dileği ile Tüm
ATMALI AŞİRETİ mensuplarına selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. 9 Ağustos 2010 Haber: Mehmet Demir ATMALI Gaziantep

serkan erdem
29.09.2012 - 16:16
Misafir

selamun aleyküm 2. buluşma ağrıda oldu 3. buluşmanın siirt baykanda olması dileyiyle iyi çalışmalar

NAFİ ÇAĞLAR MAHMATLI
12.09.2011 - 00:10
Misafir

7 Ağustos 2010'da Malatya Arguvan'da yapılan KURULTAYLARIN devamını dilemiştik. 2.Kurultay Ağrı Patnos'ta yapıldı. 3.Kurultay'da Siirt Bitlis hattında ( Baykan'da ) buluşmak dileğiyle....Saygılarımı sunarım... Nafi Çağlar Mahmatlı Gaziantep mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Eğitim Kültür Dayanışma ve Araştırma Derneği Kurucu Genel Başkanı

2. Mahmatlı Kurultayı Gaziantep’te Toplandı

Oğuz boylarından olan Mahmatlı Oymağının 2. Kurultayı, 19 Kasım 2010 tarihinde Gaziantep İlimize bağlı Şehit Kamil İlçesi Kara Yusuflu Köyünde yapıldı.

Geçen yıl yapılan ilk kurultaya Ankara Gölbaşı Mahmatlı temsilcisi ile Gaziantep’te bulunan ve oymağa bağlı yakın ilçelerden, köylerden temsilcilerin katılmıştı. Bu yıl Urfa(Karakeçili aşireti), Ankara, Kahramanmaraş, Nevşehir Avanos ve Gaziantep’ten temsilcilerin katıldığı kurultayda, Mahmatlı oymağı ve Rişvan aşiretleri üstüne yapılan çalışmalar ele alındı. Katılımcıların yaptığı konuşmaların birlik ve beraberlik ve farklı dilleri konuşuyor olsak ta aynı boydan ve soydan olunduğu ifade edildi.

Organizasyonu gerçekleştiren Nafiz Çağlar Mahmatlı tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, Araştırmacı Yazar Rişvan aşiretinden Mehmet Demir Atmalı tarafından “Mahmatlı Oymağı Bölgesel Tarihi ve Rişvan Bağlantısı” konulu sunumu ilgiyle izlendi. Ankara Gölbaşı Mahmatlı Oymağından Araştırmacı- Yazar Muharrem Kılıç ise “Mahmatlı Oymağı Genel Tarihi ve Kızık boyu ile Bağlantısı” üzerine bir konuşma yaptı. Kılıç, yaptığı konuşmada “Türk Milletinin zor bir dönemden geçtiğini ve kültür değerlerimize, birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini” vurguladı.

Konuk Oğuz boylarının temsilcilerinin yaptığı heyecanlı konuşmaların özünde yapılan toplantıların önemi vurgulandı. Davet edilen Mahmatlı Oymağına bağlı bölgelerin (Balıkesir, Aksaray, Yozgat ve Çorum’da bulunan Mahmatlı oymakları)temsilcilerinin kurultaya gönderdiği selam ve mesaj, bundan sonraki kurultayların daha kalabalık olacağının işaretini verdi.

Nevşehir Avanos Mahmat Belde belediye başkanı Faruk Ceyhan’ın da konuşma yaptığı kurultayda, katılımcılar arasında son konuşmayı Ankara Gölbaşı Mahmatlı Oymağı temsilcilerinden İsmail Kandemir yaptı. Kandemir konuşmasında “Allah’ın insanları nimetler ve sabır üzerinden sınava tabi tuttuğunu, Türk Milletinin tarih boyunca önemli sınavlar verdiğini ve başardığını” söyledi. Bugün de milletimizin birlik beraberlik sınavından geçtiğini, oğuz boyları olarak birbirimize sahip çıkmamız, ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için üstümüze düşeni yapmamız gerektiğini, farklı siyasi partilerin mensubu olmaktan değil; kardeş olmamızdan gelen bir bağlılıkla, Türk yurdunun ve milletinin birliğine sahip çıkıp tavır koymamız gerektiğini” vurguladı.

3. Kurultayın Nevşehir Avanos Mahmat Beldesinde, 4. kurultayın da Ankara Gölbaşı’nda yapılmasının kararlaştırıldığı buluşma, Araştırmacı Nafi Çağlar Mahmatlı’nın yaptığı teşekkür konuşması ile sona erdi.

Kurultaya katılan oğuz boylarının temsilcileri arasında yaşanan kaynaşma, Türk Milletinin bu dayanışmaya ne kadar çok ihtiyacı olduğunu ve milli bütünlüğü sağlamanın, bu nitelikte buluşmalar, ziyaretler ve yüzyüze görüşmelerle sağlanabileceğini gösterdi. Kürtçe konuşan Karakeçili ve Rişvan Aşireti temsilcilerinin Türk’çe duruşları, her anlamda mücadele azmi içinde olduklarını gördüğümüz katılımcıların kardeşlik heyecanları kurultaya damgasını vurdu. Birlikte Kur’an-Kerim ve mevliti dinleyen temslcilere şerbet ikram edildi. Yemek esnasında gerçekleştirilen sohbetlerde, Oğuzdan gelen kardeşliğimizin pekiştirilmesi ve boy temsilcilerine ulaşılması, Mahmatlı Oymakları konusunda araştırılmaya devam edilmesi, yakın illerden başlamak üzere kurultaya kadar ziyaret ve görüşmeler yapılması, araştırmaların ve basılan eserlerin kurultay üyelerine ulaştırılması ve ilişkilerimizin canlı tutulması üzerinde duruldu.

Yüce Türk Milleti adına atılan önemli bir adım olan bu kurultayın, tüm oğuz boyları tarafından da gerçekleştirilmesi arzusuyla, Mahmatlı Oymağı 2. Kurultayının birliğimiz ve beraberliğimizin devamına vesile olmasını diliyoruz.

Ankara Gölbaşı Mahmatlı Oymağı Katılımcıları adına;

İsmail Kandemir

KURULTAY RESİMLERİMİZ :

http://picasaweb.google.com/isoca06/MAHMATLIKURULTAYI2# (Resimler: İsmail Kandemir)

http://picasaweb.google.com/isoca06/MAHMATLIKURULTAYI1# (Resimler: Muharrem Kılıç)


Avanos'ta Mahmatlı Oymağı 3. Kurultayı Yapıldı

avanosta-mahmatli-oymagi-3-kurultayi-yapldiKızık Boyu 1.Kurultayı ve Mahmatlı Oymağı 3. Kurultayı 30 Temmuz 2011 Cumartesi günü Avanos'a bağlı Mahmat Beldesi'nde yapıldı. Sunumunu Ökkeş Gün'ün yaptığı etkinliğin açılış konuşmasını Nafi Çağlar Kızıkbeyi yaptı. Mahmat belediye başkanı Faruk Ceyhan ev sahibi olarak "Hoş geldiniz" dedikten sonra sırasıyla Anakara Gölbaşı Mahmatlı köyünden gelen Muharrem Kılıç, Elazığ'dan gelen Mithat Çıbuk, Gaziantep'ten gelen Mehmet Demir Atmalı,Bursa'dan gelen Ertuğrul Sünel, Niğde'den gelen Talip Peker, Mayseri'den gelen Mustafa Öztürk birer konuşma yaptılar.  

Toplantıya Nevşehir Üniversite Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç da  katıldı ve bir konuşma yaptı.

Çevre belediye başkanlarınında va kasabalılarında katıldığı toplantı verimli geçti.

Kurultay; Nafi Çağlar Kızıkbeyi'nin yetkilendirilmesi ve teşekkür konuşması ile sona erdi.

Nafi Çağlar Kızıkbeyi, sonraki kurultayın 11 Kasım 2011 'de Gaziantep - Şehitkamil Karayusuflu köyünde yapılacağını açıkladı.

 

HABERve FOTOĞRAFLAR: www.avanosgazetesi.com (Metin Yıldırım)

HABER FOTOĞRAFLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

Yorumlar 

 
#2 Muharrem KILIÇ 2011-08-02 22:52 Sayın avanos gazetesi, yapılmakta olan bu birlik-beraberlik çalışmalarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Saygılarımla.
\"Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.\" Hz. Muhammed (SAV)

\"Birlikten kuvvet doğar\". Oğuzhan

\"Bir olalım, İri olalım, Diri olalım.\" H. Bektaşi Veli
Alıntı
 
 
#1 NAFİ ÇAĞLAR KIZIKBEY 2011-08-02 01:24 Çok sağ olunuz, sayın yetkili…Bizler çalışmamıza devam edeceğiz…Sizler de duyurmaya devam edersiniz inş. Saygılar …

Türkiye Kızıkları
ve
Türkiye Mahmatlıları
adına

NAFİ ÇAĞLAR MAHMATLI
Alıntı
 

Yorum ekle
Kızık Boyu'nun tarihi toplantısı...
Ekleniş : 01 Ağustos 2011 03:02 Yazı Boyutunu Sıfırla Yazı Boyutunu Büyüt Yazı Boyutu :
Tarihi

Kızık Boyu 1. Kurultayı 30 Temmuz 2011 tarihinde Avanos Mahmat Beldesi'nde toplandı.
KIZIK BOYU
1. KURULTAYI 30 Temmuz 2011 Cumartesi günü saat 11:00'de Nevşehir iline bağlı Avanos ilçesi Mahmat Beldesi'nde toplandı. Aynı gün ve yerde Mahmatlı Oymağı 3. Kurultayı da toplandı.

Sunumunu Ökkeş GÜN'ün yaptığı etkinliğin açılış konuşmasını Nafi Çağlar Kızıkbeyi yaptı.
Ankara Gölbaşı Mahmatlı köyünden gelen Muharrem Kılıç,
Elazığ'dan gelen Mithat Çıbuk,
Gaziantep'ten gelen Mehmet Demir Atmalı,
Bursa'dan gelen Ertuğrul Sünel,
Niğde'den gelen Talip Peker,
Kayseri'den gelen Mustafa Öztürk birer konuşma yaptılar.

Toplantıya Nevşehir Üniversitesi Rektörü Filiz KILIÇ da katıldı ve bir konuşma yaptı.
Çevre belediye başkanlarının da va kasabalıların da katıldığı toplantı verimli geçti.

Kurultay; Nafi Çağlar KIZIKBEYİ'nin yetkilendirilmesi ve teşekkür konuşması ile sona erdi.
Nafi Çağlar Kızıkbeyi, sonraki kurultayın 11 Kasım 2011'de Gaziantep-Şehitkamil Karayusuflu köyünde yapılacağını duyurdu...


* * *

Kızık boyu
Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biridir.
Bu boyların Bozoklar kolundan (sağ kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Yıldız Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir. Kızık “Yasakta pek ciddi ve kuvvetli” anlamındadır.Kaynak: KIZIKBOYU.COM

Yorumlar

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ 01 Ağustos 2011 23:04Sayın yönetici ; İLK KURULTAYIMIZI en azından kaydedeğer bulup, yazdığınız için sağ olunuz...Ancak bu kurultayı kim veya kimler yaptı, kim ev sahipliği yaptı, bunlar belli...
Bunları da paylaşırsanız sevinirim...Veya biz göndeririz, siz de yayınlarsınız...Ayrıca destanda kırık kelimesi çok az yerde geçiyor...Bu nedenle pek kullanmaya gerek yok diye düşünüyorum...Yani önemli bir tarihi bilgi sayılmaz...Başarılar...

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ 13 Ağustos 2011 12:14Sayın yönetici, düzeltmeleriniz ve eklemeleriniz için teşekkür ederim...Kızık Yaylası'nda görüşmek dileğiyle...

Nafi Çağlar KIZIKBEYİ 13 Ağustos 2011 12:16KIZIKLARBir birlik kuralım, adı “Kızıklar” olsun.

Derdimizi anlamayana yazıklar olsun.

Yıllardır bu işe baş koymuşuz,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…Senelerce bir köşeye atılmışız.

Sanki bilerek bir kenara itilmişiz.

İçimizden bazıları var ki satılmışız,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…Bilmediler bizim kaygılarımızı,

Sömürdüler saf duygularımızı.

Boşa saldılar hep, saygılarımızı,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…Ey sömürgeci sen suçlusun !..

Biliyorum, aynı zamanda güçlüsün.

İçimizde, uzantılı, uçlusun,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…Üstünüz başınız olsa da yırtık,

Kim kimin üstünü örtük?..

Soyumuz “güçlü” dür silkinin artık,

Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun…Ben Oğuz’un Kızık Boyu’ndan Nafi’yim.

Yurdumu, soyumu hep müdafiyim.

Yöremi çözümlemeye kafiyim,

Bu sevdamı anlamayana yazıklar olsun…Nafi Çağlar KIZIKBEYİ

9 Eylül 1997 – Gaziantep

Onur \"Yalnız Kartal\" Hitit08 Ekim 2011 22:43Helal olsun abi. Ben o zaman yurtdışındaydım.

Adınız Soyadınız

E-Posta AdresinizKIZIK BOYU 2. VE MAHMATLI, ATMALI, RIŞVAN BOYLARI 4. GÜZ KURULTAYI:

 

 16-11-2011-12:24

Abdulbaki GÜNIŞIĞI
abdulbaki_gunisigi@mynet.com

        

#rightText { FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 15px; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; TEXT-DECORATION: none }

      

Değerli dostum ve kızık beği sayın Nafi Çağlar kardeşimin daveti üzerine kurban bayramının 4. günü saat 8 sıralarında K.maraş rışvan derneği başkanı sayın Arif Sarıtürk le beraber yola çıktık.bir saat sonra gaziantebin Yavuzeli ilçesi karayusuflu köyü Süleymanlı obasına ulaştık. Kızık Türkmenlerinin gençleri bizleri karşıladı ve sabah kalvaltısını derneğin bahçesinde yaptık.Kahvaltı sırasında bayramlaşma yapıldı. Koçlu köyü imamı Murat YAŞAR ve Karayusuflu köyü imamı Enes GÜL mevlit okudular...Sonra Şanlı urfadan Karacadağ Türkmen derneği yönetim kurulundan üç arkadaş geldiler.Bu arkadaşlar Urfanın beğdilli boyu Türkan oymağı mensubu sayın Hasan Çay ve arkadaşı oğuzun Bayat boyundan sayın yıldırım Bayat beğ(Süleymanlı aşireti olarak marufturlar) ve Mehmet Kalın beğler iştirak ettiler.kahvaltının devamında Gaziantebin Türkocağı başkanı ve Oğuzun kayı boyu karakeçili oymağı mensubu Dr.Mehmet Berk ağabek de teşrif ettiler.Mehmet Berk ağabeyin köyüde şimdi cevizli ismini taşıyan ve eski ismi büyük bir Türk boyunun ismi olan Lohan köyüdür.Saçma sapan mevzular ile eski isimleri değiştirilen bir çok köy gibi pırıl pırıl Türk ismi taşıyan bu köyünde adı uyduruk bir isimle değiştirilmiş ve aziz Türk milleti basitleştirilmeğe çalışılmıştır.Bu değiştirmeleri yapanların kalitesi koydukları yeni isimlerden belli olmaktadır.Türk kültüründen ve Türklük ten nasiplenmemiş cahil ve kötü niyetli bu insanların koyduğu yeni isimler burada meskun Türkmenlerin Türkistan ile olan bağlarını kesmiştir.daha sonra Adana dan benim davetim üzerine çok sevgili yol arkadaşım ve yılmaz dava adamı ve Türkocağı ve aydınlar ocağının eski adana başkanı sayın Halil Altıparmak kardeşim ve muhterem oğulları Atahan beğ teşrif ettiler.kahvaltı devam ederken davet edildiğimiz köyün muhtarı ve Nafiz Çağlar beğinde ağabeyi olan sayın Hacı Mustafa Çağlar beğ geldiler.Akabinde Karacaören köyü muhtarı sayın Cuma Yiğit beğ katıldılar.Arkasından Çağ köyü muhtarı sayın Enver Turan beğ kahvaltıya dahil oldular.Beraberlerinde Yayık taş(üç kilise) köyü Muhtarı sayın Menderes Yaşar beğ teşrif ettiler.Bilahere Gaziantep yerel televizyonu Kanal 5 Ekibi gelip çekim yapmağa başladılar.Bu arada uzaktan gelen Türkmen beğlerini beklerken bizi karşılayan köyün mensubu genç ve büyükler ile sohbet etmek imkanımız oldu.Saat 11 e doğru Osmaniye Yörük derneği mensupları arkadaşlar geldiler.başta dernek başkanı sayın Muhammed Doğan beğ, yardımcısı ve aziz dostum kıymetli dava arkadaşım ve gerçek bir Yörük beği olan Bestami Erdem beğ ve beraberlerinde son zamanların en büyük aşıklarından Aşık Feymani ağabek(OsmanTaşkay)  teşrif ettiler.Bu arada kahvaltı edilirken Dr.Mehmet Berk ağabek sofradaki tarhana ve tarhana çorbası hakkında yerel televizyon ekibine bilgi verdi ve çekim yapıldı.Bu arada benimle gelen K.Maraş Rışvan derneği başkanı ve Rışvan.com sitesinin kurucusu sayın Arif Sarıtürk kardeşimde fotoğraf ve video çekimi yaptılar.Daha sonra bu fotoğrafları ve videoları rışvan.comda yayınlayacaktır.saat 11.45 te rışvan dernekleri federasyonu genel başkanı kıymetli Türkmen beği kardeşim sayın Ali avcı beğ ve yanında derneğin kurucularından İsmail Dayanır beğ ve yönetim kurulu üyesi Sayın Ömer Kılıç beğ ve Ali avcı beğin kardeşi ve federasyonun kurucu üyesi sayın Hüseyin Avcı beğler geldiler.bütün Türkmen beğleri ile bayramlaştılar ve selamlaştılar.Daha sonra kahvaltı edilirken köyün genç ve bilgili imamı kardeşimiz Kuran-ı Kerim okudular ve kurultayı başlatmış oldular.Birde nükte yapmazsam olmayacak.Gençlerin acemiliği ve bizimde utangaçlığımız neticesinde şekersiz çay nedir ve nasıl içilirin tecrübesini yapmış olduk.Bunuda tarihe not düşmüş olduk.Bu arada yolda gelirken tesbit ettiğimiz bir meselede yol boyunca tarlaların içinde kümeler halinde ve arazinin nerede ise tamamında serili bazalt taşın işlenmesi için bir tesisin kurulması halinde bu taşların temizleneceğini bir çok insanın buralarda istihdam edileceğini ve temizlenen tarlalar ile bir çok insanında tarla sahibi olarak tarıma dahil olacağını yetkililere hatırlatmak isteriz.K.maraşın narlı beldesinden itibaren Diyarbakır a kadar olan bütün arazilerde bu bazaltın her renginden taşların işlenmesi bu bölgeye istihdam kazandırır.Ayrıca her türlü kullanımı olan bu taşın temizlenmesi de yeni tarım sahalarının açılmasına katkı yapar.Tarım bakanlarına duyurulur.daha sonra köyden bir arkadaşımız mevlid okudular.Bu arada okunan mevlidin uzun olması zamanın darlaşmasına sebeb olduğundan asıl toplantı mevzularının konuşulması için zaman darlığı meydana getirdi.Bundan sonraki kurultaylarda sadece kuran-ı Kerim okunmasına karar verildi.Bu sıralarda Balıkesir den kıymetli Yörük ozanlarından Sayın Yetkin Karakaya beğ kardeşimde teşrif ettiler.Kendisini canlı dinlemek çok güzel olacaktır.daha sonra Gaziantep Ülküocağı başkanı sayın murat Güzel beğ ve Konya Selçuk üniversitesi hocalarından sayın ziya Yener beğ ve il ocak yönetiminden sayın Oğuz Çoban ve Barış yıldırım beğler teşrif ettiler.Bilahere Mehmet demir Atmalı beğ kardeşim kuran okudu ve küçük bir konuşma ile kurultayı açmış oldular.Sayın Mehmet demir beğ Atmalı aşiretinin tarihçesini anlatan bir kitabı arkadaşı sayın İbrahim Uçar beğ ile yazarak Türk tarihine ve Türkmen kültürüne büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.Kendisine Aziz Türk milleti minettar kalacaktır.Daha sonra sayın Hüseyin Avcı beğin riyasetinde İstiklal marşımızı okuduk ve şehitlerimiz ile gazilerimize birer fatiha gönderdik.İlk konuşmayı yapmak üzere kürsüye Mehmet Demir Atmalı beğ geldiler.yaptığı güzel konuşma ve ardından okuduğu şiir ile yüreğimizin tellerini titrettiler.Okunan fatihadan sonra mahmatlı derneği genel başkanı sayın Nafiz Çağlar beğ kürsüye geldiler.Oymağının geçmişi ve  geleceği üzerine çok kıymetli bir konuşma yaptılar.tarihe not düşüldü.Gençlerin tanışması için bu şenliklerin ve kurultayların yapıldığının üzerine basa basa anlattılar.Katılımın gençler için önemini hatırlattılar.Kültürümüzün devamı için tanışmanın ve istişarenin ve bu tür toplantıların dernek vasıtası ile yapılmasının önemini belittiler.Mahmatlı oymağı derneğinin bir yıllık çalışmaları hakkında bilgi verdiler.Bilahere söz alan sayın Mehmet demir atmalı beğde mahmatlı boyu ve yaşadığı yerler hakkında bilgi verdiler.Bilahere Mithat Çabuk beğ söz aldılar ve kızık boyu ile mahmatlı oymağı hakkında güzel bir konuşma yaptılar.Türk boyları ve bilhassa kızık boyu tamgaları hakkında, dağlara işlenen kaya resimleri ve diğer Türk boylarının tamgaları hakkında ve anadolumuzun binlerce yıl önceleri bu tamgalar ile işlenip yurt yapıldığının bilgelerini bizlerle paylaştılar.Bu tamgalar ile başlayarak aziz türk milletinin Göktürk harflerini meydana getiriş serencamını özetlediler.Bu gün kullandığımız Latin alfabesinin ve kiril alfabesinin ve diğer alfabelerin çoğunun atasının göktürk harfleri ve Türk damgalarının olduğunu hatırlatalım.Birlikte rahmet olduğunu ve nafi hocayı tebrik ederek sözlerini tamamladılar.daha sonra kürsüye şanlı urfa Karacadağ Türkmen derneği mensubu sayın Hasan Çay beğ geldiler ve birlik ve beraberliğin ve istişarenin memleket meselelerinde ki önemini anlattılar.Kürsüye Osmaniye  Yörükler derneği başkanı sayın Muhammed Doğan beğ gelip konuştular.Osmaniyede ki çalışmaları ve derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.Bu kurultayların devamını ve aziz Türk milletinin bekası için elzem olduğunu hatırlatarak sözlerini tamamladılar.Kürsüye sayın kardeşim Halil altıparmak beğ geldiler.Çok önemli bir hatırasını anlattılar.Ulaşlılar derneği vasıtası ile Ulaşlı boyundan olup Kürtçe konuşan akrabalara ulaşılmasını ve bu insanların tekrar aziz Türk milletinin bağrına döndüklerini ve bu insanlardan pkk ya dahil olanların bu dernek çalışmaları ile tekrar mensubu oldukları Türk milletine nasıl kazandırıldığını anlattılar.Türkmen dernekleri vasıtası ile doğuda ve güneydoğuda yaşayan ve dillerini zaman içerisinde farsçanın ve arapçanın etkisi ile değiştiren Türkmen boylarının tekrar güzel Türkçemize kazandırılması için yaptıkları çalışmaların bölücü fitneyi söndüreceğini hatırlattılar.Bu arada söz alan sayın Mehmet demir atmalı sayın Ali Avcı ile beraber Beğdilli boyunun urfa beği olan Sayın Sait Badıllı beğin ziyaretine gidip elini öptükleri ve hatırını sordukları buna mukabil sayın sait beğinde ta uzaklardan rışvan boyunun gençlerinin gelip akrabası oldukları beğdilli boyunun büyüklerinin ellerini öpmelerini ve  hatırlarını sormalarının kendilerini çok duygulandırdığını ve bu tür çalışmaların akrabalar arasında ilişkiyi canlı tuttuğunu ve kendilerinin bundan çok etkilendiklerini ve sevindiklerini söylediler.Sayın Sait beğ kendilerine beğdilli boyunun güneydoğuda çeşitli isimler altında ve çeşitli lehçeler ile konuştuğunu ve tamamının Türkmen olduğunu meşhur Malabadi köprüsünü kendi atalarının yaptırdığını ve taşları birbirine yapıştırmak için kullanılan kurşunlarında Türkistandan getirildiğini söylemişler.Söz sırası K.maraş Rışvan derneği başkanı , dadağlı köyü mensubu yiğit Türkmen çocuğu sayın Arif Sarıtürk te idi.Aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğinin bozulmasına hiç kimsenin izin vermemesi gerektiğini ve bana değmeyen yılan bin yaşasın diyenlerin bir gün o yılanın kendilerinide sokacağını bilmesini istediler.Bu atasözü denen cümlenin atalarımızla hiçbir ilgisinin olmadığınıda ayrıca belirttiler.herkesin bayramını tebrik ederek ve aziz Türk milletine dua ederek konuşmalarını bitirdiler.daha sonra Çaykuyu köyünün genç imamı sayın Mesut Durak söz aldı ve kurultaya katılanlara teşekkür ederek  aziz Türk milletinin hiçbir dönem devletsiz kalmadığını bununda birlik ve beraberlik ile kaim olduğunu söylediler.Sıla -i rahmin önemini ve millet olarak bu buluşmaların aziz Türk milletinin geleceği için güzel çalışmalar yapmaya sebeb olacağını ve devam etmesi gerektiğini belirttiler.daha sonra Gaziantep zıraat odası başkanı sayın Cuma yiğit beğ söz alarak katılan herkese teşekkür ederek güzel bir konuşma yaptılar.Daha sonra Barak boyunun kitabını yazın değerli araştırmacı ve yazar sayın Nuh Yıldırım beğe söz verildi.kendiside katılanlara teşekkür ederek kısa bir konuşma yaptılar.Son konuşmayı bizleri buralara davet eden yiğit Türkmen beği ve mahmatlı oymağının temsilcisi sayın Nafi Çağlar beğ yaptılar.konuşmasında bir dahaki seneye kurban bayramının 4, gününde herkesi tekrar buluşmağa davet ettiler.Kendisi fazla söz söylemeyerek misafirlerin değerli fikirlerini dinlemeyi tercih ederek büyük incelik gösterdiler.Söz sırası söz ustası ve yaşayan en büyük aşıklardan sayın Aşık Feymani beğe verildi. Kendisi bu kurultayların önemini belirten veciz sözler ile teşekkür ettiler.daha sora Balıkesir ilimizden davete icabet eden sürekli Yörük davasına ve aziz milletin geleceğine ilişkin kaygılarını seslendiren büyük şair ve aşık kardeşimiz Yetkin karakaya söz aldılar.Kendisi gönlümüzün paslarını sildiler kendisine teşekkür ederiz.Bu arada aşık Feymani ustamızın küçük bir rahatsızlık geçirdiğini gördük kendisine Hz.Allahtan acil şifalar dileriz.Bu arada sayın Nafi beğ gelen mesajları ilettiler.Kayseriden Ahmet Kaplanın ve Balıkesir Burhaniye Kızıklı köyünden Faruk KIZIKLI'nın selamları iletildi.Tokat tan Mehmet dursun beğ selam göndermiş.Anamas tan değerli Yörük beği ve belediye başkanı kardeşimizin selamlarını ilettiler.Bu arada müzik çalıp eğlenmemiz gereken zamana geldik fakat yakınlarımızın geçirdiği trafik kazaları ve yakın zamanda onlarca asker ve polisimizin şerefsizce sırtından vurularak şehit edilmesi vesilesi ile tellerimizin gam ve  keder tınılarını tınlattık ve hüzünlendik.Yetkin Karakaya kardeşimiz yeni neslin Türk müziği ve müzik aletlerinden uzaklaşmaması ve kültürümüzün devamı için gayret ettiklerini anlattılar.Saat 14,15 te misafirlere yemek ikram edildi. Kulağımız, gönlümüz ve karnımız doyarak kurultayı bitirdik. Bu yaptıklarımızın aziz Türk milletinin bekası için olduğunu ve hayırlara vesile olmasını cenabı Allahtan niyaz ederek vedalaştık.Hz.Allah Aziz Türk milletini korusun ve yarlığasın. Tevafuk allahtandır vesselam.09.11.11

                                                                                                   Abdulbaki Günışığı

Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Canan YÜCEL
ANADİLİM
21 Şubat 2012 Salı 10:31

 

Bugün 21 Şubat 12.

Yani Uluslar arası Anadil Günü. 

Peki neden 12 Şubat?

UNESCO'nun Uluslararası Anadil Günü olarak kabul ettiği 21 Şubat, 1952'de Pakistan'ın Urdu dilinin Bangladeş halkının da resmi dili olarak dayatılmasına tepki gösterilen bir eylemin silahla bastırıldığı güne tekabül ediyor.

 Amacı nedir?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 21 Şubat'ı Uluslararası Anadil Günü adı altında, uluslararası uzlaşıyı, kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek amacıyla 1999 yılında takvime aldı.

 İnternetteki araştırmalarıma göre Türkiye ve Türkçe lehine pek net bir açıklamanın yer almadığını gördüm. Bunu da şu an üzülerek dile getiriyorum ki, dilimize sahip çıkamadığımızı apaçık belli etmiş oluyoruz. Tabi özenticilik ve kelimeleri deforme etme çabalarımız sebebiyle gayet başarılı bir toplum olduk ki, bırakın dilimize sahip çıkabilmeyi “Karamanoğlu Mehmet Bey”in de, şiiri yazan şairimiz Batur Nafiz Tançağlar’ın da gözleri yaşla doluyordur.

 İnsan hakları derneğinin yayınlamış olduğu bir makalede gözüme çarpan birkaç nokta var.

 Birincisi:

“Çocuk bayramı ile övünen Türkiye’de anadil kavram olarak bile tehlikeli bulunmakta, anadilde eğitim ve öğretim isteyen çocuklar okullardan, gençler üniversitelerden atılabilmektedir. Üstelik dilekçe hakkına rağmen.  Anadil, Türkiye’de hala bir tabudur.

 Neden dilimiz ülkemizde bir tabu halinde?

 İkincisi:

“Lozan anlaşması bile azınlık olmayan Türk uyruklarının dillerini kabul etmiştir. Ancak, Askeri cunta ürünü olan ve hala değiştirilemeyen 12 Eylül Anayasası Türkçe dışında başka bir dili kabul etmemektedir. Yani Lozan’a taban tabana zıt.”

Buna göre, Kürtçe, Lazca, Ermenice vs. dillerinin Türkiye’de konuşulması gerek. Zaten ülkemizdeki başlıca sorunlardan biri de bu. Aklıma bir soru takılıyor hemen:

Madem Lozan’da bu kabul edildi, 12 Eylül Anayasası hazırlanırken neden taban tabana zıt maddeler kondu?

Ben bu sorulara cevap arayıp dururken hepimizin Ulusal Anadil Gününü sevgiyle ve saygıyla kutluyorum. 

Umarım tez vakitte bu muammalı durumdan kurtulup da daha ferah bir kutlama yazıları yazıp okuyabiliriz…


Kaynak ; Ordu Kent Gazetesi

Gönderen

2 yorum:

 1. selamın aleyküm ben gaziantebin yavuzeli ilçesindenim bizde kızıklıyız yavuzelinin 40 ka yakın köyü var 20 tanesi kızık köyü adım ali yılmaz
  kızık beyimizde nafi çağlar
  iyi çalışmalar

  YanıtlaSil
 2. Sayın Ali Yılmaz kardeşim ; dediğin gibi Yavuzeli'nin 39-40 köyü var. Bunlardan Kızık olan köy şunlardır. Ballık, Kastel (Değirmitaş), Bakırca, Lolacık (Sarıbuğday)...Biliyorsun bu köyler
  Yavuzeli'nin batı bölümünde yer almaktadır. Bu bölgenin Kızık olduğuna dair ilk araştırma şahsıma aittir. Bu bilgi hazırlamış olduğum Kızık Boyu 1 kitabında da yer almıştır. Kitapta bu köylerin ortak adı olarak Aşağı Kızıklar ifadesini kullandım. Bursa'daki bu
  köylerin tamamını gezdim gördüm. Türkiye'deki diğer Kızık köylerinin de büyük çoğunluğunu ziyaret ettim. Bu çalışmaları Kızık
  Boyu 2 adılya kitaba dönüştüreceğim. İlginize sevindim...Ayrıca
  bana yakıştırdığın unvan için de teşekkür ederim...Saygılar..
  Nafi Çağlar Kızıkbeyi
  www.nafiztancaglar.com

  YanıtlaSil
  Bursa  Kızık Köyleri

Yörük Türkmenlerin Gaziantep buluşması

Kategori : Serik Güncel, Tüm Manşetler - Etiketler :, , , - Tarih : 02 Kasım 2012


Yörük Türkmen Beyleri Gaziantep Kurultayı’nda

1. Türkiye Milli Kültür Yörük Türkmen Dernekleri Tanışma Toplantısı Gaziantep’te gerçekleşti. toplantıya Türkiye’nin dört bir tarafından çok sayıda dernek ile federasyon Başkanı ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Yörük Türkmen Milli Kültür Derneklerinin sorunları ve toplum hizmetleri Türk Devleti ve Türk Milleti’nin bekaası, Bayrak Vatan ve Türk Milletine sahip çıkılması, Yörük Türkmen Kültürü’nün yaşatılması gelşecek kuşaklara aktarılması işlendi.

Yörük Türkmen Kültür dernekleri ve federasyon temsilcileri, derneklerin dikkate alınması gerektiğini, derneklerin partilere önereceği isimlerin TBMM’de temsil hakkı verilmesi gerektiğini, aksi halde önerilerini dikkate almayan siyasi partileri de dikkate almayacaları ortak mesaj oldu

Gaziantep-Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği’nin ev sahipliğinde Gaziantep Oğuzboyları Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen 1. Türkiye Milli Kültür Yörük Türkmen Dernekleri Tanışma Toplantısı gerçekleşti. Şahinbey’de faaliyet gösteren Elbeyliler Dernek Binası’nda Nafi Çağlar Mamatlı’nın öncülüğünde düzenlenen toplantıya Suriye Türkmen Hareketi dahil Türkiye’nin dört bir tarafından çok sayıda dernek ile federasyon Başkanı ve temsilcileri katıldı. Ayrıca büyük buluşmada  Mahmatlı Oymakları 5. Kurultayı ve Kızık Boyu 3. Kurultayı da gerçekleştirildi.

 Toplantıda, Yörük Türkmen Milli Kültür Derneklerinin çalışmaları, derneklerin sorunları ve toplum hizmetleri için neler yapılması gerektiği konuları ele alınırken, Türk Devleti ve Türk Milleti’nin bekaası, Bayrak Vatan ve Türk Milletine sahip çıkılması, Yörük Türkmen Kültürü’nün yaşatılması gelecek kuşaklara aktarılması işlendi. Ülkenin içinde bulunduğu şartların iyi gitmediği kanısında ortak görüş bildiren Federasyon ve dernek temsilcileri, siyasi gelişmelere de dikkat çektiler. Ülke menfatleri ve Devletin bekaası için güç birliği ile ortak mesaj veren temsilciler, siyasilerin de dikatini çekilmesi gerektiği görüşünde birleştiler. Bazı başkanlar gerekirse siyasi yapılanmaya gidilebileceği görüşünü dile getirirken, genel olarak mevcut siyasi yapıların dernekleri dikkate alması ve kendilerine çeki düzen vermesi istendi.

 Yörük Türkmen Kültür dernekleri ve federasyon temsilcileri, Yörük Türkmen derneklerini dikkate alınması gerektiğini, derneklerin partilere önereceği isimlerin TBMM’de temsil hakkı verilmesi gerektiğini, aksi halde önerilerini dikkate almayan siyasi partileri de derneklerin dikkate almayacağı ortak mesaj oldu. Ortak mesajda, “Ne Osmanlı’nın, ne de Selçuklu’nun, geçmişteki bütük Türk Devletlerinin sağı solu bölünmüşlüğü yoktu. Bir tek gerçek vardı; O da Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğü, vatanı, toprağı ve bayrağıdır. Bu ortak be birinci öncelikli değerlerimiz hiç bir zaman yok sayılamaz. Buna göre de, herşey Türk için Türk Kültürü’ne göre olmalıdır” görüşü benimsendi. Federasyon ve alt dernek temsilcileri, bundan sonra da çeşitli illerde birlik beraberlik kurultaylarının devam edeceğini söyledi.

Yorumlar (1)
 • 03 Kasım 2012 tarihinde Nafi Çağlar MAHMATLI tarafından

  Serik AKNEDİZ GAZETESİ ; yazınız ve güzel değerlendirmeniz için teşekkür ederiz… Etkinliğimize katılan başta Mustafa KUŞ olamak üzere Antalya’daki bütün başkanlara saygılarımı
  sunuyorum…

  Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Eğitim Kültür
  Dayanışma ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu

Yorum Yaz • . .KÜLTÜR ABİDESİ GAZİANTEP
  Dünya dostluk ve dayanışma derneği başkanı; Sedat Adakan’ın misafiri olarak Gaziantep’te düzenlenen ‘Türkiye Kültür dernekleri kurultayı’na katıldık .Kurultayın ana temasını dan bahsetmeden önce Gazi Şehirde bıraktıklarımı ama hep içimde olanları anlatmak istiyorum .
  Gaziantep;
  Her tarafı buram buram kahramanlık kokuyor Antep’in . Bu şehre Gazi Ünvanını verenin ellerini öpmek gerek .
  Milli mücadele döneminde tek yürek olmuş bir halk , tek can olmuş bir kuvay-i milliye .
  Öyle bir inanç ki 6317 şehit,
  Ben Antepliyim, Şahin’im ağam.
  Mavzer omuzuma yük.
  Ben yumruklarımla dövüşeceğim.
  Yumruklarım memleket kadar büyük.
  Şahin Bey’lerin yurdu Antep.
  Tek bir inanç var ’ Vatan uğruna Can’.
  Kahraman Türk Evlatlarının vatanı Gaziantep .
  Öyle ki şehir ekonomi anlamında kendini kanıtlamış; 5. organize sanayisin temelleri atılalı çok olmadan yer kalmamış ve şuan 6. Organize sanayi bölgesinin çalışmalarına başlamış bir Antep .
  Her zaman Sivas’ı anlatırken Kültürün Başkenti diyordum ,Antep’i gördükten sonra benim için kültür abidesidir, Antep.
  İnsanıyla,yemek kültürüyle,vatan severliğiyle,tarihi dokusuyla Antep Gaziantep be ağam.
  Sivas’tan sonra Hayran olduğum ikinci şehir oldu Antep .
  Türkiye Kültür dernekleri buluşmasını Sivas Belediye başkanında bol bol ziyaret ettiği , Mahmatlı Hacı Ömer Oymağı Derneği organizesinde gerçekleşti .
  Programa geçelim;
  Türk Dünyası ülkelerinden;
  Kırgızistan,Kosova,Kerkük,Azerbaycan,Makedonya,İran ve Suriye’den 20 Türk dünyası genci katıldı .Kurultayın ana teması kültür dernekleri arasında birlik sağlayıp Türkiye’de yapılacak çalışmalarda daha çok birlik ve dostluk sağlamaktı .
  Kurultay hedefine ulaştı .Kurultaydan sonra yapılan oylamalar sonucunda Toplantıların ,Kurultayların devamına karar alındı.
  Kurultayın 1. Günü o eşsiz konferans salonuyla Gaziantep Türk ocakları Seminer Salonunda yapıldı neden eşsiz , öyle bir tarihi doku içeriyor ki hayran kalmamak elde değil.
  18:00 da başlayan programda ilk olarak Prof .Dr. Ahmet Arslan; Tarihte Genetik,Biyolojik ve Mitolojik olarak İnsanlığın Atası Türkler Tezi paneli yapıldı daha sonra konuşmayı Araştırmacı Yazar, Mithat Çubuk Aldı ve Tarihte Türkler Ve Türklerin Damgaların.
  Kurultayın 2. Gününde ise Oğuz Boyları Federasyon Binası bahçesinde yapılan daha çok kaynaşma havasında olan program Şahinbey kaymakamı eşsiz hitabıyla içtenlikle verdiği dostluk ve dayanışma mesajlarıyla can buldu . Sayın kaymakamın konuşmasını dinledikten sonra şöyle bir kanı canlandı kafamda ‘Olursa Böyle Bir Kaymakamın Olsun ‘.
  Ve kurultayın sonunda 2012-1013 yılında yapılacak etkinliklerden bahsedilerek program sonlandırıldı .
  Mehmet Akif’in dediği gibi;
  Sahipsiz Vatanın Batması Haktır,
  Sen Sahip Çıkarsan Bu VATAN Batmayacaktır..!
  Ve Göstermiş Olduğu İlgi ve Misafirperverlikten dolayı Ökkeş GÜN Animize ve Nafi Çağlar Hocamıza bir kere daha teşekkür ediyorum…

  http://sivaspostasi.com.tr/kultur-abidesi-gaziantep/
AkitHaberTurkSabahAkşamHürriyetTakvimAnayurtMilatTarafBirgünMilli GazeteTürkiyeBugünMilliyetVatanCumhuriyetOrtadoğuYeni AsyaDünyaÖzgür GündemYeni ÇağEvrenselPostaYeni MesajFanatikRadikalYeni ŞafakFotomaçSözcüZamanGüneş
İstanbul Parçalı Bulutlu
İstanbul 10°C
Diğer İller
Bati Trakya Türkleri'nin sesi Gaziantep'de yayinlanacak

ozkan_huseyin_gazi_antep_yocusu
Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluşacaklar. (Gaziantep’teki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahibidir.)
Dernek Başkanları, Yörük Türkmen – Beyleri,  Boy Beyleri ve Oymak Beyleri, kendi aralarında tanışabilmek, kaynaşabilmek, ortak bir düşünce ve hedefler doğrultusunda birlikte hareket edebilmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirilecektir.
Toplantıya Katılacak olan Dernekler:
Dünya Gençleri Dostluk Derneği:         Sedat Adakan
Doğu Türkistan Temsilcisi:             Hızırbeg
Irak Milli Türkmen Temsilcisi:         Sağdun Köprülü
Güney Azerbaycan Temsilcisi,:        Ramin Marağalı
Osmaniye Saçıkara Yörükleri Derneği:     Bestami Erdem
Şanlıurfa Karacadağ Türkmenleri Derneği:     Nusret Kaya
Muğla Yörük Obaları Derneği:         Orhan Akcan
Aydın Yörük Efe Kültür Derneği:         Muhsin Aydoğdu
İzmir Yörükler Eğitim Kültür Derneği:     Mehmet Gülcan
Sarıkeçili Yörükleri Derneği,:        Pervin Çoban
Afyon Yörük Türkmen Derneği:          Şakir Altıntaş
Antalya Serik Yörükleri Derneği:         Mustafa Kuş
Antalya 11 Kasım Derneği:             Recep Özdemir
Isparta Yalvaç Yörük Derneği:         Mehmet Leylek
Konya Saçıkara Yörükleri Derneği:         Süleyman Avcı
Şanlıurfa Karakeçililer Derneği,          Abdulkadir Akil
Şanlıurfa Suruç Karakeçiler Derneği:     Cindi Yıldız
Kırşehir Karacakurtlar Derneği:         Serdar Güneş
Tokat Kızık Derneği:                Mustafa Gürsoy
Bulu Kızık Derneği:                 Mehmet Özçelik
Bursa Kızık Köyleri Derneği:         Ertuğrul Sünel
Malatya Kızık Köyü Derneği:        İbrahim Bozkurt
İstanbul Niğde Mahmatlı Derneği:         Talip Peker
Nevşehir Mahmatlı Derneği:             Faruk Ceyhan
Gaziantep Mahmatlı Hacıömer Derneği:     Nafi Çağlar
Gaziantep Kuvva-i Mücahitler Derneği:    M. Demir Atmalı
Gaziantep Elbeyliler Derneği,:        Fayık Akyılmaz
Gaziantep Rışvanlar Derneği:          Ali Avcı
Gaziantep Karakoyunlular Derneği:        Yakup Özbay
Gaziantep Delyanlılar Derneği:         M. Ali Kuş
Gaziantep Türkmenler Derneği:         Hasan Aydın
Gaziantep Kızkapanlılar Derneği:        Şahin Yavuz Atmaca
Gaziantep Hacı Hamzalar Derneği:         Mıstık Kiya
Gaziantep Kayı Karara keçililer (Ali Bayramoğluları) Derneği
Gaziantep (Yazla Barakları) Derneği
Gaziantep’teki Musabeyliler Derneği
Gaziantep’teki Karadenizliler Derneği
Gaziantep’teki Erzurumlular
Gaziantep’teki Malatyalılar
Gaziantep’teki Muşlular Derneği
Gaziantep Halfetiler Derneği
Gaziantep’teki Burdurlular-Antalyalılar Derneği
Gaziantep Musabeyliler Derneği
Gaziantep’teki Vanlılar Derneği
Gaziantep Adıyamanlılar Derneği
Gaziantep Bilecikliler Derneği
Gaziantep’teki Mardinliler Derneği
Gaziantep Cecysler Derneği
Gaziantep Hazel’e Derneği
Gaziantep Bereketler Derneği
Gaziantep’teki Siirtliler Derneği


Bu kurultaya Kısa Adı BATTAM olan “Batı Trakya Türkleri Araştırma Merkezi” Başkanı Prof. Dr. (hc) Özkan Hüseyin’de ONUR konuğu olarak davet edilmiştir.

Prof. Dr. Özkan Hüseyin, Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi, Nusret Kaya  Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verecektir…
mugla_yorukleri

Kaynak ; Aytürk
Batı Trakya Türkü'nün Sesi Gaziantep'te Yankılandı

 
Haberler ve Yorumlar
BATI TRAKYA TÜRKÜ’NÜN SESİ GAZİANTEP’TE YANKILANDI

BATI TRAKYA TÜRKÜ’NÜN SESİ GAZİANTEP’TE YANKILANDI

 

Urfa-Suruç ile ilgili yorumlarımızı yarın yayınlayacağız.....

BATI TRAKYA TÜRKÜ’NÜN SESİ GAZİANTEP`TE YANKILANDI

Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi, Nusret Kaya Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verdik. Ödük sahileri ödüllerini, Gaziantep Merkez ilçe kaymakamlarının elinden aldılar...

 

Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular. Gaziantep’teki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahipliği yaptılar…

 

Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular. Gaziantep’teki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahipliği yaptılar… Bu toplantının oluşumunda en çok emeği geçen "Mahmatlı Hacıömerli Derneği" ve  Başkanı Nafi Çağlar, "Elbeyliler Derneği ve  Başkanı Faik Akyılmaz" olmuştur... Bizleri bu toplatıya davet ederek gösterdikleri ne zaket ve kardeşlik duygularından ötürü kendilerine teşekkür ederiz... 

 

Bu tanışma, kaynaşma ve istişare toplantısına Türk Dünyasının her kesiminden ve ülke tensilcileri davet edildi. Biz de bu toplantıya davet edildik ve katıldık…

 

Ayrıca bu toplantıda Gazi Antep Cumhuriyet savcısı Mustafa Peker ve Gaziantep’in her 2 Merkez İlçesi kaymakamları  da bu toplantıda hazır bulundular…

 

Aslında Yörük Türkmen etkinliklerine 6 aydır katılmaktaydık… Birçok etkinliklerine davet edildik. Ama Güneydoğuda bir etkinliklerde yer almadık… Söğüt’te Ertuğrul Gaziyi anma etkinliklerinde Gaziantep Elbeyliler Dernek Başkanı Faik Akyılmaz ile tanıştık. Faik Ağabey bana dedi ki  “Özkan Bey sizi bayramın 4 günü Gaziantep’e davet ediyoruz” dedi. Ben de kendisine “Gayet tabii memnuniyetle katılırız” dedim… Mu muhabbetin üzerine Urfa Suruç Yörük Türkmen Beyi Cindi Yıldız söz alarak, “Özkan Bey biz de sizi Suruç’a” davet ediyoruz dedi… Tamam, “Cindi Ağabey size de uğrarız” dedik. Her ikisi de bu benim oralara katılmamdan çok memnun oldular. Söğüt’te kaldığım 2 gün süre içinde kendilerinin bana anlattıklarına inanansım gelmedi.  Neden inanansım gelmediğini merak edenler olur diye onu da açıklayayım… (Cindi Yılmaz ve Faik Ağabey, 25 sene önce Yörük Türkmen Derneklerini kurmuşlar ve Söğüt Ertuğrul Gazi etkinliklerine de 32 seneden beri katılıyorlarmış… Bana anlattıklarından şunları anladım. Bu her iki Ağabeyimiz gerçekten bu ülkenin çıkarlarını korumuşlar ve Yörük Türkmen kültürünü (TÜRK) de yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi de esirgememişler…) Çünkü bize Doğunun insanlarını hep kötü anlattılar… Hele hele medyadan da buraları için hiç de güzel sözler duymadık…

 

Aradan belli bir zaman geçtikten sonra telefonla beni Gaziantep Mahmatlı Oymağı Beyi Nafi Çağlar aradı. “Ağabey açık adresini verirmişsiniz, sizi Gaziantep’teki etkinliğimize davet edeceğiz” dedi.

 

Bayramın 2. Günü bir yerde bayramlaşma esnasında “Gaziantep’e ve Urfa’ya dernek toplantılarına katılıp Batı Trakya Türklerinin kültürel değerlerini anlatacağım” dedim. Arkadaşlarımın bazısı sessiz kaldı bazısı da sen aklımı yedin dediler… Ama ben kimseye kulak asmadım. Kafama takmıştım bir kere oralara gidip kendi gözümle oraları görecem ve buralardaki insanlarla da kendim konuşacaktım…

 

Nafi Çağlar Bey Bursa Kızık Boyu olan Dernek Başkanını Ertuğrul Sünel ve yine Cumalı Kızık Muhtarı Ahmet Kuş’u davet etmişler. Biz 3 kişi bir araya geldik, ne şekil ve ne zaman nerede nasıl hareket edeceğimizi beraberce kararlaştırdık…

 

Gün geldi beraberce Gaziantep’e hareket ettik. 18 saat yolculuktan sonra Gaziantep’e vardık. Bizi terminalden Nafi Bey kendi arabasıyla alıp Elbeyliler Dernek lokaline götürdü. Bizi büyük bir kalabalık gurup karşıladı. Sabah kahvaltımız dernek lokalinde yaptık…

Sabah kahvaltısından sonra tanışma toplantısı başladı. Herkes kendini tanıttırdı. Kendi kültürel değerleriyle ilgili bilgiler ve ileriki günlerde birlikte hareket edebilmeleri için öneriler sundular…

 

Biz de zaten Batı Trakya’yı tanıtan buruşur daha önceden hazırlamıştık, onları katılımcılara dağıttık.

 

Ayrıca, Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi, Nusret Kaya  Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verdik. Ödük sahileri ödüllerini, Gaziantep Merkez ilçe kaymakamlarının  elinden aldılar...


Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular.

Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi, Nusret Kaya Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verdik. Ödük sahileri ödüllerini, Gaziantep Merkez ilçe kaymakamlarının elinden aldılar...

 

Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular. Gaziantep'teki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahipliği yaptılar…

 

Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular. Gaziantep'teki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahipliği yaptılar… Bu toplantının oluşumunda en çok emeği geçen "Mahmatlı Hacıömerli Derneği" ve  Başkanı Nafi Çağlar, "Elbeyliler Derneği ve  Başkanı Faik Akyılmaz" olmuştur... Bizleri bu toplatıya davet ederek gösterdikleri ne zaket ve kardeşlik duygularından ötürü kendilerine teşekkür ederiz... 

 

Bu tanışma, kaynaşma ve istişare toplantısına Türk Dünyasının her kesiminden ve ülke tensilcileri davet edildi. Biz de bu toplantıya davet edildik ve katıldık…

 

Ayrıca bu toplantıda Gazi Antep Cumhuriyet savcısı Mustafa Peker ve Gaziantep'in her 2 Merkez İlçesi kaymakamları  da bu toplantıda hazır bulundular…

 

Aslında Yörük Türkmen etkinliklerine 6 aydır katılmaktaydık… Birçok etkinliklerine davet edildik. Ama Güneydoğuda bir etkinliklerde yer almadık… Söğüt'te Ertuğrul Gaziyi anma etkinliklerinde Gaziantep Elbeyliler Dernek Başkanı Faik Akyılmaz ile tanıştık. Faik Ağabey bana dedi ki  "Özkan Bey sizi bayramın 4 günü Gaziantep'e davet ediyoruz" dedi. Ben de kendisine "Gayet tabii memnuniyetle katılırız" dedim… Mu muhabbetin üzerine Urfa Suruç Yörük Türkmen Beyi Cindi Yıldız söz alarak, "Özkan Bey biz de sizi Suruç'a" davet ediyoruz dedi… Tamam, "Cindi Ağabey size de uğrarız" dedik. Her ikisi de bu benim oralara katılmamdan çok memnun oldular. Söğüt'te kaldığım 2 gün süre içinde kendilerinin bana anlattıklarına inanansım gelmedi.  Neden inanansım gelmediğini merak edenler olur diye onu da açıklayayım… (Cindi Yılmaz ve Faik Ağabey, 25 sene önce Yörük Türkmen Derneklerini kurmuşlar ve Söğüt Ertuğrul Gazi etkinliklerine de 32 seneden beri katılıyorlarmış… Bana anlattıklarından şunları anladım. Bu her iki Ağabeyimiz gerçekten bu ülkenin çıkarlarını korumuşlar ve Yörük Türkmen kültürünü (TÜRK) de yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi de esirgememişler…) Çünkü bize Doğunun insanlarını hep kötü anlattılar… Hele hele medyadan da buraları için hiç de güzel sözler duymadık…

 

Aradan belli bir zaman geçtikten sonra telefonla beni Gaziantep Mahmatlı Oymağı Beyi Nafi Çağlar aradı. "Ağabey açık adresini verirmişsiniz, sizi Gaziantep'teki etkinliğimize davet edeceğiz" dedi.

 

Bayramın 2. Günü bir yerde bayramlaşma esnasında"Gaziantep'e ve Urfa'ya dernek toplantılarına katılıp Batı Trakya Türklerinin kültürel değerlerini anlatacağım" dedim. Arkadaşlarımın bazısı sessiz kaldı bazısı da sen aklımı yedin dediler… Ama ben kimseye kulak asmadım. Kafama takmıştım bir kere oralara gidip kendi gözümle oraları görecem ve buralardaki insanlarla da kendim konuşacaktım…

 

Nafi Çağlar Bey Bursa Kızık Boyu olan Dernek Başkanını Ertuğrul Sünel ve yine Cumalı Kızık Muhtarı Ahmet Kuş'u davet etmişler. Biz 3 kişi bir araya geldik, ne şekil ve ne zaman nerede nasıl hareket edeceğimizi beraberce kararlaştırdık…

 

Gün geldi beraberce Gaziantep'e hareket ettik. 18 saat yolculuktan sonra Gaziantep'e vardık. Bizi terminalden Nafi Bey kendi arabasıyla alıp Elbeyliler Dernek lokaline götürdü. Bizi büyük bir kalabalık gurup karşıladı. Sabah kahvaltımız dernek lokalinde yaptık…

Sabah kahvaltısından sonra tanışma toplantısı başladı. Herkes kendini tanıttırdı. Kendi kültürel değerleriyle ilgili bilgiler ve ileriki günlerde birlikte hareket edebilmeleri için öneriler sundular…

 

Biz de zaten Batı Trakya'yı tanıtan buruşur daha önceden hazırlamıştık, onları katılımcılara dağıttık.

 

Ayrıca, Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi, Nusret Kaya  Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verdik. Ödük sahileri ödüllerini, Gaziantep Merkez ilçe kaymakamlarının  elinden aldılar...

 

Facebook 


Kaynak ; Sondakika.com

Çarşamba, 30 Kasım -0001 00:00

BATI TRAKYA TÜRKÜ’NÜN SESİ GAZİANTEP’TE YANKILANDI

Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi, Nusret Kaya Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verdik. Ödük sahileri ödüllerini, Gaziantep Merkez ilçe kaymakamlarının elinden aldılar...

 

Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular. Gaziantep’teki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahipliği yaptılar…

 

Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular. Gaziantep’teki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahipliği yaptılar… Bu toplantının oluşumunda en çok emeği geçen "Mahmatlı Hacıömerli Derneği" ve  Başkanı Nafi Çağlar, "Elbeyliler Derneği ve  Başkanı Faik Akyılmaz" olmuştur... Bizleri bu toplatıya davet ederek gösterdikleri ne zaket ve kardeşlik duygularından ötürü kendilerine teşekkür ederiz...

 

Bu tanışma, kaynaşma ve istişare toplantısına Türk Dünyasının her kesiminden ve ülke tensilcileri davet edildi. Biz de bu toplantıya davet edildik ve katıldık…

 

Ayrıca bu toplantıda Gazi Antep Cumhuriyet savcısı Mustafa Peker ve Gaziantep’in her 2 Merkez İlçesi kaymakamları  da bu toplantıda hazır bulundular…

 

Aslında Yörük Türkmen etkinliklerine 6 aydır katılmaktaydık… Birçok etkinliklerine davet edildik. Ama Güneydoğuda bir etkinliklerde yer almadık… Söğüt’te Ertuğrul Gaziyi anma etkinliklerinde Gaziantep Elbeyliler Dernek Başkanı Faik Akyılmaz ile tanıştık. Faik Ağabey bana dedi ki  “Özkan Bey sizi bayramın 4 günü Gaziantep’e davet ediyoruz” dedi. Ben de kendisine “Gayet tabii memnuniyetle katılırız” dedim… Mu muhabbetin üzerine Urfa Suruç Yörük Türkmen Beyi Cindi Yıldız söz alarak, “Özkan Bey biz de sizi Suruç’a” davet ediyoruz dedi… Tamam, “Cindi Ağabey size de uğrarız” dedik. Her ikisi de bu benim oralara katılmamdan çok memnun oldular. Söğüt’te kaldığım 2 gün süre içinde kendilerinin bana anlattıklarına inanansım gelmedi.  Neden inanansım gelmediğini merak edenler olur diye onu da açıklayayım… (Cindi Yılmaz ve Faik Ağabey, 25 sene önce Yörük Türkmen Derneklerini kurmuşlar ve Söğüt Ertuğrul Gazi etkinliklerine de 32 seneden beri katılıyorlarmış… Bana anlattıklarından şunları anladım. Bu her iki Ağabeyimiz gerçekten bu ülkenin çıkarlarını korumuşlar ve Yörük Türkmen kültürünü (TÜRK) de yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi de esirgememişler…) Çünkü bize Doğunun insanlarını hep kötü anlattılar… Hele hele medyadan da buraları için hiç de güzel sözler duymadık…

 

Aradan belli bir zaman geçtikten sonra telefonla beni Gaziantep Mahmatlı Oymağı Beyi Nafi Çağlar aradı. “Ağabey açık adresini verirmişsiniz, sizi Gaziantep’teki etkinliğimize davet edeceğiz” dedi.

 

Bayramın 2. Günü bir yerde bayramlaşma esnasında “Gaziantep’e ve Urfa’ya dernek toplantılarına katılıp Batı Trakya Türklerinin kültürel değerlerini anlatacağım” dedim. Arkadaşlarımın bazısı sessiz kaldı bazısı da sen aklımı yedin dediler… Ama ben kimseye kulak asmadım. Kafama takmıştım bir kere oralara gidip kendi gözümle oraları görecem ve buralardaki insanlarla da kendim konuşacaktım…

 

Nafi Çağlar Bey Bursa Kızık Boyu olan Dernek Başkanını Ertuğrul Sünel ve yine Cumalı Kızık Muhtarı Ahmet Kuş’u davet etmişler. Biz 3 kişi bir araya geldik, ne şekil ve ne zaman nerede nasıl hareket edeceğimizi beraberce kararlaştırdık…

 

Gün geldi beraberce Gaziantep’e hareket ettik. 18 saat yolculuktan sonra Gaziantep’e vardık. Bizi terminalden Nafi Bey kendi arabasıyla alıp Elbeyliler Dernek lokaline götürdü. Bizi büyük bir kalabalık gurup karşıladı. Sabah kahvaltımız dernek lokalinde yaptık…

Sabah kahvaltısından sonra tanışma toplantısı başladı. Herkes kendini tanıttırdı. Kendi kültürel değerleriyle ilgili bilgiler ve ileriki günlerde birlikte hareket edebilmeleri için öneriler sundular…

 

Biz de zaten Batı Trakya’yı tanıtan buruşur daha önceden hazırlamıştık, onları katılımcılara dağıttık.

 

Ayrıca, Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi, Nusret Kaya  Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verdik. Ödük sahileri ödüllerini, Gaziantep Merkez ilçe kaymakamlarının  elinden aldılar...

 

 

 
 

Okunma 618 defa

Resim Galerisi


 • Download this image" class="sigProLink" style="width: 200px; height: 160px;" href="http://www.rodopruzgari.com/media/k2/galleries/1742/DSC07023.JPG" target="_blank" rel="lightbox[gallery17c5fbb257]">

 • Download this image" class="sigProLink" style="width: 200px; height: 160px;" href="http://www.rodopruzgari.com/media/k2/galleries/1742/DSC07079.JPG" target="_blank" rel="lightbox[gallery17c5fbb257]">

 • Download this image" class="sigProLink" style="width: 200px; height: 160px;" href="http://www.rodopruzgari.com/media/k2/galleries/1742/DSC07108.JPG" target="_blank" rel="lightbox[gallery17c5fbb257]">

Kaynak ; Rodop Rüzgarı
Haberler ve Yorumlar
BATI TRAKYA TÜRKÜ’NÜN SESİ GAZİANTEP’TE YANKILANDI

BATI TRAKYA TÜRKÜ’NÜN SESİ GAZİANTEP’TE YANKILANDI

 

Urfa-Suruç ile ilgili yorumlarımızı yarın yayınlayacağız.....

BATI TRAKYA TÜRKÜ’NÜN SESİ GAZİANTEP`TE YANKILANDI

Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi, Nusret Kaya Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verdik. Ödük sahileri ödüllerini, Gaziantep Merkez ilçe kaymakamlarının elinden aldılar...

 

Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular. Gaziantep’teki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahipliği yaptılar…

 

Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular. Gaziantep’teki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahipliği yaptılar… Bu toplantının oluşumunda en çok emeği geçen "Mahmatlı Hacıömerli Derneği" ve  Başkanı Nafi Çağlar, "Elbeyliler Derneği ve  Başkanı Faik Akyılmaz" olmuştur... Bizleri bu toplatıya davet ederek gösterdikleri ne zaket ve kardeşlik duygularından ötürü kendilerine teşekkür ederiz... 

 

Bu tanışma, kaynaşma ve istişare toplantısına Türk Dünyasının her kesiminden ve ülke tensilcileri davet edildi. Biz de bu toplantıya davet edildik ve katıldık…

 

Ayrıca bu toplantıda Gazi Antep Cumhuriyet savcısı Mustafa Peker ve Gaziantep’in her 2 Merkez İlçesi kaymakamları  da bu toplantıda hazır bulundular…

 

Aslında Yörük Türkmen etkinliklerine 6 aydır katılmaktaydık… Birçok etkinliklerine davet edildik. Ama Güneydoğuda bir etkinliklerde yer almadık… Söğüt’te Ertuğrul Gaziyi anma etkinliklerinde Gaziantep Elbeyliler Dernek Başkanı Faik Akyılmaz ile tanıştık. Faik Ağabey bana dedi ki  “Özkan Bey sizi bayramın 4 günü Gaziantep’e davet ediyoruz” dedi. Ben de kendisine “Gayet tabii memnuniyetle katılırız” dedim… Mu muhabbetin üzerine Urfa Suruç Yörük Türkmen Beyi Cindi Yıldız söz alarak, “Özkan Bey biz de sizi Suruç’a” davet ediyoruz dedi… Tamam, “Cindi Ağabey size de uğrarız” dedik. Her ikisi de bu benim oralara katılmamdan çok memnun oldular. Söğüt’te kaldığım 2 gün süre içinde kendilerinin bana anlattıklarına inanansım gelmedi.  Neden inanansım gelmediğini merak edenler olur diye onu da açıklayayım… (Cindi Yılmaz ve Faik Ağabey, 25 sene önce Yörük Türkmen Derneklerini kurmuşlar ve Söğüt Ertuğrul Gazi etkinliklerine de 32 seneden beri katılıyorlarmış… Bana anlattıklarından şunları anladım. Bu her iki Ağabeyimiz gerçekten bu ülkenin çıkarlarını korumuşlar ve Yörük Türkmen kültürünü (TÜRK) de yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi de esirgememişler…) Çünkü bize Doğunun insanlarını hep kötü anlattılar… Hele hele medyadan da buraları için hiç de güzel sözler duymadık…

 

Aradan belli bir zaman geçtikten sonra telefonla beni Gaziantep Mahmatlı Oymağı Beyi Nafi Çağlar aradı. “Ağabey açık adresini verirmişsiniz, sizi Gaziantep’teki etkinliğimize davet edeceğiz” dedi.

 

Bayramın 2. Günü bir yerde bayramlaşma esnasında “Gaziantep’e ve Urfa’ya dernek toplantılarına katılıp Batı Trakya Türklerinin kültürel değerlerini anlatacağım” dedim. Arkadaşlarımın bazısı sessiz kaldı bazısı da sen aklımı yedin dediler… Ama ben kimseye kulak asmadım. Kafama takmıştım bir kere oralara gidip kendi gözümle oraları görecem ve buralardaki insanlarla da kendim konuşacaktım…

 

Nafi Çağlar Bey Bursa Kızık Boyu olan Dernek Başkanını Ertuğrul Sünel ve yine Cumalı Kızık Muhtarı Ahmet Kuş’u davet etmişler. Biz 3 kişi bir araya geldik, ne şekil ve ne zaman nerede nasıl hareket edeceğimizi beraberce kararlaştırdık…

 

Gün geldi beraberce Gaziantep’e hareket ettik. 18 saat yolculuktan sonra Gaziantep’e vardık. Bizi terminalden Nafi Bey kendi arabasıyla alıp Elbeyliler Dernek lokaline götürdü. Bizi büyük bir kalabalık gurup karşıladı. Sabah kahvaltımız dernek lokalinde yaptık…

Sabah kahvaltısından sonra tanışma toplantısı başladı. Herkes kendini tanıttırdı. Kendi kültürel değerleriyle ilgili bilgiler ve ileriki günlerde birlikte hareket edebilmeleri için öneriler sundular…

 

Biz de zaten Batı Trakya’yı tanıtan buruşur daha önceden hazırlamıştık, onları katılımcılara dağıttık.

 

Ayrıca, Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi, Nusret Kaya  Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verdik. Ödük sahileri ödüllerini, Gaziantep Merkez ilçe kaymakamlarının  elinden aldılar...


Kaynak ; Türk Meclisi  / Batı Trakya


haberler
Batı Trakya Türklerinin Sesi Gazi Antep'de Yankılandı
Pazar, 21 Nisan 2013 23:49

Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, (Urfa-Siverek Karakeçililer Derneği Başkanı) Yörük Türkmen Karakeçililer Aşiretine Mensup Abdulkadir AKIL, Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi.

Nusret Kaya Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verdik. Ödül sahileri ödüllerini, Gaziantep Merkez ilçe kaymakamlarının elinden aldılar...

Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular. Gaziantep’teki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahipliği yaptılar…

Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular. Gaziantep’teki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahipliği yaptılar… Bu toplantının oluşumunda en çok emeği geçen "Mahmatlı Hacıömerli Derneği" ve  Başkanı Nafi Çağlar, "Elbeyliler Derneği ve  Başkanı Faik Akyılmaz" olmuştur... Bizleri bu toplatıya davet ederek gösterdikleri nezaket ve kardeşlik duygularından ötürü kendilerine teşekkür ederiz...

Bu tanışma, kaynaşma ve istişare toplantısına Türk Dünyasının her kesiminden ve ülke temsilcileri davet edildi. Biz de bu toplantıya davet edildik ve katıldık…

Ayrıca bu toplantıda Gazi Antep Cumhuriyet savcısı Mustafa Peker ve Gaziantep’in her 2 Merkez İlçesi kaymakamları  da bu toplantıda hazır bulundular…

Aslında Yörük Türkmen etkinliklerine 6 aydır katılmaktaydık… Birçok etkinliklerine davet edildik. Ama Güneydoğuda bir etkinliklerde yer almadık… Söğüt’te Ertuğrul Gaziyi anma etkinliklerinde Gaziantep Elbeyliler Dernek Başkanı Faik Akyılmaz ile tanıştık. Faik Ağabey bana dedi ki  “Özkan Bey sizi bayramın 4 günü Gaziantep’e davet ediyoruz” dedi. Ben de kendisine “Gayet tabii memnuniyetle katılırız” dedim… Mu muhabbetin üzerine Urfa Suruç Yörük Türkmen Beyi Cindi Yıldız söz alarak, “Özkan Bey biz de sizi Suruç’a” davet ediyoruz dedi… Tamam, “Cindi Ağabey size de uğrarız” dedik. Her ikisi de bu benim oralara katılmamdan çok memnun oldular. Söğüt’te kaldığım 2 gün süre içinde kendilerinin bana anlattıklarına inananAsım gelmedi.  Neden inananAsım gelmediğini merak edenler olur diye onu da açıklayayım… (Cindi Yılmaz ve Faik Ağabey, 25 sene önce Yörük Türkmen Derneklerini kurmuşlar ve Söğüt Ertuğrul Gazi etkinliklerine de 32 seneden beri katılıyorlarmış… Bana anlattıklarından şunları anladım. Bu her iki Ağabeyimiz gerçekten bu ülkenin çıkarlarını korumuşlar ve Yörük Türkmen kültürünü (TÜRK) de yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi de esirgememişler…) Çünkü bize Doğunun insanlarını hep kötü anlattılar… Hele hele medyadan da buraları için hiç de güzel sözler duymadık…

Aradan belli bir zaman geçtikten sonra telefonla beni Gaziantep Mahmatlı Oymağı Beyi Nafi Çağlar aradı. “Ağabey açık adresini verir misiniz, sizi Gaziantep’teki etkinliğimize davet edeceğiz” dedi.

Bayramın 2. Günü bir yerde bayramlaşma esnasında “Gaziantep’e ve Urfa’ya dernek toplantılarına katılıp Batı Trakya Türklerinin kültürel değerlerini anlatacağım” dedim. Arkadaşlarımın bazısı sessiz kaldı bazısı da sen aklımı yedin dediler… Ama ben kimseye kulak asmadım. Kafama takmıştım bir kere oralara gidip kendi gözümle oraları görecem ve buralardaki insanlarla da kendim konuşacaktım…

Nafi Çağlar Bey Bursa Kızık Boyu olan Dernek Başkanını Ertuğrul Sünel ve yine Cumalı Kızık Muhtarı Ahmet Kuş’u davet etmişler. Biz 3 kişi bir araya geldik, ne şekil ve ne zaman nerede nasıl hareket edeceğimizi beraberce kararlaştırdık…

Gün geldi beraberce Gaziantep’e hareket ettik. 18 saat yolculuktan sonra Gaziantep’e vardık. Bizi terminalden Nafi Bey kendi arabasıyla alıp Elbeyliler Dernek lokaline götürdü. Bizi büyük bir kalabalık gurup karşıladı. Sabah kahvaltımız dernek lokalinde yaptık…

Sabah kahvaltısından sonra tanışma toplantısı başladı. Herkes kendini tanıttı. Kendi kültürel değerleriyle ilgili bilgiler ve ileriki günlerde birlikte hareket edebilmeleri için öneriler sundular…

Biz de zaten Batı Trakya’yı tanıtan buruşur daha önceden hazırlamıştık, onları katılımcılara dağıttık.

Ayrıca, Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, Urfa-Siverek Karakeçililer Derneği Başkanı Yörük Türkmen Karakeçililer Aşiretine Mensup Abdulkadir AKIL  ,Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi, Nusret Kaya  Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verdik. Ödük sahileri ödüllerini, Gaziantep Merkez ilçe kaymakamlarının  elinden aldılar...

 
SANLIURFA-SURUÇ HARMAN ALAN KÖYÜNDEN SELAMLAR
Pazar, 21 Nisan 2013 23:26

Gittiğimiz her yerde Batı Trakya Türklerini tanıtmayı da ihmal etmedik...

 

Harmanalan Köyü, Urfa'nın Suruç Kazasının Suriye sınırına 5 km yakınında olan, Yörük Türkmen Karakeçililer Aşiretinden Cindi Yılmaz BEY' e ait olan, 35 Hanelik bir köyümüz… Aynı aşirete bağlı daha 17 köy ve mezra mevcuttur...

 

Gaziantep’ten sonraki yolculuğumuz, Suruç-Harmanalan köyüne oldu. Gaziantep'ten Siverek (Siverek Karakeçililer Derneği Başkanı) Yörük Türkmen Karakeçililer Aşiretine Mensup Abdulkadir AKIL BEY ileŞanlıurfa-Suruç (Yörük Türkmen Aşireti Beyi Cindi YILDIZ BEY bizi arabalarına alıp kendi köylerine götürdüler... Zaten daha önceden Cindi Yıldız BEY’e Doğuya gelip oralarını görmek istediğimi kendisine beyan etmiştim. O da haliyle bizi kendi köylerine davet etmişti.

 

İlk akşamı Cindi Yıldız Beyin “Her kabul” misafir hanesinde konakladık… Bu misafirhaneye her kim gelirse gelsin kabul görür, yer içer ve o akşam bu malik hanede konaklar… Biz de, Cumalı Kızık Muhtarı Ahmet Kuş, Kızık Köyleri Derneği Başkanın Ertuğrul Sünel, ile birlik de bu konakta misafir edildik…

 

Cindi Yıldız BEY, Ertuğrul Gazi ve Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osman BEY’İN Büyük Dedeleri olan Süleyman Şahın Torunları oluyorlar… Onlar ilk ve asıl bu toprakların sahipleri olan öz be öz Kayı Boyu Oğuz Türklerdendirler… İlk buraya yerleştikleri zaman Kayı Haniler, daha sonra da Tuğrul Haniler olarak adlandırılmışlar… Süleyman Şah oğlu dünyaya gelince büyük dedelerinin isminin başına Er ekleyerek oğlunun ismini Ertuğrul koymuştur.

 

Süleyman Şah Fırat Nehrini geçerken nehirde boğulunca, Süleyman Şahın Oğlu olan Ertuğrul Bey burası bize yaramadı deyip bu topraklardan ayrılmış… Ertuğrul Beyle giden gitmiş, gitmeyenlerde bu topraklarda kalmışlar… Ertuğrul Gazinin oğlu Osman Bey’e de İmparatorluk kurmak nasip olmuş…

 

Urfa-Siverek'te olan Yörük Türkmenler de aynı boya mensup olan akraba topluluklardır… Öz be Öz Türkmenlerdir…  Hepimiz aynı köke mensup OĞUZ boyundanız Batıdaki Kardeşlerimiz bu insanlarımızla kucaklaşması için her türlü yöntemi denemelidirler… Doğudaki insanlarımız size kucak açmışlar, sizi bekliyorlar… İnanıyorum ki her Doğulu bir aile, Batıda yaşayan insanlarımızı kendi evlerinde misafir etmeye hazır… Biz gittik gezdik bu dostluğu ve dürüstlüğü gördük… Bu bölge insanlarından sizlere dostluk ve kardeşlik mesajları getirdik… Türkiye düşmanlarının TÜRKİYE üzerindeki ayrıcalıkları ancak bu şekil dostluklarla giderilebilir diye düşünmekteyim… Çünkü, “Biz Bir’iz, Biz Türk’üz”

 

Karakeçili Türkmen gruplarında Türklük Şuuru son derece yüksektir. Günümüze kadar devam etmiş olan Ertuğrul Gaziyi anma törenleri bunu göstermektedir. Karakeçililer Şanlıurfa'ya büyüklerinden alınan bilgiye göre, Süleyman Şah'la beraber Fırat Nehrini takip ederek Suriye'nin ""Rakka" çölünden gelmişlerdir. Tahminen 8.000 nüfus olarak Şanlıurfaya geldikleri söylenmektedir. Sonra bir kısmı Ankara ve çevresi, Gaziantep, Konya, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Sakarya ve Elazız (v.s) yerleşmişlerdir.. Şu an Türkiye sınırları içinde 33 İlde 135 İlçede 618 tane Karakeçili Köyü mevcuttur... Geniş bilgi için İllere Göre karakeçiler http://www.karakecili-asireti.com sitesine bakınız...

 

Elazız'a yerleşen Karakeçililere çar sancaklı denilmektedir. Gaziantep Karakeçililerin bir kısmı "Ali Bayram"olarak bilinmektedir. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı köyler ile Bozova İlçesi Gaz Bek (Tek Ağaç) köyündeki Karakeçililer "Habeş ül Habeş" ailesindendir... Şanlıurfadaki Karakeçililerin büyük aileleri Mireka, Cerraba, Baleki, Toruna ve Aminadır. Bir kısım Karakeçililer de Suriye Arap Cumhuriyeti, Halep Vilayeti "Aynelarap" mıntıkasında yaşamaktadırlar... Halen Gaziantep ve Şanlıurfadaki yaşayan Karakeçililer le akraba ziyaretleri yapılmaktadır...

 

Bizim bu konuda bir fikrimiz olacak... Türkiye'de tur düzenleyen Tur izim firmaları, bu bölgedeki Valiler,  Kaymakamlar, Belediyeler ve Köy Muhtarlarıyla samimi diyalog içinde hareket ederek bu bölgelere (Doğu ve Güneydoğuya)  mahsus önce küçük çapta turlar düzenleyerek, en ucra köşelere kadar giderek, yöre halkıyla kaynaşmaları ve samimi dostluklar kurulmalıdır diye düşünmekteyiz... Bu birimlerde "HALKLA İLİŞKİLER BÜROLARI" kurulmalı ve Batıdaki insanlarımızın Doğudaki insanlarımızla kucaklaşmaları sağlanmalıdır... Türkiye'de birlik ve beraberliğin sağlanması için buna ihtiyaç duyulmaktadır...

 

SURUÇ'un toprakları çok verimli, bazı yerler kır,bazı yerler de ova, ama alabildiğine düz bir araziye sahipler.. Senede 2 sefer verim alanlar var. mesela mercimek ekenler, mercimeğe biçtikleri zaman  bu toprağa ikinci mahsul olarak mısır ve pamuk ekiyorlar... Görebildiğimiz kadar ekilmemiş boş arazi görmedik. Gittiğimiz yerlerde her yer zeytin, nar ve antep fıstığı ağaçlarıyla dolmuş..

 

Yollarda giderken insan boyu yükseklikte borular gördük. Bunlar nedir diye sorduğumuzda, aldığımız cevap Atatürk Barajından arazi sulama kanalları oluşturuluyormuş...

 

 

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 36

Kaynak ; BATTAM


Batı Trakya Türkünün Sesi Gaziantepte...

Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular.

02 Kasım 2012 Cuma 10:00
Bu haber 221 kez okundu
Batı Trakya Türkünün Sesi Gaziantepte...

İlgili Galeriler

Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi, Nusret Kaya Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verdik. Ödük sahileri ödüllerini, Gaziantep Merkez ilçe kaymakamlarının elinden aldılar...
 
Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular. Gaziantepteki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahipliği yaptılar…
 
Gaziantep Dernekleri ve diğer illerden gelen dernek başkanları Elbeyliler derneğinde buluştular. Gaziantepteki tüm Yörük – Türkmen Dernekleri ev sahipliği yaptılar… Bu toplantının oluşumunda en çok emeği geçen Mahmatlı Hacıömerli Derneği ve  Başkanı Nafi Çağlar, Elbeyliler Derneği ve  Başkanı Faik Akyılmaz olmuştur... Bizleri bu toplatıya davet ederek gösterdikleri ne zaket ve kardeşlik duygularından ötürü kendilerine teşekkür ederiz... 
 
Bu tanışma, kaynaşma ve istişare toplantısına Türk Dünyasının her kesiminden ve ülke tensilcileri davet edildi. Biz de bu toplantıya davet edildik ve katıldık…
 
Ayrıca bu toplantıda Gazi Antep Cumhuriyet savcısı Mustafa Peker ve Gaziantepin her 2 Merkez İlçesi kaymakamları  da bu toplantıda hazır bulundular…
 
Aslında Yörük Türkmen etkinliklerine 6 aydır katılmaktaydık… Birçok etkinliklerine davet edildik. Ama Güneydoğuda bir etkinliklerde yer almadık… Söğütte Ertuğrul Gaziyi anma etkinliklerinde Gaziantep Elbeyliler Dernek Başkanı Faik Akyılmaz ile tanıştık. Faik Ağabey bana dedi ki  Özkan Bey sizi bayramın 4 günü Gaziantepe davet ediyoruz dedi. Ben de kendisine Gayet tabii memnuniyetle katılırız dedim… Mu muhabbetin üzerine Urfa Suruç Yörük Türkmen Beyi Cindi Yıldız söz alarak, Özkan Bey biz de sizi Suruça davet ediyoruz dedi… Tamam, Cindi Ağabey size de uğrarız dedik. Her ikisi de bu benim oralara katılmamdan çok memnun oldular. Söğütte kaldığım 2 gün süre içinde kendilerinin bana anlattıklarına inanansım gelmedi.  Neden inanansım gelmediğini merak edenler olur diye onu da açıklayayım… (Cindi Yılmaz ve Faik Ağabey, 25 sene önce Yörük Türkmen Derneklerini kurmuşlar ve Söğüt Ertuğrul Gazi etkinliklerine de 32 seneden beri katılıyorlarmış… Bana anlattıklarından şunları anladım. Bu her iki Ağabeyimiz gerçekten bu ülkenin çıkarlarını korumuşlar ve Yörük Türkmen kültürünü (TÜRK) de yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi de esirgememişler…) Çünkü bize Doğunun insanlarını hep kötü anlattılar… Hele hele medyadan da buraları için hiç de güzel sözler duymadık…
 
Aradan belli bir zaman geçtikten sonra telefonla beni Gaziantep Mahmatlı Oymağı Beyi Nafi Çağlar aradı. Ağabey açık adresini verirmişsiniz, sizi Gaziantepteki etkinliğimize davet edeceğiz dedi.
 
Bayramın 2. Günü bir yerde bayramlaşma esnasında Gaziantepe ve Urfaya dernek toplantılarına katılıp Batı Trakya Türklerinin kültürel değerlerini anlatacağım dedim. Arkadaşlarımın bazısı sessiz kaldı bazısı da sen aklımı yedin dediler… Ama ben kimseye kulak asmadım. Kafama takmıştım bir kere oralara gidip kendi gözümle oraları görecem ve buralardaki insanlarla da kendim konuşacaktım…
 
Nafi Çağlar Bey Bursa Kızık Boyu olan Dernek Başkanını Ertuğrul Sünel ve yine Cumalı Kızık Muhtarı Ahmet Kuşu davet etmişler. Biz 3 kişi bir araya geldik, ne şekil ve ne zaman nerede nasıl hareket edeceğimizi beraberce kararlaştırdık…
 
Gün geldi beraberce Gaziantepe hareket ettik. 18 saat yolculuktan sonra Gaziantepe vardık. Bizi terminalden Nafi Bey kendi arabasıyla alıp Elbeyliler Dernek lokaline götürdü. Bizi büyük bir kalabalık gurup karşıladı. Sabah kahvaltımız dernek lokalinde yaptık…
Sabah kahvaltısından sonra tanışma toplantısı başladı. Herkes kendini tanıttırdı. Kendi kültürel değerleriyle ilgili bilgiler ve ileriki günlerde birlikte hareket edebilmeleri için öneriler sundular…
 
Biz de zaten Batı Trakyayı tanıtan buruşur daha önceden hazırlamıştık, onları katılımcılara dağıttık.
 
Ayrıca, Türk kültürüne hizmet eden ve bu oluşumda emeği geçen, Bestami Erdem, Fayık Akyılmaz, Mehmet Anamaslı, Cindi Yılmaz, İsmail Akçay,Yörük Türkmenlerin Gönüllü Elçisi, Nusret Kaya  Urfa Karacadağ Türkmenleri Derneği Başkanı ve Nafi Çağlar Gaziantep Mahmatlı Hacıömerli Derneği, ödül verdik. Ödük sahileri ödüllerini, Gaziantep Merkez ilçe kaymakamlarının  elinden aldılar...

Kaynak ; Kıbrısta Haber


Mahmatlı

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Abdulbaki Günışığı - Mihmadlı Derneği

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Abdulbaki Günışığı - Mihmadlı Derneği
Clic Para Ver
Türkiye Milli Kültür Dernekler 1. Kurultayı - Abdulbaki Günışığı Sunumu - Gaziantep Mihmadlı Türkmenleri (Mahmatlı Hacı Ömerler Oymağı ) Kültür Derneği 5. Ku...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Alperen Gökdere
 
Duración: 05:00
Calificación: N/A
Reproducciones: 28
 
Etiquetas:  
 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Arif Sarıtürk

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Arif Sarıtürk
Clic Para Ver
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı / Arif Sarıtürk / Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Kültür Derneği 5. Kurultayı / Kızık Boyu 3. Kurultayı /...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Alperen Gökdere
 
Duración: 03:16
Calificación: 5.0
Reproducciones: 42
 
Etiquetas:  
 

OZAN ORHAN KARABACAK'TAN VÜCUDUMU BÖLÜYORSUN ŞEREFSİZ ŞİİRİ..

OZAN ORHAN KARABACAK'TAN VÜCUDUMU BÖLÜYORSUN ŞEREFSİZ ŞİİRİ..
Clic Para Ver
GAZİANTEPTE NAFİ ÇAĞLAR KÜLTÜR DERNEKLERİNİ BULUŞTURDU.. OZAN ORHAN KARABACAK ŞİİRİ, ŞEREFSİZ... ANAMASLI MEHMET ÇEKTİ.. Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. K...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Recep özdemir
 
Duración: 03:41
Calificación: 5.0
Reproducciones: 314
 
Etiquetas:  
 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Mithat Çıbuk - Bilal Geçer

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Mithat Çıbuk - Bilal Geçer
Clic Para Ver
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı / Bilal Geçer / Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Kültür Derneği 5. Kurultayı / Kızık Boyu 3. Kurultayı /...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Alperen Gökdere
 
Duración: 00:42
Calificación: N/A
Reproducciones: 64
 
Etiquetas:  
 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Ozan Orhan Karabacak 'Gençliğe Hitabe Şiiri'

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Ozan Orhan Karabacak 'Gençliğe Hitabe Şiiri'
Clic Para Ver
Milli Dernekler 1. Kurultayı - M.Demir Atmalı-Abdulbaki Günışığı-Orhan Karabacak Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı / Ozan Orhan Karabacak / Gazian...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Alperen Gökdere
 
Duración: 03:58
Calificación: N/A
Reproducciones: 86
 
Etiquetas:  
 

Gonca Coşkun - Gümüşhane Kızları [HD]

Gonca Coşkun - Gümüşhane Kızları [HD]
Clic Para Ver
Gonca Coşkun - Gümüşhane Kızları [HD] Gümüşhane Güzeli Kelkit Mahmatlı Köyü ... İletişim : www.facebook.com/mahmatli.kelkit www.twitter.com/mahmatli.kelkit.
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Mahmatlı Köyü
 
Duración: 04:55
Calificación: 5.0
Reproducciones: 173
 
Etiquetas:  
 

Mahmatli Manzaraları

Mahmatli Manzaraları
Clic Para Ver
Ankara Gölbasi Mahmatli Köyü.
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: isoca06
 
Duración: 03:44
Calificación: 4.0
Reproducciones: 2541
 
Etiquetas:  
 

Köy 1 Bölüm

Köy 1 Bölüm
Clic Para Ver
Mahmatlı Köyü - Bölüm-1.
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Muhittin GÜL
 
Duración: 13:34
Calificación: N/A
Reproducciones: 52
 
Etiquetas:  
 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı
Clic Para Ver
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı / Başkanlar / Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Kültür Derneği 5. Kurultayı / Kızık Boyu 3. Kurultayı / Yörü......
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Alperen Gökdere
 
Duración: 06:41
Calificación: N/A
Reproducciones: 56
 
Etiquetas:  
 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı
Clic Para Ver
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Mahmut Özay - Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Kültür Derneği 5. Kurultayı / Kızık Boyu 3. Kurultayı /...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Alperen Gökdere
 
Duración: 03:25
Calificación: N/A
Reproducciones: 34
 
Etiquetas:  
 << 1 2 3 4 5 6 7 >>Mahmatlı

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Aşık Feymani

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Aşık Feymani
Clic Para Ver
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı / Bilal Geçer - Mitat Çıbuk / Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Kültür Derneği 5. Kurultayı / Kızık Boyu...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Alperen Gökdere
 
Duración: 04:29
Calificación: N/A
Reproducciones: 54
 
Etiquetas:  
 

mahmatlıda dört mevsim

mahmatlıda dört mevsim
Clic Para Ver
mahmatlı köyü niğdenin güneyinde çamardı ilçesine bağlı bir köydür köyümüz dört mevsimin güzelliğinide bir aeada yaşamaktadır bizde bu güzelliklerden bir kar...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: halil avcı
 
Duración: 03:51
Calificación: N/A
Reproducciones: 293
 
Etiquetas:  
 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Abdulbaki Günışığı - Mihmadlı Derneği

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Abdulbaki Günışığı - Mihmadlı Derneği
Clic Para Ver
Türkiye Milli Kültür Dernekler 1. Kurultayı - Abdulbaki Günışığı Sunumu - Gaziantep Mihmadlı Türkmenleri (Mahmatlı Hacı Ömerler Oymağı ) Kültür Derneği 5. Ku...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Alperen Gökdere
 
Duración: 03:26
Calificación: 5.0
Reproducciones: 38
 
Etiquetas:  
 

Laz Tirci

Laz Tirci
Clic Para Ver
Avusturya.
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: TheTamega
 
Duración: 03:30
Calificación: 5.0
Reproducciones: 2327
 
Etiquetas:  
 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı / Türk Dünyası Gençleri Dostluk Derneği

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı / Türk Dünyası Gençleri Dostluk Derneği
Clic Para Ver
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı / Türk Dünyası Gençleri Dostluk Derneği / Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Kültür Derneği 5. Kurultayı / Kı...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Alperen Gökdere
 
Duración: 02:14
Calificación: N/A
Reproducciones: 31
 
Etiquetas:  
 

halil avcı1 vadinin mahamatlı versiyonu

halil avcı1 vadinin mahamatlı versiyonu
Clic Para Ver
halil avcı1vadinin mahmatlı versiyonu.
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: halil avcı
 
Duración: 02:12
Calificación: 1.0
Reproducciones: 232
 
Etiquetas:  
 

muhittin gül

muhittin gül
Clic Para Ver
mahmatlı köyü.
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: 5352922229
 
Duración: 00:59
Calificación: N/A
Reproducciones: 896
 
Etiquetas:  
 

Kırıkkale'nin Adamı

Kırıkkale'nin Adamı
Clic Para Ver
KIRIKKALE'NİN ADAMI Ham bezden don giyer dişi küflü yuva'nın adamı Eşşek yarştırır çullu'nun adamı Dam başında köpek koğuşturur karacalı'nın adamı Kabağı yer...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Tuna han
 
Duración: 02:21
Calificación: N/A
Reproducciones: 229
 
Etiquetas:  
 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Türk Dünyası Gençleri Dostluk Derneği

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Türk Dünyası Gençleri Dostluk Derneği
Clic Para Ver
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı / Türk Dünyası Gençleri Dostluk Derneği / Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Kültür Derneği 5. Kurultayı / Kı...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Alperen Gökdere
 
Duración: 03:28
Calificación: N/A
Reproducciones: 114
 
Etiquetas:  
 

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Halk Oyunları - Mihmadlı Türkmenleri

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Halk Oyunları - Mihmadlı Türkmenleri
Clic Para Ver
Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı - Halk Oyunları - Mihmadlı Türkmenleri ( Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Kültür Derneği) 5. Kurultayı / Kı...
 
Añadido: November 30, 1999 at 12:00 am
Autor: Alperen Gökdere
 
Duración: 04:29
Calificación: 5.0
Reproducciones: 175
 
Etiquetas:  
 << 2 3 4 5 6 7 8 >>


SAHTE DURUŞ!

24 Eylül 2012 Pazartesi 14:43
sahte-durus

Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Atatürk Büstü’ne Gaziler Günü’nde (19 Eylül 2008) çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan AKP Akyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Taştemir Facebook hesabında Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakarete varan sözler sarf etti.

Bugünkü konumuna Cumhuriyet’in Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde geldiğini unutan AKP Akyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Taştemir, Facebook Hesabı’nda Atatürk’ün vefatının ardından çekilmiş bir fotağrafı ekleyerek “Üzülme Evlad... Kaybettiğin sandıkların, kurtulduklarındır belki..." ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET ÇOCUĞU DEĞİLİM”
Ayrıca bir başka Facebook kullanıcısının Atatürk’ün bir fotoğrafının ve  “Baba çınar gibidir, meyve vermese de gölgesi yeter” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşıma da çeşitli yorumlarda bulundu. Söz konusu fotoğrafa ve ifadelere yorumda bulunan Taştemir, Ata’mızdan “O adam” diye bahsederken “Adamın hiç çocuğu yok ki, baba olsunda gölge yapsın", "Ya Git ben öyle birini ne baba ne de ata olarak kabul ediyorum, bana göre değil öyle işler sizin babanız olsun", "Ben Osmanlı torunuyum, Cumhuriyet çocuğu değilim, bu kadar açığım", "Sizin sevdiğinizi, sevmek zorunda değilim, açıkça ben Atatürk'ü sevmiyorum”,  yorumlarında bulundu.

Diğer taraftan AKP Akyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Taştemir’in ifadelerine bazı vatandaşlar da tepki mesajlarını paylaştılar.

“KABUL EDİLEMEZ”
MHP Akyurt İlçe Başkanı Hakan Arslan, AKP Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Taştemir’in ifadelerini kınadığını belirterek, “Taştemir  yapmış olduğu açıklamalar ile Cumhuriyet’e yönelik kin ve nefretini açıkça dile getirmiştir. Ulu Önderimiz, Ata’mız Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliğine, Kurtuluş Savaşı mücadelesine, devrimlerine dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Taştemir’in ifadeleri kabul edilemez.” dedi.

Haberin etiketleri:

akyurt akp, muharrem taştemir
Habere Puan Ver |


Haber okunma sayısı: 2076

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

 • sahte adamlar

  Misafir adamların bakışları duruşları her şeyleri sahte birbirlerinin abi kardeş geçinip gidiyorlar hepside birbirinden sahte duruyor Atatürk olmasaydı acaba sen kimin çocuğu olurdun acaba bunları kendine sordun mu 28 Eylül 2012 16:23

 • adam duruşu

  Misafir DURDUGU YERDE PROBLEM VAR, ÇOK FAZLA GAZA GELMİŞ,KENDİ LİMİTLERİNİ ZORLAMIŞ.ÖRNEK OLMASI GEREKEN YERDE, CAHİLCE HAREKET EDEREK SARFETTİGİ SÖZLERLE, UYGULAMALAR ARASINDA CELİŞKİ YAŞIYOR DURUMDA OLMALI, SUNDUGUM ŞİİR DEN AZDA OLSA FEYZ ALIR İNŞALLAH. (GERÇİ ANLAMAYACAK) Adam Duruşu Adamın berk olur yumruk vuruşu, İşte böyle olur adam duruşu… Ağır olur kalkışı, oturuşu, İşte böyle olur adam duruşu… Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur, Dalkavuk çakallar, hep korkak olur, Adamı sorarsan hep erkek olur, İşte böyle olur adam duruşu… Karşısındakinin kimliğine bakmaz, Kimsenin gücü, makamını takmaz, İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz, İşte böyle olur adam duruşu… Onlar için bilgedir ak sakallı, Gönüller engin, tavırlar akıllı, Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı, İşte böyle olur adam duruşu… Sayarlar, teyzeleri, halaları, Severler, yavruları, balaları, Geçerler, surları, kalaları, İşte böyle olur adam duruşu… Satmazlar, emmileri, dayıları, Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı, Korkmazlar, az olsa da sayıları, İşte böyle olur adam duruşu… Üleşirler önlerindeki aşı, Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı, Din-budun uğruna verirler başı, İşte böyle olur adam duruşu… Adamın hası, esası mert olur, Milletinin derdi, o’na dert olur, Konu vatan ise, tavrı sert olur, İşte böyle olur adam duruşu… Adam dersen, o’nun hası Nafi’dir, Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir, Erkek görmek istersen, o kafidir, İşte böyle olur adam duruşu… 'Batur Nafiz Tançağlar' Nafi Çağlar Hacıömerli 17 Mayıs 2008–Kocainan Bahçelievlerr/İstanbul 25 Eylül 2012 15:39

 • Batur Nafiz Tançağlr

  Misafir BÖYLE ERKEK(!) LERİ Şeklen erkek olup ; Ona buna yaltaklık edenin, Her fırsatta alçaklık edenin, Erkek denmez adına... Böylelerinin sürüsünü, Kurban ederim sokaktaki! kadına... Şekli erkek olup ; Herkese dalkavukluk edenin, Her yerde lavukluk edenin, Erkek denmez adına... Böylelerinin sürüsünü, Kurban ederim sokaktaki! kadına... ’Batur Nafiz Tançağlar’ Nafi Çağlar Hacıömerli 17 Şubat 2013 00:25

DİĞER HABERLER

TÜRKMENLER GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU
 •  
  TÜRKMENLER GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU

   

            KARACDAĞ TÜRKMEN DERNEĞİ Kurulduğundan bu yana her yıl düzenli olarak iftar programı düzenliyor.

   

            Bu yıl ramazan ayının son haftasında düzenlediğimiz iftar yemeğinde Derneğimizin Yönetim Kurulu tam kadro katılıp misafirleri kapıda tek tek karşıladılar.

         Bu yıl düzenlediğimiz iftar programına Türkiyenın dört bir yanından katılım oldu. Kırşehir Karacakurt Türkmen Dernek başkanı Osman YILMAZ ve Serdar GÜNEŞ,Muğla Türkmen Dernek Başkanı Orhan AKÇA,Konya dan Ozan Orhan KARABACAK,Adana dan Araştırmacı yazar Şeref KOCAKAYA,Gültekin PARLAK,Mustafa KARAKOYUNLU,Mustafa UZUN,Yumurtalıktan Aykut ONUR ve Seracettin BURHAN,Osmaniyeden Bestami ERDEM,Diyarbakır dan Akif ORUÇ ve akrabaları,Gaziantep’ten Elbeyliler dernek başkanı Faik bey,Gaziantep Mahmatlılar dernek başkanı Nafi ÇAĞLAR,Gaziantep Havaalanı müdürü Mehmet KÖK, Rışvanlı’lar Dernek genel başkanı Ali AVCI,Kerkük’ten Dr.Yaşar ZEYNEL ve Oğuzhan ZEYNELŞanlıurfa dan Badıllı aşiretinden Said BADILLI, İlyas BADILLI ve akrabaları,Döger aşiretinden H.Cuma DEMİR,H.Mahmut HALAT,Şanlıurfa da Arapça konuşan Türkmenlerden Muhtar İbrahim GÜNEŞ ve akrabaları,Hamit KARCI ve akrabaları, Yaslıca dan M.Emin KARA, Ş.Urfa Milletvekili sayın Kasım GÜLPINAR,Şanlıurfa Vali Yard. Erdoğan KANYILMAZ, Siverek Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan bey, Siverek Müftüsü A.Hilmi YAZAR,Ş.Urfa ve Siverek’ten STK’lar,Muhtarlar, il encümenleri ve üyeler katıldı.750 kişinin katıldığı iftar yemeğinden önce mevlit okutuldu.

   

           Yemekten sonra Dernek çalışmalarının genel değerlendirmesi yapıldı.Şanlıurfa Milletvekili sayın Kasım Gürpınar ve Vali Erdoğan KANYILMAZ  teşekkür konuşması yaptı.Konuşmasında derneğin böyle hayırlı çalışmalarından dolayı taktir etiklerini ve Yönetim kuruluna teşekkür etiler.

       Dernek Başkanımız Nusret KAYA da bütün misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür konuşması yaptı.

      İftar programı Kanal Urfa TV den İftarda Sizdeyiz programın da ve haber bülteninde geniş yer aldı.

   

      Kadir gecesi münasebetiyle dualar yapıldı ve Katılan muhtarlarımıza Kuranı kerim ve Türk Bayrağı hediye edik.

   

     

   

  KARACADAĞ TÜRKMEN DERNEĞİ OLARAK bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz.

   

 

Yorumlar
mehmet kaya15/8/2013 
 SÜPER BİR İFTAR OLMUŞ..DEVAMI DİLERİZZZ.....
Nafi Çağlar Mihmadlı 19/8/2013 
 Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Gelecek yıllarda 1000 kişilik iftarlarda buluşmak dileğiyle...ziya_tk
Pts 26 Ağu 2013, 17:49   Nafi Çağlar KIZIKBEYİ tarafından düzenlenen Gaziantep'teki Kızık köyleri.

OTURAK KIZIK KÖYLERİ
(Oğuzlar, SÜMER, Faruk s. .. )

Oğurca

Çaykuyu

Sakal (Kızıkkarasakal, Ferizli)

Dinek (Kızıkkaradinek, Övündük)

Karacaveran (Kızıkkaracaören)

Üçkilise (Yayıktaş)

Urumevlek (Taşlıca)

Damlaluca ( Damlacık)

Mihmadlu (Mahmatlı)

Bozadlu (Bozatlı)

Bu köylerden Damlacık Şahinbey'e,

Bozatlı Yavuzeli'ne, Mahmatlı'nın

Gemrik köyü Yavuzeli'ne ve Mahmatlı'nın Karayusuflu ve

Koçlu köyleri ile diğer köylerin tamamı, yani

Oğurca, Çaykuyu,

Sakal (Kızıkkarasakal, Ferizli),

Dinek (Kızıkkaradinek, Övündük),

Karacaveran (Kızıkkaracaören),

Üçkilise (Yayıktaş) ve Urumevlek (Taşlıca)

köyleri de Şehitkamil'e bağlıdır.Mihmadlu/Mahmatlı/Budunlu Oymağı zamanla

büyümüş ve köy sayısı üçe çıkmıştır.

Bu köyler ;

Karayusuflu, Koçlu ve Gemrik'tir.

Karayusuflu'ya bağlı Zavrak (Ilıca) obasında

Atmalı Oymağı'nın Mahkanlı obasına (koluna) bağlı

aileler, Koçlu'ya bağlı Gedikkuyu mezrasında ;

Atmalı Oymağı'nın Mahkanlı obasına (koluna) bağlı

aileler ile Çatallı oymağına bağlı aileler oturmaktadırlar.Gemrik (Ilıcak) köyüne bağlı Çatallar (Yukarı Tandırcık)

mezrasında ise; Karakeçili veya Çatallı Oymağına bağlı

olduğunu söyleyenler olsa da, kökenlerinden henüz

emin olamadığımız aileler oturmaktadırlar.

Bu mezra öteden beri Mahmatlı'nın merkez köyü

olan Karayusuflu köyüne bağlı olmuştur.

Mahmatlı Oymağı ile de içi içe olacak şekilde bir

akrabalıkları mevcuttur. Bu akrabalık,

kökenden mi yoksa fiziksel yakınlıktan mı veya

aynı muhtarlığa bağlı oldukların mı kaynaklanmaktadır,

tam olarak bilemiyoruz.

Ayrıca,bu güne kadar, ne Karakeçililer ile ne de

-yakın sayılmalarına rağmen- Çatallı Oymağı ile

bir bağlantılarına rastlayamadık...

Batı Karadağ üzerinde yer alan Gemrik köyü ve

Yukarı Tandırcık Mezrası;

Oturak Kızıklar bölgesinin en kuzey ucunda yer alan

köy ve mezradır.

Daha doğrusu Oturak Kızıkların kuzeyini

Mahmatlı Bölgesi oluşturmaktadır.

En güney uç bölümünü ise Gazaiantep'in 5 km. doğusunda

yer alan, Şehitkamil'e bağlı olan, ancak artık mahalleye

dönüştürülen Urumevlek (Taşlıca) oluşturmaktadır.

Yavuzeli ilçesinin Bakırca köyüne bağlı olan

Aşağı Tandırcık mezrasında oturan,

Derviş Aliler Obası'nın kökeni Gemrik köyüdür.

Hem Mahmatlı'nın merkez köyü olan Karayusuflu, hem de

Yukarı Yandırcık ile iç içe akrabadır. Bu nedenle bu

mezrayı Mahmatlı sınırları içinde göstermenin daha uygun

oalacağını düşündüm. Ayrıca bu mezra ile bağlı olduğu

Bakırca köyü ile aralarında, kökende bir kan bağı veya akrabalık

söz konusu değildir. Son iki kuşaktır bazı evlilikler

olmuşsa da hepsi bundan ibarettir.

Böylece Mahmatlı Oymağı'ına idari olarak bağlı köy ve

mezraları şöyle sıralayabiliriz.

Karayusuflu, Koçlu, Gemrik,

Gedikkuyu, Zavrak, Yukarı Tandırcık.

İdari olarak olmasa da, akraba olarak

Aşağı Tandırcık'ı da sayabiliriz.GÖÇER KIZIK KÖYLERİ

(Kızık Boyu 1 , HACIÖMERLİ, Nafi Çağlar s.421 )

Bu köylerin yerleşimi belki de Gaziantep'te

en eski Kızık köyleri olmasına rağmen hiç bir

kitapta geçmemektedir.Bu iki köyün merkezi Muratlıdır.

Biz bu köyün en eski ve en yeni adlarını birleştirerek,

"Kızıkmuratlı" diye söz ettik kitabımızda.

Bu köy adları ilk kez biz eserimiz olan

"Kızık Bou 1" adlı kitabımızda yer almıştır.

Bu köyler ;

Kızık (Bediren, Muratlı)

Kızık ( Gelinbuğday)

Bu köylerin ikisi de Araban'a bağlıdır.

ANTEP ELİ KIZIKLARI / YUKARI KIZIKLAR

(Gaziantep'te Türk Boyları , SEVİNÇ, Necdet, s. ...)

(Kızık Boyu 1 , HACIÖMERLİ, Nafi Çağlar, s.420 )

Bu ad veya bölgelendirme tarafımdan yapılmıştır.

Ancak benden önce Necdet SEVİNÇ

Gaziantep'te Türk Boyları kitabında

buradaki köy adlarına yer vermiştir.

Bu köyler, böylece ilk kez bir tarihi kitapta yer

almıştır. Ben de hem bu köyleri daha önceden

tesbit etmiştim ve (N.Sevinç'in kitabını henüz

temin edip inceleyememiştim.) böylece teyit etmiş oldum

ve yukarıdaki bölge adıya kitabıma yazdım.

Bu köyler ,

Cıba (Akçagöze)

Akçaburç

Kızıkhamurkesen (Hamurkesen)

Tekirsin

Bu köylerin tamamı Şehitkamil'e bağlıdır.Necdet SEVİNÇ , Faruk SÜMER'in Oğuzlar

kitabında adı geçen ve Oturak Kızık köyleri olan

10 köyüne ek olarak, 4 köyle birlikte kendi

kitabında Koçlu köyüne de

yer vermişse de, bu köyün Mahmatlı köyü

olduğu tarafımdan tesbit edilmiştir.

Bu nedenle Koçlu'nun Yukarı Kızıklar değil de

Mihmadlu/Mahmatlı köyleri arasında

göstermenin daha doğru olduğunu düşünmekteyim.

Koçlu köyü de Şehitkamil'e bağlıdır.KİYALI KIZIKLARI / AŞAĞI KIZIKLAR

(Gaziantep'te Türk Boyları , SEVİNÇ, Necdet s. ...)

(Kızık Boyu 1 , HACIÖMERLİ, Nafi Çağlar s.420 )İlk kez Necdet SEVİNÇ'in kitabında

bölge olarak ve sadece Kızıklar'ın yaşadığı

ibaresi yer almıştır.Fakat ne köy ne de yer adı

adı geçmemektedir.

Bu köylerin adlarına ilk kez "Kızık Boyu 1" kitabında

yer verilmiştir. Bu köyler ;

Bakırca

Kastel (Değirmitaş)

Lolacık(Sarıbuğday)

Ballık

Bu köylerin tamamı Yavuzeli'ne bağlıdır.Bu durumda sonuç olarak

Gaziantep'te ;

Oturak Kızıklar'da 10,

Göçer Kızıklar'da 2,

Yukarı Kızıklar'da 4,

Aşağı Kızıklar'da 4

olmak üzere toplam 20 köy bulunmaktadır
.

Bu köylerin bağlı olduğu ilçelere göre

dağılımı ise şöyledir.

Şehitkamil ; 12

Yavuzeli ; 5

Araban ; 2

Şahinbey ; 1Bu köyler dışında Kızıklar'ın yakın bölgesinde

yer alan ve Kızıklar'ın kısmen yaşadığı köyler

vardır.Bu köyler ;

Tarafımdan Cerit Kızıklar diye ifade edilen

bölgede yer alan Yamaçoba (Şehitkamil) köyü.

Göçer Kızıklar'a komşu olan Sarıl (Pazarcık),

Yukarı Mülk (Pazarcık), Aşağı Mülk (Pazarcık ),

Dağdancık (Araban) ve Karacaören(Araban) köyleri.

Yukarı Kızıklar'a komşu olan Karacaburç (Şehitkamil ),

Cıbekir /Bağbaşı (Şehitkamil ) köyleri.

Oturak Kızıklar Bölgesi'nde yer alan

Mihmadlu/Mahmatlı'ya komşu olan

Dülese / Seymenli ( Şehitkamil ), Haft Karakuyu (Yavuzeli ),

köyleri.Ayrıca Haft Karakuyu mezrası Yakuplu.

Yine Oturak Kızıklar'ın içinde yer alan Güngürge,

Medegöz (Altınova) ve Dündarlı köyleri.

Ayrıca Gaziantep ve Pazarcık sınırları içinde kalan

ve Kızık olduklarına dair kesin delil bulamasak ta,

zayıf veya güçlü, az veya çok

Kızıklar ile bağlantılarının olduklarına inandığım bazı köyler

vardır. Bu köyler şunlardır.

Eski ve yeni Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunun

soluna/batısına düşen ve Şehitkamil ilçesinin

kuzeybatı uç köyleri olan

Kirlialıcı / Serintepe, Telhüyük/Karpuzkaya,

Şehitkamil'in kuzeyinde bulunan Sülüklü, Karakesek,

Pazarcık'ın güneybatısında kalan Ağcakoyunlu,

Pazarcık'ın güneyinde yer alan Tabya/Yiğitler, Sultanlar/Tat,

Pazarcık'ın güneydoğusunda yer alan Karagöl, Ergice,

Pazarcık'ın doğusunda bulunan Aşağı Mülk ve Yukarı Mülk

köyleri, Araban'ın batsındaki Ardıl köyü,

Yavuzeli'nin güneybatsındaki Acemhüyük ve

Süleymanobası köyleri.

Şahinbey'in batı uçunda yer alan Gemrik, Oğurca,

Karacaören köyleri...Vali Mutlu kısa filmde oynadı

Amaçları trafik kazalarına dikkat çekmek

13 Şubat 2014 Perşembe, 16:06:25Güncelleme: 16:21:09

Onaylanmadı Bu haberi favori listenize eklemek için üyelik girişi yapmalısınız. Üye değilseniz tıklayın.
Habertürk'e facebook veya
twitter hesabınızdan hızlı bağlantı yapabileceğiniz gibi e-posta hesabınızla da  yeni üyelik yapabilirsiniz.
Havva Özcan, kısa film, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi, Uluslararası Yol Güvenliği ve Sürdürülebilir Ulaşım Sonra Oku

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi öğrencilerinin Uluslararası Yol Güvenliği ve Sürdürülebilir Ulaşım konusunda farkındalık geliştirmek ve seslerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla hazırladıkları kamu spotunun çekiminde yer aldı.

Çarşı Caddesi'nde çekilen kısa filmde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İlçe Kaymakamı Erdal Çakır, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yer aldı. Vali Mutlu, Başkan Çağırıcı ve Yılmaz öğrenci, öğretmen ve kazada çocuklarını kaybeden bir aileyi temsil eden aile ile birlikte bir süre yürüdükten sonra temsili olarak çizilen ölümlü kazanın meydana geldiği yere karanfil bıraktılar. Bu sırada öğrenciler de ellerinde taşıdıkları "Henüz Vakit Varken Yaşam Bu kadar Değerliyken" yazılı balonları uçurdular.

ÜZERİME DÜŞENİ SEVE SEVE YAPMAYA HAZIRIM

Bağcılar İlçe sakinlerini de ilgi gösterdiği çekim sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Mutlu, sosyal sorumluluk projelerinde rol almaktan her zaman heyecan duyduğunu ifade etti. Gençlere her zaman güvendiğini ifade eden Mutlu, öğrencilerin bu konuya dikkat çekmek amacıyla ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti. Vali Mutlu, "Lisede okurken Çanakkale konulu bir oyunda rol almıştım. Buradaki kısa oyunda öğrencilerimiz bizi rahatlattı. Çok keyif aldım." dedi. Eskiden kazaların daha çok meydana geldiğini günümüzde sayısının azaldığını vurgulayan Mutlu, buna rağmen trafik kazalarının minimuma indirilmesi için stratejiler belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Vali Mutlu, "Her sürücü trafik kurallarına uymalı. Alkollü ve yorgunken araç kullanılmamalı. Kural ihmalleri felakete sebep oluyor. Medeniyet bilgi sahibi olmaktır." diye konuştu.

GÖZYAŞINI TUTAMADI

Kısa film çekiminde rol alan iki çocuk annesi Havva Özcan'ın temsili olay yerine karanfil bırakırken gözyaşı dökmesi dikkat çekti. Özcan, 20 yıl önce trafik kazasında tek erkek kardeşi olan Ergun Karoğlu'nu kaybettiğini belirterek, "Bu projede gönüllü olarak yer alarak ölen kişinin yakınını oynadım. Benim kardeşim de trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Onun üzüntüsünü hiç unutamadım. Lütfen herkes trafik kurallarına uysun. Hem kendilerinin hem de başkalarının hayatlarını karartmasınlar." diye uyarıda bulundu.

SOKAK TİYATROLARI DA DÜZENLENİYOR

"Henüz Vakit Varken Yaşam Bu Kadar Değerliyken" diyerek yola çıkan Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi, trafik sorunu konusunda yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal vicdana seslenen öğrenciler, sürücüleri ve yayaları bilinçlendirerek trafik sorununa duyarlı olmalarını amaçlıyor. Bu kapsamda ayrıca sokak tiyatroları düzenleniyor, karikatür kitabı yayımlanıyor, broşür dağıtılıyor ve afiş çalışması yapılıyor. 

DHA


Bilgi ; Baba rolündeki Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Nafi ÇAĞLAR olup,
           bütün bu etkinliği öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aslıhan MUTLU   ile
           gerçekleştirmişlerdir. www.nafiztancaglar.com
13.02.2014 15:54

Vali Mutlu kısa filmde oynadı

İSTANBUL Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi öğrencilerinin Uluslararası Yol Güvenliği ve Sürdürülebilir Ulaşım konusunda farkındalık geliştirmek ve seslerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla hazırladıkları kamu spotunun çekiminde yer aldı.

Çarşı Caddesi'nde çekilen kısa filmde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İlçe Kaymakamı Erdal Çakır, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yer aldı. Vali Mutlu, Başkan Çağırıcı ve Yılmaz öğrenci, öğretmen ve kazada çocuklarını kaybeden bir aileyi temsil eden aile ile birlikte bir süre yürüdükten sonra temsili olarak çizilen ölümlü kazanın meydana geldiği yere karanfil bıraktılar. Bu sırada öğrenciler de ellerinde taşıdıkları "Henüz Vakit Varken Yaşam Bu kadar Değerliyken" yazılı balonları uçurdular.

ÜZERİME DÜŞENİ SEVE SEVE YAPMAYA HAZIRIM

Bağcılar İlçe sakinlerini de ilgi gösterdiği çekim sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Mutlu, sosyal sorumluluk projelerinde rol almaktan her zaman heyecan duyduğunu ifade etti. Gençlere her zaman güvendiğini ifade eden Mutlu, öğrencilerin bu konuya dikkat çekmek amacıyla ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti. Vali Mutlu, "Lisede okurken Çanakkale konulu bir oyunda rol almıştım. Buradaki kısa oyunda öğrencilerimiz bizi rahatlattı. Çok keyif aldım." dedi. Eskiden kazaların daha çok meydana geldiğini günümüzde sayısının azaldığını vurgulayan Mutlu, buna rağmen trafik kazalarının minimuma indirilmesi için stratejiler belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Vali Mutlu, "Her sürücü trafik kurallarına uymalı. Alkollü ve yorgunken araç kullanılmamalı. Kural ihmalleri felakete sebep oluyor. Medeniyet bilgi sahibi olmaktır." diye konuştu.

GÖZYAŞINI TUTAMADI

Kısa film çekiminde rol alan iki çocuk annesi Havva Özcan'ın temsili olay yerine karanfil bırakırken gözyaşı dökmesi dikkat çekti. Özcan, 20 yıl önce trafik kazasında tek erkek kardeşi olan Ergun Karoğlu'nu kaybettiğini belirterek, "Bu projede gönüllü olarak yer alarak ölen kişinin yakınını oynadım. Benim kardeşim de trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Onun üzüntüsünü hiç unutamadım. Lütfen herkes trafik kurallarına uysun. Hem kendilerinin hem de başkalarının hayatlarını karartmasınlar." diye uyarıda bulundu.

SOKAK TİYATROLARI DA DÜZENLENİYOR

"Henüz Vakit Varken Yaşam Bu Kadar Değerliyken" diyerek yola çıkan Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi, trafik sorunu konusunda yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal vicdana seslenen öğrenciler, sürücüleri ve yayaları bilinçlendirerek trafik sorununa duyarlı olmalarını amaçlıyor. Bu kapsamda ayrıca sokak tiyatroları düzenleniyor, karikatür kitabı yayımlanıyor, broşür dağıtılıyor ve afiş çalışması yapılıyor.
İSTANBUL, (DHA)
13 Şubat 2014 Perşembe 16:20

Bu haber 84 kez okundu.

Hüseyin Avni Mutlu kısa filmde oynadı

İSTANBUL Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi öğrencilerinin Uluslararası Yol Güvenliği ve Sürdürülebilir Ulaşım konusunda farkındalık geliştirmek ve seslerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla hazırladıkları kamu spotunun çekiminde yer aldı.

Hüseyin Avni Mutlu kısa filmde oynadı

 Çarşı Caddesi'nde çekilen kısa filmde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İlçe Kaymakamı Erdal Çakır, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yer aldı. Vali Mutlu, Başkan Çağırıcı ve Yılmaz öğrenci, öğretmen ve kazada çocuklarını kaybeden bir aileyi temsil eden aile ile birlikte bir süre yürüdükten sonra temsili olarak çizilen ölümlü kazanın meydana geldiği yere karanfil bıraktılar. Bu sırada öğrenciler de ellerinde taşıdıkları "Henüz Vakit Varken Yaşam Bu kadar Değerliyken" yazılı balonları uçurdular. 
ÜZERİME DÜŞENİ SEVE SEVE YAPMAYA HAZIRIM

Bağcılar İlçe sakinlerini de ilgi gösterdiği çekim sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Mutlu, sosyal sorumluluk projelerinde rol almaktan her zaman heyecan duyduğunu ifade etti. Gençlere her zaman güvendiğini ifade eden Mutlu, öğrencilerin bu konuya dikkat çekmek amacıyla ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti. Vali Mutlu, "Lisede okurken Çanakkale konulu bir oyunda rol almıştım. Buradaki kısa oyunda öğrencilerimiz bizi rahatlattı. Çok keyif aldım." dedi. Eskiden kazaların daha çok meydana geldiğini günümüzde sayısının azaldığını vurgulayan Mutlu, buna rağmen trafik kazalarının minimuma indirilmesi için stratejiler belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Vali Mutlu, "Her sürücü trafik kurallarına uymalı. Alkollü ve yorgunken araç kullanılmamalı. Kural ihmalleri felakete sebep oluyor. Medeniyet bilgi sahibi olmaktır." diye konuştu.

GÖZYAŞINI TUTAMADI

Kısa film çekiminde rol alan iki çocuk annesi Havva Özcan'ın temsili olay yerine karanfil bırakırken gözyaşı dökmesi dikkat çekti. Özcan, 20 yıl önce trafik kazasında tek erkek kardeşi olan Ergun Karoğlu'nu kaybettiğini belirterek, "Bu projede gönüllü olarak yer alarak ölen kişinin yakınını oynadım. Benim kardeşim de trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Onun üzüntüsünü hiç unutamadım. Lütfen herkes trafik kurallarına uysun. Hem kendilerinin hem de başkalarının hayatlarını karartmasınlar." diye uyarıda bulundu.

SOKAK TİYATROLARI DA DÜZENLENİYOR

"Henüz Vakit Varken Yaşam Bu Kadar Değerliyken" diyerek yola çıkan Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi, trafik sorunu konusunda yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal vicdana seslenen öğrenciler, sürücüleri ve yayaları bilinçlendirerek trafik sorununa duyarlı olmalarını amaçlıyor. Bu kapsamda ayrıca sokak tiyatroları düzenleniyor, karikatür kitabı yayımlanıyor, broşür dağıtılıyor ve afiş çalışması yapılıyor.> > Hüseyin Avni Mutlu kısa filmde oynadı

Hüseyin Avni Mutlu kısa filmde oynadı

Son güncelleme: 13 Şubat 2014 15:49 Mynet haber bugün 5.794.743 defa, bu haber 301 defa okundu.
Hüseyin Avni Mutlu kısa filmde oynadı

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu kamu spotunun çekiminde yer aldı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi öğrencilerinin Uluslararası Yol Güvenliği ve Sürdürülebilir Ulaşım konusunda farkındalık geliştirmek ve seslerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla hazırladıkları kamu spotunun çekiminde yer aldı.

Çarşı Caddesi’nde çekilen kısa filmde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İlçe Kaymakamı Erdal Çakır, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yer aldı. Vali Mutlu, Başkan Çağırıcı ve Yılmaz öğrenci, öğretmen ve kazada çocuklarını kaybeden bir aileyi temsil eden aile ile birlikte bir süre yürüdükten sonra temsili olarak çizilen ölümlü kazanın meydana geldiği yere karanfil bıraktılar. Bu sırada öğrenciler de ellerinde taşıdıkları “Henüz Vakit Varken Yaşam Bu kadar Değerliyken” yazılı balonları uçurdular.

 

ÜZERİME DÜŞENİ SEVE SEVE YAPMAYA HAZIRIM

Bağcılar İlçe sakinlerini de ilgi gösterdiği çekim sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Mutlu, sosyal sorumluluk projelerinde rol almaktan her zaman heyecan duyduğunu ifade etti. Gençlere her zaman güvendiğini ifade eden Mutlu, öğrencilerin bu konuya dikkat çekmek amacıyla ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti.Vali Mutlu, “Lisede okurken Çanakkale konulu bir oyunda rol almıştım. Buradaki kısa oyunda öğrencilerimiz bizi rahatlattı. Çok keyif aldım.” dedi. Eskiden kazaların daha çok meydana geldiğini günümüzde sayısının azaldığını vurgulayan Mutlu, buna rağmen trafik kazalarının minimuma indirilmesi için stratejiler belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Vali Mutlu, “Her sürücü trafik kurallarına uymalı. Alkollü ve yorgunken araç kullanılmamalı. Kural ihmalleri felakete sebep oluyor. Medeniyet bilgi sahibi olmaktır.” diye konuştu.

GÖZYAŞINI TUTAMADI

Kısa film çekiminde rol alan iki çocuk annesi Havva Özcan’ın temsili olay yerine karanfil bırakırken gözyaşı dökmesi dikkat çekti. Özcan, 20 yıl önce trafik kazasında tek erkek kardeşi olan Ergun Karoğlu’nu kaybettiğini belirterek, “Bu projede gönüllü olarak yer alarak ölen kişinin yakınını oynadım. Benim kardeşim de trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Onun üzüntüsünü hiç unutamadım. Lütfen herkes trafik kurallarına uysun. Hem kendilerinin hem de başkalarının hayatlarını karartmasınlar.” diye uyarıda bulundu.

SOKAK TİYATROLARI DA DÜZENLENİYOR

“Henüz Vakit Varken Yaşam Bu Kadar Değerliyken” diyerek yola çıkan Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi, trafik sorunu konusunda yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal vicdana seslenen öğrenciler, sürücüleri ve yayaları bilinçlendirerek trafik sorununa duyarlı olmalarını amaçlıyor. Bu kapsamda ayrıca sokak tiyatroları düzenleniyor, karikatür kitabı yayımlanıyor, broşür dağıtılıyor ve afiş çalışması yapılıyor. (DHA

Anasayfa | Güncel

Vali Mutlu, Kısa Filmde Oynadı

Vali Mutlu, Kısa Filmde Oynadı

Vali Mutlu, Kısa Filmde Oynadı

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi öğrencilerinin senaryosunu yazdığı ve oynadığı trafik kazalarının önlenmesini amaçlayan kamu spotu için hazırlanan kısa filmde rol aldı.

  DİĞER HABERLER
Etiketler :

Senaryo gereği öğrencilerle, öğretmenler ve vatandaşlarla birlikte kaza yerine kadar yürüyen Vali Mutlu, temsili olarak hazırlanan kaza yerine karanfil bıraktı. Vatandaşları trafik kurallarına uymaları için uyaran Vali Mutlu, öğrencileri de hazırladıkları projeden dolayı kutladı. Mutlu, “Lütfen herkes trafik kurallarına uysun.” dedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi öğrencilerinin Uluslararası Yol Güvenliği ve Sürdürülebilir Ulaşım konusunda farkındalık geliştirmek ve seslerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla hazırladıkları kamu spotunun çekiminde yer aldı. Vali Mutlu, senaryo gereği elindeki karanfili ölümlü kazanın meydana geldiği yere bıraktı. Öğrencilerin gerçekleştirdikleri senaryodan etkilendiğini ifade eden Mutlu, lisede eğitim gördüğü yıllarda kendisinin de ‘Çanakkale’ konulu bir oyunda rol aldığını ifade etti.

Bağcılar Çarşı Caddesi’nde çekilen kısa filmde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İlçe Kaymakamı Erdal Çakır, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yer aldı. Vali Mutlu, Başkan Çağırıcı ve Yılmaz öğrenci, öğretmen ve kazada çocuklarını kaybeden bir aileyi temsil eden aile ile birlikte bir süre yürüdükten sonra temsili olarak çizilen ölümlü kazanın meydana geldiği yere karanfil bıraktılar. Bu sırada öğrenciler de ellerinde taşıdıkları “Henüz Vakit Varken Yaşam Bu kadar Değerliyken” yazılı balonları uçurdular.

ÜZERİME DÜŞENİ SEVE SEVE YAPMAYA HAZIRIM

Bağcılar İlçe sakinlerini de ilgi gösterdiği çekim sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Mutlu, sosyal sorumluluk projelerinde rol almaktan her zaman heyecan duyduğunu ifade etti. Öğrencilerin hazırladığı projelerde üzerine düşen her şeyi seve seve yapmaya hazır olduğunu anlatan Mutlu, bu amaçla çekilen kısa filmde rol aldığını ifade etti. Gençlere her zaman güvendiğini ifade eden Mutlu, öğrencilerin bu konuya dikkat çekmek amacıyla ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti. Vali Mutlu, “Lisede okurken Çanakkale konulu bir oyunda rol almıştım. Buradaki kısa oyunda öğrencilerimiz bizi rahatlattı. Çok keyif aldım.” dedi. Eskiden kazaların daha çok meydana geldiğini günümüzde sayısının azaldığını vurgulayan Mutlu, buna rağmen trafik kazalarının minimuma indirilmesi için stratejiler belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Vali Mutlu, “Her sürücü trafik kurallarına uymalı. Alkollü ve yorgunken araç kullanılmamalı. Kural ihmalleri felakete sebep oluyor. Medeniyet bilgi sahibi olmaktır.” diye konuştu.

GÖZYAŞINI TUTAMADI

Kısa film çekiminde rol alan iki çocuk annesi Havva Özcan’ın temsili olay yerine karanfil bırakırken gözyaşı dökmesi dikkat çekti. Özcan, 20 yıl önce trafik kazasında tek erkek kardeşi olan Ergun Karoğlu’nu kaybettiğini belirterek, “Bu projede gönüllü olarak yer alarak ölen kişinin yakınını oynadım. Benim kardeşim de trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Onun üzüntüsünü hiç unutamadım. Lütfen herkes trafik kurallarına uysun. Hem kendilerinin hem de başkalarının hayatlarını karartmasınlar.” diye uyarıda bulundu.

“Henüz Vakit Varken Yaşam Bu Kadar Değerliyken” diyerek yola çıkan Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi, trafik sorunu konusunda yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal vicdana seslenen öğrenciler, sürücüleri ve yayaları bilinçlendirerek trafik sorununa duyarlı olmalarını amaçlıyor. Bu kapsamda ayrıca sokak tiyatroları düzenleniyor, karikatür kitabı yayımlanıyor, broşür dağıtılıyor ve afiş çalışması yapılıyor.
Saltukova Lisesi'nin eski mezunları yıllar sonra bir araya geldi

                        Cihan Haber Ajansı                   
13 Nisan 2014 Pazar, 14:41                   
Saltukova Lisesi'nin eski mezunları yıllar sonra bir araya geldi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesindeki Saltukova Lisesi eski mezunları, yıllar sonra bir araya geldi. Lisenin fizik öğretmeni Nafi Çağlar, 1991 ve 1996 yıllarında Saltukova Lisesi’nin öğretmen ve öğrencilerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Okul kantininde buluşan eski mezunlar ve öğretmenler, yıllar sonra birbirlerini görmenin heyecanını yaşadı. Organizasyonu düzenleyen Nafi Çağlar, “Bugün burada bir arada bulunmamızın sebebi, 1991 ve 1996 Çaycuma Saltukova Lisesi mezunlarını bir araya getirmek. Ayrıca, bu yıllarda da okulumuzda öğretmenlik yapan arkadaşlarımızla da bugün bir araya geldik. Bu buluşma için yaklaşık 10 yıldır çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına dağıldık. Ama hiç bir zaman birbirimizle irtibatı koparmadık. Toparlamamız zaman aldı. Bundan sonraki toplantılarımızda bütün mezunları içerecek şekilde bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu bir başlangıçtır." dedi.
Ayrıca, 31 Ağustos 2014 tarihinde de ailelerle geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceklerini ifade eden Çağlar, bu tür dayanışmayı kurumsal hale getirmek için Satukova Lisesi Derneği kurulmasını düşündüklerini kaydetti.
Eski mezunlardan muhasebeci Eray Yirmibeş, "
Bizi yıllar sonra bir araya getiren Nafi hocamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Geçmişimizi hatırlayıp muhasebe yapmazsak gelecekte başarılı olmamız mümkün değil. Etkinliğe katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Saltukova Lisesi fizik öğretmeni Nafi Çağlar, çıkarmış olduğu son kitabını da arkadaşlarına imzalayarak hediye etti.

Henüz Yorum Yapılmamış.

 

Gaziantep’in kurtuluşunu Anvers’te muhteşem bir gece ile kutladılar

antepliler gecesi 41ab
Belçika’da yasayan Gaziantepliler, Belçika’nın Anvers şehrinde, Gaziantep’in kuruluşunu organizatör Atilla Bahçıvan tarafından düzenlenen 4.geleneksel Gaziantepliler Dostluk gecesinde kutladılar.

Belçika’nın Anvers şehrinde düzenlenen 4.Geleneksel Gaziantepliler gecesine, basta Anvers BaşkonsolosuMustafa  Kemalettin Eruygur ve eşi Özlem Eruygur, AB nezdinde Büyükelçilik Ekonomi Müşaviri Ali Doğan, Flaman bölge milletvekili Güler Turan,S.pa Avrupa Parlementosu adayı Hasan Bilici,  TÖSED-BUSİNESSTÜRK Başkanı Yaşar Tümbaş, Gaziantep Kuva’i Milliye Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Özkahraman, Gaziantepli şair-yazar, Batur/Nafiz Tançağlar, Avrupa Türk Konfederasyonu temsilcisi ve Pieton Türkevi Başkanı  Zeki Yarol ile Anvers Eyalet Meclisi üyesi Şener Uğurlu, Hoboken Cami Derneği Başkanı Davut Bulut ve vatandaşlar katıldılar.
Saygı duruşunu takiben, İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından, Grup Dem Organizasyon ve Gaziantep Dostluk gecesi organizatörü Atilla Bahçıvan,’ Türkiye’den gelen sürpriz sanatçılar eşliğinde yöremiz insanlarının, hep birlikte halaylar ve Türkülerle kaynaşması amacıyla böyle bir gece düzenledik. Gecemize destek veren başta sponsorlarımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eder, iyi eğlenceler dilerim’dedi.

ANTEP DESTANI
Gaziantepli şair ve yazar, Batur Nafiz Tançağlar , Avrupa’daki Türk vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelere uyum sağlarken gelenek ve kültürlerinden ödün vermeden hayatlarını kurmaları gerektiğini belirterek Antep yöresinden bir şiir okudu. Daha sonra gelirini Gaziantep Kuva’i Milliye Mücahitler Derneği’ne bağışladığı “Gaziantep Destanı” adlı şiir kitabını imzaladı.

ANTEP’İ ANLATMAYA GEREK YOK!
Anvers Başkonsolosu M.Kemalettin Eruygur,’ Bugün burada Gazianteplilerle birlikte  olmak benim için büyük memnuniyet. Türk toplumunu bir arya getiren her etkinliğe destek veriyor ve mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorum. Gaziantep’i anlatmaya gerek yok. Kurtuluş savaşındaki Şanlı yeri ile hepimizi gururlandıran, onurlandıran başlangıç noktası. Diğer taraftan bu yıl Göçün 50.yılı vesilesiyle bir dizi etkinlikler yapılıyor. Birinci nesle hepimizin şükranlarını ifade etmesi gerekiyor. Anadolu’nun ücra köşelerinden gelip burada yeni bir nesle yeni bir hayat kurdular. Hepimizin sıkıntıları ve sorunları mutlaka var. Burada tüm velilere bir kere daha çağrıda bulunuyorum. Lütfen çocuklarınızın eğitimine önem verin. Onların ana dilleri yanında yaşadıkları ülkelerin dillerini çok iyi öğrenmelerine önem verin. İlerde çocuklarınızın başarısı buna bağlı. Gece için hepinize iyi eğlenceler diler, hayatınızda ailenizle sizlere mutluluk ve refah dilerim’ diyerek geceyi düzenleyenleri tebrik etti.
Gecede söz alan TÖSED-BUSİNESSTÜRK Başkanı Yaşar Tümbaş, Gaziantep kültüründen ve değerlerinden söz ederek, Avrupa’da yöre kültürünün yaşatılmasına katkı yapanlara teşekkür etti.

MUHTEŞEM GECE
Gaziantep Kuva’i Milliye Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Özkahraman,  Kuva’i Milliye Mücahitlerinin kıyafetleri ile çıktığı sahnede Gaziantep’ten getirdiği Üzeri Ayyıldız işlemeli Kalpakları başta Anvers Başkonsolosu M.Kemalettin Eruygur, şair ve yazar Batur Nafiz Tançağlar, ve organizatör Atilla Bahçıvan’a hediye etti.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gaziantepliler Dostluk gecesine katılanlar gecede Grup Dem’in yani sıra Türkiye’den gelen sanatçılar Nazan Avcı ve Mehmet Yakar, Cahit Kalemci , Sahap Akagün birbirinden güzel eserlerinin yani sıra Gaziantep’in yöresel Türküleri eşliğinde gece geç vakitlere kadar gönüllerince eğlendiler.
Fedai İbicek-Güner Sağırkaya bildiriyorgantepgecesi9Organizatör Atilla Bahçıvan Belçika’daki Antepli vatandaşları Anvers’te 4.Geleneksel Gaziantep Dostluk gecesinde bir araya getirdi.
250 Gaziantepli nin katıldığı gecenin onur konukları Anvers Başkonsolosu M.Kemalettin Eruygur ve eşi, AB nezdinde Büyükelçilik Ekonomi Müşaviri Ali Doğan, Anvers milletvekili Güler Turan, S.pa Avrupa parlementosu Anvers adayı Hasan Bilici, Tösed başkanı Yaşar Tümbaş, Gaziantep Kuva’i Milliye Mücahitler Derneği başkanı Mehmet Özkahraman, Gaziantepli şair-yazar, Batur/Nafiz Tançağlar, Belçika Türk Konfederasyonu Genel başkanı Zeki Yarol, IHH başkanı Ali Koç idi.
İstiklal marşı’nın hep birlikte söylenmesinin ardından Grup Dem Organizasyon ve Gaziantep Dostluk gecesi organizatörü Atilla Bahçıvan “Türkiye’den gelen süpriz sanatçılar eşliğinde yöremiz insanlarının hep birlikte halaylar ve Türkülerle kaynaşması amacıyla böyle bir gece düzenledik. Gecemize destek veren başta sponsorlarımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eder, iyi eğlenceler dilerim” dedi.
Gaziantepli şair-yazar, Batur/Nafiz Tançağlar , Avrupa’daki Türk vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelere uyum sağlarken gelenek ve kültürlerinden ödün vermeden hayatlarını kurmaları gerektiğini belirterek Antep yöresinden bir şiir okudu. Daha sonra gelirini Gaziantep Kuva’i Milliye Mücahitler Derneği’ne bağışladığı “Gaziantep Destanı” adlı şiir kitabını imzaladı.
Anvers Başkonsolosu M.Kemalettin Eruygur ise Bizi biz yapan ortak değerlerimizi korumak mecburiyetindeyiz diyerek başladığı konuşmasında ” Bugün burada Gaziantep’lilerle olmak benim için büyük memnuniyet.Türk toplumunu bir arya getiren her etkinliğe destek veriyor ve mümnkün olduğunca katılmaya çalışıyorum. Gaziantep’i anlatmaya gerek yok. Kurtuluş savaşındaki Şanlı yeri ile hepimizi gurulandıran, onurlandıran başlangıç noktası. Diğer taraftan bu yıl Göçün 50.yılı vesilesiyle bir dizi etkinkikler yapılıyor. Birinci nesle hepimizin şükranlarını ifade etmesi gerekiyor. Anadolu’nun ücra köşelerinden gelip burada yeni bir nesle yeni bir hayat kurdular. Hepizin sıkıntıları ve sorunları mutlaka var. Burada tüm velilere bir kere daha çağrıda bulunuyorum. Lütfen çocuklarınızın eğitimine önem verin.Onların ana dilleri yanında yaşadııkları ülkelerin dillerini çok iyi öğrenmelerine önem verin. İlerde çocuklarınızın başarısı buna bağlı. Gece için hepinize iyi eğlenceler diler, hayatınızda ailenizle sizlere mutluluk ve refah dilerim” sözleri geceye katılanlar tarafından büyük alkış aldı.
Gaziantep Kuva’i Milliye Mücahitler Derneği başkanı Mehmet Özkahraman Kuva’i Milliye Mücahitlerinin kıyafetleri ile çıktığı sahnede Gaziantep’ten getirdiği Üzeri ayyıldız işlemeli Kalpakları başta Anvers Başkonsolosu M.Kemalettin Eruygur, Ekonomi Müşaviri Ali Doğan, Şair Batur/Nafiz Tançağlar, ve organizatör Atilla Bahçıvan’a hediye etti.
Gecenin eğlence bölümü Grup Dem’in çok zengin repertuarı eşliğinde bir müzik şöleni halinde katılanlara neş´eli ve samimi dakikalar yaşattı . G.antep yöre mutfağından sunulan eşsiz lezzetler gecenin başka bir güzelliğiydi.
Gaziantep´ten özel olarak gelen sanatçılar Nazan Avcı ve Mehmet Yakar gecenin geç saatlerine kadar Gaziantep ve yöresi türkü ve şarkıları eşliğinde halaylarla çoşan Gaziantep’liler birlikte hoş bir gece geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Haber/Fotoğraf:Şükrü SağlamNafi Çağlar Mihmadlı

Batur Nafiz Tançağlar
Muğla'da gerçekleştirilen Yörük Türkmen Şenliği'nin bir analizi ile kıymetli okurlarımı bilgilendirmek istiyorum.

"Yine Göktürk olalım!"

Geçen hafta sonu Yörükler diyarı Muğla’daydım. Muğla’da bir Türkmen Yörük Şenliği daha yapıldı ama asıl gündem bu güzel ilimizde buluşan Yörük dernek başkanlarının yükselen çığlığıydı… Muğla Yörükler Derneği Başkanı Orhan Akcan Beyin misafiri olduk; buram buram Türklük kokan şenlikte... Riyanın, yalanın, dolanın olmadığı bir güzel şöleni geride bıraktık. Darısı diğer şenliklere ama ve öncelikle temennimiz Türk’ün yüzünün güldüğü şenlikler diliyorum. Şenlik öncesi gece, dert küpü Yörük Türkmen Derneklerimizin başkanları ile birlikteydim. Hedef şenlikten ziyade ne yapabiliriz ve neredeyizin tespiti idi. Daha da büyümenin, güçlü olmanın hesapları yapıldı hep birlikte... Kültürel boyutta yapılanların iyi olmasına karşın ekonomide iyi olabilmenin yolları için ışık arandı hep birlikte... Başkan Orhan Akçan, Yörük Türkmen işadamlarının örgütlenmesinde gecikilmemesine dikkat çekerken herkes ona hak veriyordu. Yurdumuzun dört bir tarafından akın akın geldiler Türkmen Yörük Dernekleri Muğla’ya... Türkmeneli’nden Sadun Köprülü, Gaziantep’ten Nafi Çağlar, Osmaniye’den Bestami Erdem, Durhasan Koca, Ankara’dan Yakup Atasıtürk, Dalaman’dan Kadriye Efe, Kırıkkale’den Kadir Hasgül, Kırşehir’den Serdar Güneş, Mustafa Yıldız, Ozan Orhan Karabacak, Anamalsı Mehmet Köse ve isimlerini sayamadığım diğer misafirler oldukça heyecanlıydı... Anadolu’dan Balkanlara oradan tüm dünyaya Yörüklerin bir demir yumruk olması için acele edilmesi gerekiyor artık... Ekonomik yönden sıkıntıların giderilmesiyle çıkacak gür sesin heyecanını titrek seslerle dillendiriyorlardı Anadolu’yu yeniden Türkleştirmenin öncüleri... Eksikleri onlar da biliyordu. Bir televizyon mutlaka olmalıydı. Elbette bir de yazılı basın organı gazete... Bir diğer vurgu siyasette yapılan yanlışlar idi. Yüreği yanık Yörük beyleri; artık siyasette sayısal olarak belediye meclislerinde, belediye başkanlıklarında ve TBMM’de olabilmenin yollarının daha fazla gecikilmeden açılması çağrısında bulunuyorlardı. Siyaset üstü olmanın gerektiği yolunda herkes hemfikirdi. Türkmen Yörüklerinin bir şemsiye altında buluşmasının artık tam zamanı idi. Öyle diyordu Türkmen beyleri... Gelinen noktada artık aklını başına alma zamanı diyordu yanık yürekler... Güçleri birleştirmede, Türkçemize ve Türk kültüre sahip çıkmada artık gecikilmemeliydi. Ve, alışverişler de mutlaka ama mutlaka Türkmen işyerlerinden yapılmalı çağrısı yapılıyordu... Hasetten, çekememeden uzaklaşıp birlik olmanın, söz sahibi olmanın yolları aranmalıydı; istiklal peşinde koşabilmek için... Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim; gerçekten Muğla örnek bir evsahipliği sergiliyordu... Tıpkı örnek bir dernekçilik yaptıkları gibi... Derneklerin birliği ve üst birliği konusunda hemfikirdi Yörük beyleri... Ozan Orhan Karabacak; ciddi örgütlenmeye acil ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekerken yaptığı önemli bir tespitle de geceye damga vuruyordu: “- Hakim millet anlayışıyla kuşağımızı çözdüler, uyuduk!” Hedef nerede bir Türk varsa oraya ulaşmak olmalıydı. Yörük Türkmenlerin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetmeye göz dikmenin tam zamanı idi... Gerçekten Turan ülküsü olunda pırıl pırıl fikirler paylaşılırken Muğla’dan yükselen çığlığın özeti şu idi: -Yine Göktürk olalım! Öyle ya Türk’ün adını dünyaya ilk olarak altın harflerle ilan edenler bizim atalarımız değil miydi? Neden unutturulmaya, azınlık olarak görülmeye çalışılan Türk ırkı, kendi kurduğu devletin asli unsuru olamıyordu. Bunun hesabı iyi yapılmalıydı... 1 Haziran’da Muğla’dan bir ok atıldı tüm Anadolu’ya… Yörüğün göçerlikte kazandığı tecrübeyi artık yerleşik hayatta da yapmanın tam zamanı idi. Hedef yine Türk’ün yüceliği idi… Kutlu olsun.    Yazımıza Muğla’da tanımaktan şeref duyduğum Türkiye sevdalısı ozanlarımızdan Orhan Karabacak’ın bir dörtlüğüyle nokta koyalım: Kolkola girerek besmele ile, Allah Allah diye diye geldiler. Gaflet vurgunları sezmedi hile, Teker teker her kaleyi aldılar.

* Yazarlarımız, yazılarına ait her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmişlerdir.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam45
Toplam Ziyaret309449
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.