KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

NAFİ ÇAĞLAR Şiirleri B.Nafiz Tançağlar


NAFİ ÇAĞLAR ŞİİRLERİİNSANI GÖRMELİ


Vermeli, imkan vermeli.
Kadın, para, makam vermeli,
İnanın türlü hallerini,
İşte! ondan sonra görmeli...

Batur Nafiz Tançağlar
28 Ekim 2013 Pt. 08:48
Yüzyıl/Bağcılar/İstanbul

BNİ SİNA ANADOLU LİSESİ
 
- Bağcılar / İSTANBUL

Nafi ÇAĞLAR
Fizik Öğretmeni


18 Temmuz 2013 Perş.
Okul : 16:27
16:34
Göreve Başlama1 Eylül 2013 Pazar
Saat : 08:30
( Açık Öğretim Lisesi Sınavı )

08:33
Öğretmenler Odası


7 Eylül 2009 - 18 Temmuz 2013 ; 
İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi ( İl içi tayin ) 
 18 Temmuz 2013 - ............; İstanbul Bağcılar İbni Sina
Anadolu  Lisesi ( İl içi tayin ) 
 oldu. 09:09
Toplantı Nafi ÇAĞLAR
Fizik Öğretmeni


 Eğitim Durumu :

           Eylül 1972’de ; Gaziantep Merkez ilçeye bağlı Karayusuflu

köyünde 
başladığı ilkokul eğitiminin ilk dört yılını köyünde ve

5.sınıfı ise ;

Haziran 1977’de ; Gaziantep Merkez ilçedeki ( Şehitkamil )

Şahinbey İlkokulu'nda okuyarak tamamladı.

Haziran 1980'de ; İsmet Paşa Lisesi’nde orta okul bölümünü okudu. 

Haziran 1984’te ;  Mehmet Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi

Elektrik Bölümünü ve Teknik Lisesi’nin " Elektrik Teknisyenliği "

Bölümünü bitirdi.

24 Ocak 1989’da ; Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

" Fizik Bölümü "nden mezun oldu.

16 Kasım 2009’da ; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

“ Türk Dili ve Edebiyatı ” bölümüne kayıt yaptırdı.

 

Mesleki Hayatı :

Devlet Kurumunda ;

 

1 Nisan 1990 - 31 Temmuz 1990'da  ; İzmir Narlıdere İstihkam

Taburu
Yedek Subay Okulu'nda eğitimini tamamladı.

31 Temmuz 1990 - 31 Temmuz 1991'de ; Diyarbakır Lisesi'nde

( Birlik Lisesi ; Hüseyin Uluğ Lisesi )  " Yedek Subay Fizik Öğretmeni "

olarak askerliğini yaptı. 

21 Kasım 1991 - 8 Temmuz 1996 ; Zonguldak-Çaycuma Saltukova

Lisesi'ne

" Fizik Öğretmeni " olarak ilk ataması yapıldı.

13 Eylül 1995 - 15 Nisan 1996’da ; Saltukova Lisesi’nde

" Müdür Yardımcılığı " yaptı. 

10 Temmuz 1996 - 9 Eylül 1997 ; Zonguldak'tan Gaziantep

Şahinbey
Eğitim Hizmetleri

/ Eğitim Araçları Donatım Merkezi (A.S.O.) Müdürülüğüne 

 " Fen Bilimleri Öğretmeni " olarak il dışı tayin oldu. 

9 Eylül 1997 - 20 Şubat 2000 ; Gaziantep Şehitkamil Fitnat Nuri

Tekerekoğlu Anadolu Lisesi'nde valilik görevlendirmesiyle çalıştı.

20 Şubat 2000’de ; Devletteki memuriyetinden istifa etti.

5 Aralık 2003 - 8 Eylül 2004 ; İstanbul Küçükçekmece Zehra

Mustafa
Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi'ne açıktan ataması yapıldı. 

8 Eylül 2004 - 1 Kasım 2006 ; Açıkta kaldı ve dershanecilik yaptı.

 1 Kasım 2006 - 27 Haziran 2007 ; İstanbul Bağcılar Mahmutbey

Lisesi'ne
açıktan atandı.

27 Haziran 2007 - 7 Eylül 2009 ; İstanbul Küçükçekmece Zehra

Mustafa
Dalgıç Ticeret Meslek Lisesi'ne  

Yargı Kararı  ile atandı/tayin oldu.

7 Eylül 2009 - 18 Temmuz 2013 ; İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi

( İl içi tayin ) 
 
18 Temmuz 2013 - .................; 
İstanbul Bağcılar İbni Sina

Anadolu  Lisesi ( İl içi tayin ) 
 
oldu. 

  

  Özel Eğitim Kurumlarında Etkinlikleri :   

         Gaziantep’te ;

1996-1997’de ; Gasem Dershanesi’nde,

1998-1999’da ; Açı Dershanesi’nde çalıştı.

1999-2000’de ; “Lider Dershanesi Kurucu-Ortaklığı” yaptı.

          İstanbul’da ;

2004-2005’te ; Bahçelievler-Şirinevler’de

Çağ-Dem’i kurdu.

2005-2006’da ; Bakırköy Çağ-Dem’de çalıştı.

 2006-2007’de ; Bağcılar-Güneşli Limitfen Dershanesi “ Kurucu

Müdürlüğü ” nü yaptı.

2009-2010’da ; Bağcılar Güneşli Kavram Dershanesi’nde

“ Fizik Öğretmenliği ” yaptı.

      

 Mesleki Eğitim Etkinlikleri : 

Diyarbakır'da ; 

     Mayıs 1990 ‘da;   Milli Eğitim Müdürlüğü

“ Eğitim Araçlarını Kullanma ”,

 Bolu'da ;

Temmuz - Ağustos 1992’de ;Gazi Üniversitesi

Bolu Eğitim Fakültesi “ Eğitim Bilimleri ”,

Ankara'da ;

Temmuz - Ağustos 1993 ve Temmuz - Ağustos 1995’te ;

Hacettepe Üniversitesi (Beytepe) “ Mesleki Geliştirme ”,

İstanbul’da ; 

Kültür Üniversitesi ‘nde;

 Mart - Nisan - Mayıs 2007’de ;  “ Etkin Zümre Liderliği ”,

Mart - Nisan - Mayıs 2008’de ; “ Uzman Eğitim Yöneticiliği ”

Temmuz 2008’de ;  “ Eğitim Mühendisliği ”,

Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü’nde;

Aralık 2007’de ; “ Bilişim ve Sunu Hazırlama” ve

Nisan 2008’de ;  “Halkla İlişkiler”

Antalya'da ;  Kemer Kiriş'te ;

30 Ocak 2012 - 2 Şubat 2012'de ;

Milli Eğitim Bakanlığı / Eğitek'in düzenlediği  

" Uluslararası Öğrenci Değerlendirme (PİSA) Toplantısı  Semineri)

2 Mayıs 2012 - 18 Mayıs 2012'de ;

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün,

Abdurrahman Nermin Bilimli Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde

düzenlemiş olduğu " Veb Tasarım " kursu,

 
Erzurum'da ;  

 12 - 16 Ağustos 2013 'te ; “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”,

kursu etkinliklerine katıldı.


İzcilik 
:

  27 Haziran -3 Temmuz 2011'de ; 

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bahçelievler Mümtaz

Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde yaptığı   

" 1. Aşama İzcilik Liderliği ( Oymak / Ocak Liderliği ) "

30 Eylül 2013'te Bağcılar İzci derneği'ne,


5 Ekim 2013'te ;

Türkiye İzcilik Birliğine (Federasyonu)'na üye oldu.Diğer Etkinlikleri ;

Nisan-Mayıs-Haziran 2011'de ; İstanbul'da ;  

 Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitim ve Merkez Müdürlüğü'nün

 İSMEK Bahçelievler-Barbaros'ta yaptığı " Söz Söyleme Sanatı " ,

kursuna katıldı. 

2011-2012 Eğitim Öğretim yılında ;

Halk Oyunlarım şiiri ,

 4. sınıf Sosyal Bilgiler " ders kitabında

yayımlandı.
İBNİ SİNA ANADOLU

Merhaba ey yeni okulum.
Bu tayinimde sana düştü yolum.
Bağcılar'da Yüzyıl semtinde,
Selam ey İbni Sina Anadolu'm...

Nafi ÇAĞLAR
1 Eylül 2013 Pazar 10:34
Yüzyıl/Bağcılar/İstanbul1 Eylül 2013 Pazar

12:02
Sabah oturumu bitti (Açık öğretim lisesi sınavı)

14:00
Öğle oturumu başladı

16:16
Öğle oturumu bitti.
16:36
Okuldan ayrıldım.
2 Eylül 2013 P.Tesi

10:17
Okuldayım

11:05
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
İlk Öğretmnenler Kurulu Toplantısı başladı.

12:02
İlk Öğretmnenler Kurulu Toplantısı bitti.


4 Eylül 2013 Çarşamba

09:01
Okuldayım

Fizik 1 sınavı ayırtmanlık

14:00
Kimya sınavı5 Eylül 2013 Perşembe

13:57

Kimya sınavı ayırtmanlık


13 Eylül 2013 Cuma

09:09 - 11:33
Öğretmenler Kurulu Toplantısı yapıldı.


14 Eylül 2013 Cumartesi

Saat : 16:00

Mezunlar için pilav günü yapıldı.16 Eylül 2013 Pazartesi ;

2013-2014 Eğitim Öğretim yılı bu gün başladı.
İbni Sina Anadolu Lisesi'nde ilk kez derslere
girmeye başladım.
9 A/B/C/D
12 A/B sınıflarının Fizik derslerine giriyorum.


20 Eylül 2013 Cuma ;

Yeni okulumda bir haftam tamamlandı.
Öğrenciler zeki, çalışkan ve doğal olarak başarılılar.
Davranış sorunları pek yoktur.
ilk hafta sonrası gözlemim olumlu.


22 Eylül 2013 Pazar ;

9.sınıf velileri ile tanışma toplantısı var.
İBNİ SİNA

Sina, Sina , İbni Sina,
Bir Lisedir İbni Sina,
Kanaldaki yarım ada,
Yemen değil, elbet Sina 

Nafi ÇAĞLAR 
24 Eylül 2013 Salı
Küçükçekmece / İst. 


27 Eylül 2013 Cuma

İbni Sina Anadolu Lisesi'nde

2.Haftam da sona erdi.
Olumsuz bir durum olmadı.
Olumlu olarak ;
Bir öğretmen arkadaş (Coğrafya Öğretmeni Ahmet Öztürk)
şiirle ilgilendiğimi bildiğini
 ve bir kitabımdan haberinin olduğunu söyledi.

12 B 'den bir öğrenci de öğrenmiş.
ı


Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar veli toplantısı / 22 Eylül 2013 Pazar 10:27
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar veli toplantısı
/ 22 Eylül 2013 Pazar 10:27 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar veli toplantısı / 22 Eylül 2013 Pazar 10:27
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar veli toplantısı
/ 22 Eylül 2013 Pazar 10:27
 Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar veli toplantısı / 22 Eylül 2013 Pazar 10:27
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi 9.Sınıflar veli toplantısı
/ 22 Eylül 2013 Pazar 10:27


 Bağcılar Gazi Lisesi / 3 Ekim 2013
 Bağcılar Gazi Lisesi / 3 Ekim 2013İstanbul Bağcılar
İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ
KÜLTÜR GEZİSİ
3 Ekim 2013 Perş.


08:00'te öğrenci ve öğretmenler okul bahçesinde
toplanmaya başladı.
9-A/B/C/D sınıfları ile 11 B ? sınıfı vardı.
08:34 suları okul önünden hareket edildi.
Kirazlı Mahallesi'ndeki Engelliler Sarayı gezildi.
Ordan hareketle 10:34 sularında
Sultan Ahmet Meydanı'na ulaşıldı.
Rehber ile buluşuldu.
Sultan Ahmet Camii gidildi ve anlatıldı. 
11.27 sularında Ayasofya Müzesi'ne girildi.
12:12'te ordan ayrıldık.
Gülhane'ye doğru yürüdük.
İslami Bilim Müzesi gezildi.13:13
Gülhane içinde yürüyerek Sarayburnu'na varıldı.
13:33'te Eminönü'nde vapura binildi.
15:05'te Boğaz Turu tamamlandı.
16:00'da sağ salim okul önüne ulaşıldı ve
gezi sona erdi.GÖRÜNTÜLER (Fotoğraflar)


İbni Sina Anadolu Lisesi ; Bağcılar Engelliler Sarayı ; 3 Ekim 2013 Perş. 09:34
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Bağcılar Engelliler Sarayı ;
3 Ekim 2013 Perş. 09:34 


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Camii ; 3 Ekim 2013 Perş.12:00
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Camii ; 
3 Ekim 2013 Perş. 11:27 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Camii ; 3 Ekim 2013 Perş. 11:55
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Camii ; 
3 Ekim 2013 Perş. 11:27 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ; 3 Ekim 2013 Perş. 11:27
 
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ; 
3 Ekim 2013 Perş. 11:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ;
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ; 
3 Ekim 2013 Perş. 11:27 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ;
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ; 
3 Ekim 2013 Perş. 11:27 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Sultan Ahmet Meydanı ;
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 11:27 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 3 Ekim 2013 Perş. 12:27
 İbni Sina Anadolu Lisesi ; Ayasofya Müzesi ; 
3 Ekim 2013 Perş. 12:27


9 -Cici

Öğrenci mi, öğrenci,
Sınıflardan en birinci,
Sorarsanız hangi sınıf,
Dokuz Cici mi, cici ...

Bunu yazan Fizikçi.

N.ç.
N.Ç.
N.Ç.

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam44
Toplam Ziyaret309448
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.