KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Temsilcilikler


10 Temmuz 2015 Cuma günü; Gaziantep Şehitkamil ilçesi,
Karayusuflu Köyü Camii'nde okutulan MEVLİDİMİZE ve
akşamına, Memik Kiya Köy Odası'nda verilen İFTAR YEMEĞİMİZE
doğrudan veya dolaylı,MADDİ ve MANEVİ
katkıda bulunanlara çok teşekkür ederiz.

...

Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler Oymağı
Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
Yönetim Kurulu Üyeleri
MİHMADLI HACI ÖMERLER DERNEĞİ

3.OLAĞAN GENEL KURULU3. OLAĞAN GENEL KURUL

Mihmadlı Hacı Ömerler Oymağı Derneği 3.Olağan Genel Kurulu
3 Mayıs 2015 Pazar günü saat 11:00'de ; Gaziantep Şehitkamil
ilçesi Karayusuflu köyü Memik Kiya Köy Odası'nda yapılacaktır.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 10 Mayıs 2015 Pazar günü
aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize ve oymakdaşlarımıza
önemle duyurulur.

Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler ymağı
Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
Yönetim Kurulu ÜyeleriGündem Maddeleri ;

1. Yoklama Yapılması
2. Divan Başkanı ve Üyelerin Teşekkülü
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Taşınmaz Mal Alım Satım Yetkisinin Yönetim Kuruluna Verilmesinin
    Genel Kuruluna Sunulması.
5. Gaziantep Oğuz Boyları Federasyoonu veya Türkiye'nin Herhangi Bir
    Yerinde Herhangi Bir Federasyona Katılma Yetkisinin Yönetim Kuruluna
     Verilmesi.
6. Türkiye Kızık Boyu ( Kızıklar) Federsyonuna Katılma Yetkisinin Yönetim
    Kuruluna Verilmesi.
7. Gerektiğinde Başka İl ve İlçelerde Şube Kurulması İçin Yönetim Kuruluna
    Yetki Verilmesi.
8. Yönetim Kurulunun Oluşturulması ve Seçimi.
9. Dilek, Temenniler ve Kapanış...
YÖNETİM KURULU (Asil)

Nafi ÇAĞLAR
Mahmut ÖZAY
Bilal GEÇER
M.İbrahim ÖZALKAN
Yalçın SÖNMEZ
Orhan ŞAHİN
Murat DURDU
Reşit ZİREK
Ziya TAN


YÖNETİM KURULU (Yedek)

Nafi ÇAĞLAR
Abdullah SÖNMEZ
Metin TAN
Vehbi ÇATAL
Mahmut BAŞARAN
Ekrem ZİREK
Nevzat ÇAĞLAR
Aydın ÇAĞLAR
Abdulkadir ERGİN


DENETİM KURULU(Asil)

Eray DURDU
Halil İbrahim GEÇER
Alaaddin ERGİN


DENETİM KURULU (Yedek)

Mehmet Ali TAN
Mehmet DURDU
Oktay ŞAHİN

DİSİPLİN KURULU (Asil)

Ali SÖNMEZ
Sait Ersin ÖZALKAN
Ahmet DURDU


DİSİPLİN KURULU (Yedek)

Bilal Hilmi ÖZAY
Önder ÇAĞLAR
Murat SÖNMEZ
MİHMADLI HACI ÖMERLER DERNEĞİ

MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
3. K U R U L T A Y I  

- MİHMADLI YÖRÜK TÜRKMENLERİ 7. KURULTAYI -
-- KIZIK BOYU 5. KURULTAYI --
 
 
 Türkiye'de yaşayan Mihmadlılar / Mahmatlılar,
Kızık Boyu mensupları,
Yörük Türkmenler
köylüler ve çevre köylüler davetlidir...
 
 
Tarih ; 11-12 Ekim 2014 Cumartesi - Pazar
Saat ; Pazar  11:00
 Yer ; Karayusuflu Köyü
Memik Kiya Köy Odası
Şehitkamil / Gaziantep
 

Etkinlik ;

11 Ekim 2014 C.tesi ; Akşam yemeği ve toplantı
12 Ekim 2014 Pazar ; Kahvaltı ve tören


 
Nafi Çağlar Mihmadlı
 Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler Oymağı
Eğitim Kültür Dayanışma ve Araştırma Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEMLER ;

Örgütlenme
Komşu Ülkeler
Siyaset
Söğüt
İletişimGÜNDEMLER ;

Teşkilatlanma (Örgütlenme ve görev dağılımı )

Oğuz Boyları (Komşu Ülkelerdeki Türklerle İletişim)

Siyaset ( Politika ve parti ilişkilieri )

Söğüt ( Dernekler olarak toplu katılma)

İletişim ( Basın, yayın, tanıtım )


KARARLAR

1. ÖRGÜTLENME ;

1. Derneği olmayan iller de dernek kurulması sağlanacak.
2. 3-5 ilde bir Birleşik Dernek (Fed.) kurulacak.
3. En son olarak iki yıl içinde Üst Birliğe (Konfed.) gidilecek.

Görev Dağılımı Şöyle olacak ;
Çukurova'dan Yusuf uzun, Mustafa Karakoyunlu ve Adem Yörük,
sorumlu olup 2-3 ay içinde fedarasyonu kuracakalar.

İç Anadolu'nun Doğu Bölümü'nden Serdar Güneş.
Orta Karadeniz ; Mehmet Ali Yıldırım
Doğu Karadeniz'den ; Nurettin Memoğlu,
Batı Karadeniz'den ;
Güney Marmara'dan ; Ertuğrul Sünel ,
Trakya'dan ;
İzmir'den ; Ramazan Arslanalp,Mehmet Gülcan,
Muğla -Denizli ; Orhan Akcan,
Antalya'dan ; Abdil Yıldırım,

Kahramanmaraş'tan ; Abdulbaki Günışığı ve Arif Sarıtürk,

Güneydoğu'dan ; Ali Avcı, Nusret Kaya,
Gaziantep-Kilis'ten ; Mehmet Demir Atmalı, Yakup Özbay,
Doğu Anadolu'dan ;

Türkiye Geneli ;
Mustafa Kuş, Bestami Erdem, Nafi Çağlar2.ÇEVRE ÜLKELER ;

Suriye'den ; Samir Alo,
Irak'tan ; Semra Zeynel,
İran'dan ; Cengiz Çetinöz

3.SİYASET ;

Seviyeli ve duruşlu politika yapmak şartıyla , isteyen yapabilir.

4.SÖĞÜT ;

Her yıl Söğüt'te her ilden insan taşımanın yolları aranmalı.

5. İLETİŞİM, BASIN , YAYIM ;

Çalışmalarımızı tanıtmak, sesimizi duyurmak için kendimize ait. Radyo,
Tv. dergi vs. olmalı.Milli Kültür Dernekleri Yönetim Kurulu

Mustafa KUŞ
Bestami ERDEM
Nafi ÇAĞLAR
Orhan AKCAN
Orhan KARABACAK
Ramazan ARSLANALP
Nurettin MEMOĞLU
Yusuf UZUN
Mustafa KARAKOYUNLU
Recep ÖZDEMİR
Serdar GÜNEŞ
Ali AVCI
Mehmet Demir ATMALI
Yakup ÖZBAY
İsmail AKÇAY
Nusret KAYA
Mustafa YILDIZ
Semra ZEYNEL
Samir ALO
Ertuğrul SÜNEL
Kerimoğlu İsmail
Adem YÖRÜK
Milli Kültür Dernekleri Yönetim Kurulu :Mustafa KUŞ ( Serik Yörük Türkmen Derneği- Dünya Yörükleri Birliği)

Bestami ERDEM ( Osmaniye Yörük Türkmen Derneği )

Nafi ÇAĞLAR ( Gaziantep Mihmadlı Yörük Türkmenleri Derneği )

Orhan AKCAN ( Muğla Yörük Obaları Derneği )

Orhan KARABACAK ( Ozan – Şair )

Ramazan ARSLANALP ( Dede Korkut Yörük Türkmen Fed.)

Nurettin MEMOĞLU ( Bayburt Memoğulları Derneği )

Yusuf UZUN (Akdeniz Yörük Türkmenleri Derneği )

Mustafa KARAKOYUNLU ( Yumurtalık Karakoyunlular Derneği )

Recep ÖZDEMİR ( Antalya 11 Kasım Derneği )

Serdar GÜNEŞ ( Kırşehir Karacakurtlar Derneği )

Ali AVCI ( Gaziantep Rışvanlar Derneği )

Mehmet Demir ATMALI ( Gaziantep Guvvacılar Derneği )    

Yakup ÖZBAY ( Gaziantep Karakoyunlular Derneği )

İsmail AKÇAY ( Teke Yöresi Yörük Türkmenleri Derneği )

Nusret KAYA ( Karacadağ Türkmen Derneği )

Mustafa YILDIZ ( Terkeme Karapapak Derneği)

Semra ZEYNEL ( Kuzey Irak Türkemnleri )

Samir ALO ( Suriye Oğuz Boyları Derneği)

Ertuğrul SÜNEL ( Bursa Tarihi Kızık Köyleri Derneği )

Kerimoğlu İsmail ( Seydikemer Yörük Türkmenleri Derneği )

Adem YÖRÜK ( Adana Yörük Türkmen Derneği )

Ev Sahibi Dernekler

Gaziantep Mihmadlı Yörük Türkmenleri Derneği
Osmaniye Yörük Türkmenleri Derneği
Gaziantep Karakoyunlular Derneği
Gaziantep Pekmezciler Derneği
Gaziantep Guvvacılar Derneği

Gaziantep Rışvanlar Derneği
Gaziantep İpekyolu Derneği

Oğuzeli Sevenler Derneği

MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

3. K U R U L T A Y I  

 -- KIZIK BOYU 5. KURULTAYI --

 - MİHMADLI YÖRÜK TÜRKMENLERİ 7. KURULTAYI -

 

 

Tarih ; 11-12 Ekim 2014 C.Tesi – Pazar

Yer    ; Karayusuflu Köyü Memik Kiya Köy Odası

             Şehitkamil İlçesi / Gaziantep

  


ETKİNLİKLER ;


11 Ekim 2014 C.Tesi ;

 

17:00 – 18:00 ; Açılış ve Yemek

18:00 -  23:00 ; Özel Toplantı

 

GÜNDEMLER ;

Teşkilatlanma (Örgütlenme ve görev dağılımı )
Oğuz Boyları (Komşu Ülkelerdeki Türklerle İletişim)

Siyaset ( Politika ve parti ilişkileri )
Söğüt ( Dernekler olarak toplu katılma)
İletişim ( Basın, yayın, tanıtım )


12 Ekim 2014 Pazar ;

 

09:00 – 10:00 ; Kahvaltı

10:00 – 12:00 ; Genel Toplantı

12:00 – 13:00 ; Yemek ve Kapanış

 

 

Bilgi ;

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 4.Kurultayı ;

Tarih ; 3-4 Ekim 2014 C.Tesi – Pazar

Yer    ; Karayusuflu Köyü Memik Kiya Köy Odası

             Şehitkamil İlçesi / Gaziantep

  T.C.MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
3.KURULTAYI
AÇILIŞ KONUŞMASI

Geleneğimiz gereği “ davet edilen yere erinmeyen”atasözüne , dinimizin gereği “davete icabet sünnettir” hadisine göre ; yakın ve uzak  yerlerden buralara kadar gelen sevgili dernek başkanlarım, oba temsilcileri, oymak beyleri, Yörük Türkmen Beyleri, kısaca sivil toplum örgütlerinin öncüleri, Yörük –Türkmenlerin yani Türk Milletinin önderleri ; Mihmadlı Yörük Türkmen Oymakları 7. Kurultayına, Türkiye Kızık Boyu 5. Kurultayına, hepsinin çatısı olan TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ 3. KURULTAYINA hoş geldiniz.

 

           Değerli başkanlarım, yol arkadaşlarım, dava yoldaşlarım, sizler sıradan birer dernek başkanları değilsiniz. Bu kurultay da sıradan bir kurultay değildir.Sizler; Oğuz Kağan’ın Alpleri, Sizler, Bilge Han’ın Alperleri, sizler, Yesevi’nin Orta Asya’adan Horasan’a , Mezopotamya’ya kadar yürüyen alperenleri, sizler, Hacı Bektaş’ın Anadolu’yu dolaşan, sizler Sarı Saltuk’un Balkanlar’a ulaşan alperenleriziniz.Sizler Yunus Emre’nin Anadolu beyleri arasında birliği sağlamak için çalışan birer gönül erlerisiniz. Sizler Türk Milleti’in KÜLTÜR AKINCILARI’sınız…Sizler günümüzün tarihini yazmakta olan Türk Kültürü’nün Akıncı Beyleri’siniz. Ne mutlu size.
KURULTAYINIZ KUTLU OLSUN.

 

             Kıymetli başkanlarım, Hz. Ömer’in ; “Fırat’ta bir koyunu kurt kapsa bunun sorumlusu benim” dediğini biliyorsunuz. Tam da günümüze uygun olarak Türkiye’den çıktıktan sonra ateş çemberinde olan Suriye ve Irak’tan geçen Fırat için Ben de diyorum ki “ Okyanuslar ötesinden gelip, Fırat kenarında Türkmen balalarımızın, Müslüman çocuklarımızın kısaca bizim yavru kuzularımızın kanını döken, eli kınalı kızlarımızı, gelinlerimizi her gün namus korkusuyla yaşatan, bu şartlara rağmen bir şey yapamayan ak sakallı Türkmen kocalarını, dahası da ak pürçekli ninelerimizi sızım sızım sızlatan

sırtlan sürülerinin yaptıklarından biz sorumluyuz.”

 

          Yedi iklime hükmeden Kınık Boyu Büyük Selçuklular’ın, Dünyayı dize getiren Kayı Boyu Osmanlı’nın dönemlerinde sükut içinde olan bu bölge, ne zaman ki Türkler elini oralardan çekmek zorunda kalmış, işte o zaman  kapı komşumuz bu bölge inim inim inlemiştir. Neden inlemiştir, el çektiğimiz için. Neden el çekmişiz. Devletin asli unsuru olan bizler devletimize sahip çıkamadığımız için…

 

           Beyler; O halde yapmamız gereken, söz konusu Türk Dünyası, söz konusu islam alemi , Söz konusu Turan ülküsü ise, teferruatları bırakıp, bir an önce ülke içinde birliği sağlayıp, çevre ülkelere fiilen gidip sahip çıkmalı, sonra da Türk-İslam coğrafyasına el atmalıyız. Ortadoğu’da ülkemizin söz sahibi olmasında sizin de payınız var. Hedefimiz

Ülkemizi, doğal olarak ta Türk Milleti’ni, tekrar dünyada söz sahibi yapmaktır. Bu çalışmakla olur. İnanın çoğunuz o günleri göreceksiniz. Çocuklarınız ise daha fazlasını görecek. Şu an şurada bu süreci hızlandırmak ve tarihe imza atmak sizin elinizde.

Bunun için bu kurultay sıradan bir kurultay değil, bunu için siz sıradan dernek başkanları değilsiniz. Bu yolda kararlı ve başarılı olacağınıza inanıyoruz.
KURULTAYINIZ KUTLU YOLUNUZ AÇIK OLSUN…

      
                                            11 Ekim 2014

                                              Türkiye Milli Kültür Dernekleri

                                                  Kurultaylar Sorumlusu

                                                  NAFİ ÇAĞLAR


  T.C.Milli Kültür Dernekleri 3.Kurultayı'na Katılım Belgesi
 T.C.Milli Kültür Dernekleri 3.Kurultayı'na Katılım Belgesi
12 Ekim 2014 / Gaziantep Şehitkamil
Karayusuflu köyü Memik Kiya KÖY Odası
TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ 3.KURULTAYI YAPILDI

Yörükler Osmaniye’den Gaziantep’e Geçti

Türkiye Bütünleşti

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 3. Kurultayı kapsamında ; Türkiye Kızık Boyu 5. Kurultayı ve  Türkiye Mihmadlı Yörük Türkmenleri 7. Kurultayı birlikte yapıldı. Osmaniye’de Çukurova Yörük Türkmen Dernekleri 2.İstişare Toplantısı ile başlayan kurultay, Gaziantep Şehitkamil  Karayusuflu Köyü’nde devam etti. Memik Kiya Köy Odası’nda gerçekleştirilen kurultaya Gaziantep Mihmadlı Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nafi Çağlar, Osmaniye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Bestami Erdem, Gaziantep Karakoyunlular Derneği Başkanı Yakup Özbay, Gaziantep Pekmezciler Derneği Başkanı Mehmet Horuz, Gaziantep Guvvacılar Derneği Başkanı Mehmet Demir Atmalı ve Gaziantep Rışvanlar Federasyonu Başkanı Ali Avcı ile Oğuzeli Sevdalıları Dernek Başkanı Süleymen Karaca ev sahipliği yaptılar. Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ve Büyük Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı Coşkun Durmuş’un da katıldıkları kurultaya Türkiye’nin dört bir yanından Yörük Türkmen Başkanları ve yönetimleri ve Irak ile Suriye Türkmenlerinin temsilcileri katıldı.

Osmaniye İstişare Toplantısı

Osmaniye Serhat Lokantası’nda gerçekleştirilen 2. Osmaniye Yörük Türkmen İstişare Toplantısı’nın açılışında, günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yapan Başkan Bestami Erdem, Yörük ve Türkmenleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye, Osmaniye Yörük Türkmenleri Derneği Kurucusu İşadamı Ali Saçıkara’ya, Âşık Sefai’ye ve katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti. Değişik bölgelerden gelen Yörük ve Türkmen derneklerinin başkanlarının da konuşmalar yaptığı yemekli toplantıda son konuşmayı yapan Yörük Başkan Hüseyin Sözlü şunları söyledi:   

Yörük Türkmenlerin Yanındayız

“Bu gibi yararlı toplantıların yapılmasını her zaman desteklemekteyiz. Toplantılarda Türk Milletinin ve Yörük Türkmenlerin sorunlarının çözülmesi konusunda kesin harekete geçilmesi ve olumlu bir netice elde edilmesini arzu ediyorum. Yörük ve Türkmenlerin gücünü ortaya koyarak kamuoyu oluşturmalarını ve yaptırımcı bir rol oynamalarını bekliyorum. Türk Milletinin üzerindeki miskinliği, uyuşukluğu atıp, titreyip kendine gelmesini sağlamaya vesile olacak her türlü etkinliği desteklemekten mutlu oluyoruz. Sınırda Kürdüne, Yezidisine, Arabına kapılar rahatça açılırken, Türkmene kapatılmasını ve vize verilmemesini kınıyorum. Ben kıl çadırda doğan bir Yörük Türkmen babanın evladıyım. Allah’ın nasip ettiği makamı Türk Milletinin hizmetine ve Türk Dünyasının Birliğine adamışım. Mevki ve makamların geçici, asıl olanın ‘Devlet-i Ebed Müddet’ olduğuna inanan ve Türk Milletinin kıyamete dek yaşatılmasına gönül veren bir Yörük Türkmen kardeşiniz olarak her zaman yanınızdayım.

Utanç Verici Zilletten Sorumluyuz

Bir Cihan Devleti olan Osmanlının torunları olarak Türk Milletinin içine düşürüldüğü utanç verici zilletten hepimiz sorumluyuz. Büyük ecdadımızın kemiklerinin daha fazla sızlamaması için itin, çakalın şımartılmasına ve küstahlık yapmalarına artık tahammülümüz kalmadığını hep birlikte haykırmamız gerekiyor. Telafisi mümkün olmayan bir tehlikenin ve geri dönüşü olmayan bir badirenin içine sürükleniyoruz. Elbette derin tecrübeye sahip Türk Milleti olarak içerdeki ve dışarıdaki hainlerin üstesinden geleceğimizden şüphemiz yok, ama çok yara almadan ve bize pahalıya mal olacak duruma düşmeden uyanmamız ve harekete geçmemiz gerekiyor. Şunu unutmayalım ki; Gafleti derin ve uzun olanın devleti yok olur.”

Osmaniye Yörük Türkmen Derneği Kurucusu İşadamı Ali Saçıkara, her biri ayrı bir değer olan misafirleri ağırlamaktan ayrı bir keyif aldıklarını belirterek,

Sıradan Dernek Başkanı Değilsiniz

Türkiye Milli Kültür Dernekleri Kurultaylar Sorumlusu , Türkiye Kızıklar Fedrasyonu başkanı ve Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler  Dernek başkanı  Nafi Çağlar, 3. Kurultay’ın açılış ve selamlama konuşmasında, katılımcıların sıradan birer dernek başkanı olmadıklarını vurgulayarak, “Bu kurultay da sıradan bir kurultay değildir. Sizler; Oğuz Kağan’ın, Bilge Han’ın Alpleri,   Yesevi’nin Orta Asya’adan Horasan’a, Mezopotamya’ya kadar yürüyen Alperleri, Hacı Bektaş’ın Anadolu’yu dolaşan gezginleri, Sarı Saltuk’un Balkanlar’a ulaşan alperenleri , Yunus Emre Hazretleri’nin Anadolu beyleri arasında birliği sağlamak için çalışan gönül erlerisiniz. Sizler Türk Milletinin Kültür Akıncıları, günümüzün tarihini yazmakta olan Türk Kültürünün Akıncı Uç Beylerisiniz. Ne mutlu sizlere. Kurultayınız kutlu olsun” dedi.

Türk Milletinin Asli Unsuruyuz

Hz. Ömer’in, “Fırat’ta bir koyunu kurt kapsa bunun sorumlusu benim” sözünü hatırlatan Başkan Nafi Çağlar, Ateş çemberinde olan Suriye ve Irak’ta, Okyanuslar ötesinden gelip, Fırat kenarında Türkmen balalarımızın, Müslüman çocuklarımızın kısaca bizim yavru kuzularımızın kanını döken, eli kınalı kızlarımızı, gelinlerimizi her gün namus korkusuyla yaşatan, Aksakallı Türkmen kocalarını ve Akpürçekli ninelerimizi sızım sızım sızlatan sırtlan sürülerinin yaptıklarından sorumluyuz. Yedi iklime hükmeden Kınık Boyu Büyük Selçukluların, dünyayı dize getiren Kayı Boyu Osmanlı’nın dönemlerinde sükût içinde olan bu bölge, Türkler elini oralardan çekmek zorunda kalışından sonra kapı komşularımız inim inim inlemiştir. Bunun nedeni; Türk Milletinin asli unsuru olan biz Yörük ve Türkmenlerin devletimize sahip çıkamayışımızdır. O halde söz konusu Türk Dünyası, İslam Âlemi ve Turan Ülküsü ise; teferruatları bırakıp, bir an önce ülke içinde birliği sağlayıp, çevre ülkelere fiilen gidip sahip çıkmalı, sonra da Türk-İslam coğrafyasına el atmalıyız. Bu çalışmakla olur. İnanın çoğunuz o günleri göreceksiniz. Çocuklarınız ise daha fazlasını görecek. Bu süreci hızlandırmak ve tarihe imza atmak sizin elinizde” diye konuştu.

Müslüman ve Türk Kanı Durdurulmalı

Adana Güney Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Cengiz Çetinöz, güney sınırımızda cayır cayır Müslüman kanı döküldüğüne dikkat çekerek, “Buradaki gelişmeleri yakından takip etmemiz ve demokratik tepkimizi çekinmeden ortaya koymamız gerekir. Çünkü burada adaletsizlikler olmaktadır. Türk Askerinin uluslararası ilişkiler ve hukuk çerçevesinde bölgede güvenlik bölgeleri oluşturması için

derhal burada konuşlanmasını istiyoruz. Yabancı güçlerin ve askerlerin gelmesine gerek yok. Türk askerimizin buna gücü yeter. Artık bölgede ağırlığımızı hissettirmek mecburiyetindeyiz. Televizyonlarda Türk Milletine sanki futbol maçıyla ilgili yorumlar yapılırcasına, bölgeyle ilgili basit ve kısır çekişmeler gösterilmekten vazgeçilmeli. Konuşmaktan öte icraata geçilmeli ve acilen akan Müslüman ve Türk kanının durdurulması için harekete geçilmelidir. Derhal Türkmeneli Meclisi kurulmalıdır. Ayrıca Adana’daki Yörük ve Türkmen Dernekleri arasında ayrışmalar oluştuğu görülmektedir. Derhal bu dargınlıkların ortadan kaldırılması gerekir. Millet adına bütünleşme ve birlikte hareket etme zorunluluğu vardır. Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.” Ülkemizin geleceği ve Türk Milletinin asli cevheri olan Yörük ve Türkmenlerin daha güçlü olması için bu birliktelik ve dayanışma kaçınılmazdır” dedi.

Proje Desteği Alınmalı

Dünya Yörükleri Birliği Başkanı Mustafa Kuş’un Divan üyeliği yaptığı 3. Milli Kültür Dernekleri Kurultayında; Kuzey Irak Türkmenlerinden Dr. Semra Zeynel Başkanlığa, Gaziantep Mihmadlı Yörük Türkmenleri Derneği Başkanı Nafi Çağlar ve Gaziantep Guvvacılar Derneği Başkanı Mehmet Demir Atmalı ve Muğla  Yörük Obalar dernek Başkanı Orhan Akcan Divan Kâtipliği yaptılar. Divan üyesi Mustafa Kuş, derneklerin en büyük sıkıntısı olan ekonomik zorlukları aşmaları için projeler hazırlayarak Avrupa Birliği hibelerinden, KOSGEB ve Ajansların desteklerinden yararlanılmasını önerdi. Başkan  Semra Zeynel, yıllardır Irak ve Suriye’de insanlık dışı zulme uğrayan Türkmenler için sesini çıkarmayanların niçin Kobani için dünyayı velveleye verdiklerini sorguladı. Araştırmacı Yazar Mehmet Demir Atmalı da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aslı Türk olan, fakat zamanla Kürtçe konuşmaya başlayan çok sayıda Türkmen olduğunu ve bu konuda hassas davranılması gerektiğini vurguladı.

Hizmetin Bir Adabı Var

Rışvanlılar Federasyon Başkanı Ali Avcı, ev sahiplerinden biri  olma hasebiyle misafirlerin daha fazla konuşması için fedakârlık gösterdi, ancak unutularak hiç söz hakkı verilmemesine de haklı olarak sitem etti. Suriye Oğuz Boyları Derneği Başkanı Av. Semir Alo ise, Suriye’de kendilerine hayat hakkı tanınmamasını, Türkçe konuşmalarına izin verilmemesini anladıklarını, ancak Türkiye’nin de kendilerine sahip çıkmamasına bir anlam veremediklerini belirtti ve daha çok yardım beklediklerini sözlerine ekledi. Erciş Karakoyunlular Derneği Başkanı İzzet Şevketeoğlu da, atalarının mezar taşları ve tarihi eserleriyle bir Türk Kültür şehri Erciş’in Türken olan 150 esnafın dükkânlarının 3 bin militan tarafından yakıldığını ve hiç kimsenin ses çıkarmaya cesaret edemediğini, kendilerinin yalnız bırakılmamasını istedi. Isparta Yalvaç Sücüllü Kardeşlik Kültür Derneği Fahri Başkanı Yusuf Ezel ise, işlelere uyarak, nezaket çerçevesinde birçok zorlukların aşılabileceğine dikkat çekti. İzmir Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Ramazan Arslanalp da, dernekçilik faaliyetlerinde hakka hukuka riayet edilmesi ve hassas davranılması üzerinde durdu.      

Sonuç Bildirgesi

Gündem maddelerinin tartışıldığı ve çeşitli sorulara cevapların arandığı kurultay sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Kamuoyuna açıklanan bildirgede şunlara yer verildi:

“1- Dernek olmayan illerde dernek kurulması,

2- Derneklerin yeterli olduğu yerlerde Federasyon kurulması,

3- Federasyonların kurumsallaştıktan sonra doğal olarak Konfederasyona dönüşeceği kabul edilmiştir. 4. Yurtdışında özellikle Esir Türkler dediğimiz yerlerde teşkilatlanmaya ağırlık verilmesi ve özgürlüğe kavuşmaları için çalışma yapılması karara bağlandı. Konuyla ilgili olarak Dr. Semra Zeynel ve Cengiz Çetinöz, Semra Zeynel ve Nafi Çağlar yetkilendirildi.

5.  Siyaset yapmak isteyenlerin bilgi vererek seviyeli şekilde çalışma yapması desteklendi.

6- Söğüt Şenliklerindeki kargaşanın giderilmesi ve konunun sahibi olan Yörüklere haksızlık yapılmamsı için; Söğüt hazırlıkları için yapılan toplantıya katılacak derneklere davetiye çıkarılmasının sağlanması istendi. Dernekler, federasyonlar ve konfederasyon adına en az birer konuşmacıya söz hakkı verilmesinin sağlanması, dernek ve federasyon başkanlarının protokolde yer almasının temini için çalışılması istendi.

7- Ulusal yayın yapacak bir Yörük Türkmen Televizyonu kurulması genel ilke olarak kabul edilmiştir.

8- Her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi kararlaştırıldı.

9-Önümüzdeki yılın kurultayının yine  Gaziantep Şehitkamil  Karayusuflu köyü

Memik Kiya Köy Odası’nda yapılmasına karar verildi. Tarih olarak  ; 10 Ekim 2015 belirlendi.

12 Ekim 2014

Yenises Dergisi

Mehmet AKSOY

MİHMADLI YÖRÜK TÜRKMENLER DERNEĞİ
( HACI ÖMERLER OYMAĞI )

HABERLERİ


Türkiye

MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ  2. KURULTAYI ( MAHMATLI DERNEĞİ 6. KURULTAYI )
Yer ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
Memik Kiya köy odası  

Tarih ; 20 Ekim 2013 Pazar Saat : 11:00


19 Ekim 2013 Cumartesi ;
Dernek başkanları, yönetimleri veya temsilcileri; sabah saatlerinde Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e inmeye başladılar. 07.00 suları Bursa'dakiler geldiler. Akşamdan Tokat'tan gelenlerle bir araya geldik. Gaziantep'in milli ve tarihi yerlerini gezdik.  Öğleye doğru Kocaeli'nden,Bayburt'tan,Muğla'dan, Antalya'dan, Adana'dan,Osmaniye'den, Kahramanmaraş'tan, Mersin'den ve Kilis'ten gelenler Gaziantep'e ulaştılar. Onlara Halep ve Lazkiye'den gelenler katıldılar.Bir süre sonra Diyarbakır'dan, Kerkük'ten, Şanlıurfa'dan gelenler yetiştiler.Öğleden sonra Kars'tan geldiler. Bursa ve Tokat'lılar ile Yavuzeli'ne gittik. Diğerleri Gaziantep merkezdeki Rışvanlar ve Mihmadlılar dernek binasında çay içtiler ve Yavuzeli'ne geçtiler. Yavuzeli'nden hep birlikte Şehitkamil Karayusuflu köyüne  vardık. ( 13:27) .Çevre köy muhtarlarından gelenler oldu. Öğle yemeğini Memik Kiya köy odasında yedik. Kurultay merkezimizde burasıydı. 15.15'te Kurultay başladı. Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği Kurucu Genel Başkanı Nafi ÇAĞLAR, Atmalılar temsilcisi Mehmet Demir atmalı ve Dünya Yörük Türkmenler derneği Genel başkan Yardımcısı Bestami Erdem'in önerileriyle divan oylamaya sunuldu. Divan Başkanlığına Kerküklü Semra Zeynel, üyeliklerine de Türk Boyları Dernekler Üst Birliği (Konfederasyonu) Genel Başkanı Durhasan Koca, Dünya Yörük Türkmenler Derneği Genel Başkanı Mustafa Kuş, Bayburt Karakaoyunlu  Memoğlulları Derneği Genel Başkaın Nurettin Memoğlu, Muğla Yörük obaları dernek başkanı Orhan Akcan, Gaziantep Rışvanlar Derneği Genel Başkanı Ali Avcı seçildiler. Önce geçmişlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ruhlarına birer fatihadan sonra İstiklal marşımız okundu. Divan Başkanı Semra Zeynel ev sahibi Mihmadlı Hacı Ömerler derneğinin genel başkanı Nafi Çağlar'a açılış konuşması için söz verdi. Sonra tek tek tanışma gerçekleştirildi.(16:16) İlk gündem maddesi gereğince ; geçici yönetim kurulu üyeleri Bestami Erdem, Nafi Çağlar Mihmadlı, Mustafa kuş, Orhan Akcan, Orhan Karabacak, Ertuğrul Sünel geçmiş bir yıllık faaliyetlerini anlattılar. (17:17) Bu isimlere Şanlıurfa Siverek'ten Nusret Kaya, Adana Yumurtalık'tan Mustafa Karakoyunlu'nun da eklenerek kalıcı hale gelmesine karar verildi. Bu arada akşam yemeği ikram edildi. (18:18)  Hava iyice soğuduğu için Yavuzeli'nde kapalı mekana gidildi. İkinci gündem maddesi olarak ; Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri'nin özüne dönmesi için ne çalışmalar yapılacağı uzun uzun konuşuldu. Etkinliğin tertip kurulunda bulunan Durhasan Koca'dan hazırlık çalışmaları için Türkiye'nin hemen her bölgesinden temsilciler davet dilmesi istendi ve karara bağlandı. Ayrıca etkinliğin ikinci gününde ulaşılabilen bütün derneklerin Söğüt'te olması için çalışmalar yapılması da karara bağlandı. (21:21)    Üçüncü gündem maddesi olarak ; Türkiye'de ulalabilecek milli duruşlu bütün derneklerin bir çatı altında toplanması konuşuldu. Bunun için yapılması gereken çalışmaların dernek, birlik veya üst birlik demeden, ayırt etmeden herkesin uğraş vermesinin zorunlu olduğu ve birliğin mutlaka sağlanması gerektiği sonucuna varıldı. Bunun için de kalıcı yönetim kuruluna görev verildi. Türkiye'nin her yerine ulaşılması için görüşmeler yapılması kararlaştırldı. (22:22) Çaylar geldi serbest sohbete geçildi.Sonra yatma hazırlıkları başladı.(23:23) Bir kısmı yatarken , bir kısmı da sohbete devam etti. 
20 Ekim 2013 Pazar ; 08:00'da çoğunluk kalktı. 08:40'a kadar sohbet edildi. Herkes kalktıktan sonra hep birlikte Karayusuflu köyüne hareket edildi.Memik Kiya köy odasına varıldı. (09:09) Saat 10:00 suları kahvaltı sona erdi.  Kurultaya gündem içi ve gündem dışı konularla devam edildi. Şahinbey Kaymakamı Uğur Turan geldi. Şanlıurfa'dan yeni misafirle geldi.Kahramanmaraş  Pazarcık'tan Cuma Kıtay ve akrabaları geldiler. Şahinbey Kaymakamı Uğur Turan'ın konuşmasının ardından ev sahibi derneğin başkanı olarak Nafi Çağlar Mihmadlı'nın kapanış konuşmasıyla; Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği 6.Kurultayı'nın genişletilmiş hali olan Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı sona erdi. (12:12). Öğle yemeği için sofra açılmaya başlandı. Öğle yemeğinde; Gaziantep'e has "Yuvarlama" yemeği yanında da "Firik Pilavı" vardı. Katılımcılar yemeği afiyetle yediler. (13:13) Acil işi olanlar dönüş için yola çıkarlarken, biraz vakti olanlar Şanlıurfa Suruç Türkmenleri'nden Cindi Yıldız'ın taziyesi için toplu halde hareket ettiler. Herkes ayrılırken birbirlerine defalarca sarıldılar. Bu kurultayımız da hayırlra vesile olsun.

Nafi Çağlar Mihmadlı  
Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği Yönetim Kurulu adına
Yönetim Kurulundan emeği geçen ; Bilal Geçer, Ekrem Zirek, Reşit Zirek, Doğan Zirek, Önder Çağlar, Nafi Çağlar, Mehmet özalkan, İbrahim Özalkan, Akrabalardan ; Köyün Muhtarı Hacı Mustafa Çağlar, oğulları Ahmet Çağlar ve Ömer Çağlar, Mehmet Çağlar, Mehmet Zirek,Hasan Özalkan ve köyün gençlerinden Memik Topuz'a teşekkür ederiz.
,
Katılımcı Dernek ve temsilcileri ;
Durhasan Koca ; Türk boyları üst birliği ( konfederasyon) başkanı. Bestami Erdem Mehmet Eyüp Karakaş Süleyman Karagöl Kerim Eroğlu Mustafa Karakayunlu Mustafa Kurtoğlu Hüseyin Kurtoğlu Abdil Yıldırım Yakup Özbay Mesut Durak Muhammed Yüzbaşı Semir Ala Erol Güler Arif Sarıtürk Yaşar Ali Zeynel Yusuf Uzun Bilal Geçer Nusret Kaya M.Demir Atmalı Mustafa Yıldız Cemil Karateke Yaşar Şahin Halit Gazi Sinan Akpınar Emin Tekdemir Mustafa Gürsoy Durmuş Dursun Kadir Gülbeniz A.Duran Dursun Ertuğrul Sünel Ahmet Kuş Arif Eker İzzet Güngör Turan Özbay Muhittin Taşdoğan Semra Zeynel Ali Avcı Orhan Akcan Mustafa Kuş Nurettin Memoğlu Bayram Takan Topel Yıldız Mehmet Sak Ozan Orhan Karabacak Erol Güler Cuma Kıtay

MİHMADLI HACI ÖMERLER DERNEĞİ
MİLLİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
2.KURULTAYI  
( MİHMADLI / MAHMATLI OYMAKLARI
6.KURULTAYI
KIZIK BOYU 4.KURULTAYI
YÖRÜK-TÜRKMEN DERNEKLERİ 2.KURULTAYI )
 
 
 Türkiye'de yaşayan Mihmadlılar / Mahmatlılar,
Kızık Boyu mensupları,
Yörük Türkmenler
köylüler ve çevre köylüler davetlidir...
 
 
Tarih ; 19-20 Ekim 2013 Cumartesi - Pazar
Saat ; Pazar  11:00
 Yer ; Karayusuflu Köyü
Memik Kiya Köy Odası
Şehitkamil / Gaziantep
 
 
Nafi Çağlar Mihmadlı
 Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler Oymağı
Eğitim Kültür Dayanışma ve Araştırma Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı


SÖĞÜT TOLANTISI

Kurucu Genel Başkanı Nafi Çağlar Mihmadlı ;

derneğimizi ve Türkiye Mihmadlı / Mahmatlı Oymaklarını
temsilen , Yörük Türkmen Derneklerinin
Söğüt'te 27 Ağustos 2013 Salı günü,
düzenlemiş olduğu Eruğrul Gazi'yi anma şenlikleri
öncesi son hazırlık toplantısına katılmıştır.


Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği
Yönetim Kurulu Üyeleri

KARACADAĞ TÜRKMENLERİ DERNEĞİ
İFTAR YEMEĞİ 

Kurucu Genel Başkanı Nafi Çağlar Mihmadlı ;
derneğimizi temsilen , Karacadağ Türkmenleri Derneği'nin
Siverek'te 3 Ağustos 2013 Cumartesi günü,
düzenlemiş olduğu iftar yemeğine katılmıştır.


Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği
Yönetim Kurulu Üyeleri


6.MEVLİT ve 2.İFTAR YEMEĞİ

Derneğimizin 2 Ağustos 2013 Cuma günü
Gaziantep Şehitkamil İlçesi Karayusuflu köyü Camii'nde
okutulan MEVLİDİ ve
Memik Kiya köy odasında verilen İFTAR YEMEĞİ
istenilen seviyede geçmiştir.
Etkinliğe yaklaşık 400 kişi katılmıştır.


Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği
Yönetim Kurulu Üyeleri


ÇURHURDA TÜRKMEN'İM

1040 yılı Dandanekan  Savaşı'ndan sonra batıya doğru hızla ilerleyen
Selçuk oğlu Tuğrul ve Çağrı beyler öyle bir cihan devleti kurular ki,
gerçekten te, sınırları Akdeniz'den Hazar'a , Kızıldeniz'den Karadeniz'e uzanan tam bir cihan devleti meydana geldi. Bizzat İslam halifesi ;  Tuğrul Bey'e "Yedi İklimin Hükümdarı" unvanını vermişti. Adı gibi büyük  ve dünyanın en büyüklerinden olan bu devletin adı;  Büyük Selçuklu , başkenti de Bağdat idi. Mezopotamya'yı hizaya getiren Büyük Selçuklu Devleti yıkılnca, tekrar karışıklık başladı.
Sonra Büyük Osmanlı Cihan Devleti kurulunca o bölgede sukunet tekrar sağlandı. 20.yy.başlarına gelindiğinde maalesef bu Türk
devleti de yıkıldı ve oaradaki Türkmen / Oğuzlar sahipsiz kaldı.
Bir zamanlar Kınık Buyu'ndan büyük Selçuklu'nun , daha sonra
Kayı Bayu'ndan Osmanlı Türkleri'nin toprakları olan bu yerler
şimdi, ne idüğü belirsiz toplulukların istilası altında. Ne yazık ki,
asıl soylu milletin torunları ise inim inim inlemektedirler. Oysaki,
Türkler , sadece Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini hesaba katarsak
orada bin yıldır çok güçlü bir şekilde hüküm sürmüşken, oradaki
diğer toplulukları yok etmemişlerdir. İşta atalarımızın büyük bir adalet, merhamet ve hoşgörüyle yönettiği o soysuz topluluklar
son yıllarda türkleri yok etmek için bütün acımasız ve kalleşçe
davranışlarına devam etmektedirler. Biz atalarımızın insanlığının
acısını çekmekteyiz.

Son zamanlarda insanlık ve kardeşlik için, bir araya gelmek isteyen
Türkmen kardeşlerize aşağılık bir saldırı daha gerçekleştirilmiştir.
Selahaddin şehrinin Tuzhurmatu beldesinde hain saldırı sonucu
şehit olan Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşimi Muhtaroğlu ve 16 kahramana Allah'tan rahmet, kalanlara da
baş sağlığı diliyoruz. Mücadelemiz son damla kana kadar devam edecek ve Türk Milleti bunların intikamını alacaktır...


Nafi Çağlar Mihmadlı ; Gaziantep Hacı Ömerler Kültür Derneği
Orhan Akcan ; Muğla Yörük Obaları Derneği


ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır;  Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…


Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


Batur Nafiz Tançağlar
"Nafi Çağlar Mihmadlı"Yörük Türkmenlerin  Gaziantep buluşması

Kategori : Serik Güncel, Tüm Manşetler - Etiketler :, , ,   - Tarih : 02 Kasım 2012

Yörük Türkmen Beyleri Gaziantep Kurultayı’nda

1. Türkiye Milli Kültür Yörük Türkmen Dernekleri Tanışma Toplantısı Gaziantep’te gerçekleşti. toplantıya Türkiye’nin dört bir tarafından çok sayıda dernek ile federasyon Başkanı ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Yörük Türkmen Milli Kültür Derneklerinin sorunları ve toplum hizmetleri Türk Devleti ve Türk Milleti’nin bekaası, Bayrak Vatan ve Türk Milletine sahip çıkılması, Yörük Türkmen Kültürü’nün yaşatılması gelşecek kuşaklara aktarılması işlendi.

Yörük Türkmen Kültür dernekleri ve federasyon temsilcileri, derneklerin dikkate alınması gerektiğini, derneklerin partilere önereceği isimlerin TBMM’de temsil hakkı verilmesi gerektiğini, aksi halde önerilerini dikkate almayan siyasi partileri de dikkate almayacaları ortak mesaj oldu

Gaziantep-Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği’nin ev sahipliğinde Gaziantep Oğuzboyları Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen 1. Türkiye Milli Kültür Yörük Türkmen Dernekleri Tanışma Toplantısı gerçekleşti. Şahinbey’de faaliyet gösteren Elbeyliler Dernek Binası’nda Nafi Çağlar Mamatlı’nın öncülüğünde düzenlenen toplantıya Suriye Türkmen Hareketi dahil Türkiye’nin dört bir tarafından çok sayıda dernek ile federasyon Başkanı ve temsilcileri katıldı. Ayrıca büyük buluşmada  Mahmatlı Oymakları 5. Kurultayı ve Kızık Boyu 3. Kurultayı da gerçekleştirildi.

 Toplantıda, Yörük Türkmen Milli Kültür Derneklerinin çalışmaları, derneklerin sorunları ve toplum hizmetleri için neler yapılması gerektiği konuları ele alınırken, Türk Devleti ve Türk Milleti’nin bekaası, Bayrak Vatan ve Türk Milletine sahip çıkılması, Yörük Türkmen Kültürü’nün yaşatılması gelecek kuşaklara aktarılması işlendi. Ülkenin içinde bulunduğu şartların iyi gitmediği kanısında ortak görüş bildiren Federasyon ve dernek temsilcileri, siyasi gelişmelere de dikkat çektiler. Ülke menfatleri ve Devletin bekaası için güç birliği ile ortak mesaj veren temsilciler, siyasilerin de dikatini çekilmesi gerektiği görüşünde birleştiler. Bazı başkanlar gerekirse siyasi yapılanmaya gidilebileceği görüşünü dile getirirken, genel olarak mevcut siyasi yapıların dernekleri dikkate alması ve kendilerine çeki düzen vermesi istendi.

 Yörük Türkmen Kültür dernekleri ve federasyon temsilcileri, Yörük Türkmen derneklerini dikkate alınması gerektiğini, derneklerin partilere önereceği isimlerin TBMM’de temsil hakkı verilmesi gerektiğini, aksi halde önerilerini dikkate almayan siyasi partileri de derneklerin dikkate almayacağı ortak mesaj oldu. Ortak mesajda, “Ne Osmanlı’nın, ne de Selçuklu’nun, geçmişteki bütük Türk Devletlerinin sağı solu bölünmüşlüğü yoktu. Bir tek gerçek vardı; O da Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğü, vatanı, toprağı ve bayrağıdır. Bu ortak be birinci öncelikli değerlerimiz hiç bir zaman yok sayılamaz. Buna göre de, herşey Türk için Türk Kültürü’ne göre olmalıdır” görüşü benimsendi. Federasyon ve alt dernek temsilcileri, bundan sonra da çeşitli illerde birlik beraberlik kurultaylarının devam edeceğini söyledi.DERS KİTABI

2012 -2013 Eğitim Öğretim yılında ;

Mihmadlı Hacı Ömerler Oymağından

Nafi Çağlar'ın

" Halk Oyunlarım " adlı şiiri ;

4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yayımlanmıştır.

10 Eylül 2012 P.Tesi

 

 


TRT ÇAT KAPI PROĞRAMI

TRT KARAYUSUFLU KÖYÜNDE
(Şehitkamil / Gaziantep )

ÇAT KAPI ÇEKİMİ YAPTI

 14 Mart 2014 Cuma 14:00

 
BÜYÜK TURAN HAREKETİ PARTİSİ İFTARDA TÜRKMEN OTAĞLARI ILE BULUŞTU!
BÜYÜK TURAN HAREKETİ PARTİSİ İFTARDA TÜRKMEN OTAĞLARI ILE BULUŞTU!

Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler Oymağı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi tarafından tertip  iftar yemeğine, Büyük Turan Hareketi Partisi Güneydoğu Anadolu Bölge Başkan Vekili Yılmaz SAĞÇETİN,Genel Başkan Yardımcısı  İbrahim bay ve Şahinbey İlçe Başkanı Ertuğrul ASLAN  özel davetli olarak katıldılar. Türkmen Dernek başkanlarının, sıcak bir ilgi ile karşıladığı yemekte, Büyük Turan Hareketi Partisi hakkında […]

22 Temmuz 2014 Salı - 0 kez okunmuş
Facebook 29 Twitter 0

Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler Oymağı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi tarafından tertip  iftar yemeğine, Büyük Turan Hareketi Partisi Güneydoğu Anadolu Bölge Başkan Vekili Yılmaz SAĞÇETİN,Genel Başkan Yardımcısı  İbrahim bay ve Şahinbey İlçe Başkanı Ertuğrul ASLAN  özel davetli olarak katıldılar. Türkmen Dernek başkanlarının, sıcak bir ilgi ile karşıladığı yemekte, Büyük Turan Hareketi Partisi hakkında olumlu bilgi alışverişlerinde bulunulan iftar yemeğinde Konuşan BÜYÜK TURAN HAREKETİ PARTİSİ Genel Başkan Vekili Yılmaz SAĞÇETİN ” Türkmen kardeşlerimizin ben ve partim olarak her zaman yanlarındayız.Bizler büyük bir aileyiz,hangi bölge ülke olursa olsun nerede bir Türkmen kardeşimize zulüm yapılıyorsa canımızda yanıyor.İnşallah Yüce Allah”ım  kardeşlerimize zulüm edenleri kahreder.Bizler unutmayın kardeşlerim büyük bir aileyiz çünkü bizler bu ülkenin kurucuları ve vatan sevdalılarıyız.Bizleri bu nazik davetinizle kardeşlerimizle iftar yemeğine davet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum”dedi.


MİHMADLI HACI ÖMERLER DERNEĞİ

MİLLİ KÜLTÜR 3. KURULTAYI
KIZIK BOYU 5. KURULTAYI
MİHMADLI YÖRÜK TÜRKMENLERİ 7. KURULTAYI
Daima yapıldığı gibi bu kurultayda Gaziantep ilimizin Şehitkamil ilçesi Karayusuflu köyü, Memik Kiya köy odasında yapıldı. Aziz Türk milletinin geleceği için yüreği titreyen yörük ve Türkmenler yurdun her yerinden bu kutlu kengeşe iştirak ettiler. Güzel Türkmen begi Nafi Çağlar kardeşim bütün meşakkati kendisi ve yakın aile efradı ile omuzlayarak mensubu olduğu büyük Türk milletinin bekası için varını yoğunu ortaya koyarak bu kurultayları tanzim etmeye devam etmektedir. Bu kengeşlerin devam edeceğinden de zerre kadar şüphemiz bulunmamaktadır. Kendisine teşekkürü borç bilirim. Aynı zamanda işini ve tatilini düşünmeden, mesaisini bu toplantılar için harcayan ve kilometrelerce yol teperek gelen bütün Türkmen beylerine teşekkür ederim. Hiç kimse bu yapılanların gadrini bilmesede bizleri yaratan Rabbimin indinde yerini alacaktır. Bu kurultay yukarıda yazdığım sıra ile hem mihmadlının, hem kızık boyunun ve hemde milli kültür derneklerinin kurultayıdır. Kurultay aşağıda yazılı olduğu şekilde sıra takip edilerek yapılmıştır.
1. Teşkilatlanma
2. Komşu ülkelerdeki Türklerin teşkilatlanmaları
3. Siyaset politikalarımız
4. Söğüt kurultayına katılım
5. İletişim.

Saat altıda karayusuflu köyü, memik kiya obasında başlaması gereken Kurultay elektrik arızası sebebi ile yapılması gereken yerde ve zamanda yapılamadı. Mum ışığında yenilen yemekten sonra, topluca istirahat etmemiz için tahsis edilen öğrenci yurduna vasıl olup kurultayı oradaki salonda yapmak zorunda kaldık. Gene her zaman ki gibi ilk konuşmayı, yani açılış konuşmasını değerli kardeşim ve Türkmen begi Mehmet Demir Atmalı beg yaptılar. Şehit karayılan dedemizin torunu olan mehmet Beg açık ve güzel lehçesi ile gelenlere teşekkür ederek kurultayın hayırlı olmasını temenni ettiler.
Ardından yapılan teklifler ile divan seçildi. Divan başkanlığına kerküklü can dostumuz ve Türkmeneli yurt parçamızın ses teli Dr.Semra Kerküklü hanım efendi seçildi. Divan üyeliğine gönlümüzün ve derneklerimizin en kıdemli begi ve başkanı değerli kardeşim Ahmet Kuş beg ve diğer bir yörük derneği başkanımız ve fedakar kardeşim Orhan Akcan beg seçildiler. Ahmet Kuş ve Orhan Akcan beg nerede ise en uzak yerlerden ege ve akdenizin uzak sahillerinden daima buralara teşrif eden yiğit Türkmen begleri olarak bizleri şerefledirmeye devam ediyorlar.Kendilerine mensubu olduğumuz aziz Türk milleti adına teşekkürü borç bilirim.
Divan başkanı olarak Semra hanım veciz bir konşuma irad ettiler. Kerküksüz bir konuşma eksik olurdu. Hem kerkük ten ve hem yurdun yaralı bir çok yerinden mevzuu ettiler. Bizler yurt olarak Türk milletinin yaşadığı bütün coğrafyayı kabul ettiğimizden ayrıca coğrafik isim yazmaya gerek görmüyorum. Kerkük veya nahcivan olsun daima aziz yurt parçalarımızdır ve orada olan biten maraş ve antep te olmuş gibidir.
Daha sonra Ahmet Kuş beg gündem maddelerini tek tek açıklayarak herkesi bilgilendirdi. Bu tür kurultaylara çok katılan ahmet beg burada farkını idareciliği ile ortaya koydu.Bizleri daima yalnız bırakmayan Ahmet Kuş begime teşükkürleri borç biliriz.
Daha sonra ev sahibi sıfatı ile Nafi Çağlar begimiz, oğuz begleri ifadesi ile konuşmasına başladılar ve katılım için herkese teşekkür ettiler. Daha sonra söz alan bütün katılımcılar derneklerin federasyon ve konfederasyon altında toplanmasının faydaları hakkında konuştular ve tartışma bu minval üzre oldu. İyi ve kötü örnekler dile getirildi bu konuda araştırmalar yapılması ve daha önce kurulan fedarasyon ve konfederasyonların nelere faydalı olup olmadığı ve kuruluş gayelerine ulaşıp ulaşılmadığı araştırılmalı ve öyle karar verilmeli diye söz bağlandı sayılır. Konuşma üslubu ve olgunluğu gösteren Türkmen beyleri, her fırsatta birbirinin boğazına sarılan milletvekillerimize güzel örnek olurlar inşaallah.
Son günlerin iç siyaseti yörük ve Türkmenleride etkilemiş ve aralarındaki fikir farklılıklarını ortaya çıkarmış ve hatta öncelik vermiş görünmektedir.Türkmen birliğinin bütün siyaset meselelerinin üstünde olmasını herkes gönülden istediler ve konuşmalarında bunu ortaya koydular. Türklük meselelerinin iç siyasete malzeme olmaması ve iç siyasetin bu mevzuu etkilememesi herkesin ortak arzusu oldu. Bu arada maddi sıkıntıları olan konfederasyonların işlevinin olmadığı serdedildi, fakat yapılan oylamada 3. Olsada hazır bulunan derneklerin bir konfederasyon çatısı altında toplanmasına karar verildi. Memleketimize ve aziz Türk milletine hayırlar getirmesini dileyelim.
Bütün bu konuşmalar yapılır iken bendeniz de katılımcı dernek ve Türkmen beglerinin isim ve oymaklarını yazarak bu kültürün yerleşmesi için çalıştım. Tevfik Allah tandır.
Bu kengeşe ilk başta K.maraş ta daima yanımda bulunan ve gönül daşlığımız olan yeğenlerim kıymetli Türkmen begleri, sayın Burak Yanar beg, sayın Sıddık Aslantürk beg, sayın İsmail Akcan beg( Orhan Akcan beğimin yeğenidir.) ve sayın Adem Bozyiğit beg ile beraber katıldım. Bu gençler gönlü Türk ve İslam davası için çarpan büyük yüreklere sahipler ve memleket meselesinde ellerini taşın altına koymak için ön sırada yer almak istemektedirler. Türk milletinin uyuduğunu zan edenlere, Türk gençlerinin uyumadığını ve milletimizin aleyhine ve lehine olan bütün meselelere vukuf olduklarını göstermiş oldular. Kendilerine teşekkür ederim.
Katılımcı Türkmen beglerini yazar iken herhangi bir sıraya tabii tutmadım. Kimseye öncelik ve sonralık vermedim. Oturduğum yerin hemen yanıbaşımda bulunan kardeşlerimden itibaren gezerek tek tek isimleri aldım ve yazdım. Katılan ve katılayaman büyük yörük ve Türkmenler baştacımızdır.
Sayın Yaşar Ali Zeynel beg -Kerkük Türkmeneli temsilcisi ve semra Kerküklü bacımın eşi, Dr.Semra Kerküklü hanım efendi biliyorsunuz kerküklü olup kerkük Azerbaycanın güney kısmıdır. Azerbaycan Türk milletinin bu büyük coğrafyaya verdiği addır. Bu coğrafya körfezde mendeliden başlar içine bizim doğu ve güneydoğu anadolumuzuda alarak kafkasyada derbentte biter. İranın kuzeyinin tamamıda bu azerbaycan coğrafyamızın içindedir. Azerbaycan denilince sadece şimdiki azerbaycan devletinin olduğu coğraya akla gelmesin. O sadece bu coğrafyanın küçük bir bölümüdür. Elin adamlarının kürdistan kurmak için çabaladığı yurt parçamız aslında bizim azerbaycan dediğimz can parçamızdan başka bir yer değildir.
Sayın Abdurrahman Uygur beg- Adana çukurova oğuz boyları karaahmetli aşireti, oğuzun salur boyundan.
Sayın Veli Boz beg- Çukurova oğuz boyları derneği karaahmetli aşireti avşar oyundan.
Sayın Mehmet Yıldırım beg- Çukurova yörük ve Türkmenleri derneği Honamlı avşarı.
Sayın Mehmet demir beg- Çukurova oğuzboyları derneği, Horzum aşireti, oğuz beğdilli boyu.
Sayın Hayrullah Şahin beg- Kayseri Türkmenler sosyal yard.derneği begdilli boyu.
Sayın Suat Toprak beg- Kayseri Türkmenler derneği begdilli boyu.
Sayın Zeki Şahin beg- Kayseri Türkmenler derneği, begdilli boyu.
Sayın Adnan Süleyman beg- Suriye (mahzun Türk yurdu) ordusu eski subaylarından, Karatekeli yörük oymağından, Kayı boyu mensubu.
Sayın Yusuf Uzun beg-Akdeniz Yörük ve Türkmen derneği, kay boyu- karakoyunlu oymağı
Sayın Refik Sıpkı beg- Akdeniz yörük ve Türkmen derneği, Kayı boyu karakeçili oymağı
Sayın Ahmet Yaraş beg- Ceyhan Yörük ve Türkmen derneği karakoyunlu oymağı
Sayın İrfan Yıldız beg-Akdeniz yörük ve Türkmen derneği karakoyunlu oymağı
Sayın Nusret Kaya beg- Şanlıurfa karacadağ Türkmen derneği başkanı- Oğuz beğdilli boyu, Türkanlı oymağı. Nusret beg başta urfa olmak üzere yurdun her yerindeki Türkmenlerin gözbebegi ve başkanıdır. Yaşından büyük işler başaran cevval bir Türkmen beği olarak temeyyüz etmiştir. Şanlıurfa Haliliye belediyesi encümeninde üyedir. Minik oğuzhanın babasıdır. Şanlıurfada ki bütün oğuzboylarının bir araya gelmesinde ve batıdaki kardaşları ile kucaklaşmasında katalizör etki yapmaktadır. Aziz Türk milleti bu güzide evladını bağrına basmıştır. Kendisine Hz.Allahtan yardım temenni ediyorum.
Sayın Ömer ışık beg- Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Türkmen derneği başkanı, oğuz beğdilli boyu, Türkanlı oymağı Sayın ömer ışık begi tebrik ediyor ve yeni derneğinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ömer beg yıllırdır Nusret beyin yanında ve yardımındadır. Vefakar bir dosttur.
Sayın Kamil Aktemir beg- Şanlıurfa Hilvan ilçesi Türkmen derneği başkanı oğuz beğdilli boyu, Türkanlı oymağı kamil begimin de derneğini ve başkanlığını kutluyorum. Allah yardıncısı olsun.
Sayın Ali Avcı beg- Rışvanlar Türkmen dernekleri federasyonu genel başkanı, Oğuz iğdir boyu, Sayın Ali avcı beg onaltı oğuz boyunu içinde barındıran rışvan teşekkülünün meydana getirdiği büyük Türkmen nüfusun güzide temsilcisidir. Nerede bir Türkmen kengeşi olsa Ali beg bilgisi ve büyük kişiliği ile orada bulunmuştur. Kendisi aziz Türk milletinin inkişafı için mesaisini harcayan kişiliğe sahip bir gönül eridir.
Sayın Mehmet Demir Atmalı beg- Gönlümün büyük begi, Şehit dedemiz atmalının yiğit delikanlısı karayılanın torunu kardeşim de daima yanımızda ve yardımımızdadır. Mehmet begimsiz bir Türkmen kengesi düşünemiyorum. Oğuz begdilli boyu atmalı oymağı mensubudur. Bütün tpolantıların hatibi ve kuran tilavetinin değişmez kişisidir.
Sayın Serdar Güneş beg- karacadağ Türkmenlerinin emmisioğlu, Bütün yörük ve Türkmenlerin emmisioğlu, karacakurt Türkmenlerinin güzide dernek başkanı ve yegenim. Kırşehirin yiğit temsilcisi ve oğuz beğdilli oymağı.kendisine katılımlaarı için teşekkür ediyoruz.
Sayın Esma Öztürk hanım. Nevşehir Türkmen derneği, oğuz beğdilli mensubu. Sedar beğim ile beraber katıldılar kendisine teşekkür ediyoruz.
Sayın Emine Güven hanım- İzmir yörükleri, kayı boyu-Sarıkeçili oymağı sancaklı obası mensubu.
Sayın Hasan Aytaç beg- Rışvanlar federasyonu genel başkan yardımcısı. Oğuz iğdir boyu.
Sayın Mehtap Karamanoğlu hanım-Osmaniye Türkocağı yönetiminde, oğuz Avşar boyu.
Sayın Muzaffer Tilki beg- Kuva-ı milliye temsilcisi, Kayı boyu-Karakeçili oymağı.
Sayın Bekir Durna beg-“ “ “ “ “ “
Sayın Mehmet Hançer beg- “ “ “ “ “
Sayın Yusuf Ezel beg- Isparta-Yalvaç sücüllü kasabası, oğuz ;Avşar boyu.
Sayın Ali Arslan beg- “ “ “ “ “
Sayın Ramazan Türe beg- Mersin Yörük ve Türkmen derneği başkanı, oğuz avşar boyu.
Sayın Durdu Ali Horoz beg- Bekmezli köyleri dernek başkanı, oğuz kızık boyu.
Sayın Sait Çağlar beg- Mihmatlı Türkmenleri mensubu. Gönlümüzün başkanı sayın Nafi begimizin ağabeyi . Oğuz Kızık boyu.
Sayın Aydın Türkoğlu beg- Yumurtalık köyü Türkmen derneği. Tekeli mensubu. Kayı boyu.
Sayın Aykut Onar beg- “ “ “ “ “
Sayın Ramazan Arslanap beg- Dede Korkut-Yörük ve Türkmen federasyonu başkanı. İzmir karamanoğlu oymağı, oğuz avşar boyu.
Sayın Süleyman karacan beg- Oğuzeli sevdalıları derneği, kayı boyu mensubu
sayın Yaşar Çetin beg-MHP Şahinbey ilçesi teşkilatı. İlçe başkanı, oğuz avşar boyu.
Sayın Cahit Çıkmaz beg- “ “ “yönetimi. Oğuz kayı boyu.
Sayın Murat Dal beg- Şahinbey MHP teşkilatı mensubu oğuz-avşar boyu.
Sayın Fahrettin Altıntaş beg-Şahinbey MHP teşkilatı Picanlı Türkmen boyundan. Bu boy hakkında biraz bilgi vermek icab eder ise. Bu bican, becan, olarakta söylenen bir boydur. Aslında peçenek olup sonradan oğuz boyu Türkmen olmuşlardır. Pecan ismide pican olarak söylenmiş ve pec, peç ismi unutulmuştur. Pecanlı ve pec an peçenekler demektir.
Sayın Muhittin Arar beg-Fahrettin beg gibi kerkük Türkmenlerinden.
Sayın Çetin Özkan beg- Şahinbey Mhp teşkilatı. Kerkük Türkmenlerinden.
Sayın Mesut Taşüzümü beg- Gaziantep MHP il teşkilatı 2. Başkanı, kayıboyu, kaarakeçili oymağı mensubu.
Sayın Erdal Yanar beg-Gaziantep MHP şahinbey ilçe teşkilatı başkanı.
Sayın Mesut Durak beg- Gaziantep kızık pekmezciler derneği. Oğuz-kızık boyu.
Sayın Resul Ünal beg- Gaziantep kızık pekmezciler derneği oğuz-kızık boyu.
Sayın Mehmet Horoz beg- Gaziantep kızık pekmezciler derneği başkanı, oğuz-kızık boyu.
Sayın Şerif Özdemir beg- Ahmet Yesevi derneği başkanı. Kayı boyu, karakoyunlu oymağı.
Sayın Muhittin Taşdoğan beg- Dr. Karakoyunlu oymağı dernek başkan yardımcısı.Kayı boyu.
Sayın Orhan Akcan beg- Muğla yörük ve Türkmen derneği başkanı.
Sayın İsmail Akcan beg- Muğla yörüklerinden ve orhan begin yeğeni.
Sayın Mlustafa Kuş beg- Serik yörük ve Türkmen derneği başkanı ve Dünya yörükve Türkmen dernekleri federasyon genel başkanı.
Sayın Ahmet Çetinkaya beg- karataş obası yörük ve Türkmen derneği başkanı, bozdoğan yörüklerinden.
Sayın Osman Albayram beg- Albayram oğulları derneği başkanı, oğuz kayı boyu-karakeçili oymağı.
Sayın İzzet Şevketoğlu beg- Erciş karakoyunlu Türkmen derneği başkanı. Oğuz-yıva boyu. Bu kardeşim Van bölgesi karakoyunlarından olup yıva boyu mensubu olduğunu bilecek kadar kültürüne sahip bir beydir. Kendisin tebrik ediyoruz. Ben bu beg ile görüşünceye kadar karakoyunlu Türkmenlerini kayı boyu olarak biliyordum. Şimdi doğrusunu kendisinden öğrenmiş oldum. Kendisine çok teşekkür borçluyum.
Sayın Turan Özbay beg- Gaziantep karakoyunlu Türkmenleri dernek yönetiminde. Oğuz –yıva boyu mensubu.
Sayın Halil Horoz beg- Gaziantep Kızık pekmezciler derneği , oğuz kızık boyu.
Sayın Recep Özdemir beg- 11 Kasım derneği başkanı, Teke ilimiz kayı boyu, kızılkeçili oymağı mensubu. Recep beg uzak yakın bütün toplantılara katılan bir kardeşimiz.
Sayın Bünyamin Cincik beg- Adana sarıçam yörük ve Türkmen derneği başkanı. Kayı boyu karakeçili mensubu.
Sayın Hüseyin Yıldırım beg- Akdeniz Taşeli oğuz boyları derneği başkanı oğuz beğdili mensubu. Bu taş eli ismi aynı zamanda taş manası dışında , oğuzun dış oğuz dediğimiz oymaklarının bir diğer ismidir. Oğuznamelerde bunlara taşoğuz, yanı dışoğuz begleri denilir. Bu taşeli ismi dışeli, yani dış oğuz beğlerinin iskan olduğu yer manasında olabilir.
Sayın Aykut Şahra beg- Adana taşeli oğuz boyları derneği. Oğuz beğdilli boyu mensubu.
Sayın Adem Yörük beg- Adana yörük ve Türkmen derneği , oğuz beğdilli, karakoyunlu oymağı mensubu. Karakoyunlu oymağı hem kayı, hem yıva ve hen beğdilli boyları arasında bulunmaktadır. Daha bir çok boyun arasında olması ihtimalide var.
Sayın Üstad Kürşat Günez beg- Kozan yörük ve Türkmen derneği , oğuz beğdilli boyu, ceritli Türkmenlerinden.
Sayın Ululbat Günez beg- Kozan yörük ve Türkmen derneği mensubu. Oğuz beğdilli boyu ceritli oymağı mensubu. Bu kardeşlerimizin babaları kendilerine güzel isimler vermiş.
Sayın Yakup Özbay beg- karakoyunlu dernek başkanı. Gaziantep oğuz- yıva boyu karakoyunlu oymağı mensubu.
Sayın Cengiz Çetinöz beg- Güney Azerbaycan Türkleri kültür derneği başkanı. Bozdoğan oymağı mensubu. Bu kardeşimizide kurduğu çok özel isimli ve manalı derneği için tebrik ediyoruz. Güney azerbaycanın büyük bir kısmı İran işgalinde bulunmaktadır. Diğer yarısı ise ırak devleti sınırları içinde olup ırak sınırı içinde olanın kuzeykısmıda barzani ve onun destekçisi batı ülkelerinin işgali altındadır. Ne zaman güney ve kuzey Azerbaycan birleşir, işte o zaman tekrar İslamın kılıcı olan aziz Türk milleti bütün islam alemi için kurtuluş ordusu olur. İnşaallah. Oğuz birliği kurulmadan, Türk birliği kurulmaz. Türk birliği kurulmadan ümmet birliği olmaz. Ümmet birliğini samimi olarak isteyenlerin bu birliğin vurucu ve destekleyici gücünün daima Türk milleti olduğunu unutmaması lazımdır. Tarih bunun ispatı için yeterdir. O bakımdan bu büyük bir iddia değildir. Bu bir gerçektir.
Kurultay ertesi gün kalvaltı ile devam etti. Öğlen yemeğini yediğimiz karayusuflu köyü, memik kiya obasından büyük bir huzur ve aziz Türk milletinin geleceğine olan güvenimiz ile ayrıldık. Ayrılık daima hüzünlü olur. Türkmen begleride aynı hüzün ile bir dahaki kurultayda görüşmek üzere vedalaşıp yurtlarına döndüler. Bu kurultayları tertip eden ve zamanımızın dedekorkutu olan Nafi begime sonsuz teşekkürler ederiz. Kendisine Ulu Tanrıdan uzun ve faydalı bir ömür temenni ederiz.06/10/2014 Abdulbaki Günışığı

 • Sen ve 17 kişi daha bunu beğendiniz.
 • Abdulbaki Günışığı nafi begimin dikkatine.

  Yörük Türkmen Kurultayında Türkiye Bütünleşti

  Yörük Türkmen Kurultayında Türkiye Bütünleşti

  Türkiye Milli Kültür Dernekleri 3. Kurultayı, Osmaniye’de 2. Yörük Türkmen İstişare Toplantısı ile başladı ve Gaziantep Şehitkâmil Karayusuflu köyünde devam etti. Konar Göçerliği yansıtan bu 3. Kurultay kapsamında; Türkiye Kızık Boyu 5. Kurultayı ve Türkiye Mihmadlı Yörük Türkmenleri 7. Kurultayı da gerçekleştirildi. Memik Kiya Köy Odası’nda gerçekleştirilen kurultaya Gaziantep Mihmadlı Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nafi Çağlar, Osmaniye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Bestami Erdem, Gaziantep Karakoyunlular Derneği Başkanı Yakup Özbay, Pekmezciler Derneği Başkanı Mehmet Horuz, Guvvacılar Derneği Başkanı Mehmet Demir Atmalı, Rışvanlar Federasyonu Başkanı Ali Avcı ve Oğuzeli Sevdalıları Dernek Başkanı Süleymen Karaca ev sahipliği yaptılar. Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ve Büyük Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı Coşkun Durmuş’un da katıldıkları kurultaya Türkiye’nin dört bir yanından Yörük Türkmen dernek başkanları ve yöneticileri ile Irak ve Suriye Türkmenlerinin temsilcileri katıldı.

  Osmaniye İstişare Toplantısı

  Osmaniye Yörük Türkmenleri Derneği Başkanı Bestami Erdem, Serhat Lokantası’nda gerçekleştirilen İstişare Toplantısı’nın açılışında, günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yaptı, Âşık Sefai’ye ve katılımcılara teşekkür etti. Değişik bölgelerden gelen Yörük ve Türkmen derneklerinin başkanlarının da konuşmalar yaptığı yemekli toplantıda son konuşmayı yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü şunları söyledi:

  Yörük Türkmenlerin Yanındayız

  “Bu gibi yararlı toplantıları her zaman destekliyoruz. Toplantılarda Türk Milletinin ve Yörük Türkmenlerin sorunlarının çözülmesi konusunda olumlu bir netice elde edilmesini arzu ediyorum. Yörük ve Türkmenler gücünü ortaya koyarak kamuoyu oluşturmalı ve yaptırımcı bir rol oynamalıdır. Türk Milletinin üzerindeki miskinliği, uyuşukluğu atıp, titreyip kendine gelmelidir. Sınırda Kürdüne, Yezidisine, Arabına kapılar rahatça açılırken, Türkmene kapatılmasını ve vize verilmemesini şiddetle kınıyorum. Ben kıl çadırda doğan bir Yörük Türkmen babanın evladıyım. Çocukluğumda çobanlık yaptım. Allah’ın nasip ettiği makamı Türk Milletinin hizmetine ve Türk Dünyasının Birliğine adadım. Mevki ve makamların geçici, asıl olanın ‘Devlet-i Ebed Müddet’ olduğuna inanan ve Türk Milletinin kıyamete dek yaşatılmasına gönül veren bir Yörük Türkmen kardeşiniz olarak her zaman yanınızdayım.

  Utanç Verici Zilletten Sorumluyuz

  Bir Cihan Devleti olan Osmanlının torunları olarak Türk Milletinin içine düşürüldüğü utanç verici zilletten hepimiz sorumluyuz. Büyük ecdadımızın kemiklerinin daha fazla sızlamaması için itin, çakalın şımartılmasına ve küstahlık yapmalarına artık tahammülümüz kalmadığını hep birlikte haykırmalıyız. Telafisi mümkün olmayan bir tehlikenin ve geri dönüşü olmayan bir badirenin içine sürükleniyoruz. Elbette derin tecrübeye sahip Türk Milleti olarak içerdeki ve dışarıdaki hainlerin üstesinden geliriz, ama çok yara almadan ve pahalıya mal olacak duruma düşmeden uyanmamız ve harekete geçmemiz gerekiyor. Şunu unutmayalım ki; Gafleti derin ve uzun olanın devleti yok olur.”

  Gerçek Güç Nüfustur

  Osmaniye Yörük Türkmen Derneği Kurucu Başkanı Makine Mühendisi Ali Saçıkara ise, “İslam’da en yüksek makam şehitlik makamıdır. Biz Yörükler olarak din, vatan, millet ve bayrak için gerektiğinde şehit olmaya hazırız. Ancak gerçek güç nüfustur. Bu nedenle her Türk ailesi en az 5-6 evlat sahibi olmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde, üzülerek ifade ediyorum ki; yarın azınlığa düşer ve söz sahibi olma hakkını da kaybederiz” uyarısında bulundu.

  Sıradan Dernek Başkanı Değilsiniz

  Türkiye Milli Kültür Dernekleri Kurultaylar Sorumlusu, Türkiye Kızıklar Federasyonu Başkanı ve Gaziantep Mihmadlı Hacı Ömerler Derneği Başkanı Nafi Çağlar, 3. Kurultay’ın açılış ve selamlama konuşmasında, katılımcıların sıradan birer dernek başkanı olmadıklarını vurgulayarak, “Bu kurultay da sıradan bir kurultay değildir. Sizler; Oğuz Kağan’ın, Bilge Han’ın Alpleri, Hz. Türkistan Yesevi’nin Orta Asya’adan Horasan’a, Mezopotamya’ya kadar yürüyen Alperleri, Hacı Bektaş’ın Anadolu’yu dolaşan, Sarı Saltuk’un Balkanlar’a ulaşan gezginlerisiniz. Yunus Emre Hazretleri’nin Anadolu beyleri arasında birliği sağlamak için çalışan uçbeylerisiniz. Sizler günümüzün tarihini yazmakta olan Türk Kültürünün Akıncı Beylerisiniz. Ne mutlu sizlere. Kurultayınız kutlu olsun” dedi.

  Türk Milletinin Asli Unsuruyuz

  Hz. Ömer’in, “Fırat’ta bir koyunu kurt kapsa bunun sorumlusu benim” sözünü hatırlatan Başkan Nafi Çağlar, “Ateş çemberinde olan Suriye ve Irak’ta, Okyanuslar ötesinden gelip, Fırat kenarında Türkmen balalarımızın, Müslüman çocuklarımızın kısaca bizim yavru kuzularımızın kanını döken, eli kınalı kızlarımızı, gelinlerimizi her gün namus korkusuyla yaşatan, Aksakallı Türkmen kocalarını ve Akpürçekli ninelerimizi sızım sızım sızlatan sırtlan sürülerinin yaptıklarından sorumluyuz. Yedi iklime hükmeden Kınık Boyu Büyük Selçukluların, dünyayı dize getiren Kayı Boyu Osmanlı’nın dönemlerinde sükût içinde olan bu bölgeden Türklerin uzaklaşmasıyla kapı komşularımız inim inim inlemiştir. Bunun nedeni; Türk Milletinin asli unsuru olan biz Yörük ve Türkmenlerin devletimize sahip çıkamayışımızdır. O halde söz konusu Türk Dünyası, İslam Âlemi ve Turan Ülküsü ise; teferruatları bırakıp, bir an önce ülke içinde birliği sağlayıp, çevre ülkelere fiilen gidip sahip çıkmalı, sonra da Türk-İslam coğrafyasına el atmalıyız. Bu çalışmakla olur. İnanın çoğunuz o günleri göreceksiniz. Çocuklarınız ise daha fazlasını görecek. Bu süreci hızlandırmak ve tarihe imza atmak sizin elinizdedir” diye konuştu.

  Müslüman ve Türk Kanı Durdurulmalı

  Adana Güney Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Cengiz Çetinöz, güney sınırımızda cayır cayır Müslüman kanı döküldüğüne dikkat çekerek, “Buradaki gelişmeleri yakından takip etmeli ve demokratik tepkimizi çekinmeden ortaya koymalıyız. Çünkü burada adaletsizlikler olmaktadır. Türk Askerinin uluslararası ilişkiler ve hukuk çerçevesinde bölgede güvenlik bölgeleri oluşturması için derhal burada konuşlanmasını istiyoruz. Yabancı güçlerin ve askerlerin gelmesine gerek yok. Türk askerimizin buna gücü yeter. Artık bölgede ağırlığımızı hissettirmek mecburiyetindeyiz. Televizyonlarda bölgeyle ilgili basit ve kısır çekişmeler gösterilmekten vazgeçilmeli. Konuşmaktan öte icraata geçilmeli ve acilen akan Müslüman ve Türk kanının durdurulması için harekete geçilmelidir. Derhal Türkmeneli Meclisi kurulmalıdır. Ayrıca Adana’daki Yörük ve Türkmen Dernekleri arasında ayrışmalar oluştuğu görülmektedir. Acilen bu dargınlıkların ortadan kaldırılması gerekir. Millet adına bütünleşme ve birlikte hareket etme zorunluluğu vardır. Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. ‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.’ Ülkemizin geleceği ve Türk Milletinin asli cevheri olan Yörük ve Türkmenlerin daha güçlü olması için bu birliktelik ve dayanışma kaçınılmazdır” dedi.

  Proje Desteği Alınmalı

  Kuzey Irak Türkmenleri Temsilcisi Dr. Semra Zeynel’in Başkanlık yaptığı 3. Milli Kültür Dernekleri Kurultayında; Dünya Yörükleri Birliği Başkanı Mustafa Kuş Divan Üyeliği, Gaziantep Mihmadlı Yörük Türkmenleri Derneği Başkanı Nafi Çağlar, Gaziantep Guvvacılar Derneği Başkanı Mehmet Demir Atmalı ve Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan Divan Kâtipliği yaptılar. Divan Üyesi Mustafa Kuş, derneklerin en büyük sıkıntısı olan ekonomik zorlukları aşmaları için projeler hazırlayarak Avrupa Birliği hibelerinden, KOSGEB ve Ajansların desteklerinden yararlanılmasını önerdi. Başkan Semra Zeynel, yıllardır Irak ve Suriye’de insanlık dışı zulme uğrayan Türkmenler için sesini çıkarmayanların niçin Kobani için dünyayı velveleye verdiklerini sorguladı. Araştırmacı Yazar Mehmet Demir Atmalı da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aslı Türk olan, fakat zamanla Kürtçe konuşmaya başlayan çok sayıda Türkmen olduğunu ve bu konuda hassas davranılması gerektiğini vurgulayarak, 20 yıldır Yörük ve Türkmenlerin etkinliklerini kamuoyuna ulaştıran YENİSES Dergisine sahip çıkılmasını istedi.

  Hizmetin Bir Adabı Var

  Rışvanlılar Federasyon Başkanı Ali Avcı, ev sahibi olma hasebiyle misafirlerin daha fazla konuşması için fedakârlık gösterdi, ancak unutularak hiç söz hakkı verilmemsine de haklı olarak sitem etti. Suriye Oğuz Boyları Derneği Başkanı Av. Semir Alo, Suriye’de kendilerine hayat hakkı tanınmamasını, Türkçe konuşmalarına izin verilmemesini anladıklarını, ancak Türkiye’nin kendilerine sahip çıkmamasına bir anlam veremediklerini belirtti ve daha çok yardım beklediklerini sözlerine ekledi. Erciş Karakoyunlular Derneği Başkanı İzzet Şevketeoğlu da, atalarının mezar taşları ve tarihi eserleriyle bir Türk Kültür Şehri Erciş’in Türkmen olan 150 esnafın dükkânlarının 3 bin militan tarafından yakıldığını ve hiç kimsenin ses çıkarmaya cesaret edemediğini belirterek, sahipsizlikten dertlendi. Isparta Yalvaç Sücüllü Kardeşlik Kültür Derneği Fahri Başkanı Yusuf Ezel ise, prosedüre uyarak, nezaket çerçevesinde birçok zorlukların aşılabileceğine dikkat çekti. İzmir Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Ramazan Arslanalp da, dernekçilik faaliyetlerinde hakka, hukuka riayet edilmesi, milli ve manevi değerlerin yaşatılması üzerinde durdu.

  Sonuç Bildirgesi

  Gündem maddelerinin tartışıldığı ve çeşitli sorulara cevapların arandığı kurultay sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Kamuoyuna açıklanan bildirgede şunlara yer verildi: 1- Dernek olmayan illerde dernek kurulması, 2- Derneklerin yeterli olduğu yerlerde Federasyon kurulması, 3- Federasyonların kurumsallaştıktan sonra doğal olarak Konfederasyona dönüşmesi istendi. 4- Esir Türklerin teşkilatlandırılmasına ağırlık verilmesi ve özgürlüğe kavuşmaları için çalışma yapılması karara bağlandı. Konuyla ilgili olarak Dr. Semra Zeynel ve Cengiz Çetinöz yetkilendirildi. 5- Siyaset yapmak isteyenlerin bilgi vererek seviyeli şekilde çalışma yapması desteklendi. 6- Söğüt Şenliklerindeki kargaşanın giderilmesi ve konunun sahibi olan Yörüklere haksızlık yapılmamsı için; Söğüt Şenlikleri Hazırlık Toplantısına katılacak derneklere resmi davetiye çıkarılmasının sağlanması istendi. Dernekler, federasyonlar ve konfederasyon adına en az birer konuşmacıya söz hakkı verilmesinin sağlanması, dernek ve federasyon başkanlarının protokolde yer almasının temini için çalışılma yapılması istendi. 7- Ulusal yayın yapacak bir Yörük Türkmen Televizyonu kurulması genel ilke olarak kabul edildi. 8- Her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi kararlaştırıldı. 9- Önümüzdeki yılın kurultayının yine Gaziantep Şehitkâmil Karayusuflu Köyü Memik Kiya Köy Odası’nda, 10 Ekim 2015 tarihinde yapılmasına karar verildi.”      Hacı Ömer Suluğu 


      Atıntap Karayusuflu köyünden Mihmadlı Oba Beyi Kıllı Halil oğlu Ömer Ağa hacca giderken, hayır olsun diye Besni-Ayıntap Kervan Yolu üzerine bir suluk yaptırmıştır. Bu suluk Bedirköy sınırları içinde olup, Ağ Yokuş denilen yere yapılmış ve başına da bir dut ağacı dikilmiştir. Suluğun bulunduğu yerden güney batı yönünde hemen tepeye çıklıdığında Ayıntap görünür. Bu nedenle buraya Antep Gösteren denilmiştir. 
  Ömer Ağa hacca sağ salim gidip gelmiş ve Hacı unvanını almıştır. 
  Bundan sonra da adı Hacı Ömer Ağa olarak söylenmiştir. Hacı Ömer Ağa 
  uzun yaşadığı ve obasına da beylik yaptığı için bundan sonra obasını adı 
  Hacı Ömerler olarak anılmıştır. Yaptırdığı suluğa da Bedirköy ve çevre köylerde Hacı Ömer Suluğu denilmiştir. ( Nafi Çağlar Mihmadlı)

       Hacı Ömer Suluğu torunlarından Memik Kiya oğlu Nafi ÇAĞLAR'ın girişimiyle Tarihi Eser olarak tescillenmiştir. 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret309444
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.