KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü
 Site Haritası
               Anasayfa

               BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

               CloudFlare

               Bağcılar Gazi Lisesi Fizik Öğretmeni Nafi ÇAĞLAR

               Mihmadlı Peyniri

               NAFİ ÇAĞLAR HACIÖMERLİ (Batur Nafiz Tançağlar) Şiirleri

               Nafi ÇAĞLAR - İmza Günleri

               Hakkımızda

               Yorum

               BATUR NAFİZ TANÇAĞLAR Şiirleri

               Belçika Anvers Şehri

               Kızık Boyu 2

               Fizikten Özel Ders AYHAN ÇİRKİN

               Dosyalar

               Milli Kültür Dernekleri 1.Kurultayı / Türkiye - Nafi Çağlar Mihmadlı

               Ozan Yetkin Karakaya

               Foto

               İleti

               Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1. Kurultayı

               Milli Dernekler 1. Kurultayı - M.Demir Atmalı-Abdulbaki Günışığı-Orhan Karabacak

               www.nafiztancaglar.com web sayfasının Arapça görünümü ( عرض صفحة ويب من www.nafiztancaglar.com العربية )

               İletişim

               Mihmadlı Haber

               www.nafiztancaglar.com web sayfasının Rusça görünümü (www.nafiztancaglar.com Россию просмотра веб-страницы )

               Anadolu'nun Sıcak Yüzleri - TRT Avaz - Nafi Çağlar Mihmadlı - Muğla Yörükleri

               Mihmadlı Derneği

               Nafiz

                     Nafi ÇAĞLAR

                     Teğet Sevdalar

               www.nafiztancaglar.com web sayfasının Çince görünümü.(www.nafiztancaglar.com中查看網頁。 )

               NAFİ ÇAĞLAR BESTELER Ozan Yetkin Karakaya

               Kızık Boyu/Kızıklar Sitesi

               Bağcılar Gazi Lisesi İlteriş Kağan İzci Ocağı

               Hacı Ömerler Oymağı

               SİNANLAR Obası / Aşağı Tandırcık - Nafi Çağlar

               G.Antep Pekmezci Köyleri

               Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni NAFİ ÇAĞLAR

               Memik Kiya

               TRT Çat Kapı Gaziantep

               Nafi Çağlar Şiirleri .

               Yazar

                     Nafi ÇAĞLAR

                     Yazarlar Okullarda

                     Eleştiri

               Nafi Çağlar Kısa Film

               Nafi Çağlar Kısa Film

               Nafi Çağlar İmza Günleri .

               Bağcılar Gazi Kız Tek.Lisesi

               BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

               TRT Çat Kapı Gaziantep

               Sefaköy Anadolu Lisesi

               B O Z K U R T_D U R U Ş U Batur Nafiz Tançağlar

               Şair

                     Nafiz Tançağlar

               BİZİM ELLER - Mahmatlı

               Şair NAFİ ÇAĞLAR Sesli

               Hasan Memik Çağlar

               Deneme

                     ASENA MI ? ATHENA MI ?

                     Urum Eli'mi ? Rumeli'mi ?

                     Türükya'mı ? Trakya'mı?

                     Tur Ovası mı ? Truva mı ?

                     Masar mı ? Mısır mı ?

                     İki Ev mi ? Kiev mi ?

                     YARARLILIK ; NAFİCİLİK

               Eğitimci NAFİ ÇAĞLAR Öğrencilerinden İnciler

               FİZİKÇİ N.Ç./ Fizikçi Nafi ÇAĞLAR

               Öykü

                     Küçük Hacı Ağa

                     Ormanda Bir Ceylan

               Makale

                     Gaziantep 2.İstanbul'dur

                     İzcilik Yörüklük'tür

                     Yararlı ve Zararlı Dernekler

                     AHLAT TOYU

                     Yörük Türkmenlere Son Çağrı

                     Yörük Türkmenlerin Dikkatine

                     Kudüs Onurunuz da Kerkük Neyiniz

                     AKRABALARA SON ÇAĞRI

                     MİLLET AK CUMHUR HALK İTTİFAKLARI

                     DEMOKRASİ Mİ KURULTAY MI

                     Gaziantep Kültür Dernekleri Tarihi

                     Bir Ulusun Kaderi ve Güney Cephe

                     Kızık Boyu Tarihi - Çepni Dergisi

                     TÜRK BUDUN’DAN DOĞANIN İNTİKAMI DEPREM

               Eğitim

                     Diyarbakır Lisesi

                     Saltukova Lisesi

                     Tekerekoğlu Anadolu Lisesi

                     Zehra Must.Dalgıç T.M.L.

                     Mahmutbey Lisesi

                     Bağcılar Gazi Lisesi

                     İbni Sina Anadolu Lisesi

                     Sefaköy Anadolu Lisesi

                     ... ... Lisesi

                     ... ... ... Lisesi

                     N.Ç.Öğrencileri

                     Fizikçe Şiirler

               MİHMADLI YÖRÜK TÜRKMENLERİ Derneği

               Milli Kültür Dernekleri Kurultayları

               Mihmadlı Yörük Türkmenleri Kültür Derneği - TÜZÜK

               Mihmadlı Oymağı VEFAT EDENLER

               Mahmatlı Oymağı YENİ DOĞANLAR

               NAFİ ÇAĞLAR' A ŞİİRLER

               NAFİ ÇELEBİ / Nafi ÇAĞLAR Geziyor

               Nafiz Tançağlar'ın SEÇME RESİMLERİ

               Kurultay

                     Mihmadlı / Mahmatlı 1. Kurultayı

                     Mihmadlı / Mahmatlı 2. Kurultayı

                     Mihmadlı / Mahmatlı 3. Kurultayı

                     Mihmadlı / Mahmatlı 4. Kurultayı

                     Mihmadlı / Mahmatlı 5. Kurultayı

                     Mihmadlı / Mahmatlı 6. Kurultayı

                     Mihmadlı / Mahmatlı 7. Kurultayı

                     Mihmadlı / Mahmatlı 8. Kurultayı

                     Mihmadlı / Mahmatlı 9. Kurultayı

                     Mihmadlı / Mahmatlı 10. Kurultayı

               SEVDA ŞİİRLERİ - Nafi ÇAĞLAR - Teğet Sevdalar

               NAFİZ TANÇAĞLAR Videoları Bağcılar Gazi Lisesi 10-A

               NAFİZ TANÇAĞLAR Videoları Gazi Lisesi 24 Kasım 2011

               S A L T U K O V A_L İ S E S İ Çaycuma / Zonguldak

               Nafi Çağlar Kitapları

                     Kırçiçek'im

                     Kızık Boyu 1

                     Bozkurt Duruşu

                     Bozkurt Yürüyüşü

                     Gazi Antep Destanı

                     Kızık Boyu 2

                     Kızık Boyu 3

                     Fetö'nün İnine Bir Bozkurt

               NAFİZ TANÇAĞLAR Kişisel Fotoğrafları

               NAFİZ TANÇAĞLAR Videoları Nafi ÇAĞLAR Bağcılar Gazi Lisesi 12 Mart 2012 Pt.

               Nafi ÇAĞLAR ve İstanbul Resimleri

               Mihmadlı Dernek

                     Kuruluş / Tarihçe

                     Dernek Tüzüğü

                     Mihmadlı/Mahmatlı Tarihi

                     Genel Kurullar

                     Etkinlikler

                     Mihmadlı Kurultayları

                     G.Antep Mihmadlı Köyleri

               SELANİK ATATÜRK EVİ- Kavala-İskece-Gümülcine

               Hacı Ömerler

                     Hacı Ömerler Tarihi

                     Hacı Ömerler Soy Ağacı

                     Büyük Hacı Ağalar Soy Ağacı

                     Kiya Memik Ağa Soy Ağacı

               MİHMADLI / Mahmatlı YÖRÜK TÜRKMENLERİ Tarihi

               İLTERİŞ KAĞAN İZCİ OCAĞI - Bağcılar Gazi Lisesi - İzci Nafi Çağlar

               HACI ÖMERLER Oymağı SOY AĞACI - Nafi ÇAĞLAR

               Kızık

                     Arşiv

                     Kızık Boyu

               " Gazi " Antep Destanı - Nafi Çağlar Mihmadlı

               OĞUZ KAĞAN İZCİ OCAĞI - Bağcılar Gazi Lisesi - İzci Nafi Çağlar

               Bağcılar GAZİ LİSESİ ve Fizik Öğretmeni Nafi ÇAĞLAR

               HMÇ

                     Oyunlarım

                     Haritalar

                     Fotolar

                     Resimler

                     Sesli Görseller

                     Yazılar

               ŞAHİNBEY DESTANI - Nafi Çağlar Mihmadlı

               KIZIK BOYU BİRLİĞİ (Fed.) - Nafi Çağlar

               Çanakkale GELİBOLU ve Nafi ÇAĞLAR

               KARAYUSUFLU KÖYÜ / Şehitkamil - Gaziantep

               Gaziantep 2. İstanbul' dur.- Nafi ÇAĞLAR

               Nafi Çağlar Resimleri

               NAFİ ÇAĞLAR Şiirleri B.Nafiz Tançağlar

               Şehit Kamil ve Anası NAFİ ÇAĞLAR

               Denemeler / Makaleler - Hikayeler - Nafi ÇAĞLAR

               İzcilik Yörüklüktür İzcilik Türüklüktür-Nafi ÇAĞLAR

               MİHMADLI PEYNİRİ - Nafi Çağlar

               Kızık Pekmezciler Derneği - Nafi ÇAĞLAR

               Basında ve Gazetelerde Nafi ÇAĞLAR

               Mihmadlı Oymağı ( G.Antep ) EVLENENLER

               BELÇİKA ve FRANSA Nafiz Tançağlar

               İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ - Nafi ÇAĞLAR

               Bağcılar Gazi Lisesi / İstanbul

               İllere Hoyratlar

               İstanbul Gaziantepliler Derneği Nafi Çağlar

               İllere Hoyratlar

               Milli Kültür Dernekleri Kurultayları

               Milli Kültür Dernekleri Kurultayları

               Milli Kültür Dernekleri Kurultayları

               Yörük Türkmen Birliği

               Kızık Boyu 2

               ANTEP FISTIĞI Tarihi

               Nafi Çağlar Şiirleri

               İletişim Arşiv

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret309445
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.