KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

NAFİ ÇAĞLAR

Üyelik Girişi
NAFİ ÇAĞLAR - Kişisel
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
BİZ NE İDİK
BİZ NE İDİK

Tanrı Dağları'ndan düze indik.
Bozkırlarda ata bindik.
Ne Moğol idik, ne Çin'dik...
Biz; Bilge Han, Kültiğin'dik...

Dinlemez idik Hindu'yu, Persi.
Çekinirdi, Moğol'u Rusu.
Sedleri aşardı akıncı hırsı.
Biz; Mete, Teoman idik...

Altaylar'da at koştururduk.
At nallarıyla su coştururduk.
Ne dinlenir, ne boş dururduk.
Biz; Oğuz, Kara Han idik...

Issık'ta su içer idik.
Sir-Derya'ya geçer idik.
At üstünde uçar idik.
Biz; Salur Han, biz Kazan idik..

Karabaş koçu 'yeni yıl' sayardık.
Üstüne onbir ongun koyardık.
At koşumuyla kültür yayardık.
Biz 'uygar' biz yaman idik..

Bizimdi; bütün Asya'nın içi.
Meskenimizdi; Pekin, Urumçi.
Karşı koyamazdı Mançur'u, Çin'i.
Biz 'hükümdar' biz 'han' idik...
 

Nafi Çağlar Mihmadlı

NE DİYE

NE DİYE

Bizans'a dayandı Çağrı komutan.
'Baş Emir' oldu Tuğrul Sultan.
Boy boy biz olduk Müslüman,
Alemdarlık bize gelsin diye...

Fırat' buraktık biz Kılıç Arslan'ı.
Diyojen'e gönderdik Alp Arslan'ı.
Anadolu'ya saldık Şah Süleyman'ı,
Anadolu da bizim olsun diye...

Paşalar atadık Sırbistan'a.
Donanma yolladık Hindistan'a.
Yollar açtırdık biz Arabistan'a,
Onlara da kader gülsün diye...

Bir 'il' eyledik biz Mısır'ı.
Adalette etmedik kusuru.
O zaman gördüler altın asrı,
Onlar da Türk'ü bilsin diye..

Afrika'da gezdirdik Barbaros'u.
Şimalde Baltık'a tıktık Rus'u.
Bize dayanmadı Frenk-Slav ordusu,
Dünyalar da bizi bilsin diye..

El birliği etti tüm İtilafı.
Yanlarındaydı, Hindu'su, Anzak'ı, safı.
Onlara gösterdik ettikleri gafı,
Türkiye'miz payidar kalsın diye...
 

Nafi Çağlar Hacıömeroğlu

 

FRENK'E ÇEYREK KALA

FRENK'E ÇEYREK KALA

 Altaylar’dan bir çıktık ki yola,
Bindik atlara, sürdük dört nala,
Durduk, Horasan’da verdik mola,
Şanlı Malazgirt’e çeyrek kala…

Talas’ta tanıdık o Osman’ı,
Otlak eyledik Dandanekan’ı,
Bağdat’ta, biz devraldık İslamı,
Anadolu’muza çeyrek kala…

Ordu sürdük Sina’ya, Kudüs’e,
Pes etmedik haçlıya, Bizans’a,
İşi bırakmadık öyle şansa,
Söğüt İli’mize çeyrek kala…

Doğudan girdik Anadolu’ya,
Kayıkla geçtik Gelibolu’ya,
Edirne’den vardık Niğbolu’ya,
İstanbul’umuza çeyrek kala…

İstanbul’ suz Büyük Hanlık yarım,
Bir hücum eyledi ki Yıldırım,
Fatih ile tamam oldu durum,
Roma, Viyana’ya çeyrek kala…

Sıkı kuşattı Kara Mustafa,
Korkuyla titredi, hep Avrupa,
O Giray düşürdü, o’nu gafa,
Frenk İlleri’ne çeyrek kala…


’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 1995-Batıkent/Ankara

 

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


SOMA'DA YANDILAR
SOMA’DA YANDILAR

SOMA’DA YANDILAR

Neçe canlar yandı bu Soma’da,
Sanmayın, yanıp gittiler sobada,
Allah düşmana bile vermesin,
Ölenler öldü, kalanlar komada...

Payını da aldı Kırkağaç, Akhisar,
Yaralı çok, yüzlerce de ölü var,
Yakınları darmadağın olmuş, Gel bu yarayı sarabilirsen sar...

Korkulu yürekler gürp gürp atıyor,
Soğuk depolarda naaşlar yatıyor,
Kapılardan birer birer verilen,
Tabutlarda ne umutlar batıyor...

Yandılar, Soma’da yandılar,
Ekmeklerini kömüre bandılar.
Evlerinden tebessümle çıktılar,
Tekrar geri döneriz sandılar.
Yandılar, Soma’da yandılar...


Nafi ÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar
15 Mayıs 2014 Perş. 20:20
Nafi Çağlar Kısa Film
BİZİM ELLER / Karayusuflu Köyü

Sefaköy Anadolu Lisesi


SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ 1 Kasım 2018 Perşembe

 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20


BENİ GÖR ÖĞRETMENİM


Öğretmenim,
Ben de sınıftayım,
Parmak kaldırıyorum,
Beni gör, bana bak öğretmenim.
Hep sesleniyorum, 
Beni duy, beni fark et ,
Ne olursun beni tak öğretmenim.

Öğretmenim,
Sen sor,
Bilemezsem, anlamazsam da 
Sen hoş gör,
Bana sabret öğretmenim.
Bazen kızsan da,
Beni ne bırak, ne terk et öğretmenim.

Öğretmenim;
Bana "konuşma,sus" diye bağırma.
Beni hişşt diye çağırma.
Benim bir adım var,
Adımla anılmaya muradım var.
Sen adımla seslenirsen,
Bil ki tadım var öğretmenim.

Öğretmenim,
Sen beni seversen, 
Arada bir översen,
Hani kötü ödevime bile,
yalancıktan da olsa bir "aferin" dersen,
Say ki hevesimi aldım öğretmenim.
Bundan sonra, sen ne anlatırsan,
Bil ki, anladım
Okumaya var maksadım öğretmenim.

Öğretmenim,
Anlat...
Bana dersi,
Bana hayatı anlat...
Bana davranma sert,
Ara sıra tekrar et,
Duygularından da biraz ilet,
Sen değer verirsen,
Gerisi bana ne dert öğretmenim.

Öğretmenim;
Bilgi çağında olsak ta,
İlk kaynağım sensin.
Bana bilgileri öğret,
Yalnızca bilgi değil,
Bana yurttaşlığı,
Bana insanlığı,
Bana adamlığı öğret öğretmenim.

Öğretmenim;
Ben bir öğrenciyim,
Sanma ki sadece,
Solumda göğüs kafesi ve de bir kürek var.
Ben bir insanım,
Tek seni değil,
O kafeste ,
Bütün insanlığı kucaklayacak,
Koca bir yürek var öğretmenim.
Koca bir yürek var...
Öğretmenim.

NAFİZ TANÇAĞLAR
6 Kasım 2018 Salı 12.27
Yeşilova/K.Çekmece/İst.


 SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018
SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ 1 Kasım 2018 Perşembe


 SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018
 SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.  SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ ANKARA GEZİSİ / 1 Kasım 2018 Perş.

 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi


 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi

 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi

 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20   K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20
 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20  

 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20


 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20  

 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20
 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20  

 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20
 K.Çekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 1.yarıyıl karne günü 10 Sınıfı / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20  


 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi

 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı

 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2015 Salı İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş. İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş. İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.

 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.

 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.
 İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi / 10 Kasım 2016 Perş.SEFAKÖY ANADOLU LİSESİ - Küçükçekmece / İstanbul


Sefaköy Anadolu Lisesi Doğabilimi Öğretmeni NAFİ ÇAĞLAR


2 Eylül 2015 Çarşamba günü 14:14
28 Eylül 2015 Pazartesi

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞI

İstanbul Küçükçekmece
Sefaköy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle ilk günüm.
Bugün  12:20'de  9/A-A.L.  Gökbilimi / Uzay Bilimleri
           13:50'de  9/C-A.L.  Doğabilimi / Fizik
sınıflarında derslere girdim.29 Eylül 2015 Salı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞI

İstanbul Küçükçekmece
Sefaköy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle ilk günüm.
Bugün  12:20'de  9/E-A.L.   Doğabilimi / Fizik
           13:50'de  10/B-A.L. Doğabilimi / Fizik
sınıflarında derslere girdim. 30 Eylül 2015 Çarş.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞI

İstanbul Küçükçekmece
Sefaköy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle ilk günüm.
Bugün  08:40'de  9/A-A.L.  Doğabilimi / Fizik 
           12:20'de  9/F-A.L.  Gökbilimi / Uzay Bilimleri
sınıflarında derslere girdim. 

1  Ekim 2015 Perş.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞI

İstanbul Küçükçekmece
Sefaköy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle ilk günüm.
Bugün  08:40'de  10/D-A.L.  Doğabilimi / Fizik 
           10:10'de  9/E-A.L.  Gökbilimi / Uzay Bilimleri 
           12:20'de 10/F-A.L. Doğabilimi/Fizik
           13:50'de 9/C-A.L. Gökbilimi/Uzay Bilimleri 

sınıflarında derslere girdim.


Böylece yeni okulumda ( Sefaköy Anadolu Lisesi ) 1.haftayı tamamladım.
5 Ekim 2015 Pt.

Sefaköy Anadolu Lisesi'nde 2.haftam
12 Ekim 2015 Pt.

Sefaköy Anadolu Lisesi'nde 3.haftam
19 Ekim 2015 Pt.

Sefaköy Anadolu Lisesi'nde 4.haftam26 Ekim 2015 Pt.

Sefaköy Anadolu Lisesi'nde 5.haftam
29 Ekim 2015 Perşembe
Cumhuriyet Bayramı tatili...
2 Kasım 2015 seçim tatili...
26.Dönüm milletvekilliği seçimi.
PARAGRAF DEGİL BÖLÜM

Paragraf degil bölüm,
Paragraf diyene ölüm.
Türkçe'miz elden gidiyor,
Nedir bu zulüm...


Dersmiz Gökbilim,
Öğrenelim irfan,ilim.
Konular iyi anlaşılsın,
Anladın mı beni gulüm...


Nafi Çağlar Budunlu
3 Kasım 2015 Salı 11:02
Sefaköy Anadolu Lisesi 9/A
Gültepe/K.Çekmece/İst.

GÜLTEPE GENÇLİĞİ

Gültepe, Gültepe,
Öğrenci gezer sere serpe.
Yakalayıp bir soru sorsan,
O dudaklar ki; olur pepe.

Gültepe, Gültepe,
Yazık! gençleri atma çöpe.
İftiradan alıkoymazsan,
İnsanı götürürler ipe.

Gültepe, Gültepe,
Öğretmen öğrenci bir cephe.
Bu gençliği sana bıraktım,
Götür; al kullan tepe tepe.

Nafi Çağlar Budunlu
9 Kasım 2015 Pt.12:48
Yeşilova/K.Çekmece/İst.
SEFA LİSESİ

Sefa Lisesi, Sefa Lisesi,
Gültepe’de Sefa Lisesi.
Burda üzüntü, keder olmaz,
Bura; keyf-i Sefa Lisesi...

Nafi Çağlar Budunlu
27 Kasım 2015 Cuma 21:10
Zeytinburnu /
İstanbul

FİZİK ve NAFİ ÇAĞLAR


Ne demek fiziği sevmiyorum!!!
Antepli Fizikçi!yi tanımamışsın demek ki;
Fiziğin babası derler O!na,
İki saat dinle bilgin olmazsan yuh sana N.Ç.'nin öğrencisi...


Çözer, teker teker soruları.
Atar, çalışkan öğrenciye artıları.
Ğ (yumuşak g) bozar akrostiji,
Lakin buna değer 10 B'nin ders dinleyişi.
Ayrılmaz bir bütündür; Fizik ve Nafi Çağlar.
Rüyalarımda olmazlar, bir (Nafi Çağlar) , bütün hocalar...


Gül Nihal POLAT
Sefaköy Anadolu Lisesi
10 B sınıfı 251
K.Çekmece / İstanbulDANIŞMAN ÖĞRETMENLİK

PAGEV ( Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme Vakfı ) Lisesi'nde ;
DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİNE başladık.
Saat 09:03te okula ulaştık.
14:00'te ayrıldık. 22 Şubat 2016 Pazartesi 
2 Mart 2016'da okulumuza 5 aday Aday Öğretmen atandı.
Bunlardan birisi Fizik Öğretmeni. Danışmanlık görevini ben
yürüteceğim.


7 Mart 2016 Pazartesi ; Aday Öğretmen Ercan SEZEN göreve başladı.


TUĞRUL TİGİN

Selam sana ey yoldaş Tuğrul Tigin.
Bilesin ; senin atandır Kül Tigin.
Duydum ki; koçyiğit bir oğlun olmuş,
Adı; Uzay imış, unvanı; il tigin…

Nafi Çağlar Yultigin
4 Mart 2016 C.12:16
Sefaköy Anadolu Lisesi
Gültepe/K.Çekmece/İst.


ON’LAR FEN’A KIZMIŞ’LAR

Gördüm ki; On’lar Fen’a küsmüşler,
Bana suratlarını asmışlar.
Fizik soruları zor gelince,
Kendilerini de çok kasmışlar !..

Mustafa ; fena fırça basmışlar.
Masumlar, susup, sesin kısmışlar.
Beni gönüllerinden eleyip,
Sevgimi de
 duvara asmışlar...

Nafi Çağlar Budunlu
9 Mart 2016 Çarş.13:34
Sefaköy Anadolu Lisesi
Yeşilova/K.Çekmece/İst.


SAFAKÖY ANADOLU LİSESİ

18 Mart 1915  Çanakkale Zaferi'nin Yıldönümü ;

Değerli Meslektaşlarım, sevgili öğrencilerim ;
İnsanlığın yaratılışından beri olduğu gibi; bundan yaklaşık yüzyıl önce de, yer yüzündeki paydan daha çok kapmak için yoğun mücadele başlamıştır. Sömürgeci, kan emici, acımasız ve vahşi, kısacası kötü insanlar ve topluluklar, masum ve mazlum toplulukların ve milletlerin haklarını gasp ettikleri gibi, onlara yaşama hakkı bile tanımıyorlardı. Eski ihtişamını kaybetmiş Osmanlı Cihan Devleti de torakları ve hakları ellerinden alınmaya çalışılan bir devlet haline gelmişti. Dolaysıyla Osmanlı topraklarında yaşayan bütün topluluk ve milletler de mazlum millet konumuna düşmüştü. Doğal olarak Türkler de bu çekişmenin tam merkezinde olmakla birlikte, esas hedefin ta kendisiydi. Sömürgeci güçler; Türklük'ü yok etmekle İslamı yok edeceklerini iyi biliyorlardı. Böylece bir taşta iki kuş vurulacak ve üstüne de topraklarını  da ele geçireceklerdi. Bu bir haçlı savaşıydı. Bu dünya tarihindeki en büyük Haçlı seferi olmakla birlikte dünyanın görebildiği ve görebileceği, çok yönlü olması bakımından en büyük savaşıydı. Hıristiyanlığın İslamlıkla, Batılı sömürgecilerin Türk Milleti ile savaşıydı. Başta İngilizler olmak üzere Batılılar, bununla da kalmamışlar İslam Coğrafyalarından topladıkları ve kandırdıkları müslümanları, Müslüman-Türkler ile savaştırıyorlardı. İnsanlıkta geri olan bu devletlerin insanları, ne yazık ki, bilimde ileri gitmişlerdi. Buluşlarında silahları da ihmal etmedikleri için yeni silahları icat etmişler ve bu silahları Çanakkale'de insanlar üzerinde deniyorlardı.Fakat heyhat! attıkları çelik silahlar, Türkler'in iman dolu göğsünde parçalanı-yordu. Düşmanlar bunu görüp daha da hırslanıyorlardı. Türkler ise, davasına sarılıp onları hayallerini yerle bir ediyordu. Bir dünyaya karşı koyuyordu bizim ordu. Ve bütün dünyanın en güçlü devletleri geldi ve Çanakkale'de durdu. Bütün dünya küçücük bir kara parçasına yükleniyordu. Amaçları bu toprakları ele geçirmek, paylaşmak ve sömürmektir. Bu topraklardaki insanların malını mülkünü ele geçirip, onları köleleştirmekti. Yeryüzünden  Türklük'ü ve islamlığı silecekleri güne ulaşmaktı. Fakat zalimlerin hesabı olduğu gibi, önce Allah'ın olmak üzere Türk Milleti'nin de bir hesabı vardı. Onlara bu Çanakkale Boğazı dardı.  Bu savaş; saldıran zalimler ile savunan mazlumların savaşıydı. Allah'ın izniyle mazlum durumuna düşmüş müslüman Türkler kazandı bu savaşı. Diğer bütün mazlum milletlere de örnek oldu bu zafer. Onlara umut oldu. Mazlum milletler sevinçle doldu. Dünyanın bilimde gelişmiş, fakat sömürgeci devletlerine bu boğaz mezar oldu. Zafer Müslümanın, zafer Türk'ün oldu. Atalarımız bize, yaşayabileceğimiz  bir yurt bir vatan bir devlet bıraktılar. Yüzbinlerce can verdiler, fakat vatanı düşman vermediler. Bize üdşen ise ; onlara layık olmak için bütün gücümüzle çalışmaktır.Ne Mutlu Türk’üm Diyene…

18 Mart 2016  
                                                                                                                       
            
                                                                                                NAFİ ÇAĞLAR

                                                                                                Sefaköy Anadolu Lisesi

                                                                                                Fizik Öğretmeni

 


GELİBOLU ŞEHİT DOLU

Son darbelerini vurmak için dine, budun*a.
Bütün yeni dünya göz dikmişti Türk’ün yurduna.
Batılı sırtlanların hesaplamadığı vardı,
Zincir vurulur muydu hiç, bu dağların kurduna…

Yüzyıllardır girmişlerdi sömürge havasına.
Hırs ile kaptırıp gelmişlerdi Tur Ovası**’na.
Gördüler, Doğu nasıl sarılırmış davasına,
Heyhat! Çomak sokulur mu hiç Türk’ün yuvasına…

Ey şeytanlara papucunu ters giydiren Batı.
Nursuz, taş kesilmiş o yüreğin katı mı katı.
Senin puşt hilelerinin vardı evveliyatı,
Bu sefer işe yaramadı Tur Ovası atı**…

Bütün şerle başa güreşiyordu Gelibolu.
Ortalık, bizlerden şehit, onlardan ölü dolu.
Gidiyordu; kafa, gövde, bacak, kiminin kolu,
Nur kazanacak elbet, var mı bunun başka yolu? ..

Hiç kimseye çanak tutmamıştı ki Çanakkale.
Kızıl Elma’yı terk eyledik te geldik ne hale.
Elimizde kalan bu vatan toprağı tek kale,
Bu vatan; kim eliyle kime edildi ihale…

Üç kıtadan çekildik gaflet ve dalalet ile.
Turan yolunda, Tur Ovası’nda kıstırdı hile.
Bir dar boğazda dayanıyoruz, nedir bu çile,
Boğup gömeceğiz Batı’yı, tarih gelsin dile…


Nafi Çağlar
8 Mart 2011 Salı 13:58
9-K /Gazi Lisesi/ Bağcılar/İst.


* Budun; Ulus, millet.
** Tur Ovası; Truva.
*** Tur Ovası Atı; Truva atı.

  
 
HAYATIN SATIRLARI

Vakit dar insanoğlu,
Para pul, nefsin sonu,
Vakitsiz zamana hapsolmuş ruhlar,
İnan karanlığa bağımlılar...

Bir köprüden geçiyorsun,
Uçsuz bucaksız , esrarlı,
Bitiyor ışık yürüdükçe, sönüyor yok oluyor,
Tükeniyor ömür,sen,
Yok oluyorsun...

Son demlerin belki bu satırlar,
Açılmaz bir daha umutla kapılar,
Unutma ! Sahipsin bir ömürlük zaman,
Yaşa kum taneleri adına...

Kül etme şu genceecik talihini,
Zaman tükeniyor,
ömür çaresizce geçişini gözlüyor,
Kum taneleri bile umudunu kesiyor,
Biz olsak yetmez dercesine..


Merve ŞİMŞEK
Sefaköy Anadolu Lisesi
9-C sınıfı 1092
Küçükçekmece/İstanbul


TUĞRUL TİGİN

Selam sana ey yoldaş Tuğrul Tigin.
Bilesin ; senin atandır Kül Tigin.
Duydum ki; koçyiğit bir oğlun olmuş,
Adı; Uzay imiş, unvanı; il tigin…

Nafi Çağlar Yultigin
4 Mart 2016 C.12:16
Sefaköy Anadolu Lisesi
Gültepe/K.Çekmece/İst.FİZİKÇİ AYHAN ÇİRKİN

Adı ; Ayhan’dır, soyadı ; Çirkin.
Sabırla,O’nu tanıyın ilkin.
Hızlı konşur, amma ve lakin,
Fiziği anlatır sakin sakin..

Nafi Çağlar Tigin
19 Mart 2016 Ct.18:19
Küçükçekmece/İstanbul
SELÇUK BÜTÜN

Dedim ki; ey kardeşim Selçuk,
Ben buradayım, hemen sen çık.
Dedi "yemeğe gidiyorum"
Şaşırdım ! ağzım kaldı açık...

Nafi ÇAĞLAR
22 MART 2016 14:00
K.Çekmece /istanbul


23 Mart 2016 Çarşamba ;10:03

9-C sınıfında dersim bitmiş ve 3. kattan merdivenlerden iniyordum.
Aynı sınıftan Ömer ve Emrullah adında iki öğrenci yanıma yaklaşarak
şu soruyu sordular.
- Hocam nerde oturuyorsunuz ?
Benim verdiğim cevep şöyle oldu;
- Samanyolu Gökadası'ındaki Dünya gezegeninde oturuyorum.
Öğrenciler gülerek yanımdan uzaklaşırlarken, ben onlara seslendim.
Uzay Bilimleri dersinde görüşürüz. ( Ben o sınıfın Doğabilimi ; Fizik
derslerinin yanında Gökbilimi derslerine de giriyordum.)

NAFİ ÇAĞLAR
 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
( Gamze Çapar,Pelda Oduncu, İrem Topçu )

 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
(Gamze Çapar, Pelda Oduncu,İrem Topçu )

 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
( Gamze Çapar,Pelda Oduncu, İrem Topçu )


 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
( Gamze Çapar, Pelda Oduncu, İrem Topçu )


 Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
( Gamze Çapar, İrem Topçu )


Sefaköy Anadolu Lisesi 11 / C sınıfı Atatürk Köşesi Çalışması-21 Mart 2016
( Gamze Çapar, İrem Topçu )


DENKLEM


Hocam bu ne böyle?
Denklemi yazmadık diye,
Kırmışsınız puan.
Üzüntülüyüz her an...

Denklem yazmadık ama,
Sonucu bulduk.
Var 5,6 doğrumuz,
Ben ise Onur'nuz...

Ne olacak halimiz?
Yıllık ödeve mi kaldı çaremiz?
Özenerek yaptım zaten,
İnşallah beğenirsiniz aynen.ç.


Sefaköy Anadolu Lisesi
Onur Sercan Yılmaz
10 / F - 414
20.04.2016


YILLIK ÖDEVLER


Selam Ece Nur Aydın.
Işıkla olmuş aydın.
Tam Doksanbeş almışsın.
Geçmişsin, gözün aydın.ç.


10-F 382 / Sefaköy A.L.
20 Nisan 2016 Çarş.15:04

N.Ç'nin FİZİK DERSİ


Ne olmuş derste bize,
Anlamamışız üstüne bir de,
Fizikçi Nafi Çağlar neçe anlatmış bize,
İncelersek soruyu anlarmışız bir de...

Çan sesi gibi çalar zil sesi,
Anlatımınıza doyamazdı 10 F'den bir kişi,
Güler eğlenirdik her derste,
Laylom yapardık hep birlikte,
Anılar dolu koskoca bir sene,
Rahat işlemesek te hep güzeldi Fizik dersi sizinle...

Beyza KARKIN
Sefaköy Anadolu Lisesi
10 F Sınıfı-396
Küçükçekmece/ İstanbul
22 Nisan 2016 11:55

11 Nisan 2016 Pt.; Aday Öğretmen Ercan SEZEN ders anlatmaya başladı.

10 Mayıs 2016 Salı 10:16; 

Okulumuzun aday öğretmenleri;

Seçilay Atlı (Matematik),
İlknur Merve Ülgen(Matematik),
Ercan Sezen (Fizik),
Durdu Mecit (Coğrafya)
ve ben 
birlikte çay içtik...

Eray Koçak (Türk Dili ve Edabiyatı) yine yoktu. 18 Mayıs 2016 Çarşamba Saat 09:30

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik genel anlamda iyiydi.
10:00'da sona erdi.1 Eylül 2016 Perşembe 09:00'da 2016-2017 Eğitim Öğrtetim Yılı başladı.
10:00 Öğretmenler Kurulu Toplantısı 12:30 Bitti.
Bu seneki görevlerim ;
Fizik Okul Zümre Başkanlığı
Fizik 98.Bölge Zümre Başkanlığı
Okul dergi gazete web sayfası düzenlemeleri


2 Eylül 2016 Cuma izinliyim.

5 Eylül 2016 Pt.

6 Eylül 2016 Salı 09:30 ; Okul Kısa Zümre Toplantısı 
                         10:00 ; 98.Bölge Fizik Zümre Başkanları Toplantısı 
                              Zümre Başkanları Başkanlığına NAFİ ÇAĞLAR getirildi.
                            
98.Bölge Okulları ;
Sefaköy Anadolu Lisesi
Z.M.Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi
Atatürk Mesleki Kız Anadolu Lisesi
Nahit Menteşe Mesleki Anadolu Lisesi
Oktay Duran Matbaacılık Anadolu Lisesi


7 Kasım 2016 Pt.
Unutmayın ! Bu sınava kelebekler gibi mutlu ve uçarak girecek,
arılar gibi vızlayarak ve kaçarak çıkacaksınız. NAFİ ÇAĞLAR


10 Kasım 2016 Pereşembe

Mustafa Kemal Atatürk ; ölüm yıldönümünde anıldı.
20 Aralık 2016 Salı ;

10 Sınıfı öğrencilerinden Eray Sorhun'un babası vefat etti.
Sınıf olarak ve dersine giren bazı öğretmenler ile K.Çekmece
İnönü Mahallaesi'nde evini gidip ziyaret ettik.


22 Aralık 2016 Perş. 15:34

Sefaköy Anadolu Lisesi Öğrencileri bana Komando Marşını okuttular,
kendileri de tekrar ettiler.

Sayın Abdulbaki Günışığı bey, ( son zamanlarda ) bu yazını da çok beğenerek okudum. Hepsi doğru. Ancak öğretmenler hakkında yazdığın, öğretmen olduğum için bana cevap hakkı doğurdu. Öğretmenler ile ilgili istisnalara biraz yazık olmuş gibi. Ben de istisnalardan birisi olduğuma inanıyorum. HAYATIMDAN TAZE BİR ÖRNEK VERMEK İSTİYORUM. Ben zaman zaman değil, sık sık ders arasında tarihe giren bir öğretmenim. Alanım Fizik olması nedeniyle hemen tarihe girmek te olmuyor. Bir vesile lazım. Ben her seferinde bir vesile bulabilen bir ,insanım. Kaldı ki; öğrenciler beni tanıdıkça zayıf yanımdan beni kaşımaya başlarlar. Bunun en önemli sebebi de "bilgiye aç, ilgiye muhtaç " genç olmalarıdır. Bana "hocam siz bize uç bilgiler veriyorsunuz " cümlesini çok duyan bir öğretmenim. Kesinlikle senin yazında geçen Türk kollarının veya coğrafyaların tamamına yakınını öğrencilere hep anlatan birisiyim. Maya Aztekler de dahil. Geçen yıl 11.sınıflara derse giriyordum. Fizik konularından bir başlık vardı. Adı TORK. Ben de bu başlık gelince M.Ö. tarihten girip,olayı ilgilendiren coğrafyalardan söz ettikten sonra, bu sözcüğün Eski batı dillerinde ( Avrupa'nın atalarında) TÜRK olduğunu söyledim ve konuyu anlatarak işlemlere geçtim. Bir çok öğrencinin çok garip ( onlara çok ilginç geldi için, olumlu yani) bakışları altında dersime devam ettim girdiğim sınıflarda. Çok ilginçtir ki; o hafta içinde Türkiye 'da yaşayan bir İranlı Türkmen beni aradı. Ben de okulu tarif ettim geldi. Ona beni nasıl bulduğunu sordum. O da Yörük Türkmen çalışmaların dedi... Benden bir konuda yardım istedi ve evraklarını gösterdi. Ben de evraklara bakarken TORKAMAN sözcüğünü görünce heyecanlandım. Torkaman sözcüğü ile fikrimi söyledim o da onayladı. Bu evrakın fotoğrafını alabilir miyim dedim. O da izin verdi. Hemen sonraki derslerde öğrencilere bu olayı anlattım ve sınıfta gezerek yazıyı cep telefonumdaki fotoğrafı ( yani TORKAMAN YAZISINI) her öğrenciye atlamadan gösterdim. Öğrenciler daha da şaşrıdılar. Ancak ; bu öğretim yılında daha çok daha tuhaf bir durumla karşılaştım. Okul müdürü resmi işlemleri yaparken benimle konuşmak istediğini söyledi. Ertesi gün odasına gittim. Hiç beklemediğim bir durumla karşılaştım. Bana söylediklerini aynen tırnak içinde aktarıyorum. "Hocam öğrenciler yanıma geldiler seninle ilgili. Senden şikayetleri var. Sen sınıfta şiir okuyormuşsun, tarih anlatıyormuşsun. Yani, biraz da ... biraz da (.......Siyaset yapıyormuşsun demek istiyor...) Hatta geçen yıl başka sınıflardan ( alt sınıflar) gelenler oldu da ben yolladım. Hatta yine geçen velilerden de gelenler oldu da ben sana söylemedim. Bunlar BİMERE şikayet edebilirler. " ... Ben ,hemen , "isterseniz bu sınıfları benden alabilirsiniz" dedim. Müdür bey bu fikrime yanaşmadı. Ben de " tamam hocam dikkat ederim "dedim ve ayrıldım. Fakat öğrencilerin bu davranışı nedeniyle onlardan ister istemez soğudum. Fakat duygularımı sınıfa yansıtmam doğru olmazdı, öyle yaptım. Lise 4'ten 4 sınıf vardı. Her sınıfa 4 saat vardı. Derse girdim. Bu öğretim yılında üçüncü haftanın sonuna kadar, onlara sadece fizik anlattım. Hiç durmadan anlattım, hiç beklemeden anlattım. Bir dakika bile geç girmedim sınıflara..Eskisi gibi güler yüzüm yok, nasılsın demiyorum. Bir kere de olsun şaka yapmıyorum. Sadece işimi yapıyorum. Eğitim yok , sedece öğretim var. Zaten ne bakanlık ne öğrenciler ne de veliler eğitim istemiyor. Kötü davranmıyorum. Fakat sevecenlik te yok bende. En kötüsü de ruh yok. Bu kadar sevdiğim meslekte , devlette 20.yılımı doldururken tavrım bu şekle dönüştü. İstemeyen bir şey yapamazsın, yani eğitim veremezsin. Bu gün sınıfın birinde bir kız öğrencim, hocam artık yavaşın, ne bu hız, size yetişemiyoruz, size THY bile yetişemez dedi. Sadece baktım, bir şey demedim. Donuk Nafi oldum. Ancak yine bu gün beklemediğim bir durumla karşılaştım. Ben THYnı geride bırakıp uzaya doğru (!) giderken, bir soruya gelince şöyle dedim. Aslında bu soru için bu konu ( bu seneki konu) bilgisine ihtiyacınız yok, geçen yılki bilginizden çözebilirsiniz. ( Geçen yıl da derslerine ben giriyordum) Erkek öğrencinin birisi şöyle dedi. TORK HOCAM , GEÇEN YIL ANLATMIŞTINIZ. TORK TÜRK DEMEKTİR. BUNU HİÇ UNUTMADIM. Çocuğun yüzüne baktım. Dışımdaki donukluğumun içinde içimde yüreğimde bir umut belirdi tekrar. Öğrencinin bu hareketini karşılıksız bırakmak ta olmazdı. Ben de ona genel durumumumu korumak kaydıyla "BU YAZ TEBRİZ'E ÇALIŞMAYA GİDEN VE ORADA, HATTA ÇEVRE İLLERDE 5 YIL YAŞAYAN BİR ARKADAŞTA GEÇEN YIL SİZE FOTOĞRAFINI GÖSTERİĞİM BİLGİLERİ DOĞRULADI dedim. Başka bir erkek öğrenci söze girdi ..İRANLI BİRİ SİZİ ZİYARETE GELMİŞTİ. Bir kız öğrenci TEBRİZ, diğer kız öğrenci TEBRİZ.. Ben hepsine tek tek baktım. Fakat çok donuk değildim artık. En azından gözlerim donuk değildi. Zil çaldı, girişimde olduğu gibi ( ben böyle alıştırdım) sınıf ayağa kalktı.İyi dersler dedim.. Sınıftan inancımı tazeleyerek ( içimden; ektiklerim tamamen de boşa gitmemiş diyerek) çıktım. İçimi yokladım, umudumun tükenmediğini fark ettim. Çay ocağından bir çay aldım, 10 dakika kendimi dinlendirmek için gönül rahatlığıyla koltuğa oturdum. 6 Ekim 2017 Cuma / Küçükçekmece
NAFİ ÇAĞLAR

Nice öğretmenler gördük bu okulda.
Anlayışlı, hoşgörülü, merhametli değillerdi.
Fiziği sevdiren hoca oldun sen bu okulda.
İyi ki geldin, hoş geldin, sefa geldin.

Çok çalışkan öğrenciler değiliz belki,
Ama senin gibi adamı üzecek kadar bencil değiliz.
Gayretle azimle her gün çalışırız,
Letafet dolu hocamızı üzmemek için öalışıyoruz.
Adamsın sen hey Antepli Nafi Çağlar,
Rica etsek yükseltir misiniz sözlü notlarını?

BERKAY BOR 
Sefaköy Anadolu Lisesi 
10 / F - 421

KALBİMİN ANTEPLİSİ

Nasılsınız hocam
Allah'a şükür ben de iyiyim.
Fırtına fırtına fırtına,
İnsan kurban olsun sana...

Çok seviyorum seni,
Adamın dibi.
Ğ ile başlayan kesme yok,
Laleler açar sizin yolunuzda,
Allah katına yaklaşır her adımda,
Rahat ol sen Nafi Çağlar, bu çocuklar ardından hep ağlar...

OKTAY BULUT
Sefaköy Anadolu Lisesi
10 / B - 244
2015-2016 E.Ö.Y.
ANTEP'İN GÜLÜ

Nafi'de sözler kafi, unutulmaz sözünüz,
Adamlıktır sizin unvanınız.
Fuzuli favori adamınız,
İlimse konu; her şeyi yaparsınız...

Çağırır durur bizi o güzel gönlünüz,
Adamlıkta ideolumsünüz,
Ğ gibi bulunmaz eşiniz,
Laflarınızla yüreğimize işlediniz,
Antep'te herkesi tek geçer isminiz,
Razı olsun sizden Allah, iyi ki bizim derstesiniz.

Eyüp Bahadır KURNAZ
Sefaköy Anadolu Lisesi
10/B - 242
04.01.2016


ATATÜRK VE GEOMETRİ

“boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek kesit, yay, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, artı, eksi, çarp, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayım, gerekçe”


NASIL ANLAMAM 

Nasıl anlamam senin anlatışınla,
Anladım konuları, soruları yapışınla,
Filozof halt etmiş senin yanında,
İlim senden sorulur gerisi palavra...

Çağın en büyük doğabilimcisisin.
Anlatamam seni kelimelerle, çünkü çok değerlisin.
Gaziantep için çok özelsin,
Lügatım yetersizdir seni anlatmaya bilirsin.
Artık geçti kötü günler, derslerimiz çok zevkli,
Rahattır her günümüz 'li...


BERKAY BOR 
Sefaköy Anadolu Lisesi 
10 / F - 421
15 Kasım 2017 / Küçükçekmece 
27 N.Ç.

Nadide bulunur böylesi,
Adamın dibidir kendisi,
Federaller görse imrenir,
İşinde usta tek kişi.

Çok sevilir kendisi,
Alkışlanır şivesi,
Ğ değil, Gaziantep'in "G"si,
Lideridir Fen Bilimleri,
Ayakta uyutur cahilliği,
Resmen bilimi adamı kendisi

Canan EROĞLU
Sefaköy Anadolu Lisesi
12-D sınıfı Nu.500
24 Kasım 2017 C.09:10
Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam39
Toplam Ziyaret263602
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.601018.6755
Euro19.298019.3754
Hava Durumu
Saat
KIZIL BAYRAK SİYAH SANCAK

KIZIL BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

CloudFlare
TÜRK'ÜN DURUŞU

TÜRK’ÜN DURUŞU

Türk’ün çokberk olur yumruk vuruşu,
İşte böyle olur Türk'ün duruşu…
Ağır olur kalkışı, oturuşu,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Düzenbaz tilkiler, hep ürkek olur,
Dalkavuk çakallar, hep korkak olur,
Türk’ümü sorarsan hep erkek olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Karşısındakinin kimliğine bakmaz,
Kimsenin gücü, makamını takmaz,
İnandığı kutlu yoldan hiç çıkmaz,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Onlar için bilgedir ak sakallı,
Gönüller engin, tavırlar akıllı,
Bilirler, bu yol; dikenli, çakıllı,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Sayarlar, teyzeleri, halaları,
Severler, yavruları, balaları,
Geçerler, surları, kalaları,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Satmazlar, emmileri, dayıları,
Korurlar, Oğuzlar’ı, Kayılar’ı,
Korkmazlar, az olsa da sayıları,
İşte böyle olur  Türk’ün duruşu…

Üleşirler önlerindeki aşı,
Yolda koymazlar, koldaş*ı, yoldaşı,
Din-budun uğruna verirler başı,
İşte böyle olur Bozkurt duruşu…

Türklük’ün hası, esası mert olur,
Milletinin derdi, o’na dert olur,
Konu vatan ise, tavrı sert olur,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…

Türk der isen o’nun hası Nafi’dir,
Tam Türk’tür o, katışıksız, safidir,
Erkek görmek istersen, o kafidir,
İşte böyle olur Türk’ün duruşu…
 

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
” Nafi Çağlar Budunlu “

17 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul
 

* Koldaş ; Kollanılan kişi, arkadaş.

ŞEHİT HASAN AĞA'M

ŞEHİT HASAN AĞA'M


Sefer emri ile düştü yollara,
Neçe yerden geçti, gitti çöllere,
Yedi gavur leşi baştan aştı da,,
Hasret kaldı, yardım eden ellere…

Hasan Ağa’m son nefeste yekindi,
Dediler ki, vakitlerden ikindi,
Yatıyordu, susuz yerde, yiğidim,
Çırpındı da son bir defa silkindi…

Nafi der ki; şad olasın Hasan Ağa,
Ne miraslar bıraktınız bu çağa,
Siz Yemen’de, canlarınız verdiniz,
Ulaşamaz gavur bu Karadağ’a…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Varıp Yemen İli’ni basan ağam…

Ağam, öz ağam, benim Hasan Ağa’m,
Buralardan olmasın tasan ağam...

23 Ekim 2011 Pazar - 01:33
K.Sinan/Bahçelievler/İST.


Şehit Hasan Ağa; Dedem olup, Yemen şehididir.
TÜRKÇE'Nİ

TÜRKÇE’Nİ

- 1 -

Türkçe’ni, Türk’üm,Türkçe’ni…
Uçmağa giden Türkçe’ni…
Turan İli’nin Türkleri,
Ko aparsın o Türkçe’ni…

24 Ocak 2008 - Bakırköy / İst.

- 2 -

Türkçe’ni, Türk’üm Türkçe’ni…
Çıkmaza giden Türkçe’ni…
Türkler terk eder Türkçe’ni,
Ne yaparsın o Türkçe’ni…

20 Mayıs 2008 - Bahçelievler/İst.

ÇUHURDA TÜRKMENEM
ÇUHURDA TÜRKMEN’EM

Binlerce yıldır; Samarra, Ur’da Türkmen’em.
Alemde çoh yerde, orda, burda Türkmen’em.
Neçe dövletler gurdugum öz vetanımda,
Düşmüşem a dostlar, çuhurda Türkmen’em…

Gışlar olanda , sagukta , garda Türkmen’em.
Bir derbent, bir çuhurda, darda Türkmen’em.
Kimi gelir vurur, kimi istemez sürer,
Men bilmiyrem ki a dostlar, harda Türkmen’em…

Mene, bend olmuş gal’alar, surda Türkmen’em.
Ne şekil sahap olag bu yurda Türkmen’em.
Dara düştügümüz vahıtlarda yol veren,
Bir selam varanda öncü kurda, Türkmen’em…


www.nafiztancaglar.com


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar Budunlu
14 Mart 2011 Pt. 17:17
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
Bize Antepli Derler

BİZE ANTEPLİ DERLER

Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul


* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .

Garadağ Gözeli

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.


* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.