KIZIL BAYRAK KARA SANCAK

BATUR NAFİZ TANÇAĞLAR

Üyelik Girişi
Şiir
Ürün ve Hizmetler
Site Haritası
Takvim
GÖR BE MEMİK AĞA

GÖR BE MEMİK AĞA

 

GÖR MEMİK AĞA


Memik Kiya’nın Oğullarına…


- 1 -

Ayak uyduramadılar bu asra, yeni çağa,
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa...
Terk eylediler ağalığı da döndüler uşağa,
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa…

Başkaları, bitirdiler mallarını sağa sağa,
Dahası, bunlarda başladı onlara yağa,
Hey babam! Sonunda beni de düşürdüler dağa,
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa…

Sen ki; dik durur, hep hempalardın öz soyunu,
Sen gitsen de lakin, hala kazanlar var kuyunu,
Bunlar gafil, ben de bozamıyorum oyunu,
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa…

Ortalık; çok sinsi ve haset akraba dolu,
Bataklık olmuş oğullarının sağı-solu,
Yok mudur bu uçurumdan kurtulmanın yolu,
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa…

Dost tuttukları; ödlek, korkak birer tavuk,
Kimisi aşağılık, kimisi yavşak ve de lavuk,
Bunlar, onlara bile olmuş dalkavuk,
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa…

Çevrelerini sarmış, alçak, hain ve de nankör,
Birine yapılana diğerinin gözleri kör,
Yılmadan çabalayan Nafiz’in halini bir gör,
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa…

Memik Kiya* da derlerdi sana hey Memik Ağa,
Pabuç bırakmazdın namerde, soysuza, yavşağa,
Uyan da bir bak, senden doğan bu sefil uşağa,
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa…

Sana; Hasan oğlu erkek Memik Ağa derlerdi,
Toplumda lafını bozamaz, lafını yerlerdi,
Dost tuttukların namert değil, er oğlu erlerdi,
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa…

Sefil oğulların mecliste laf yer oldular,
Senin azaplarına ağam, paşam der oldular,
Her biri bir kansızın peşinden gider oldular,
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa…

Kurtlar öldü, kocadı, ortalık dolu çakallar,
Şimdilerde her oğlun, bir ite, soysuza kullar,
Hele torunların desem…Yenir gider akıllar,
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa…

Söyle babam, senin ruhun ölü mü diri midir?
Yanındakiler, Zöhreler mi, yoksa huri midir?
Oğullarının bazıları dölünün kiri midir?
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa…

Ben senden töreme; erkek oğlu erkek Nafi’yim,
Bıraktığın soyunu, sopunu hep müdafiyim,
Merak etme sen, ben bu aymazlara kafiyim,
Kalk ta Nafi’nin erliğini gör be Memik Ağa,
Kalk ta oğulların halini gör be Memik Ağa…

’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
19 Eylül 2006-Kocasinan/Bahçelievler/İst

* Kiya ;
Osmanlı döneminde yerel yönetici anlamında kullanılan
bu deyim, günümüzde de bu anlamını korumakla birlikte
Gaziantep başta olmak üzere Kilis’te ve Kahramanmaraş’ın
güney ve doğu bölgelerinde muhtar yerine kullanılmaktadır.

GÖR BE MEMİK KİYA

GÖR BE MEMİK KİYAGÖR BE MEMİK KİYA*

Memik Kiya’nın Torunlarına…


- 1 -

Tanınmam da çok gördüm, senin o payını,
Hiç satmazmışsın emmini, dayını,
Sen içmezmişsin önüne gelenin çayını,

Bu manayı torunlarına sor be Memik Ağa,
Kalk ta torunların halini gör be Memik Ağa…19 Eylül 2006 - K.Sinan/B.Evler/İst


- 2 -

Kıymet bilmezler, sahip olsam da her ilime,
Neler sayarım ben, engel olmasam dilime,
El alem gülüyor,bunlar içindeki halime,

Bunlar yaktı beni,yüreğim kor be Memik Ağa,
Kalk ta bu Nafiz’in halini gör be Memik Ağa.

Açlığa razıyım, onlardan istemem bir teleme,
Bunlardan adam mı olur, kalbur altı eleme,
Acıma halime anam, hiç arkamdan meleme,

Bir düştüm, yakam ellerinden zar be Memik Ağa,
Kalk ta Nafiz’in halini gör be Memik Ağa…

Bak şu torunlardan oluşan bir sürü zalime,
Bunlara bulamıyorum söylenecek kelime,
Artık kırılmaz bir değnek verseler şu elime,

Alevlendirdiler, her yerim nar be Memik Ağa,
Kalk ta şu Nafiz’in halini gör be Memik Ağa…

Büyürler, büyüyenin çoğu bana dert olurlar,
El alemin bindiği omuz olur, sırt olurlar,
Bana gelince acayip erkek! ve mert! olurlar,

Kalk ta şu torunlarına bi gir be Memik Ağa,
Bak ta şu Nafiz’in halini gör be Memik Ağa…

Oğlunun düşmanlar almış her yanını çok darda,
Ya ahmak ya alçak sarmış etrafını çok zorda,
Bana yol göster babam, seni yatırmam mezarda,

Kalk ta şu torunlarının halini sor be Memik Ağa,
Bak ta şu Nafiz’in halini gör be Memik Ağa…
’Batur Nafiz Tançağlar’

Nafi Çağlar Hacıömerli
9 Ocak 2007-Kocasinan
/Bahçelievler/İstanbul


* Kiya ;
Osmanlı döneminde yerel yönetici anlamında kullanılan
bu deyim, günümüzde de bu anlamını korumakla birlikte
Gaziantep başta olmak üzere Kilis’te ve Kahramanmaraş’ın
güney ve doğu bölgelerinde muhtar yerine kullanılmaktadır.

BEN NERDEYİM

BEN NERDEYİM?

 

BEN NERDEYİM ?

Hani yaşarken aşağısındaydım dizlerinizin,
Ölünce, yukarısında mıyım omuzlarınızın.
Türlü ifade yüzlerinizde, çeşit çeşit bakışlar,
Manasını okuyamıyorum o gözlerinizin…

Doymazdınız gıybete, ortaya fesat katardınız.
Durmazdınız, küçük çıkarlara beni satardınız.
Ben ki, yine caymamış size yüreğimi vermiştim,
Siz ise, hala onun üstüne toprak atardınız…

Hani ben sağ iken,bakmazdınız gözümün yaşına.
Soruyorum, şimdi ne diye toplandınız başıma.
Kim bilir, belki de sadece usul yerine gelsin,
Belki de maksadınız; seyretmektir mezar taşıma…

Açılsın artık gözleriniz, madem ki ben perdeyim.
Siz rahatlayın artık, toprağın altında, yerdeyim…
Bir ömür ayak altında, bu gün omuzlarınızda,
Cevap verin şu bana, Allah aşkına ben nerdeyim?...

’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
20 Haziran2005-Gültepe
Küçükçekmece/İstanbul

ÇOBAN

ÇOBAN

 

ÇOBAN*

Kalmamış bu oymağın çoban*ı.
Elbet bir kısmı görür çabanı…
Bir gün sana bıkkınlık gelirse,
Hatırla, ağa ve bey babanı…

Bu soy; elbet tükenmez ve bitmez.
Yok olmaz, kaybolmaz ve de yitmez…
Lakin bu işler çobansız gitmez,
Senden başkası bunları gütmez…

Fakat, bir çoban bu soya yetmez…
Kimlik ise, bunlara fark etmez…
Nafiz bir yola baş koyduğunda,
Kesinlikle o yoldan çark etmez…
24 Ekim 2009 C.tesi 23:13
Güneşli / Bağcılar / İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR " Nafi Çağlar Budunlu "


* Çoban ; Mahmatlı Dernek Başkanı Nafi Çağlar Budunlu

BATUR

BATUR


BATUR*


Ne gezersin İstanbul’larda Batur?
Sana engel mi ki, etraftaki sur?
Kendine dön; tekrar yumruğunu vur…
Eski yıllara yeniden düşler kur…

Hala buralarda mısın sen Batur?
Git; "Gazi" ili**ne çadırını kur…
Ağır ol; geç oymağın başında dur…
Gir; adam gibi otağ***ına otur…
24 Ekim 2009 Ctesi 22:20
Güneşli/Bağcılar/İstanbulBatur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "


* Batur ; Nafi Çağlar Budunlu
** Gazi İl ; Gaziantep
*** Otağ ; Bey çadırı

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜ

YALNIZ KURT VE ÇAKAL SÜRÜSÜBir yalnız kurttu, kendini adamıştı halka,
Etrafındaki ihanetler halka, halka,
Gene de hayatı sürüp gidiyordu,
Sürünerek, debelenerek, düşe kalka…

Durup ta bakmadı kalıbına, yaşına,
Tuz da atmamıştı ekmeğine, aşına,
Bu feleğe ne saflıklar ederken,
Felek, neler getirmedi ki başına…

Dünyalar sığmazdı, hayaline, düşüne,
Girmek istedi, eşsiz halkı(!)nın düşüne,
Gün geldi, yaktılar bağrını zavallının,
Küçük dilini yuttu, düşüne, düşüne…

Ne de güvenmişti, kendince yoldaşı(!)na
Hep onları dikmişti, köşelere, yol başına,
Melül gözlerinin perdesi açıldı önce,
Sonra, o gözleri ki; döndü fal taşına…

Korkmadı çevirdi sırtını eşi(!)ne, dostu(!)na,
Kimler göz dikmedi ki, hayatının kastına,
Art arda yedi sırtına kahpe hançerleri,
Sonra, küller değmez oldu o postuna…

Günleri güzelken, diyecek yoktu şanına,
Evvel akrabalar koşar gelirdi yanına,
Yerde; akrepler, tilkiler, sürüngenler,
Sonra gökte; akbabalar girdi kanına…

Nice hain, nice kansızlar vardı,
Etrafını kuçular, bocu köpekler sardı,
Zamane meydanında çakallar cirit atarken,
Benim soylu kurduma inleri bile dardı…

Karşısına geldiler de dost gibi durdular,
Akıl almaz dümenler, tuzaklar kurdular,
Kancık yılışmalarla ayağına dolandılar,
Her dönüşte sırtına nice darbeler vurdular…

Yol alamadı, gelen vurdu, giden vurdu,
Şöyle yere sağlam bastı, öylece durdu,
İyi düşündü, kendi kendine sordu,
Çakallara boğduruyorlardı kurdu…

Ademoğlu bu; varsın aşağılık olsun,
Yıkılsın bu haller, beylik, ağalık olsun,
Bir yer beğen, yalnız ve asil kurdum,
Başı yüce, hem dumanlık, dağlık olsun…
’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
30 Ocak 2003-Karşıyaka
Şehitkamil / Gaziantep


Şiir Kitapları
NAFİ ÇAĞLAR
Şiir Kitapları

-- Kırçiçek'im
-- Bozkurt Duruşu
-- Bozkurt Yürüyüşü
-- Gazi Antep Destanı
Tarih Kitapları
NAFİ ÇAĞLAR
Tarih Araştırma Kitapları

-- KIZIK BOYU 1
(Karataş Kızıkları)

-- KIZIK BOYU 2
(Türkiye Kızıkları)

Anasayfa

 


Nafi Çağlar Mihmadlı
Batur Nafiz Tançağlar 

 
Soyu :  
 
 10 Nisan 1965’te Gaziantep’in Karayusuflu köyünde doğdu.  
Oğuz Türkleri’nden Mahmatlı (Mihmadlu) oymak beyi
Kara Yusuf’un soyundan gelen Hacı Ömerli Oymağı’ndandır.
Büyük Hacı Ağa’nın torunu olan Kiya Memik Ağa’nın
oğludur. Dedesi Yemen? şehidi Hasan Ağa’dır.
 
Eğitim Durumu :
 
 Eylül 1972’de ; Gaziantep Merkez ilçeye bağlı Karayusuflu köyünde
başladığı ilkokul eğitiminin ilk dört yılını köyünde ve 5.sınıfı ise ;
Haziran 1977’de ; Gaziantep Merkez ilçedeki ( Şehitkamil )
Şahinbey İlkokulu'nda okuyarak tamamladı.
Haziran 1980'de ; İsmet Paşa Lisesi’nde orta okul bölümünü okudu.
Haziran 1984’te ; Mehmet Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi
Elektrik Bölümünü ve Teknik Lisesi’nin Elektrik Teknisyenliği Bölümünü bitirdi.
24 Ocak 1989’da ; Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
" Fizik Bölümü " nden mezun oldu.
16 Kasım 2009’da ; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
“Türk Dili ve Edebiyatı” bölümüne kayıt yaptırdı.
 
Mesleki Hayatı :
Devlet Kurumunda ;
 
1 Nisan 1990 - 31 Temmuz 1990'da ; İzmir Narlıdere İstihkam Taburu
Yedek Subay Okulu'nda eğitimini tamamladı.
31 Temmuz 1990 - 31 Temmuz 1991'de ; Diyarbakır Lisesi'nde
( Birlik Lisesi ; Hüseyin Uluğ Lisesi ) Yedek Subay Fizik Öğretmeni
olarak askerliğini yaptı.

21 Kasım 1991 - 8 Temmuz 1996 ; Zonguldak-Çaycuma Saltukova Lisesi'ne
" Fizik Öğretmeni " olarak ilk ataması yapıldı.
1995 - 1996’da ; Saltukova Lisesi’nde Müdür Yardımcılığı yaptı.
10 Temmuz 1996 - 9 Eylül 1997 ; Zonguldak'tan Gaziantep Şahinbey
Eğitim Hizmetleri Merkezi / Eğitim araçları ve Donatım Merkez
(A.S.O.) Müdürlüğüne " Fen Bilimleri Öğretmeni " olarak
isteğe bağlı il dışı tayin oldu.
9 Eylül 1997 - 20 Şubat 2000 ; Gaziantep Şehitkamil Fitnat Nuri
Tekerekoğlu Anadolu Lisesi'nde valilik görevlendirmesi ile çalıştı.
20 Şubat 2000’de ; Devletteki memuriyetinden istifa etti.
5 Aralık 2003 - 8 Eylül 2004 ; İstanbul Küçükçekmece Zehra Mustafa
Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi'ne açıktan ataması yapıldı.
8 Eylül 2004 - 1 Kasım 2006 ; Açıkta kaldı ve dershanecilik yaptı.
1 Kasım 2006 - 27 Haziran 2007 ; İstanbul Bağcılar Mahmutbey Lisesi
(Açıktan atama )
27 Haziran 2007 - 7 Eylül 2009 ; İstanbul Küçükçekmece Zehra Mustafa
Dalgıç Ticeret Meslek Lisesi ( Yargı Kararı )
7 Eylül 2009 - 18 Temmuz 2013 ; İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi ( İl içi tayin ) 
 18 Temmuz 2013 - .................; İstanbul Bağcılar İbni Sina Anadolu
 Lisesi ( İl içi tayin ) oldu.
 
 
 
Özel Eğitim Kurumlarında Etkinlikleri :
 
  Gaziantep’te ;
1996-1997’de ; Gasem Dershanesi’nde,
1998-1999’da ; Açı Dershanesi’nde çalıştı.
1999-2000’de ; “Lider Dershanesi Kurucu-Ortaklığı” yaptı.
İstanbul’da ;
2004-2005’te ; Bahçelievler-Şirinevler’de
Çağ-Dem’i kurdu.
2005-2006’da ; Bakırköy Çağ-Dem’de çalıştı.
2006-2007’de ; Bağcılar-Güneşli Limitfen Dershanesi “Kurucu
Müdürlüğü” nü yaptı.
2009-2010’da ; Bağcılar Güneşli Kavram Dershanesi’nde
“ Fizik Öğretmenliği ” yaptı.
  
 
Mesleki Eğitim Etkinlikleri :
 
Diyarbakır'da ;
  Mayıs 1990 ‘da; Milli Eğitim Müdürlüğü
“ Eğitim Araçlarını Kullanma ”,
Bolu'da ;
Temmuz - Ağustos 1992’de ;Gazi Üniversitesi
Bolu Eğitim Fakültesi “ Eğitim Bilimleri ”,
Ankara'da ;
Temmuz - Ağustos 1993 ve Temmuz - Ağustos 1995’te ;
Hacettepe Üniversitesi (Beytepe) “ Mesleki Geliştirme ”,
İstanbul’da ;
Kültür Üniversitesi ‘nde;
Mart - Nisan - Mayıs 2007’de ; “ Etkin Zümre Liderliği ”,
Mart - Nisan - Mayıs 2008’de ; “ Uzman Eğitim Yöneticiliği ”
Temmuz 2008’de ; “ Eğitim Mühendisliği ”,
Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü’nde;
Aralık 2007’de ; “ Bilişim ve Sunu Hazırlama” ve
Nisan 2008’de ; “Halkla İlişkiler”
Antalya'da ; Kemer Kiriş'te ;
30 Ocak 2012 - 2 Şubat 2012'de ;
Milli Eğitim Bakanlığı / Eğitek'in düzenlediği
" Uluslararası Öğrenci Değerlendirme (PİSA) Toplantısı(Semineri) "
2 Mayıs 2012 - 18 Mayıs 2012'de ;
Bağcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün,
Abdurrahman Nermin Bilimli Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde
düzenlemiş olduğu " Veb Tasarım Kursu " etkinliklerine katıldı.
 Erzurum'da ;  12 - 16 Ağustos 2013 'te ; “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”,
23-27 Haziran 2014 'te ; Öğretme, Öğrenme, Kuram ve Yaklaşımları
kursu etkinliklerine katıldı.
 
 

Basım-Yayın Etkinlikleri :
 
  Diyarbakır’da ;
1984-1987’de ; çeşitli yerel gazetelerde şiirleri yayımlandı.
1987’de ; altı tane şiiri “Genç Şairler Kitabı ” nda
yayımlanmaya değer görüldü.
Gaziantep’te ;
1996-2002'de ; çeşitli yerel gazete ve dergilerde, şiirleri ve yazıları çıktı,
radyo ve televizyonlarda yayınlandı.
Kasım 2001’de ; “Kırçiçek’im” adlı ilk şiir
kitabını çıkardı.
2002’de ; Şair Ahmet Ayaz’ın hazırladığı
Gaziantep’te Kültür-Sanat Edebiyatta İz Bırakanlar ” adlı
kitapta yer aldı.
2002’de ; Şair Mehmet Nacar’ ın, Kilim Fm.de
hazırlayıp sunduğu “ Bu Şehrin Yalnızları ” na konuk oldu.
Lise ve yüksekokulda gösterim ve halk oyunları etkinliklerine katıldı.
1997-1999’da ; yerel televizyonlarda-kamu hizmeti amaçlı,
haftalık , ÖSS hazırlık-canlı yayın Fizik dersleri verdi. Çeşitli
amaçlarla “ Eğitim Programları ” hazırladı ve sundu.
1996-2003 arasında ;
Gaziantep-Kahramanmaraş-Adıyaman arasındaki
yaklaşık 150 köy,mezra ve obayı gezerek alan araştırması yaptı ve
Kızık Boyu 1 (Karataş Kızıkları) ” adıyla
4 Temmuz 2005’te ; kitaplaştırdı. Bu kitap,
5 Ağustos 2005’te ; Yeniçağ Gazetesi’nde haber oldu
ve Ekim 2005 TÜYAP kitap fuarı ekinde yer aldı.
27 Aralık 2005 tarihli Tercüman Gazetesi’nde, Necdet Sevinç’in
köşe yazısına konu oldu.
İstanbul’da;
2005-2006’da ; İstanbul Gazetesi’nde Türkçe’mi
Kimler Apardı ” adlı makaleler yazdı.
6 Eylül 2006’da ; Köşe yazarı Neddim Odabaş ile
Eğitimin Eşik Yeri Dershane ” adlı söyleşisi,
Milli Gazete'de yayımlandı.
27 Kasım 2007’de ; Bakırköy Erguvan’da
Sivri Kalemler 3.Şiir Şöleni ” ne,
17 Mayıs 2008’de ; Şair Dursun Elmas’ın
öncülüğünde, Sultan Ahmet Türkistan Aşevi’nde gerçekleştirilen
Türk-İslamcı Şairler 4. Buluşması ” na katıldı.
30 Mayıs 2009’da ; Tekirdağ Kumbağ’da,
12-13 Aralık 2009’da ; İzmir Yeni Foça’da
yapılan “ şairler toplantısı ” na davet edildi.
 

Dernek-Vakıf-Sendika Etkinlikleri :
 
  Gaziantep'te ;
Gaziantep 100.Yıl Atatürk Kültür Merkezi
kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı ve “ Denetleme
Kurul Başkanlığı ” görevini yürüttü. (lise 1’de)
 9 Eylül 1998’de ; “ Kızıklar Kültür-Eğitim ve
Dayanışma Derneği ”ni kurdu ve “ Kurucu Genel Başkanı ” oldu.
2000’de ; dernek bünyesinde “ Kızıklar Eğitim-Sağlık A.Ş.” ni ve
“ Dünya-Kızıklar Eğitim-Sağlık Sanayi Ticaret Limitet Şirketi ” ni,
bu şirketlere bağlı “ Dünya Tıp Merkezi”ni kurdu ve
Yönetim Kurulu Başkanı ” oldu.
2002’de ; dernek adına “ İmtiyaz Sahibi ”
olarak “ Kızıklar ” dergisini çıkardı.
 2000’de ; “ Türkmenler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı ”
görevini aldı.
2004 ve 2006 seçimlerinde ; “ Türkmenler Derneği
Genel Başkan Vekilliği ” ne getirildi.
2002’de ; Musabeğliler Derneği,
2005’te ; Yörük-Türkmen Derneği,
2006’da ; Sof-Ceritler Derneği kuruluş çalışmalarına katıldı.
2006’da ; Gaziantep Kültür-Sanat
Edebiyat Derneği “ Kurucu Üyeleri ” arasında yer aldı.
Aralık 2007’de ve 2009’da ; “Gaziantep-Kuvva-i Milliye Derneği
Yönetim Kurulu” na seçildi.
2002-2003’te ; Gaziantep’te bir süre çalışmalarda bulunan
GAMMBİR (Gaziantep Milli Mücadele Birliği)’in kurucuları
ve öncüleri arasında yer aldı.
Mayıs 2002’de ; “ Gaziantep Oğuz Boyları Birliği (Federasyonu) ”
çalışmalarını başlattı ve Eylül 2005’te kuruluşunu gerçekleştirdi.
          8-9 Ocak 2005’te ; “birliği” temsilen , Ankara’da “Üst Birlik
(Konfedarasyon)” çalışmalarına (1. Kurultaya) ve
3-4 Mayıs 2008’de ; 2. Kurultaya katıldı.
Nisan 2005’te ; Gaziantep adına
“1.Ankara Türkiye’m Topluluğu” toplantısına katıldı.
08.08.2008’de ;
“ Gaziantep Mahmatlı Hacı Ömerli Oymağı Eğitim Kültür Dayanışma
ve Araştırma Derneği ” ni kurdu.
Araştırmacı-Yazar Muharrem Kılıç
ile birlikte, “ Mahmatlı Oymakları ” ile ilgili kitap hazırlıkları ve
“ Karataş Oğuz Boyları Derneği ” kuruluş çalışmaları devam etmektedir.
12 Şubat 2014'te Kızık ve Pekmezci Köyleri Derneği kurucuları
arasında yer aldı.


İstanbul'da ;
2005'te ; " Gaziantepliler Derneği "
2006'da ; “ Anadolu Türkmenler Derneği ”
2007’de ; “ Sivri Kalemler Derneği ” ne üye oldu.
2008’de ; “ Küçükçekmece-Zehra Mustafa
Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi Mezunları Derneği Kurucu
Yönetim Kurulu Üyeleri ” arasında yer aldı.
2005-2006 yıllarında ;
AVRASYA-BİR (Avrasya Birliği Vakfı) ve
2007-2008 yıllarında ;
TDAV (Türk Dünyası Araştırma Vakfı)’ın haftalık eğitimine
ikişer yıl düzenli olarak katıldı.
7-8 Ağustos 2010'da ; Malatya Arguvan'da yapılan
" Atmalı Oymağı 1.Kurultayı " na, araştırmacı-yazar ve
Gaziantep Mahmatlı Dernek Başkanı olarak,
26 Şubat 2011'de ; İstanbul Sarıyer'de yapılan,
" Yörük-Türkmenler 3. Kurultayı " na araştırmacı-yazar ve şair
olarak katıldı.
02.12.2012'de ; Antalya 11 Kasım Kültür Derneği'ne üye oldu.
2013'te; İzmir'de Akşehirliler Dernekleri Birliği (Federasyonu) kurucuları
arasında yer aldı.
13 Nisan 2014'te ; Gönenliler Derneği'ne üye oldu.
Zonguldak'ta ;
29 Mayıs 2014'te ; Saltukova Lisesi ve Ortaokulu Eğitim Kültür ve
Dayanışma Derneği'nin kuruluşuna öncülük etti ve Kurucu Başkan oldu.

 
Kurultay Çalışmaları ;
 16 Ağustos 2009'da ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
" Memik Kiya köy odası " nda Türkiye geneli
" Mahmatlı Oymakları 1.Kurultayı " nı,
19 Kasım 2010'da ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
" Memik Kiya köy odası " nda
" Mahmatlı Oymakları 2.Kurultayı " nı,
30 Temmuz 2011'de ; Nevşehir Avanos Mahmat kasabasında,
Mahmat Belediye Başkanı Faruk CEYHAN ile birlikte,
" Mahmatlı Oymakları 3.Kurultayı " nı,
9 Kasım 2011'de ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
" Memik Kiya köy odası " nda
" Mahmatlı Oymakları 4.Kurultayı " nı,
24 Nisan 2011 Pazar günü ;
Tarihi Bursa Kızık Köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
Başkanı Ertuğrul Sünel ve yönetim kurulu ile birlikte,
Ankara'dan Çanakkale'ye kadar olan bölgedeki
Kızıklar'ın " 1.Bölgesel Toplantısı " na öncülük etti.
 30 Temmuz 2011'de ; Nevşehir Avanos Mahmat kasabasında,
" Kızık Boyu 1.Kurultayı " nı,
9 Kasım 2011'de ; Gaziantep Şehitkamil Karayusuflu köyü
" Memik Kiya köy odası " nda
" Kızık Boyu 2.Kurultayı " nı ;
27-28 Ekim 2012'de Gaziantep'te ;
" Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1.Kurultayı " nı,
( Mahmatlı Oymakları 5.kurultayı ,
Oğuz Kızık Boyu 3.Kurultayı,
Yörük-Türkmen Dernekleri 1. Kurultayı )
19-20 Ekim 2012'de Gaziantep'te ;
" Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2.Kurultayı " nı,
( Mahmatlı Oymakları 6.kurultayı ,
Oğuz Kızık Boyu 4.Kurultayı,
Yörük-Türkmen Dernekleri 2. Kurultayı )
gerçekleştirdi.
 
 
Türk-Eğitim Sendikası’nda ;
 
 1994’te Zonguldak'ta ;
Çaycuma “ Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri ”
arasında yer aldı.
1995 ve 1996’da ; Yönetimlerde, “ Başkan Yardımcısı " ve
" Saltukova Temsilcisi ” olarak görevler aldı.
1997 ve 1998’de ; Gaziantep’te ;
Yönetim Kurulunda “ Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu ” ve
“ Şehitkamil İlçe Temsilcisi ” olarak görev yaptı.
2004’te İstanbul'da ;
5 Nolu şube üyesi oldu ve Küçükçekmece Zehra Mustafa Dalgıç
Ticaret Meslek Lisesi “ Okul Temsilcisi ” ve
2009 'da ; Bağcılar Gazi Lisesi okul temsilcisi seçildi.
  
Siyasi-Fikir Etkinlikleri :
 
  Diyarbakır'da ; 1987-1988’de ;
Dicle Üniversitesi’nde ” Öğrenci Temsilcisi ” seçildi.  
Zonguldak Çaycuma’da ; 1995-1996’da ;
İsmail Akçaoğlu ile kurduğu
“ Saltukova Ülkü Ocağı Kurucu 2.Başkanlığı ” na getirildi.
Gaziantep'te ;
1996-1997’de ; " Şehitkamil İlçesi Ülkü Ocakları Başkanlığı”,
1998’de ; " Gaziantep Ülkü Ocakları İl Eğitim Masası Sorumluluğu ”,
2002’de ; MHP Gaziantep’ten “ millet vekili aday adayı ” oldu.
2002 ve 2003’te ; “ Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Yönetim
Kurulu Üyeliği ” ve
2003’te ; “ MHP Gaziantep İl Başkanlığı ” görevlerinde bulundu.
Öğretmenliğe tekrar başladığı için bu görevinden istifa etti.
 
Diğer Etkinlikleri ;
 
Nisan-Mayıs-Haziran 2011'de ; İstanbul'da ;
Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitim ve Merkez Müdürlüğü'nün
 İSMEK Bahçelievler-Barbaros'ta yaptığı " Söz Söyleme Sanatı " ,
27 Haziran -3 Temmuz 2011'de ;
 Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bahçelievler Mümtaz
Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde yaptığı  
" 1.Aşama İzcilik Liderliği ( Oymak / Ocak Liderliği ) "
kursuna katıldı.
2011-2012 Eğitim Öğretim yılında,
Halk Oyunlarım şiiri,
4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yayımlandı...
İstanbul'da; 9 Nisan 2013 - 24 Mayıs 2013 tarihleri arasında,
Küçükçekmece'de "Osmanlıca Okuma Kursu"na ,
30 Eylül 2013 - 2 Aralık 2013 tarihleri arasında
"Osmanlıca Yazma Kurusu" na,
11 Kasım 2013 - 29 Kasım 2013 tarihleri arasında;
Bağcılar Halk Eğitim Merkezinde
"Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu" na katıldı.
 

Yayımlanan
Eserleri :
 
  Kırçiçek’im ” Şiirler 1, “ Kızık Boyu 1 (Karataş Kızıkları) ”,
Kızıklar ” dergisi. 19 Mayıs 2009’da “ Bozkurt Duruşu ” Şiirler 2,
20 Temmuz 2012'de ; "Bozkurt Yürüyüşü" Şiirler 3 ve
Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı (“Gazi” Antep Destanı ) Şiirler 4,

 
Devam Eden Kitap Çalışmaları :
 
  Kızık Boyu 2 (Türkiye Kızıkları), Kızık Boyu 3 (Dünya
Kızıkları), Karacadağ Türkmenleri, Gaziantep’te Oğuz Boyları,
Karataş’ta Oğuz Boyları (Aşiret, Cemaat, Oymak ve Obalar),
Gızzık Hakiyeleri, Benim Hayatım Hikaye, Karadağlı Deli Memed
(Roman), Türkçe’mi Kimler Apardı (Makaleler), Bize Antepli
Derler (Şiirler), Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı (“Gazi” Antep
Destanı) (Şiirler),Teğet Sevdalar (Şiirler ), Apardılar Türkçe’mi
(Şiirler ), Bağışlama Atam (Şiirler)
Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı 2 (“Kahraman” Maraş Destanı),
Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı 3 (“Şanlı” Urfa Destanı ),
Yeniden Kuvva-i Milliye Destanı 4 (“Ana” dolu Destanı),
Antep Fıstığı ...

Bestelenen Şiirleri
;
 
29 Mart 2011'de " Bize Antepli Derler ",
30 Mart 2011'de " Türkmen Destanı - Türkmen'em Men ",
10 Nisan 2011'de " Şerife'nin Türküsü ",
10 Nisan 2011'de " Garadağ Gözeli ",
20 Nisan 2011'de " Aybastı " ,
29 Mayıs 2011'de " Bize Maraşlı Derler " ,
29 Mayıs 2011'de " Bize de Urfali Derler ",
29 Mayıs 2011'de " Topal Osman Ağa Destanı " ,
20 Haziran 2011'de " Boyno Oğlu Memik Ağa "
9 Eylül 2011'de " Kızık Destanı " şiirleri,
Ozan Yetkin KARAKAYA tarafından bestelenmiştir.
 
Bestelenecek Şiirleri ;
 
Gazi Solak Ağa, Şehit Hasan Ağa, Bozdağ Gözeli,
Çamardı'nda Bir Gözel , Mahmatlı Destanı...
 
 
 
Gaziantep Karataş Bölgesi’nde
İmza Attığı İlkler…
 
 
1. İlk boy derneğini (Kızıklar Derneği) kurdu.
2. İlk Oymak (Mahmatlı Oymağı) derneğini kurdu.
3. İlk dergiyi (Kızıklar) çıkarttı.
4. İlk şiir kitabını çıkarttı.(Başka yok.)
5. İki şiir kitabı olan ilk ve tek şair. (2001 yılı)
6. İlk tarih-araştırma kitabını (Kızık Boyu 1 ) çıkarttı.
7. İlk Halk Oyunları çalışması yaptı.(1981-1982)
8. İlk dershane kurdu.( Hala dershane kuran yok.)
9. Şiiri bestelenen ilk ve tek şairi.(2010-2011 yıllları )
10. İlk “ocak başkanı” olan kişi.( Başka olmadı…)
11. Bir parti il başkanı olan ilk şahıs.( Hala başka yok.)
12. Televizyon programı veya sunuculuğu yapan ilk ve tek.
13. Kurultay Geleneğinin canlandırılması çalışması…
14. Köyleri ağaçlandırma çalışması.( 2011 yılı)
15. Açık Lise çalışması (1996-2000 yılları arası )
 
 
 
Gaziantep'te İmza Attığı İlkler…
 
 1. İlk dergiyi (Kızıklar) çıkarttı.
2 Televizyon'da Eğitim programı ve sunuculuğu yapan ilk ve tek.
3. Kurultay Geleneğinin canlandırılması çalışması…
4. Köyleri ağaçlandırma çalışması.( 2011 yılı). ( Başka yok.)
5. Dernekçi olarak ilk tarih-araştırma kitabını (Kızık Boyu 1 ) çıkarttı.
( Başka yok.)
6. Dernekçilikte şirketleşme olayını ilk gerçekleştirdi. (Başka yok.)
7. Eğitim ve sağlıkta Anonim Şirket ( A.Ş.) kurdu..
 8.Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1.Kurultayı.
 
 
 
Türkiye'de İmza Attığı İlkler…
 
1. Mahmatlı Oymakları Alan Araştırması.
2. Mahmatlı Oymakları Kurultayları.
3. Kızık Boyu Alan Araştırması.
4. Kızık Boyu Kurultayları.
5. Kızık Boyu kitabı.
6.Türkiye Milli Kültür Dernekleri 1.Kurultayı.
NAFİ ÇAĞLAR


Gaziantep ; Mihmadlı Oymakları 1 .Kurultayı / Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası / 9 Ağustos 2009 Pazar
GAZİANTEP ; Mihmadlı/Mahmatlı Oymakları 1 .Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası /
Memik Kiya oğlu Nafi ÇAĞLAR
9 Ağustos 2009 Pazar GAZİANTEP ; Mihmadlı/Mahmatlı Oymakları 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya Köy Odası /
Memik Kiya oğlu Nafi ÇAĞLAR
19 Kasım 2010 Pazar


 NEVŞEHİR ; Avanos Mahmatlı Kasbası ; Mahmatlı Oymakları 3. Kurultayı / 30 Temmuz 2011 Cumartesi 12:12
NEVŞEHİR ; Avanos Mahmatlı Kasbası ; Mihmadlı/Mahmatlı
Oymakları
3. Kurultayı /
30 Temmuz 2011 Cumartesi 12:12
( Çekim ; Talip PEKER )


 8 Mayıs 2011 Pazar günü Adana Sarıçam Mustafalar köyünde
ADANA ; Sarıçam Mustafalar köyü Yörük Türkmen Şöleni
8 Mayıs 2011 Pazar / Çekim ; Bestami ERDEM


GAZİANTEP ; Milli Kültür Dernekleri 1.Kurultayı / 28 Ekim 2012 Pazar
 GAZİANTEP ; Milli Kültür Dernekleri 1.Kurultayı / 28 Ekim 2012 Pazar
(Türkiye Mihmadlı/Mahmatlı Oymakları 5.Kurultayı)

  Bağcılar GAZİ LİSESİ ve Nafi ÇAĞLAR - ...  / Bağcılar - İSTANBUL
İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi Fizik Öğretmeni
Nafi ÇAĞLAR


 İSTANBUL ; Bağcılar Gazi Lisesi İlteriş Kağan İzci Ocağı /Çamlıca Tepesi / 7 Nisan 2013 Pazar 11:00
İSTANBUL ; Bağcılar Gazi Lisesi İlteriş Kağan İzci Ocağı 
Önderi (Lideri) Nafi ÇAĞLAR
  /Çamlıca Tepesi / 7 Nisan 2013 Pazar 11:00
 İSTANBUL ;  Fatih ilçesi Sultan Ahmet Meydanı / 13 Nisan 2013 Ct.
İSTANBUL ; Sultan Ahmed Meydanı / 13 Nisan 2013 Ct. İSTANBUL ; Bağcılar Gazi Lisesi 12 A sınıfı Fizik Dersi / Mayıs 2013
İSTANBUL ; Bağcılar Gazi Lisesi 12 A sınıfı Fizik Dersi / Mayıs 2013
Fizik Öğretmeni Nafi ÇAĞLAR


 MUĞLA ; Merkez ; Yörük Obaları Yılanlı Yayla Şenliği / 26 Mayıs 2013 Pazar 11:48
MUĞLA ; Merkez ; Yörük Obaları Yılanlı Yayla Şenliği / 26 Mayıs 2013 Pazar 11:48
Mihmadlı Hacı Ömerler Dernek Başkanı Nafi ÇAĞLAR Çanakkale GELİBOLU ve Nafi ÇAĞLAR / 22 Haziran 2013 Ct.
Çanakkale GELİBOLU ve Nafi ÇAĞLAR / 22 Haziran 2013 Ct. Çanakkale GELİBOLU ve Nafi ÇAĞLAR / 22 Haziran 2013 Ct.
Çanakkale GELİBOLU ve Nafi ÇAĞLAR / 22 Haziran 2013 Ct.

Türkiye Milli Kültür Dernekleri 2. Kurultayı /
Şehitkamil Karayusuflu köyü Memik Kiya köy odası
/ 20 Ekim 2013 P azar / Gaziantep
( Çekim ; Yörük Tv. İsmail Akçay) 


BATUR NAFİ TANÇAĞLAR

ESKİŞEHİR ; Türk Dünyası 2013 Kültür Başkenti / 26 Ekim 2013 Ct. / Konya Tv. ile söyleşi
ESKİŞEHİR ; Türk Dünyası 2013 Kültür Başkenti
/ 26 Ekim 2013 Ct. / Konya Tv. ile söyleşi

Mihmadlı Hacı Ömerler Dernek Başkanı Nafi ÇAĞLAR


EDİRNE ; İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi Öğretmen Gezisi / Selimiye Camii Bahçesi / 29 Ekim 2013 Salı
EDİRNE ; İstanbul Bağcılar Gazi Lisesi Öğretmen Gezisi /   
Selimiye Camii Bahçesi / 29 Ekim 2013 Salı
Fizik Öğretmeni Nafi ÇAĞLAR

NAFİ ÇAĞLAR
BATUR NAFİ TANÇAĞLAR


Nafi Çağlar Hacıömerli Kızık Boyu 1 kitabı NAFİ ÇAĞLAR
BATUR NAFİ TANÇAĞLAR
Nafi Çağlar / Batur Nafiz Tançağlar Bozkurt Yürüyüşü şiir kitabı 
NAFİ ÇAĞLAR
BATUR NAFİ TANÇAĞLAR
Batur Nafiz Tançağlar 
Nafi Çağlar Bozkurt Duruşu şiir kitabı 
NAFİ ÇAĞLAR
BATUR NAFİ TANÇAĞLAR


Gazi Antep Destanı
Batur Nafiz Tançağlar 
Nafi Çağlar Gazi Antep Destanı 
şiir kitabı NAFİ ÇAĞLAR
BATUR NAFİ TANÇAĞLAR


NAFİ ÇAĞLAR
BATUR NAFİ TANÇAĞLAR


NAFİ ÇAĞLAR
BATUR NAFİ TANÇAĞLARNAFİ ÇAĞLAR
BATUR NAFİ TANÇAĞLAR T.C.Milli Kültür Dernekleri 3.Kurultayı'na Katılım Belgesi
T.C.Milli Kültür Dernekleri 3.Kurultayı'na Katılım Belgesi
12 Ekim 2014 / Gaziantep Şehitkamil
Karayusuflu köyü Memik Kiya KÖY Odası
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret56933
Anket
Sitemizde en çok etkilendiğiniz bölüm / yer neresidir ?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.2382.247
Euro2.86222.8736
Hava Durumu
Anlık
Yarın
15° 24° 16°
Saat
KIRMIZI BAYRAK SİYAH SANCAK

KIRMIZI BAYRAK

SİYAH SANCAK

KIRMIZI BAYRAK        

  SİYAH SANCAK


Son kurultayın adı “Turan” olacak…
Başımızın üstünde Kur’an olacak…
Tarihin sahibi bu Türkler, yeniden,
Şu yeryüzünde; nizamı kuran olacak…

Türklük’ündür; ay ve yıldızlı al bayrak,
İslamlığındır; o yeşil-siyah sancak.
İkisinde cihana hakim kılacak,
Turan soylu Türkler olabilir ancak…4 Ocak 2010 - K.Sinan/Bahçelievler/İst.


Batur Nafiz TANÇAĞLAR
" Nafi Çağlar Budunlu "

BİZE ANTEPLİ DERLER

BİZE ANTEPLİ DERLER
Barak uzun havası,
Leziz Kilis tavası,
İşte kültür yuvası,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Geniş Barak ovası,
Yiğitlerin yuvası,
Budur Antep liva*sı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Düşmanın en arsızı,
Artık gelmez Fransız’ı,
Yürekler görmez sızı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Kuzeyde Karadağ’ı,
Kale gibi Türk Dağı,
Kükreyen gençlik çağı,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Doğuda Fırat nehri,
Gözeldir, Sof’tan seyri,
Ezelden Türk’ün şehri,

30 Mart 2011 Ç.19:27
Bağcılar / İstanbul


Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Antep etrafı dağlar,
Dağlarda güzel bağlar,
Böyle der Nafi Çağlar,

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

Bize Antepli derler,
Burda düşmanı yerler…

’Batur Nafiz Tançağlar’
Nafi Çağlar Hacıömerli
12 Mayıs 2008-K.Sinan
Bahçelievler/ İstanbul* Liva ; Osmanlı Döneminde sancak, il, şehir .


GARADAĞ GÖZELİ

GARADAĞ GÖZELİ

Merzimen Çayı* durgun akar.
Bir ucu da Fırat’a çıkar.
Garadağ’da bir gözel gördüm,
Bakışları sineler yakar…

Garadağ’ın üstü yayladır.
Sorun halin, acep hayledir.
Bir duruşu adam öldürür.
Bu Yörük gızları böyledir…

Garadağ** dibi Yavuzeli.
Bu dilber beni etti deli.
Ya almalı ya da gitmeli,
Söyleyin dostlar ne etmeli? ..

Batur Nafiz TANÇAĞLAR
’Nafi Çağlar Mahmatlı’
22 Mart 2011 Salı 01:22
K.Sinan/Bahçelievler/İst.
* Merzimen Çayı ; Gaziantep Yavuzeli ilçesinde bir çay adı.
** Garadağ ; Fırat Nehri’nden Yavuzeli-Araban arasından batıya doğru uzanan
dağın adı.

CloudFlare
İmza Günleri Nafi Çağlar